SlideShare a Scribd company logo
Filadelfia llaqtayuq
runakunaman
Ignaciopa qillqasqan
1 kaq RAKI
1 Ignacio, Teóforo sutichasqataq, Dios Yayaq iglesianman, Señorninchis
Jesucristomanwan, chay iglesiaqa Asia suyupi Filadelfia llaqtapin kashan.
Paymi khuyapayakuyta chaskirqan, Diospa hukllachakuyninpi takyasqa kaspa,
Wiraqochanchispa ñak'ariyninpi wiñaypaq kusikuspa, kawsarimpusqanwan
tukuy khuyapayakuywan hunt'asqa kaspa kusi; astawanraqmi obispowan,
paywan kaq presbiterokunawan, Jesucristoq yuyayninman hina churasqa
diáconokunawanpas hukllachasqa kaspankuqa; Paykunataqa Santo
Espirituwanmi munasqanman hina takyachirqan.
2 Mayqen obispotaq qankuna ukhupi chay hatun llank'ayta chaskirqan, manan
pay kikinmantachu, nitaq runakunawanchu, nitaq yanqa k'anchariymantachu.
Aswanqa Yaya Diospa munakuyninwan, hinallataq Señorninchis
Jesucristowan.
3 Pikunaq moderado kaynintan admirani; pichus upallalla kasqanwan
hukkunamanta aswanta ruwayta atin tukuy yanqa rimayninkuwan. Payqa
kamachikuykunaman hinam, arpapas wasankunaman hina.
4 Chayraykun almayqa Diosman yuyayninta aswan kusisqa qhawarin, tukuy
allin ruwaykunapi ruruq kayninta, hunt'asqa kaynintawan yachaspa; hunt’a
mana chiriyaspa, mana munakuyniyoq, kawsaq Diospa tukuy
moderacionninman hina.
5 Chhaynaqa, k’anchaypa, cheqaq-kaqpa wawankunaman hina;
t’aqanakuykunamanta, llulla yachachikuykunamantawan ayqekuy;
Michiqniykichis maypi kashaqtinmi ichaqa ovejakuna hina qatinkichis.
6 Askha lobokunan, yanqa kusikuywan creenapaq hina rikch’akuqkuna,
Diospa puriyninpi phawaqkunata preso apanku. Ichaqa chay rimanakuypiqa
manan maypipas tarinqakuchu.
7 Chhaynaqa, Jesuspa mana p’achachisqan millay qorakunamantaqa
amachakuychischu. chaykuna mana Yayaq tarpuynin kasqanrayku. Manan
qankuna ukhupi t'aqanakuy tarisqayraykuchu, aswanpas tukuy imaymana
ch'uya kawsaytan tarirqani.
8 Diosmanta, Jesucristomantawan kaqkunapas, obisponwan kuskan kashanku.
Pikunachus yuyayman kutirimuspa iglesiaq hukllachasqa kayninman
kutimunqaku, paykunapas Diospa kamachinkunan kanqaku, Jesuspa
nisqanman hina kawsanankupaq.
9 Wawqe-panaykuna, ama engañachikuychischu. pipas iglesiapi t'aqanakuqta
qatikuqtinqa, manan Diospa qhapaqsuyunta chaskinqachu. Sichus pipas huk
yuyaypa qhepanta purin chayqa, manan Cristoq ñak’ariyninwanqa
acuerdopichu kashan.
10 Chhaynaqa, kallpachakuychis ch'uya eucaristíallapi llapanta
mikhunaykichispaq.
11 Señorninchis Jesucristoq cuerpollanmi. yawarninpa huklla kayninpi huk
vasotapas; huk altarlla;
12 Chay hinallataqmi kan huk obispo, paywan kuska, diáconokunawan kuska,
serviqmasiykuna.
2 kaq RAKI
1 Wawqeykuna, qankunata munakusqaymi aswan hatunyachiwan; qankunapi
ancha kusikuyniyoq kaspaymi kallpachakuni peligromanta hark’anaypaq;
Aswanpas mana ñoqachu, aswanpas Jesucristo; Paywan watasqa kasqaytaqa
astawanmi manchakuni, ñak'ariy ñanllapiraq kashasqayta.
