SlideShare a Scribd company logo
TESTIRANJE NA HIV U ZAJEDNICI
Ivana Jovanović
Udruženje Prevent, Srbija
Značajno je što se terensko testiranje radi u populaciji osoba koje koriste drogu
ubrizgavanjem, osobama koje se bave seksualnim radom, MSM populaciji, ali i
među opštom populacijom.
Metodologija za testiranje na HIV u zajednici podrazumeva: poštovanje
protokola o minimumu savetovanja, edukovane DPST savetnike, saradnju sa
Institutom/Zavodom za javno zdravlje, postojanje mobilne medicinske jedinice,
brze testove, laboratorijskog tehničara obučenog za rad sa brzim testovima,
poštovanje procedure o odlaganju medicinskog otpada.
U 2013. godini Udruženje Prevent testiralo je 142 osobe na HIV brzim
testovima u 9 mesta u Vojvodini. Od toga 97 osoba testirano je u Preventovom
drop in centru za osobe koje koriste drogu ubrizgavanjem. Ostalih 45 osoba
testirano je u mobilnoj medicinskoj jedinici. Testiranjem u mobilnoj
medicinskoj jedinici obuhvaćeno je 14 seksualnih radnica, 2 osobe iz MSM
populacije, 2 osobe biseksualne orijentacije. Kod 10% testiranih u okviru drop
in centra postoji višestruka vulnerabilnost. Čak 48 osoba u toku savetovanja
prijavilo je postojanje polno prenosivih infekcija ili hepatitisa od ranije. Od 142
urađena testa nijedan nije bio reaktivan.
U 2014. godini Udruženje Prevent testiralo je 132 osobe na HIV brzim
testovima u 5 mesta u Vojvodini. Od toga 26 osoba testirano je u u
Preventovom drop in centru za osobe koje koriste drogu ubrizgavanjem. Ostalih
106 osoba testirano je u mobilnoj medicinskoj jedinici. Testiranje u mobilnoj
medicinskoj jedinici rađeno je samostalno i u saradnji sa institucijama.
Nijedan od urađenih testova nije bio reaktivan.
Prednosti testiranja u zajednici su: lakša dostupnost DPST-a osobama koje su
pod povećanim rizikom od HIV-a, mogućnost stupanja u kontakt i sa drugim
osobama iz okruženja osoba koje su pod povećanim rizikom, umrežavanje
institucija i nevladinih organizacija, povećan broj testiranih na nacionalnom
nivou i promocija testiranja u državnim ustanovama.
Kao slabost testiranja u zajednici izdvaja se to da većina osoba testiranje brzim
testovima shvata kao redovnu proveru i nakon testiranja nastavlja sa rizičnim
ponašanjem.
www.prevent.org.rs
FB: Prevent Twitter: PreventNS
e-mail: office@prevent.org.rs, udruzenjeprevent@gmail.com
Tel: +381216427077

More Related Content

More from PinHealth

Finansijski okvir i pracenje i vrednovanje programa za prevenciju hiv aidsa u...
Finansijski okvir i pracenje i vrednovanje programa za prevenciju hiv aidsa u...Finansijski okvir i pracenje i vrednovanje programa za prevenciju hiv aidsa u...
Finansijski okvir i pracenje i vrednovanje programa za prevenciju hiv aidsa u...
PinHealth
 
Uspostavljanje početnih mehanizama situacionog testiranja diskriminacije u sr...
Uspostavljanje početnih mehanizama situacionog testiranja diskriminacije u sr...Uspostavljanje početnih mehanizama situacionog testiranja diskriminacije u sr...
Uspostavljanje početnih mehanizama situacionog testiranja diskriminacije u sr...
PinHealth
 
Can we end the HIV/AIDS epidemic? Josip begovac
Can we end the HIV/AIDS epidemic? Josip begovacCan we end the HIV/AIDS epidemic? Josip begovac
Can we end the HIV/AIDS epidemic? Josip begovac
PinHealth
 
Making anticipated results possible (marp) expanding the hiv responses - chr...
Making anticipated results possible (marp) expanding the hiv responses - chr...Making anticipated results possible (marp) expanding the hiv responses - chr...
Making anticipated results possible (marp) expanding the hiv responses - chr...
PinHealth
 
Implementing hiv and sti programmes with keypopulation alexandr kossukhin
Implementing hiv and sti programmes with keypopulation  alexandr kossukhinImplementing hiv and sti programmes with keypopulation  alexandr kossukhin
Implementing hiv and sti programmes with keypopulation alexandr kossukhin
PinHealth
 
