SlideShare a Scribd company logo
Nuo Pranciškaus Asyžiečio iki
Leonardo DiCaprio
Žalioji mintis
ir specializuota žurnalistika
Vaida Pilibaitytė
LRT RADIJO žurnalistė
Klimato (r)evoliucija |Europos verslo
reporteris 2016 04 21-24
Apie mane
• Žurnalistikos studijos, B.A., M.A.
• Aplinkos mokslai, politika ir vadyba, M.Sc.
• Lietuvos radijas (LRT RADIJAS)
▫ Naujienų tarnybos žurnalistė
▫ Laida “Vienkartinė planeta”
▫ Laida “Pažinimo vartai”
• VšĮ Baltijos aplinkos forumas
• Vilniaus universitetas
• Klaipėdos universitetas
• Vytauto Didžiojo
Universitetas
Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 2
Ką ketinu papasakoti?
• Iššūkiai
• Požiūriai
• Sprendimai
• Veikėjai
• Žiniasklaidos vaidmuo
• Mokslo žurnalistika
• Užduotis dalyviams
• Svarbiausi principai
Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 3
www.tomscott.com/warnings
4
Žemė, 1972 m. Apollo 17 misija
Pirmą kartą – NASA astronautas W. Andersas 1968 m. Apollo 8 misijos metu
Vadinama visų laikų įtakingiausia aplinkosauginė fotografija
Depiction of Earth's frailty, vulnerability, and isolation
amid the vast expanse of space
The Blue Marble
Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24
Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 5
R. Carson, “Tylusis pavasaris” 1962 m.
Planetos ribos, 1972
• Augantis gyventojų skaičius
• Industrializacija
• Tarša
• Maisto gamyba
• Senkantys gamtos ištekliai
▫ Overshoot
▫ Collapse
▫ Stabilized world
Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 6
Aplinkosaugos iššūkiai?
Klimato kaita – tik vienas jų!
Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 7
“The less pessimistic scenario”
8Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24
Cornell University
Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 9
Channel4.com
Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 10
Greenpeace.org
WWF
CNN.com
Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 11
12
Corbett,J.B.2006
Požiūriai: aplinkosaugos ideologijos
Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24
Koks kompromisas?
13Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24
Sustainable development >>> Darnus vystymasis
• Apibrėžimas
▫ Tai toks vystymasis, kuris
tenkina visuomenės poreikius,
nemažinant ateinančių kartų
galimybių tenkinti savo
poreikius
Šaltinis?
14Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24
DVI.lt
Tarptautinė politika
• 1972 JT Stokholmas
▫ Ekonomikos plėtra turi ribas, poveikis aplinkai
• 1987 Bruntlando ataskaita “Mūsų bendra ateitis”
▫ DV apibrėžimas
• 1992 Rio de Žaneiras
▫ DV principai, Darbotvarkė 21, KK, BĮ konvencijos
• 2000 JT Tūkstantmečio plėtros tikslai
▫ Geriamo vandens prieinamumas, išteklių nykimo stabdymas
• 2002 Johanesburgas
▫ Nacionalinės DV strategijos, Tūkstantmečio plėtros tikslai
• 2012 Rio+20
▫ 7 kritinės temos: Nelaimės, vandenynai, vanduo, maistas, miestai,
energija, darbo vietos
• 2015 JT Niujorkas
▫ Darnaus vystymosi tikslai (17)
Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 16
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
Darnaus vystymosi politika Lietuvoje
• Nacionalinė darnaus vystymosi
strategija (2009)
▫ Prioritetai:
 pavojaus žmonių sveikatai
mažinimas
 pasaulinės klimato kaitos ir jos
padarinių švelninimas
 biologinės įvairovės apsauga
 nedarbo, skurdo ir socialinės
atskirties mažinimas
 kraštovaizdžio apsauga ir
racionalus tvarkymas
 visuomenės švietimas
 mokslinių tyrimų vaidmens
didinimas
 modernių, mažesnį neigiamą
poveikį aplinkai darančių gamybos
