SlideShare a Scribd company logo
Виконала студентка гр. М-11
Карпусь Олена
Сучасні засади
державної
антикорупційної
політики України
Механізм реалізації та оцінка
результатів виконання
Антикорупційної стратегії
Антикорупційна стратегія реалізується шляхом
виконання відповідної державної антикорупційної
програми з виконання Антикорупційної стратегії, яку
розробляє Національне агентство з питань
запобігання корупції з урахуванням особливостей,
встановлених Законом, та затверджує Кабінет
Міністрів України на термін дії цієї Антикорупційної
стратегії.
Загальна оцінка та звіт про стан
реалізації Антикорупційної стратегії
Індикаторами ефективності реалізації Антикорупційної стратегії, зокрема, є:
1 виконання заходів, передбачених державною антикорупційною програмою з виконанння
Антикорупційної стратегії;
2 підвищення позиції України в рейтингу ІСК;
3 зменшення частки населення, яка мала власний корупційний досвід;
4 відповідність ухвалених нормативно-правових актів, передбачених державною
антикорупційною програмою з виконання Антикорупційної стратегії, міжнародним стандартам
та найкращим світовим практикам;
5 збільшення частки населення, яка негативно ставиться до корупційних проявів;
6 зростання кількості громадян, готових повідомляти про факти корупційних проявів, а також
громадян, які заявили про факти корупції, що мали стосовно них місце, компетентним
органам.
Справедливий суд
1) запроваджено механізми унеможливлення обіймання
адміністративної посади в суді однією і тією самою особою
протягом тривалого часу;
2) забезпечено здійснення електронного судочинства, у тому
числі шляхом запровадження можливості розгляду онлайн
певних категорій справ незалежно від місцезнаходження
сторін і суду, що, зокрема, сприяє рівномірному розподілу
справ між судами і суддями;
3) розширено сферу застосування альтернативних способів
вирішення спорів та досудового врегулювання спорів;
Справедливий суд
4) удосконалено систему виконання судових рішень.
5) запроваджено регламенти прозорого планування і розподілу
бюджетних ресурсів у судовій системі на підставі об’єктивних та чітко
визначених критеріїв;
6) переглянуто та створено мережу місцевих судів з урахуванням
адміністративно-територіальної реформнеобхідності забезпечення
прямого доступу до правосуддя, економічної обґрунтованості;
7) розмір суддівської винагороди, передбачений Законом України
«Про судоустрій і статус суддів», не обмежується на підставі інших
нормативно-правових актів
Непідкупна поліція
1.
вивчено організацію
роботи постійно діючих
поліцейських комісій,
створених у системі
Національної поліції,
напрацьовано та вжито
комплекс організаційних та
практичних заходів щодо
удосконалення їх діяльності
2.
проаналізовано практику
застосування норм
Дисциплінарного статуту
Національної поліції,
підготовлено пропозиції
щодо внесення змін до
нього
3.
розроблено систему
оцінки ефективності
роботи працівників
Національної поліції, а
також електронну систему
управління персоналом
Митна
справа
1) усунені підстави для можливої
корупції працівників митних органів
шляхом уведення правила, за яким
резервні методи визначення митної
вартості можуть застосовуватися
виключно в межах апеляційних
процедур;
2) офіційним імпортерам надано
можливість оскаржити рішення митного
органу про визначення митної вартості
або про класифікацію товарів, які
ввозяться особами, що не мають статусу
офіційних імпортерів
Митна справа
3) мінімізовано корупційні ризики внаслідок створення
органу громадського контролю за поточною діяльністю
митних органів, який матиме повноваження, визначені
законом;
4) мінімізовано необґрунтований вплив суб’єктивних
чинників під час митного оформлення завдяки
автоматизації та цифровізації;
5) під час розробки та вжиття заходів із запобігання
корупції у митних органах налагоджено ефективну
співпрацю з громадськістю та бізнесасоціаціями, а також
регулярний моніторинг роботи митних органів шляхом
проведення періодичних опитувань підприємців та
працівників митних органів.
Охорона
здоров’я
Пацієнти та лікарі не отримують лікарські
засоби і медичні вироби вчасно та у повному
обсязі, зокрема через незавершений перехід
до нової системи організації та контролю
медичних закупівель, не повністю
врегульовані процеси визначення потреб та
обліку лікарських засобів.
І це є досить великою проблемою.
Охорона здоров’я
у всіх державних і комунальних закладах
охорони здоров’я впроваджена
електронна система обліку лікарських
засобів та медичних виробів, на основі
якої розроблені прозорі та детальні
методики і системи обрахунку потреб за
всіма напрямами закупівель; ця система
обліку інтегрована до електронної
системи охорони здоров’я, що забезпечує
додаткові механізми верифікації даних;
інформація з цієї системи публікується у
форматі відкритих даних;
установлено чіткі правила та процедури
щодо визначення наявності та
врегулювання конфлікту інтересів
учасників робочих та експертних груп
(передусім тих, що супроводжують
закупівлі медичної продукції за кошти
державного бюджету та визначають
переліки продукції, яка закуповується),
забезпечується їх неухильне дотримання
на практиці
визначено чіткі етичні правила взаємодії
між фармацевтичними компаніями та
медичними працівниками, дотримання
яких унеможливлює зловживання під час
призначення пацієнтам лікарських засобів;
встановлено юридичну відповідальність за
порушення цих правил.
Відповідальність
за порушення
Дисциплінарна
Адміністративна
Кримінальна
Дисциплінарна
відповідальність
на законодавчому рівні встановлено, що
суди, які розглянули справу про вчинення
корупційного або пов’язаного з корупцією
правопорушення чи справу про визнання
необґрунтованими активів, зобов’язані
надіслати копію рішення у справі, яке
набрало законної сили, до органу державної
влади, органу місцевого самоврядування,
підприємства, установи чи організації, у
якому (якій) працює особа, стосовно якої така
справа розглядалася
Адміністративна
відповідальність
запроваджено адміністративну відповідальність
за порушення обмежень після припинення
діяльності, пов’язаної з виконанням функцій
держави або місцевого самоврядування,
порушення вимог щодо запобігання конфлікту
інтересів у зв’язку з наявністю підприємств або
корпоративних прав, невжиття заходів щодо
врегулювання конфлікту інтересів;
Кримінальна
відповідальність
1) усунуто розбіжності між
положеннями
Кримінального кодексу
України та Закону щодо
визначення корупційних
кримінальних
правопорушень;
2) санкції за вчинення корупційних та
пов’язаних з корупцією правопорушень є
пропорційними і такими, що мають
значний забезпечувальний і превентивний
ефект, жодне з корупційних кримінальних
правопорушень не належить до категорії
кримінальних проступків
Дякую за увагу

