SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
June 13th, 2009                                                   Published by: premamotion
Alchimie Spirituala
                                      de Zamolxe şi Iisus spre Dumnezeu Tatăl şi pentru a uşura
CONSIDERAŢII PRIVIND                            trecerea spre noile vremi.
“ÎNVĂŢĂTURILE PIERDUTE”                          Învăţăturile de bază sunt prezentate şi în articolele postate
By ioan on February 11th, 2009                       pe blog. Esenţial este să înţelegem că, aşa cum ne spune şi
Elena Grecu mi-a transmis subtitrarea în limba română la          Iisus, suntem copii lui Dumnezeu. Dar în starea actuală cei
filmul “Învăţăturile pierdute” de Miceal Ledwith fost preot        mai mulţi dintre noi suntem abia în stare potenţială - pentru
catolic, profesor universitar de teologie şi consilier al papei.      că abia reuşim să trăim în prezent, în medie, cca 1,4%. Isus
                                      ne transmite aceasta când îl îndeamnă pe ucenicul care-şi cere
El a cercetat prin cele mai bune biblioteci din lume învăţăturile     voie să-şi îngroape tatăl şi apoi să-l urmeze să lase morţii să-
lui Iisus şi negăsind ceea ce căuta consideră că mesajul pe care      şi îngroape morţii. Când Iisus ne îndeamnă să-l urmăm ne
ni-l transmite Iisus „ mai degrabă, era în legătură cu realizarea     transmite să mergem fiecare cu proprii paşi, prin propriile
unei profunde transformări interioare. Iar cheile pentru a face      expierenţe, pe propria cale, împreună cu El spre Dumnezeu
aceasta sunt din nefericire pierdute.” De asemenea consideră        Tatăl.
că „ni s-a spus puţin şi despre adevăratele lui învăţături.”
                                      Încă de la prima şedinţă cei cu care încep să colaborez ajung să
Este important că Miceal face analiza dogmelor religioase         trăiască în prezent,în medie, cca 60%, ceea ce este echivalent
ca cineva care a fost pe unele din cele mai înalte nivele ale       şi cu „a doua naştere”. Treptat ajungem să ne putem bucura
bisericii. Venind în viaţa aceasta cu un suflet frumos este în       tot mai mult de fiecare clipă, să fim tot mai bine în prezent,
stare să caute şi ajunge la concluzia că învăţăturile esenţiale      tot mai bine în legătură cu Dumnezeu şi cu puterile divine, şi
ale lui Iisus sunt pierdute pe motivul că Iisus ne spune că dacă      să ne putem manifesta ca şi copiii lui Dumnezeu. Se realizează
îi urmăm învăţăturile putem face ceea ce face el şi altele pe       tot mai mult acea profundă transformare interioară care crede
deasupra.                                 Miceal că nu se mai poate realiza pentru că „s-au pierdut
Spre deosebire de mulţi preoţi care cred că la Dumnezeu se         cheile”. Şcoala care se face cu cei cu care colaborez este Şcoala
ajunge numai prin intermediul lor el reuşeşte să fie mult mai       lui Zamolxe.
bine în prezent, mult mai viu decât înainte de a se detaşa de       Chiar dacă este important şi ceea ce discutăm, lucrându-se pe
dogmele bisericeşti. Şi cu toate acestea are dreptate şi când       Legile Creaţiei, este mult mai importantă energia şi informaţia
afirmă că nu a găsit învăţăturile, nu a găsit „cheile” lui Iisus,     pe care o primesc fără cuvinte, direct de la Dumnezeu Tatăl, cei
reuşind să fie în prezent abia cca 6%.                   cu care colaborez. În ceea ce priveşte învăţăturile se lucrează în
Motivul pentru care nu reuşeşte să le găsească este că el caută      primul rând pe cele transmise prin Iisus. Este normal că, aşa
o „tehnologie”. Nu avea cum să găsească cheia pentru că,          cum afirmă Miceal, aceste învăţături făcând parte din Legile
deşi învăţăturile lui Iisus sunt importante, Iisus însuşi este       Creaţiei au fost transmise mai înainte şi de Zamolxe, Buda, ş.
