SlideShare a Scribd company logo
I- KẾT QUẢ XÉT TUYỂN LỚP 6
   Hội đồng xét tuyển lớp 6 đã xét tuyển lớp 6 năm học 2009-2010 như sau:
   Hồ sơ dự tuyển 179 học sinh. Trong đó trường Tiểu học Bình Thành 1 có 111 hồ sơ, trường Tiểu
học Bình Thành 3 có 77 hồ sơ, trường Tiểu học Định An 2 có 01 hồ sơ.
   Số học sinh trúng tuyển 179 học sinh. tỉ lệ 100%.
   Học sinh trúng tuyển được xếp ra 05 lớp như sau:

                          Ngày,
                                       Lớp trường
ơ      Họ Và Tên       Lớp Nữ     tháng   Hiện cư trú tại
                                       cũ  cũ
                         năm sinh
 1 Từ Quang An                 26.08.1998   849 Bình    5,1  BT1
                  6/1             Lợi . BT
 2 Dương Thị Kim Ba            X     15.04 .  349 Bình    5,1  BT1
                  6/1         1998   Lợi . BT
 3 Võ Thị Bé Bình             X     28.03 .  872 Bình    5,1  BT1
                  6/1         1998   Lợi . BT
 4 Phạm Nguyễn Hồng            X     09.09 .  506 Bình    5,1  BT1
  Dung              6/1         1998   Lợi . BT
 5 Châu Thị Hồng Hạnh           X     29.11 . 29 An Thạnh 5,1    BT1
                  6/1         1998    . BT
 6 Nguyễn Đào Minh Hiếu               12.06 .  383 Bình    5,1  BT1
                  6/1         1998   Lợi . BT
 7 Trần Kim Huê              X     31.12 .  610 Bình    5,1  BT1
                  6/1         1998   Lợi . BT
 8 Sa Mỹ              Kim        X     24.05 .1998 389   5,1
                                       Bình
                                       Lợi .
                      6/1                 BT
 9 Nguyễn Ngọc Khánh            X     16.09 . 137 Bình Lợi 5,1    BT1
  Linh              6/1         1998    . BT
 1 Trình Trúc Như             X     22.02 . 521 Bình Lợi 5,1    BT1
 0                 6/1         1998    . BT
 1 Đăng Chí Ni               X    14. 12 . 29 An Thạnh . 5,1   BT1
 1                 6/1         1998    BT
 1 Trình Trúc Quỳnh            X     22.02 .  521 Bình    5,1  BT1
 2                 6/1         1998   Lợi . BT
 1 Hồ Thị Cẩm Thuyệt            X     02.09 .  822 Bình    5,1  BT1
 3                 6/1         1998   Lợi . BT
 1 Lê Quang Vĩ                    10.05 .  11 Bình    5,1  BT1
 4                 6/1         1998   An .BT
 1 Võ Lê Phúc Hậu                  07.02 . 169A.Bình    5,2  BT1
 5                 6/1         1998   An.BT
1  Phạm Cao Ngọc Ánh      X    05.10 .   498 Bình   5,3  BT1
6             6/1       1998    Lợi.BT
1  Tiếu Ngọc Hiếu            24.06 .   329 Bình   5,3  BT1
7             6/1       1998    An.BT
1  Hồ Võ Công Minh           20.04 .   802 Bình   5,3  BT1
8             6/1       1998    Lợi.BT
1  Nguyễn Thị Mỹ Duyên     X    22.10 .   135 Bình   5,4  BT1
9             6/1       1998    Lợi.BT
2  Đoàn Gia Hân         X    23.04 .   656 Bình   5,4  BT1
0             6/1       1998    Lợi.BT
2  Lê Thị Minh Hiền       X    05.05 .   002 An    5,4  BT1
1             6/1       1998   Thạnh.BT
2  Nguyễn Hòang Nhẫn          02.08 .  681 ĐA.LV   5,4  BT1
2             6/1       1998
2  Lê Hồng Quan              1998  Bình Lợi.BT   5,4  BT1
3             6/1
2  Cao Nhựt Quang             1998  Bình Lợi.BT   5,4  BT1
4             6/1
2  Cao Thành Tân            08.05 .  Bình Lợi.BT   5,4  BT1
5             6/1       1998
2  Trần Văn Tèo             15.08 .  215 Bình    5,4  BT1
6             6/1       1998   An.BT
2  Lương Ngọc Minh Thư     X    24.03 .  208 Bình    5,4  BT1
7             6/1       1998   An.BT
2  Hồ Phước Trọng            01.02 .  Bình An.BT   5,4  BT1
8             6/1       1998
2  Võ Thị Mộng Trúc       X    22.04 .   602 Bình   5,4  BT1
9             6/1       1998    Lợi.BT
3  Nguyễn Thị Ngọc An      X  25.06.1998   03.An Hòa.  5,1  BT3
0             6/1            Định An
3  Phan Thị Diễm Phương     X  02.10.1998  451.Bình An .  5,1  BT3
1             6/1              BT
3  Phạm Thị Kim Loan      X  24.03.1998   17.An Lạc.  5,2  BT3
2             6/1            Định An
3  Lê Thị Thúy Quỳnh      X  11.07.1997   350.An Hòa.  5,2  BT3
3             6/1            Định An
3  Phan Thị Quốc Trinh     X  05.01.1998   91.An Lạc.  5,2  BT3
4             6/1            Định An
3  Phạm Thị Bích Vân      X  15.02.1998   263.An Lạc.  5,2  BT3
5             6/1            Định An
3 Lê Ngọc Ánh Bình         X  27.09.1998  67.Bình An .  5,3  BT3
6              6/1             BT
3 Lê Thị Cẩm Tiên         x    1997    399.An    5,3  ĐA1
7              6/1          Lạc.Định An
1 Đinh Hoàng Bữu             24.03 .  344 Bình An .  5,1  BT1
               6/2       1998    BT
2 Phan Phúc Pháp             05.06 .  281 Bình An .  5,1  BT1
               6/2       1998    BT
3 Nguyễn Thị Thuý An        X   26.08 .   336 Bình   5,2  BT1
               6/2       1998   An .BT
4 Võ Quốc Ân               01.12 .   191 Bình   5,2  BT1
               6/2      1998    An .BT
5 Lê Thị Phương Quỳnh       X   03.09 .   244 Bình   5,2  BT1
               6/2       1998    An.BT
6 Đặng Văn Bé Sáu             27.03 .   167 Bình   5,2  BT1
               6/2       1998    An.BT
7 Huỳnh Thị Thanh         X   01.09 .   333 Bình   5,2  BT1
               6/2       1997    An.BT
8 Đặng Thị Anh Thư         X   15.09 .   167 Bình   5,2  BT1
               6/2       1998    An.BT
9 Nguyễn Ngọc Luận            20.08 .   212 Bình   5,3  BT1
               6/2       1998    An.BT
1  Trần Thị Kiều My        X   06.05 .   144 Bình   5,3  BT1
0              6/2       1998    An.BT
1  Nguyễn Minh Quang           27.08 .   279 Bình   5,3  BT1
1              6/2       1998    An.BT
1  Phạm Văn Thảo             15.06 .   245 Bình   5,3  BT1
2              6/2       1998    An.BT
1  Đỗ Thị Thuỳ Trang       X   04.05 .   274 Bình   5,3  BT1
3              6/2       1998    An.BT
1  Nguyễn Trần Thanh Trúc     X   08.05 .   354 Bình   5,3  BT1
4              6/2       1998    An.BT
1  Nguyễn Tuyết My        X    19.07.   328 Bình   5,4  BT1
5              6/2       1998    An.BT
1  Võ Chấn Phong             23.02 .   316 Bình   5,4  BT1
6              6/2       1998    An.BT
