SlideShare a Scribd company logo
BAŞARI
HİKAYELERİ
BİLGİ İŞLEM
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2014 - 2015
3BAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
“
“
1977 yılı Bolu Yeniçağa doğumlu olan Yılmaz, ilk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. Kocaeli
Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun olan Yılmaz, Gazi Üniversitesinde
aynı bölümde Yüksek Lisans öğrenimini tamamlayarak Yüksek Mühendis ünvanını aldı. Ankara Büyükşehir
Belediyesinde bir süre çeşitli görevler üstlenen Yılmaz, 2005-2014 yılları arasında Türksat Uydu Haberleşme ve
Kablo TV A.Ş.’de sırasıyla İl Müdürlüğü, Teknik İşletme Müdürlüğü ve Altyapı ve İşletme Direktörlüğünde görev
yaptı. Halen T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Gelişmekte Olan Spor Branşları
Federasyonu Dijital Oyunlar As Başkanlığı görevlerini yürüten Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır,
Gelişen teknolojinin iş hayatında daha fazla kullanılmasıyla
beraber bilgi teknolojileri projeleri ve faaliyetleri gerek harcanan
kaynaklar gerekse zaman olarak kurumların üzerinde önemle
durması gereken konulardan biri olmaya başlamıştır.
Günümüzde, her sektörden çoğu kurumda bilgi teknolojileri
projeleri yürütülmekte ve bu projelerin sonuçları stratejik
öneme sahip olmaktadır. Bu nedenle kurumların BT proje
süreçlerini kendi yapılarına, kabul görmüş uygulamalara ve
mevcut kaynaklarına göre tasarlaması ve uygulanmasının
süreklilik kazandırılması gerekmektedir. Zira içinde bulunan
durumun ve hedeflenen amacın iyi analiz edilmesine rağmen
kurum gerçeklerine ve teknoloji gereklerine göre yanlış seçilen
yol amacımızdan bizi uzaklaştırabilecektir.
Kurum içi görevlerimiz kapsamında Bilgi Teknolojileri
faaliyetlerimizi ayrı olarak değerlendirdiğimizde bu konunun
kendine özgü kritik boyutları olduğunu görüyoruz. Teknolojinin
hızlı ve sürekli gelişmesinin yanı sıra BT yatırımlarının maliyeti,
kaynakların niteliği ve güvenlik unsurları her zaman tekrar
tekrar değerlendireceğimiz kritik boyutlar olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu nedenle günlük BT operasyonel işlerimiz
veya uzun soluklu projelerimizde bu kritik boyutların etkisinin
derinlemesine incelenmesi gerekmektedir.
Huzeyfe YILMAZGENÇLIK VE SPOR BAKANLIĞI BILGI İŞLEM DAIRESI BAŞKANI
Sonuç olarak, BT çalışmalarının kendine ve uygulandığı kuruma
özgü gerçekleri ve yine BT çalışmalarının üstlendiği stratejik
sorumluluklar sebebiyle BT çalışmalarının ve BT projelerinin
yönetiminin ayrı bir öneme sahip olduğu görülebilmektedir.
Bizler de Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
olarak Bilgi Teknolojileri faaliyetleri ve projelerimiz için en
başta fark yaratan bir misyon ve vizyon belirleyerek yola çıktık.
Bu yolda kurumun ihtiyaçlarını yenilikçi, güvenli ve hızlı çözen
sistemler geliştirirken Gençlik ve Spor için yenilikçi projeler de
geliştirdik. Proje ve faaliyetlerimizde izlediğimiz yol, çabamız ve
disiplinimiz bizi herkesten takdir almamızı sağlayan başarılara
götürdü. Bu kitapta da bu proje ve faaliyetlerimizi paylaşarak
size bu başarı hikâyelerimizi anlatmak istedik.
Son olarak, aklımızda daha birçok proje fikri olduğunu ve
gönlümüzde milletimiz için hizmet etme sevdası olduğunu
söylemek isterim.
Sizlerle paylaşacağımız farklı proje hikâyelerinde buluşmak
ümidiyle, esenkalın.
54 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PERSONEL DURUMU
7
43
1
17KADROLU
SÖZLEŞMELİ (4B)
HİZMET ALIMI
SÖZLEŞMELİ
BİLİŞİM PERSONELİ
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KADIN
ERKEK
49
19
TOPLAM: 68
KADIN / ERKEK DAĞILIMI
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANI
ÖZEL KALEM BÜROSU PROJE YÖNETİM ve KARAR
DESTEK OFİSİ
YAZILIM GELİŞTİRME
ŞUBESİ
GÖRSEL TEKNOLOJİLER
ŞUBESİ
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ,
PROTOKOL ŞUBESİ
AĞ YÖNETİMİ ve BİLGİ
GÜVENLİĞİ ŞUBESİ
ÇAĞRI MERKEZİ ve DESTEK
ŞUBESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER
ŞUBESİ
76 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
“ “YAZILIM GELİŞTİRME ŞUBESİ
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı alanlarında uzman yazılım, web tasarım, proje, analiz ve test ekipleriyle,
bakanlığımızın ve bağlı kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda gençliğimize daha iyi hizmet etmek ve gençlerle
etkileşimi artırmak amacıyla yazılım projelerine imza atmaktadır.
YAZILIM GELİŞTİRME ŞUBESİ
98 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
“ “ANALİZ ve KALİTE GÜVENCE ŞUBESİ
Başkanlığımız sorumluluğundaki bilgi teknolojileri projelerinin iş ve süreç analizlerinin uluslararası metotlarda
gerçekleştirilmesi bu birimimiz sorumluluğunda sağlanmaktadır. Bu birimimizde ayrıca geliştirilen yazılım
projelerinin kullanıma açılmadan önce kalite kontrol testlerinin belirli tekniklerle uygulanması sayesinde gerçek
hayatta yaşanacak teknik problemlerin azaltılması sağlanmaktadır.
ANALİZ ve KALİTE GÜVENCE ŞUBESİ
1110 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
“ “AĞ YÖNETİMİ BİLGİ GÜVENLİĞİ ŞUBESİ
Bakanlık birimlerine, web sayfası yayınlama alanı verip yöneten, internet erişimlerini sağlayan, internet erişim
politikalarını yöneten, bakanlık ağının güvenliğini sağlayan, iletişim altyapısını oluşturan ve yöneten, aktif dizin
kullanıcılarını ve eposta hesaplarını yöneten, kullanıcılara yönelik teknik destek hizmetini sağlayan şubedir.
AĞ YÖNETİMİ BİLGİ GÜVENLİĞİ ŞUBESİ
1312 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
“ “GÖRSEL TEKNOLOJİLER ŞUBESİ
Bakanlık faaliyetlerinin ve projelerinin geniş kitlelere yayılması, bilinirliğinin artması için yapılan çalışmaların ve
projelerin görselleştirilerek daha etkin sunulması sağlanmaktadır.
Şube 3 farklı alanda hizmet vermektedir.
•	 Web Tasarım
•	 Grafik Tasarım
•	 Video/Kurgu/Montaj
GÖRSEL TEKNOLOJİLER ŞUBESİ
1514 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
“ “ÇAĞRI MERKEZİ ve DESTEK ŞUBESİ
Çağrı Merkezi kuran ve işletim faaliyetlerini yürüten, gelen talepleri cevaplayan şubedir.
ÇAĞRI MERKEZİ ve DESTEK ŞUBESİ
1716 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
“ “COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ, PROTOKOL ŞUBESİ
Merkez ve taşra teşkilatının mekânsal veri altyapısını oluşturan, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi
kapsamında çalışmaları yürüten şubedir.
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ, PROTOKOL ŞUBESİ
1918 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
“ “İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBESİ
Başkanlık bütçe işlerini, personel özlük haklarını, Elektronik Belge Yönetim Sistemi işlemlerini yürüten şubedir.
İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBESİ
2120 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
n i t a u g u e d u i s d o l o r e t e f e u g a i t n u l l a f a c i l i s i . N a m l i b e r t e m p o r c u m s o l u t
n o b i s e l e i f e n d o p t i o n c o n g u e n i h i l i m p e r d i e t d o m i n g i d q u o d m a z i m p l a c e r
a t f a c e r p o s s i m a s s u m . T y p i n o n h a b e n t c l a r i t a t e m i n s i t a m ; e s t u s u s l e g e n
t i s i n i i s q u i f a c i t e o r u m c l a r i t a t e m . I n v e s t i g a t i o n e s d e m o n s t r a v e r u n t l e c -
t o r e s l e g e r e m e l i u s q u o d i i l e g u n t s a e p i u s . C l a r i t a s e s t e t i a m p r o c e s s u s
d y n a m i c u s , q u i s e q u i t u r m u t a t i o n e m c o n s u e t u d i u m l e c t o r u m . M i r u m e s t
n o t a r e q u a m l i t t e r a g o t h i c a , q u a m n u n c p u t a m u s p a r u m c l a r a m , a n t e p o s u e
r i t l i t t e r a r u m f o r m a s h u m a n i t a t i s p e r s e a c u l a q u a r t a d e c i m a e t q u i n t a
d e c i m a . E o d e m m o d o t y p i , q u i n u n c n o b i s v i d e n t u r p a r u m c l a r i , fi a n t s o l -
l e m n e s i n f u t u r u m .
D u i s a u t e m v e l e u m i r i u r e d o l o r i n h e n d r e r i t i n v u l p u t a t e v e l i t e s s e m o l e s t
c o n s e q u a t , v e l i l l u m d o l o r e e u f e u g i a t n u l l a f a c i l i s i s a t v e r o e r o s e t a c -
c u m s a n e t i u s t o o d i o d i g n i s s i m q u i b l a n d i t p r a e s e n t l u p t a t u m z z r i l d e l e n i t
a u g u e d u i s d o l o r e t e f e u g a i t n u l l a f a c i l i s i . N a m l i b e r t e m p o r c u m s o l u t a
n o b i s e l e i f e n d o p t i o n c o n g u e n i h i l i m p e r d i e t d o m i n g i d q u o d m a z i m p l a c e r
f a c e r p o s s i m a s s u m . T y p i n o n h a b e n t c l a r i t a t e m i n s i t a m ; e s t u s u s l e g e n t i s
i i s q u i f a c i t e o r u m c l a r i t a t e m . I n v e s t i g a t i o n e s d e m o n s t r a v e r u n t l e c t o r e s
l e g e r e m e l i u s q u o d i i l e g u n t s a e p i u s . C l a r i t a s e s t e t i a m p r o c e s s u s d y n a m i
u s , q u i s e q u i t u r m u t a t i o n e m c o n s u e t u d i u m l e c t o r u m . M i r u m e s t n o t a r e q u
l i t t e r a g o t h i c a , q u a m n u n c p u t a m u s p a r u m c l a r a m , a n t e p o s u e r i t l i t t e r a r u m
f o r m a s h u m a n i t a t i s p e r s e a c u l a q u a r t a d e c i m a e t q u i n t a d e c i m a . E o d e m
m o d o t y p i , q u i n u n c n o b i s v i d e n t u r p a r u m c l a r i , fi a n t s o l l e m n e s i n f u t u r u m
“ “Bakanlığımıza bağlı birimlerin tüm faaliyetlerini kapsayan iş süreçleri verilerinin
merkezi olarak konsolide edilmiş karar destek raporları haline getirilmesi
çalışmaları yapılmıştır.
•	 Artık tüm verilere eksiksiz, merkezi ve yorumlanmış şekliyle her yerden hızlı bir şekilde
ulaşılmaktadır.
•	 Bakanlığımızın yapacağı yeni yatırımlara, alacağı tüm kararlara ve tüm izleme verilerine hızlı,
doğru ve güvenli olarak erişilmesi imkânı sağlanmıştır.
•	 Bakanlığımız Strateji Planındaki hedeflerin izlenebilmesi için niceliksel değerlerin raporlanması
sağlanmaktadır.
l e s t i e c o n s e q u a t , v e l i l l u m d o l o r e e u f e u g i a t n u l l a f a c i l i s i s a t v e r o e r o s
e t a c c u m s a n e t i u s t o o d i o d i g n i s s i m q u i b l a n d i t p r a e s e n t l u p t a t u m z z r i l
d e l e n i t a u g u e d u i s d o l o r e t e f e u g a i t n u l l a f a c i l i s i . N a m l i b e r t e m p o r
c u m s o l u t a n o b i s e l e i f e n d o p t i o n c o n g u e n i h i l i m p e r d i e t d o m i n g i d
q u o d m a z i m p l a c e r a t f a c e r p o s s i m a s s u m . T y p i n o n h a b e n t c l a r i t a t e m
i n s i t a m ; e s t u s u s l e g e n t i s i n i i s q u i f a c i t e o r u m c l a r i t a t e m . I n v e s t i g a t i o -
n e s d e m o n s t r a v e r u n t l e c t o r e s l e g e r e m e l i u s q u o d i i l e g u n t s a e p i u s .
C l a r i t a s e s t e t i a m p r o c e s s u s d y n a m i c u s , q u i s e q u i t u r m u t a t i o n e m c o n -
s u e t u d i u m l e c t o r u m . M i r u m e s t n o t a r e q u a m l i t t e r a g o t h i c a , q u a m n u n c
p u t a m u s p a r u m c l a r a m , a n t e p o s u e r i t l i t t e r a r u m f o r m a s h u m a n i t a t i s p e r
s e a c u l a q u a r t a d e c i m a e t q u i n t a d e c i m a . E o d e m m o d o t y p i , q u i n u n c
n o b i s v i d e n t u r p a r u m c l a r i , fi a n t s o l l e m n e s i n f u t u r u m .
D u i s a u t e m v e l e u m i r i u r e d o l o r i n h e n d r e r i t i n v u l p u t a t e v e l i t e s s e m o -
l e s t i e c o n s e q u a t , v e l i l l u m d o l o r e e u f e u g i a t n u l l a f a c i l i s i s a t v e r o e r o s e t
a c c u m s a n e t i u s t o o d i o d i g n i s s i m q u i b l a n d i t p r a e s e n t l u p t a t u m z z r i l d e l e -
n i t a u g u e d u i s d o l o r e t e f e u g a i t n u l l a f a c i l i s i . N a m l i b e r t e m p o r c u m s o l u t a
n o b i s e l e i f e n d o p t i o n c o n g u e n i h i l i m p e r d i e t d o m i n g i d q u o d m a z i m p l a c e r -
a t f a c e r p o s s i m a s s u m . T y p i n o n h a b e n t c l a r i t a t e m i n s i t a m ; e s t u s u s l e g e n -