More Related Content

Similar to Сучасні засади державної антикорупційної політики України.pdf

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ПРО РЕФОРМУ ОРГАНІВ ПРАВОПОРЯДКУ В УКРАЇНІ №11
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ПРО РЕФОРМУ ОРГАНІВ ПРАВОПОРЯДКУ В УКРАЇНІ №11ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ПРО РЕФОРМУ ОРГАНІВ ПРАВОПОРЯДКУ В УКРАЇНІ №11
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ПРО РЕФОРМУ ОРГАНІВ ПРАВОПОРЯДКУ В УКРАЇНІ №11
Centre of Policy and Legal Reform
 
Інформаційний бюлетень про реформу органів правопорядку в Україні №14
Інформаційний бюлетень про реформу органів правопорядку в Україні №14Інформаційний бюлетень про реформу органів правопорядку в Україні №14
Інформаційний бюлетень про реформу органів правопорядку в Україні №14
Centre of Policy and Legal Reform
 
Галузева систематизація корупційних ризиків у законопроектах 2015-2019 роках
Галузева систематизація корупційних ризиків у законопроектах 2015-2019 рокахГалузева систематизація корупційних ризиків у законопроектах 2015-2019 роках
Галузева систематизація корупційних ризиків у законопроектах 2015-2019 роках
Instituteoflegislativeideas
 
Звіт МОЗ за 2015 рік
Звіт МОЗ за 2015 рікЗвіт МОЗ за 2015 рік
Звіт МОЗ за 2015 рік
tsnua
 