„calea” de legătură cu Tatăl şi nu învăţăturile lui. El ne vorbeşte    a. dar pe noi ne ajută dacă conştientizăm că sunt transmise şi
simbolic şi învăţăturile lui esenţiale sunt consemnate dar         de Iisus.
pentru a-L putea urma trebuie să le înţelegem, să le aplicăm        În ceea ce priveşte minunile care consideră Miceal că nu se
şi să ne detaşăm de ele…                          mai petrec eu văd că le face în mod continuu Tatăl şi prin
Aşa cum afirmă Miceal sunt diferenţe mari între modul cum         intermediul meu. O parte din ele sunt prezentate şi pe blog şi
prezintă textele religioase pe Iisus şi modul cum s-a desfăşurat      probabil că nu sunt cunoscute. Consider că cea mai importantă
viaţa Lui pe pământ. Şi eu am citit cartea „Iisus Omul”, de        dintre „minuni” este faptul că cei cu care ajung să colaborez
Dr. Barbara Thiering, care este un documentar istoric, bazat        reuşesc ca plecând de la starea de copil al lui Dumnezeu aflat
pe documentele istorice din acea vreme. Dar aceasta nu-          în stare potenţială de manifestare să se poată manifesta tot
i diminuează cu nimic importanţa lui Iisus ci dimpotrivă.         mai frumos ca şi Copiii lui Dumnezeu, fiind tot mai bine în
Văzându-L şi ca om ne este mai uşor să-L urmăm, percepându-        prezent, tot mai vii şi mai bine în legătură cu Dumnezeu,
L mai uman.                                bucurându-se tot mai mult de fiecare clipă, această stare de
                                      armonie transmiţându-se şi spre cei apropiaţi nouă şi spre toţi
Motivul pentru care „nici una din marile religii nu se ridică
                                      oamenii şi spre Creaţia Divină şi având ca efect îmbunătăţirea
la nivelul promisiunilor făcute de fondatorii lor” este că
                                      stării de sănătate şi luminarea viitorului şi la cei apropiaţi nouă
fondatorii acestor religii sunt „calea” de reconectare la Tatăl şi
                                      uneori aflaţi în situaţii foarte grele.
după plecarea lor din acest plan cei care-i urmau rămâneau cu
învăţăturile transmise de fondatori pe care le transformau în       Cu Lumină şi Iubire, Ioan
dogme care pe mulţi mai mult îi încurcau.
Miceal ajunge la constatările prezentate pentru că atâta poate
„vedea” de pe nivelul de conştiinţă pe care se află.
Sunt pe aceste locuri, în aceste timpuri, nu pentru a deschide
o altă cale ci pentru a face cât mai accesibile căile deschise
Created using zinepal.com. Go online to create your own zines or read what others have already published.                  1
June 13th, 2009                                                   Published by: premamotion
                                      şi nici nu încerc să dau o imagine apocaliptică a ceea ce se
UN MESAJ DE LA GEORGE                           întâmplă (…) sunt toate îndemnuri că trebuie să ne ridicăm
By ioan on January 13th, 2009                       armonia şi trăirea sufletului în prezent - sau le putem numi
Vă prezint un mesaj pe care George, unul din                oportunităţi.
discipolii deosebiţi cu care colaborez, doreşte să-            Este important să vedem toate aceste dificultăţi ca şi
l prezinte şi pe acest blog. El îl are publicat              îndemnuri de a ne spori legătura cu Dumnezeu, însă repet, este
pe blogul său http://georgeenea.blogspot.com/2009/01/sa-          important să fim ancoraţi într-o stâncă solidă. Prin mesajul
impartasim-cu-totii-procesul.html.                     meu de colaborare pe calea înălţării sufletului spre Dumnezeu
Ne face un serviciu deosebit pentru că în general evit să         invit pe toate sufletele care rezonează cu aceste informaţii să
vorbesc despre „mine” pentru a nu se interpreta că vreau să        afle mai multe despre tehnica cu lumina pe suflet, şi împreună
mă laud. Şi atunci când prezint anumite „vindecări” sau alte        să luăm cu toţii parte şi să împărtăşim lumii procesul alchimiei
„fenomene” pe care le realizează Tatăl şi prin intermediul meu       spirituale.”