ir informacijos technologijų
kūrimas ir diegimas
• Lietuvos pažangos strategija 2030
http://www.lietuva2030.lt
Veikėjai: kas ką daro?
• Mokslininkai
• Politikai
• Verslas
• Visuomenė
• Žiniasklaida
• …net Popiežius!
Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 18
Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 19
Pasidalijęs pasaulis
20Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24
Wikipedia.com, The Guardian
Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 21
Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 22
LT – 12 %
SE – 39 %
PT – 6 %
Kokia žiniasklaidos funkcija?
23
Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24
23
www.tomscott.com/warnings
Žiniasklaida
• Naujienos
• Pramoga
• Misija
• Sarginis šuo /Ketvirtoji valdžia
• Verslas /Reklama
Naujienų kriterijai
‘If it bleeds, it leads’
24Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24
Kuo išsiskiria aplinkos ir mokslo žurnalistika?
25
Temų įvairovė
Kompleksiškumas
Globalumas
“Kur naujiena?”
Lėtas procesas
Neapibrėžtumas
Ekspertai ir šaltiniai:
Pasiekiamumas
Kompetencija
Objektyvumas / mokslinis metodas
(geo)politika
Redakcijų politika
Reklama ir “viešinimas”
Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24
26
Kaip dažniausiai apie klimato kaitą
praneša žiniasklaida?
26Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24
27Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24
Antropocentrizmas:
užprogramuotas konfliktas
• Gėris apibrėžiamas kaip tai,
kas gera žmogui, o gamta tik
tenkina žmogaus poreikius
(Č. Kalenda, 2006)
• Žiniasklaidoje dominuoja
gamtos vaizdavimas išskirtinai
iš žmogaus požiūrio taško
Kas dažniausiai kalba apie klimatą?
• Lietuvos žiniasklaidoje:
▫ Politikai
▫ ES institucijų atstovai
• Užribyje lieka:
▫ Mokslininkai
▫ NVO
▫ Piliečiai
Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 28
Šaltinis: A. Telešienė (2011)
Pixabay.com
Verdiktas
2006 m.:
Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 29
Kas kitaip
2016 m?
Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 30
• Žvelgia pozityviai
(pokyčiai įmanomi!)
• Akcentuoja sprendimus
• Kritiška, bet ne ciniška
• Užduoda naujus klausimus
• Remiasi duomenimis
• Įtraukia visuomenę
Ar įmanoma kitaip?
Konstruktyvioji /sprendimų žurnalistika
http://constructivejournalism.org/
Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 31
Pixabay.com
Pavyzdžiai!
32Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24
Ką veiksime šias tris dienas?
Užduotis dalyviams Vertinimo kriterijai grupėms
• Darbas komandose
• Internetinis žurnalas pasirinkta
stovyklos tema
• Bent 4 turinio elementai:
▫ Probleminis straipsnis
▫ Pasirinktinai:
 komentaras
 interviu
 Patarimai
 foto/video/audio
 naudingi šaltiniai ir pan.
• Turinys
▫ Aktualumas
▫ Originalumas ir kūrybiškumas
▫ Stovyklos medžiaga
▫ Papildomi šaltiniai
▫ Komandinis darbas
▫ Etika
• Forma
▫ Formų įvairovė
▫ Funkcionalumas
▫ Visuomenės įtraukimas
▫ Tęstinumas
33Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24
Klausimai?
34Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24
Praktinė užduotis I
Pažintis
Kas jus sieja?
Kodėl jums tai rūpi?
Jūsų indėlis
35Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24
Praktinė užduotis II
Komandų formavimas
Grupės pavadinimas
Internetinis žurnalas
Skiltis “Apie mus”
36Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24
Praktinė užduotis III
Darbas komandose
Internetinis žurnalas
37Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24
