SlideShare a Scribd company logo
PTERJİUM EPİDEMİYOLOJİ
BU TERİM NEREDEN GELİYOR? Pterjium Yunancada kanat anlamına gelen “pterygos-pterygion” kelimesinden türemiştir. Bulber konjonktivanın sıklıkla nazalde olmak üzere alt ve üst kapak arasındaki kısmının kornea üzerine doğru ilerlediği, tepesi korneada olan üçgen şekilli, hiperplastik, dejeneratif, fibrovasküler bir lezyondur.
KİM TANIMLADI? Pterjium, yüzyıllar önce Hipokrat, Galen, Celcus tarafından açıklanmış olmasına rağmen ilk kez Winter 1876’da gerçek pterjium ve psödopterjium olarak iki formda tanımlamıştır. (1,2)
PREVALANS Bağımsız risk faktörleri; yaş, kırsal yaşam ve özellikle de güneş veya UV ışınlarına maruziyettir. (3) Pterjiumun sıklığı farklı çalışmalarda % 2-22 arasında bildirilmiştir. (4)
Prevalansa etkili faktörler bazı ana başlıklarda toplanabilir. Bunlar; Demografik özellikler Yaş ve cinsiyet Heredite Irk Kişinin mesleği
Demografik özellikler Pterjium prevalansı ekvatora yakın bölgelerde 40. paralelin ötesine göre yaklaşık 10 kat daha sıktır. (4)
Demografik özellikler 40. paralelden sonra sıklığı % 2’nin altında bulunurken, 18. paralelde bulunan Porto Rico’da % 18, 12. paralelde bulunan Aruba adasında %22.5’tur. Bitki örtüsü özellikleri, yükseklik, kuraklık, bulutlarla kaplı olması gibi sekonder coğrafik etkenler de görülme sıklığını etkileyebilmektedir. (5)
Demografik özellikler Ultraviyoleden koruyucu gözlük kullanmayanlarda, kullananlara göre 9 kat daha sık görülmesi bu tezi desteklemektedir. (4)
Demografik özellikler Ekvatora yaklaştıkça prevalansın artış göstermesi UV maruziyeti ile kuvvetli bir ilişkiyi gösterse de UV ışınları pterjium gelişiminde tek etken değildir. Panjab gibi ekvatora yakın bir bölgede pterjium sıklığının %2.6 gibi düşük bir oranda tespit edilmesi, buna karşın ultraviyole etkisinin çok az olduğu Eskimolarda ve Norveç’te pterjiumun sık görülmesi bu durumu desteklemektedir. (6,7)
Demografik özellikler Kırsalda yaşayanlarda pterjium görülme sıklığının şehirde yaşayanlardan yüksek olması, şehir yaşantısındaki duman, hava kirliliği, sis gibi faktörlerin güneş ışınının geçmesini engellemesiyle açıklanabilir. (8)
Yaş ve cinsiyet Başlangıç için ortalama yaş 44 olup insidansın en yüksek olduğu yaş grubu 20-49 yaş, prevalansın en yüksek olduğu yaş grubu ise 40 yaşın üzeridir. 15 yaşın altında görülmesi alışılmış bir durum değildir. Nüks eğilimi genç erişkinlerde ileri yaştakilerden çok daha fazladır. (1,4,9,10)
Yaş ve cinsiyet Pterjium prevalansı erkeklerde kadınlardan 2 kat daha fazla olup bu durum erkeklerin yaptıkları işler gereği daha fazla güneş ışığına maruz kalmasına bağlanmıştır. Güneş görmeyen ortamlarda çalışanlar arasında her iki cinste de benzer oranlarda görülür.
Heredite Kuşaklar boyunca ailesel geçiş gösteren formları bulunsa da çoğunlukla sporadik olarak görülür.
Heredite Ailesel geçişle ilgili çalışmalarda başlangıç yaşı farklılık gösteren düşük penetrasyonlu otozomal dominant kalıtım, genç erişkin ve erişkin pterjiumu gibi tipler tanımlanmıştır. Ancak bazı yazarlar lezyonun kalıtılmasından çok gözün çevresel uyarılara hassasiyetinin kalıtılmış olmasını daha mantıklı görmektedirler.