o fac pentru a ne creşte credinţa în Tatăl şi pentru a ne deschide     George are şi alte articole deosebite postate pe blogul lui.
sufletul pentru a putea fi ajutaţi. Înţeleg reţinerea multora       Merită să le studiem.
pentru că şi mie dacă nu aş fi în mijlocul evenimentelor mi-ar
fi greu să cred.                              Cu Lumină şi Iubire, Ioan

Când cei cu care colaborez în această şcoală practică de înaltă
spiritualitate ne împărtăşesc din trăirile lor ne ajută să ne       EU SUNT CALEA, ADEVĂRUL
deschidem cu sufletele.
„ Să împărtăşim cu toţii procesul Alchimiei Spirituale.
                                      ŞI VIAŢA!
                                      By ioan on December 23rd, 2008
Este important ca întotdeauna să dăm prioritate stării noastre
de bine din interior.                           Când spune că este „viaţa” trebuie să înţelegem distincţia
                                      dintre a trăi şi a fi viu. Distincţia apare şi mai clar când îl
Niciun lucru nu este mai important pe lume decât Dumnezeu.         îndeamnă pe ucenicul care-şi cere voie să-şi îngroape tatăl şi
Si acest lucru l-au spus mulţi sfinţi in decursul timpului.        apoi să-l urmeze să „lase morţii să-şi îngroape morţii”. Abia
                                      atunci când trăim în prezent suntem şi vii. Şi epigenetica ne
Atunci când începi să simţi acea stare de bine în suflet, acea       confirmă aceasta, arătându-ne că „trăim cu adevărat” numai în
blândeţe şi căldură divină, totul în jurul tău se opreşte. Nimic      prezent. În restul timpului, când suntem în trecut sau în viitor,
nu mai este atât de important, sau atât de serios - sau chiar       rulează prin mintea noastră scenarii, ca în somn.
dramatic pe cât părea.                           Starea de a fi viu este foarte importantă pentru că mulţi trăim
E ca si cum ţi-ai schimba ochelarii. Atunci când totul ni se        multe vieţi fără a reuşi să fim şi vii. Când îi spune lui Nicodim
pare că se duce de râpă, că merge din ce in ce mai prost şi că       că pentru a intra în Împărăţia Cerurilor trebuie să se nască a
totul devine din ce în ce mai complicat - este un semn clar, un      doua oară ne spune că trebuie să devenim vii. Şi copiii sunt
îndemn divin că trebuie să ne ridicam cu sufletul la Dumnezeu       vii… deci atunci când ne spune că pentru a intra în Împărăţia
şi să ieşim din acea stare de conştiinţă - cu alte cuvinte trebuie     Cerurilor trebuie să redevenim copii ne dă acelaşi îndemn cu
să schimbăm ochelarii cu acele lentile fumurii..              alte cuvinte…
Cu cât lucrurile în jurul nostru par pe zi ce trece mai simple,      Este important, pentru cei care au nevoie de aceste confirmări,
din ce in ce mai frumoase, este ca si cum s-ar ridica toata        că şi ştiinţa reuşeşte să confirme tot mai mult adevărul celor
cortina creaţiei divine si am vedea totul in spatele ei, tot        transmise de Iisus.