t i s i n i i s q u i f a c i t e o r u m c l a r i t a t e m . I n v e s t i g a t i o n e s d e m o n s t r a v e r u n t l e c -
t o r e s l e g e r e m e l i u s q u o d i i l e g u n t s a e p i u s . C l a r i t a s e s t e t i a m p r o c e s s u s
d y n a m i c u s , q u i s e q u i t u r m u t a t i o n e m c o n s u e t u d i u m l e c t o r u m . M i r u m e s t
n o t a r e q u a m l i t t e r a g o t h i c a , q u a m n u n c p u t a m u s p a r u m c l a r a m , a n t e p o s u e -
r i t l i t t e r a r u m f o r m a s h u m a n i t a t i s p e r s e a c u l a q u a r t a d e c i m a e t q u i n t a
d e c i m a . E o d e m m o d o t y p i , q u i n u n c n o b i s v i d e n t u r p a r u m c l a r i , fi a n t s o l -
l e m n e s i n f u t u r u m .
D u i s a u t e m v e l e u m i r i u r e d o l o r i n h e n d r e r i t i n v u l p u t a t e v e l i t e s s e m o l e s t i e
c o n s e q u a t , v e l i l l u m d o l o r e e u f e u g i a t n u l l a f a c i l i s i s a t v e r o e r o s e t a c -
c u m s a n e t i u s t o o d i o d i g n i s s i m q u i b l a n d i t p r a e s e n t l u p t a t u m z z r i l d e l e n i t
a u g u e d u i s d o l o r e t e f e u g a i t n u l l a f a c i l i s i . N a m l i b e r t e m p o r c u m s o l u t a
n o b i s e l e i f e n d o p t i o n c o n g u e n i h i l i m p e r d i e t d o m i n g i d q u o d m a z i m p l a c e r a t
f a c e r p o s s i m a s s u m . T y p i n o n h a b e n t c l a r i t a t e m i n s i t a m ; e s t u s u s l e g e n t i s i n
i i s q u i f a c i t e o r u m c l a r i t a t e m . I n v e s t i g a t i o n e s d e m o n s t r a v e r u n t l e c t o r e s
l e g e r e m e l i u s q u o d i i l e g u n t s a e p i u s . C l a r i t a s e s t e t i a m p r o c e s s u s d y n a m i c -
u s , q u i s e q u i t u r m u t a t i o n e m c o n s u e t u d i u m l e c t o r u m . M i r u m e s t n o t a r e q u a m
l i t t e r a g o t h i c a , q u a m n u n c p u t a m u s p a r u m c l a r a m , a n t e p o s u e r i t l i t t e r a r u m
l e s t i e c o n s e q u a t , v e l i l l u m d o l o r e e u f e u g i a t n u l l a f a c i l i s i s a t v e r o e r o s
e t a c c u m s a n e t i u s t o o d i o d i g n i s s i m q u i b l a n d i t p r a e s e n t l u p t a t u m z z r i l
d e l e n i t a u g u e d u i s d o l o r e t e f e u g a i t n u l l a f a c i l i s i . N a m l i b e r t e m p o r
c u m s o l u t a n o b i s e l e i f e n d o p t i o n c o n g u e n i h i l i m p e r d i e t d o m i n g i d
q u o d m a z i m p l a c e r a t f a c e r p o s s i m a s s u m . T y p i n o n h a b e n t c l a r i t a t e m
i n s i t a m ; e s t u s u s l e g e n t i s i n i i s q u i f a c i t e o r u m c l a r i t a t e m . I n v e s t i g a t i o -
n e s d e m o n s t r a v e r u n t l e c t o r e s l e g e r e m e l i u s q u o d i i l e g u n t s a e p i u s .
C l a r i t a s e s t e t i a m p r o c e s s u s d y n a m i c u s , q u i s e q u i t u r m u t a t i o n e m c o n -
s u e t u d i u m l e c t o r u m . M i r u m e s t n o t a r e q u a m l i t t e r a g o t h i c a , q u a m n u n c
p u t a m u s p a r u m c l a r a m , a n t e p o s u e r i t l i t t e r a r u m f o r m a s h u m a n i t a t i s p e r
s e a c u l a q u a r t a d e c i m a e t q u i n t a d e c i m a . E o d e m m o d o t y p i , q u i n u n c
n o b i s v i d e n t u r p a r u m c l a r i , fi a n t s o l l e m n e s i n f u t u r u m .
D u i s a u t e m v e l e u m i r i u r e d o l o r i n h e n d r e r i t i n v u l p u t a t e v e l i t e s s e m o -
l e s t i e c o n s e q u a t , v e l i l l u m d o l o r e e u f e u g i a t n u l l a f a c i l i s i s a t v e r o e r o s e t
a c c u m s a n e t i u s t o o d i o d i g n i s s i m q u i b l a n d i t p r a e s e n t l u p t a t u m z z r i l d e l e -
n i t a u g u e d u i s d o l o r e t e f e u g a i t n u l l a f a c i l i s i . N a m l i b e r t e m p o r c u m s o l u t a
n o b i s e l e i f e n d o p t i o n c o n g u e n i h i l i m p e r d i e t d o m i n g i d q u o d m a z i m p l a c e r -
a t f a c e r p o s s i m a s s u m . T y p i n o n h a b e n t c l a r i t a t e m i n s i t a m ; e s t u s u s l e g e n -
t i s i n i i s q u i f a c i t e o r u m c l a r i t a t e m . I n v e s t i g a t i o n e s d e m o n s t r a v e r u n t l e c -
t o r e s l e g e r e m e l i u s q u o d i i l e g u n t s a e p i u s . C l a r i t a s e s t e t i a m p r o c e s s u s
d y n a m i c u s , q u i s e q u i t u r m u t a t i o n e m c o n s u e t u d i u m l e c t o r u m . M i r u m e s t
n o t a r e q u a m l i t t e r a g o t h i c a , q u a m n u n c p u t a m u s p a r u m c l a r a m , a n t e p o s u e -
r i t l i t t e r a r u m f o r m a s h u m a n i t a t i s p e r s e a c u l a q u a r t a d e c i m a e t q u i n t a
d e c i m a . E o d e m m o d o t y p i , q u i n u n c n o b i s v i d e n t u r p a r u m c l a r i , fi a n t s o l -
l e m n e s i n f u t u r u m .
D u i s a u t e m v e l e u m i r i u r e d o l o r i n h e n d r e r i t i n v u l p u t a t e v e l i t e s s e m o l e s t i e
c o n s e q u a t , v e l i l l u m d o l o r e e u f e u g i a t n u l l a f a c i l i s i s a t v e r o e r o s e t a c -
c u m s a n e t i u s t o o d i o d i g n i s s i m q u i b l a n d i t p r a e s e n t l u p t a t u m z z r i l d e l e n i t
a u g u e d u i s d o l o r e t e f e u g a i t n u l l a f a c i l i s i . N a m l i b e r t e m p o r c u m s o l u t a
n o b i s e l e i f e n d o p t i o n c o n g u e n i h i l i m p e r d i e t d o m i n g i d q u o d m a z i m p l a c e r a t
f a c e r p o s s i m a s s u m . T y p i n o n h a b e n t c l a r i t a t e m i n s i t a m ; e s t u s u s l e g e n t i s i n
i i s q u i f a c i t e o r u m c l a r i t a t e m . I n v e s t i g a t i o n e s d e m o n s t r a v e r u n t l e c t o r e s
l e g e r e m e l i u s q u o d i i l e g u n t s a e p i u s . C l a r i t a s e s t e t i a m p r o c e s s u s d y n a m i c -
u s , q u i s e q u i t u r m u t a t i o n e m c o n s u e t u d i u m l e c t o r u m . M i r u m e s t n o t a r e q u a m
l i t t e r a g o t h i c a , q u a m n u n c p u t a m u s p a r u m c l a r a m , a n t e p o s u e r i t l i t t e r a r u m
PROJELER VE FAALİYETLER
KARAR DESTEK RAPORLARI GELİŞTİRME PROJESİ
“Doğru Kararlar için Doğru ve
Eksiksiz Raporlar
“
30’dan fazla
sistem
55
detaylı rapor
2322 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KARAR DESTEK RAPORLARI
p u t a m u s p a r u m c l a r a m , a n t e p o s u e r i t l i t t e r a r u m f o r m a s h u m a n i t a t i s p e r
s e a c u l a q u a r t a d e c i m a e t q u i n t a d e c i m a . E o d e m m o d o t y p i , q u i n u n c
n o b i s v i d e n t u r p a r u m c l a r i , fi a n t s o l l e m n e s i n f u t u r u m .
D u i s a u t e m v e l e u m i r i u r e d o l o r i n h e n d r e r i t i n v u l p u t a t e v e l i t e s s e m o -
l e s t i e c o n s e q u a t , v e l i l l u m d o l o r e e u f e u g i a t n u l l a f a c i l i s i s a t v e r o e r o s e t
a c c u m s a n e t i u s t o o d i o d i g n i s s i m q u i b l a n d i t p r a e s e n t l u p t a t u m z z r i l d e l e -
n i t a u g u e d u i s d o l o r e t e f e u g a i t n u l l a f a c i l i s i . N a m l i b e r t e m p o r c u m s o l u t
n o b i s e l e i f e n d o p t i o n c o n g u e n i h i l i m p e r d i e t d o m i n g i d q u o d m a z i m p l a c e r
a t f a c e r p o s s i m a s s u m . T y p i n o n h a b e n t c l a r i t a t e m i n s i t a m ; e s t u s u s l e g e n
t i s i n i i s q u i f a c i t e o r u m c l a r i t a t e m . I n v e s t i g a t i o n e s d e m o n s t r a v e r u n t l e c -
t o r e s l e g e r e m e l i u s q u o d i i l e g u n t s a e p i u s . C l a r i t a s e s t e t i a m p r o c e s s u s
d y n a m i c u s , q u i s e q u i t u r m u t a t i o n e m c o n s u e t u d i u m l e c t o r u m . M i r u m e s t
n o t a r e q u a m l i t t e r a g o t h i c a , q u a m n u n c p u t a m u s p a r u m c l a r a m , a n t e p o s u e
r i t l i t t e r a r u m f o r m a s h u m a n i t a t i s p e r s e a c u l a q u a r t a d e c i m a e t q u i n t a
d e c i m a . E o d e m m o d o t y p i , q u i n u n c n o b i s v i d e n t u r p a r u m c l a r i , fi a n t s o l -
l e m n e s i n f u t u r u m .
D u i s a u t e m v e l e u m i r i u r e d o l o r i n h e n d r e r i t i n v u l p u t a t e v e l i t e s s e m o l e s t
KARAR DESTEK SISTEMI MODELININ GENEL ÇERÇEVESI
ULUSAL VE ULUSLARARASI PAYDAŞLAR
2524 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖRNEK RAPOR GÖRÜNTÜLERI
p u t a m u s p a r u m c l a r a m , a n t e p o s u e r i t l i t t e r a r u m f o r m a s h u m a n i t a t i s p e r
s e a c u l a q u a r t a d e c i m a e t q u i n t a d e c i m a . E o d e m m o d o t y p i , q u i n u n c
n o b i s v i d e n t u r p a r u m c l a r i , fi a n t s o l l e m n e s i n f u t u r u m .
D u i s a u t e m v e l e u m i r i u r e d o l o r i n h e n d r e r i t i n v u l p u t a t e v e l i t e s s e m o -
l e s t i e c o n s e q u a t , v e l i l l u m d o l o r e e u f e u g i a t n u l l a f a c i l i s i s a t v e r o e r o s e t
a c c u m s a n e t i u s t o o d i o d i g n i s s i m q u i b l a n d i t p r a e s e n t l u p t a t u m z z r i l d e l e -
n i t a u g u e d u i s d o l o r e t e f e u g a i t n u l l a f a c i l i s i . N a m l i b e r t e m p o r c u m s o l u t
n o b i s e l e i f e n d o p t i o n c o n g u e n i h i l i m p e r d i e t d o m i n g i d q u o d m a z i m p l a c e r
a t f a c e r p o s s i m a s s u m . T y p i n o n h a b e n t c l a r i t a t e m i n s i t a m ; e s t u s u s l e g e n
t i s i n i i s q u i f a c i t e o r u m c l a r i t a t e m . I n v e s t i g a t i o n e s d e m o n s t r a v e r u n t l e c -
t o r e s l e g e r e m e l i u s q u o d i i l e g u n t s a e p i u s . C l a r i t a s e s t e t i a m p r o c e s s u s
d y n a m i c u s , q u i s e q u i t u r m u t a t i o n e m c o n s u e t u d i u m l e c t o r u m . M i r u m e s t
n o t a r e q u a m l i t t e r a g o t h i c a , q u a m n u n c p u t a m u s p a r u m c l a r a m , a n t e p o s u e
r i t l i t t e r a r u m f o r m a s h u m a n i t a t i s p e r s e a c u l a q u a r t a d e c i m a e t q u i n t a
d e c i m a . E o d e m m o d o t y p i , q u i n u n c n o b i s v i d e n t u r p a r u m c l a r i , fi a n t s o l -
l e m n e s i n f u t u r u m .
D u i s a u t e m v e l e u m i r i u r e d o l o r i n h e n d r e r i t i n v u l p u t a t e v e l i t e s s e m o l e s t
ÖRNEK RAPOR GÖRÜNTÜLERI
2726 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KURUM IÇI VERI KULLANIM MATRISI
İş Kalemleri
GSB Stratejik Plan
Takip Sistemi
Personel Özlük
G.M. Yönetim
Sistemi
Web Siteleri
Gençlik
Değişimi Projesi
GSB Hizmet Birimleri X X
Gençlik Hizmetleri X X X X
Proje ve Koordinasyon X X X X
Eğitim Kültür ve Araştırma X X X
Spor Hizmetleri X X X
Dış İlişkiler X X X
Strateji Geliştirme X X X X
Hukuk Müşavirliği X X X X
Personel X X X X X
Destek Hizmetleri X X X
GSB Bağlı Kuruluşlar X
GSB KYK X X X
GSB Spor G.M. X X
p u t a m u s p a r u m c l a r a m , a n t e p o s u e r i t l i t t e r a r u m f o r m a s h u m a n i t a t i s p e r
s e a c u l a q u a r t a d e c i m a e t q u i n t a d e c i m a . E o d e m m o d o t y p i , q u i n u n c
n o b i s v i d e n t u r p a r u m c l a r i , fi a n t s o l l e m n e s i n f u t u r u m .
D u i s a u t e m v e l e u m i r i u r e d o l o r i n h e n d r e r i t i n v u l p u t a t e v e l i t e s s e m o -
l e s t i e c o n s e q u a t , v e l i l l u m d o l o r e e u f e u g i a t n u l l a f a c i l i s i s a t v e r o e r o s e t
a c c u m s a n e t i u s t o o d i o d i g n i s s i m q u i b l a n d i t p r a e s e n t l u p t a t u m z z r i l d e l e -
n i t a u g u e d u i s d o l o r e t e f e u g a i t n u l l a f a c i l i s i . N a m l i b e r t e m p o r c u m s o l u t
n o b i s e l e i f e n d o p t i o n c o n g u e n i h i l i m p e r d i e t d o m i n g i d q u o d m a z i m p l a c e r