1  Mai Kim Thà              15.06 .   174 Bình   5,4  BT1
7              6/2       1998    An.BT
1  Mai Thành Ý              01.12 .   109 Bình   5,4  BT1
8              6/2       1998    An.BT
1  Nguyễn Ngọc Hương         17.08.1998 103.Bình An .  5,1  BT3
9              6/2            BT
2  Nguyễn Thị Như Huuỳnh       12.03.1996 154A.Bình    5,1  BT3
0              6/2           An . BT
2  Đặng Văn Hoài Linh         0,8640972 116B.Bình An   5,1  BT3
1              6/2         2   . BT
2  Võ Thị Tuyết Nhi       X  22.05.1998 119.Bình An .  5,1  BT3
2              6/2            BT
2  Nguyễn Trọng Nhân         20.11.1996 411.Bình An .  5,1  BT3
3              6/2            BT
2  Đinh Thị Mỹ Ngọc       X  09.10.1998 530.Bình An .  5,1  BT3
4              6/2            BT
2  Hồ Văn Vũ Phương         16.08.1997 489.Bình An .  5,1  BT3
5              6/2            BT
2  Trương Thị Thủy Tiên     X  16.04.1998 16.Bình An .   5,1  BT3
6              6/2            BT
2  Nguyễn Thị Trinh       X  05.05.1998 462A.Bình    5,1  BT3
7              6/2           An . BT
2  Nguyễn Sơn Tùng          07.07.1998 87.Bình An .   5,1  BT3
8              6/2            BT
2  Nguyễn Thị Mỹ Hiền      X  04.10.1995 459.Bình An .  5,2  BT3
9              6/2            BT
3  Trần Thị Mỹ Linh       X     1998 847.Bình An .  5,2  BT3
0              6/2            BT
3  Đặng Thành Nhân          28.07.1998 585.Bình An .  5,2  BT3
1              6/2            BT
3  Huỳnh Ngọc Nhi          12.07.1997 532.Bình An .  5,2  BT3
2              6/2            BT
3  Trần Thị Tuyết Nhi      X  24.09.1997 07.Bình An .   5,2  BT3
3              6/2            BT
3  Nguyễn Minh Tính         12.04.1998 608.Bình An .  5,2  BT3
4              6/2            BT
3  Nguyễn Văn Tõ           18.07.1997 562.Bình An .  5,2  BT3
5              6/2            BT
3  Nguyễn Văn Thừa          24.02.1997 214.Bình An .  5,2  BT3
6              6/2            BT
3  Cao Quốc Nam           18.09.1998 99.Bình An .   5,3  BT3
7              6/2            BT
3  Phạm Trung Tú             02.06 . 211 Bình   5,3  BT1
8              6/2       1998  An.BT
1 Phan Phúc Huy           01.01 .    Bình   5,1  BT1
              6/3     1998   Lợi . BT
2 Phạm Văn Tài            06.02.   Bình Lợi.  5,2  BT1
              6/3     1996    BT
3 Đặng Nguyễn Tường Vy      X  22.08 .   07 Bình   5,2  BT1
              6/3     1998   Lợi.BT
4 Trần Thị Như Ý         X  07.07 .  072 Bình   5,4  BT1
              6/3     1998   Lợi.BT
5 Nguyễn Duy Linh          23.05 .  076 Bình   5,4  BT1
              6/3     1998   Lợi.BT
6 Nguyễn Trọng Khang         08.10 .  108A.Bình   5,2  BT1
              6/3     1998   Lợi .BT
7 Nguyễn Thị Phương Yến     X  27.10 .  109 Bình   5,3  BT1
              6/3     1998   Lợi.BT
8 Nguyễn Ngọc Băng Châu     X  15.12 .  110 Bình   5,1  BT1
              6/3     1998   Lợi . BT
9 Ngô Kim Thoại         X  17.09 .  111 Bình   5,2  BT1
              6/3     1998   Lợi.BT
1  Trần Ngọc Khải          15.05 .  120 Bình   5,3  BT1
0             6/3     1998   Lợi.BT
1  Lê Diễm Phúc Ân       X  23.12 .  201 Bình   5,2  BT1
1             6/3     1998   Lợi . BT
1  Huỳnh Phú Duy          15.04 .  213 Bình   5,4  BT1
2             6/3     1998   Lợi.BT
1  Nguyễn Thị Ngọc Diễm     X  07.12.  218 Bình   5,2  BT1
3             6/3     1996   Lợi . BT
1  Nguyễn Quốc Khánh        17.05 .  220.Bình   5,2  BT1
4             6/3     1998   Lợi.BT
1  Trương Thị Kim Ngân     X  01.07 .  229.Bình   5,2  BT1
5             6/3     1998   Lợi.BT
1  Nguyễn Thiện Đức         22.11 .  23 Bình    5,1  BT1
6             6/3     1998   Lợi . BT
1  Trần Thanh Tiến       X  13.09 .  252 Bình   5,1  BT1
7             6/3     1998   Lợi . BT
1  Nguyễn Ngọc Trâm       X  22.06 .  268 Bình   5,2  BT1
8             6/3     1998   Lợi.BT
1  Huỳnh Nguyễn Đạt         21.01 .  29 Bình    5,1  BT1
9             6/3     1998   Lợi . BT
2  Tăng Phục Hưng          18.03 .  330 Bình   5,3  BT1
0             6/3     1998   Lợi.BT
2  Đỗ Huyền Trang        X  02.01.1997   339 Bình   5,3  BT1
1              6/3             Lợi.BT
2  Nguyễn Thị Thuỳ Duyên     X    26.10 .   342 Bình   5,4  BT1
2              6/3       1998    Lợi.BT
2  Trần Tuấn Vĩnh            14.04 .   349 Bình   5,2  BT1
3              6/3       1998    Lợi.BT
2  Huỳnh Nhựt Cường           24.10 .   391 Bình   5,3  BT1
4              6/3       1998    Lợi.BT
2  Ngô Đạt Quí              14.12 .   480 Bình   5,4  BT1
5              6/3       1998    Lợi.BT
2  Nguyễn Văn Quý             1998   494 Bình   5,3  BT1
6              6/3             Lợi.BT
2  Lương Quốc Vinh            14.07 .   504 Bình   5,4  BT1
7              6/3       1998    Lợi.BT
2  Võ Văn Quốc Thái           09.09 .   51 Bình   5,3  BT1
8              6/3       1998    Lợi.BT
2  Phương Thu Hương       X    22.06 .   519 Bình   5,4  BT1
9              6/3       1998    Lợi.BT
3  Võ Thị Huỳnh Liên       X    15.09 .  600 Bình Lợi  5,1  BT1
0              6/3       1998    . BT
3  Nguyễn Minh Lương           03.07 .   671 Bình   5,3  BT1
1              6/3       1998    Lợi.BT
3  Trần Thị Thanh Tuyền     X    01.01.   698 Bình   5,2  BT1
2              6/3       1997    Lợi.BT
3  Phạm Thị Ngọc Bích      X    10.07 .   708 Bình   5,3  BT1
3              6/3       1998    Lợi.BT
3  Phạm Thanh Cao            15.02 .   708 Bình   5,3  BT1
4              6/3       1998    Lợi.BT
3  Lâm Thành Nhân            11.11 .   708 Bình   5,3  BT1
5              6/3       1998    Lợi.BT
3  Phan Thị Ngọc Yến       X    19.08 .   710 Bình   5,3  BT1
6              6/3       1998    Lợi.BT
1  Nguyễn Minh Luân         30.10.1998  92. An Thạnh.  5,3  BT3
              6/4              BT
2 Nguyễn Phước Thành           02.06 .  88Bình AnT .  5,1  BT1
              6/4       1998     BT
3 Hứa Minh Quân              21.12 .  An Thạnh.BT   5,3  BT1
              6/4       1998
4 Lê Thị Kiều Duyên        X  21.05.1998   132.An    5,1  BT3
              6/4           Thạnh. BT
5 Đoàn Thị Ngọc Chăm       X  29.07.1998 129.An Thạnh   5,2  BT3