Irk Farklı ırklar arasında görülen prevalans farklılıkları ırklara bağlı bir yatkınlık düşündürmektedir. Afrikada 4709 hasta üzerinde yapılan Barbados göz çalışmasında pterjium insidansı siyah ırkta % 23.4, melezlerde % 23.7 ve beyazlarda % 10.2 bulunmuştur.
Irk Kanada’da marangozlar arasında yapılan bir çalışmada Hint kökenlilerin bulunduğu grupta yüksek, Japon kökenliler arasında ise daha düşük sıklıkta görülmüştür.
Meslek grupları Güneşe açık alanlarda çalışan ve risk faktörleriyle daha çok karşılaşan (balıkçılık, kaynakçılık, inşaat işçiliği, gemicilik, marangozluk, çiftçilik vs. gibi) bazı mesleklerde daha sık görülmektedir.
Meslek grupları Benin’de yapılan bir çalışmada pterjium ve pinguekula sıklığı, içerde çalışanlarla motosiklet ile servis yapanlar arasında kıyaslanmıştır. Motosiklet ile servis yapanlarda pinguekula sıklığı % 25,7, pterjium sıklığı %12.5 bulunmuştur. İçerde çalışanlarda ise bu oranlar sırasıyla %21.1 ve %7.9 bulunmuştur. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
KAYNAKLAR 1.Yanoff M, Duker JS. Konjonktiva ve korneanın dejenerasyonları. Ophthalmology. 2nd. Ed. (Türkçe baskı). Ankara. Hayat tıp kitapçılık. 2007. 446-53 2.Aslankurt M, Yazıcı AT, Astam N. Pterjium Etyolojisi. Tıp Araştırmaları Dergisi.2003; 1(2): 39-42 3.McCarty CA, Fu CL, Taylor HR. Epidemiology of pterygium in Victoria, Australia. Br J Ophthalmol. 2000 Mar;84(3):289-92. 4.Tasman W, Jaeger EA. Duane’s Ophthalmology CD-rom. Lippincott Williams & Wilkins. 2005. 5.Gardner BP, Townsend WM. Pterygium. In: Kaufman HE, Barron BA, McDonald MB (eds). The Cornea (2nd ed). Boston, Butterworth-Heinman, 1998: 497-523 6 Hussain A , Awan H , Khan MD .Prevalence of non-vision-impairing conditions in a village in Chakwal district, Punjab, Pakistan.Ophthalmic Epidemiol. 2004 Dec;11(5):413-26. 7. Coroneo MT. Pterygium as an early indicator of ultraviolet insolation: a hypothesis. Br J Ophthalmol. 1993 Nov;77(11):734-9. 8. Darrell RW , Bachrach CA .Pterygium among veterans.An epidemiologic study showing a correlation between frequency of pterygium and degree of exposure of ultraviolet in sunlight. Arch Ophthalmol. 1963 Aug;70:158-69. 9.Buratto L, Phillips RL, Carito G. Pterygium Surgery, thorofare: slack Incorporated. 2000 10.Duke-Elder SS. Diseases of outer eye. System of ophthalmology. G.Britain. The C.V. Mosby Company. 1970: 573-83 11. Islam SI , Wagoner MD . Pterygium in young members of one family. Cornea. 2001 Oct;20(7):708- 12. Detorakis ET, Sourvinos G, Spandidos DA. Detection of herpes simplex virus and human papilloma virus in ophthalmic pterygium.Cornea. 2001 Mar;20(2):164-7. 13. Hecht F , Shoptaugh MG . Winglets of the eye: dominant transmission of early adult pterygium of the conjunctiva. J Med Genet. 1990 Jun;27(6):392-4. 14. Luthra R , Nemesure BB , Wu SY , Xie SH , Leske MC ; Barbados Eye  Studies  Group . Frequency and risk factors for pterygium in the Barbados Eye Study. Arch Ophthalmol. 2001 Dec;119(12):1827-32. 15. Saw SM, Tan D. Pterygium: prevalence, demography and risk factors. Ophthalmic Epidemiol. 1999 Sep;6(3):219-28. 16. Ukponmwan CU , Dawodu OA , Edema OF , Okojie O . Prevalence of pterygium and pingueculum among motorcyclists in Nigeria.East Afr Med J. 2007 Nov;84(11):516-21
SONRAKİ KONU… PATOGENEZ…