a t f a c e r p o s s i m a s s u m . T y p i n o n h a b e n t c l a r i t a t e m i n s i t a m ; e s t u s u s l e g e n
t i s i n i i s q u i f a c i t e o r u m c l a r i t a t e m . I n v e s t i g a t i o n e s d e m o n s t r a v e r u n t l e c -
t o r e s l e g e r e m e l i u s q u o d i i l e g u n t s a e p i u s . C l a r i t a s e s t e t i a m p r o c e s s u s
d y n a m i c u s , q u i s e q u i t u r m u t a t i o n e m c o n s u e t u d i u m l e c t o r u m . M i r u m e s t
n o t a r e q u a m l i t t e r a g o t h i c a , q u a m n u n c p u t a m u s p a r u m c l a r a m , a n t e p o s u e
r i t l i t t e r a r u m f o r m a s h u m a n i t a t i s p e r s e a c u l a q u a r t a d e c i m a e t q u i n t a
d e c i m a . E o d e m m o d o t y p i , q u i n u n c n o b i s v i d e n t u r p a r u m c l a r i , fi a n t s o l -
l e m n e s i n f u t u r u m .
D u i s a u t e m v e l e u m i r i u r e d o l o r i n h e n d r e r i t i n v u l p u t a t e v e l i t e s s e m o l e s t
YÖNETICILER IÇIN ÖZET VE AKILLI RAPORLAR
Hedefler için
öngörüler
raporlanabiliyor.
2928 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
•	 Her Yerden Her Zaman Bilgiye Hızlı ve Kolay Ulaşım!
•	 Kurum içi ve kurum dışı bilgilere kısa zamanda ulaşılmasını sağlayan mobil uygulamadır.
•	 Bakanlık Makamının her yerde mobil cihazlardan Bakanlık verilerine ulaşması sağlanmıştır
Proje Tecrübeleri
•	 Mobil Uyumlu Çalışan Mobilgi, Bilgi İşlem Dairemizin İlk Mobil Uygulamasıdır.
“ “Kurum içi ve kurum dışı bilgilere kısa zamanda ulaşılmasını sağlayan mobil
uygulamadır.
PROJELER VE FAALİYETLER
MOBİLGİ “Bilgiye Hızlı ve
Kolay
Ulaşım
“
12
sistem
50’den fazla
ekran
3130 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
“ “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü birimlerinin iş süreçlerinin
yürütüldüğü web yazılım projesidir. Proje tamamlandığında yurt başvuruları, yerleştirme,
kredi ve burs bilgileri elektronik ortamda tutulacak ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre
imkanlardan faydalanması sağlanacaktır.
Projenin Önemi
•	 Kredi Yurtlar Kurumu yazılım sistemleri yenilerek öğrencilerin yurt, kredi ve burs süreçlerinde
yaşanan eksikliklerin giderilmesi ve verilen hizmetlerin hızlandırılması amaçlanmaktadır.
Projenin Gençlik ve Spor Açısından Kazanımları
•	 Bu projeyle uzun yıllar güncellenmeyen Kredi Yurtlar Kurumu altyapısı güncellenmiş, Yurt, Kredi
ve Burs süreçlerinde kaliteli hizmet verilmeye başlanmıştır.
Proje Tecrübeleri
•	 Proje süresince kurumda iş analizi süreçleri titizlikle uygulanmış ve değişiklik yapılması
gerekli iş süreçleri yenilenmiştir. Proje sonunda bir çok hizmetin e- devlet üzerinden verilmesi
planlanmaktadır.
Adli sicil
Aile
Bilgileri
Öğrenim Gören
Öğrenci Kardeşi
Mali Bilgiler
Sınav
İşHayatıBilgileri
TaşınmazBilgileri
AileSosyal
YardımBilgileri
SporKayıt
Bilgileri
Şirket
Ekonomik
Durum
YÖK
PROJELER VE FAALİYETLER
KREDI YURTLAR KURUMU DEĞIŞIM VE DÖNÜŞÜM PROJESI
“Hızlı, Pratik ve Kolay İşlemler
Öğrencilerin Hizmetinde!
“
3332 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Projenin Önemi
•	 Web sayfalarımızı kendi personelimizle geliştiriyor, tasarlıyor ve içeriğini güncel tutuyoruz.
Projenin Gençlik ve Spor Açısından Kazanımları
•	 Bakanlığımıza ulaşmanın en kolay yolu ve faaliyetlerimizden bilgi almanın en güzel şekli olan
web sitelerimizle herkese hitap ediyoruz.
“ “Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, Spor Genel Müdürlüğü’nün, Kredi ve Yurtlar
Kurumu’nun, tüm illerin İl Müdürlüklerinin ve bakanlığa bağlı federasyonların
kurumsal web sitelerinin ve yönetim portallarının altyapısını hazırlamaktır.
PROJELER VE FAALİYETLER
KURUMSAL WEB SİTELERİ
“Web Ortamında
Gençlik ve Spor’un
Dinamik Yüzü
“
Günde Ortalama
50.000
ziyaretçi
Bakanlık ve Bağlı
Genel Müdürlüklerin
3
web sitesi
3534 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Projenin Gençlik ve Spor Açısından Kazanımları
•	 Kurum kültürünün oluşturulmasına katkı sağlandı.
•	 Projelerden personelin haberdar olması sağlandı,
•	 Dış yapımlara göre maliyeti olmayan kaliteli yapımlar oluşturuldu.
Proje Tecrübeleri
•	 Web TV yayın deneyimi kazanıldı
•	 Kanal yönetimi deneyimleri kazanıldı.
•	 İçerik yönetimi ve üretimi deneyimleri kazanıldı.
•	 Personel bilgilendirmesi daha etkin hale geldi.
•	 Projelerin daha etkin tanıtılması.
“ “Bakanlık projelerinin ve duyurularının en kısa sürede ve etkin bir şekilde
personele sunulmasını sağlayan TV yayın sistemidir.
PROJELER VE FAALİYETLER
GSB TV
“Gençliğin ve
Sporun
Kanalı
“
9
noktada
11
oynatıcı
22
ekran
3736 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
“ “Çanakkale Zaferinin 100.yılı şerefine geliştirilen Çanakkale Savaşını konu alan
Mobil Oyun, bakanlığımız destekleriyle geliştirilmiştir. 6 Bölümden oluşan oyun,
tarihi bilgiler ışığında hazırlanmış ve gençlerimizin ilgi odağı haline gelmiştir.
Projenin Önemi
•	 Ücretsiz, Milli ve İlk Kamu Mobil Oyun projesidir. Gençlere ulaşmak için Mobil Oyun ilk defa
izlenen bir yol olmuştur.
Projenin Gençlik ve Spor Açısından Kazanımları
•	 Gençlerimize Tarihi bilgileri mobil oyun aracılığıyla sunma fırsatı olmuştur.
PROJELER VE FAALİYETLER
NUSRAT ÇANAKKALE MOBİL SAVAŞ OYUNU
“Asrın Harbi Çanakkale’nin Ruhu
Dijital Ortamda
“
GENÇLERE
TARIHIMIZI VE
ECDADIMIZIN
FEDAKARLIKLARINI
ANLATABILMEK
IÇIN BIR ILKI
GERÇEKLEŞTIRDIK!
500.000
indirme
30.000
geri bildirim
İLKAYINDA
İLKAYINDA
3938 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
“ “Akıllı cep telefonlarında internet üzerinden çalışan güvenli olarak anlık
mesajlaşma ve dosya paylaşımı sağlayan yazılımdır.
•	 gsb.Connect kullanan kişiler diğer gsb.Connect kullanıcılarıyla dosya alış verişi yapabilir.
•	 gsb.Connect kullanan kişiler in­ternete bağlı oldukları sürece diğer gsb.Connect kullancılarıyla
anlık ola­rak yazışabilmektedir.
•	 gsb.Connect VPN bağlantı saye­sinde internette korumalı özel bir ağ üzerinde çalışarak saldırı ve
sızmalara karşı koruma altındadır.
PROJELER VE FAALİYETLER
GSB.CONNECT PROJESİ
“Güvenli ve Hızlı Mesajlaşmak
Artık Kurumsal!
“
WHATS APP VE MESSENGER GIBI UY­GULAMALARIN
GÜVENLI ALTERNATIFIDIR.
4140 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
“ “Kredi ve Yurtlar kurumunda kalan görme engelli öğrenciler için kapalı alan
navigasyon ve mobil uygulamalar sistemidir.
45 Yurtta 160 Görme Engelli Öğrenciye hizmet edecek.
Projenin Önemi ve Projenin Gençlik ve Spor Açısından Kazanımları
•	 Bu çalışmayla görme engelli öğrenciler yurtlarda destek almadan istedikleri yerlere kolayca
erişebilecek ve bir çok hizmetten mobil uygulama aracılığıyla yararlanabilecek.
•	 Görme Engelli Öğrencilere; Dokunduklarında Sesle Yönlendiren ve Sesli komutla çalışan
ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen mobil uygulamalar geliştirilecek.
•	 Aynı zamanda akıllı telefonuna uygulamayı indiren diğer tüm öğrenciler de bu hizmetlerden
yararlanacak.
•	 Görme Engelli Öğrencinin Odasından ortak alanlara erişimine rehber uygulama.
•	 Spor Salonu, Kütüphane ve Yemekhanelere Kolay Ulaşım.
•	 Konum bazlı Sesli Komut ve Sesli Yönlendirme Özelliği
PROJELER VE FAALİYETLER
GÖREN ADIMLAR PROJESİ
“Yurtlarımızda Herkes İçin
Gören Adımlar Var!
“
ÖĞRENCILER IÇIN
FIRSAT EŞITLIĞI
SAĞLAYACAK
TEKNOLOJIK
ÇÖZÜMLER
SUNUYORUZ. GÖREN
ADIMLAR YURTLARDA
ENGELLERI
KALDIRIYOR!
4342 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
“ ““genciz.biz” Kredi ve Yurtlar Kurumunun Wi-Fi ücretsiz internet hizmetinden
faydalanan öğrencilerin açılış sayfasıdır.
Bu sayfada gençlerin sosyal, kültürel ve akademik ihtiyaçlarına cevap verecek ve kişisel gelişimine
katkı sağlayacak içerikler bulunacaktır.
Projenin Önemi
•	 Bu projeyle öğrenciler yurtlarda ücretsiz sunulan internet hizmetinden yararlanırken kendileri
için özel hazırlanmış online hizmetlere ve içeriklere kolayca erişebileceklerdir.
PROJELER VE FAALİYETLER
GENCİZ.BİZ PROJESİ
“Gençliğin
Yeni ve Dinamik
Buluşma Noktası
“
YURTLARDA BARINAN ÖĞRENCILERE
SUNULAN ÜCRETSIZ INTERNET
HIZMETINDEN SONRA GENÇLERIMIZIN
ONLINE HIZMETLERE VE EĞITIM
IÇERIKLERINE ERIŞEBILECEĞI
GENCIZ.BIZ PORTALINI YAPTIK!
12
online hizmet
400
yurt için
400.000
öğrenci
4544 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
“ “Spor Genel Müdürlüğü yazılım ihtiyaçlarının günümüz teknolojisi ile geliştirilmesi
gerekliliği ortaya çıkmış ve teşkilat bünyesinde bir farkındalık oluşmuştur.
•	 Spor Genel Müdürlüğünün artan yazılım ihtiyacını karşılamak amacıyla “Sporda Dijital Dönüşüm
Projesi” Kasım 2014 tarihinde başlatılmıştır.
•	 8 kişilik proje ekibi tarafından Spor Genel Müdürlüğünün 25 biriminde yüz yüze yazılım analizi
çalışmaları ile 255 sayfalık bir rapor hazırlanmıştır. 3-4 Nisan 2015 tarihlerinde yaklaşık 100
personelin katılımı ile Rehber Çalıştayı gerçekleşmiş, ön analizlerin durum değerlendirmesi
yapılmıştır. Yazılım ihtiyaçları öncelik ve önem durumuna göre 3 faza ayrılmıştır. 1. Faz için
yazılım geliştirme çalışmalarına devam edilmektedir.
•	 Spor Genel Müdürlüğünün tüm faaliyetlerini kapsayacak şekilde yazılımlar hazırlanacak ve veri
bütünlüğü sağlanacaktır.
•	 Teknolojik gelişmelere ayak uydurularak sporcu, spor elemanları ve sportif faaliyetler kayıt
altına alınacak, veriler tek çatı altında toplanacak; bu bilgilerin izlenebilirliği ve raporlanabilirliği
artırılarak sorunsuz, hızlı, güvenilir ve sağlıklı işletilmesine imkân sağlanacaktır.
PROJELER VE FAALİYETLER
SPORDA DIJITAL DÖNÜŞÜM PROJESI
“Hızlı ve Entegre İş Süreçleri İçin
Dijital Dönüşüm…
“
SÜREÇLERI IYILEŞTIRIYOR, TEKNOLOJIYLE SÜRELERI
KISALTIYORUZ. GÜVENLI, HIZLI VE SAĞLIKLI BIR
SPOR BILGI SISTEMI IÇIN ÇALIŞIYORUZ.
4746 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
“ “Bakanlığımıza bağlı Spor Toto Teşkilat Başkanlığında yürütülen iş ve işlemlerin
dijital ortama aktarılması ve kullanılan mevcut yazılımların yenilenme veya
iyileştirmelerinin analiz çalışması yapılmıştır.
Projenin Önemi
•	 Bu projeyle eksiklik olan iş süreçlerinin güncellenmesi güncel olmayan yazılımların yenilenmesi
planlanmaktadır. Bilgi Güvenliği ve Veri Merkezi yapılandırma konularında çalışmalara
başlanmıştır.
PROJELER VE FAALİYETLER
SPOR TOTO DIJITAL DÖNÜŞÜM PROJESI
“Güvenli ve Verimli İş Süreçleri İçin
Dijital Dönüşüm…
“
DAHA GÜVENLI VE HIZLI
TEKNOLOJIK ALTYAPIYI
BAKANLIĞIMIZA BAĞLI
TÜM KURUMLARDA
STANDARTLAŞTIRIYORUZ.
10
şube
15
yazılım
6.000
bayi
UÇTAN UCA ENTEGRASYON
4948 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
“ “Çanakkale Zaferinin 100.yılı anısına Çanakkale Savaşında şehit düşen Şehit
Teğmen İbrahim Naci’nin tuttuğu günlükler, seslendirilerek canlandırma video
tasarımıyla yeniden hayat buldu.
Projenin Önemi
•	 Çanakkale Ruhunu gençlerin daha iyi anlaması için yapılan kısa videolar, İbrahim Naci’nin
kaleminden hüzünlü ve etkileyici bir tarih yolculuğuna çıkarıyor.
PROJELER VE FAALİYETLER
İBRAHIM NACI GÜNLÜKLERI VIDEO ÇALIŞMASI
“Ey Şehit
Unutmadık Seni!
“
GENÇLERIMIZE TARIHI KLASIK
YÖNTEMLERLE DEĞIL ETKILI
VE YENI YÖNTEMLERLE SOSYAL
PLATFORMLARDAN AKTARMAK IÇIN
ÇALIŞMALAR YAPTIK. ŞEHIT TEĞMEN
NACI’NIN GÜNLÜĞÜ BU VIDEOLARLA
100 YIL SONRA YENIDEN YAŞANDI...
100.000
kişi izledi
İLKAYINDA
İlk 5
bölüm
30
bölüm
TOPLAM2SAAT
5150 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
“ “Bakanlığımız merkez teşkilatı, Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı ve
Spor TOTO teşkilatında artık tüm resmi yazışmalar EBYS üzerinden işlenecek.
Yeni EBYS, TSE 13298 standardına sahip, her türlü dokümantasyonun içerik, format ve ilişkisel
özelliklerini koruyarak bu dokümanları üretimden nihai tasfiyeye kadar olan süreç içerisinde
yöneten tescilli Elektronik Dokuman Yönetim Sistemidir.
•	 Mobil Cihazlardan da sistemin kullanılabilmesi sağlanacak.
•	 Sistem daha güvenli, merkezi ve hızlı çalışacak.
PROJELER VE FAALİYETLER
EBYS-ELEKTRONIK BELGE YÖNETIM SISTEMI
“Bakanlık ve Bağlı kuruluş Resmi yazışmaları
artık tek bir platformda ve daha hızlı!
“
2.000.000
evrak işlemi
12.000
kullanıcı
5352 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
“ “İşler, randevular ve telefon rehberi hızlı ve kolay erişim için kayıt altında.
•	 Protokol (Bakan, Bakan Yrd, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları) için hazırlanan web tabanlı bir
uygulamadır. Makamların programını takip etmek ve mobilgi uygulamasına veri sağlamak amacı