mecanismul. Acesta este un semn clar ca devenim din ce în ce        Când ne spune că este Calea Iisus ne arată că avem nevoie de
mai mult ca şi copiii, şi din acea stare de armonie a sufletului      o cale pentru a ne apropia de Dumnezeu. Iisus este cea mai
apare starea de mulţumire, apoi de bucurie, apoi de iubire de       importantă cale directă de a ne reconecta cu Tatăl. Sunt şi
Dumnezeu.                                 alte căi importante de a ne reconecta cu tatăl: Zamolxe, Buda,
Este important să înţelegem aceste aspecte. Şi când tot repet       Mahomed… Şi cei cu care colaborez se înalţă pe o cale directă
aceste informaţii, nu insist ca cineva să renunţe la a mai         … Cât poate urca depinde de fiecare …
fi informat, sau să devină neserios… ci doar vorbesc despre        Să ne bucurăm atât cât putem de fiecare clipă şi să ne bucurăm
starea noastră lăuntrică şi naturală - care a fost uitată.         şi de această minunată sărbătoare a naşterii lui Iisus.
Este important şi că în această perioada de timp Dumnezeu
ne trimite mari daruri. Si o face cu imensă iubire. Unul din
aceste măreţe daruri este domnul Ioan Muntean din Arad, prin        SĂ TRĂIM CA ŞI COPIII LUI
intermediul căruia realizăm din ce în ce mai frumos şi mai uşor
armonia sufletului cu Dumnezeu.
                                      DUMNEZEU
                                      By ioan on December 11th, 2008
Este important să înţelegem asta, şi să ne bucurăm de acest dar
                                      Cu toţii suntem şi copii lui Dumnezeu, aşa cum ne spune Iisus,
- prezent în timpuri de mari schimbări. Mi se pare că aceste
                                      dar într-o stare potenţială. Starea actuală a multora dintre noi
timpuri prin care trecem sunt ca nişte zile cu tornade din ce în
                                      o caracterizează frumos Iisus când îi spune ucenicului care îşi
ce mai puternice, care iau şi învârt tot pe unde trec. În aceste
                                      cere voie să-şi îngroape tatăl şi apoi să-l urmeze –să lase morţii
timpuri este bine să fim sub un acoperiş solid, să fim ancoraţi
                                      să-şi îngroape morţii. Pe vremea lui Iisus oamenii trăiau mai
în ceva puternic, ca să nu ne luăm zborul. Şi nu dramatizez
Created using zinepal.com. Go online to create your own zines or read what others have already published.                 2
June 13th, 2009                                                   Published by: premamotion
simplu şi cu toate acestea abia reuşeau să trăiască în medie cca      Pentru aceia dintre noi care credem că trăim o singură viaţă
3% în prezent. Acesta este motivul pentru care le spune morţi.       este important să credem că este aşa dar trebuie să ne
                                      sporim armonia sufletului astfel încât să ne absolvim şcoala
Acum viaţa devine tot mai artificială şi abia trăim în prezent
                                      pământeană. Dacă nu reuşim să ajungem la un nivel de
în medie cca 1,4%, dar caracterizarea ca „morţi” mi se pare
                                      armonie corespunzător şi credem că trăim o singură viaţă
dură şi eu le spun adormiţi. Este important să înţelegem că
                                      există riscul să rămânem blocaţi… Este bine, pe de altă parte,
trebuie să ne „trezim” altfel degeaba am avea toate bogăţiile
                                      să ne înţelegem şi pe aceia dintre noi care credem că se trăiesc
de pe pământ şi am fi cei mai „grozavi” artişti, sportivi şi
                                      mai multe vieţi…
toate celelalte pe deasupra. Mă bucur să văd că şi epigenetica
demonstrează aceasta afirmând că atunci când ne zboară           De fapt văd viaţa ca pe o şcoală a creşterii armoniei sufletului
mintea şi în trecut şi în viitor este ca şi cum ar rula „filme” prin    cu Dumnezeu, cu Creaţia Divină, cu Întregul. Dacă sufletul
mintea noastră…                              ajunge la un nivel corespunzător de armonie atunci nu
                                      mai este obligat să revină în viaţa pământeană. Aşa cum
Aceste timpuri sunt foarte importante. Suntem mulţi veniţi
                                      dacă în şcoala clasică elevul nu-şi însuşeşte cunoştinţele
cu suflet frumos în această viaţă şi simţim nevoia să-l căutăm
                                      corespunzătoare rămâne repetent şi sufletul dacă nu ajunge
pe Dumnezeu. Vedem câte eforturi fac unii dintre noi pentru
                                      la nivelul de armonie corespunzător, se petrece un fenomen
aceasta. Dar sunt şi multe piedici dintre care aş remarca:
                                      asemănător, şi sufletul trebuie să revină până ajunge la nivelul
- dogmele de orice formă fie că sunt de natură religioasă sau
                                      de armonie corespunzător.