Проєкт Резолюції Конгресу "Реформа системи публічних фінансів – шлях до відно...
Проєкт Резолюції Конгресу "Реформа системи публічних фінансів – шлях до відно...Проєкт Резолюції Конгресу "Реформа системи публічних фінансів – шлях до відно...
Проєкт Резолюції Конгресу "Реформа системи публічних фінансів – шлях до відно...
VYacheslav Sadovnychyi
 
Концепція антикорупційної реформи
Концепція антикорупційної реформиКонцепція антикорупційної реформи
Концепція антикорупційної реформи
Ola Sytnyk
 
Cppr. proekt. antikorupcijna strategiya
Cppr. proekt. antikorupcijna strategiyaCppr. proekt. antikorupcijna strategiya
Cppr. proekt. antikorupcijna strategiya
Pravotv
 
Звіт Міністерства охорони здоров'я за 2015 рік
Звіт Міністерства охорони здоров'я за 2015 рікЗвіт Міністерства охорони здоров'я за 2015 рік
Звіт Міністерства охорони здоров'я за 2015 рік
Міністерство охорони здоров'я України
 
Методологія проведення громадської антикорупційної експертизи (2014)
Методологія проведення громадської антикорупційної експертизи (2014)Методологія проведення громадської антикорупційної експертизи (2014)
Методологія проведення громадської антикорупційної експертизи (2014)
Centre of Policy and Legal Reform
 
2015 05 27 gov vs сoaliton justice reform
2015 05 27 gov vs сoaliton justice reform2015 05 27 gov vs сoaliton justice reform
2015 05 27 gov vs сoaliton justice reform
Anatoliy Amelin
 
Максим Бутенко и Руслан Петренко: Система управления безопасностью пищевых пр...
Максим Бутенко и Руслан Петренко: Система управления безопасностью пищевых пр...Максим Бутенко и Руслан Петренко: Система управления безопасностью пищевых пр...
Максим Бутенко и Руслан Петренко: Система управления безопасностью пищевых пр...
BAROMETER
 
Антикорупційна експертиза
Антикорупційна експертизаАнтикорупційна експертиза
Антикорупційна експертиза
Centre of Policy and Legal Reform
 
Формування та реалізація антикорупційної політики
Формування та реалізація антикорупційної політикиФормування та реалізація антикорупційної політики
Формування та реалізація антикорупційної політики
Centre of Policy and Legal Reform
 
Програма діяльності КМУ
Програма діяльності КМУПрограма діяльності КМУ
Програма діяльності КМУ
Орест Читайло
 
Пам'ятка
Пам'ятка Пам'ятка
Проект антикорупційної програми Вищої ради правосуддя на 2020 рік.
Проект антикорупційної програми Вищої ради правосуддя на 2020 рік.Проект антикорупційної програми Вищої ради правосуддя на 2020 рік.
Проект антикорупційної програми Вищої ради правосуддя на 2020 рік.
Pravotv
 
Перелік пріоритетних реформ
Перелік пріоритетних реформПерелік пріоритетних реформ
Перелік пріоритетних реформ
VYacheslav Sadovnychyi
 
Олександр КВІТАШВІЛІ На шляху до європейської системи охорони здоров’я
Олександр КВІТАШВІЛІ На шляху до європейської системи охорони здоров’я Олександр КВІТАШВІЛІ На шляху до європейської системи охорони здоров’я
Олександр КВІТАШВІЛІ На шляху до європейської системи охорони здоров’я
Volodymyr Korolenko
 
фінансовий моніторинг в світлі нотаріальної діяльності
фінансовий моніторинг в світлі нотаріальної діяльностіфінансовий моніторинг в світлі нотаріальної діяльності
фінансовий моніторинг в світлі нотаріальної діяльності
Юра Злотников
 
Отчет НАПК Украины за 2017 год
Отчет НАПК Украины за 2017 годОтчет НАПК Украины за 2017 год
Отчет НАПК Украины за 2017 год
Stranaua
 

Similar to Сучасні засади державної антикорупційної політики України.pdf (20)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ПРО РЕФОРМУ ОРГАНІВ ПРАВОПОРЯДКУ В УКРАЇНІ №11
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ПРО РЕФОРМУ ОРГАНІВ ПРАВОПОРЯДКУ В УКРАЇНІ №11ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ПРО РЕФОРМУ ОРГАНІВ ПРАВОПОРЯДКУ В УКРАЇНІ №11
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ПРО РЕФОРМУ ОРГАНІВ ПРАВОПОРЯДКУ В УКРАЇНІ №11
 
