SlideShare a Scribd company logo
Troškovi | seminarski diplomski
Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Troškovi". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500
reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi
se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu
ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati OVDE.
Висока пословна школа струковних студија
Лесковац
СЕМИНАРСКИ РАД
Предмет: Пословна економија
Тема – Трошкови
Ментор Студент
смер-Туризам и угоститељство
бр.инд 10878/09
2010. год.
САДРЖАЈ
УВОД...........................................................................................................................3
I Појам утрошака.....................................................................................................4
Утрошци предмета рада............................................................................4
Утрошци средстава за рад.........................................................................5
Утрошци радне снаге.................................................................................5
II Подела врсте трошкова........................................................................................5
2.1. Трошкови по елементима производње....................................................6
2.2. Трошкови по местима настајања..............................................................6
2.3. Трошкови по носиоцима...........................................................................7
2.4. Трошкови по начину обрачуна.................................................................7
2.5. Трошкови у зависности од обима учинка................................................7
2.5.1.Фиксни трошкови.............................................................................7
2.5.2. Варијабилни трошкови....................................................................8
2.6. Трошкови по начину евидентирања........................................................8
2.7. Трошкови на основу праћења и контроле...............................................9
III Mетодологија обрачуна трошкова.....................................................................9
3.1.Калкулације..................................................................................................10
4.Закључак................................................................................................................11
5.Литература.............................................................................................................12
УВОД
Трошкови су стални пратилац пословних активности предузећа и они су услов коначног резултата
рада. Током пословања трошкови се стално прате и предузимају се мере за њихово смањење.
Трошење елемената се може изразити натурално, чине га утрошци, и вредносно, чине га елементи
производње.
Трошкови у ужем смислу јесу трошкови предмета рада, средстава за рад и радне снаге. Трошкови у
ширем смислу јесу разни издаци који проистичу из активности пословања предузећа: туђе услуге,
камате на ангажована средства и друго.
Трошкови су почели озбиљније да се изучавају крајем XIX и почетком XX века, са појавом великих
криза током капитализма. Иначе, прве идеје о трошковима везују се још за античког филозофа
Аристотела. Његово схватање је било да се вредност неког добра може најбоље оценити „ако га
изгубимо из дате групе роба или ако га њој додамо.“
На величину трошкова утичу бројни фактори. Они су подељени на унутрашње и спољашње.
Унутрашњи могу бити техничког и организационог карактера. Спољашњи су цене елемената
производње, који су резултата тржишних односа и прописи друштва.
Висину утрошака условљавају две компоненте. То су величина утрошака и висина цене. То значи да
су основни елементи трошкова утрошци и цене (зараде по јединици утрошака).
1. ПОЈАМ УТРОШКА
Утрошци се разврставају на продуктивне и непродуктивне. Продуктивни имају за резултат неки
учинак, а непродуктивни представљају изгубљена средства привредног предузећа. Продуктивни се
разврставају према намени, периодичности обрачуна, економској неопходности утрошака за
стварање учинка итд.
...
CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU: WWW.MATURSKIRADOVI.NET
 
početna
kategorije
kontakt
Seminarski, diplomski, maturski radovi iz razlicitih oblasti

More Related Content

More from sofijaseminarski

Mrezne topologije
Mrezne topologijeMrezne topologije
Mrezne topologije
sofijaseminarski
 
Motivi za drzanje gotovine
Motivi za drzanje gotovineMotivi za drzanje gotovine
Motivi za drzanje gotovine
sofijaseminarski
 
Motivi lavirinta u antickoj umetnosti
Motivi lavirinta u antickoj umetnostiMotivi lavirinta u antickoj umetnosti
Motivi lavirinta u antickoj umetnosti
sofijaseminarski
 
Motivaciono pismo
Motivaciono pismoMotivaciono pismo
Motivaciono pismo
sofijaseminarski
 
Motivacija zaposlenih van kruga porodice
Motivacija zaposlenih van kruga porodiceMotivacija zaposlenih van kruga porodice
Motivacija zaposlenih van kruga porodice
sofijaseminarski
 
Motivacija zaposlenih u poduzecima bih
Motivacija zaposlenih u poduzecima bihMotivacija zaposlenih u poduzecima bih
Motivacija zaposlenih u poduzecima bih
sofijaseminarski
 