ile kullanılmaktadır.
PROJELER VE FAALİYETLER
YAZILIM PROJELERI
AKILLI AJANDA
5554 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MERKEZ CEZA KÜTÜĞÜ PROJESI	
•	 SGM Ceza Kurulu, MCK, Tahkim Kurulu
Federasyon Disiplin Kurulları ve
İl,İlçe Ceza Kurulları Ceza kayıtlarının
dijital ortamda saklanması ve
sorgulanabilmesini sağlayan web yazılım
projesidir.
GENÇLIK MERKEZLERI YÖNETIM SISTEMI
•	 Gençlik merkezinde çalışan
personelin(müdür, lider vb.)ve gençlik
merkezine üye kişilerin kaydının
yapıldığı, gençlik merkezlerinin genel
bilgilerinin ve tesislerinin tanımlandığı
ve bunların raporlamalarının yapıldığı
web tabanlı bir uygulamadır.
PROJELER VE FAALİYETLER
YAZILIM PROJELERI
5756 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SGM BORDRO PROJESI
•	 İl Müdürlüklerinin düzenlediği
müsabakalarda SGM personeli,
hakem ve diğer personellere ilişkin
ücretlendirmenin tutulduğu ve
raporlandığı sistemdir.
PERSONEL İZIN
•	 Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığının
kullanımı amacıyla personelin izin
işlemlerinin yapılmasını sağlayan
uygulamadır.
PROJELER VE FAALİYETLER
YAZILIM PROJELERI
5958 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GENÇLIK DEĞIŞIM PROJESI
•	 Bakanlığa bağlı Gençlik Merkezleri ve diğer
ülkeler tarafından hazırlanan programlar ile
ülkelerin gençleri arasında belirlenen temalara
göre program dahilinde değişimler yapıp,
ülkeler arası tarihi, sosyal ve kültürel değerleri
ön plana çıkararak gençlerin birbirlerini
daha iyi tanımalarını sağlanması amacıyla
gerçekleştirilmiş olan portaldır.
ÖDÜLLENDIRME PROJESI
•	 Müsabakalarda madalya kazanan
sporcuların ödüllendirme bilgilerinin
tutulduğu ve raporlandığı sistemdir.
PROJELER VE FAALİYETLER
YAZILIM PROJELERI
6160 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GARAJ GÖREV TAKIP PROJESI
•	 Garaj Amirliği için geliştirilen araç,
şoför, seyahat takibinin yapıldığı ve
raporlandığı sistemdir.
KIOSK YAZILIM PROJESI
•	 Birçok lokasyonda yayınlanan IPTV,
Kioskların merkezden yönetilmesi,
geliştirilmesi sağlanmaktadır. Bu
uygulama ile bakanlık merkezi ve bağlı
birimlerine güncel bilgileri hızlı ve kolay
şekilde duyurulması planlanmaktadır.
PROJELER VE FAALİYETLER
YAZILIM PROJELERI
6362 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
FELAKET KURTARMA MERKEZI
•	 1 adet parmak izi okuma teknolojisine sahip
kabinet,
•	 1 adet Veri Depolama Cihazı,
•	 1 adet firewall(güvenlik duvarı),
•	 2 adet fiziksel sunucu,
•	 1 Adet yük dengeleme cihazı,
•	 1 adet switch,
•	 1 adet Yedekleme Yönetim Cihazı,
•	 1 adet IP Telefon,
•	 1 adet kablosuz ağ erişim cihazı
•	 2 adet Eposta sunucusu
•	 1 adet aktif dizin sunucusu
Bu sistem üzerinde şu anda felaket senaryoları
oluşturulmaktadır.
VERİ MERKEZİ
PROJELER VE FAALİYETLER
•	 TS ISO / IEC 27001
•	 LEVEL 3 (TIER III) %99,982
•	 5 Hücre ve 56 Kabin
•	 36 Adet fiziksel sunucu
•	 200 Adet sanal sunucu
•	 3 adet Yeni kuşak güvenlik cihazları
•	 2 adet yük dengeleme cihazı
•	 1 adet Güvenli erişim sistemleri (SSL VPN)
•	 2 adet NAC Ağ erişim kontrol sistemi
•	 1600 TB SAN mimarisinde depolama ünitesi
•	 2 adet Veri sızıntısı engelleme sistemi (DLP)
•	 2 adet İçerik filtreleme Proxy sistemi
•	 2 adet Saldırı tespit ve önleme sistemi
•	 4 adet E-posta sunucusu
•	 VTL disk tabanlı yedekleme ve manyetik teyp
yedekleme sistemi
•	 Veri tabanı sunucuları
•	 Dosya sunucuları
•	 2 adet IP santral ve telefon sistemleri (2000 IP
telefon)
•	 150 Dış hatlı Analog santral sistemi
•	 Uzaktan eğitim platformu ve video konferans
sistemi
•	 Kablosuz ağ altyapısı
•	 Yangın söndürme ve alarm sistemi
•	 Merkezi kullanıcı hizmeti
SISTEM VE NETWORK ÇALIŞMALARI
6564 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BILGI GÜVENLIĞI YÖNETIM SISTEMI
•	 ISO 27001 standartları kapsamında Bilgi
Güvenliği faaliyetleri yürütülmektedir. Ayrıca
sistemlerin ve ağın güvenliği için önleyici
çalışmalar yapılmıştır.
MAKAM KATI AĞININ AYRILMASI
•	 1 adet firewall(güvenlik duvarı),
•	 1 adet switch,
•	 2 adet fiziki sunucu,
•	 10 adet sanal sunucu
•	 2 adet Aktif Dizin Sunucusu
•	 2 Adet Eposta Sunucusu
•	 1 adet DHCP Sunucusu
•	 1 Adet Dosya Sunucusu
•	 1 adet Web Sunucusu
•	 1 adet Sertifika Sunucusu
•	 1 adet Veritabanı Sunucusu
•	 1 adet Uygulama Sunucusu kurulumu yapıldı.
PROJELER VE FAALİYETLER
SISTEM VE NETWORK ÇALIŞMALARI
6766 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÜKSEK ÖĞRENIM KREDI VE YURTLAR KURUMU
•	 Site Adresi: kyk.gsb.gov.tr
•	 Talep eden birim: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
•	 Kullanılan Teknolojiler: HTML5,CSS3,Java,Photoshop
WEB TASARIM
GENÇLIK VE SPOR BAKANLIĞI
TASARIM VE VIDEO ÇALIŞMALARI
•	 Site Adresi:www.gsb.gov.tr
•	 Talep eden birim: Bakanlık
•	 Kullanılan Teknolojiler: HTML5,CSS3,Java,Photoshop
6968 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GENÇLIK MERKEZLERI
•	 Site Adresi: genclikmerkezi.gsb.gov.tr
•	 Talep eden birim: Spor Genel Müdürlüğü
•	 Kullanılan Teknolojiler: HTML5,CSS3,Java,Photoshop
WEB TASARIM
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
•	 Site Adresi: sgm.gsb.gov.tr
•	 Talep eden birim: Spor Genel Müdürlüğü
•	 Kullanılan Teknolojiler :HTML5,Java,Photoshop
TASARIM VE VIDEO ÇALIŞMALARI
7170 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GENÇLIK KAMPLARI
•	 Site Adresi: genclikkamplari.gsb.gov.tr
•	 Talep eden birim: Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
•	 Kullanılan Teknolojiler: HTML5,CSS3,Java,Photoshop
WEB TASARIM
ŞEHIRLER VE KÜLTÜRLER
•	 Site Adresi: sehirlervekulturler.gsb.gov.tr
•	 Talep eden birim: Proje ve Koordinasyon G.M.
•	 Kullanılan Teknolojiler :HTML5,CSS3,Java,Photoshop
TASARIM VE VIDEO ÇALIŞMALARI
7372 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BIR HILAL UĞRUNA
•	 Site Adresi: birhilalugruna.gsb.gov.tr
•	 Talep eden birim: Eğitim, Kültür ve Araştırma G.M.
•	 Kullanılan Teknolojiler: HTML5,CSS3,Java,Photoshop
WEB TASARIM
NUSRAT MOBIL OYUN PROJESI
•	 Site Adresi: nusrat.gsb.gov.tr
•	 Talep eden birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
•	 Kullanılan Teknolojiler :HTML5,CSS3,Java,Photoshop
TASARIM VE VIDEO ÇALIŞMALARI
7574 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AFİŞ, BRANDA,BILLBOARD TASARIMLARI
GRAFİK TASARIM
AFİŞ, BRANDA,BILLBOARD TASARIMLARI
TASARIM VE VIDEO ÇALIŞMALARI
7776 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DAVETİYE VE TEBRİK KARTI TASARIMLARI
GRAFİK TASARIM
AFİŞ, BRANDA,BILLBOARD TASARIMLARI
TASARIM VE VIDEO ÇALIŞMALARI
7978 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIM GÖRSELİ TASARIMLARI
GRAFİK TASARIM
TEŞEKKÜR, KATILIM, BAŞARI VE SERTİFİKA BELGESİ TASARIMLARI
TASARIM VE VIDEO ÇALIŞMALARI
8180 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GRAFİK TASARIM
BROŞÜR TASARIMLARI
TASARIM VE VIDEO ÇALIŞMALARI
8382 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BANNER TASARIMLARI
GRAFİK TASARIM
KİTAP VE KİTAP KAPAĞI TASARIMLARI
TASARIM VE VIDEO ÇALIŞMALARI
8584 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
POPUP TASARIMLARI
GRAFİK TASARIM
LOGO TASARIMLARI
TASARIM VE VIDEO ÇALIŞMALARI
8786 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
OTOBÜS GİYDİRME TASARIMLARI
GRAFİK TASARIM
SAHNE ARKASI TASARIMLARI
TASARIM VE VIDEO ÇALIŞMALARI
8988 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
OUTDOOR TV TASARIMLARI
GRAFİK TASARIM
TASARIM VE VIDEO ÇALIŞMALARI
DUVAR VE BİNA GİYDİRME TASARIMLARI
9190 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SUNUM TASARIMLARI
GRAFİK TASARIM
IP TV VE KİOSK TASARIMLARI
TASARIM VE VIDEO ÇALIŞMALARI
9392 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KURUMSAL KİMLİK TASARIMLARI
GRAFİK TASARIM
E-DERGİ TASARIM VE KODLAMASI
TASARIM VE VIDEO ÇALIŞMALARI
9594 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KURGU-MONTAJ
2014-15 yıllarında gelen talep doğrultusunda Bakanlık faaliyet ve projelerin duyurulması amaçlı 200’ın
üzerinde video kurgulanmış, gerekli mecralarda yayınlanmıştır. Bazı örnekler aşağıda verilmiştir.
•	 Nusrat Mobil Oyun Projesi
•	 Şehit Teğmen İbrahim Naci Günlüğü Videoları
•	 Malazgirt belgeseli
•	 Bakanlık tanıtım filmleri
VİDEO,KURGU,MONTAJ
GSB TV YAYIN HİZMETLERİ
TASARIM VE VIDEO ÇALIŞMALARI
Yayın Akışı Yönetimi, IP TV ve Outdoor TV İçerik Hazırlama)
•	 2014-15 yıllarında GSB TV için 310’un üzerinde içerik yayınlandı.
•	 2014-15 yıllarında Outdoor TV için 39 adet içerik yayınlandı.
•	 2014-15 yıllarında Duyuru Kiosk’u için 56 adet içerik yayınlandı.
9796 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ARŞİV VE İÇERİK SERVİSİ
2014-15 yılları boyunca 400 GB’lık 1489 video arşivlenmiştir. 50 GB’lık fotoğraf arşivi oluşturulmuştur.
1TB’lık müzik arşivi oluşturulmuştur. Bazı örnekler aşağıda verilmiştir.
•	 İç yapımlar; Bakanlık tanıtımı, outdoor animasyonları
•	 Dış yapımlar; kamu spotları, Bakanlık helikopter görüntüleri
VİDEO,KURGU,MONTAJ
2D-3D ANİMASYON
TASARIM VE VIDEO ÇALIŞMALARI
2014-15 yılları boyunca duyuru ve tanıtım amaçlı, uzun ve kısa süreli yaklaşık 38 animasyon videosu
hazırlanıp yayınlanmıştır. Bazı örnekler aşağıda verilmiştir.
•	 GSB TV Haber geçiş seperatörleri
•	 Logo animasyonları
•	 Outdoor ve IP TV film animasyonları
•	 Şehit Teğmen İbrahim Naci Günlüğü Videoları
9998 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PAYDAŞI OLDUĞUMUZ DIĞER FAALIYETLER
•	 e-Devlet Paydaş Görüşmeleri ve Eylem Planı Lansmanı
•	 Ulusal Gençlik Spor Politikası Çalıştayı
•	 Bilgi Toplumu Eylem Planı Paydaş Görüşmeleri
•	 Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Eylem Planı Paydaş Görüşmeleri
•	 Elektronik Spor Federasyonu Çalışmaları
•	 Kamuda Bilişim Teknolojileri Yönetişim Platformu
•	 KYK değişim ve Dönüşüm Çalıştayı
•	 Sporda Dijital Dönüşüm Rehber Çalıştayı
•	 E-Game Oyun ve Gençlik Fuarı
•	 Çocuklar için Bilişim Zirvesi
VİDEO,KURGU,MONTAJ
TANITIM FİLMİ
TASARIM VE VIDEO ÇALIŞMALARI
2014-15 yılları boyunca 7 tanıtım filmi yapılmıştır. Bazı örnekler aşağıda verilmiştir.
•	 Bakanlık tanıtım filmi
•	 Bakan-Başbakan, Bakan-Cumhurbaşkanı tanıtım filmi
•	 Bilgi İşlem tanıtım filmi
101100 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
“ “FAALİYETLERİMİZ ve BASIN HABERLERİ
•	 Elektronik Spor Federasyonu Çalışmaları
•	 Kamuda Bilişim Teknolojileri Yönetişim Platformu
•	 KYK değişim ve Dönüşüm Çalıştayı
•	 Sporda Dijital Dönüşüm Rehber Çalıştayı
•	 E-Game Oyun ve Gençlik Fuarı
•	 Çocuklar için Bilişim Zirvesi
Haber videolarını
izlemek için aşağıdaki
kodları okutunuz.
KYK E-Dönüşüm NusratSporda Dijital
Dönüşüm Projesi
KYK Değişim ve
Dönüşüm Çalıştayı
BASINDA BİZ
“Projelerimiz ve Başarılarımız
Basında
“
103102 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GSB GENÇ KART PROJESI
Gençlik merkezlerine üye olan 12-29 yaş aralığı 1.066.825 gencimiz ve Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun
hizmetlerinden yararlanan 383.773 üniversite öğrencimiz öncelikli olmak üzere, 1 milyonun üzerinde
gencimizin elektronik bir kart aracılığı ile ortak bir platformda birleştirerek tek çatı altında sosyal ve kişisel
gelişimlerinin desteklendiği ve gençlerin karar süreçlerine katılımlarının sağlanması hedeflenmektedir.
•	 Tüm Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı genel müdürlüklerin yazılım altyapısının yenilenmesi ve entegre
yönetim sisteminin kurulması
•	 Tüm Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı genel müdürlüklerin Veri Merkezlerinin Merkezileştirilmesi,
Sistem ve Network operasyonlarının merkezi yürütülmesi
•	 Gençliğe yönelik geliştirilen bakanlık çalışmalarını destekleyici yenilikçi bilgi teknolojileri projeleri
geliştirilmesi
•	 Spora yönelik şiddetin engellenmesi, sporun teşvik edilmesi ve uluslararası organizasyonlar konularında
bakanlık faaliyetlerini destekleyici bilişim altyapısının kurulması
2015-2016 HEDEFLERI
GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ BİLİŞİME ÇALIŞIYORUZ
105104 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
/gencliksporbak
/GSBbilgiislem
/GSBnusrat
BAKANLIK HESAPLARI
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
NUSRAT PROJESİ
SOSYAL MEDYA VE İLETİŞİM
106BAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BAŞARI
HİKAYELERİ
BİLGİ İŞLEM
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2014 - 2015