Інформаційний бюлетень про реформу органів правопорядку в Україні №14
Інформаційний бюлетень про реформу органів правопорядку в Україні №14Інформаційний бюлетень про реформу органів правопорядку в Україні №14
Інформаційний бюлетень про реформу органів правопорядку в Україні №14
 
Галузева систематизація корупційних ризиків у законопроектах 2015-2019 роках
Галузева систематизація корупційних ризиків у законопроектах 2015-2019 рокахГалузева систематизація корупційних ризиків у законопроектах 2015-2019 роках
Галузева систематизація корупційних ризиків у законопроектах 2015-2019 роках
 
Звіт МОЗ за 2015 рік
Звіт МОЗ за 2015 рікЗвіт МОЗ за 2015 рік
Звіт МОЗ за 2015 рік
 
Проєкт Резолюції Конгресу "Реформа системи публічних фінансів – шлях до відно...
Проєкт Резолюції Конгресу "Реформа системи публічних фінансів – шлях до відно...Проєкт Резолюції Конгресу "Реформа системи публічних фінансів – шлях до відно...
Проєкт Резолюції Конгресу "Реформа системи публічних фінансів – шлях до відно...
 
Концепція антикорупційної реформи
Концепція антикорупційної реформиКонцепція антикорупційної реформи
Концепція антикорупційної реформи
 
Cppr. proekt. antikorupcijna strategiya
Cppr. proekt. antikorupcijna strategiyaCppr. proekt. antikorupcijna strategiya
Cppr. proekt. antikorupcijna strategiya
 
Звіт Міністерства охорони здоров'я за 2015 рік
Звіт Міністерства охорони здоров'я за 2015 рікЗвіт Міністерства охорони здоров'я за 2015 рік
Звіт Міністерства охорони здоров'я за 2015 рік
 
Методологія проведення громадської антикорупційної експертизи (2014)
Методологія проведення громадської антикорупційної експертизи (2014)Методологія проведення громадської антикорупційної експертизи (2014)
Методологія проведення громадської антикорупційної експертизи (2014)
 
2015 05 27 gov vs сoaliton justice reform
2015 05 27 gov vs сoaliton justice reform2015 05 27 gov vs сoaliton justice reform
2015 05 27 gov vs сoaliton justice reform
 
Максим Бутенко и Руслан Петренко: Система управления безопасностью пищевых пр...
Максим Бутенко и Руслан Петренко: Система управления безопасностью пищевых пр...Максим Бутенко и Руслан Петренко: Система управления безопасностью пищевых пр...
Максим Бутенко и Руслан Петренко: Система управления безопасностью пищевых пр...
 
Антикорупційна експертиза
Антикорупційна експертизаАнтикорупційна експертиза
Антикорупційна експертиза
 
Формування та реалізація антикорупційної політики
Формування та реалізація антикорупційної політикиФормування та реалізація антикорупційної політики
Формування та реалізація антикорупційної політики
 
Програма діяльності КМУ
Програма діяльності КМУПрограма діяльності КМУ
Програма діяльності КМУ
 
Пам'ятка
Пам'ятка Пам'ятка
Пам'ятка
 
Проект антикорупційної програми Вищої ради правосуддя на 2020 рік.
Проект антикорупційної програми Вищої ради правосуддя на 2020 рік.Проект антикорупційної програми Вищої ради правосуддя на 2020 рік.
Проект антикорупційної програми Вищої ради правосуддя на 2020 рік.
 