Fast track, incestment spproach and transition funding to end aids epidemic b...
Fast track, incestment spproach and transition funding to end aids epidemic b...Fast track, incestment spproach and transition funding to end aids epidemic b...
Fast track, incestment spproach and transition funding to end aids epidemic b...
PinHealth
 
Tb financing in bi h current situation and challenges to foster budgets in co...
Tb financing in bi h current situation and challenges to foster budgets in co...Tb financing in bi h current situation and challenges to foster budgets in co...
Tb financing in bi h current situation and challenges to foster budgets in co...
PinHealth
 
Models of good cooperation between red cross of serbia and health care system...
Models of good cooperation between red cross of serbia and health care system...Models of good cooperation between red cross of serbia and health care system...
Models of good cooperation between red cross of serbia and health care system...
PinHealth
 
Strukturalna prevencija bogdanka čabak
Strukturalna prevencija  bogdanka čabakStrukturalna prevencija  bogdanka čabak
Strukturalna prevencija bogdanka čabakPinHealth
 
Održivost hiv aids preventivnih prohrama nakon finansiranja projekata globaln...
Održivost hiv aids preventivnih prohrama nakon finansiranja projekata globaln...Održivost hiv aids preventivnih prohrama nakon finansiranja projekata globaln...
Održivost hiv aids preventivnih prohrama nakon finansiranja projekata globaln...PinHealth
 
Hiv prevention and care in serbia where are we after 12 years of gfatm fundi...
Hiv prevention and care in serbia where are we after 12 years of gfatm fundi...Hiv prevention and care in serbia where are we after 12 years of gfatm fundi...
Hiv prevention and care in serbia where are we after 12 years of gfatm fundi...
PinHealth
 
Hiv u crnoj gori strategija za budućnost - aleksandra marjanović
Hiv u crnoj gori  strategija za budućnost - aleksandra marjanovićHiv u crnoj gori  strategija za budućnost - aleksandra marjanović
Hiv u crnoj gori strategija za budućnost - aleksandra marjanovićPinHealth
 
Prevazilaženje prepreka za testiranje na hiv (oott) rade kuzmanović
Prevazilaženje prepreka za testiranje na hiv (oott)  rade kuzmanovićPrevazilaženje prepreka za testiranje na hiv (oott)  rade kuzmanović
Prevazilaženje prepreka za testiranje na hiv (oott) rade kuzmanovićPinHealth
 
Dostupnost terapije u centralnoj i jugoistočnoj evropi olimbi hoxhaj
Dostupnost terapije u centralnoj i jugoistočnoj evropi  olimbi hoxhajDostupnost terapije u centralnoj i jugoistočnoj evropi  olimbi hoxhaj
Dostupnost terapije u centralnoj i jugoistočnoj evropi olimbi hoxhajPinHealth
 
Mreža zemalja sa niskom prevalencijom hiv a u centralnoj i jugoistočnoj evrop...
Mreža zemalja sa niskom prevalencijom hiv a u centralnoj i jugoistočnoj evrop...Mreža zemalja sa niskom prevalencijom hiv a u centralnoj i jugoistočnoj evrop...
Mreža zemalja sa niskom prevalencijom hiv a u centralnoj i jugoistočnoj evrop...PinHealth
 
Uticaj dobrovoljnog povjerljivog savjetovanja i testiranja na hiv na promjene...
Uticaj dobrovoljnog povjerljivog savjetovanja i testiranja na hiv na promjene...Uticaj dobrovoljnog povjerljivog savjetovanja i testiranja na hiv na promjene...
Uticaj dobrovoljnog povjerljivog savjetovanja i testiranja na hiv na promjene...PinHealth
 
Tuberkuloza i hiv sana šabović
Tuberkuloza i hiv  sana šabovićTuberkuloza i hiv  sana šabović
Tuberkuloza i hiv sana šabovićPinHealth
 
Stigma and its impact on the quality of life in people living with hiv aids i...
Stigma and its impact on the quality of life in people living with hiv aids i...Stigma and its impact on the quality of life in people living with hiv aids i...
Stigma and its impact on the quality of life in people living with hiv aids i...
PinHealth
 
Opijatska supstituciona terapija u prevenciji i liječenju hiv aids-a - strate...
Opijatska supstituciona terapija u prevenciji i liječenju hiv aids-a - strate...Opijatska supstituciona terapija u prevenciji i liječenju hiv aids-a - strate...
Opijatska supstituciona terapija u prevenciji i liječenju hiv aids-a - strate...PinHealth
 
Changes of sexual practices of people living with hiv after initiation of ant...
Changes of sexual practices of people living with hiv after initiation of ant...Changes of sexual practices of people living with hiv after initiation of ant...
Changes of sexual practices of people living with hiv after initiation of ant...
PinHealth
 

More from PinHealth (20)

Finansijski okvir i pracenje i vrednovanje programa za prevenciju hiv aidsa u...
Finansijski okvir i pracenje i vrednovanje programa za prevenciju hiv aidsa u...Finansijski okvir i pracenje i vrednovanje programa za prevenciju hiv aidsa u...
Finansijski okvir i pracenje i vrednovanje programa za prevenciju hiv aidsa u...
 