More Related Content

Viewers also liked

Agrotempo
AgrotempoAgrotempo
Agrotempo
Marco Coghi
 
Bons Ventos
Bons VentosBons Ventos
Bons Ventos
Marco Coghi
 
Tuboflex
TuboflexTuboflex
Tuboflex
Marco Coghi
 
Propuesta para contribuir a disminuir la brecha digital
Propuesta para contribuir a disminuir la brecha digitalPropuesta para contribuir a disminuir la brecha digital
Propuesta para contribuir a disminuir la brecha digital
MarianHucul114
 
LISARB
LISARBLISARB
LISARB
Marco Coghi
 
ElectroRecicla S.A - EducaInfoRP
ElectroRecicla S.A - EducaInfoRPElectroRecicla S.A - EducaInfoRP
ElectroRecicla S.A - EducaInfoRP
Marco Coghi
 
Trabajo final modulo i
Trabajo final modulo iTrabajo final modulo i
Trabajo final modulo i
Claudia Paulon
 
Motovelocidade BR
Motovelocidade BRMotovelocidade BR
Motovelocidade BR
Marco Coghi
 
DOUBLE RAILWAYCAR
DOUBLE RAILWAYCARDOUBLE RAILWAYCAR
DOUBLE RAILWAYCAR
Marco Coghi
 
Golen Bier
Golen BierGolen Bier
Golen Bier
Marco Coghi
 
Redes de ordenadores
Redes de ordenadoresRedes de ordenadores
Redes de ordenadores
Julio Loachamin
 
BetaVille- Lar doce Lar
BetaVille- Lar doce LarBetaVille- Lar doce Lar
BetaVille- Lar doce Lar
Marco Coghi
 
Pacifc Consultoria
Pacifc ConsultoriaPacifc Consultoria
Pacifc Consultoria
Marco Coghi
 
CelPaper Energia
CelPaper EnergiaCelPaper Energia
CelPaper Energia
Marco Coghi
 
Cerimônia de Abertura das Olímpiadas
Cerimônia de Abertura das OlímpiadasCerimônia de Abertura das Olímpiadas
Cerimônia de Abertura das Olímpiadas
Marco Coghi
 
Programirano trovanje čovjeka
Programirano trovanje čovjekaProgramirano trovanje čovjeka
Programirano trovanje čovjeka
Emil Čić
 
Desayunos
DesayunosDesayunos
Desayunos
CeeGe
 
Anteproyect
AnteproyectAnteproyect
Anteproyect
guest7f1b4d
 
percepcion yuberth 2
percepcion yuberth 2percepcion yuberth 2
percepcion yuberth 2
Colegio Saco Oliveros
 

Viewers also liked (20)

Agrotempo
AgrotempoAgrotempo
Agrotempo
 
Bons Ventos
Bons VentosBons Ventos
Bons Ventos
 
Tuboflex
TuboflexTuboflex
Tuboflex
 
Propuesta para contribuir a disminuir la brecha digital
Propuesta para contribuir a disminuir la brecha digitalPropuesta para contribuir a disminuir la brecha digital
Propuesta para contribuir a disminuir la brecha digital
 
LISARB
LISARBLISARB
LISARB
 
ElectroRecicla S.A - EducaInfoRP
ElectroRecicla S.A - EducaInfoRPElectroRecicla S.A - EducaInfoRP
ElectroRecicla S.A - EducaInfoRP
 
Trabajo final modulo i
Trabajo final modulo iTrabajo final modulo i
Trabajo final modulo i
 
Motovelocidade BR
Motovelocidade BRMotovelocidade BR
Motovelocidade BR
 
DOUBLE RAILWAYCAR
DOUBLE RAILWAYCARDOUBLE RAILWAYCAR
DOUBLE RAILWAYCAR
 
Golen Bier
Golen BierGolen Bier
Golen Bier
 
Redes de ordenadores
Redes de ordenadoresRedes de ordenadores
Redes de ordenadores
 
BetaVille- Lar doce Lar
BetaVille- Lar doce LarBetaVille- Lar doce Lar
BetaVille- Lar doce Lar
 
Pacifc Consultoria
Pacifc ConsultoriaPacifc Consultoria
Pacifc Consultoria
 
CelPaper Energia
CelPaper EnergiaCelPaper Energia
CelPaper Energia
 
Cerimônia de Abertura das Olímpiadas
Cerimônia de Abertura das OlímpiadasCerimônia de Abertura das Olímpiadas
Cerimônia de Abertura das Olímpiadas
 
Programirano trovanje čovjeka
Programirano trovanje čovjekaProgramirano trovanje čovjeka
Programirano trovanje čovjeka
 
Test mz
Test mzTest mz
Test mz
 
Desayunos
DesayunosDesayunos
Desayunos
 
Anteproyect
AnteproyectAnteproyect
Anteproyect
 
percepcion yuberth 2
percepcion yuberth 2percepcion yuberth 2
percepcion yuberth 2
 

Similar to Pterjium epidemiyoloji

Beyin tum etyolojisi
Beyin tum etyolojisiBeyin tum etyolojisi
Beyin tum etyolojisi
Zafer Akçalı
 