Перелік пріоритетних реформ
Перелік пріоритетних реформПерелік пріоритетних реформ
Перелік пріоритетних реформ
 
Олександр КВІТАШВІЛІ На шляху до європейської системи охорони здоров’я
Олександр КВІТАШВІЛІ На шляху до європейської системи охорони здоров’я Олександр КВІТАШВІЛІ На шляху до європейської системи охорони здоров’я
Олександр КВІТАШВІЛІ На шляху до європейської системи охорони здоров’я
 
фінансовий моніторинг в світлі нотаріальної діяльності
фінансовий моніторинг в світлі нотаріальної діяльностіфінансовий моніторинг в світлі нотаріальної діяльності
фінансовий моніторинг в світлі нотаріальної діяльності
 
Отчет НАПК Украины за 2017 год
Отчет НАПК Украины за 2017 годОтчет НАПК Украины за 2017 год
Отчет НАПК Украины за 2017 год
 

More from Management department, SSU

Особливості цінового регулювання на сучасному етапі.pptx
Особливості цінового регулювання на сучасному етапі.pptxОсобливості цінового регулювання на сучасному етапі.pptx
Особливості цінового регулювання на сучасному етапі.pptx
Management department, SSU
 
Індикативне планування в Україні у сучасних умовах.pptx
Індикативне планування в Україні у сучасних умовах.pptxІндикативне планування в Україні у сучасних умовах.pptx
Індикативне планування в Україні у сучасних умовах.pptx
Management department, SSU
 
Дерегуляція як умова забезпечення національної безпеки України.pdf
Дерегуляція як умова забезпечення національної безпеки України.pdfДерегуляція як умова забезпечення національної безпеки України.pdf
Дерегуляція як умова забезпечення національної безпеки України.pdf
Management department, SSU
 
Ризики та перспективи інноваційної діяльності.pdf
Ризики та перспективи інноваційної діяльності.pdfРизики та перспективи інноваційної діяльності.pdf
Ризики та перспективи інноваційної діяльності.pdf
Management department, SSU
 
Вільні економічні зони та території пріоритетного розвитку
Вільні економічні зони та території пріоритетного розвиткуВільні економічні зони та території пріоритетного розвитку
Вільні економічні зони та території пріоритетного розвитку
Management department, SSU
 
Офшорні зони та економіка України (вплив).pptx
Офшорні зони та економіка України (вплив).pptxОфшорні зони та економіка України (вплив).pptx
Офшорні зони та економіка України (вплив).pptx
Management department, SSU
 
Дерегуляція і національна безпека України.pptx
Дерегуляція і національна безпека України.pptxДерегуляція і національна безпека України.pptx
Дерегуляція і національна безпека України.pptx
Management department, SSU
 
Детінізація економіки України (напрямки) pdf
Детінізація економіки України (напрямки) pdfДетінізація економіки України (напрямки) pdf
Детінізація економіки України (напрямки) pdf
Management department, SSU
 
Yevroatlantichni-perspektivi-Ukrayini-mozhlivosti-ta-riziki.pptx
Yevroatlantichni-perspektivi-Ukrayini-mozhlivosti-ta-riziki.pptxYevroatlantichni-perspektivi-Ukrayini-mozhlivosti-ta-riziki.pptx
Yevroatlantichni-perspektivi-Ukrayini-mozhlivosti-ta-riziki.pptx
Management department, SSU
 
Особливості інтеграційних процесів України.pptx
Особливості інтеграційних процесів України.pptxОсобливості інтеграційних процесів України.pptx
Особливості інтеграційних процесів України.pptx
Management department, SSU
 
ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ДЕРЕГУЛЯЦІЇ ЕКОНОМІКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ІМПЛЕМЕНТА...
ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ДЕРЕГУЛЯЦІЇ ЕКОНОМІКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ІМПЛЕМЕНТА...ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ДЕРЕГУЛЯЦІЇ ЕКОНОМІКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ІМПЛЕМЕНТА...
ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ДЕРЕГУЛЯЦІЇ ЕКОНОМІКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ІМПЛЕМЕНТА...
Management department, SSU
 
Офшорні зони.pptx
Офшорні зони.pptxОфшорні зони.pptx
Офшорні зони.pptx
Management department, SSU
 
Ціль 1 Стратегії - структурна модернізація Тарасенко.pdf
Ціль 1 Стратегії - структурна модернізація Тарасенко.pdfЦіль 1 Стратегії - структурна модернізація Тарасенко.pdf
Ціль 1 Стратегії - структурна модернізація Тарасенко.pdf
Management department, SSU
 
Управління державним боргом.pptx
Управління державним боргом.pptxУправління державним боргом.pptx
Управління державним боргом.pptx
Management department, SSU
 