              6/4            . BT
6 Diệp Văn Giàng           00.00.1997 53. An Thạnh.  5,3  BT3
              6/4             BT
7 Nguyễn Thanh Hậu          24.04.1998   242. An   5,3  BT3
              6/4           Thạnh. BT
8 Nguyễn Duy Linh          19.02.1998   273. An   5,3  BT3
              6/4           Thạnh. BT
9 Võ Minh Lộc            23.01.1998   228. An   5,3  BT3
              6/4           Thạnh. BT
1  Cao Thị Kim Ngân       X  04.10.1998   218. An   5,3  BT3
0             6/4           Thạnh. BT
1  Diệp Thị Mỹ Ngân       X  19.08.1997   251. An   5,3  BT3
1             6/4           Thạnh. BT
1  Nguyễn Thị Thùy Ngọc     X  06.04.1998 48. An Thạnh.  5,3  BT3
2             6/4             BT
1  Ka Nguyễn Tấn Phát        01.03.1996   239. An   5,3  BT3
3             6/4           Thạnh. BT
1  Nguyễn Ngọc Như       X  13.05.1998   244. An   5,3  BT3
4  Quỳnh         6/4           Thạnh. BT
1  Trần Thanh Sang         01.07.1998 20. An Thạnh.  5,3  BT3
5             6/4             BT
1  Nguyễn Đặng Thành        15.08.1998   An Thạnh.  5,3  BT3
6  Thạo          6/4             BT
1  Nguyễn Nhựt Thanh        16.12.1997   133. An   5,3  BT3
7             6/4           Thạnh. BT
1  Phạm Minh Thiện         18.03.1996 43. An Thạnh.  5,3  BT3
8             6/4             BT
1  Trần Hữu Thuận          0,5300578   108. An   5,3  BT3
9             6/4         7  Thạnh. BT
2  Trần Thị Như Ý        X  28.02.1998 91. An Thạnh.  5,3  BT3
0             6/4             BT
2  Tô Thị Kim Yến        X  17.07.1998 09. An Thạnh.  5,3  BT3
1             6/4             BT
2  Trương Thị Trúc Nhi     X  20.09.1998   228. An   5,3  BT3
2             6/4           Thạnh. BT
2  Nguyễn Thị Tố Tố       X    20.08 .  720 Bình   5,1  BT1
3             6/4       1998   Lợi . BT
2  Nguyễn Thị Xuân Lộc     X    16.09 . 739 Bình Lợi  5,1  BT1
4             6/4       1998   . BT
2  Phạm Thị Thanh Tuyền     X    08.03 . 797 Bình    5,3  BT1
5             6/4       1998  Lợi.BT
2  Hồ Thị Kim Phụng       X    17.07. 804 Bình    5,4  BT1
6             6/4       1998  Lợi.BT
2  Hồ Thị Thanh Lan       X    02.10 . 805 Bình    5,4  BT1
7             6/4       1998  Lợi.BT
2  Nguyễn Thị Minh Thư     X    17.04 . 806 Bình    5,2  BT1
8             6/4       1998  Lợi.BT
2  Nguyễn Thị Ngọc Thu     X    28.05 . 824 Bình    5,1  BT1
9             6/4       1998  Lợi . BT
3  Nguyễn Thị Kiều Oanh     X    16.09 . 832 Bình    5,2  BT1
0             6/4       1995  Lợi.BT
3  Phan Tường Nhân           07.07 . 834 Bình    5,3  BT1
1             6/4       1998  Lợi.BT
3  Tôn Nữ Kiều Minh Thy     X    27.12 . 840 Bình    5,1  BT1
2             6/4       1998  Lợi . BT
3  Nguyễn Quốc Huy           27.01 . Bình Lợi    5,4  BT1
3             6/4       1998
3  Trần Quốc Duy          09-10-1998 Bình Lợi . BT  5,2  BT1
4             6/4
3  Đinh Thị Hồng Hân      X    30.06 .  Bình Lợi.BT  5,4  BT1
5             6/4       1998
3  Nguyễn Trọng Nghĩa          19.06 .  Bình Lợi.BT  5,4  BT1
6             6/4       1998
3  Lê Chí Hải              20.12 .  Bình Thành  5,4  BT1
7             6/4       1998
1  Trần Thị Minh Nguyệt     X    08.03 .  501 Định An  5,3  BT1
              6/5      1998
2 Nguyễn Văn Hải Lý         18.12.1998   22.An Lạc.  5,2  BT3
              6/5            Định An
3 Phan Thanh Nhàn          12.02.1998   85.An Lạc.  5,2  BT3
              6/5            Định An
4 Trần Thị Thanh Thuý      X  22.06.1997   43.An Lạc.  5,2  BT3
              6/5            Định An
5 Nguyễn Thị Bé         X  23.12.1998   263AAn   5,1  BT3
              6/5           Hòa.Định An
6 Lâm Ngọc Quang Cường        15.04.1998  762.An Hòa.  5,1  BT3
              6/5            Định An
7 Trương Văn Đô           03.03.1998  753.An Hòa.  5,1  BT3
              6/5            Định An
8 Phạm Long Hà            09.04.1997  263.An Hòa.  5,1  BT3
              6/5           Định An
9 Lưu Minh Khương          04.05.1998  714.An Hòa.  5,1  BT3
              6/5           Định An
1  Nguyễn Thị Huỳnh Như     X  30.08.1998  766.An Hòa.  5,1  BT3
0             6/5           Định An
1  Lê Thị Thúy Nguyên      X  22.06.1998  295.An Hòa.  5,1  BT3
1             6/5           Định An
1  Lê Trịnh Như Quỳnh      X  15.08.1998  370.An Hòa.  5,1  BT3
2             6/5           Định An
1  Nguyễn Thành Tân         29.01.1998  731.An Hòa.  5,1  BT3
3             6/5           Định An
1  Trương Văn Tâm          26.09.1998  733.An Hòa.  5,1  BT3
4             6/5           Định An
1  Văng Công Ý           11.01.1998  777.An Hòa.  5,1  BT3
5             6/5           Định An
1  Phùng Thị Lành        X    1995  786.An Hòa.  5,2  BT3
6             6/5           Định An
1  Hồ Vũ Linh            25.05.1998  279.An Hòa.  5,2  BT3
7             6/5           Định An
1  Trần Thị Hồng Nhung     X  08.03.1998  65.An Hòa.  5,2  BT3
8             6/5           Định An
1  Tống Thị Kim Phụng      X  11.09.1998  269.An Hòa.  5,2  BT3
9             6/5           Định An
2  Phan Thanh Ca          16.02.1997  05.An Hòa.  5,3  BT3
0             6/5           Định An
2  Nguyễn Quốc Dũng         25.04.1998  690.An Hòa.  5,3  BT3
1             6/5           Định An
2  Nguyễn Thị Huyền       X  28.05.1997  671.An Hòa.  5,3  BT3
2             6/5           Định An
2  Trần Văn Lâm           05.10.1997  683.An Hòa.  5,3  BT3
3             6/5           Định An
2  Trần Thị Bảo Ni       X  16.02.1997  687.An Hòa.  5,3  BT3
4             6/5           Định An
2  Khưu Thị Sang        X  06.06.1997  662.An Hòa.  5,3  BT3
5             6/5           Định An
2  Trần Thị Tường Vi      X  09.06.1998  55.An Hòa.  5,3  BT3
6             6/5           Định An
2  Lê Minh Hoàng          15.10.1996  24.An Lạc.  5,2  BT3
7             6/5           Định An
2  Nguyễn Văn Hoài          1995 46 BT2.TTLV   5,2  BT1
8             6/5
2  Nguyễn Thị Thiên Kim     X  28.12 .  221Bình  5,2  BT1
9             6/5     1998  An.TTLV
3  Trần Thị Trúc Ly       X  10.05 . 16.BT2.TTLV  5,2  BT1
0             6/5     1998
3  Nguyễn Trung Tính        18.03 . 47 BT2.BT   5,2  BT1
1             6/5     1997