Uspostavljanje početnih mehanizama situacionog testiranja diskriminacije u sr...
Uspostavljanje početnih mehanizama situacionog testiranja diskriminacije u sr...Uspostavljanje početnih mehanizama situacionog testiranja diskriminacije u sr...
Uspostavljanje početnih mehanizama situacionog testiranja diskriminacije u sr...
 
Can we end the HIV/AIDS epidemic? Josip begovac
Can we end the HIV/AIDS epidemic? Josip begovacCan we end the HIV/AIDS epidemic? Josip begovac
Can we end the HIV/AIDS epidemic? Josip begovac
 
Making anticipated results possible (marp) expanding the hiv responses - chr...
Making anticipated results possible (marp) expanding the hiv responses - chr...Making anticipated results possible (marp) expanding the hiv responses - chr...
Making anticipated results possible (marp) expanding the hiv responses - chr...
 
Implementing hiv and sti programmes with keypopulation alexandr kossukhin
Implementing hiv and sti programmes with keypopulation  alexandr kossukhinImplementing hiv and sti programmes with keypopulation  alexandr kossukhin
Implementing hiv and sti programmes with keypopulation alexandr kossukhin
 
Fast track, incestment spproach and transition funding to end aids epidemic b...
Fast track, incestment spproach and transition funding to end aids epidemic b...Fast track, incestment spproach and transition funding to end aids epidemic b...
Fast track, incestment spproach and transition funding to end aids epidemic b...
 
Tb financing in bi h current situation and challenges to foster budgets in co...
Tb financing in bi h current situation and challenges to foster budgets in co...Tb financing in bi h current situation and challenges to foster budgets in co...
Tb financing in bi h current situation and challenges to foster budgets in co...
 
Models of good cooperation between red cross of serbia and health care system...
Models of good cooperation between red cross of serbia and health care system...Models of good cooperation between red cross of serbia and health care system...
Models of good cooperation between red cross of serbia and health care system...
 
Strukturalna prevencija bogdanka čabak
Strukturalna prevencija  bogdanka čabakStrukturalna prevencija  bogdanka čabak
Strukturalna prevencija bogdanka čabak
 
Održivost hiv aids preventivnih prohrama nakon finansiranja projekata globaln...
Održivost hiv aids preventivnih prohrama nakon finansiranja projekata globaln...Održivost hiv aids preventivnih prohrama nakon finansiranja projekata globaln...
Održivost hiv aids preventivnih prohrama nakon finansiranja projekata globaln...
 
Hiv prevention and care in serbia where are we after 12 years of gfatm fundi...
Hiv prevention and care in serbia where are we after 12 years of gfatm fundi...Hiv prevention and care in serbia where are we after 12 years of gfatm fundi...
Hiv prevention and care in serbia where are we after 12 years of gfatm fundi...
 
Hiv u crnoj gori strategija za budućnost - aleksandra marjanović
Hiv u crnoj gori  strategija za budućnost - aleksandra marjanovićHiv u crnoj gori  strategija za budućnost - aleksandra marjanović
Hiv u crnoj gori strategija za budućnost - aleksandra marjanović
 
Prevazilaženje prepreka za testiranje na hiv (oott) rade kuzmanović
Prevazilaženje prepreka za testiranje na hiv (oott)  rade kuzmanovićPrevazilaženje prepreka za testiranje na hiv (oott)  rade kuzmanović
Prevazilaženje prepreka za testiranje na hiv (oott) rade kuzmanović
 
Dostupnost terapije u centralnoj i jugoistočnoj evropi olimbi hoxhaj
Dostupnost terapije u centralnoj i jugoistočnoj evropi  olimbi hoxhajDostupnost terapije u centralnoj i jugoistočnoj evropi  olimbi hoxhaj
Dostupnost terapije u centralnoj i jugoistočnoj evropi olimbi hoxhaj
 
Mreža zemalja sa niskom prevalencijom hiv a u centralnoj i jugoistočnoj evrop...
Mreža zemalja sa niskom prevalencijom hiv a u centralnoj i jugoistočnoj evrop...Mreža zemalja sa niskom prevalencijom hiv a u centralnoj i jugoistočnoj evrop...
Mreža zemalja sa niskom prevalencijom hiv a u centralnoj i jugoistočnoj evrop...
 
