SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
Nhóm làm việc phát triển năng lực
Họp ngày 13/4/2010 tại NGO Resource
Centre
Chủ trì cuộc họp : Ông Mike Hall - VSO

Đồng chủ trì : Bà Helene Cunat - CARE

Ghi biên bản họp : Ông Mike Hall và bà Helene Cunat.


Giớ i thiệ u
Các thành viên tham dự cuộc họp tự giới thiệu về mình


Các bài trình bày
Care: Chươ ng trình CARE Việ t Nam và phươ ng pháp tiế p cậ n trong phát
  triể n năng lự c


Nội dung chính: tập trung vào phương pháp dựa trên các điểm mạnh đối với việc đánh giá năng lực
tổ chức và sự hỗ trợ của CARE trong việc phát triển năng lực tổ chức cho các tổ chức cộng đồng và
các nhóm tự lực của người có HIV.

PACT: Phươ ng pháp tiế p cậ n củ a PACT Việ t Nam: Hỗ trợ xây dự ng năng
  lự c tổ chứ c để tăng cườ ng sự hiệ u quả và vữ ng bề n.


Nội dung chính: tập trung vào phương pháp tham gia và tự thiết kế phù hợp trong việc đánh giá
năng lực tổ chức cho các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và hỗ trợ trong việc xây dựng năng lực tổ
chức.

CECODES/SNV:     Phát triể n các năng lự c để đổ i mớ i xã hộ i
Nội dung chính trong SPARK; một ý tưởng xây dựng các năng lực của các tổ chức và những cá nhân
muốn nâng cao các giải pháp và mô hình đổi mới đã giải quyết thành công các vấn đề liên quan đến
đói nghèo ví dự như tạo công ăn việc làm, tạo thu nhập, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, văn hóa và
môi trường.

VSO:   Điề u lệ hoạ t độ ng: hỗ trợ Xã hộ i Dân sự ở Việ t Nam trong phát
    triể n tổ chứ c.CDWG Minutes 13th April 2010                                Page 1
Bắt đầu với một khuôn khổ cho việc cấp chứng nhận như là một công cụ để khích lệ các tổ chức phi
chính phủ Việt Nam có năng lực được nâng cao, xem xét các phương thức khác, gợi ý thành lập một
nhóm để làm việc và thảo luận xem phương thức nào tốt nhất ở Việt Nam.


(Các bài trình bày có tạ i website)


Thả o luậ n các ý tưở ng cho Kế hoạ ch làm việ c:
Các ý tưởng sau đã được thảo luận:

  1. Tăng cường sự hiểu biết của các thành viên về những gì đang diễn ra đối với việc Phát triển
    Năng lực, bao gồm các nguồn thông tin về :

    •  Một lịch các sự kiện về phát triển năng lực (được sử dụng như một nguồn thông tin về
      các diễn giả cho nhóm làm việc cho các buổi thảo luận theo chủ đề khi có thể) .

    •  Một ma trận dự án

    •  Một danh sách các nhà cung cấp các dịch vụ (tổ chức phi chính phủ Việt Nam và quốc
      tế) phát triển năng lực có sẵn được gợi ý bởi một số tổ chức như Michelin Guide cho
      các nhà cung cấp phát triển năng lực. Điều này nên được điều phối chặt chẽ với các
      công cụ sẵn có khi thích hợp.

    •  Một ngân hàng công cụ (bao gồm cả các tài liệu có thể tiếp cận trực tiếp và các đường
      dẫn tới các nguồn khác của các tài liệu)

    •  Các chủ đề thảo luận (hoặc các bài trình bày). Những thứ được quan tâm muốn biết.

    •  Abt và công việc của họ trong xây dựng năng lực cho các nhóm tự lực HIV cũng như
      trong việc hỗ trợ đăng ký pháp lý.

    •  Tình hình pháp lý của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và các tổ chức cộng đồng/các
      nhóm tự lực (đặc biệt về việc đăng ký) và ảnh hưởng của nó đối với việc phát triển
      năng lực.

    •  Trợ cấp, những việc làm tốt, năng lực yêu cầu đối với các tổ chức cũng như các tổ chức
      phi chính phủ Việt Nam sắp bắt đầu thực hiện vai trò quản lý ngân sách và những hỗ
      trợ sẵn có.

    •  Hỗ trợ phát triển năng lực cho các mạng lưới.

    •  Các phương pháp tư vấn và các chương trình để tăng cường phát triển năng lực.