More Related Content

Viewers also liked

Linha 0i - Comparativo e opções
Linha 0i - Comparativo e opçõesLinha 0i - Comparativo e opções
Linha 0i - Comparativo e opções
Prestus®
 
Wastewater Treatment Systems-Public And Private
Wastewater Treatment Systems-Public And PrivateWastewater Treatment Systems-Public And Private
Wastewater Treatment Systems-Public And Private
OHM Advisors
 
Novo BINA - Iidentificador de Chamadas via SMS
Novo BINA - Iidentificador de Chamadas via SMSNovo BINA - Iidentificador de Chamadas via SMS
Novo BINA - Iidentificador de Chamadas via SMS
Prestus®
 
Adventures in freemium
Adventures in freemiumAdventures in freemium
Adventures in freemium
Navin Ganeshan
 
Next generation databases july2010
Next generation databases july2010Next generation databases july2010
Next generation databases july2010
Guy Harrison
 
Il Re e l' Imperatore
Il Re e l' ImperatoreIl Re e l' Imperatore
Il Re e l' Imperatorepulcino85
 
Information Skills: 2. Information Hunting (Natural Sciences, Bangor Universi...
Information Skills: 2. Information Hunting (Natural Sciences, Bangor Universi...Information Skills: 2. Information Hunting (Natural Sciences, Bangor Universi...
Information Skills: 2. Information Hunting (Natural Sciences, Bangor Universi...
Vashti Zarach
 
Indy 2009
Indy 2009Indy 2009
Indy 2009
rlantz
 
Building a Community Around your Blog 2 - Let the Comments be your Content!
Building a Community Around your Blog 2 - Let the Comments be your Content!Building a Community Around your Blog 2 - Let the Comments be your Content!
Building a Community Around your Blog 2 - Let the Comments be your Content!
Brendan Sera-Shriar
 
Cv L.S.Bhandary Eng
Cv L.S.Bhandary EngCv L.S.Bhandary Eng
Cv L.S.Bhandary Englbhandary
 
Album
AlbumAlbum
AAUP 2010 Meeting Patron Driven Access Panel
AAUP 2010 Meeting Patron Driven Access PanelAAUP 2010 Meeting Patron Driven Access Panel
AAUP 2010 Meeting Patron Driven Access Panel
Penn State Press
 
Big datacamp2013 share
Big datacamp2013 shareBig datacamp2013 share
Big datacamp2013 share
Guy Harrison
 
10 ways to create a killer slide show
10 ways to create a killer slide show10 ways to create a killer slide show
10 ways to create a killer slide show
mbieler
 
Krishnan V Resume
Krishnan V ResumeKrishnan V Resume
Krishnan V Resume
kris85venkat
 
Green Stormwater: LID with GIS
Green Stormwater: LID with GISGreen Stormwater: LID with GIS
Green Stormwater: LID with GIS
OHM Advisors
 
Smart Water & Sewer Systems: The Future of Utilities
Smart Water & Sewer Systems: The Future of UtilitiesSmart Water & Sewer Systems: The Future of Utilities
Smart Water & Sewer Systems: The Future of Utilities
OHM Advisors
 