2 Diosmanta mañakuyniykichismi ichaqa hunt'asqata tukuchiwanqa, Diospa
khuyapayakuyninwan qowasqan parteman chayanaypaq. hinallataq
Apostolkunamanpas iglesiaq presbiterionmantapas.
3 Profetakunatapas munakusun, paykunapas allin willakuykunaman
pusawanchis, Cristopi suyakunanchispaq, payta suyakunanchispaqpas.
4 Paykunapi iñispankutaq Jesucristopa hukllachasqa kayninkupi qespichisqa
karqanku. Ch'uya runakuna kaspa, munasqa kanankupaq hina, admirasqa
kaspapas;
5 Paykunan Jesucristomanta willakusqanta chaskispa yupasqa kashanku,
tukuy suyakuyninchis allin willakuykunapi.
6 Pipas judío runakunaq kamachikuy siminta willasunkichis chayqa, ama
uyariychischu. Aswan allinmi kanman Cristoq yachachikuyninta señalasqa
runamanta chaskiy, mana señalasqa runamanta judaísmo religionta
chaskiymantaqa.
7 Ichaqa hukpas, hukpas, Cristo Jesusmanta mana rimaqtinqa, wañusqakunaq
monumenton hina, aya p'ampanakuna hinallan rikch'akuwan, chaykunapin
runakunaq sutinlla qelqasqa kashan.
8 Chhaynaqa, ayqekuychis kay pacha kamachikuqpa millay
ruwayninkunamanta, toqllankunamantawan. Manataqmi hayk'aqpas paypa
q'otukuyninwan sarunchasqa kaspa munakuyniykichispi chiriyapunkichischu,
nispa. Ichaqa, mana t'aqasqa sonqowan llapanku huk cheqasman huñuychis.
9 Diosniytan saminchani qankunawan allin concienciayoq kasqaymanta,
manataqmi pipas qankuna ukhupi hatunchakunanpaq hinachu, nitaq
sapallanpipas, paypaq askha otaq pisillata llasa q’epi kasqaymanta.
10 Llapa rimasqay runakunatan munani, ama paykuna contra testigoman
tukunanpaq.
11 Wakin runakuna aychaman hina q'otuchiwayta munankuman karqan
chaypas, espirituqa Diosmanta kashaspaqa manan engañachikunchu. Yachan
maymanta hamusqantapas maymanta risqantapas, sonqoq pakasqa
kaqkunatataq anyan.
12 Qankuna ukhupi kashaspaymi waqarqani. Sinchi kunkawanmi rimarqani:
obispoman, presbiteriomanpas, diáconokunamanpas atiendeychis.
13 Hinaqtinmi wakinqa piensaranku: “Qankuna ukhupi t’aqanakuy
hamunanta rikushasqayta”, nispa.
14 Paymi ichaqa testigoy, payraykun wisq'asqa kashani, manan pimantapas
imatapas yacharqanichu. Chay espiritun ichaqa kay hinata nirqan: Ama
imatapas ruwaychischu mana obispo kaqtinqa.
15 Cuerpoykichista Diospa templonkuna hina waqaychaychis: Huklla
kawsayta munakuychis. Ayqiy rakinakuykunamanta; Cristoq qatikuqnin
kaychis, imaynan payqa Yayanpa qatikuqnin karqan hinata.
16 Chaymi noqaqa huk sonqolla kawsaq runa hina ruwarani. Maypichus
t'aqanakuy, phiñakuy ima kaqtinqa manan Diosqa tiyanchu.
17 Ichaqa, Wiraqochaqa pampachanmi llapa yuyayman kutirikuqkunata,
Diospa hukllachasqa kayninman, obispopa huñunakuyninmanpas kutispaqa.
18 Jesucristopa khuyapayakuyninpin confiashani, payqa llapa
watasqaykichismanta kacharichisunkichis.
19 Chaywanpas kallpachaykichismi, ama ch'aqwaymanta imatapas
ruwanaykichispaq, aswanpas Cristoq yachachisqanman hina
ruwanaykichispaq.
20 Uyarisqayraykun wakin nisqankuta; manachus original qelqakunapi
qelqasqata tarisaq chayqa, manan creesaqchu Evangeliopi qelqasqa kasqanpi.