    •  Điều lệ Hoạt động. Gợi ý một nhóm nhỏ sẽ xem xét các vấn đề và đưa ra đề xuất cho
      cả nhóm. Các vấn đề được đưa ra là xem xét các nghiên cứu dựa trên đối tượng và
      hoàn cảnh về các phương pháp tiếp cận giống ví dụ của Campuchia và đặc biệt các
      trường hợp khác có cùng bối cảnh nhằm đảm bảo sáng kiến này đáp ứng được nhu cầu
      của các tổ chức trong nước và mang lại lợi ích cho họ và nó phù hợp với văn hóa Việt
CDWG Minutes 13th April 2010                                Page 2
Nam, các cuộc thảo luận với VUSTA được đề nghị, đặc biệt CARE biết rằng VUSTA bắt
      đầu một sáng kiến tương tự. Có lẽ nhóm làm việc nên xem xét liệu nhóm có thể thiết
      lập một cuộc đối thoại tập trung vào việc giúp VUSTA đạt được các mục tiêu của họ.


Các thả o luậ n khác

Bản mô tả công việc của nhóm làm việc về phát triển năng lực được yêu cầu dịch sang tiếng Việt và
gửi cho tất cả các thành viên nhóm. Cũng cần lưu ý chú trọng sự tham gia của các tổ chức Việt Nam
bao gồm cả các tổ chức cộng đồng và nhóm tự lực của người có H. Trong buổi họp đầu tiên có một
số lượng lớn các tổ chức Việt Nam được các tình nguyện viên làm việc cho họ đại diện tham dự
nhưng các đại diện của các tổ chức nên đến trực tiếp tham dự và điều này được thống nhất là nhân
tố thành công của nhóm làm việc. Buổi họp cũng thảo luật về nhu cầu dịch và một số tổ chức đã
gợi ý rằng nhân viên của họ có thể đến dịch cho buổi họp theo phân công. Nhu cầu về quảng bá
được chú trọng và giá trị của chia sẻ thông tin giữa các nhóm làm việc khác được đề cập.

Hành độ ng
Mike và Helene sẽ xây dựng một kế hoạch làm việc dựa theo buổi họp này và trình bày với nhóm
chủ chốt trước sau đó sẽ trình bày với cả nhóm phát triển năng lực tổ chức sau khi được nhóm chủ
chốt đồng ý.

Mike sẽ triển khai trang web.Buổ i họ p tớ i:
2:00 chiều ngày 8/6 tại phòng họp của NGORC . (Nhưng đã bị thay đổi vì buổi họp của nhóm chủ
chốt sẽ diễn ra vào ngày 22/6 và buổi họp toàn nhóm sẽ vào ngày 13/7).                                   Mike Hall và Helene Cunat

                                 Chủ trì và đồng chủ trì cuộc họp
CDWG Minutes 13th April 2010                                Page 3
Attendees

   Tên         Tổ chức    Email               Tel:
1   Steve Copple    Samaritan’s  copplevn@yahoo.com         6251 0448
             Purse
2   Ian Bromage     CCIHP/VSO   Ian.bromage@btinternet.com
3   Thang Mai      SCDI     thangmai@scdi.org.vn
4   Pham Hoai Thanh   SCDI     thanhdesigner@scdi.org.vn
5   Dang Hoang Giang  CECODES    giang.dang@gmail.com
6   Trấn Chung Châu   CARE     tcchau@care.org.vn
7   Do Thanh Lam    SNV      lamdt@snvworld.org
8   Helene Cunat    CARE     hcunat@care.org.vn
9   Mike Hall      VSO/CEPHAD  m.s.hall@btinternet.com
10  Lynette Savings   VSO/LIGHT   lynette.savings@hotmail.com
11  Jeannie Zakharov  NGORC/AVI   comms@ngocentre.org.vn
12  Amy Sunseri     PACT     asunseri@pactworld.org
13  Hannah Lee     CARE     hannah.lee@care.org.vn
14  Shimpei Chihara   VICOMC/VSO  chiharas@hotmail.com
15  David Graham    VSO      daveytrain76@googlemail.com
16  Rachel Toner    VCSPA     racheltoner@yahoo.co.uk
17  Kiran Dhillon    VNP+     kirandeep1980@gmail.com
19  Kathy Joyce     PACT/VSO   kathyjoyce@hotmail.co.uk
20  Claude Potvin    AVI      cpotvin@australianvolunteers.com
21  David Lankester   REACH/VSO   davidlankester@hotmail.com
22  Roisin Hood     n/a      roisinhood@hotmail.com
23  Trish Kane     USSH/VSO   Trishk2@hotmail.com
24  Tran Huy Thong   RDH      Thong.rdh@gmail.com
CDWG Minutes 13th April 2010                          Page 4