Motivacija zaposlenih strategijski menedzment
Motivacija zaposlenih  strategijski menedzmentMotivacija zaposlenih  strategijski menedzment
Motivacija zaposlenih strategijski menedzment
sofijaseminarski
 
Motivacija zaposlenih menadzment ljudskih resursa
Motivacija zaposlenih  menadzment ljudskih resursaMotivacija zaposlenih  menadzment ljudskih resursa
Motivacija zaposlenih menadzment ljudskih resursa
sofijaseminarski
 
Motivacija za ucenje
Motivacija za ucenjeMotivacija za ucenje
Motivacija za ucenje
sofijaseminarski
 
Motivacija sportista
Motivacija sportistaMotivacija sportista
Motivacija sportista
sofijaseminarski
 
Motivacija i rukovodjenje u sektoru usluga
Motivacija i rukovodjenje u sektoru uslugaMotivacija i rukovodjenje u sektoru usluga
Motivacija i rukovodjenje u sektoru usluga
sofijaseminarski
 
Motivacija i komunikacija zaposlenih u holdingu uss
Motivacija i komunikacija zaposlenih u holdingu ussMotivacija i komunikacija zaposlenih u holdingu uss
Motivacija i komunikacija zaposlenih u holdingu uss
sofijaseminarski
 
Motivacija sportski menadzment
Motivacija  sportski menadzmentMotivacija  sportski menadzment
Motivacija sportski menadzment
sofijaseminarski
 
Motivacija menadzment
Motivacija  menadzmentMotivacija  menadzment
Motivacija menadzment
sofijaseminarski
 
Motivacija ljudski resursi
Motivacija  ljudski resursiMotivacija  ljudski resursi
Motivacija ljudski resursi
sofijaseminarski
 
Motivacija 2
Motivacija 2Motivacija 2
Motivacija 2
sofijaseminarski
 
Moc i konflikti
Moc i konfliktiMoc i konflikti
Moc i konflikti
sofijaseminarski
 
Moc ij
Moc  ijMoc  ij
Monetarna politika
Monetarna politikaMonetarna politika
Monetarna politika
sofijaseminarski
 
Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska trzista
Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska trzistaMonetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska trzista
Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska trzista
sofijaseminarski
 

More from sofijaseminarski (20)

Mrezne topologije
Mrezne topologijeMrezne topologije
Mrezne topologije
 
Motivi za drzanje gotovine
Motivi za drzanje gotovineMotivi za drzanje gotovine
Motivi za drzanje gotovine
 
Motivi lavirinta u antickoj umetnosti
Motivi lavirinta u antickoj umetnostiMotivi lavirinta u antickoj umetnosti
Motivi lavirinta u antickoj umetnosti
 
Motivaciono pismo
Motivaciono pismoMotivaciono pismo
Motivaciono pismo
 
Motivacija zaposlenih van kruga porodice
Motivacija zaposlenih van kruga porodiceMotivacija zaposlenih van kruga porodice
Motivacija zaposlenih van kruga porodice
 
Motivacija zaposlenih u poduzecima bih
Motivacija zaposlenih u poduzecima bihMotivacija zaposlenih u poduzecima bih
Motivacija zaposlenih u poduzecima bih
 
Motivacija zaposlenih strategijski menedzment
Motivacija zaposlenih  strategijski menedzmentMotivacija zaposlenih  strategijski menedzment
Motivacija zaposlenih strategijski menedzment
 
Motivacija zaposlenih menadzment ljudskih resursa
Motivacija zaposlenih  menadzment ljudskih resursaMotivacija zaposlenih  menadzment ljudskih resursa
Motivacija zaposlenih menadzment ljudskih resursa
 
Motivacija za ucenje
Motivacija za ucenjeMotivacija za ucenje
Motivacija za ucenje
 
Motivacija sportista
Motivacija sportistaMotivacija sportista
Motivacija sportista
 
Motivacija i rukovodjenje u sektoru usluga
Motivacija i rukovodjenje u sektoru uslugaMotivacija i rukovodjenje u sektoru usluga
Motivacija i rukovodjenje u sektoru usluga
 