Hinaqtinmi: Qelqasqa kashan, nispa niqtiy. paykunaqa waqllisqa copiankupin
ñawpaqenkupi kashaqta kutichirqanku.
21 Ñoqapaqqa Jesucristoqa kay pachapi llapa mana ismusqa
monumentokunaq rantinpin kashan. chay mana qhellichasqa
monumentokunawan kuska, cruzninwan, wañuyninwan, kawsarimpuywan,
paywan kaq iñiywanwan; Chaywanmi munani, mañakuyniykichiswan,
chaninpaq qhawarisqa kayta.
22 Cheqaqtapunin sacerdotekunaqa allinpuni kanku. ichaqa aswan allinraqmi
Uma Sacerdote, paymanmi ch'uya Ch'uya Diosta hap'irqanku; Diospa pakasqa
yachayninkunatataq payllaman encargasqa.
23 Paymi Yayaq punkun; Chaywanmi Abrahampas, Isaacpas, Jacobpas,
llapan profetakunapas haykumunku. hinallataq Apostolkuna, iglesiapas.
24 Tukuy chaykunaqa Diospa hukllachasqa kayninmanmi tukupun. Ichaqa
Evangelioqa wakintan hap’in. imachus chaypi aswan hatun llapan wakin
dispensacionkunamanta; chaymi, Qespichiqninchis Señor Jesucristoq
rikhurimuynin, ñak’ariynin, kawsarimpuyninpas.
25 Munasqa profetakunan paymanta rimarqanku. Evangelion ichaqa mana
ismuq hunt'asqa kaymi. Chhaynaqa, llapankupas allinmi kanman,
munakuywan iñinkichis chayqa.
3 RAKI
1 Siria nacionpi Antioquía iglesiamantan niwashankichis, Jesucristopi
mañakusqaykichiswan, sonqoykichiswan ima, thak-kaypi kashasqaykichista.
qankunamanmi tukupunqa, Diospa iglesian hina, mayqen diáconotapas
ordenankichis chayman paykunaman rinanpaq Diospa embajadornin hina;
Huñunakuspanku paykunawan kuska kusikuspa Diospa sutinta
hatunchananpaq.
2 Saminchasqa kachun Jesucristopi iñiq runa, chhayna llank’ananpaq hina
tarikuq runaqa. Qankuna kikiykichispas hatunchasqa kankichis.
3 Munankichis chayqa, Diospa khuyapayakuyninraykun kay ruwaytaqa mana
atiwaqchischu; imaynan huk vecino iglesiakunapas paykunata kacharqanku,
wakin obispokuna, wakin sacerdotekuna, diáconokuna ima.
4 Cilicia llaqtapi diácono Filónmanta rimaspaqa, payqa Diospa siminpin
serviwashan, Agatópolis llaqtamanta Reowan kuska, payqa
Siriamantapacharaqmi qatiwarqan, manataqmi kawsayninmantachu
qankunamantapas testigo kaychis.
5 Noqapas Diosman graciasta qoni qankunarayku, imaynan Señorpas
chaskisunkichis hinata. Paykunata p'enqachiqkunapaqmi ichaqa, Jesucristoq
khuyapayakuyninwan pampachasqa kachunku.
6 Troas llaqtapi wawqe-panakunaq munakuyninmi napaykamusunkichis,
chaymantan qelqamushani Efeso llaqtapi, Esmirna llaqtamantawan
kachamuwashaq Burruspa qelqasqanta.
7 Señorninchis Jesucristo paykunata hatunchachun; Paytan suyashanku
aychapi, almapi, espiritupipas. iñiypi, munakuypi, hukllachakuypi. Despedida
Cristo Jesuspi común suyakuyninchispi.

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdfTahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAzerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAssamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfArmenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Arabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Arabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfArabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Arabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bambara (Bamanankan) - Yesu Krisita Joli Nafama - The Precious Blood of Jesus...
Bambara (Bamanankan) - Yesu Krisita Joli Nafama - The Precious Blood of Jesus...Bambara (Bamanankan) - Yesu Krisita Joli Nafama - The Precious Blood of Jesus...
