SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
ใบงาน แบบสารวจและประวัติของ นายพชร กันธะวัง
ชั้น ม 6/3 เลขที่ 38
รูปภาพนักเรียน (ภาพดิจิตอล ขนาดโตพอสมควรและขอให้สุภาพ )
1. ชื่อ-สกุล นายพชร กันธะวัง เลขประจาตัว 47236 เลขที่ 38
ชื่อเล่น ออม กรุ๊ปเลือด B
ที่อยู่ 3/1 ม.2 ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 088-2690556
ภูมิลาเนาเดิม (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดามารดา) จังหวัด เชียงราย
ชื่อ Gmail ที่ใช้ในวิชา ง 33201 (คอมพิวเตอร์) pcrnlt040715@gmail.com
ชื่อ facebook ที่ใช้ในวิชา ง 33201 (คอมพิวเตอร์) Aom Patchara
ชื่อ Blog ที่ใช้ในวิชา ง 33201 (คอมพิวเตอร์) 2559_603_patchara
ชื่อ Slideshare ที่ใช้ในวิชา ง 33201 (คอมพิวเตอร์) aom patchara
แผนที่ไปบ้านเริ่มจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
รูปภาพบ้านของนักเรียนที่ค้นหาจาก Google Map
2. ชื่อบิดา นายทองเชิด กันธะวัง โทรศัพท์ 081-2877708
ชื่อมารดา นางเอมอร กันธะวัง โทรศัพท์ 089-5525367
3. ชื่อผู้ปกครอง นางเอมอร กันธะวัง โทรศัพท์ 089-5525367
ความเกี่ยวพันธ์กับนักเรียน เป็น มารดา
อาชีพ รับราชการ
4. จบชั้น ม.3 มาจากโรงเรียน ดาราวิทยาลัย
เนื้อหา/วิชาคอมพิวเตอร์ ที่เคยเรียนมา ได้แก่
/ Microsoft Word / Microsoft Excel
/ Microsoft Powerpoint อื่น ๆ photoshop
โปรแกรมที่ถนัด photoshop
โปรแกรมที่อยากให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน photoshop
5. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ส่วนตัว มี
ถ้ามีคอมพิวเตอร์ ใช้อินเทอร์เน็ตด้วยหรือไม่ ใช้
6. ความใฝ่ฝันในอนาคต วิศวกรรม
คติธรรมประจา ลาบากวันนี้สบายในวันหน้า
สิ่งที่ต้องการให้ทางโรงเรียนจัดให้กับนักเรียน จัดกิจกรรมความถนัดทางอาชีพที่ใฝ่ฝันเพื่อต่อยอด
เข้าสู่คณะนั้นๆ
ข้อมูลเพิ่มเติม
7. คะแนนเฉลี่ยมัธยมศึกษาตอนต้น 3.75 จากโรงเรียน ดาราวิทยาลัย
จังหวัด เชียงใหม่
8. คะแนนเฉลี่ย ม.5 2.69
9. ทักษะ/ความสามารถพิเศษ เล่นกีฬา เล่นดนตรี
10. การได้รับรางวัลเกียรติบัตร(ชื่อ-ได้รับจาก) แข่งกีฬาปิงปอง
11คณะที่อยากเรียนและอาชีพที่ตั้งใจไว้ คณะวิศวกรรม
ใบงานสำรวจตนเอง M6

More Related Content

What's hot

ใบงานแบบสำรวจตัวเอง
ใบงานแบบสำรวจตัวเองใบงานแบบสำรวจตัวเอง
ใบงานแบบสำรวจตัวเองRachan Potaya
 
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติของธนกฤต
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติของธนกฤตใบงาน แบบสำรวจและประวัติของธนกฤต
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติของธนกฤตthanagrit
 
ใบงานกิจกรรมที่1
ใบงานกิจกรรมที่1ใบงานกิจกรรมที่1
ใบงานกิจกรรมที่1Artittaya Tid
 
ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6NMNathamon
 
ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6thanayut thamthuan
 
ใบงานที่1
ใบงานที่1ใบงานที่1
ใบงานที่1Natthapon Amoon
 
ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 1ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 1pannika088
 