Зарубіжний досвід створення ВЕЗ.pdf
Зарубіжний досвід створення ВЕЗ.pdfЗарубіжний досвід створення ВЕЗ.pdf
Зарубіжний досвід створення ВЕЗ.pdf
Management department, SSU
 
Економічна самостійність регіонів.pdf
Економічна самостійність регіонів.pdfЕкономічна самостійність регіонів.pdf
Економічна самостійність регіонів.pdf
Management department, SSU
 
Проблеми і перспективи інноваційного розвитку промисловості України.pdf
Проблеми і перспективи інноваційного розвитку промисловості України.pdfПроблеми і перспективи інноваційного розвитку промисловості України.pdf
Проблеми і перспективи інноваційного розвитку промисловості України.pdf
Management department, SSU
 
Глобальні тренди розвитку науки і технологій нові виклики і можливості.pdf
Глобальні тренди розвитку науки і технологій нові виклики і можливості.pdfГлобальні тренди розвитку науки і технологій нові виклики і можливості.pdf
Глобальні тренди розвитку науки і технологій нові виклики і можливості.pdf
Management department, SSU
 
Досвід створення єврорегіонів в Україні.pptx
Досвід створення єврорегіонів в Україні.pptxДосвід створення єврорегіонів в Україні.pptx
Досвід створення єврорегіонів в Україні.pptx
Management department, SSU
 
Інвестиційна привабливість України.pptx
Інвестиційна привабливість України.pptxІнвестиційна привабливість України.pptx
Інвестиційна привабливість України.pptx
Management department, SSU
 

More from Management department, SSU (20)

Особливості цінового регулювання на сучасному етапі.pptx
Особливості цінового регулювання на сучасному етапі.pptxОсобливості цінового регулювання на сучасному етапі.pptx
Особливості цінового регулювання на сучасному етапі.pptx
 
Індикативне планування в Україні у сучасних умовах.pptx
Індикативне планування в Україні у сучасних умовах.pptxІндикативне планування в Україні у сучасних умовах.pptx
Індикативне планування в Україні у сучасних умовах.pptx
 
Дерегуляція як умова забезпечення національної безпеки України.pdf
Дерегуляція як умова забезпечення національної безпеки України.pdfДерегуляція як умова забезпечення національної безпеки України.pdf
Дерегуляція як умова забезпечення національної безпеки України.pdf
 
Ризики та перспективи інноваційної діяльності.pdf
Ризики та перспективи інноваційної діяльності.pdfРизики та перспективи інноваційної діяльності.pdf
Ризики та перспективи інноваційної діяльності.pdf
 
Вільні економічні зони та території пріоритетного розвитку
Вільні економічні зони та території пріоритетного розвиткуВільні економічні зони та території пріоритетного розвитку
Вільні економічні зони та території пріоритетного розвитку
 
Офшорні зони та економіка України (вплив).pptx
Офшорні зони та економіка України (вплив).pptxОфшорні зони та економіка України (вплив).pptx
Офшорні зони та економіка України (вплив).pptx
 
Дерегуляція і національна безпека України.pptx
Дерегуляція і національна безпека України.pptxДерегуляція і національна безпека України.pptx
Дерегуляція і національна безпека України.pptx
 
Детінізація економіки України (напрямки) pdf
Детінізація економіки України (напрямки) pdfДетінізація економіки України (напрямки) pdf
Детінізація економіки України (напрямки) pdf
 
Yevroatlantichni-perspektivi-Ukrayini-mozhlivosti-ta-riziki.pptx
Yevroatlantichni-perspektivi-Ukrayini-mozhlivosti-ta-riziki.pptxYevroatlantichni-perspektivi-Ukrayini-mozhlivosti-ta-riziki.pptx
Yevroatlantichni-perspektivi-Ukrayini-mozhlivosti-ta-riziki.pptx
 
Особливості інтеграційних процесів України.pptx
Особливості інтеграційних процесів України.pptxОсобливості інтеграційних процесів України.pptx
Особливості інтеграційних процесів України.pptx
 
ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ДЕРЕГУЛЯЦІЇ ЕКОНОМІКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ІМПЛЕМЕНТА...
ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ДЕРЕГУЛЯЦІЇ ЕКОНОМІКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ІМПЛЕМЕНТА...ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ДЕРЕГУЛЯЦІЇ ЕКОНОМІКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ІМПЛЕМЕНТА...
ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ДЕРЕГУЛЯЦІЇ ЕКОНОМІКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ІМПЛЕМЕНТА...
 