Bambara (Bamanankan) - Yesu Krisita Joli Nafama - The Precious Blood of Jesus...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdfTahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
 
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAzerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
 
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAssamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
 
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfArmenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
 
Arabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Arabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfArabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Arabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bambara (Bamanankan) - Yesu Krisita Joli Nafama - The Precious Blood of Jesus...
Bambara (Bamanankan) - Yesu Krisita Joli Nafama - The Precious Blood of Jesus...Bambara (Bamanankan) - Yesu Krisita Joli Nafama - The Precious Blood of Jesus...
Bambara (Bamanankan) - Yesu Krisita Joli Nafama - The Precious Blood of Jesus...
 

Quechua - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf

  • 1. Filadelfia llaqtayuq runakunaman Ignaciopa qillqasqan 1 kaq RAKI 1 Ignacio, Teóforo sutichasqataq, Dios Yayaq iglesianman, Señorninchis Jesucristomanwan, chay iglesiaqa Asia suyupi Filadelfia llaqtapin kashan. Paymi khuyapayakuyta chaskirqan, Diospa hukllachakuyninpi takyasqa kaspa, Wiraqochanchispa ñak'ariyninpi wiñaypaq kusikuspa, kawsarimpusqanwan tukuy khuyapayakuywan hunt'asqa kaspa kusi; astawanraqmi obispowan, paywan kaq presbiterokunawan, Jesucristoq yuyayninman hina churasqa diáconokunawanpas hukllachasqa kaspankuqa; Paykunataqa Santo Espirituwanmi munasqanman hina takyachirqan. 2 Mayqen obispotaq qankuna ukhupi chay hatun llank'ayta chaskirqan, manan pay kikinmantachu, nitaq runakunawanchu, nitaq yanqa k'anchariymantachu. Aswanqa Yaya Diospa munakuyninwan, hinallataq Señorninchis Jesucristowan. 3 Pikunaq moderado kaynintan admirani; pichus upallalla kasqanwan hukkunamanta aswanta ruwayta atin tukuy yanqa rimayninkuwan. Payqa kamachikuykunaman hinam, arpapas wasankunaman hina. 4 Chayraykun almayqa Diosman yuyayninta aswan kusisqa qhawarin, tukuy allin ruwaykunapi ruruq kayninta, hunt'asqa kaynintawan yachaspa; hunt’a mana chiriyaspa, mana munakuyniyoq, kawsaq Diospa tukuy moderacionninman hina. 5 Chhaynaqa, k’anchaypa, cheqaq-kaqpa wawankunaman hina; t’aqanakuykunamanta, llulla yachachikuykunamantawan ayqekuy; Michiqniykichis maypi kashaqtinmi ichaqa ovejakuna hina qatinkichis. 6 Askha lobokunan, yanqa kusikuywan creenapaq hina rikch’akuqkuna, Diospa puriyninpi phawaqkunata preso apanku. Ichaqa chay rimanakuypiqa manan maypipas tarinqakuchu. 7 Chhaynaqa, Jesuspa mana p’achachisqan millay qorakunamantaqa amachakuychischu. chaykuna mana Yayaq tarpuynin kasqanrayku. Manan qankuna ukhupi t'aqanakuy tarisqayraykuchu, aswanpas tukuy imaymana ch'uya kawsaytan tarirqani. 8 Diosmanta, Jesucristomantawan kaqkunapas, obisponwan kuskan kashanku. Pikunachus yuyayman kutirimuspa iglesiaq hukllachasqa kayninman kutimunqaku, paykunapas Diospa kamachinkunan kanqaku, Jesuspa nisqanman hina kawsanankupaq. 