Don't Ask How How High, Always Go the Limit - Performance-based Equity
Don't Ask How How High, Always Go the Limit - Performance-based EquityDon't Ask How How High, Always Go the Limit - Performance-based Equity
Don't Ask How How High, Always Go the Limit - Performance-based Equity
PERFORMENSATION
 

Viewers also liked (18)

Linha 0i - Comparativo e opções
Linha 0i - Comparativo e opçõesLinha 0i - Comparativo e opções
Linha 0i - Comparativo e opções
 
Wastewater Treatment Systems-Public And Private
Wastewater Treatment Systems-Public And PrivateWastewater Treatment Systems-Public And Private
Wastewater Treatment Systems-Public And Private
 
Novo BINA - Iidentificador de Chamadas via SMS
Novo BINA - Iidentificador de Chamadas via SMSNovo BINA - Iidentificador de Chamadas via SMS
Novo BINA - Iidentificador de Chamadas via SMS
 
Adventures in freemium
Adventures in freemiumAdventures in freemium
Adventures in freemium
 
Next generation databases july2010
Next generation databases july2010Next generation databases july2010
Next generation databases july2010
 
Il Re e l' Imperatore
Il Re e l' ImperatoreIl Re e l' Imperatore
Il Re e l' Imperatore
 
Information Skills: 2. Information Hunting (Natural Sciences, Bangor Universi...
Information Skills: 2. Information Hunting (Natural Sciences, Bangor Universi...Information Skills: 2. Information Hunting (Natural Sciences, Bangor Universi...
Information Skills: 2. Information Hunting (Natural Sciences, Bangor Universi...
 
Indy 2009
Indy 2009Indy 2009
Indy 2009
 
Building a Community Around your Blog 2 - Let the Comments be your Content!
Building a Community Around your Blog 2 - Let the Comments be your Content!Building a Community Around your Blog 2 - Let the Comments be your Content!
Building a Community Around your Blog 2 - Let the Comments be your Content!
 
Cv L.S.Bhandary Eng
Cv L.S.Bhandary EngCv L.S.Bhandary Eng
Cv L.S.Bhandary Eng
 
Album
AlbumAlbum
Album
 
AAUP 2010 Meeting Patron Driven Access Panel
AAUP 2010 Meeting Patron Driven Access PanelAAUP 2010 Meeting Patron Driven Access Panel
AAUP 2010 Meeting Patron Driven Access Panel
 
Big datacamp2013 share
Big datacamp2013 shareBig datacamp2013 share
Big datacamp2013 share
 
10 ways to create a killer slide show
10 ways to create a killer slide show10 ways to create a killer slide show
10 ways to create a killer slide show
 
Krishnan V Resume
Krishnan V ResumeKrishnan V Resume
Krishnan V Resume
 
Green Stormwater: LID with GIS
Green Stormwater: LID with GISGreen Stormwater: LID with GIS
Green Stormwater: LID with GIS
 
Smart Water & Sewer Systems: The Future of Utilities
Smart Water & Sewer Systems: The Future of UtilitiesSmart Water & Sewer Systems: The Future of Utilities
Smart Water & Sewer Systems: The Future of Utilities
 
Don't Ask How How High, Always Go the Limit - Performance-based Equity
Don't Ask How How High, Always Go the Limit - Performance-based EquityDon't Ask How How High, Always Go the Limit - Performance-based Equity
Don't Ask How How High, Always Go the Limit - Performance-based Equity
 