More Related Content

Similar to Minutes cdwg 13_april_2010_vn

Vi Sao Can Vdcs 16 09 08 (V)
Vi Sao Can Vdcs 16 09 08 (V)Vi Sao Can Vdcs 16 09 08 (V)
Vi Sao Can Vdcs 16 09 08 (V)ict4devwg
 
Social and economic costs of state sponsored mass organizations in vietnam
Social and economic costs of state sponsored mass organizations in vietnamSocial and economic costs of state sponsored mass organizations in vietnam
Social and economic costs of state sponsored mass organizations in vietnamQuang Nguyen
 
ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ KINH TẾ CHO CÁC TỔ CHỨC QUẦN CHÚNG CÔNG Ở VIỆT NAM_10323512...
ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ KINH TẾ CHO CÁC TỔ CHỨC QUẦN CHÚNG CÔNG Ở VIỆT NAM_10323512...ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ KINH TẾ CHO CÁC TỔ CHỨC QUẦN CHÚNG CÔNG Ở VIỆT NAM_10323512...
ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ KINH TẾ CHO CÁC TỔ CHỨC QUẦN CHÚNG CÔNG Ở VIỆT NAM_10323512...phamhieu56
 
DỰ ÁN “NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁC TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN VIỆT NAM-VNPO”
DỰ ÁN “NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁC TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN VIỆT NAM-VNPO” DỰ ÁN “NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁC TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN VIỆT NAM-VNPO”
DỰ ÁN “NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁC TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN VIỆT NAM-VNPO” nataliej4
 
Irish aid leaflet final revision. v (30.5.2014)
Irish aid leaflet final revision. v (30.5.2014)Irish aid leaflet final revision. v (30.5.2014)
Irish aid leaflet final revision. v (30.5.2014)Minh Vu
 
2. bao cao hoi thao clb siyb
2. bao cao hoi thao clb siyb2. bao cao hoi thao clb siyb
2. bao cao hoi thao clb siybkhanh-itims
 
Tham gia cộng đồng PMTDNM
Tham gia cộng đồng PMTDNMTham gia cộng đồng PMTDNM
Tham gia cộng đồng PMTDNMTruong Tuan
 
Chuong trinh tap huan ii final june24
Chuong trinh tap huan ii  final june24 Chuong trinh tap huan ii  final june24
Chuong trinh tap huan ii final june24 Thành Nguyễn
 
Tcbc may16 hoi_thaoqgttdn
Tcbc may16 hoi_thaoqgttdnTcbc may16 hoi_thaoqgttdn
Tcbc may16 hoi_thaoqgttdnMinh Vu
 
Tọa đàm: CHIA SẺ GIÁ TRỊ - HỢP TÁC CẢI THIỆN KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG HN - CED -VCE
Tọa đàm: CHIA SẺ GIÁ TRỊ - HỢP TÁC CẢI THIỆN KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG HN - CED -VCETọa đàm: CHIA SẺ GIÁ TRỊ - HỢP TÁC CẢI THIỆN KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG HN - CED -VCE
Tọa đàm: CHIA SẺ GIÁ TRỊ - HỢP TÁC CẢI THIỆN KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG HN - CED -VCEMinh Vu
 
BÁO CÁO Nghiên cứu về khả năng tham gia Sáng kiến Đối tác Chính phủ mở (OGP) ...
BÁO CÁO Nghiên cứu về khả năng tham gia Sáng kiến Đối tác Chính phủ mở (OGP) ...BÁO CÁO Nghiên cứu về khả năng tham gia Sáng kiến Đối tác Chính phủ mở (OGP) ...
BÁO CÁO Nghiên cứu về khả năng tham gia Sáng kiến Đối tác Chính phủ mở (OGP) ...hanhha12
 
Chuong trinh ii wwf danang-06.2016
Chuong trinh ii  wwf danang-06.2016Chuong trinh ii  wwf danang-06.2016
Chuong trinh ii wwf danang-06.2016Minh Vu
 
Phương Pháp Tiếp Cận Phát Triển Cộng Đồng Dựa Vào Nội Lực Và Do Người Dân Làm...
Phương Pháp Tiếp Cận Phát Triển Cộng Đồng Dựa Vào Nội Lực Và Do Người Dân Làm...Phương Pháp Tiếp Cận Phát Triển Cộng Đồng Dựa Vào Nội Lực Và Do Người Dân Làm...
Phương Pháp Tiếp Cận Phát Triển Cộng Đồng Dựa Vào Nội Lực Và Do Người Dân Làm...nataliej4
 
Bao cao dien dan danang wwf (27 29.june.2016).final-2
Bao cao dien dan danang wwf (27 29.june.2016).final-2Bao cao dien dan danang wwf (27 29.june.2016).final-2
Bao cao dien dan danang wwf (27 29.june.2016).final-2Thành Nguyễn
 