ARTMIŞ NUKAL TRANSLUSENSİ VE NONKROMOZOMAL ANOMALİLER
ARTMIŞ NUKAL TRANSLUSENSİ VE NONKROMOZOMAL ANOMALİLERARTMIŞ NUKAL TRANSLUSENSİ VE NONKROMOZOMAL ANOMALİLER
ARTMIŞ NUKAL TRANSLUSENSİ VE NONKROMOZOMAL ANOMALİLER
www.tipfakultesi. org
 
Romatoloji̇k hastaliklarda üvei̇t
Romatoloji̇k hastaliklarda üvei̇tRomatoloji̇k hastaliklarda üvei̇t
Romatoloji̇k hastaliklarda üvei̇t
fethiisnac
 
Alt solunum yolu enfeksi̇yonlarinda opti̇mal örnek alim yerleri̇
Alt solunum yolu enfeksi̇yonlarinda opti̇mal örnek alim yerleri̇Alt solunum yolu enfeksi̇yonlarinda opti̇mal örnek alim yerleri̇
Alt solunum yolu enfeksi̇yonlarinda opti̇mal örnek alim yerleri̇
edoktor
 
Yenidoganda nozokomiyal-enfeksiyonlar1
Yenidoganda nozokomiyal-enfeksiyonlar1Yenidoganda nozokomiyal-enfeksiyonlar1
Yenidoganda nozokomiyal-enfeksiyonlar1
Serdar Yanıker
 
Burun ve paranazal sinüs, nazofarinks kanserleri (fazlası için www.tipfakulte...
Burun ve paranazal sinüs, nazofarinks kanserleri (fazlası için www.tipfakulte...Burun ve paranazal sinüs, nazofarinks kanserleri (fazlası için www.tipfakulte...
Burun ve paranazal sinüs, nazofarinks kanserleri (fazlası için www.tipfakulte...
www.tipfakultesi. org
 
Infektif endokardit(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Infektif endokardit(fazlası için www.tipfakultesi.org)Infektif endokardit(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Infektif endokardit(fazlası için www.tipfakultesi.org)
www.tipfakultesi. org
 
Ağzın üLseratif lezyonları
Ağzın üLseratif lezyonlarıAğzın üLseratif lezyonları
Ağzın üLseratif lezyonları
ÖZAN DENTAL KLİNİK
 
Tüberküloz ve hemşirelik yaklaşımı
Tüberküloz ve hemşirelik yaklaşımıTüberküloz ve hemşirelik yaklaşımı
Tüberküloz ve hemşirelik yaklaşımı
www.tipfakultesi. org
 
Çocukluk Çağı Böbrek Tümörleri
Çocukluk Çağı Böbrek TümörleriÇocukluk Çağı Böbrek Tümörleri
Çocukluk Çağı Böbrek Tümörleri
Barış Yılmaz
 
Pnömoni epidemiyolojisi (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Pnömoni epidemiyolojisi (fazlası için www.tipfakultesi.org )Pnömoni epidemiyolojisi (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Pnömoni epidemiyolojisi (fazlası için www.tipfakultesi.org )
www.tipfakultesi. org
 
Salon b 17 kasim 2011 13.30 13.50 dilek arman
Salon b 17 kasim 2011 13.30 13.50 dilek armanSalon b 17 kasim 2011 13.30 13.50 dilek arman
Salon b 17 kasim 2011 13.30 13.50 dilek arman
tyfngnc
 
İntramedullar spinal kord tümörleri
İntramedullar spinal kord tümörleriİntramedullar spinal kord tümörleri
İntramedullar spinal kord tümörleri
talhaburak turali
 

Similar to Pterjium epidemiyoloji (14)

Beyin tum etyolojisi
Beyin tum etyolojisiBeyin tum etyolojisi
Beyin tum etyolojisi
 
ARTMIŞ NUKAL TRANSLUSENSİ VE NONKROMOZOMAL ANOMALİLER
ARTMIŞ NUKAL TRANSLUSENSİ VE NONKROMOZOMAL ANOMALİLERARTMIŞ NUKAL TRANSLUSENSİ VE NONKROMOZOMAL ANOMALİLER
ARTMIŞ NUKAL TRANSLUSENSİ VE NONKROMOZOMAL ANOMALİLER
 
Romatoloji̇k hastaliklarda üvei̇t
Romatoloji̇k hastaliklarda üvei̇tRomatoloji̇k hastaliklarda üvei̇t
Romatoloji̇k hastaliklarda üvei̇t
 
Alt solunum yolu enfeksi̇yonlarinda opti̇mal örnek alim yerleri̇
Alt solunum yolu enfeksi̇yonlarinda opti̇mal örnek alim yerleri̇Alt solunum yolu enfeksi̇yonlarinda opti̇mal örnek alim yerleri̇
Alt solunum yolu enfeksi̇yonlarinda opti̇mal örnek alim yerleri̇
 