Uticaj dobrovoljnog povjerljivog savjetovanja i testiranja na hiv na promjene...
Uticaj dobrovoljnog povjerljivog savjetovanja i testiranja na hiv na promjene...Uticaj dobrovoljnog povjerljivog savjetovanja i testiranja na hiv na promjene...
Uticaj dobrovoljnog povjerljivog savjetovanja i testiranja na hiv na promjene...
 
Tuberkuloza i hiv sana šabović
Tuberkuloza i hiv  sana šabovićTuberkuloza i hiv  sana šabović
Tuberkuloza i hiv sana šabović
 
Stigma and its impact on the quality of life in people living with hiv aids i...
Stigma and its impact on the quality of life in people living with hiv aids i...Stigma and its impact on the quality of life in people living with hiv aids i...
Stigma and its impact on the quality of life in people living with hiv aids i...
 
Opijatska supstituciona terapija u prevenciji i liječenju hiv aids-a - strate...
Opijatska supstituciona terapija u prevenciji i liječenju hiv aids-a - strate...Opijatska supstituciona terapija u prevenciji i liječenju hiv aids-a - strate...
Opijatska supstituciona terapija u prevenciji i liječenju hiv aids-a - strate...
 
Changes of sexual practices of people living with hiv after initiation of ant...
Changes of sexual practices of people living with hiv after initiation of ant...Changes of sexual practices of people living with hiv after initiation of ant...
Changes of sexual practices of people living with hiv after initiation of ant...
 

Testiranje na hiv u zajednici ivana jovanović

 • 1. TESTIRANJE NA HIV U ZAJEDNICI Ivana Jovanović Udruženje Prevent, Srbija
 • 2. Značajno je što se terensko testiranje radi u populaciji osoba koje koriste drogu ubrizgavanjem, osobama koje se bave seksualnim radom, MSM populaciji, ali i među opštom populacijom.
 • 3. Metodologija za testiranje na HIV u zajednici podrazumeva: poštovanje protokola o minimumu savetovanja, edukovane DPST savetnike, saradnju sa Institutom/Zavodom za javno zdravlje, postojanje mobilne medicinske jedinice, brze testove, laboratorijskog tehničara obučenog za rad sa brzim testovima, poštovanje procedure o odlaganju medicinskog otpada.
 • 4. U 2013. godini Udruženje Prevent testiralo je 142 osobe na HIV brzim testovima u 9 mesta u Vojvodini. Od toga 97 osoba testirano je u Preventovom drop in centru za osobe koje koriste drogu ubrizgavanjem. Ostalih 45 osoba testirano je u mobilnoj medicinskoj jedinici. Testiranjem u mobilnoj medicinskoj jedinici obuhvaćeno je 14 seksualnih radnica, 2 osobe iz MSM populacije, 2 osobe biseksualne orijentacije. Kod 10% testiranih u okviru drop in centra postoji višestruka vulnerabilnost. Čak 48 osoba u toku savetovanja prijavilo je postojanje polno prenosivih infekcija ili hepatitisa od ranije. Od 142 urađena testa nijedan nije bio reaktivan.
 • 5. U 2014. godini Udruženje Prevent testiralo je 132 osobe na HIV brzim testovima u 5 mesta u Vojvodini. Od toga 26 osoba testirano je u u Preventovom drop in centru za osobe koje koriste drogu ubrizgavanjem. Ostalih 106 osoba testirano je u mobilnoj medicinskoj jedinici. Testiranje u mobilnoj medicinskoj jedinici rađeno je samostalno i u saradnji sa institucijama. Nijedan od urađenih testova nije bio reaktivan.
 • 6. Prednosti testiranja u zajednici su: lakša dostupnost DPST-a osobama koje su pod povećanim rizikom od HIV-a, mogućnost stupanja u kontakt i sa drugim osobama iz okruženja osoba koje su pod povećanim rizikom, umrežavanje institucija i nevladinih organizacija, povećan broj testiranih na nacionalnom nivou i promocija testiranja u državnim ustanovama.
 • 7. Kao slabost testiranja u zajednici izdvaja se to da većina osoba testiranje brzim testovima shvata kao redovnu proveru i nakon testiranja nastavlja sa rizičnim ponašanjem.
 • 8. www.prevent.org.rs FB: Prevent Twitter: PreventNS e-mail: office@prevent.org.rs, udruzenjeprevent@gmail.com Tel: +381216427077