9 Wawqe-panaykuna, ama engañachikuychischu. pipas iglesiapi t'aqanakuqta qatikuqtinqa, manan Diospa qhapaqsuyunta chaskinqachu. Sichus pipas huk yuyaypa qhepanta purin chayqa, manan Cristoq ñak’ariyninwanqa acuerdopichu kashan. 10 Chhaynaqa, kallpachakuychis ch'uya eucaristíallapi llapanta mikhunaykichispaq. 11 Señorninchis Jesucristoq cuerpollanmi. yawarninpa huklla kayninpi huk vasotapas; huk altarlla; 12 Chay hinallataqmi kan huk obispo, paywan kuska, diáconokunawan kuska, serviqmasiykuna. 2 kaq RAKI 1 Wawqeykuna, qankunata munakusqaymi aswan hatunyachiwan; qankunapi ancha kusikuyniyoq kaspaymi kallpachakuni peligromanta hark’anaypaq; Aswanpas mana ñoqachu, aswanpas Jesucristo; Paywan watasqa kasqaytaqa astawanmi manchakuni, ñak'ariy ñanllapiraq kashasqayta. 2 Diosmanta mañakuyniykichismi ichaqa hunt'asqata tukuchiwanqa, Diospa khuyapayakuyninwan qowasqan parteman chayanaypaq. hinallataq Apostolkunamanpas iglesiaq presbiterionmantapas. 3 Profetakunatapas munakusun, paykunapas allin willakuykunaman pusawanchis, Cristopi suyakunanchispaq, payta suyakunanchispaqpas. 4 Paykunapi iñispankutaq Jesucristopa hukllachasqa kayninkupi qespichisqa karqanku. Ch'uya runakuna kaspa, munasqa kanankupaq hina, admirasqa kaspapas; 5 Paykunan Jesucristomanta willakusqanta chaskispa yupasqa kashanku, tukuy suyakuyninchis allin willakuykunapi. 6 Pipas judío runakunaq kamachikuy siminta willasunkichis chayqa, ama uyariychischu. Aswan allinmi kanman Cristoq yachachikuyninta señalasqa runamanta chaskiy, mana señalasqa runamanta judaísmo religionta chaskiymantaqa. 7 Ichaqa hukpas, hukpas, Cristo Jesusmanta mana rimaqtinqa, wañusqakunaq monumenton hina, aya p'ampanakuna hinallan rikch'akuwan, chaykunapin runakunaq sutinlla qelqasqa kashan. 8 Chhaynaqa, ayqekuychis kay pacha kamachikuqpa millay ruwayninkunamanta, toqllankunamantawan. Manataqmi hayk'aqpas paypa q'otukuyninwan sarunchasqa kaspa munakuyniykichispi chiriyapunkichischu, nispa. Ichaqa, mana t'aqasqa sonqowan llapanku huk cheqasman huñuychis. 9 Diosniytan saminchani qankunawan allin concienciayoq kasqaymanta, manataqmi pipas qankuna ukhupi hatunchakunanpaq hinachu, nitaq sapallanpipas, paypaq askha otaq pisillata llasa q’epi kasqaymanta. 10 Llapa rimasqay runakunatan munani, ama paykuna contra testigoman tukunanpaq. 11 Wakin runakuna aychaman hina q'otuchiwayta munankuman karqan chaypas, espirituqa Diosmanta kashaspaqa manan engañachikunchu. Yachan maymanta hamusqantapas maymanta risqantapas, sonqoq pakasqa kaqkunatataq anyan. 12 Qankuna ukhupi kashaspaymi waqarqani. Sinchi kunkawanmi rimarqani: obispoman, presbiteriomanpas, diáconokunamanpas atiendeychis. 13 Hinaqtinmi wakinqa piensaranku: “Qankuna ukhupi t’aqanakuy hamunanta rikushasqayta”, nispa. 14 Paymi ichaqa testigoy, payraykun wisq'asqa kashani, manan pimantapas imatapas yacharqanichu. Chay espiritun ichaqa kay hinata nirqan: Ama imatapas ruwaychischu mana obispo kaqtinqa. 15 Cuerpoykichista Diospa templonkuna hina waqaychaychis: Huklla kawsayta munakuychis. Ayqiy rakinakuykunamanta; Cristoq qatikuqnin kaychis, imaynan payqa Yayanpa qatikuqnin karqan hinata. 