CÔNG VIỆC CHĂM SÓC KHÔNG LƯƠNG TÁI PHÂN BỔ ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.pdf
CÔNG VIỆC CHĂM SÓC KHÔNG LƯƠNG TÁI PHÂN BỔ ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.pdfCÔNG VIỆC CHĂM SÓC KHÔNG LƯƠNG TÁI PHÂN BỔ ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.pdf
CÔNG VIỆC CHĂM SÓC KHÔNG LƯƠNG TÁI PHÂN BỔ ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.pdfHanaTiti
 
Ebook Kỹ Năng Điều Hành Cuộc Họp
Ebook Kỹ Năng Điều Hành Cuộc HọpEbook Kỹ Năng Điều Hành Cuộc Họp
Ebook Kỹ Năng Điều Hành Cuộc HọpNhân Nguyễn Sỹ
 

Similar to Minutes cdwg 13_april_2010_vn (20)

LIN ơi, mình đi đâu?
LIN ơi, mình đi đâu?LIN ơi, mình đi đâu?
LIN ơi, mình đi đâu?
 
Vi Sao Can Vdcs 16 09 08 (V)
Vi Sao Can Vdcs 16 09 08 (V)Vi Sao Can Vdcs 16 09 08 (V)
Vi Sao Can Vdcs 16 09 08 (V)
 
Social and economic costs of state sponsored mass organizations in vietnam
Social and economic costs of state sponsored mass organizations in vietnamSocial and economic costs of state sponsored mass organizations in vietnam
Social and economic costs of state sponsored mass organizations in vietnam
 
ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ KINH TẾ CHO CÁC TỔ CHỨC QUẦN CHÚNG CÔNG Ở VIỆT NAM_10323512...
ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ KINH TẾ CHO CÁC TỔ CHỨC QUẦN CHÚNG CÔNG Ở VIỆT NAM_10323512...ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ KINH TẾ CHO CÁC TỔ CHỨC QUẦN CHÚNG CÔNG Ở VIỆT NAM_10323512...
ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ KINH TẾ CHO CÁC TỔ CHỨC QUẦN CHÚNG CÔNG Ở VIỆT NAM_10323512...
 
DỰ ÁN “NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁC TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN VIỆT NAM-VNPO”
DỰ ÁN “NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁC TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN VIỆT NAM-VNPO” DỰ ÁN “NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁC TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN VIỆT NAM-VNPO”
DỰ ÁN “NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁC TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN VIỆT NAM-VNPO”
 
Irish aid leaflet final revision. v (30.5.2014)
Irish aid leaflet final revision. v (30.5.2014)Irish aid leaflet final revision. v (30.5.2014)
Irish aid leaflet final revision. v (30.5.2014)
 
2. bao cao hoi thao clb siyb
2. bao cao hoi thao clb siyb2. bao cao hoi thao clb siyb
2. bao cao hoi thao clb siyb
 
Tham gia cộng đồng PMTDNM
Tham gia cộng đồng PMTDNMTham gia cộng đồng PMTDNM
Tham gia cộng đồng PMTDNM
 
Chuong trinh tap huan ii final june24
Chuong trinh tap huan ii  final june24 Chuong trinh tap huan ii  final june24
Chuong trinh tap huan ii final june24
 
Tcbc may16 hoi_thaoqgttdn
Tcbc may16 hoi_thaoqgttdnTcbc may16 hoi_thaoqgttdn
Tcbc may16 hoi_thaoqgttdn
 
Tọa đàm: CHIA SẺ GIÁ TRỊ - HỢP TÁC CẢI THIỆN KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG HN - CED -VCE
Tọa đàm: CHIA SẺ GIÁ TRỊ - HỢP TÁC CẢI THIỆN KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG HN - CED -VCETọa đàm: CHIA SẺ GIÁ TRỊ - HỢP TÁC CẢI THIỆN KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG HN - CED -VCE
Tọa đàm: CHIA SẺ GIÁ TRỊ - HỢP TÁC CẢI THIỆN KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG HN - CED -VCE
 
BÁO CÁO Nghiên cứu về khả năng tham gia Sáng kiến Đối tác Chính phủ mở (OGP) ...
BÁO CÁO Nghiên cứu về khả năng tham gia Sáng kiến Đối tác Chính phủ mở (OGP) ...BÁO CÁO Nghiên cứu về khả năng tham gia Sáng kiến Đối tác Chính phủ mở (OGP) ...
BÁO CÁO Nghiên cứu về khả năng tham gia Sáng kiến Đối tác Chính phủ mở (OGP) ...
 