Офшорні зони.pptx
Офшорні зони.pptxОфшорні зони.pptx
Офшорні зони.pptx
 
Ціль 1 Стратегії - структурна модернізація Тарасенко.pdf
Ціль 1 Стратегії - структурна модернізація Тарасенко.pdfЦіль 1 Стратегії - структурна модернізація Тарасенко.pdf
Ціль 1 Стратегії - структурна модернізація Тарасенко.pdf
 
Управління державним боргом.pptx
Управління державним боргом.pptxУправління державним боргом.pptx
Управління державним боргом.pptx
 
Зарубіжний досвід створення ВЕЗ.pdf
Зарубіжний досвід створення ВЕЗ.pdfЗарубіжний досвід створення ВЕЗ.pdf
Зарубіжний досвід створення ВЕЗ.pdf
 
Економічна самостійність регіонів.pdf
Економічна самостійність регіонів.pdfЕкономічна самостійність регіонів.pdf
Економічна самостійність регіонів.pdf
 
Проблеми і перспективи інноваційного розвитку промисловості України.pdf
Проблеми і перспективи інноваційного розвитку промисловості України.pdfПроблеми і перспективи інноваційного розвитку промисловості України.pdf
Проблеми і перспективи інноваційного розвитку промисловості України.pdf
 
Глобальні тренди розвитку науки і технологій нові виклики і можливості.pdf
Глобальні тренди розвитку науки і технологій нові виклики і можливості.pdfГлобальні тренди розвитку науки і технологій нові виклики і можливості.pdf
Глобальні тренди розвитку науки і технологій нові виклики і можливості.pdf
 
Досвід створення єврорегіонів в Україні.pptx
Досвід створення єврорегіонів в Україні.pptxДосвід створення єврорегіонів в Україні.pptx
Досвід створення єврорегіонів в Україні.pptx
 
Інвестиційна привабливість України.pptx
Інвестиційна привабливість України.pptxІнвестиційна привабливість України.pptx
Інвестиційна привабливість України.pptx
 