Yenidoganda nozokomiyal-enfeksiyonlar1
Yenidoganda nozokomiyal-enfeksiyonlar1Yenidoganda nozokomiyal-enfeksiyonlar1
Yenidoganda nozokomiyal-enfeksiyonlar1
 
Burun ve paranazal sinüs, nazofarinks kanserleri (fazlası için www.tipfakulte...
Burun ve paranazal sinüs, nazofarinks kanserleri (fazlası için www.tipfakulte...Burun ve paranazal sinüs, nazofarinks kanserleri (fazlası için www.tipfakulte...
Burun ve paranazal sinüs, nazofarinks kanserleri (fazlası için www.tipfakulte...
 
Infektif endokardit(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Infektif endokardit(fazlası için www.tipfakultesi.org)Infektif endokardit(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Infektif endokardit(fazlası için www.tipfakultesi.org)
 
Ağzın üLseratif lezyonları
Ağzın üLseratif lezyonlarıAğzın üLseratif lezyonları
Ağzın üLseratif lezyonları
 
Tüberküloz ve hemşirelik yaklaşımı
Tüberküloz ve hemşirelik yaklaşımıTüberküloz ve hemşirelik yaklaşımı
Tüberküloz ve hemşirelik yaklaşımı
 
Çocukluk Çağı Böbrek Tümörleri
Çocukluk Çağı Böbrek TümörleriÇocukluk Çağı Böbrek Tümörleri
Çocukluk Çağı Böbrek Tümörleri
 
İKİZ GEBELİKLER
İKİZ GEBELİKLER İKİZ GEBELİKLER
İKİZ GEBELİKLER
 
Pnömoni epidemiyolojisi (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Pnömoni epidemiyolojisi (fazlası için www.tipfakultesi.org )Pnömoni epidemiyolojisi (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Pnömoni epidemiyolojisi (fazlası için www.tipfakultesi.org )
 
Salon b 17 kasim 2011 13.30 13.50 dilek arman
Salon b 17 kasim 2011 13.30 13.50 dilek armanSalon b 17 kasim 2011 13.30 13.50 dilek arman
Salon b 17 kasim 2011 13.30 13.50 dilek arman
 
İntramedullar spinal kord tümörleri
İntramedullar spinal kord tümörleriİntramedullar spinal kord tümörleri
İntramedullar spinal kord tümörleri
 

More from kebaplik

Orbital ct and mr
Orbital ct and mrOrbital ct and mr
Orbital ct and mr
kebaplik
 
Nutritional therapies for ocular disorders pa rça iki
Nutritional therapies for ocular disorders pa rça ikiNutritional therapies for ocular disorders pa rça iki
Nutritional therapies for ocular disorders pa rça iki
kebaplik
 
Retinoskopi ophso.net
Retinoskopi ophso.netRetinoskopi ophso.net
Retinoskopi ophso.net
kebaplik
 
Op ti k_sinir_hastaliklari dr aykut aslan yıldız ophso.net
Op ti k_sinir_hastaliklari dr aykut aslan yıldız ophso.netOp ti k_sinir_hastaliklari dr aykut aslan yıldız ophso.net
Op ti k_sinir_hastaliklari dr aykut aslan yıldız ophso.net
kebaplik
 
Op ti k_sinir_hastaliklari dr aykut aslan yıldız ophso.net
Op ti k_sinir_hastaliklari dr aykut aslan yıldız ophso.netOp ti k_sinir_hastaliklari dr aykut aslan yıldız ophso.net
Op ti k_sinir_hastaliklari dr aykut aslan yıldız ophso.net
kebaplik
 
Fonksiyonel (organik olmayan) görme kayıpları ophso.net
Fonksiyonel (organik olmayan) görme kayıpları ophso.netFonksiyonel (organik olmayan) görme kayıpları ophso.net
Fonksiyonel (organik olmayan) görme kayıpları ophso.net
kebaplik
 
The basics of retinal oct ophso.net
The basics of retinal oct ophso.netThe basics of retinal oct ophso.net
The basics of retinal oct ophso.net
kebaplik
 
Optical coherence-tomography-120421562843883-4
Optical coherence-tomography-120421562843883-4Optical coherence-tomography-120421562843883-4
Optical coherence-tomography-120421562843883-4
kebaplik
 
Optical coherence-tomography-120421562843883-4
Optical coherence-tomography-120421562843883-4Optical coherence-tomography-120421562843883-4
Optical coherence-tomography-120421562843883-4
kebaplik
 