Chuong trinh ii wwf danang-06.2016
Chuong trinh ii  wwf danang-06.2016Chuong trinh ii  wwf danang-06.2016
Chuong trinh ii wwf danang-06.2016
 
Tong ket vfossa 2012
Tong ket vfossa 2012Tong ket vfossa 2012
Tong ket vfossa 2012
 
19361
1936119361
19361
 
Luận văn: Phát triển nguồn nhân lực của Đài tiếng nói Việt Nam, 9đ
Luận văn: Phát triển nguồn nhân lực của Đài tiếng nói Việt Nam, 9đLuận văn: Phát triển nguồn nhân lực của Đài tiếng nói Việt Nam, 9đ
Luận văn: Phát triển nguồn nhân lực của Đài tiếng nói Việt Nam, 9đ
 
Phương Pháp Tiếp Cận Phát Triển Cộng Đồng Dựa Vào Nội Lực Và Do Người Dân Làm...
Phương Pháp Tiếp Cận Phát Triển Cộng Đồng Dựa Vào Nội Lực Và Do Người Dân Làm...Phương Pháp Tiếp Cận Phát Triển Cộng Đồng Dựa Vào Nội Lực Và Do Người Dân Làm...
Phương Pháp Tiếp Cận Phát Triển Cộng Đồng Dựa Vào Nội Lực Và Do Người Dân Làm...
 
Bao cao dien dan danang wwf (27 29.june.2016).final-2
Bao cao dien dan danang wwf (27 29.june.2016).final-2Bao cao dien dan danang wwf (27 29.june.2016).final-2
Bao cao dien dan danang wwf (27 29.june.2016).final-2
 
CÔNG VIỆC CHĂM SÓC KHÔNG LƯƠNG TÁI PHÂN BỔ ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.pdf
CÔNG VIỆC CHĂM SÓC KHÔNG LƯƠNG TÁI PHÂN BỔ ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.pdfCÔNG VIỆC CHĂM SÓC KHÔNG LƯƠNG TÁI PHÂN BỔ ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.pdf
CÔNG VIỆC CHĂM SÓC KHÔNG LƯƠNG TÁI PHÂN BỔ ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.pdf
 
Ebook Kỹ Năng Điều Hành Cuộc Họp
Ebook Kỹ Năng Điều Hành Cuộc HọpEbook Kỹ Năng Điều Hành Cuộc Họp
Ebook Kỹ Năng Điều Hành Cuộc Họp
 

More from ict4devwg

Introduction of ss gs program at cdwg en
Introduction of ss gs program at cdwg enIntroduction of ss gs program at cdwg en
Introduction of ss gs program at cdwg enict4devwg
 
Introduction of ss gs program at cdwg vn
Introduction of ss gs program at cdwg vnIntroduction of ss gs program at cdwg vn
Introduction of ss gs program at cdwg vnict4devwg
 
Vso code of practice review
Vso code of practice review Vso code of practice review
Vso code of practice review ict4devwg
 
10 tactics press release
10 tactics press release10 tactics press release
10 tactics press releaseict4devwg
 
ICT for NGO's
ICT for NGO'sICT for NGO's
ICT for NGO'sict4devwg
 
Introduction to twitter
Introduction to twitterIntroduction to twitter
Introduction to twitterict4devwg
 
Care presentation eng
Care presentation engCare presentation eng
Care presentation engict4devwg
 
Pact vufo presentation eng final
Pact vufo presentation eng finalPact vufo presentation eng final
Pact vufo presentation eng finalict4devwg
 
Lcdf vn presentation
Lcdf vn presentationLcdf vn presentation
Lcdf vn presentationict4devwg
 
Vocational training and employment presentation at ngo meeting may 10
Vocational training and employment presentation at ngo meeting may 10Vocational training and employment presentation at ngo meeting may 10
Vocational training and employment presentation at ngo meeting may 10ict4devwg
 
Vvaf job training 13_may2010
Vvaf job training 13_may2010Vvaf job training 13_may2010
Vvaf job training 13_may2010ict4devwg
 
Presentation - What is Social Work?
Presentation - What is Social Work?Presentation - What is Social Work?
Presentation - What is Social Work?ict4devwg
 
CRS presentation on Inclusive Education experience in Vietnam
CRS presentation on Inclusive Education experience in VietnamCRS presentation on Inclusive Education experience in Vietnam
CRS presentation on Inclusive Education experience in Vietnamict4devwg
 
Presentation on Resource for Mitigation by REDD in Copenhagen
Presentation on Resource for Mitigation by REDD in CopenhagenPresentation on Resource for Mitigation by REDD in Copenhagen
Presentation on Resource for Mitigation by REDD in Copenhagenict4devwg
 
CRS presentation on Inclusive Education experience in Vietnam
CRS presentation on Inclusive Education experience in VietnamCRS presentation on Inclusive Education experience in Vietnam
CRS presentation on Inclusive Education experience in Vietnamict4devwg
 