แบบสำรวจและประวัติ
แบบสำรวจและประวัติแบบสำรวจและประวัติ
แบบสำรวจและประวัติbenyanan tuikaew
 
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติของ-นายธนวัฒน์-สายสุดใจ
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติของ-นายธนวัฒน์-สายสุดใจใบงาน แบบสำรวจและประวัติของ-นายธนวัฒน์-สายสุดใจ
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติของ-นายธนวัฒน์-สายสุดใจMongkon Khumpo
 
ใบงานสำรวจตนเอง M611
ใบงานสำรวจตนเอง M611ใบงานสำรวจตนเอง M611
ใบงานสำรวจตนเอง M611Ken'Kasemson Janpartoom
 
ใบงาน2
ใบงาน2ใบงาน2
ใบงาน2Phimwaree
 
ใบงานสำรวจตy;เอง
ใบงานสำรวจตy;เองใบงานสำรวจตy;เอง
ใบงานสำรวจตy;เองtoeypornn
 

What's hot (20)

ใบงานแบบสำรวจตัวเอง
ใบงานแบบสำรวจตัวเองใบงานแบบสำรวจตัวเอง
ใบงานแบบสำรวจตัวเอง
 
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติของธนกฤต
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติของธนกฤตใบงาน แบบสำรวจและประวัติของธนกฤต
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติของธนกฤต
 
Work 44 nuttida
Work 44 nuttidaWork 44 nuttida
Work 44 nuttida
 
Masiya
MasiyaMasiya
Masiya
 
ใบงานกิจกรรมที่1
ใบงานกิจกรรมที่1ใบงานกิจกรรมที่1
ใบงานกิจกรรมที่1
 
ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6
 
WORK1_603_46
WORK1_603_46WORK1_603_46
WORK1_603_46
 
ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6
 
Work1
Work1Work1
Work1
 
ใบงานที่1
ใบงานที่1ใบงานที่1
ใบงานที่1
 
ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 1ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 1
 
แบบสำรวจและประวัติ
แบบสำรวจและประวัติแบบสำรวจและประวัติ
แบบสำรวจและประวัติ
 
Work1
Work1Work1
Work1
 
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติของ-นายธนวัฒน์-สายสุดใจ
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติของ-นายธนวัฒน์-สายสุดใจใบงาน แบบสำรวจและประวัติของ-นายธนวัฒน์-สายสุดใจ
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติของ-นายธนวัฒน์-สายสุดใจ
 
Work 1
Work 1Work 1
Work 1
 
ใบงานสำรวจตนเอง M611
ใบงานสำรวจตนเอง M611ใบงานสำรวจตนเอง M611
ใบงานสำรวจตนเอง M611
 
Work2
Work2Work2
Work2
 
ใบงาน2
ใบงาน2ใบงาน2
ใบงาน2
 
ใบงานสำรวจตy;เอง
ใบงานสำรวจตy;เองใบงานสำรวจตy;เอง
ใบงานสำรวจตy;เอง
 
Work 2-31
Work 2-31Work 2-31
Work 2-31
 

Viewers also liked

แบบเสนอโครงร่างงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างงานคอมพิวเตอร์ แบบเสนอโครงร่างงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างงานคอมพิวเตอร์ joybh42
 
Pat5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
Pat5 ความถนัดทางวิชาชีพครูPat5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
Pat5 ความถนัดทางวิชาชีพครูjoybh42
 
4. gat 53 มีนาคม
4. gat 53 มีนาคม4. gat 53 มีนาคม
4. gat 53 มีนาคมaom patchara
 
ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 1ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 1joybh42
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์joybh42
 

Viewers also liked (10)

แบบเสนอโครงร่างงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างงานคอมพิวเตอร์ แบบเสนอโครงร่างงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างงานคอมพิวเตอร์
 
Pat5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
Pat5 ความถนัดทางวิชาชีพครูPat5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
Pat5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 
4. gat 53 มีนาคม
4. gat 53 มีนาคม4. gat 53 มีนาคม
4. gat 53 มีนาคม
 
ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 1ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 1
 