More Related Content

Similar to Proje Başarı Hikayeleri

Kooperati̇fler kanunu
Kooperati̇fler kanunuKooperati̇fler kanunu
Kooperati̇fler kanunuAlimBey
 
2023'te Organik Trafiğinizi En Az %50 Arttıracak İşe Yarayan 21 Yöntem - İlya...
2023'te Organik Trafiğinizi En Az %50 Arttıracak İşe Yarayan 21 Yöntem - İlya...2023'te Organik Trafiğinizi En Az %50 Arttıracak İşe Yarayan 21 Yöntem - İlya...
2023'te Organik Trafiğinizi En Az %50 Arttıracak İşe Yarayan 21 Yöntem - İlya...
Ilyas Teker
 
Yaşamboyu öğrenme
Yaşamboyu öğrenmeYaşamboyu öğrenme
Yaşamboyu öğrenmeEla ÖZBEK
 
Ben Doğa Anayım
Ben Doğa AnayımBen Doğa Anayım
Ben Doğa AnayımOktay Akay
 
İmam gazzali tehâfüt el-felâsife
İmam gazzali  tehâfüt el-felâsifeİmam gazzali  tehâfüt el-felâsife
İmam gazzali tehâfüt el-felâsife
Selçuk Sarıcı
 
Grafiket Adworks Kreatif Sunum
Grafiket Adworks Kreatif SunumGrafiket Adworks Kreatif Sunum
Grafiket Adworks Kreatif Sunum
Görkem Bozkır
 
En Çok Linklenen 1 Milyon Türkçe Sayfanın Analizinden Neler Öğrendik?
En Çok Linklenen 1 Milyon Türkçe Sayfanın Analizinden Neler Öğrendik?En Çok Linklenen 1 Milyon Türkçe Sayfanın Analizinden Neler Öğrendik?
En Çok Linklenen 1 Milyon Türkçe Sayfanın Analizinden Neler Öğrendik?
Ilyas Teker
 

Similar to Proje Başarı Hikayeleri (7)

Kooperati̇fler kanunu
Kooperati̇fler kanunuKooperati̇fler kanunu
Kooperati̇fler kanunu
 
2023'te Organik Trafiğinizi En Az %50 Arttıracak İşe Yarayan 21 Yöntem - İlya...
2023'te Organik Trafiğinizi En Az %50 Arttıracak İşe Yarayan 21 Yöntem - İlya...2023'te Organik Trafiğinizi En Az %50 Arttıracak İşe Yarayan 21 Yöntem - İlya...
2023'te Organik Trafiğinizi En Az %50 Arttıracak İşe Yarayan 21 Yöntem - İlya...
 
