SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
RJEŠAVANJEM KONFLIKATA DO
MEĐUSOBNOG
SPORAZUMIJEVANJA
Kada ne možemo dobiti ono što nam treba(stvari,pre-
dmete,osjećanja,uvjerenja)javljaju se konflikti.Oni mogu
biti unutrašnji(kada sami u sebi ne uspijevamo da pro-
nađemo izlaz iz neke situacije) ili sa drugim ljudima ko-
jima,možda,treba isto ono što i nama,pa nam se čini da
nam se ta osoba nalazi na putu ostvarenja naše potre-
be.Ako tu osobu vidimo kao protivnika nastaje konflikt.
Konflikt je,dakle,sukob,sudar,spor,borba,svađa,oko istog
objekta/cilja/potrebe.
Priča-Kompjuter
Brat i sestra dolaze iz škole.Ulaze u kuću.Poslije
pranja ruku i ručka,skoro istovremeno krenu prema ra-
čunaru da provjere poštu na Fejsbuku,da odrade doma-
ći-pretragu lektire,istorijskih pojmova...Brat je malo brži i
prvi sjeda,sestra je neumoljiva i zahtijeva da ona bude
prva.
Dječak je uporno odbija.Nastaje prepirka i svađa.Konflikt je
na pomolu.
Način i metode rješavanja konflikta:
a)oboje dobijaju šta žele;
b)jedno je dobilo što želi na silu,a drugo nije;
c)Jedno se potpuno povuklo i prepustilo kompjuter
drugome;
d)jedno je napustilo sobu i izašlo iz nje.
Prema nivou na kome se pojavljuju konflikti mogu biti:
-intrapersonalni(pojedinac se suoči sa određenom preprekom);
-interpersonalni(sukobi između pojedinaca u grupi);
-konflikti uloga(nastaju kada pojedinac ima dvije ili više uloge koje se
međusobno sukobljavaju);
-intergrupni konflikti(nastaju između formalnih i neformalnih grupa).
popuštanje napadanje
povlačenjedogovaranje
Rubinov model rješavanja konflikata
Tako su najčešći ishodi konflikta:
a)kada istjerujemo svoju potrebu,ne osvrćući se na potrebu druge oso-
be i takmičimo se,nadigravamo(,,poput ajkule“);
b)kada popuštamo drugoj osobi i prioritet stavljamo na zadovoljenje po
treba te druge osobe,a svoje zanemarujemo-prilagođavamo se drugoj
osobi(,,poput plišanog mede“);
c)kada se potpuno povlačimo iz situacije,izbjegavamo da se suočimo sa
problemom(,,poput kornjače“);
d)kada sarađujemo,tj.trudimo se da zadovoljimo kako svoje potrebe tako
i potrebe druge osobe,najčešće dogovaranjem(,,poput delfina“).

More Related Content

Featured

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by HubspotMarius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTExpeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsPixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfmarketingartwork
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsKurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summarySpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
 

Featured (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

Rjesenje konflikta

  • 2. Kada ne možemo dobiti ono što nam treba(stvari,pre- dmete,osjećanja,uvjerenja)javljaju se konflikti.Oni mogu biti unutrašnji(kada sami u sebi ne uspijevamo da pro- nađemo izlaz iz neke situacije) ili sa drugim ljudima ko- jima,možda,treba isto ono što i nama,pa nam se čini da nam se ta osoba nalazi na putu ostvarenja naše potre- be.Ako tu osobu vidimo kao protivnika nastaje konflikt. Konflikt je,dakle,sukob,sudar,spor,borba,svađa,oko istog objekta/cilja/potrebe. Priča-Kompjuter Brat i sestra dolaze iz škole.Ulaze u kuću.Poslije pranja ruku i ručka,skoro istovremeno krenu prema ra- čunaru da provjere poštu na Fejsbuku,da odrade doma- ći-pretragu lektire,istorijskih pojmova...Brat je malo brži i prvi sjeda,sestra je neumoljiva i zahtijeva da ona bude prva.
  • 3. Dječak je uporno odbija.Nastaje prepirka i svađa.Konflikt je na pomolu. Način i metode rješavanja konflikta: a)oboje dobijaju šta žele; b)jedno je dobilo što želi na silu,a drugo nije; c)Jedno se potpuno povuklo i prepustilo kompjuter drugome; d)jedno je napustilo sobu i izašlo iz nje.
  • 4. Prema nivou na kome se pojavljuju konflikti mogu biti: -intrapersonalni(pojedinac se suoči sa određenom preprekom); -interpersonalni(sukobi između pojedinaca u grupi); -konflikti uloga(nastaju kada pojedinac ima dvije ili više uloge koje se međusobno sukobljavaju); -intergrupni konflikti(nastaju između formalnih i neformalnih grupa).
  • 6. Tako su najčešći ishodi konflikta: a)kada istjerujemo svoju potrebu,ne osvrćući se na potrebu druge oso- be i takmičimo se,nadigravamo(,,poput ajkule“); b)kada popuštamo drugoj osobi i prioritet stavljamo na zadovoljenje po treba te druge osobe,a svoje zanemarujemo-prilagođavamo se drugoj osobi(,,poput plišanog mede“); c)kada se potpuno povlačimo iz situacije,izbjegavamo da se suočimo sa problemom(,,poput kornjače“); d)kada sarađujemo,tj.trudimo se da zadovoljimo kako svoje potrebe tako i potrebe druge osobe,najčešće dogovaranjem(,,poput delfina“).