Ką veiksime šias tris dienas?
Užduotis dalyviams Vertinimo kriterijai
• Internetinis žurnalas pasirinkta
stovyklos tema
• Bent 4 turinio elementai:
▫ Bent vienas probleminis
straipsnis
▫ Pasirinktinai: komentaras,
interviu, patarimai, video,
naudingi šaltiniai ir t.t.
• Turinys
▫ Originalumas ir kūrybiškumas
▫ Panaudota stovyklos medžiaga
▫ Papildomi šaltiniai
▫ Komandinis darbas
▫ Žurnalistiniai principai
▫ Profesinė etika
• Forma
▫ Formų įvairovė
▫ Funkcionalumas
▫ Visuomenės įtraukimas
▫ Tęstinumas
• Renkama grupė nugalėtoja
38Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24
• Žvelgia pozityviai
(pokyčiai įmanomi!)
• Akcentuoja sprendimus
• Kritiška, bet ne ciniška
• Užduoda naujus klausimus
• Remiasi duomenimis
• Įtraukia visuomenę
Konstruktyvioji /sprendimų
žurnalistika
http://constructivejournalism.org/
Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 39
Pixabay.com
Svarbūs principai
• Atskirti faktus ir nuomones
• Faktus tikrinti
• Priskirti teiginius :
kas taip sako?
• Remtis bent dviem
nepriklausomais šaltiniais
• Požiūrių įvairovė
• Balansas/ nešališkumas
• Ginti viešąjį interesą
• Vadovautis įstatymais
• Laikytis etikos principų
Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 40
http://www.solutionsjournalism.org/
Nuo ko pradėti?
Turinys Forma
• Ką norite pasakyti?
• Kodėl dabar?
• Ką turite pasakyti naujo?
• Kodėl tai svarbu žmonėms?
• Kokiems žmonėms?
• Ką auditorija jau žino?
• Kas svarbiausia?
• Kas įdomiausia?
• Kaip tai siejasi su Lietuvos
(pasaulio) aktualijomis?
• Pradėkite nuo įdomiausio
• Jei galite, papasakokite istoriją
• Pasakokite per konkretaus
žmogaus patirtį
• Pasakokite paprastai
• Pasakokite glaustai
• Pašnekovai turėtų papildyti
vienas kitą, bet ne kartoti
• Pasakokite vaizdžiai, rodykite
41Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24
Apverstoji piramidė
42Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24
Aplinkosaugos tekstų tipai
• Nature writing
▫ Explanation with awe and detachment
• Travel and recreation writing
▫ Entertainment, education, interpretation
• Science writing
▫ Explanations of scientific findings
• Specialized reporting
▫ Public affairs coverage
• Persuation, advocacy
▫ Writing to achieve change
Kaip parašyti gerą pasakojimą?
• Kurtas Vonnegutas (1922-2007):
▫ Nerašykite padrikai
▫ Rašykite paprastai
▫ Rašykite trumpai
▫ Kiekvienas sakinys turi atskleisti kažką naujo
▫ Veikėjas turi kažko norėti, net jei tai stiklinė vandens
▫ Veikėjui turi nutikti kažkas siaubingo
▫ Nešvaistykite skaitytojo laiko
▫ Sakykite tiesiai, ką norite pasakyti
44Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24
Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 45
Teisinga diskusija apie klimato kaitą
https://www.youtube.com/watch?v=cjuGCJJUGsg
Klimato
advokatas
Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 46
https://www.youtube.com/watch?v=vTyLSr_VCcg
Informacijos apie aplinką šaltiniai
http://gamta.lt/files/aplinka%20tik
%20faktai%202010.pdf
http://www.vae.lt/files/EIAR_NNPP_Internation
al_hearing_Summary_LT.pdf
http://aplinka.vilnius.lt/Maps/oras/KD10.jpg
47Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24
Informacijos apie aplinką šaltiniai
http://www.unep.org/geo/http://www.worldenergyoutlook.org/
http://www.ipcc.ch/publications_
and_data/publications_and_dat
a_reports.shtml#.UIRxbaBx-vk
www.maweb.org
48Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24
Naudingos nuorodos
Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 49