16 Chaymi noqaqa huk sonqolla kawsaq runa hina ruwarani. Maypichus t'aqanakuy, phiñakuy ima kaqtinqa manan Diosqa tiyanchu. 17 Ichaqa, Wiraqochaqa pampachanmi llapa yuyayman kutirikuqkunata, Diospa hukllachasqa kayninman, obispopa huñunakuyninmanpas kutispaqa. 18 Jesucristopa khuyapayakuyninpin confiashani, payqa llapa watasqaykichismanta kacharichisunkichis. 19 Chaywanpas kallpachaykichismi, ama ch'aqwaymanta imatapas ruwanaykichispaq, aswanpas Cristoq yachachisqanman hina ruwanaykichispaq. 20 Uyarisqayraykun wakin nisqankuta; manachus original qelqakunapi qelqasqata tarisaq chayqa, manan creesaqchu Evangeliopi qelqasqa kasqanpi. Hinaqtinmi: Qelqasqa kashan, nispa niqtiy. paykunaqa waqllisqa copiankupin ñawpaqenkupi kashaqta kutichirqanku. 21 Ñoqapaqqa Jesucristoqa kay pachapi llapa mana ismusqa monumentokunaq rantinpin kashan. chay mana qhellichasqa monumentokunawan kuska, cruzninwan, wañuyninwan, kawsarimpuywan, paywan kaq iñiywanwan; Chaywanmi munani, mañakuyniykichiswan, chaninpaq qhawarisqa kayta. 22 Cheqaqtapunin sacerdotekunaqa allinpuni kanku. ichaqa aswan allinraqmi Uma Sacerdote, paymanmi ch'uya Ch'uya Diosta hap'irqanku; Diospa pakasqa yachayninkunatataq payllaman encargasqa. 23 Paymi Yayaq punkun; Chaywanmi Abrahampas, Isaacpas, Jacobpas, llapan profetakunapas haykumunku. hinallataq Apostolkuna, iglesiapas. 24 Tukuy chaykunaqa Diospa hukllachasqa kayninmanmi tukupun. Ichaqa Evangelioqa wakintan hap’in. imachus chaypi aswan hatun llapan wakin dispensacionkunamanta; chaymi, Qespichiqninchis Señor Jesucristoq rikhurimuynin, ñak’ariynin, kawsarimpuyninpas. 25 Munasqa profetakunan paymanta rimarqanku. Evangelion ichaqa mana ismuq hunt'asqa kaymi. Chhaynaqa, llapankupas allinmi kanman, munakuywan iñinkichis chayqa. 3 RAKI 1 Siria nacionpi Antioquía iglesiamantan niwashankichis, Jesucristopi mañakusqaykichiswan, sonqoykichiswan ima, thak-kaypi kashasqaykichista. qankunamanmi tukupunqa, Diospa iglesian hina, mayqen diáconotapas ordenankichis chayman paykunaman rinanpaq Diospa embajadornin hina; Huñunakuspanku paykunawan kuska kusikuspa Diospa sutinta hatunchananpaq. 2 Saminchasqa kachun Jesucristopi iñiq runa, chhayna llank’ananpaq hina tarikuq runaqa. Qankuna kikiykichispas hatunchasqa kankichis. 3 Munankichis chayqa, Diospa khuyapayakuyninraykun kay ruwaytaqa mana atiwaqchischu; imaynan huk vecino iglesiakunapas paykunata kacharqanku, wakin obispokuna, wakin sacerdotekuna, diáconokuna ima. 4 Cilicia llaqtapi diácono Filónmanta rimaspaqa, payqa Diospa siminpin serviwashan, Agatópolis llaqtamanta Reowan kuska, payqa Siriamantapacharaqmi qatiwarqan, manataqmi kawsayninmantachu qankunamantapas testigo kaychis. 5 Noqapas Diosman graciasta qoni qankunarayku, imaynan Señorpas chaskisunkichis hinata. Paykunata p'enqachiqkunapaqmi ichaqa, Jesucristoq khuyapayakuyninwan pampachasqa kachunku. 6 Troas llaqtapi wawqe-panakunaq munakuyninmi napaykamusunkichis, chaymantan qelqamushani Efeso llaqtapi, Esmirna llaqtamantawan kachamuwashaq Burruspa qelqasqanta. 7 Señorninchis Jesucristo paykunata hatunchachun; Paytan suyashanku aychapi, almapi, espiritupipas. iñiypi, munakuypi, hukllachakuypi. Despedida Cristo Jesuspi común suyakuyninchispi.