Motivacija i komunikacija zaposlenih u holdingu uss
Motivacija i komunikacija zaposlenih u holdingu ussMotivacija i komunikacija zaposlenih u holdingu uss
Motivacija i komunikacija zaposlenih u holdingu uss
 
Motivacija sportski menadzment
Motivacija  sportski menadzmentMotivacija  sportski menadzment
Motivacija sportski menadzment
 
Motivacija menadzment
Motivacija  menadzmentMotivacija  menadzment
Motivacija menadzment
 
Motivacija ljudski resursi
Motivacija  ljudski resursiMotivacija  ljudski resursi
Motivacija ljudski resursi
 
Motivacija 2
Motivacija 2Motivacija 2
Motivacija 2
 
Moc i konflikti
Moc i konfliktiMoc i konflikti
Moc i konflikti
 
Moc ij
Moc  ijMoc  ij
Moc ij
 
Monetarna politika
Monetarna politikaMonetarna politika
Monetarna politika
 
Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska trzista
Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska trzistaMonetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska trzista
Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska trzista
 

Seminarski diplomski troskovi

 • 1. Troškovi | seminarski diplomski Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Troškovi". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada. Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti. Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati OVDE. Висока пословна школа струковних студија Лесковац СЕМИНАРСКИ РАД Предмет: Пословна економија Тема – Трошкови Ментор Студент смер-Туризам и угоститељство бр.инд 10878/09 2010. год. САДРЖАЈ УВОД...........................................................................................................................3 I Појам утрошака.....................................................................................................4 Утрошци предмета рада............................................................................4 Утрошци средстава за рад.........................................................................5 Утрошци радне снаге.................................................................................5 II Подела врсте трошкова........................................................................................5 2.1. Трошкови по елементима производње....................................................6 2.2. Трошкови по местима настајања..............................................................6 2.3. Трошкови по носиоцима...........................................................................7 2.4. Трошкови по начину обрачуна.................................................................7 2.5. Трошкови у зависности од обима учинка................................................7 2.5.1.Фиксни трошкови.............................................................................7 2.5.2. Варијабилни трошкови....................................................................8 2.6. Трошкови по начину евидентирања........................................................8 2.7. Трошкови на основу праћења и контроле...............................................9 III Mетодологија обрачуна трошкова.....................................................................9 3.1.Калкулације..................................................................................................10 4.Закључак................................................................................................................11 5.Литература.............................................................................................................12 УВОД Трошкови су стални пратилац пословних активности предузећа и они су услов коначног резултата рада. Током пословања трошкови се стално прате и предузимају се мере за њихово смањење. Трошење елемената се може изразити натурално, чине га утрошци, и вредносно, чине га елементи производње. Трошкови у ужем смислу јесу трошкови предмета рада, средстава за рад и радне снаге. Трошкови у ширем смислу јесу разни издаци који проистичу из активности пословања предузећа: туђе услуге, камате на ангажована средства и друго. Трошкови су почели озбиљније да се изучавају крајем XIX и почетком XX века, са појавом великих криза током капитализма. Иначе, прве идеје о трошковима везују се још за античког филозофа Аристотела. Његово схватање је било да се вредност неког добра може најбоље оценити „ако га изгубимо из дате групе роба или ако га њој додамо.“ На величину трошкова утичу бројни фактори. Они су подељени на унутрашње и спољашње. Унутрашњи могу бити техничког и организационог карактера. Спољашњи су цене елемената производње, који су резултата тржишних односа и прописи друштва. Висину утрошака условљавају две компоненте. То су величина утрошака и висина цене. То значи да су основни елементи трошкова утрошци и цене (зараде по јединици утрошака).
 • 2. 1. ПОЈАМ УТРОШКА Утрошци се разврставају на продуктивне и непродуктивне. Продуктивни имају за резултат неки учинак, а непродуктивни представљају изгубљена средства привредног предузећа. Продуктивни се разврставају према намени, периодичности обрачуна, економској неопходности утрошака за стварање учинка итд. ... CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU: WWW.MATURSKIRADOVI.NET   početna kategorije kontakt Seminarski, diplomski, maturski radovi iz razlicitih oblasti