More Related Content

More from Europos verslo reporteris 2016

Žemės ūkis keičiantis klimatui: grėsmės ir sprendimai
Žemės ūkis keičiantis klimatui: grėsmės ir sprendimaiŽemės ūkis keičiantis klimatui: grėsmės ir sprendimai
Žemės ūkis keičiantis klimatui: grėsmės ir sprendimai
Europos verslo reporteris 2016
 
Ar ekonomika įmanoma be atliekų?
Ar ekonomika įmanoma be atliekų?Ar ekonomika įmanoma be atliekų?
Ar ekonomika įmanoma be atliekų?
Europos verslo reporteris 2016
 
Miestų planavimas ir žaliojo transporto perspektyvos
Miestų planavimas ir žaliojo transporto perspektyvosMiestų planavimas ir žaliojo transporto perspektyvos
Miestų planavimas ir žaliojo transporto perspektyvos
Europos verslo reporteris 2016
 
Atsinaujinanti energetika Lietuvoje - didžiausias potencialas Europoje!
Atsinaujinanti energetika Lietuvoje - didžiausias potencialas Europoje!Atsinaujinanti energetika Lietuvoje - didžiausias potencialas Europoje!
Atsinaujinanti energetika Lietuvoje - didžiausias potencialas Europoje!
Europos verslo reporteris 2016
 
Laisvosios rinkos institutas apie klimato kaitą
Laisvosios rinkos institutas apie klimato kaitąLaisvosios rinkos institutas apie klimato kaitą
Laisvosios rinkos institutas apie klimato kaitą
Europos verslo reporteris 2016
 
Klimato kaitos priežastys, pasekmės ir ateities scenarijai
Klimato kaitos priežastys, pasekmės ir ateities scenarijaiKlimato kaitos priežastys, pasekmės ir ateities scenarijai
Klimato kaitos priežastys, pasekmės ir ateities scenarijai
Europos verslo reporteris 2016
 

More from Europos verslo reporteris 2016 (6)

Žemės ūkis keičiantis klimatui: grėsmės ir sprendimai
Žemės ūkis keičiantis klimatui: grėsmės ir sprendimaiŽemės ūkis keičiantis klimatui: grėsmės ir sprendimai
Žemės ūkis keičiantis klimatui: grėsmės ir sprendimai
 
Ar ekonomika įmanoma be atliekų?
Ar ekonomika įmanoma be atliekų?Ar ekonomika įmanoma be atliekų?
Ar ekonomika įmanoma be atliekų?
 
Miestų planavimas ir žaliojo transporto perspektyvos
Miestų planavimas ir žaliojo transporto perspektyvosMiestų planavimas ir žaliojo transporto perspektyvos
Miestų planavimas ir žaliojo transporto perspektyvos
 
Atsinaujinanti energetika Lietuvoje - didžiausias potencialas Europoje!
Atsinaujinanti energetika Lietuvoje - didžiausias potencialas Europoje!Atsinaujinanti energetika Lietuvoje - didžiausias potencialas Europoje!
Atsinaujinanti energetika Lietuvoje - didžiausias potencialas Europoje!
 
Laisvosios rinkos institutas apie klimato kaitą
Laisvosios rinkos institutas apie klimato kaitąLaisvosios rinkos institutas apie klimato kaitą
Laisvosios rinkos institutas apie klimato kaitą
 
Klimato kaitos priežastys, pasekmės ir ateities scenarijai
Klimato kaitos priežastys, pasekmės ir ateities scenarijaiKlimato kaitos priežastys, pasekmės ir ateities scenarijai
Klimato kaitos priežastys, pasekmės ir ateities scenarijai
 

Nuo Pranciškaus Asyžiečio iki Leonardo DiCaprio: žalioji mintis ir specializuota žurnalistika