Ket Qua Xet Tuyen Lop 6

 • 1. I- KẾT QUẢ XÉT TUYỂN LỚP 6 Hội đồng xét tuyển lớp 6 đã xét tuyển lớp 6 năm học 2009-2010 như sau: Hồ sơ dự tuyển 179 học sinh. Trong đó trường Tiểu học Bình Thành 1 có 111 hồ sơ, trường Tiểu học Bình Thành 3 có 77 hồ sơ, trường Tiểu học Định An 2 có 01 hồ sơ. Số học sinh trúng tuyển 179 học sinh. tỉ lệ 100%. Học sinh trúng tuyển được xếp ra 05 lớp như sau: Ngày, Lớp trường ơ Họ Và Tên Lớp Nữ tháng Hiện cư trú tại cũ cũ năm sinh 1 Từ Quang An 26.08.1998 849 Bình 5,1 BT1 6/1 Lợi . BT 2 Dương Thị Kim Ba X 15.04 . 349 Bình 5,1 BT1 6/1 1998 Lợi . BT 3 Võ Thị Bé Bình X 28.03 . 872 Bình 5,1 BT1 6/1 1998 Lợi . BT 4 Phạm Nguyễn Hồng X 09.09 . 506 Bình 5,1 BT1 Dung 6/1 1998 Lợi . BT 5 Châu Thị Hồng Hạnh X 29.11 . 29 An Thạnh 5,1 BT1 6/1 1998 . BT 6 Nguyễn Đào Minh Hiếu 12.06 . 383 Bình 5,1 BT1 6/1 1998 Lợi . BT 7 Trần Kim Huê X 31.12 . 610 Bình 5,1 BT1 6/1 1998 Lợi . BT 8 Sa Mỹ Kim X 24.05 .1998 389 5,1 Bình Lợi . 6/1 BT 9 Nguyễn Ngọc Khánh X 16.09 . 137 Bình Lợi 5,1 BT1 Linh 6/1 1998 . BT 1 Trình Trúc Như X 22.02 . 521 Bình Lợi 5,1 BT1 0 6/1 1998 . BT 1 Đăng Chí Ni X 14. 12 . 29 An Thạnh . 5,1 BT1 1 6/1 1998 BT 1 Trình Trúc Quỳnh X 22.02 . 521 Bình 5,1 BT1 2 6/1 1998 Lợi . BT 1 Hồ Thị Cẩm Thuyệt X 02.09 . 822 Bình 5,1 BT1 3 6/1 1998 Lợi . BT 1 Lê Quang Vĩ 10.05 . 11 Bình 5,1 BT1 4 6/1 1998 An .BT 1 Võ Lê Phúc Hậu 07.02 . 169A.Bình 5,2 BT1 5 6/1 1998 An.BT
 • 2. 1 Phạm Cao Ngọc Ánh X 05.10 . 498 Bình 5,3 BT1 6 6/1 1998 Lợi.BT 1 Tiếu Ngọc Hiếu 24.06 . 329 Bình 5,3 BT1 7 6/1 1998 An.BT 1 Hồ Võ Công Minh 20.04 . 802 Bình 5,3 BT1 8 6/1 1998 Lợi.BT 1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên X 22.10 . 135 Bình 5,4 BT1 9 6/1 1998 Lợi.BT 2 Đoàn Gia Hân X 23.04 . 656 Bình 5,4 BT1 0 6/1 1998 Lợi.BT 2 Lê Thị Minh Hiền X 05.05 . 002 An 5,4 BT1 1 6/1 1998 Thạnh.BT 2 Nguyễn Hòang Nhẫn 02.08 . 681 ĐA.LV 5,4 BT1 2 6/1 1998 2 Lê Hồng Quan 1998 Bình Lợi.BT 5,4 BT1 3 6/1 2 Cao Nhựt Quang 1998 Bình Lợi.BT 5,4 BT1 4 6/1 2 Cao Thành Tân 08.05 . Bình Lợi.BT 5,4 BT1 5 6/1 1998 2 Trần Văn Tèo 15.08 . 215 Bình 5,4 BT1 6 6/1 1998 An.BT 2 Lương Ngọc Minh Thư X 24.03 . 208 Bình 5,4 BT1 7 6/1 1998 An.BT 2 Hồ Phước Trọng 01.02 . Bình An.BT 5,4 BT1 8 6/1 1998 2 Võ Thị Mộng Trúc X 22.04 . 602 Bình 5,4 BT1 9 6/1 1998 Lợi.BT 3 Nguyễn Thị Ngọc An X 25.06.1998 03.An Hòa. 5,1 BT3 0 6/1 Định An 3 Phan Thị Diễm Phương X 02.10.1998 451.Bình An . 5,1 BT3 1 6/1 BT 3 Phạm Thị Kim Loan X 24.03.1998 17.An Lạc. 5,2 BT3 2 6/1 Định An 3 Lê Thị Thúy Quỳnh X 11.07.1997 350.An Hòa. 5,2 BT3 3 6/1 Định An 3 Phan Thị Quốc Trinh X 05.01.1998 91.An Lạc. 5,2 BT3 4 6/1 Định An 3 Phạm Thị Bích Vân X 15.02.1998 263.An Lạc. 5,2 BT3 5 6/1 Định An
 • 3. 3 Lê Ngọc Ánh Bình X 27.09.1998 67.Bình An . 5,3 BT3 6 6/1 BT 3 Lê Thị Cẩm Tiên x 1997 399.An 5,3 ĐA1 7 6/1 Lạc.Định An 1 Đinh Hoàng Bữu 24.03 . 344 Bình An . 5,1 BT1 6/2 1998 BT 2 Phan Phúc Pháp 05.06 . 281 Bình An . 5,1 BT1 6/2 1998 BT 3 Nguyễn Thị Thuý An X 26.08 . 336 Bình 5,2 BT1 6/2 1998 An .BT 4 Võ Quốc Ân 01.12 . 191 Bình 5,2 BT1 6/2 1998 An .BT 5 Lê Thị Phương Quỳnh X 03.09 . 244 Bình 5,2 BT1 6/2 1998 An.BT 6 Đặng Văn Bé Sáu 27.03 . 167 Bình 5,2 BT1 6/2 1998 An.BT 7 Huỳnh Thị Thanh X 01.09 . 333 Bình 5,2 BT1 6/2 1997 An.BT 8 Đặng Thị Anh Thư X 15.09 . 167 Bình 5,2 BT1 6/2 1998 An.BT 9 Nguyễn Ngọc Luận 20.08 . 212 Bình 5,3 BT1 6/2 1998 An.BT 1 Trần Thị Kiều My X 06.05 . 144 Bình 5,3 BT1 0 6/2 1998 An.BT 1 Nguyễn Minh Quang 27.08 . 279 Bình 5,3 BT1 1 6/2 1998 An.BT 1 Phạm Văn Thảo 15.06 . 245 Bình 5,3 BT1 2 6/2 1998 An.BT 1 Đỗ Thị Thuỳ Trang X 04.05 . 274 Bình 5,3 BT1 3 6/2 1998 An.BT 1 Nguyễn Trần Thanh Trúc X 08.05 . 354 Bình 5,3 BT1 4 6/2 1998 An.BT 1 Nguyễn Tuyết My X 19.07. 328 Bình 5,4 BT1 5 6/2 1998 An.BT 1 Võ Chấn Phong 23.02 . 316 Bình 5,4 BT1 6 6/2 1998 An.BT 1 Mai Kim Thà 15.06 . 174 Bình 5,4 BT1 7 6/2 1998 An.BT 1 Mai Thành Ý 01.12 . 109 Bình 5,4 BT1 8 6/2 1998 An.BT