ştiinţifică;
                                      După ce ajunge la nivelul de armonie corespunzător sufletul
- în mod normal sunt multe cărţi şi cursuri utile dacă ne putem      mai poate reveni pe pământ dacă mai vrea. Când ajunge la
detaşa de informaţiile pe care le transmit aşa cum calculatorul      nivele de armonie şi mai înalte sufletul mai poate reveni pe
lasă informaţiile şi programele pe hard; dar observ că dacă nu       pământ cu misiuni speciale. Aşa se explică de ce ne spune
ne putem detaşa de aceste informaţii ele ne reduc trăirea în        Alexandru la conferinţă că în Traian Băsescu, Preşedintele
prezent şi în acest caz cursurile şi cărţile în loc să ne ajute ne     României, vede reîncarnat pe Sfântul Nicolae…
îndepărtează de cale; nici calculatorul n-ar putea funcţiona,       Cu Lumină şi Iubire, Ioan
sau ar funcţiona foarte slab, cu toate programele de pe hard
odată.
Ceea ce avem de făcut pentru a trăi ca şi copiii lui Dumnezeu       ŞI RECONECTARE
ne indică atât de frumos Iisus, şi este prezentat şi pe acest blog.
Remarc în mod deosebit:
                                      CONŞTIENTĂ…
                                      By ioan on October 14th, 2008
- când Iisus îi spune lui Nicodim că pentru a intra în Împărăţia
Cerurilor trebuie să se nască a doua oară ne arată simbolic că       Mă bucur s-o cunosc şi pe Andra Ivanov de la workshopul
trebuie să trecem tot mai mult de la trăirea în trecut şi viitor la    susţinut de ea, „Reconectarea”, la conferinţa ANATECOR din
trăirea în prezent pentru a deveni tot mai vii;              acest an.
                                      Plecând de la acesta am studiat şi cartea „Reconectarea” scrisă
- când Iisus ne spune că pentru a intra în Împărăţia Cerurilor       de dr. Eric Pearl. Este o carte deosebită pe care merită s-o citim
trebuie să redevenim copii ne arată simbolic acelaşi lucru,        toţi.
adică să fim în prezent şi să ne bucurăm şi minunăm ca ei
şi atunci suntem bine în legătură cu Dumnezeu şi cu puterile        Ceea ce se face prin intermediul meu are multe asemănări
divine.                                  dar şi deosebiri faţă de “metoda” dr. Pearl. Pentru a o putea
                                      distinge putem să conştientizăm că prin intermediul meu se
Cei cu care colaborez reuşesc să trăiască tot mai frumos şi        realizează şi o reconectare conştientă.
această stare de copii ai lui Dumnezeu, fiind tot mai bine în
prezent şi bucurându-se tot mai mult de fiecare clipă. Starea       Este util să discutăm câteva aspecte:
de bine şi armonie se transmite în primul rând spre copii şi        Esenţa comună este că reuşim să conştientizăm că Dumnezeu
cei apropiaţi nouă dar deschide calea să ne poată urma şi alţii      (Întreg, Lumină, Iubire, Univers, Sursă, Creator) este cel care-
mai uşor.                                 şi face şi lucrarea de reconectare şi prin intermediul nostru…
Cu Lumină şi Iubire, Ioan                         Pentru a înţelege de ce este necesară reconectarea este necesar
                                      să discutăm despre nivelul de conectare cu Întregul. Cu cât
                                      nivelul de conectare este mai înalt cu atât mai bine…
CONTRADICŢIE?