 • 1. Nuo Pranciškaus Asyžiečio iki Leonardo DiCaprio Žalioji mintis ir specializuota žurnalistika Vaida Pilibaitytė LRT RADIJO žurnalistė Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24
 • 2. Apie mane • Žurnalistikos studijos, B.A., M.A. • Aplinkos mokslai, politika ir vadyba, M.Sc. • Lietuvos radijas (LRT RADIJAS) ▫ Naujienų tarnybos žurnalistė ▫ Laida “Vienkartinė planeta” ▫ Laida “Pažinimo vartai” • VšĮ Baltijos aplinkos forumas • Vilniaus universitetas • Klaipėdos universitetas • Vytauto Didžiojo Universitetas Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 2
 • 3. Ką ketinu papasakoti? • Iššūkiai • Požiūriai • Sprendimai • Veikėjai • Žiniasklaidos vaidmuo • Mokslo žurnalistika • Užduotis dalyviams • Svarbiausi principai Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 3 www.tomscott.com/warnings
 • 4. 4 Žemė, 1972 m. Apollo 17 misija Pirmą kartą – NASA astronautas W. Andersas 1968 m. Apollo 8 misijos metu Vadinama visų laikų įtakingiausia aplinkosauginė fotografija Depiction of Earth's frailty, vulnerability, and isolation amid the vast expanse of space The Blue Marble Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24
 • 5. Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 5 R. Carson, “Tylusis pavasaris” 1962 m.
 • 6. Planetos ribos, 1972 • Augantis gyventojų skaičius • Industrializacija • Tarša • Maisto gamyba • Senkantys gamtos ištekliai ▫ Overshoot ▫ Collapse ▫ Stabilized world Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 6
 • 7. Aplinkosaugos iššūkiai? Klimato kaita – tik vienas jų! Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 7
 • 8. “The less pessimistic scenario” 8Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 Cornell University
 • 9. Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 9 Channel4.com
 • 10. Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 10 Greenpeace.org WWF
 • 11. CNN.com Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 11
 • 12. 12 Corbett,J.B.2006 Požiūriai: aplinkosaugos ideologijos Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24
 • 13. Koks kompromisas? 13Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24
 • 14. Sustainable development >>> Darnus vystymasis • Apibrėžimas ▫ Tai toks vystymasis, kuris tenkina visuomenės poreikius, nemažinant ateinančių kartų galimybių tenkinti savo poreikius Šaltinis? 14Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 DVI.lt
 • 15. Tarptautinė politika • 1972 JT Stokholmas ▫ Ekonomikos plėtra turi ribas, poveikis aplinkai • 1987 Bruntlando ataskaita “Mūsų bendra ateitis” ▫ DV apibrėžimas • 1992 Rio de Žaneiras ▫ DV principai, Darbotvarkė 21, KK, BĮ konvencijos • 2000 JT Tūkstantmečio plėtros tikslai ▫ Geriamo vandens prieinamumas, išteklių nykimo stabdymas • 2002 Johanesburgas ▫ Nacionalinės DV strategijos, Tūkstantmečio plėtros tikslai • 2012 Rio+20 ▫ 7 kritinės temos: Nelaimės, vandenynai, vanduo, maistas, miestai, energija, darbo vietos • 2015 JT Niujorkas ▫ Darnaus vystymosi tikslai (17)
 • 16. Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 16 http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
 • 17. Darnaus vystymosi politika Lietuvoje • Nacionalinė darnaus vystymosi strategija (2009) ▫ Prioritetai:  pavojaus žmonių sveikatai mažinimas  pasaulinės klimato kaitos ir jos padarinių švelninimas  biologinės įvairovės apsauga  nedarbo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas  kraštovaizdžio apsauga ir racionalus tvarkymas  visuomenės švietimas  mokslinių tyrimų vaidmens didinimas  modernių, mažesnį neigiamą poveikį aplinkai darančių gamybos ir informacijos technologijų kūrimas ir diegimas • Lietuvos pažangos strategija 2030 http://www.lietuva2030.lt