 • 4. 1 Nguyễn Ngọc Hương 17.08.1998 103.Bình An . 5,1 BT3 9 6/2 BT 2 Nguyễn Thị Như Huuỳnh 12.03.1996 154A.Bình 5,1 BT3 0 6/2 An . BT 2 Đặng Văn Hoài Linh 0,8640972 116B.Bình An 5,1 BT3 1 6/2 2 . BT 2 Võ Thị Tuyết Nhi X 22.05.1998 119.Bình An . 5,1 BT3 2 6/2 BT 2 Nguyễn Trọng Nhân 20.11.1996 411.Bình An . 5,1 BT3 3 6/2 BT 2 Đinh Thị Mỹ Ngọc X 09.10.1998 530.Bình An . 5,1 BT3 4 6/2 BT 2 Hồ Văn Vũ Phương 16.08.1997 489.Bình An . 5,1 BT3 5 6/2 BT 2 Trương Thị Thủy Tiên X 16.04.1998 16.Bình An . 5,1 BT3 6 6/2 BT 2 Nguyễn Thị Trinh X 05.05.1998 462A.Bình 5,1 BT3 7 6/2 An . BT 2 Nguyễn Sơn Tùng 07.07.1998 87.Bình An . 5,1 BT3 8 6/2 BT 2 Nguyễn Thị Mỹ Hiền X 04.10.1995 459.Bình An . 5,2 BT3 9 6/2 BT 3 Trần Thị Mỹ Linh X 1998 847.Bình An . 5,2 BT3 0 6/2 BT 3 Đặng Thành Nhân 28.07.1998 585.Bình An . 5,2 BT3 1 6/2 BT 3 Huỳnh Ngọc Nhi 12.07.1997 532.Bình An . 5,2 BT3 2 6/2 BT 3 Trần Thị Tuyết Nhi X 24.09.1997 07.Bình An . 5,2 BT3 3 6/2 BT 3 Nguyễn Minh Tính 12.04.1998 608.Bình An . 5,2 BT3 4 6/2 BT 3 Nguyễn Văn Tõ 18.07.1997 562.Bình An . 5,2 BT3 5 6/2 BT 3 Nguyễn Văn Thừa 24.02.1997 214.Bình An . 5,2 BT3 6 6/2 BT 3 Cao Quốc Nam 18.09.1998 99.Bình An . 5,3 BT3 7 6/2 BT 3 Phạm Trung Tú 02.06 . 211 Bình 5,3 BT1 8 6/2 1998 An.BT
 • 5. 1 Phan Phúc Huy 01.01 . Bình 5,1 BT1 6/3 1998 Lợi . BT 2 Phạm Văn Tài 06.02. Bình Lợi. 5,2 BT1 6/3 1996 BT 3 Đặng Nguyễn Tường Vy X 22.08 . 07 Bình 5,2 BT1 6/3 1998 Lợi.BT 4 Trần Thị Như Ý X 07.07 . 072 Bình 5,4 BT1 6/3 1998 Lợi.BT 5 Nguyễn Duy Linh 23.05 . 076 Bình 5,4 BT1 6/3 1998 Lợi.BT 6 Nguyễn Trọng Khang 08.10 . 108A.Bình 5,2 BT1 6/3 1998 Lợi .BT 7 Nguyễn Thị Phương Yến X 27.10 . 109 Bình 5,3 BT1 6/3 1998 Lợi.BT 8 Nguyễn Ngọc Băng Châu X 15.12 . 110 Bình 5,1 BT1 6/3 1998 Lợi . BT 9 Ngô Kim Thoại X 17.09 . 111 Bình 5,2 BT1 6/3 1998 Lợi.BT 1 Trần Ngọc Khải 15.05 . 120 Bình 5,3 BT1 0 6/3 1998 Lợi.BT 1 Lê Diễm Phúc Ân X 23.12 . 201 Bình 5,2 BT1 1 6/3 1998 Lợi . BT 1 Huỳnh Phú Duy 15.04 . 213 Bình 5,4 BT1 2 6/3 1998 Lợi.BT 1 Nguyễn Thị Ngọc Diễm X 07.12. 218 Bình 5,2 BT1 3 6/3 1996 Lợi . BT 1 Nguyễn Quốc Khánh 17.05 . 220.Bình 5,2 BT1 4 6/3 1998 Lợi.BT 1 Trương Thị Kim Ngân X 01.07 . 229.Bình 5,2 BT1 5 6/3 1998 Lợi.BT 1 Nguyễn Thiện Đức 22.11 . 23 Bình 5,1 BT1 6 6/3 1998 Lợi . BT 1 Trần Thanh Tiến X 13.09 . 252 Bình 5,1 BT1 7 6/3 1998 Lợi . BT 1 Nguyễn Ngọc Trâm X 22.06 . 268 Bình 5,2 BT1 8 6/3 1998 Lợi.BT 1 Huỳnh Nguyễn Đạt 21.01 . 29 Bình 5,1 BT1 9 6/3 1998 Lợi . BT 2 Tăng Phục Hưng 18.03 . 330 Bình 5,3 BT1 0 6/3 1998 Lợi.BT
 • 6. 2 Đỗ Huyền Trang X 02.01.1997 339 Bình 5,3 BT1 1 6/3 Lợi.BT 2 Nguyễn Thị Thuỳ Duyên X 26.10 . 342 Bình 5,4 BT1 2 6/3 1998 Lợi.BT 2 Trần Tuấn Vĩnh 14.04 . 349 Bình 5,2 BT1 3 6/3 1998 Lợi.BT 2 Huỳnh Nhựt Cường 24.10 . 391 Bình 5,3 BT1 4 6/3 1998 Lợi.BT 2 Ngô Đạt Quí 14.12 . 480 Bình 5,4 BT1 5 6/3 1998 Lợi.BT 2 Nguyễn Văn Quý 1998 494 Bình 5,3 BT1 6 6/3 Lợi.BT 2 Lương Quốc Vinh 14.07 . 504 Bình 5,4 BT1 7 6/3 1998 Lợi.BT 2 Võ Văn Quốc Thái 09.09 . 51 Bình 5,3 BT1 8 6/3 1998 Lợi.BT 2 Phương Thu Hương X 22.06 . 519 Bình 5,4 BT1 9 6/3 1998 Lợi.BT 3 Võ Thị Huỳnh Liên X 15.09 . 600 Bình Lợi 5,1 BT1 0 6/3 1998 . BT 3 Nguyễn Minh Lương 03.07 . 671 Bình 5,3 BT1 1 6/3 1998 Lợi.BT 3 Trần Thị Thanh Tuyền X 01.01. 698 Bình 5,2 BT1 2 6/3 1997 Lợi.BT 3 Phạm Thị Ngọc Bích X 10.07 . 708 Bình 5,3 BT1 3 6/3 1998 Lợi.BT 3 Phạm Thanh Cao 15.02 . 708 Bình 5,3 BT1 4 6/3 1998 Lợi.BT 3 Lâm Thành Nhân 11.11 . 708 Bình 5,3 BT1 5 6/3 1998 Lợi.BT 3 Phan Thị Ngọc Yến X 19.08 . 710 Bình 5,3 BT1 6 6/3 1998 Lợi.BT 1 Nguyễn Minh Luân 30.10.1998 92. An Thạnh. 5,3 BT3 6/4 BT 2 Nguyễn Phước Thành 02.06 . 88Bình AnT . 5,1 BT1 6/4 1998 BT 3 Hứa Minh Quân 21.12 . An Thạnh.BT 5,3 BT1 6/4 1998 4 Lê Thị Kiều Duyên X 21.05.1998 132.An 5,1 BT3 6/4 Thạnh. BT