Presentation on Inclusive school improvement by Handicap International
Presentation on Inclusive school improvement by Handicap InternationalPresentation on Inclusive school improvement by Handicap International
Presentation on Inclusive school improvement by Handicap Internationalict4devwg
 
Mirinae Storm-flood Joint-assessment in Phu Yen and Khanh Hoa
Mirinae Storm-flood Joint-assessment in Phu Yen and Khanh HoaMirinae Storm-flood Joint-assessment in Phu Yen and Khanh Hoa
Mirinae Storm-flood Joint-assessment in Phu Yen and Khanh Hoaict4devwg
 
JANI presentation - DMWG meeting 11 Sept 2009
JANI presentation - DMWG meeting 11 Sept 2009JANI presentation - DMWG meeting 11 Sept 2009
JANI presentation - DMWG meeting 11 Sept 2009ict4devwg
 
Coordination in Response to the Typhoon Ketsana’s – Some “Food for Thought”
Coordination in Response to the Typhoon Ketsana’s – Some “Food for Thought” Coordination in Response to the Typhoon Ketsana’s – Some “Food for Thought”
Coordination in Response to the Typhoon Ketsana’s – Some “Food for Thought” ict4devwg
 
Consolidated 6 provinces - Typhoon no.9
Consolidated 6 provinces - Typhoon no.9Consolidated 6 provinces - Typhoon no.9
Consolidated 6 provinces - Typhoon no.9ict4devwg
 

More from ict4devwg (20)

Introduction of ss gs program at cdwg en
Introduction of ss gs program at cdwg enIntroduction of ss gs program at cdwg en
Introduction of ss gs program at cdwg en
 
Introduction of ss gs program at cdwg vn
Introduction of ss gs program at cdwg vnIntroduction of ss gs program at cdwg vn
Introduction of ss gs program at cdwg vn
 
Vso code of practice review
Vso code of practice review Vso code of practice review
Vso code of practice review
 
10 tactics press release
10 tactics press release10 tactics press release
10 tactics press release
 
ICT for NGO's
ICT for NGO'sICT for NGO's
ICT for NGO's
 
Introduction to twitter
Introduction to twitterIntroduction to twitter
Introduction to twitter
 
Care presentation eng
Care presentation engCare presentation eng
Care presentation eng
 
Pact vufo presentation eng final
Pact vufo presentation eng finalPact vufo presentation eng final
Pact vufo presentation eng final
 
Lcdf vn presentation
Lcdf vn presentationLcdf vn presentation
Lcdf vn presentation
 
Vocational training and employment presentation at ngo meeting may 10
Vocational training and employment presentation at ngo meeting may 10Vocational training and employment presentation at ngo meeting may 10
Vocational training and employment presentation at ngo meeting may 10
 
Vvaf job training 13_may2010
Vvaf job training 13_may2010Vvaf job training 13_may2010
Vvaf job training 13_may2010
 
Presentation - What is Social Work?
Presentation - What is Social Work?Presentation - What is Social Work?
Presentation - What is Social Work?
 
CRS presentation on Inclusive Education experience in Vietnam
CRS presentation on Inclusive Education experience in VietnamCRS presentation on Inclusive Education experience in Vietnam
CRS presentation on Inclusive Education experience in Vietnam
 
Presentation on Resource for Mitigation by REDD in Copenhagen
Presentation on Resource for Mitigation by REDD in CopenhagenPresentation on Resource for Mitigation by REDD in Copenhagen
Presentation on Resource for Mitigation by REDD in Copenhagen
 
CRS presentation on Inclusive Education experience in Vietnam
CRS presentation on Inclusive Education experience in VietnamCRS presentation on Inclusive Education experience in Vietnam
CRS presentation on Inclusive Education experience in Vietnam
 
Presentation on Inclusive school improvement by Handicap International
Presentation on Inclusive school improvement by Handicap InternationalPresentation on Inclusive school improvement by Handicap International
Presentation on Inclusive school improvement by Handicap International
 
Mirinae Storm-flood Joint-assessment in Phu Yen and Khanh Hoa
Mirinae Storm-flood Joint-assessment in Phu Yen and Khanh HoaMirinae Storm-flood Joint-assessment in Phu Yen and Khanh Hoa
Mirinae Storm-flood Joint-assessment in Phu Yen and Khanh Hoa
 
JANI presentation - DMWG meeting 11 Sept 2009
JANI presentation - DMWG meeting 11 Sept 2009JANI presentation - DMWG meeting 11 Sept 2009
JANI presentation - DMWG meeting 11 Sept 2009
 