 • 18. Veikėjai: kas ką daro? • Mokslininkai • Politikai • Verslas • Visuomenė • Žiniasklaida • …net Popiežius! Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 18
 • 19. Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 19
 • 20. Pasidalijęs pasaulis 20Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 Wikipedia.com, The Guardian
 • 21. Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 21
 • 22. Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 22 LT – 12 % SE – 39 % PT – 6 %
 • 23. Kokia žiniasklaidos funkcija? 23 Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 23 www.tomscott.com/warnings
 • 24. Žiniasklaida • Naujienos • Pramoga • Misija • Sarginis šuo /Ketvirtoji valdžia • Verslas /Reklama Naujienų kriterijai ‘If it bleeds, it leads’ 24Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24
 • 25. Kuo išsiskiria aplinkos ir mokslo žurnalistika? 25 Temų įvairovė Kompleksiškumas Globalumas “Kur naujiena?” Lėtas procesas Neapibrėžtumas Ekspertai ir šaltiniai: Pasiekiamumas Kompetencija Objektyvumas / mokslinis metodas (geo)politika Redakcijų politika Reklama ir “viešinimas” Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24
 • 26. 26 Kaip dažniausiai apie klimato kaitą praneša žiniasklaida? 26Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24
 • 27. 27Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 Antropocentrizmas: užprogramuotas konfliktas • Gėris apibrėžiamas kaip tai, kas gera žmogui, o gamta tik tenkina žmogaus poreikius (Č. Kalenda, 2006) • Žiniasklaidoje dominuoja gamtos vaizdavimas išskirtinai iš žmogaus požiūrio taško
 • 28. Kas dažniausiai kalba apie klimatą? • Lietuvos žiniasklaidoje: ▫ Politikai ▫ ES institucijų atstovai • Užribyje lieka: ▫ Mokslininkai ▫ NVO ▫ Piliečiai Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 28 Šaltinis: A. Telešienė (2011) Pixabay.com
 • 29. Verdiktas 2006 m.: Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 29 Kas kitaip 2016 m?
 • 30. Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 30
 • 31. • Žvelgia pozityviai (pokyčiai įmanomi!) • Akcentuoja sprendimus • Kritiška, bet ne ciniška • Užduoda naujus klausimus • Remiasi duomenimis • Įtraukia visuomenę Ar įmanoma kitaip? Konstruktyvioji /sprendimų žurnalistika http://constructivejournalism.org/ Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 31 Pixabay.com
 • 32. Pavyzdžiai! 32Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24
 • 33. Ką veiksime šias tris dienas? Užduotis dalyviams Vertinimo kriterijai grupėms • Darbas komandose • Internetinis žurnalas pasirinkta stovyklos tema • Bent 4 turinio elementai: ▫ Probleminis straipsnis ▫ Pasirinktinai:  komentaras  interviu  Patarimai  foto/video/audio  naudingi šaltiniai ir pan. • Turinys ▫ Aktualumas ▫ Originalumas ir kūrybiškumas ▫ Stovyklos medžiaga ▫ Papildomi šaltiniai ▫ Komandinis darbas ▫ Etika • Forma ▫ Formų įvairovė ▫ Funkcionalumas ▫ Visuomenės įtraukimas ▫ Tęstinumas 33Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24
 • 34. Klausimai? 34Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24
 • 35. Praktinė užduotis I Pažintis Kas jus sieja? Kodėl jums tai rūpi? Jūsų indėlis 35Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24
 • 36. Praktinė užduotis II Komandų formavimas Grupės pavadinimas Internetinis žurnalas Skiltis “Apie mus” 36Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24
 • 37. Praktinė užduotis III Darbas komandose Internetinis žurnalas 37Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24