Сучасні засади державної антикорупційної політики України.pdf

 • 1. Виконала студентка гр. М-11 Карпусь Олена Сучасні засади державної антикорупційної політики України
 • 2. Механізм реалізації та оцінка результатів виконання Антикорупційної стратегії Антикорупційна стратегія реалізується шляхом виконання відповідної державної антикорупційної програми з виконання Антикорупційної стратегії, яку розробляє Національне агентство з питань запобігання корупції з урахуванням особливостей, встановлених Законом, та затверджує Кабінет Міністрів України на термін дії цієї Антикорупційної стратегії.
 • 3. Загальна оцінка та звіт про стан реалізації Антикорупційної стратегії Індикаторами ефективності реалізації Антикорупційної стратегії, зокрема, є: 1 виконання заходів, передбачених державною антикорупційною програмою з виконанння Антикорупційної стратегії; 2 підвищення позиції України в рейтингу ІСК; 3 зменшення частки населення, яка мала власний корупційний досвід; 4 відповідність ухвалених нормативно-правових актів, передбачених державною антикорупційною програмою з виконання Антикорупційної стратегії, міжнародним стандартам та найкращим світовим практикам; 5 збільшення частки населення, яка негативно ставиться до корупційних проявів; 6 зростання кількості громадян, готових повідомляти про факти корупційних проявів, а також громадян, які заявили про факти корупції, що мали стосовно них місце, компетентним органам.
 • 4. Справедливий суд 1) запроваджено механізми унеможливлення обіймання адміністративної посади в суді однією і тією самою особою протягом тривалого часу; 2) забезпечено здійснення електронного судочинства, у тому числі шляхом запровадження можливості розгляду онлайн певних категорій справ незалежно від місцезнаходження сторін і суду, що, зокрема, сприяє рівномірному розподілу справ між судами і суддями; 3) розширено сферу застосування альтернативних способів вирішення спорів та досудового врегулювання спорів;
 • 5. Справедливий суд 4) удосконалено систему виконання судових рішень. 5) запроваджено регламенти прозорого планування і розподілу бюджетних ресурсів у судовій системі на підставі об’єктивних та чітко визначених критеріїв; 6) переглянуто та створено мережу місцевих судів з урахуванням адміністративно-територіальної реформнеобхідності забезпечення прямого доступу до правосуддя, економічної обґрунтованості; 7) розмір суддівської винагороди, передбачений Законом України «Про судоустрій і статус суддів», не обмежується на підставі інших нормативно-правових актів
 • 6. Непідкупна поліція 1. вивчено організацію роботи постійно діючих поліцейських комісій, створених у системі Національної поліції, напрацьовано та вжито комплекс організаційних та практичних заходів щодо удосконалення їх діяльності 2. проаналізовано практику застосування норм Дисциплінарного статуту Національної поліції, підготовлено пропозиції щодо внесення змін до нього 3. розроблено систему оцінки ефективності роботи працівників Національної поліції, а також електронну систему управління персоналом
 • 7. Митна справа 1) усунені підстави для можливої корупції працівників митних органів шляхом уведення правила, за яким резервні методи визначення митної вартості можуть застосовуватися виключно в межах апеляційних процедур; 2) офіційним імпортерам надано можливість оскаржити рішення митного органу про визначення митної вартості або про класифікацію товарів, які ввозяться особами, що не мають статусу офіційних імпортерів
 • 8. Митна справа 3) мінімізовано корупційні ризики внаслідок створення органу громадського контролю за поточною діяльністю митних органів, який матиме повноваження, визначені законом; 4) мінімізовано необґрунтований вплив суб’єктивних чинників під час митного оформлення завдяки автоматизації та цифровізації; 5) під час розробки та вжиття заходів із запобігання корупції у митних органах налагоджено ефективну співпрацю з громадськістю та бізнесасоціаціями, а також регулярний моніторинг роботи митних органів шляхом проведення періодичних опитувань підприємців та працівників митних органів.
 • 9. Охорона здоров’я Пацієнти та лікарі не отримують лікарські засоби і медичні вироби вчасно та у повному обсязі, зокрема через незавершений перехід до нової системи організації та контролю медичних закупівель, не повністю врегульовані процеси визначення потреб та обліку лікарських засобів. І це є досить великою проблемою.
 • 10. Охорона здоров’я у всіх державних і комунальних закладах охорони здоров’я впроваджена електронна система обліку лікарських засобів та медичних виробів, на основі якої розроблені прозорі та детальні методики і системи обрахунку потреб за всіма напрямами закупівель; ця система обліку інтегрована до електронної системи охорони здоров’я, що забезпечує додаткові механізми верифікації даних; інформація з цієї системи публікується у форматі відкритих даних; установлено чіткі правила та процедури щодо визначення наявності та врегулювання конфлікту інтересів учасників робочих та експертних груп (передусім тих, що супроводжують закупівлі медичної продукції за кошти державного бюджету та визначають переліки продукції, яка закуповується), забезпечується їх неухильне дотримання на практиці визначено чіткі етичні правила взаємодії між фармацевтичними компаніями та медичними працівниками, дотримання яких унеможливлює зловживання під час призначення пацієнтам лікарських засобів; встановлено юридичну відповідальність за порушення цих правил.
 • 12. Дисциплінарна відповідальність на законодавчому рівні встановлено, що суди, які розглянули справу про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи справу про визнання необґрунтованими активів, зобов’язані надіслати копію рішення у справі, яке набрало законної сили, до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації, у якому (якій) працює особа, стосовно якої така справа розглядалася
 • 13. Адміністративна відповідальність запроваджено адміністративну відповідальність за порушення обмежень після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю підприємств або корпоративних прав, невжиття заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів;
 • 14. Кримінальна відповідальність 1) усунуто розбіжності між положеннями Кримінального кодексу України та Закону щодо визначення корупційних кримінальних правопорушень; 2) санкції за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень є пропорційними і такими, що мають значний забезпечувальний і превентивний ефект, жодне з корупційних кримінальних правопорушень не належить до категорії кримінальних проступків