Coordination in Response to the Typhoon Ketsana’s – Some “Food for Thought”
Coordination in Response to the Typhoon Ketsana’s – Some “Food for Thought” Coordination in Response to the Typhoon Ketsana’s – Some “Food for Thought”
Coordination in Response to the Typhoon Ketsana’s – Some “Food for Thought”
 
Consolidated 6 provinces - Typhoon no.9
Consolidated 6 provinces - Typhoon no.9Consolidated 6 provinces - Typhoon no.9
Consolidated 6 provinces - Typhoon no.9
 

Minutes cdwg 13_april_2010_vn

 • 1. Nhóm làm việc phát triển năng lực Họp ngày 13/4/2010 tại NGO Resource Centre Chủ trì cuộc họp : Ông Mike Hall - VSO Đồng chủ trì : Bà Helene Cunat - CARE Ghi biên bản họp : Ông Mike Hall và bà Helene Cunat. Giớ i thiệ u Các thành viên tham dự cuộc họp tự giới thiệu về mình Các bài trình bày Care: Chươ ng trình CARE Việ t Nam và phươ ng pháp tiế p cậ n trong phát triể n năng lự c Nội dung chính: tập trung vào phương pháp dựa trên các điểm mạnh đối với việc đánh giá năng lực tổ chức và sự hỗ trợ của CARE trong việc phát triển năng lực tổ chức cho các tổ chức cộng đồng và các nhóm tự lực của người có HIV. PACT: Phươ ng pháp tiế p cậ n củ a PACT Việ t Nam: Hỗ trợ xây dự ng năng lự c tổ chứ c để tăng cườ ng sự hiệ u quả và vữ ng bề n. Nội dung chính: tập trung vào phương pháp tham gia và tự thiết kế phù hợp trong việc đánh giá năng lực tổ chức cho các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và hỗ trợ trong việc xây dựng năng lực tổ chức. CECODES/SNV: Phát triể n các năng lự c để đổ i mớ i xã hộ i Nội dung chính trong SPARK; một ý tưởng xây dựng các năng lực của các tổ chức và những cá nhân muốn nâng cao các giải pháp và mô hình đổi mới đã giải quyết thành công các vấn đề liên quan đến đói nghèo ví dự như tạo công ăn việc làm, tạo thu nhập, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, văn hóa và môi trường. VSO: Điề u lệ hoạ t độ ng: hỗ trợ Xã hộ i Dân sự ở Việ t Nam trong phát triể n tổ chứ c. CDWG Minutes 13th April 2010 Page 1
 • 2. Bắt đầu với một khuôn khổ cho việc cấp chứng nhận như là một công cụ để khích lệ các tổ chức phi chính phủ Việt Nam có năng lực được nâng cao, xem xét các phương thức khác, gợi ý thành lập một nhóm để làm việc và thảo luận xem phương thức nào tốt nhất ở Việt Nam. (Các bài trình bày có tạ i website) Thả o luậ n các ý tưở ng cho Kế hoạ ch làm việ c: Các ý tưởng sau đã được thảo luận: 1. Tăng cường sự hiểu biết của các thành viên về những gì đang diễn ra đối với việc Phát triển Năng lực, bao gồm các nguồn thông tin về : • Một lịch các sự kiện về phát triển năng lực (được sử dụng như một nguồn thông tin về các diễn giả cho nhóm làm việc cho các buổi thảo luận theo chủ đề khi có thể) . • Một ma trận dự án • Một danh sách các nhà cung cấp các dịch vụ (tổ chức phi chính phủ Việt Nam và quốc tế) phát triển năng lực có sẵn được gợi ý bởi một số tổ chức như Michelin Guide cho các nhà cung cấp phát triển năng lực. Điều này nên được điều phối chặt chẽ với các công cụ sẵn có khi thích hợp. • Một ngân hàng công cụ (bao gồm cả các tài liệu có thể tiếp cận trực tiếp và các đường dẫn tới các nguồn khác của các tài liệu) • Các chủ đề thảo luận (hoặc các bài trình bày). Những thứ được quan tâm muốn biết. • Abt và công việc của họ trong xây dựng năng lực cho các nhóm tự lực HIV cũng như trong việc hỗ trợ đăng ký pháp lý. • Tình hình pháp lý của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và các tổ chức cộng đồng/các nhóm tự lực (đặc biệt về việc đăng ký) và ảnh hưởng của nó đối với việc phát