 • 38. Ką veiksime šias tris dienas? Užduotis dalyviams Vertinimo kriterijai • Internetinis žurnalas pasirinkta stovyklos tema • Bent 4 turinio elementai: ▫ Bent vienas probleminis straipsnis ▫ Pasirinktinai: komentaras, interviu, patarimai, video, naudingi šaltiniai ir t.t. • Turinys ▫ Originalumas ir kūrybiškumas ▫ Panaudota stovyklos medžiaga ▫ Papildomi šaltiniai ▫ Komandinis darbas ▫ Žurnalistiniai principai ▫ Profesinė etika • Forma ▫ Formų įvairovė ▫ Funkcionalumas ▫ Visuomenės įtraukimas ▫ Tęstinumas • Renkama grupė nugalėtoja 38Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24
 • 39. • Žvelgia pozityviai (pokyčiai įmanomi!) • Akcentuoja sprendimus • Kritiška, bet ne ciniška • Užduoda naujus klausimus • Remiasi duomenimis • Įtraukia visuomenę Konstruktyvioji /sprendimų žurnalistika http://constructivejournalism.org/ Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 39 Pixabay.com
 • 40. Svarbūs principai • Atskirti faktus ir nuomones • Faktus tikrinti • Priskirti teiginius : kas taip sako? • Remtis bent dviem nepriklausomais šaltiniais • Požiūrių įvairovė • Balansas/ nešališkumas • Ginti viešąjį interesą • Vadovautis įstatymais • Laikytis etikos principų Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 40 http://www.solutionsjournalism.org/
 • 41. Nuo ko pradėti? Turinys Forma • Ką norite pasakyti? • Kodėl dabar? • Ką turite pasakyti naujo? • Kodėl tai svarbu žmonėms? • Kokiems žmonėms? • Ką auditorija jau žino? • Kas svarbiausia? • Kas įdomiausia? • Kaip tai siejasi su Lietuvos (pasaulio) aktualijomis? • Pradėkite nuo įdomiausio • Jei galite, papasakokite istoriją • Pasakokite per konkretaus žmogaus patirtį • Pasakokite paprastai • Pasakokite glaustai • Pašnekovai turėtų papildyti vienas kitą, bet ne kartoti • Pasakokite vaizdžiai, rodykite 41Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24
 • 42. Apverstoji piramidė 42Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24
 • 43. Aplinkosaugos tekstų tipai • Nature writing ▫ Explanation with awe and detachment • Travel and recreation writing ▫ Entertainment, education, interpretation • Science writing ▫ Explanations of scientific findings • Specialized reporting ▫ Public affairs coverage • Persuation, advocacy ▫ Writing to achieve change
 • 44. Kaip parašyti gerą pasakojimą? • Kurtas Vonnegutas (1922-2007): ▫ Nerašykite padrikai ▫ Rašykite paprastai ▫ Rašykite trumpai ▫ Kiekvienas sakinys turi atskleisti kažką naujo ▫ Veikėjas turi kažko norėti, net jei tai stiklinė vandens ▫ Veikėjui turi nutikti kažkas siaubingo ▫ Nešvaistykite skaitytojo laiko ▫ Sakykite tiesiai, ką norite pasakyti 44Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24
 • 45. Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 45 Teisinga diskusija apie klimato kaitą https://www.youtube.com/watch?v=cjuGCJJUGsg
 • 46. Klimato advokatas Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 46 https://www.youtube.com/watch?v=vTyLSr_VCcg
 • 47. Informacijos apie aplinką šaltiniai http://gamta.lt/files/aplinka%20tik %20faktai%202010.pdf http://www.vae.lt/files/EIAR_NNPP_Internation al_hearing_Summary_LT.pdf http://aplinka.vilnius.lt/Maps/oras/KD10.jpg 47Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24
 • 48. Informacijos apie aplinką šaltiniai http://www.unep.org/geo/http://www.worldenergyoutlook.org/ http://www.ipcc.ch/publications_ and_data/publications_and_dat a_reports.shtml#.UIRxbaBx-vk www.maweb.org 48Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24
 • 49. Naudingos nuorodos Klimato (r)evoliucija |Europos verslo reporteris 2016 04 21-24 49

Editor's Notes

 1. How we see and understand
 2. Nature for humans Environmentalism is not antihuman A place of humans Wise use Use for science, aeashetics, religion Other forms of life have a right to exists Deep ecology/ecofeministm