Yaşamboyu öğrenme
Yaşamboyu öğrenmeYaşamboyu öğrenme
Yaşamboyu öğrenme
 
Ben Doğa Anayım
Ben Doğa AnayımBen Doğa Anayım
Ben Doğa Anayım
 
İmam gazzali tehâfüt el-felâsife
İmam gazzali  tehâfüt el-felâsifeİmam gazzali  tehâfüt el-felâsife
İmam gazzali tehâfüt el-felâsife
 
Grafiket Adworks Kreatif Sunum
Grafiket Adworks Kreatif SunumGrafiket Adworks Kreatif Sunum
Grafiket Adworks Kreatif Sunum
 
En Çok Linklenen 1 Milyon Türkçe Sayfanın Analizinden Neler Öğrendik?
En Çok Linklenen 1 Milyon Türkçe Sayfanın Analizinden Neler Öğrendik?En Çok Linklenen 1 Milyon Türkçe Sayfanın Analizinden Neler Öğrendik?
En Çok Linklenen 1 Milyon Türkçe Sayfanın Analizinden Neler Öğrendik?
 

Proje Başarı Hikayeleri

 • 2. 3BAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI “ “ 1977 yılı Bolu Yeniçağa doğumlu olan Yılmaz, ilk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. Kocaeli Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun olan Yılmaz, Gazi Üniversitesinde aynı bölümde Yüksek Lisans öğrenimini tamamlayarak Yüksek Mühendis ünvanını aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesinde bir süre çeşitli görevler üstlenen Yılmaz, 2005-2014 yılları arasında Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo TV A.Ş.’de sırasıyla İl Müdürlüğü, Teknik İşletme Müdürlüğü ve Altyapı ve İşletme Direktörlüğünde görev yaptı. Halen T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Dijital Oyunlar As Başkanlığı görevlerini yürüten Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır, Gelişen teknolojinin iş hayatında daha fazla kullanılmasıyla beraber bilgi teknolojileri projeleri ve faaliyetleri gerek harcanan kaynaklar gerekse zaman olarak kurumların üzerinde önemle durması gereken konulardan biri olmaya başlamıştır. Günümüzde, her sektörden çoğu kurumda bilgi teknolojileri projeleri yürütülmekte ve bu projelerin sonuçları stratejik öneme sahip olmaktadır. Bu nedenle kurumların BT proje süreçlerini kendi yapılarına, kabul görmüş uygulamalara ve mevcut kaynaklarına göre tasarlaması ve uygulanmasının süreklilik kazandırılması gerekmektedir. Zira içinde bulunan durumun ve hedeflenen amacın iyi analiz edilmesine rağmen kurum gerçeklerine ve teknoloji gereklerine göre yanlış seçilen yol amacımızdan bizi uzaklaştırabilecektir. Kurum içi görevlerimiz kapsamında Bilgi Teknolojileri faaliyetlerimizi ayrı olarak değerlendirdiğimizde bu konunun kendine özgü kritik boyutları olduğunu görüyoruz. Teknolojinin hızlı ve sürekli gelişmesinin yanı sıra BT yatırımlarının maliyeti, kaynakların niteliği ve güvenlik unsurları her zaman tekrar tekrar değerlendireceğimiz kritik boyutlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle günlük BT operasyonel işlerimiz veya uzun soluklu projelerimizde bu kritik boyutların etkisinin derinlemesine incelenmesi gerekmektedir. Huzeyfe YILMAZGENÇLIK VE SPOR BAKANLIĞI BILGI İŞLEM DAIRESI BAŞKANI Sonuç olarak, BT çalışmalarının kendine ve uygulandığı kuruma özgü gerçekleri ve yine BT çalışmalarının üstlendiği stratejik sorumluluklar sebebiyle BT çalışmalarının ve BT projelerinin yönetiminin ayrı bir öneme sahip olduğu görülebilmektedir. Bizler de Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak Bilgi Teknolojileri faaliyetleri ve projelerimiz için en başta fark yaratan bir misyon ve vizyon belirleyerek yola çıktık. Bu yolda kurumun ihtiyaçlarını yenilikçi, güvenli ve hızlı çözen sistemler geliştirirken Gençlik ve Spor için yenilikçi projeler de geliştirdik. Proje ve faaliyetlerimizde izlediğimiz yol, çabamız ve disiplinimiz bizi herkesten takdir almamızı sağlayan başarılara götürdü. Bu kitapta da bu proje ve faaliyetlerimizi paylaşarak size bu başarı hikâyelerimizi anlatmak istedik. Son olarak, aklımızda daha birçok proje fikri olduğunu ve gönlümüzde milletimiz için hizmet etme sevdası olduğunu söylemek isterim. Sizlerle paylaşacağımız farklı proje hikâyelerinde buluşmak ümidiyle, esenkalın.
 • 3. 54 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL DURUMU 7 43 1 17KADROLU SÖZLEŞMELİ (4B) HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI KADIN ERKEK 49 19 TOPLAM: 68 KADIN / ERKEK DAĞILIMI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANI ÖZEL KALEM BÜROSU PROJE YÖNETİM ve KARAR DESTEK OFİSİ YAZILIM GELİŞTİRME ŞUBESİ GÖRSEL TEKNOLOJİLER ŞUBESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ, PROTOKOL ŞUBESİ AĞ YÖNETİMİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ ŞUBESİ ÇAĞRI MERKEZİ ve DESTEK ŞUBESİ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBESİ
 • 4. 76 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI “ “YAZILIM GELİŞTİRME ŞUBESİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı alanlarında uzman yazılım, web tasarım, proje, analiz ve test ekipleriyle, bakanlığımızın ve bağlı kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda gençliğimize daha iyi hizmet etmek ve gençlerle etkileşimi artırmak amacıyla yazılım projelerine imza atmaktadır. YAZILIM GELİŞTİRME ŞUBESİ
 • 5. 98 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI “ “ANALİZ ve KALİTE GÜVENCE ŞUBESİ Başkanlığımız sorumluluğundaki bilgi teknolojileri projelerinin iş ve süreç analizlerinin uluslararası metotlarda gerçekleştirilmesi bu birimimiz sorumluluğunda sağlanmaktadır. Bu birimimizde ayrıca geliştirilen yazılım projelerinin kullanıma açılmadan önce kalite kontrol testlerinin belirli tekniklerle uygulanması sayesinde gerçek hayatta yaşanacak teknik problemlerin azaltılması sağlanmaktadır. ANALİZ ve KALİTE GÜVENCE ŞUBESİ
 • 6. 1110 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI “ “AĞ YÖNETİMİ BİLGİ GÜVENLİĞİ ŞUBESİ Bakanlık birimlerine, web sayfası yayınlama alanı verip yöneten, internet erişimlerini sağlayan, internet erişim politikalarını yöneten, bakanlık ağının güvenliğini sağlayan, iletişim altyapısını oluşturan ve yöneten, aktif dizin kullanıcılarını ve eposta hesaplarını yöneten, kullanıcılara yönelik teknik destek hizmetini sağlayan şubedir. AĞ YÖNETİMİ BİLGİ GÜVENLİĞİ ŞUBESİ
 • 7. 1312 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI “ “GÖRSEL TEKNOLOJİLER ŞUBESİ Bakanlık faaliyetlerinin ve projelerinin geniş kitlelere yayılması, bilinirliğinin artması için yapılan çalışmaların ve projelerin görselleştirilerek daha etkin sunulması sağlanmaktadır. Şube 3 farklı alanda hizmet vermektedir. • Web Tasarım • Grafik Tasarım • Video/Kurgu/Montaj GÖRSEL TEKNOLOJİLER ŞUBESİ
 • 8. 1514 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI “ “ÇAĞRI MERKEZİ ve DESTEK ŞUBESİ Çağrı Merkezi kuran ve işletim faaliyetlerini yürüten, gelen talepleri cevaplayan şubedir. ÇAĞRI MERKEZİ ve DESTEK ŞUBESİ
 • 9. 1716 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI “ “COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ, PROTOKOL ŞUBESİ Merkez ve taşra teşkilatının mekânsal veri altyapısını oluşturan, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamında çalışmaları yürüten şubedir. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ, PROTOKOL ŞUBESİ
 • 10. 1918 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI “ “İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBESİ Başkanlık bütçe işlerini, personel özlük haklarını, Elektronik Belge Yönetim Sistemi işlemlerini yürüten şubedir. İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBESİ
 • 11. 2120 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI n i t a u g u e d u i s d o l o r e t e f e u g a i t n u l l a f a c i l i s i . N a m l i b e r t e m p o r c u m s o l u t n o b i s e l e i f e n d o p t i o n c o n g u e n i h i l i m p e r d i e t d o m i n g i d q u o d m a z i m p l a c e r a t f a c e r p o s s i m a s s u m . T y p i n o n h a b e n t c l a r i t a t e m i n s i t a m ; e s t u s u s l e g e n t i s i n i i s q u i f a c i t e o r u m c l a r i t a t e m . I n v e s t i g a t i o n e s d e m o n s t r a v e r u n t l e c - t o r e s l e g e r e m e l i u s q u o d i i l e g u n t s a e p i u s . C l a r i t a s e s t e t i a m p r o c e s s u s d y n a m i c u s , q u i s e q u i t u r m u t a t i o n e m c o n s u e t u d i u m l e c t o r u m . M i r u m e s t n o t a r e q u a m l i t t e r a g o t h i c a , q u a m n u n c p u t a m u s p a r u m c l a r a m , a n t e p o s u e r i t l i t t e r a r u m f o r m a s h u m a n i t a t i s p e r s e a c u l a q u a r t a d e c i m a e t q u i n t a d e c i m a . E o d e m m o d o t y p i , q u i n u n c n o b i s v i d e n t u r p a r u m c l a r i , fi a n t s o l - l e m n e s i n f u t u r u m . D u i s a u t e m v e l e u m i r i u r e d o l o r i n h e n d r e r i t i n v u l p u t a t e v e l i t e s s e m o l e s t c o n s e q u a t , v e l i l l u m d o l o r e e u f e u g i a t n u l l a f a c i l i s i s a t v e r o e r o s e t a c - c u m s a n e t i u s t o o d i o d i g n i s s i m q u i b l a n d i t p r a e s e n t l u p t a t u m z z r i l d e l e n i t a u g u e d u i s d o l o r e t e f e u g a i t n u l l a f a c i l i s i . N a m l i b e r t e m p o r c u m s o l u t a n o b i s e l e i f e n d o p t i o n c o n g u e n i h i l i m p e r d i e t d o m i n g i d q u o d m a z i m p l a c e r f a c e r p o s s i m a s s u m . T y p i n o n h a b e n t c l a r i t a t e m i n s i t a m ; e s t u s u s l e g e n t i s i i s q u i f a c i t e o r u m c l a r i t a t e m . I n v e s t i g a t i o n e s d e m o n s t r a v e r u n t l e c t o r e s l e g e r e m e l i u s q u o d i i l e g u n t s a e p i u s . C l a r i t a s e s t e t i a m p r o c e s s u s d y n a m i u s , q u i s e q u i t u r m u t a t i o n e m c o n s u e t u d i u m l e c t o r u m . M i r u m e s t n o t a r e q u l i t t e r a g o t h i c a , q u a m n u n c p u t a m u s p a r u m c l a r a m , a n t e p o s u e r i t l i t t e r a r u m f o r m a s h u m a n i t a t i s p e r s e a c u l a q u a r t a d e c i m a e t q u i n t a d e c i m a . E o d e m m o d o t y p i , q u i n u n c n o b i s v i d e n t u r p a r u m c l a r i , fi a n t s o l l e m n e s i n f u t u r u m “ “Bakanlığımıza bağlı birimlerin tüm faaliyetlerini kapsayan iş süreçleri verilerinin merkezi olarak konsolide edilmiş karar destek raporları haline getirilmesi çalışmaları yapılmıştır. • Artık tüm verilere eksiksiz, merkezi ve yorumlanmış şekliyle her yerden hızlı bir şekilde ulaşılmaktadır. • Bakanlığımızın yapacağı yeni yatırımlara, alacağı tüm kararlara ve tüm izleme verilerine hızlı, doğru ve güvenli olarak erişilmesi imkânı sağlanmıştır. • Bakanlığımız Strateji Planındaki hedeflerin izlenebilmesi için niceliksel değerlerin raporlanması sağlanmaktadır. l e s t i e c o n s e q u a t , v e l i l l u m d o l o r e e u f e u g i a t n u l l a f a c i l i s i s a t v e r o e r o s e t a c c u m s a n e t i u s t o o d i o d i g n i s s i m q u i b l a n d i t p r a e s e n t l u p t a t u m z z r i l d e l e n i t a u g u e d u i s d o l o r e t e f e u g a i t n u l l a f a c i l i s i . N a m l i b e r t e m p o r c u m s o l u t a n o b i s e l e i f e n d o p t i o n c o n g u e n i h i l i m p e r d i e t d o m i n g i d q u o d m a z i m p l a c e r a t f a c e r p o s s i m a s s u m . T y p i n o n h a b e n t c l a r i t a t e m i n s i t a m ; e s t u s u s l e g e n t i s i n i i s q u i f a c i t e o r u m c l a r i t a t e m . I n v e s t i g a t i o - n e s d e m o n s t r a v e r u n t l e c t o r e s l e g e r e m e l i u s q u o d i i l e g u n t s a e p i u s . C l a r i t a s e s t e t i a m p r o c e s s u s d y n a m i c u s , q u i s e q u i t u r m u t a t i o n e m c o n - s u e t u d i u m l e c t o r u m . M i r u m e s t n o t a r e q u a m l i t t e r a g o t h i c a , q u a m n u n c p u t a m u s p a r u m c l a r a m , a n t e p o s u e r i t l i t t e r a r u m f o r m a s h u m a n i t a t i s p e r s e a c u l a q u a r t a d e c i m a e t q u i n t a d e c i m a . E o d e m m o d o t y p i , q u i n u n c n o b i s v i d e n t u r p a r u m c l a r i , fi a n t s o l l e m n e s i n f u t u r u m . D u i s a u t e m v e l e u m i r i u r e d o l o r i n h e n d r e r i t i n v u l p u t a t e v e l i t e s s e m o - l e s t i e c o n s e q u a t , v e l i l l u m d o l o r e e u f e u g i a t n u l l a f a c i l i s i s a t v e r o e r o s e t a c c u m s a n e t i u s t o o d i o d i g n i s s i m q u i b l a n d i t p r a e s e n t l u p t a t u m z z r i l d e l e - n i t a u g u e d u i s d o l o r e t e f e u g a i t n u l l a f a c i l i s i . N a m l i b e r t e m p o r c u m s o l u t a n o b i s e l e i f e n d o p t i o n c o n g u e n i h i l i m p e r d i e t d o m i n g i d q u o d m a z i m p l a c e r - a t f a c e r p o s s i m a s s u m . T y p i n o n h a b e n t c l a r i t a t e m i n s i t a m ; e s t u s u s l e g e n - t i s i n i i s q u i f a c i t e o r u m c l a r i t a t e m . I n v e s t i g a t i o n e s d e m o n s t r a v e r u n t l e c - t o r e s l e g e r e m e l i u s q u o d i i l e g u n t s a e p i u s . C l a r i t a s e s t e t i a m p r o c e s s u s d y n a m i c u s , q u i s e q u i t u r m u t a t i o n e m c o n s u e t u d i u m l e c t o r u m . M i r u m e s t n o t a r e q u a m l i t t e r a g o t h i c a , q u a m n u n c p u t a m u s p a r u m c l a r a m , a n t e p o s u e - r i t l i t t e r a r u m f o r m a s h u m a n i t a t i s p e r s e a c u l a q u a r t a d e c i m a e t q u i n t a d e c i m a . E o d e m m o d o t y p i , q u i n u n c n o b i s v i d e n t u r p a r u m c l a r i , fi a n t s o l - l e m n e s i n f u t u r u m . D u i s a u t e m v e l e u m i r i u r e d o l o r i n h e n d r e r i t i n v u l p u t a t e v e l i t e s s e m o l e s t i e c o n s e q u a t , v e l i l l u m d o l o r e e u f e u g i a t n u l l a f a c i l i s i s a t v e r o e r o s e t a c - c u m s a n e t i u s t o o d i o d i g n i s s i m q u i b l a n d i t p r a e s e n t l u p t a t u m z z r i l d e l e n i t a u g u e d u i s d o l o r e t e f e u g a i t n u l l a f a c i l i s i . N a m l i b e r t e m p o r c u m s o l u t a n o b i s e l e i f e n d o p t i o n c o n g u e n i h i l i m p e r d i e t d o m i n g i d q u o d m a z i m p l a c e r a t f a c e r p o s s i m a s s u m . T y p i n o n h a b e n t c l a r i t a t e m i n s i t a m ; e s t u s u s l e g e n t i s i n i i s q u i f a c i t e o r u m c l a r i t a t e m . I n v e s t i g a t i o n e s d e m o n s t r a v e r u n t l e c t o r e s l e g e r e m e l i u s q u o d i i l e g u n t s a e p i u s . C l a r i t a s e s t e t i a m p r o c e s s u s d y n a m i c - u s , q u i s e q u i t u r m u t a t i o n e m c o n s u e t u d i u m l e c t o r u m . M i r u m e s t n o t a r e q u a m l i t t e r a g o t h i c a , q u a m n u n c p u t a m u s p a r u m c l a r a m , a n t e p o s u e r i t l i t t e r a r u m l e s t i e c o n s e q u a t , v e l i l l u m d o l o r e e u f e u g i a t n u l l a f a c i l i s i s a t v e r o e r o s e t a c c u m s a n e t i u s t o o d i o d i g n i s s i m q u i b l a n d i t p r a e s e n t l u p t a t u m z z r i l d e l e n i t a u g u e d u i s d o l o r e t e f e u g a i t n u l l a f a c i l i s i . N a m l i b e r t e m p o r c u m s o l u t a n o b i s e l e i f e n d o p t i o n c o n g u e n i h i l i m p e r d i e t d o m i n g i d q u o d m a z i m p l a c e r a t f a c e r p o s s i m a s s u m . T y p i n o n h a b e n t c l a r i t a t e m i n s i t a m ; e s t u s u s l e g e n t i s i n i i s q u i f a c i t e o r u m c l a r i t a t e m . I n v e s t i g a t i o - n e s d e m o n s t r a v e r u n t l e c t o r e s l e g e r e m e l i u s q u o d i i l e g u n t s a e p i u s . C l a r i t a s e s t e t i a m p r o c e s s u s d y n a m i c u s , q u i s e q u i t u r m u t a t i o n e m c o n - s u e t u d i u m l e c t o r u m . M i r u m e s t n o t a r e q u a m l i t t e r a g o t h i c a , q u a m n u n c p u t a m u s p a r u m c l a r a m , a n t e p o s u e r i t l i t t e r a r u m f o r m a s h u m a n i t a t i s p e r s e a c u l a q u a r t a d e c i m a e t q u i n t a d e c i m a . E o d e m m o d o t y p i , q u i n u n c n o b i s v i d e n t u r p a r u m c l a r i , fi a n t s o l l e m n e s i n f u t u r u m . D u i s a u t e m v e l e u m i r i u r e d o l o r i n h e n d r e r i t i n v u l p u t a t e v e l i t e s s e m o - l e s t i e c o n s e q u a t , v e l i l l u m d o l o r e e u f e u g i a t n u l l a f a c i l i s i s a t v e r o e r o s e t a c c u m s a n e t i u s t o o d i o