2559 project
2559 project 2559 project
2559 project
 
Math1
Math1Math1
Math1
 
Math3
Math3Math3
Math3
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
 
Math2
Math2Math2
Math2
 
Conmaquel system
Conmaquel systemConmaquel system
Conmaquel system
 

Similar to ใบงานสำรวจตนเอง M6

ใบงานสำรวจตนเอง
ใบงานสำรวจตนเองใบงานสำรวจตนเอง
ใบงานสำรวจตนเองvipawee613_14
 
ใบงานที่ 1 แบบสำรวจ
ใบงานที่ 1 แบบสำรวจใบงานที่ 1 แบบสำรวจ
ใบงานที่ 1 แบบสำรวจThanakrit Muangjun
 
ใบงานที่ 1 แบบสำรวจ
ใบงานที่ 1 แบบสำรวจใบงานที่ 1 แบบสำรวจ
ใบงานที่ 1 แบบสำรวจThanakrit Muangjun
 
ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6MeAn Wink AllStar
 
ใบงานสำรวจตนเอง M6 615 33
ใบงานสำรวจตนเอง M6 615 33ใบงานสำรวจตนเอง M6 615 33
ใบงานสำรวจตนเอง M6 615 33Pongsathorn Seangdet
 
Work2.
Work2.Work2.
Work2.chadaa
 
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติของ นาย ปพนธีร์ อินทะวิชัย
ใบงาน  แบบสำรวจและประวัติของ นาย ปพนธีร์  อินทะวิชัยใบงาน  แบบสำรวจและประวัติของ นาย ปพนธีร์  อินทะวิชัย
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติของ นาย ปพนธีร์ อินทะวิชัยPpt Itwc
 
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติของ นาย ปพนธีร์ อินทะวิชัย
ใบงาน  แบบสำรวจและประวัติของ นาย ปพนธีร์  อินทะวิชัยใบงาน  แบบสำรวจและประวัติของ นาย ปพนธีร์  อินทะวิชัย
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติของ นาย ปพนธีร์ อินทะวิชัยPpt Itwc
 
ใบงานสำรวจตนเอง38
ใบงานสำรวจตนเอง38ใบงานสำรวจตนเอง38
ใบงานสำรวจตนเอง38chutimajang
 
ใบงานที่ 1ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานที่ 1ใบงานสำรวจตนเอง M6ใบงานที่ 1ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานที่ 1ใบงานสำรวจตนเอง M6Ritthipon Ponjakfa
 
ใบงานสำรวจตนเอง
ใบงานสำรวจตนเองใบงานสำรวจตนเอง
ใบงานสำรวจตนเองpatiporn
 
ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6Pongrit Bobo
 

Similar to ใบงานสำรวจตนเอง M6 (20)

Natagaan
NatagaanNatagaan
Natagaan
 
ใบงานสำรวจตนเอง
ใบงานสำรวจตนเองใบงานสำรวจตนเอง
ใบงานสำรวจตนเอง
 
ใบงานที่ 1 แบบสำรวจ
ใบงานที่ 1 แบบสำรวจใบงานที่ 1 แบบสำรวจ
ใบงานที่ 1 แบบสำรวจ
 
ใบงานที่ 1 แบบสำรวจ
ใบงานที่ 1 แบบสำรวจใบงานที่ 1 แบบสำรวจ
ใบงานที่ 1 แบบสำรวจ
 
Work 2
Work 2Work 2
Work 2
 
ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6
 
ใบงานสำรวจตนเอง M6 615 33
ใบงานสำรวจตนเอง M6 615 33ใบงานสำรวจตนเอง M6 615 33
ใบงานสำรวจตนเอง M6 615 33
 
Work2.
Work2.Work2.
Work2.
 