Usg ophso.net
Usg ophso.netUsg ophso.net
Usg ophso.net
kebaplik
 
Baş ağrısı ve göz
Baş ağrısı ve gözBaş ağrısı ve göz
Baş ağrısı ve göz
kebaplik
 
Ophso.net retinoskopi
Ophso.net retinoskopiOphso.net retinoskopi
Ophso.net retinoskopi
kebaplik
 
Ishihara test
Ishihara testIshihara test
Ishihara test
kebaplik
 
Optik refraksiyon sorular 2
Optik refraksiyon sorular 2Optik refraksiyon sorular 2
Optik refraksiyon sorular 2
kebaplik
 
Optik refraksiyon sorular 2
Optik refraksiyon sorular 2Optik refraksiyon sorular 2
Optik refraksiyon sorular 2
kebaplik
 
Optik refraksiyon sorular 2
Optik refraksiyon sorular 2Optik refraksiyon sorular 2
Optik refraksiyon sorular 2
kebaplik
 
Optik refraksiyon sorular 2
Optik refraksiyon sorular 2Optik refraksiyon sorular 2
Optik refraksiyon sorular 2
kebaplik
 
Anatomy of eye
Anatomy of eyeAnatomy of eye
Anatomy of eye
kebaplik
 
Fako fako cihazinin etki mekanizmasi
Fako fako cihazinin etki mekanizmasiFako fako cihazinin etki mekanizmasi
Fako fako cihazinin etki mekanizmasi
kebaplik
 
Oftalmoloji tarihi
Oftalmoloji tarihiOftalmoloji tarihi
Oftalmoloji tarihi
kebaplik
 

More from kebaplik (20)

Orbital ct and mr
Orbital ct and mrOrbital ct and mr
Orbital ct and mr
 
Nutritional therapies for ocular disorders pa rça iki
Nutritional therapies for ocular disorders pa rça ikiNutritional therapies for ocular disorders pa rça iki
Nutritional therapies for ocular disorders pa rça iki
 
Retinoskopi ophso.net
Retinoskopi ophso.netRetinoskopi ophso.net
Retinoskopi ophso.net
 
Op ti k_sinir_hastaliklari dr aykut aslan yıldız ophso.net
Op ti k_sinir_hastaliklari dr aykut aslan yıldız ophso.netOp ti k_sinir_hastaliklari dr aykut aslan yıldız ophso.net
Op ti k_sinir_hastaliklari dr aykut aslan yıldız ophso.net
 
Op ti k_sinir_hastaliklari dr aykut aslan yıldız ophso.net
Op ti k_sinir_hastaliklari dr aykut aslan yıldız ophso.netOp ti k_sinir_hastaliklari dr aykut aslan yıldız ophso.net
Op ti k_sinir_hastaliklari dr aykut aslan yıldız ophso.net
 
Fonksiyonel (organik olmayan) görme kayıpları ophso.net
Fonksiyonel (organik olmayan) görme kayıpları ophso.netFonksiyonel (organik olmayan) görme kayıpları ophso.net
Fonksiyonel (organik olmayan) görme kayıpları ophso.net
 
The basics of retinal oct ophso.net
The basics of retinal oct ophso.netThe basics of retinal oct ophso.net
The basics of retinal oct ophso.net
 
Optical coherence-tomography-120421562843883-4
Optical coherence-tomography-120421562843883-4Optical coherence-tomography-120421562843883-4
Optical coherence-tomography-120421562843883-4
 
Optical coherence-tomography-120421562843883-4
Optical coherence-tomography-120421562843883-4Optical coherence-tomography-120421562843883-4
Optical coherence-tomography-120421562843883-4
 
Usg ophso.net
Usg ophso.netUsg ophso.net
Usg ophso.net
 
Baş ağrısı ve göz
Baş ağrısı ve gözBaş ağrısı ve göz
Baş ağrısı ve göz
 
Ophso.net retinoskopi
Ophso.net retinoskopiOphso.net retinoskopi
Ophso.net retinoskopi
 
Ishihara test
Ishihara testIshihara test
Ishihara test
 
Optik refraksiyon sorular 2
Optik refraksiyon sorular 2Optik refraksiyon sorular 2
Optik refraksiyon sorular 2
 
Optik refraksiyon sorular 2
Optik refraksiyon sorular 2Optik refraksiyon sorular 2
Optik refraksiyon sorular 2
 
Optik refraksiyon sorular 2
Optik refraksiyon sorular 2Optik refraksiyon sorular 2
Optik refraksiyon sorular 2
 
