Advertisement

Mreža zemalja sa niskom prevalencijom hiv a u centralnoj i jugoistočnoj evropi - ben collins

PinHealth
Jul. 2, 2015
Advertisement

More Related Content

Similar to Mreža zemalja sa niskom prevalencijom hiv a u centralnoj i jugoistočnoj evropi - ben collins(20)

Advertisement

More from PinHealth(20)

Mreža zemalja sa niskom prevalencijom hiv a u centralnoj i jugoistočnoj evropi - ben collins

 1. Mreža zemalja sa niskom prevalencijom HIV-a u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi
 2. Da predstavimo NeLP • NeLP je nova mreža koja raste – Povezuje aktiviste i organizacije u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi (C&SEE) – Traži rešenja za probleme u nisko prevalentnom okruženju – Menja način an koji gledamo nisku prevalenciju KEEP IT LOW!
 3. Ključni datumi • NeLP je osnovan u junu 2011 • Upravni odbor NeLP-a je formiran u oktobru 2011. • NeLP strateški plan za 2012/2017 napravljen 2012. • NeLP Sekretarijat napravljen 2014.
 4. Zemlje koje čine NeLP
 5. Zemlje koje čine NeLP • Member countries of NeLP from S&SEE – Albanija – Austrija – Bosna i Hercegovina – Bugarska – Crna Gora – Češka – Grčka – Hrvatska – Kipar – Kosovo* – Makedonija – Mađarska – Poljska – Rumunija – Srbija – Slovačka – Slovenija – Turska
 6. Kako se NeLP finansirao? • EATG • Open Society Forum • TACSO (EU) • International HIV Partnerships • ViiV Healthcare • Gilead Pharmaceuticals
 7. Sekretarijat NeLP-a • Osnovan 2014. godine • Trenutno se nalazi u Q-klubu, u Srbiji • Bolja koordinacija aktivnosti NeLP-a • Lakša komunikacija između članova • Distribucija važnih informacija • Olakšan fandrejzing
 8. Ključne aktivnosti NeLP-a • Prevazilaženje prepreka za testiranje (OOTT) – Identifikovanje i rešavanja prepreka za testiranje u C&SEE – Koordinacija lokalnih i regionalnih aktivnosti – Evropska nedelja testiranja • Dostupnost terapije (ATT) – Strategije za zagovaranje za smanjenje nestašica lekova – Poboljšanje dostupnosti terapije u C&SEE • Međuregionalna saradnja – Pokretanje dijaloga između C&SEE i MENA regiona – Identifikovanje zajedničkih problema
 9. Kako uključiti i aktivirati MARP? “Pogotovu ćemo se potruditi da što efektivnije uljučimo članove MARP u okvir već postojećih usluga, a zatim ih i dodatno aktivirati u procesu donošenja odluka.” - Iz sažetka o konferenciji u Sarajevu
 10. Kako danas uključiti ljude u C&SEE? • GIPA principi – (Greater involvement of people living with or affected by HIV) • Uključivanje ljudi u okruženju niske prevalencije a visoke stigme kakvo je u C&SEE • Važna su sigurna mesta
 11. GIPA principi • 1983 . Denver, 1994. Pariz, 2001. UN, 2000. MIWA • U osnovi, GIPA principi nose dva najvažnija značenja – Prepoznavanje važnosti doprinosa koji ljudi koji žive sa HIV-om mogu da daju u odgovoru na epidemiju – Stvaranje prostora u društvu za njihovo uključivanje i aktivnije učešće u svim aspektima odgovora na HIV – Izveštaj UNAIDS-a – Od principa do prakse: GIPA, 1999
 12. NeLP podržava GIPA principe • Budampeštanska deklaracija • Niska prevalencija / visoka stigma • “Budući da manje ljudi živi sa HIV-om, manje je podrške i manje je medicinskog osoblja, pa je i kapacitet za odgovor zmanjen. Što je manji uticaj na društvo, i potreba za reakcijom se percipira kao manje hitna” - Iz Budampeštanske deklaracije, NeLP 2011
 13. GIPA u praksi u C&SEE “Mi želimo: • Odgovornost kroz lično obrazovanje, otvorenost za učenje i zagovaranje, povećanu uzajamnu podršku i saradnju. • Umrežavanje, edukovanje i podizanje kapaciteta za ljude koji žive sa HIV-om • Osnaživanje ljudi koji žive sa HIV-om za preuzimanje značajnih i vidljivih vodećih uloga u svim aktivnostima vezanim za HIV • Motivisanje dinamičnih partnerstava među ključnim populacijama i ostalim akterima u odgovoru na HIV.” - Iz Budampeštanske deklaracije, NeLP 2011
 14. Kako mi uključujemo ljude? Stigma & diskriminacija = tračevi & strah – Klinike za kožne i venerične bolesti – Centri za testiranje – Infektivne klinike – Organizacije Jesu li ovo sigurna mesta za ljude koji žive sa HIV-om?
 15. Hvala vam! Rade Kuzmanović • NeLP • NeLPCSEE@gmail.com Ben Collins • International HIV Partnerships • bc@ihp.hiv

Editor's Notes

 1. Formalised at the 1994 Paris AIDS Summit when 42 countries agreed “to support a greater involvement of people living with HIV at all levels.” In 2001, 189 United Nations member countries
Advertisement