d i g n i s s i m q u i b l a n d i t p r a e s e n t l u p t a t u m z z r i l d e l e - n i t a u g u e d u i s d o l o r e t e f e u g a i t n u l l a f a c i l i s i . N a m l i b e r t e m p o r c u m s o l u t a n o b i s e l e i f e n d o p t i o n c o n g u e n i h i l i m p e r d i e t d o m i n g i d q u o d m a z i m p l a c e r - a t f a c e r p o s s i m a s s u m . T y p i n o n h a b e n t c l a r i t a t e m i n s i t a m ; e s t u s u s l e g e n - t i s i n i i s q u i f a c i t e o r u m c l a r i t a t e m . I n v e s t i g a t i o n e s d e m o n s t r a v e r u n t l e c - t o r e s l e g e r e m e l i u s q u o d i i l e g u n t s a e p i u s . C l a r i t a s e s t e t i a m p r o c e s s u s d y n a m i c u s , q u i s e q u i t u r m u t a t i o n e m c o n s u e t u d i u m l e c t o r u m . M i r u m e s t n o t a r e q u a m l i t t e r a g o t h i c a , q u a m n u n c p u t a m u s p a r u m c l a r a m , a n t e p o s u e - r i t l i t t e r a r u m f o r m a s h u m a n i t a t i s p e r s e a c u l a q u a r t a d e c i m a e t q u i n t a d e c i m a . E o d e m m o d o t y p i , q u i n u n c n o b i s v i d e n t u r p a r u m c l a r i , fi a n t s o l - l e m n e s i n f u t u r u m . D u i s a u t e m v e l e u m i r i u r e d o l o r i n h e n d r e r i t i n v u l p u t a t e v e l i t e s s e m o l e s t i e c o n s e q u a t , v e l i l l u m d o l o r e e u f e u g i a t n u l l a f a c i l i s i s a t v e r o e r o s e t a c - c u m s a n e t i u s t o o d i o d i g n i s s i m q u i b l a n d i t p r a e s e n t l u p t a t u m z z r i l d e l e n i t a u g u e d u i s d o l o r e t e f e u g a i t n u l l a f a c i l i s i . N a m l i b e r t e m p o r c u m s o l u t a n o b i s e l e i f e n d o p t i o n c o n g u e n i h i l i m p e r d i e t d o m i n g i d q u o d m a z i m p l a c e r a t f a c e r p o s s i m a s s u m . T y p i n o n h a b e n t c l a r i t a t e m i n s i t a m ; e s t u s u s l e g e n t i s i n i i s q u i f a c i t e o r u m c l a r i t a t e m . I n v e s t i g a t i o n e s d e m o n s t r a v e r u n t l e c t o r e s l e g e r e m e l i u s q u o d i i l e g u n t s a e p i u s . C l a r i t a s e s t e t i a m p r o c e s s u s d y n a m i c - u s , q u i s e q u i t u r m u t a t i o n e m c o n s u e t u d i u m l e c t o r u m . M i r u m e s t n o t a r e q u a m l i t t e r a g o t h i c a , q u a m n u n c p u t a m u s p a r u m c l a r a m , a n t e p o s u e r i t l i t t e r a r u m PROJELER VE FAALİYETLER KARAR DESTEK RAPORLARI GELİŞTİRME PROJESİ “Doğru Kararlar için Doğru ve Eksiksiz Raporlar “ 30’dan fazla sistem 55 detaylı rapor
 • 12. 2322 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARAR DESTEK RAPORLARI p u t a m u s p a r u m c l a r a m , a n t e p o s u e r i t l i t t e r a r u m f o r m a s h u m a n i t a t i s p e r s e a c u l a q u a r t a d e c i m a e t q u i n t a d e c i m a . E o d e m m o d o t y p i , q u i n u n c n o b i s v i d e n t u r p a r u m c l a r i , fi a n t s o l l e m n e s i n f u t u r u m . D u i s a u t e m v e l e u m i r i u r e d o l o r i n h e n d r e r i t i n v u l p u t a t e v e l i t e s s e m o - l e s t i e c o n s e q u a t , v e l i l l u m d o l o r e e u f e u g i a t n u l l a f a c i l i s i s a t v e r o e r o s e t a c c u m s a n e t i u s t o o d i o d i g n i s s i m q u i b l a n d i t p r a e s e n t l u p t a t u m z z r i l d e l e - n i t a u g u e d u i s d o l o r e t e f e u g a i t n u l l a f a c i l i s i . N a m l i b e r t e m p o r c u m s o l u t n o b i s e l e i f e n d o p t i o n c o n g u e n i h i l i m p e r d i e t d o m i n g i d q u o d m a z i m p l a c e r a t f a c e r p o s s i m a s s u m . T y p i n o n h a b e n t c l a r i t a t e m i n s i t a m ; e s t u s u s l e g e n t i s i n i i s q u i f a c i t e o r u m c l a r i t a t e m . I n v e s t i g a t i o n e s d e m o n s t r a v e r u n t l e c - t o r e s l e g e r e m e l i u s q u o d i i l e g u n t s a e p i u s . C l a r i t a s e s t e t i a m p r o c e s s u s d y n a m i c u s , q u i s e q u i t u r m u t a t i o n e m c o n s u e t u d i u m l e c t o r u m . M i r u m e s t n o t a r e q u a m l i t t e r a g o t h i c a , q u a m n u n c p u t a m u s p a r u m c l a r a m , a n t e p o s u e r i t l i t t e r a r u m f o r m a s h u m a n i t a t i s p e r s e a c u l a q u a r t a d e c i m a e t q u i n t a d e c i m a . E o d e m m o d o t y p i , q u i n u n c n o b i s v i d e n t u r p a r u m c l a r i , fi a n t s o l - l e m n e s i n f u t u r u m . D u i s a u t e m v e l e u m i r i u r e d o l o r i n h e n d r e r i t i n v u l p u t a t e v e l i t e s s e m o l e s t KARAR DESTEK SISTEMI MODELININ GENEL ÇERÇEVESI ULUSAL VE ULUSLARARASI PAYDAŞLAR
 • 13. 2524 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖRNEK RAPOR GÖRÜNTÜLERI p u t a m u s p a r u m c l a r a m , a n t e p o s u e r i t l i t t e r a r u m f o r m a s h u m a n i t a t i s p e r s e a c u l a q u a r t a d e c i m a e t q u i n t a d e c i m a . E o d e m m o d o t y p i , q u i n u n c n o b i s v i d e n t u r p a r u m c l a r i , fi a n t s o l l e m n e s i n f u t u r u m . D u i s a u t e m v e l e u m i r i u r e d o l o r i n h e n d r e r i t i n v u l p u t a t e v e l i t e s s e m o - l e s t i e c o n s e q u a t , v e l i l l u m d o l o r e e u f e u g i a t n u l l a f a c i l i s i s a t v e r o e r o s e t a c c u m s a n e t i u s t o o d i o d i g n i s s i m q u i b l a n d i t p r a e s e n t l u p t a t u m z z r i l d e l e - n i t a u g u e d u i s d o l o r e t e f e u g a i t n u l l a f a c i l i s i . N a m l i b e r t e m p o r c u m s o l u t n o b i s e l e i f e n d o p t i o n c o n g u e n i h i l i m p e r d i e t d o m i n g i d q u o d m a z i m p l a c e r a t f a c e r p o s s i m a s s u m . T y p i n o n h a b e n t c l a r i t a t e m i n s i t a m ; e s t u s u s l e g e n t i s i n i i s q u i f a c i t e o r u m c l a r i t a t e m . I n v e s t i g a t i o n e s d e m o n s t r a v e r u n t l e c - t o r e s l e g e r e m e l i u s q u o d i i l e g u n t s a e p i u s . C l a r i t a s e s t e t i a m p r o c e s s u s d y n a m i c u s , q u i s e q u i t u r m u t a t i o n e m c o n s u e t u d i u m l e c t o r u m . M i r u m e s t n o t a r e q u a m l i t t e r a g o t h i c a , q u a m n u n c p u t a m u s p a r u m c l a r a m , a n t e p o s u e r i t l i t t e r a r u m f o r m a s h u m a n i t a t i s p e r s e a c u l a q u a r t a d e c i m a e t q u i n t a d e c i m a . E o d e m m o d o t y p i , q u i n u n c n o b i s v i d e n t u r p a r u m c l a r i , fi a n t s o l - l e m n e s i n f u t u r u m . D u i s a u t e m v e l e u m i r i u r e d o l o r i n h e n d r e r i t i n v u l p u t a t e v e l i t e s s e m o l e s t ÖRNEK RAPOR GÖRÜNTÜLERI
 • 14. 2726 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURUM IÇI VERI KULLANIM MATRISI İş Kalemleri GSB Stratejik Plan Takip Sistemi Personel Özlük G.M. Yönetim Sistemi Web Siteleri Gençlik Değişimi Projesi GSB Hizmet Birimleri X X Gençlik Hizmetleri X X X X Proje ve Koordinasyon X X X X Eğitim Kültür ve Araştırma X X X Spor Hizmetleri X X X Dış İlişkiler X X X Strateji Geliştirme X X X X Hukuk Müşavirliği X X X X Personel X X X X X Destek Hizmetleri X X X GSB Bağlı Kuruluşlar X GSB KYK X X X GSB Spor G.M. X X p u t a m u s p a r u m c l a r a m , a n t e p o s u e r i t l i t t e r a r u m f o r m a s h u m a n i t a t i s p e r s e a c u l a q u a r t a d e c i m a e t q u i n t a d e c i m a . E o d e m m o d o t y p i , q u i n u n c n o b i s v i d e n t u r p a r u m c l a r i , fi a n t s o l l e m n e s i n f u t u r u m . D u i s a u t e m v e l e u m i r i u r e d o l o r i n h e n d r e r i t i n v u l p u t a t e v e l i t e s s e m o - l e s t i e c o n s e q u a t , v e l i l l u m d o l o r e e u f e u g i a t n u l l a f a c i l i s i s a t v e r o e r o s e t a c c u m s a n e t i u s t o o d i o d i g n i s s i m q u i b l a n d i t p r a e s e n t l u p t a t u m z z r i l d e l e - n i t a u g u e d u i s d o l o r e t e f e u g a i t n u l l a f a c i l i s i . N a m l i b e r t e m p o r c u m s o l u t n o b i s e l e i f e n d o p t i o n c o n g u e n i h i l i m p e r d i e t d o m i n g i d q u o d m a z i m p l a c e r a t f a c e r p o s s i m a s s u m . T y p i n o n h a b e n t c l a r i t a t e m i n s i t a m ; e s t u s u s l e g e n t i s i n i i s q u i f a c i t e o r u m c l a r i t a t e m . I n v e s t i g a t i o n e s d e m o n s t r a v e r u n t l e c - t o r e s l e g e r e m e l i u s q u o d i i l e g u n t s a e p i u s . C l a r i t a s e s t e t i a m p r o c e s s u s d y n a m i c u s , q u i s e q u i t u r m u t a t i o n e m c o n s u e t u d i u m l e c t o r u m . M i r u m e s t n o t a r e q u a m l i t t e r a g o t h i c a , q u a m n u n c p u t a m u s p a r u m c l a r a m , a n t e p o s u e r i t l i t t e r a r u m f o r m a s h u m a n i t a t i s p e r s e a c u l a q u a r t a d e c i m a e t q u i n t a d e c i m a . E o d e m m o d o t y p i , q u i n u n c n o b i s v i d e n t u r p a r u m c l a r i , fi a n t s o l - l e m n e s i n f u t u r u m . D u i s a u t e m v e l e u m i r i u r e d o l o r i n h e n d r e r i t i n v u l p u t a t e v e l i t e s s e m o l e s t YÖNETICILER IÇIN ÖZET VE AKILLI RAPORLAR Hedefler için öngörüler raporlanabiliyor.
 • 15. 2928 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI • Her Yerden Her Zaman Bilgiye Hızlı ve Kolay Ulaşım! • Kurum içi ve kurum dışı bilgilere kısa zamanda ulaşılmasını sağlayan mobil uygulamadır. • Bakanlık Makamının her yerde mobil cihazlardan Bakanlık verilerine ulaşması sağlanmıştır Proje Tecrübeleri • Mobil Uyumlu Çalışan Mobilgi, Bilgi İşlem Dairemizin İlk Mobil Uygulamasıdır. “ “Kurum içi ve kurum dışı bilgilere kısa zamanda ulaşılmasını sağlayan mobil uygulamadır. PROJELER VE FAALİYETLER MOBİLGİ “Bilgiye Hızlı ve Kolay Ulaşım “ 12 sistem 50’den fazla ekran
 • 16. 3130 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI “ “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü birimlerinin iş süreçlerinin yürütüldüğü web yazılım projesidir. Proje tamamlandığında yurt başvuruları, yerleştirme, kredi ve burs bilgileri elektronik ortamda tutulacak ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre imkanlardan faydalanması sağlanacaktır. Projenin Önemi • Kredi Yurtlar Kurumu yazılım sistemleri yenilerek öğrencilerin yurt, kredi ve burs süreçlerinde yaşanan eksikliklerin giderilmesi ve verilen hizmetlerin hızlandırılması amaçlanmaktadır. Projenin Gençlik ve Spor Açısından Kazanımları • Bu projeyle uzun yıllar güncellenmeyen Kredi Yurtlar Kurumu altyapısı güncellenmiş, Yurt, Kredi ve Burs süreçlerinde kaliteli hizmet verilmeye başlanmıştır. Proje Tecrübeleri • Proje süresince kurumda iş analizi süreçleri titizlikle uygulanmış ve değişiklik yapılması gerekli iş süreçleri yenilenmiştir. Proje sonunda bir çok hizmetin e- devlet üzerinden verilmesi planlanmaktadır. Adli sicil Aile Bilgileri Öğrenim Gören Öğrenci Kardeşi Mali Bilgiler Sınav İşHayatıBilgileri TaşınmazBilgileri AileSosyal YardımBilgileri SporKayıt Bilgileri Şirket Ekonomik Durum YÖK PROJELER VE FAALİYETLER KREDI YURTLAR KURUMU DEĞIŞIM VE DÖNÜŞÜM PROJESI “Hızlı, Pratik ve Kolay İşlemler Öğrencilerin Hizmetinde! “
 • 17. 3332 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Projenin Önemi • Web sayfalarımızı kendi personelimizle geliştiriyor, tasarlıyor ve içeriğini güncel tutuyoruz. Projenin Gençlik ve Spor Açısından Kazanımları • Bakanlığımıza ulaşmanın en kolay yolu ve faaliyetlerimizden bilgi almanın en güzel şekli olan web sitelerimizle herkese hitap ediyoruz. “ “Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, Spor Genel Müdürlüğü’nün, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun, tüm illerin İl Müdürlüklerinin ve bakanlığa bağlı federasyonların kurumsal web sitelerinin ve yönetim portallarının altyapısını hazırlamaktır. PROJELER VE FAALİYETLER KURUMSAL WEB SİTELERİ “Web Ortamında Gençlik ve Spor’un Dinamik Yüzü “ Günde Ortalama 50.000 ziyaretçi Bakanlık ve Bağlı Genel Müdürlüklerin 3 web sitesi
 • 18. 3534 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Projenin Gençlik ve Spor Açısından Kazanımları • Kurum kültürünün oluşturulmasına katkı sağlandı. • Projelerden personelin haberdar olması sağlandı, • Dış yapımlara göre maliyeti olmayan kaliteli yapımlar oluşturuldu. Proje Tecrübeleri • Web TV yayın deneyimi kazanıldı • Kanal yönetimi deneyimleri kazanıldı. • İçerik yönetimi ve üretimi deneyimleri kazanıldı. • Personel bilgilendirmesi daha etkin hale geldi. • Projelerin daha etkin tanıtılması. “ “Bakanlık projelerinin ve duyurularının en kısa sürede ve etkin bir şekilde personele sunulmasını sağlayan TV yayın sistemidir. PROJELER VE FAALİYETLER GSB TV “Gençliğin ve Sporun Kanalı “ 9 noktada 11 oynatıcı 22 ekran
 • 19. 3736 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI “ “Çanakkale Zaferinin 100.yılı şerefine geliştirilen Çanakkale Savaşını konu alan Mobil Oyun, bakanlığımız destekleriyle geliştirilmiştir. 6 Bölümden oluşan oyun, tarihi bilgiler ışığında hazırlanmış ve gençlerimizin ilgi odağı haline gelmiştir. Projenin Önemi • Ücretsiz, Milli ve İlk Kamu Mobil Oyun projesidir. Gençlere ulaşmak için Mobil Oyun ilk defa izlenen bir yol olmuştur. Projenin Gençlik ve Spor Açısından Kazanımları • Gençlerimize Tarihi bilgileri mobil oyun aracılığıyla sunma fırsatı olmuştur. PROJELER VE FAALİYETLER NUSRAT ÇANAKKALE MOBİL SAVAŞ OYUNU “Asrın Harbi Çanakkale’nin Ruhu Dijital Ortamda “ GENÇLERE TARIHIMIZI VE ECDADIMIZIN FEDAKARLIKLARINI ANLATABILMEK IÇIN BIR ILKI GERÇEKLEŞTIRDIK! 500.000 indirme 30.000 geri bildirim İLKAYINDA İLKAYINDA
 • 20. 3938 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI “ “Akıllı cep telefonlarında internet üzerinden çalışan güvenli olarak anlık mesajlaşma ve dosya paylaşımı sağlayan yazılımdır. • gsb.Connect kullanan kişiler diğer gsb.Connect kullanıcılarıyla dosya alış verişi yapabilir. • gsb.Connect kullanan kişiler in­ternete bağlı oldukları sürece diğer gsb.Connect kullancılarıyla anlık ola­rak yazışabilmektedir. • gsb.Connect VPN bağlantı saye­sinde internette korumalı özel bir ağ üzerinde çalışarak saldırı ve sızmalara karşı koruma altındadır. PROJELER VE FAALİYETLER GSB.CONNECT PROJESİ “Güvenli ve Hızlı Mesajlaşmak Artık Kurumsal! “ WHATS APP VE MESSENGER GIBI UY­GULAMALARIN GÜVENLI ALTERNATIFIDIR.
 • 21. 4140 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI “ “Kredi ve Yurtlar kurumunda kalan görme engelli öğrenciler için kapalı alan navigasyon ve mobil uygulamalar sistemidir. 45 Yurtta 160 Görme Engelli Öğrenciye hizmet edecek. Projenin Önemi ve Projenin Gençlik ve Spor Açısından Kazanımları • Bu çalışmayla görme engelli öğrenciler yurtlarda destek almadan istedikleri yerlere kolayca erişebilecek ve bir çok hizmetten mobil uygulama aracılığıyla yararlanabilecek. • Görme Engelli Öğrencilere; Dokunduklarında Sesle Yönlendiren ve Sesli komutla çalışan ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen mobil uygulamalar geliştirilecek. • Aynı zamanda akıllı telefonuna uygulamayı indiren diğer tüm öğrenciler de bu hizmetlerden yararlanacak. • Görme Engelli Öğrencinin Odasından ortak alanlara erişimine rehber uygulama. • Spor Salonu, Kütüphane ve Yemekhanelere Kolay Ulaşım. • Konum bazlı Sesli Komut ve Sesli Yönlendirme Özelliği PROJELER VE FAALİYETLER GÖREN ADIMLAR PROJESİ “Yurtlarımızda Herkes İçin Gören Adımlar Var! “ ÖĞRENCILER IÇIN FIRSAT EŞITLIĞI SAĞLAYACAK TEKNOLOJIK ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ. GÖREN ADIMLAR YURTLARDA ENGELLERI KALDIRIYOR!
 • 22. 4342 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI “ ““genciz.biz” Kredi ve Yurtlar Kurumunun Wi-Fi ücretsiz internet hizmetinden faydalanan öğrencilerin açılış sayfasıdır. Bu sayfada gençlerin sosyal, kültürel ve akademik ihtiyaçlarına cevap verecek ve kişisel gelişimine katkı sağlayacak içerikler bulunacaktır. Projenin Önemi • Bu projeyle öğrenciler yurtlarda ücretsiz sunulan internet hizmetinden yararlanırken kendileri için özel hazırlanmış online hizmetlere ve içeriklere kolayca erişebileceklerdir. PROJELER VE FAALİYETLER GENCİZ.BİZ PROJESİ “Gençliğin Yeni ve Dinamik Buluşma Noktası “ YURTLARDA BARINAN ÖĞRENCILERE SUNULAN ÜCRETSIZ INTERNET HIZMETINDEN SONRA GENÇLERIMIZIN ONLINE HIZMETLERE VE EĞITIM IÇERIKLERINE ERIŞEBILECEĞI GENCIZ.BIZ PORTALINI YAPTIK! 12 online hizmet 400 yurt için 400.000 öğrenci