Optik refraksiyon sorular 2
Optik refraksiyon sorular 2Optik refraksiyon sorular 2
Optik refraksiyon sorular 2
 
Anatomy of eye
Anatomy of eyeAnatomy of eye
Anatomy of eye
 
Fako fako cihazinin etki mekanizmasi
Fako fako cihazinin etki mekanizmasiFako fako cihazinin etki mekanizmasi
Fako fako cihazinin etki mekanizmasi
 
Oftalmoloji tarihi
Oftalmoloji tarihiOftalmoloji tarihi
Oftalmoloji tarihi
 

Pterjium epidemiyoloji

 • 2. BU TERİM NEREDEN GELİYOR? Pterjium Yunancada kanat anlamına gelen “pterygos-pterygion” kelimesinden türemiştir. Bulber konjonktivanın sıklıkla nazalde olmak üzere alt ve üst kapak arasındaki kısmının kornea üzerine doğru ilerlediği, tepesi korneada olan üçgen şekilli, hiperplastik, dejeneratif, fibrovasküler bir lezyondur.
 • 3. KİM TANIMLADI? Pterjium, yüzyıllar önce Hipokrat, Galen, Celcus tarafından açıklanmış olmasına rağmen ilk kez Winter 1876’da gerçek pterjium ve psödopterjium olarak iki formda tanımlamıştır. (1,2)
 • 4. PREVALANS Bağımsız risk faktörleri; yaş, kırsal yaşam ve özellikle de güneş veya UV ışınlarına maruziyettir. (3) Pterjiumun sıklığı farklı çalışmalarda % 2-22 arasında bildirilmiştir. (4)
 • 5. Prevalansa etkili faktörler bazı ana başlıklarda toplanabilir. Bunlar; Demografik özellikler Yaş ve cinsiyet Heredite Irk Kişinin mesleği
 • 6. Demografik özellikler Pterjium prevalansı ekvatora yakın bölgelerde 40. paralelin ötesine göre yaklaşık 10 kat daha sıktır. (4)
 • 7. Demografik özellikler 40. paralelden sonra sıklığı % 2’nin altında bulunurken, 18. paralelde bulunan Porto Rico’da % 18, 12. paralelde bulunan Aruba adasında %22.5’tur. Bitki örtüsü özellikleri, yükseklik, kuraklık, bulutlarla kaplı olması gibi sekonder coğrafik etkenler de görülme sıklığını etkileyebilmektedir. (5)
 • 8. Demografik özellikler Ultraviyoleden koruyucu gözlük kullanmayanlarda, kullananlara göre 9 kat daha sık görülmesi bu tezi desteklemektedir. (4)
 • 9. Demografik özellikler Ekvatora yaklaştıkça prevalansın artış göstermesi UV maruziyeti ile kuvvetli bir ilişkiyi gösterse de UV ışınları pterjium gelişiminde tek etken değildir. Panjab gibi ekvatora yakın bir bölgede pterjium sıklığının %2.6 gibi düşük bir oranda tespit edilmesi, buna karşın ultraviyole etkisinin çok az olduğu Eskimolarda ve Norveç’te pterjiumun sık görülmesi bu durumu desteklemektedir. (6,7)
 • 10. Demografik özellikler Kırsalda yaşayanlarda pterjium görülme sıklığının şehirde yaşayanlardan yüksek olması, şehir yaşantısındaki duman, hava kirliliği, sis gibi faktörlerin güneş ışınının geçmesini engellemesiyle açıklanabilir. (8)
 • 11. Yaş ve cinsiyet Başlangıç için ortalama yaş 44 olup insidansın en yüksek olduğu yaş grubu 20-49 yaş, prevalansın en yüksek olduğu yaş grubu ise 40 yaşın üzeridir. 15 yaşın altında görülmesi alışılmış bir durum değildir. Nüks eğilimi genç erişkinlerde ileri yaştakilerden çok daha fazladır. (1,4,9,10)
 • 12. Yaş ve cinsiyet Pterjium prevalansı erkeklerde kadınlardan 2 kat daha fazla olup bu durum erkeklerin yaptıkları işler gereği daha fazla güneş ışığına maruz kalmasına bağlanmıştır. Güneş görmeyen ortamlarda çalışanlar arasında her iki cinste de benzer oranlarda görülür.
 • 13. Heredite Kuşaklar boyunca ailesel geçiş gösteren formları bulunsa da çoğunlukla sporadik olarak görülür.
 • 14. Heredite Ailesel geçişle ilgili çalışmalarda başlangıç yaşı farklılık gösteren düşük penetrasyonlu otozomal dominant kalıtım, genç erişkin ve erişkin pterjiumu gibi tipler tanımlanmıştır. Ancak bazı yazarlar lezyonun kalıtılmasından çok gözün çevresel uyarılara hassasiyetinin kalıtılmış olmasını daha mantıklı görmektedirler.