triển năng lực. • Trợ cấp, những việc làm tốt, năng lực yêu cầu đối với các tổ chức cũng như các tổ chức phi chính phủ Việt Nam sắp bắt đầu thực hiện vai trò quản lý ngân sách và những hỗ trợ sẵn có. • Hỗ trợ phát triển năng lực cho các mạng lưới. • Các phương pháp tư vấn và các chương trình để tăng cường phát triển năng lực. • Điều lệ Hoạt động. Gợi ý một nhóm nhỏ sẽ xem xét các vấn đề và đưa ra đề xuất cho cả nhóm. Các vấn đề được đưa ra là xem xét các nghiên cứu dựa trên đối tượng và hoàn cảnh về các phương pháp tiếp cận giống ví dụ của Campuchia và đặc biệt các trường hợp khác có cùng bối cảnh nhằm đảm bảo sáng kiến này đáp ứng được nhu cầu của các tổ chức trong nước và mang lại lợi ích cho họ và nó phù hợp với văn hóa Việt CDWG Minutes 13th April 2010 Page 2
 • 3. Nam, các cuộc thảo luận với VUSTA được đề nghị, đặc biệt CARE biết rằng VUSTA bắt đầu một sáng kiến tương tự. Có lẽ nhóm làm việc nên xem xét liệu nhóm có thể thiết lập một cuộc đối thoại tập trung vào việc giúp VUSTA đạt được các mục tiêu của họ. Các thả o luậ n khác Bản mô tả công việc của nhóm làm việc về phát triển năng lực được yêu cầu dịch sang tiếng Việt và gửi cho tất cả các thành viên nhóm. Cũng cần lưu ý chú trọng sự tham gia của các tổ chức Việt Nam bao gồm cả các tổ chức cộng đồng và nhóm tự lực của người có H. Trong buổi họp đầu tiên có một số lượng lớn các tổ chức Việt Nam được các tình nguyện viên làm việc cho họ đại diện tham dự nhưng các đại diện của các tổ chức nên đến trực tiếp tham dự và điều này được thống nhất là nhân tố thành công của nhóm làm việc. Buổi họp cũng thảo luật về nhu cầu dịch và một số tổ chức đã gợi ý rằng nhân viên của họ có thể đến dịch cho buổi họp theo phân công. Nhu cầu về quảng bá được chú trọng và giá trị của chia sẻ thông tin giữa các nhóm làm việc khác được đề cập. Hành độ ng Mike và Helene sẽ xây dựng một kế hoạch làm việc dựa theo buổi họp này và trình bày với nhóm chủ chốt trước sau đó sẽ trình bày với cả nhóm phát triển năng lực tổ chức sau khi được nhóm chủ chốt đồng ý. Mike sẽ triển khai trang web. Buổ i họ p tớ i: 2:00 chiều ngày 8/6 tại phòng họp của NGORC . (Nhưng đã bị thay đổi vì buổi họp của nhóm chủ chốt sẽ diễn ra vào ngày 22/6 và buổi họp toàn nhóm sẽ vào ngày 13/7). Mike Hall và Helene Cunat Chủ trì và đồng chủ trì cuộc họp CDWG Minutes 13th April 2010 Page 3
 • 4. Attendees Tên Tổ chức Email Tel: 1 Steve Copple Samaritan’s copplevn@yahoo.com 6251 0448 Purse 2 Ian Bromage CCIHP/VSO Ian.bromage@btinternet.com 3 Thang Mai SCDI thangmai@scdi.org.vn 4 Pham Hoai Thanh SCDI thanhdesigner@scdi.org.vn 5 Dang Hoang Giang CECODES giang.dang@gmail.com 6 Trấn Chung Châu CARE tcchau@care.org.vn 7 Do Thanh Lam SNV lamdt@snvworld.org 8 Helene Cunat CARE hcunat@care.org.vn 9 Mike Hall VSO/CEPHAD m.s.hall@btinternet.com 10 Lynette Savings VSO/LIGHT lynette.savings@hotmail.com 11 Jeannie Zakharov NGORC/AVI comms@ngocentre.org.vn 12 Amy Sunseri PACT asunseri@pactworld.org 13 Hannah Lee CARE hannah.lee@care.org.vn 14 Shimpei Chihara VICOMC/VSO chiharas@hotmail.com 15 David Graham VSO daveytrain76@googlemail.com 16 Rachel Toner VCSPA racheltoner@yahoo.co.uk 17 Kiran Dhillon VNP+ kirandeep1980@gmail.com 19 Kathy Joyce PACT/VSO kathyjoyce@hotmail.co.uk 20 Claude Potvin AVI cpotvin@australianvolunteers.com 21 David Lankester REACH/VSO davidlankester@hotmail.com 22 Roisin Hood n/a roisinhood@hotmail.com 23 Trish Kane USSH/VSO Trishk2@hotmail.com 24 Tran Huy Thong RDH Thong.rdh@gmail.com CDWG Minutes 13th April 2010 Page 4