 • 7. 5 Đoàn Thị Ngọc Chăm X 29.07.1998 129.An Thạnh 5,2 BT3 6/4 . BT 6 Diệp Văn Giàng 00.00.1997 53. An Thạnh. 5,3 BT3 6/4 BT 7 Nguyễn Thanh Hậu 24.04.1998 242. An 5,3 BT3 6/4 Thạnh. BT 8 Nguyễn Duy Linh 19.02.1998 273. An 5,3 BT3 6/4 Thạnh. BT 9 Võ Minh Lộc 23.01.1998 228. An 5,3 BT3 6/4 Thạnh. BT 1 Cao Thị Kim Ngân X 04.10.1998 218. An 5,3 BT3 0 6/4 Thạnh. BT 1 Diệp Thị Mỹ Ngân X 19.08.1997 251. An 5,3 BT3 1 6/4 Thạnh. BT 1 Nguyễn Thị Thùy Ngọc X 06.04.1998 48. An Thạnh. 5,3 BT3 2 6/4 BT 1 Ka Nguyễn Tấn Phát 01.03.1996 239. An 5,3 BT3 3 6/4 Thạnh. BT 1 Nguyễn Ngọc Như X 13.05.1998 244. An 5,3 BT3 4 Quỳnh 6/4 Thạnh. BT 1 Trần Thanh Sang 01.07.1998 20. An Thạnh. 5,3 BT3 5 6/4 BT 1 Nguyễn Đặng Thành 15.08.1998 An Thạnh. 5,3 BT3 6 Thạo 6/4 BT 1 Nguyễn Nhựt Thanh 16.12.1997 133. An 5,3 BT3 7 6/4 Thạnh. BT 1 Phạm Minh Thiện 18.03.1996 43. An Thạnh. 5,3 BT3 8 6/4 BT 1 Trần Hữu Thuận 0,5300578 108. An 5,3 BT3 9 6/4 7 Thạnh. BT 2 Trần Thị Như Ý X 28.02.1998 91. An Thạnh. 5,3 BT3 0 6/4 BT 2 Tô Thị Kim Yến X 17.07.1998 09. An Thạnh. 5,3 BT3 1 6/4 BT 2 Trương Thị Trúc Nhi X 20.09.1998 228. An 5,3 BT3 2 6/4 Thạnh. BT 2 Nguyễn Thị Tố Tố X 20.08 . 720 Bình 5,1 BT1 3 6/4 1998 Lợi . BT 2 Nguyễn Thị Xuân Lộc X 16.09 . 739 Bình Lợi 5,1 BT1 4 6/4 1998 . BT
 • 8. 2 Phạm Thị Thanh Tuyền X 08.03 . 797 Bình 5,3 BT1 5 6/4 1998 Lợi.BT 2 Hồ Thị Kim Phụng X 17.07. 804 Bình 5,4 BT1 6 6/4 1998 Lợi.BT 2 Hồ Thị Thanh Lan X 02.10 . 805 Bình 5,4 BT1 7 6/4 1998 Lợi.BT 2 Nguyễn Thị Minh Thư X 17.04 . 806 Bình 5,2 BT1 8 6/4 1998 Lợi.BT 2 Nguyễn Thị Ngọc Thu X 28.05 . 824 Bình 5,1 BT1 9 6/4 1998 Lợi . BT 3 Nguyễn Thị Kiều Oanh X 16.09 . 832 Bình 5,2 BT1 0 6/4 1995 Lợi.BT 3 Phan Tường Nhân 07.07 . 834 Bình 5,3 BT1 1 6/4 1998 Lợi.BT 3 Tôn Nữ Kiều Minh Thy X 27.12 . 840 Bình 5,1 BT1 2 6/4 1998 Lợi . BT 3 Nguyễn Quốc Huy 27.01 . Bình Lợi 5,4 BT1 3 6/4 1998 3 Trần Quốc Duy 09-10-1998 Bình Lợi . BT 5,2 BT1 4 6/4 3 Đinh Thị Hồng Hân X 30.06 . Bình Lợi.BT 5,4 BT1 5 6/4 1998 3 Nguyễn Trọng Nghĩa 19.06 . Bình Lợi.BT 5,4 BT1 6 6/4 1998 3 Lê Chí Hải 20.12 . Bình Thành 5,4 BT1 7 6/4 1998 1 Trần Thị Minh Nguyệt X 08.03 . 501 Định An 5,3 BT1 6/5 1998 2 Nguyễn Văn Hải Lý 18.12.1998 22.An Lạc. 5,2 BT3 6/5 Định An 3 Phan Thanh Nhàn 12.02.1998 85.An Lạc. 5,2 BT3 6/5 Định An 4 Trần Thị Thanh Thuý X 22.06.1997 43.An Lạc. 5,2 BT3 6/5 Định An 5 Nguyễn Thị Bé X 23.12.1998 263AAn 5,1 BT3 6/5 Hòa.Định An 6 Lâm Ngọc Quang Cường 15.04.1998 762.An Hòa. 5,1 BT3 6/5 Định An 7 Trương Văn Đô 03.03.1998 753.An Hòa. 5,1 BT3 6/5 Định An
 • 9. 8 Phạm Long Hà 09.04.1997 263.An Hòa. 5,1 BT3 6/5 Định An 9 Lưu Minh Khương 04.05.1998 714.An Hòa. 5,1 BT3 6/5 Định An 1 Nguyễn Thị Huỳnh Như X 30.08.1998 766.An Hòa. 5,1 BT3 0 6/5 Định An 1 Lê Thị Thúy Nguyên X 22.06.1998 295.An Hòa. 5,1 BT3 1 6/5 Định An 1 Lê Trịnh Như Quỳnh X 15.08.1998 370.An Hòa. 5,1 BT3 2 6/5 Định An 1 Nguyễn Thành Tân 29.01.1998 731.An Hòa. 5,1 BT3 3 6/5 Định An 1 Trương Văn Tâm 26.09.1998 733.An Hòa. 5,1 BT3 4 6/5 Định An 1 Văng Công Ý 11.01.1998 777.An Hòa. 5,1 BT3 5 6/5 Định An 1 Phùng Thị Lành X 1995 786.An Hòa. 5,2 BT3 6 6/5 Định An 1 Hồ Vũ Linh 25.05.1998 279.An Hòa. 5,2 BT3 7 6/5 Định An 1 Trần Thị Hồng Nhung X 08.03.1998 65.An Hòa. 5,2 BT3 8 6/5 Định An 1 Tống Thị Kim Phụng X 11.09.1998 269.An Hòa. 5,2 BT3 9 6/5 Định An 2 Phan Thanh Ca 16.02.1997 05.An Hòa. 5,3 BT3 0 6/5 Định An 2 Nguyễn Quốc Dũng 25.04.1998 690.An Hòa. 5,3 BT3 1 6/5 Định An 2 Nguyễn Thị Huyền X 28.05.1997 671.An Hòa. 5,3 BT3 2 6/5 Định An 2 Trần Văn Lâm 05.10.1997 683.An Hòa. 5,3 BT3 3 6/5 Định An 2 Trần Thị Bảo Ni X 16.02.1997 687.An Hòa. 5,3 BT3 4 6/5 Định An 2 Khưu Thị Sang X 06.06.1997 662.An Hòa. 5,3 BT3 5 6/5 Định An 2 Trần Thị Tường Vi X 09.06.1998 55.An Hòa. 5,3 BT3 6 6/5 Định An 2 Lê Minh Hoàng 15.10.1996 24.An Lạc. 5,2 BT3 7 6/5 Định An
 • 10. 2 Nguyễn Văn Hoài 1995 46 BT2.TTLV 5,2 BT1 8 6/5 2 Nguyễn Thị Thiên Kim X 28.12 . 221Bình 5,2 BT1 9 6/5 1998 An.TTLV 3 Trần Thị Trúc Ly X 10.05 . 16.BT2.TTLV 5,2 BT1 0 6/5 1998 3 Nguyễn Trung Tính 18.03 . 47 BT2.BT 5,2 BT1 1 6/5 1997