 • 15. Irk Farklı ırklar arasında görülen prevalans farklılıkları ırklara bağlı bir yatkınlık düşündürmektedir. Afrikada 4709 hasta üzerinde yapılan Barbados göz çalışmasında pterjium insidansı siyah ırkta % 23.4, melezlerde % 23.7 ve beyazlarda % 10.2 bulunmuştur.
 • 16. Irk Kanada’da marangozlar arasında yapılan bir çalışmada Hint kökenlilerin bulunduğu grupta yüksek, Japon kökenliler arasında ise daha düşük sıklıkta görülmüştür.
 • 17. Meslek grupları Güneşe açık alanlarda çalışan ve risk faktörleriyle daha çok karşılaşan (balıkçılık, kaynakçılık, inşaat işçiliği, gemicilik, marangozluk, çiftçilik vs. gibi) bazı mesleklerde daha sık görülmektedir.
 • 18. Meslek grupları Benin’de yapılan bir çalışmada pterjium ve pinguekula sıklığı, içerde çalışanlarla motosiklet ile servis yapanlar arasında kıyaslanmıştır. Motosiklet ile servis yapanlarda pinguekula sıklığı % 25,7, pterjium sıklığı %12.5 bulunmuştur. İçerde çalışanlarda ise bu oranlar sırasıyla %21.1 ve %7.9 bulunmuştur. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
 • 19. KAYNAKLAR 1.Yanoff M, Duker JS. Konjonktiva ve korneanın dejenerasyonları. Ophthalmology. 2nd. Ed. (Türkçe baskı). Ankara. Hayat tıp kitapçılık. 2007. 446-53 2.Aslankurt M, Yazıcı AT, Astam N. Pterjium Etyolojisi. Tıp Araştırmaları Dergisi.2003; 1(2): 39-42 3.McCarty CA, Fu CL, Taylor HR. Epidemiology of pterygium in Victoria, Australia. Br J Ophthalmol. 2000 Mar;84(3):289-92. 4.Tasman W, Jaeger EA. Duane’s Ophthalmology CD-rom. Lippincott Williams & Wilkins. 2005. 5.Gardner BP, Townsend WM. Pterygium. In: Kaufman HE, Barron BA, McDonald MB (eds). The Cornea (2nd ed). Boston, Butterworth-Heinman, 1998: 497-523 6 Hussain A , Awan H , Khan MD .Prevalence of non-vision-impairing conditions in a village in Chakwal district, Punjab, Pakistan.Ophthalmic Epidemiol. 2004 Dec;11(5):413-26. 7. Coroneo MT. Pterygium as an early indicator of ultraviolet insolation: a hypothesis. Br J Ophthalmol. 1993 Nov;77(11):734-9. 8. Darrell RW , Bachrach CA .Pterygium among veterans.An epidemiologic study showing a correlation between frequency of pterygium and degree of exposure of ultraviolet in sunlight. Arch Ophthalmol. 1963 Aug;70:158-69. 9.Buratto L, Phillips RL, Carito G. Pterygium Surgery, thorofare: slack Incorporated. 2000 10.Duke-Elder SS. Diseases of outer eye. System of ophthalmology. G.Britain. The C.V. Mosby Company. 1970: 573-83 11. Islam SI , Wagoner MD . Pterygium in young members of one family. Cornea. 2001 Oct;20(7):708- 12. Detorakis ET, Sourvinos G, Spandidos DA. Detection of herpes simplex virus and human papilloma virus in ophthalmic pterygium.Cornea. 2001 Mar;20(2):164-7. 13. Hecht F , Shoptaugh MG . Winglets of the eye: dominant transmission of early adult pterygium of the conjunctiva. J Med Genet. 1990 Jun;27(6):392-4. 14. Luthra R , Nemesure BB , Wu SY , Xie SH , Leske MC ; Barbados Eye Studies Group . Frequency and risk factors for pterygium in the Barbados Eye Study. Arch Ophthalmol. 2001 Dec;119(12):1827-32. 15. Saw SM, Tan D. Pterygium: prevalence, demography and risk factors. Ophthalmic Epidemiol. 1999 Sep;6(3):219-28. 16. Ukponmwan CU , Dawodu OA , Edema OF , Okojie O . Prevalence of pterygium and pingueculum among motorcyclists in Nigeria.East Afr Med J. 2007 Nov;84(11):516-21