Work2
Work2Work2
Work2
 
My Profile
My Profile My Profile
My Profile
 
Work2
Work2Work2
Work2
 
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติของ นาย ปพนธีร์ อินทะวิชัย
ใบงาน  แบบสำรวจและประวัติของ นาย ปพนธีร์  อินทะวิชัยใบงาน  แบบสำรวจและประวัติของ นาย ปพนธีร์  อินทะวิชัย
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติของ นาย ปพนธีร์ อินทะวิชัย
 
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติของ นาย ปพนธีร์ อินทะวิชัย
ใบงาน  แบบสำรวจและประวัติของ นาย ปพนธีร์  อินทะวิชัยใบงาน  แบบสำรวจและประวัติของ นาย ปพนธีร์  อินทะวิชัย
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติของ นาย ปพนธีร์ อินทะวิชัย
 
ใบงานสำรวจตนเอง38
ใบงานสำรวจตนเอง38ใบงานสำรวจตนเอง38
ใบงานสำรวจตนเอง38
 
Paritchaya
ParitchayaParitchaya
Paritchaya
 
ใบงานที่ 1ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานที่ 1ใบงานสำรวจตนเอง M6ใบงานที่ 1ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานที่ 1ใบงานสำรวจตนเอง M6
 
ใบงานสำรวจตนเอง
ใบงานสำรวจตนเองใบงานสำรวจตนเอง
ใบงานสำรวจตนเอง
 
ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6
 
Jinnarat
JinnaratJinnarat
Jinnarat
 
MiiMii
MiiMiiMiiMii
MiiMii
 

ใบงานสำรวจตนเอง M6

 • 1. ใบงาน แบบสารวจและประวัติของ นายพชร กันธะวัง ชั้น ม 6/3 เลขที่ 38 รูปภาพนักเรียน (ภาพดิจิตอล ขนาดโตพอสมควรและขอให้สุภาพ ) 1. ชื่อ-สกุล นายพชร กันธะวัง เลขประจาตัว 47236 เลขที่ 38 ชื่อเล่น ออม กรุ๊ปเลือด B ที่อยู่ 3/1 ม.2 ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 088-2690556 ภูมิลาเนาเดิม (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดามารดา) จังหวัด เชียงราย ชื่อ Gmail ที่ใช้ในวิชา ง 33201 (คอมพิวเตอร์) pcrnlt040715@gmail.com ชื่อ facebook ที่ใช้ในวิชา ง 33201 (คอมพิวเตอร์) Aom Patchara ชื่อ Blog ที่ใช้ในวิชา ง 33201 (คอมพิวเตอร์) 2559_603_patchara ชื่อ Slideshare ที่ใช้ในวิชา ง 33201 (คอมพิวเตอร์) aom patchara
 • 3. 2. ชื่อบิดา นายทองเชิด กันธะวัง โทรศัพท์ 081-2877708 ชื่อมารดา นางเอมอร กันธะวัง โทรศัพท์ 089-5525367 3. ชื่อผู้ปกครอง นางเอมอร กันธะวัง โทรศัพท์ 089-5525367 ความเกี่ยวพันธ์กับนักเรียน เป็น มารดา อาชีพ รับราชการ 4. จบชั้น ม.3 มาจากโรงเรียน ดาราวิทยาลัย เนื้อหา/วิชาคอมพิวเตอร์ ที่เคยเรียนมา ได้แก่ / Microsoft Word / Microsoft Excel / Microsoft Powerpoint อื่น ๆ photoshop โปรแกรมที่ถนัด photoshop โปรแกรมที่อยากให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน photoshop 5. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ส่วนตัว มี ถ้ามีคอมพิวเตอร์ ใช้อินเทอร์เน็ตด้วยหรือไม่ ใช้ 6. ความใฝ่ฝันในอนาคต วิศวกรรม คติธรรมประจา ลาบากวันนี้สบายในวันหน้า สิ่งที่ต้องการให้ทางโรงเรียนจัดให้กับนักเรียน จัดกิจกรรมความถนัดทางอาชีพที่ใฝ่ฝันเพื่อต่อยอด เข้าสู่คณะนั้นๆ ข้อมูลเพิ่มเติม 7. คะแนนเฉลี่ยมัธยมศึกษาตอนต้น 3.75 จากโรงเรียน ดาราวิทยาลัย จังหวัด เชียงใหม่ 8. คะแนนเฉลี่ย ม.5 2.69 9. ทักษะ/ความสามารถพิเศษ เล่นกีฬา เล่นดนตรี 10. การได้รับรางวัลเกียรติบัตร(ชื่อ-ได้รับจาก) แข่งกีฬาปิงปอง 11คณะที่อยากเรียนและอาชีพที่ตั้งใจไว้ คณะวิศวกรรม