 • 23. 4544 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI “ “Spor Genel Müdürlüğü yazılım ihtiyaçlarının günümüz teknolojisi ile geliştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmış ve teşkilat bünyesinde bir farkındalık oluşmuştur. • Spor Genel Müdürlüğünün artan yazılım ihtiyacını karşılamak amacıyla “Sporda Dijital Dönüşüm Projesi” Kasım 2014 tarihinde başlatılmıştır. • 8 kişilik proje ekibi tarafından Spor Genel Müdürlüğünün 25 biriminde yüz yüze yazılım analizi çalışmaları ile 255 sayfalık bir rapor hazırlanmıştır. 3-4 Nisan 2015 tarihlerinde yaklaşık 100 personelin katılımı ile Rehber Çalıştayı gerçekleşmiş, ön analizlerin durum değerlendirmesi yapılmıştır. Yazılım ihtiyaçları öncelik ve önem durumuna göre 3 faza ayrılmıştır. 1. Faz için yazılım geliştirme çalışmalarına devam edilmektedir. • Spor Genel Müdürlüğünün tüm faaliyetlerini kapsayacak şekilde yazılımlar hazırlanacak ve veri bütünlüğü sağlanacaktır. • Teknolojik gelişmelere ayak uydurularak sporcu, spor elemanları ve sportif faaliyetler kayıt altına alınacak, veriler tek çatı altında toplanacak; bu bilgilerin izlenebilirliği ve raporlanabilirliği artırılarak sorunsuz, hızlı, güvenilir ve sağlıklı işletilmesine imkân sağlanacaktır. PROJELER VE FAALİYETLER SPORDA DIJITAL DÖNÜŞÜM PROJESI “Hızlı ve Entegre İş Süreçleri İçin Dijital Dönüşüm… “ SÜREÇLERI IYILEŞTIRIYOR, TEKNOLOJIYLE SÜRELERI KISALTIYORUZ. GÜVENLI, HIZLI VE SAĞLIKLI BIR SPOR BILGI SISTEMI IÇIN ÇALIŞIYORUZ.
 • 24. 4746 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI “ “Bakanlığımıza bağlı Spor Toto Teşkilat Başkanlığında yürütülen iş ve işlemlerin dijital ortama aktarılması ve kullanılan mevcut yazılımların yenilenme veya iyileştirmelerinin analiz çalışması yapılmıştır. Projenin Önemi • Bu projeyle eksiklik olan iş süreçlerinin güncellenmesi güncel olmayan yazılımların yenilenmesi planlanmaktadır. Bilgi Güvenliği ve Veri Merkezi yapılandırma konularında çalışmalara başlanmıştır. PROJELER VE FAALİYETLER SPOR TOTO DIJITAL DÖNÜŞÜM PROJESI “Güvenli ve Verimli İş Süreçleri İçin Dijital Dönüşüm… “ DAHA GÜVENLI VE HIZLI TEKNOLOJIK ALTYAPIYI BAKANLIĞIMIZA BAĞLI TÜM KURUMLARDA STANDARTLAŞTIRIYORUZ. 10 şube 15 yazılım 6.000 bayi UÇTAN UCA ENTEGRASYON
 • 25. 4948 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI “ “Çanakkale Zaferinin 100.yılı anısına Çanakkale Savaşında şehit düşen Şehit Teğmen İbrahim Naci’nin tuttuğu günlükler, seslendirilerek canlandırma video tasarımıyla yeniden hayat buldu. Projenin Önemi • Çanakkale Ruhunu gençlerin daha iyi anlaması için yapılan kısa videolar, İbrahim Naci’nin kaleminden hüzünlü ve etkileyici bir tarih yolculuğuna çıkarıyor. PROJELER VE FAALİYETLER İBRAHIM NACI GÜNLÜKLERI VIDEO ÇALIŞMASI “Ey Şehit Unutmadık Seni! “ GENÇLERIMIZE TARIHI KLASIK YÖNTEMLERLE DEĞIL ETKILI VE YENI YÖNTEMLERLE SOSYAL PLATFORMLARDAN AKTARMAK IÇIN ÇALIŞMALAR YAPTIK. ŞEHIT TEĞMEN NACI’NIN GÜNLÜĞÜ BU VIDEOLARLA 100 YIL SONRA YENIDEN YAŞANDI... 100.000 kişi izledi İLKAYINDA İlk 5 bölüm 30 bölüm TOPLAM2SAAT
 • 26. 5150 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI “ “Bakanlığımız merkez teşkilatı, Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı ve Spor TOTO teşkilatında artık tüm resmi yazışmalar EBYS üzerinden işlenecek. Yeni EBYS, TSE 13298 standardına sahip, her türlü dokümantasyonun içerik, format ve ilişkisel özelliklerini koruyarak bu dokümanları üretimden nihai tasfiyeye kadar olan süreç içerisinde yöneten tescilli Elektronik Dokuman Yönetim Sistemidir. • Mobil Cihazlardan da sistemin kullanılabilmesi sağlanacak. • Sistem daha güvenli, merkezi ve hızlı çalışacak. PROJELER VE FAALİYETLER EBYS-ELEKTRONIK BELGE YÖNETIM SISTEMI “Bakanlık ve Bağlı kuruluş Resmi yazışmaları artık tek bir platformda ve daha hızlı! “ 2.000.000 evrak işlemi 12.000 kullanıcı
 • 27. 5352 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI “ “İşler, randevular ve telefon rehberi hızlı ve kolay erişim için kayıt altında. • Protokol (Bakan, Bakan Yrd, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları) için hazırlanan web tabanlı bir uygulamadır. Makamların programını takip etmek ve mobilgi uygulamasına veri sağlamak amacı ile kullanılmaktadır. PROJELER VE FAALİYETLER YAZILIM PROJELERI AKILLI AJANDA
 • 28. 5554 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MERKEZ CEZA KÜTÜĞÜ PROJESI • SGM Ceza Kurulu, MCK, Tahkim Kurulu Federasyon Disiplin Kurulları ve İl,İlçe Ceza Kurulları Ceza kayıtlarının dijital ortamda saklanması ve sorgulanabilmesini sağlayan web yazılım projesidir. GENÇLIK MERKEZLERI YÖNETIM SISTEMI • Gençlik merkezinde çalışan personelin(müdür, lider vb.)ve gençlik merkezine üye kişilerin kaydının yapıldığı, gençlik merkezlerinin genel bilgilerinin ve tesislerinin tanımlandığı ve bunların raporlamalarının yapıldığı web tabanlı bir uygulamadır. PROJELER VE FAALİYETLER YAZILIM PROJELERI
 • 29. 5756 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SGM BORDRO PROJESI • İl Müdürlüklerinin düzenlediği müsabakalarda SGM personeli, hakem ve diğer personellere ilişkin ücretlendirmenin tutulduğu ve raporlandığı sistemdir. PERSONEL İZIN • Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığının kullanımı amacıyla personelin izin işlemlerinin yapılmasını sağlayan uygulamadır. PROJELER VE FAALİYETLER YAZILIM PROJELERI
 • 30. 5958 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GENÇLIK DEĞIŞIM PROJESI • Bakanlığa bağlı Gençlik Merkezleri ve diğer ülkeler tarafından hazırlanan programlar ile ülkelerin gençleri arasında belirlenen temalara göre program dahilinde değişimler yapıp, ülkeler arası tarihi, sosyal ve kültürel değerleri ön plana çıkararak gençlerin birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlanması amacıyla gerçekleştirilmiş olan portaldır. ÖDÜLLENDIRME PROJESI • Müsabakalarda madalya kazanan sporcuların ödüllendirme bilgilerinin tutulduğu ve raporlandığı sistemdir. PROJELER VE FAALİYETLER YAZILIM PROJELERI
 • 31. 6160 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GARAJ GÖREV TAKIP PROJESI • Garaj Amirliği için geliştirilen araç, şoför, seyahat takibinin yapıldığı ve raporlandığı sistemdir. KIOSK YAZILIM PROJESI • Birçok lokasyonda yayınlanan IPTV, Kioskların merkezden yönetilmesi, geliştirilmesi sağlanmaktadır. Bu uygulama ile bakanlık merkezi ve bağlı birimlerine güncel bilgileri hızlı ve kolay şekilde duyurulması planlanmaktadır. PROJELER VE FAALİYETLER YAZILIM PROJELERI
 • 32. 6362 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI FELAKET KURTARMA MERKEZI • 1 adet parmak izi okuma teknolojisine sahip kabinet, • 1 adet Veri Depolama Cihazı, • 1 adet firewall(güvenlik duvarı), • 2 adet fiziksel sunucu, • 1 Adet yük dengeleme cihazı, • 1 adet switch, • 1 adet Yedekleme Yönetim Cihazı, • 1 adet IP Telefon, • 1 adet kablosuz ağ erişim cihazı • 2 adet Eposta sunucusu • 1 adet aktif dizin sunucusu Bu sistem üzerinde şu anda felaket senaryoları oluşturulmaktadır. VERİ MERKEZİ PROJELER VE FAALİYETLER • TS ISO / IEC 27001 • LEVEL 3 (TIER III) %99,982 • 5 Hücre ve 56 Kabin • 36 Adet fiziksel sunucu • 200 Adet sanal sunucu • 3 adet Yeni kuşak güvenlik cihazları • 2 adet yük dengeleme cihazı • 1 adet Güvenli erişim sistemleri (SSL VPN) • 2 adet NAC Ağ erişim kontrol sistemi • 1600 TB SAN mimarisinde depolama ünitesi • 2 adet Veri sızıntısı engelleme sistemi (DLP) • 2 adet İçerik filtreleme Proxy sistemi • 2 adet Saldırı tespit ve önleme sistemi • 4 adet E-posta sunucusu • VTL disk tabanlı yedekleme ve manyetik teyp yedekleme sistemi • Veri tabanı sunucuları • Dosya sunucuları • 2 adet IP santral ve telefon sistemleri (2000 IP telefon) • 150 Dış hatlı Analog santral sistemi • Uzaktan eğitim platformu ve video konferans sistemi • Kablosuz ağ altyapısı • Yangın söndürme ve alarm sistemi • Merkezi kullanıcı hizmeti SISTEM VE NETWORK ÇALIŞMALARI
 • 33. 6564 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BILGI GÜVENLIĞI YÖNETIM SISTEMI • ISO 27001 standartları kapsamında Bilgi Güvenliği faaliyetleri yürütülmektedir. Ayrıca sistemlerin ve ağın güvenliği için önleyici çalışmalar yapılmıştır. MAKAM KATI AĞININ AYRILMASI • 1 adet firewall(güvenlik duvarı), • 1 adet switch, • 2 adet fiziki sunucu, • 10 adet sanal sunucu • 2 adet Aktif Dizin Sunucusu • 2 Adet Eposta Sunucusu • 1 adet DHCP Sunucusu • 1 Adet Dosya Sunucusu • 1 adet Web Sunucusu • 1 adet Sertifika Sunucusu • 1 adet Veritabanı Sunucusu • 1 adet Uygulama Sunucusu kurulumu yapıldı. PROJELER VE FAALİYETLER SISTEM VE NETWORK ÇALIŞMALARI
 • 34. 6766 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENIM KREDI VE YURTLAR KURUMU • Site Adresi: kyk.gsb.gov.tr • Talep eden birim: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu • Kullanılan Teknolojiler: HTML5,CSS3,Java,Photoshop WEB TASARIM GENÇLIK VE SPOR BAKANLIĞI TASARIM VE VIDEO ÇALIŞMALARI • Site Adresi:www.gsb.gov.tr • Talep eden birim: Bakanlık • Kullanılan Teknolojiler: HTML5,CSS3,Java,Photoshop
 • 35. 6968 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GENÇLIK MERKEZLERI • Site Adresi: genclikmerkezi.gsb.gov.tr • Talep eden birim: Spor Genel Müdürlüğü • Kullanılan Teknolojiler: HTML5,CSS3,Java,Photoshop WEB TASARIM SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ • Site Adresi: sgm.gsb.gov.tr • Talep eden birim: Spor Genel Müdürlüğü • Kullanılan Teknolojiler :HTML5,Java,Photoshop TASARIM VE VIDEO ÇALIŞMALARI
 • 36. 7170 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GENÇLIK KAMPLARI • Site Adresi: genclikkamplari.gsb.gov.tr • Talep eden birim: Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü • Kullanılan Teknolojiler: HTML5,CSS3,Java,Photoshop WEB TASARIM ŞEHIRLER VE KÜLTÜRLER • Site Adresi: sehirlervekulturler.gsb.gov.tr • Talep eden birim: Proje ve Koordinasyon G.M. • Kullanılan Teknolojiler :HTML5,CSS3,Java,Photoshop TASARIM VE VIDEO ÇALIŞMALARI
 • 37. 7372 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BIR HILAL UĞRUNA • Site Adresi: birhilalugruna.gsb.gov.tr • Talep eden birim: Eğitim, Kültür ve Araştırma G.M. • Kullanılan Teknolojiler: HTML5,CSS3,Java,Photoshop WEB TASARIM NUSRAT MOBIL OYUN PROJESI • Site Adresi: nusrat.gsb.gov.tr • Talep eden birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı • Kullanılan Teknolojiler :HTML5,CSS3,Java,Photoshop TASARIM VE VIDEO ÇALIŞMALARI
 • 38. 7574 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AFİŞ, BRANDA,BILLBOARD TASARIMLARI GRAFİK TASARIM AFİŞ, BRANDA,BILLBOARD TASARIMLARI TASARIM VE VIDEO ÇALIŞMALARI
 • 39. 7776 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI DAVETİYE VE TEBRİK KARTI TASARIMLARI GRAFİK TASARIM AFİŞ, BRANDA,BILLBOARD TASARIMLARI TASARIM VE VIDEO ÇALIŞMALARI
 • 40. 7978 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL MEDYA PAYLAŞIM GÖRSELİ TASARIMLARI GRAFİK TASARIM TEŞEKKÜR, KATILIM, BAŞARI VE SERTİFİKA BELGESİ TASARIMLARI TASARIM VE VIDEO ÇALIŞMALARI
 • 41. 8180 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GRAFİK TASARIM BROŞÜR TASARIMLARI TASARIM VE VIDEO ÇALIŞMALARI
 • 42. 8382 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANNER TASARIMLARI GRAFİK TASARIM KİTAP VE KİTAP KAPAĞI TASARIMLARI TASARIM VE VIDEO ÇALIŞMALARI
 • 43. 8584 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI POPUP TASARIMLARI GRAFİK TASARIM LOGO TASARIMLARI TASARIM VE VIDEO ÇALIŞMALARI
 • 44. 8786 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI OTOBÜS GİYDİRME TASARIMLARI GRAFİK TASARIM SAHNE ARKASI TASARIMLARI TASARIM VE VIDEO ÇALIŞMALARI
 • 45. 8988 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI OUTDOOR TV TASARIMLARI GRAFİK TASARIM TASARIM VE VIDEO ÇALIŞMALARI DUVAR VE BİNA GİYDİRME TASARIMLARI
 • 46. 9190 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SUNUM TASARIMLARI GRAFİK TASARIM IP TV VE KİOSK TASARIMLARI TASARIM VE VIDEO ÇALIŞMALARI
 • 47. 9392 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURUMSAL KİMLİK TASARIMLARI GRAFİK TASARIM E-DERGİ TASARIM VE KODLAMASI TASARIM VE VIDEO ÇALIŞMALARI
 • 48. 9594 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURGU-MONTAJ 2014-15 yıllarında gelen talep doğrultusunda Bakanlık faaliyet ve projelerin duyurulması amaçlı 200’ın üzerinde video kurgulanmış, gerekli mecralarda yayınlanmıştır. Bazı örnekler aşağıda verilmiştir. • Nusrat Mobil Oyun Projesi • Şehit Teğmen İbrahim Naci Günlüğü Videoları • Malazgirt belgeseli • Bakanlık tanıtım filmleri VİDEO,KURGU,MONTAJ GSB TV YAYIN HİZMETLERİ TASARIM VE VIDEO ÇALIŞMALARI Yayın Akışı Yönetimi, IP TV ve Outdoor TV İçerik Hazırlama) • 2014-15 yıllarında GSB TV için 310’un üzerinde içerik yayınlandı. • 2014-15 yıllarında Outdoor TV için 39 adet içerik yayınlandı. • 2014-15 yıllarında Duyuru Kiosk’u için 56 adet içerik yayınlandı.
 • 49. 9796 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ARŞİV VE İÇERİK SERVİSİ 2014-15 yılları boyunca 400 GB’lık 1489 video arşivlenmiştir. 50 GB’lık fotoğraf arşivi oluşturulmuştur. 1TB’lık müzik arşivi oluşturulmuştur. Bazı örnekler aşağıda verilmiştir. • İç yapımlar; Bakanlık tanıtımı, outdoor animasyonları • Dış yapımlar; kamu spotları, Bakanlık helikopter görüntüleri VİDEO,KURGU,MONTAJ 2D-3D ANİMASYON TASARIM VE VIDEO ÇALIŞMALARI 2014-15 yılları boyunca duyuru ve tanıtım amaçlı, uzun ve kısa süreli yaklaşık 38 animasyon videosu hazırlanıp yayınlanmıştır. Bazı örnekler aşağıda verilmiştir. • GSB TV Haber geçiş seperatörleri • Logo animasyonları • Outdoor ve IP TV film animasyonları • Şehit Teğmen İbrahim Naci Günlüğü Videoları
 • 50. 9998 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI PAYDAŞI OLDUĞUMUZ DIĞER FAALIYETLER • e-Devlet Paydaş Görüşmeleri ve Eylem Planı Lansmanı • Ulusal Gençlik Spor Politikası Çalıştayı • Bilgi Toplumu Eylem Planı Paydaş Görüşmeleri • Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Eylem Planı Paydaş Görüşmeleri • Elektronik Spor Federasyonu Çalışmaları • Kamuda Bilişim Teknolojileri Yönetişim Platformu • KYK değişim ve Dönüşüm Çalıştayı • Sporda Dijital Dönüşüm Rehber Çalıştayı • E-Game Oyun ve Gençlik Fuarı • Çocuklar için Bilişim Zirvesi VİDEO,KURGU,MONTAJ TANITIM FİLMİ TASARIM VE VIDEO ÇALIŞMALARI 2014-15 yılları boyunca 7 tanıtım filmi yapılmıştır. Bazı örnekler aşağıda verilmiştir. • Bakanlık tanıtım filmi • Bakan-Başbakan, Bakan-Cumhurbaşkanı tanıtım filmi • Bilgi İşlem tanıtım filmi
 • 51. 101100 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI “ “FAALİYETLERİMİZ ve BASIN HABERLERİ • Elektronik Spor Federasyonu Çalışmaları • Kamuda Bilişim Teknolojileri Yönetişim Platformu • KYK değişim ve Dönüşüm Çalıştayı • Sporda Dijital Dönüşüm Rehber Çalıştayı • E-Game Oyun ve Gençlik Fuarı • Çocuklar için Bilişim Zirvesi Haber videolarını izlemek için aşağıdaki kodları okutunuz. KYK E-Dönüşüm NusratSporda Dijital Dönüşüm Projesi KYK Değişim ve Dönüşüm Çalıştayı BASINDA BİZ “Projelerimiz ve Başarılarımız Basında “
 • 52. 103102 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GSB GENÇ KART PROJESI Gençlik merkezlerine üye olan 12-29 yaş aralığı 1.066.825 gencimiz ve Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun hizmetlerinden yararlanan 383.773 üniversite öğrencimiz öncelikli olmak üzere, 1 milyonun üzerinde gencimizin elektronik bir kart aracılığı ile ortak bir platformda birleştirerek tek çatı altında sosyal ve kişisel gelişimlerinin desteklendiği ve gençlerin karar süreçlerine katılımlarının sağlanması hedeflenmektedir. • Tüm Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı genel müdürlüklerin yazılım altyapısının yenilenmesi ve entegre yönetim sisteminin kurulması • Tüm Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı genel müdürlüklerin Veri Merkezlerinin Merkezileştirilmesi, Sistem ve Network operasyonlarının merkezi yürütülmesi • Gençliğe yönelik geliştirilen bakanlık çalışmalarını destekleyici yenilikçi bilgi teknolojileri projeleri geliştirilmesi • Spora yönelik şiddetin engellenmesi, sporun teşvik edilmesi ve uluslararası organizasyonlar konularında bakanlık faaliyetlerini destekleyici bilişim altyapısının kurulması 2015-2016 HEDEFLERI GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ BİLİŞİME ÇALIŞIYORUZ
 • 53. 105104 BAŞARI HİKAYELERİBAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI /gencliksporbak /GSBbilgiislem /GSBnusrat BAKANLIK HESAPLARI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NUSRAT PROJESİ SOSYAL MEDYA VE İLETİŞİM
 • 54. 106BAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 - 2015