By ioan on October 1st, 2008
                                      Nivelul actual mediu de conectare este reliefat plastic la
                                      începutul sintezei de fizică cuantică „Ce naiba ştim noi de
Faptul că Alexandru ne spune că el vede cum sufletele se          fapt” care arată că „suntem conştienţi doar de 2000 de biţi de
reîncarnează, fapt demonstrat şi de epigenetică mă determină        informaţie din cele 400 de miliarde de biţi pe care îi procesăm
să prezint mai multe elemente legate de acest aspect.           într-o secundă…”. Eu văd nivelul mediu actual de conectare ca
Aparent este o contradicţie între ceea ce afirmă religia          fiind de cca 1%…
creştină, că omul trăieşte o singură viaţă şi ceea ce se cunoaşte     Prin „metoda” dr. Eric Pearl se realizează ceva deosebit: este
în orient că sufletul revine de mai multe ori pe pământ.          important că sunt ajutaţi să-şi îmbunătăţească nivelul de
                                      conectare, cu efecte deosebite, toţi cei care doresc …

Created using zinepal.com. Go online to create your own zines or read what others have already published.                 3
June 13th, 2009                                                  Published by: premamotion
Sunt şi aspecte pe care este bine să le conştientizăm pentru a
se putea beneficia cât mai bine de reconectare:              INCADRAREA IN PROGRAMUL
- Văd că se ajunge la un nivel mediu de conectare de cca          CONFERINTEI - ANATECOR
2,5%; în cazul reconectărilor realizate prin dr. Pearl se ajunge
uneori până la cca 8%; în cazul reconectărilor realizate prin       2008 –
ceilalţi, după aceeaşi metodă, nivelul de conectare la care se       By ioan on September 18th, 2008
ajunge este în funcţie de nivelul de armonie al fiecăruia …        In programul conferintei este prevazut sa sustinem un
Chiar dacă ni se par mici aceste nivele de conectare ele sunt       workshop, Maine intre orele 13 si 13,30.
importante şi trebuie ca fiecare, aşa cum arată şi dr. Pearl, să-     Prezentarea lucrarii este pusa in program dumineca la ora 16.
şi îmbunătăţească în continuare nivelul de conectare;           Este posibil ca lucrarea sa se prezinte mai repede sau mai
- Văd că cca 5% din cei care sunt ajutaţi prin această metodă       tarziu in functe de modul cum se prezinta si celelalte lucrari.
reuşesc ca odată cu îmbunătăţirea stării de sănătate să-şi         Pe cei care participati la conferinta si doriti va invit sa
îmbunătăţească şi parametrii pe viitor. Chiar şi celorlalţi la       participati si la lucrarile mele .
care îmbunătăţindu-se starea de sănătate, fără a-şi îmbunătăţi
şi armonia sufletului, li se înrăutăţesc parametrii pe viitor prin
reconectare li se dau mai multe şanse… Este bine, când se         CONFIRMARE ŞTIINŢIFICĂ A
poate, ca cei la care se realizează reconectarea să-şi sporească
şi starea de armonie a sufletului şi atunci se îmbunătăţeşte şi
                                      MODELULUI DUPĂ CARE NE
sănătatea şi viitorul.                           REGENERĂM.
                                      By ioan on November 10th, 2008
În cazul reconectării conştiente mă ocup numai de cei care au
sufletul pregătit pentru aceasta dar :                   Este foarte important, pentru cei care au nevoie şi de
                                      această confirmare, că ştiinţa reuşeşte să confirme existenţa
- Se îmbunătăţesc în acelaşi timp şi starea de sănătate şi
                                      modelului după care ne regenerăm. Deşi prezintă multe
parametrii pe viitor;
                                      elemente importante acesta este un aspect deosebit din
- Văd că se ajunge la un nivel mediu de conectare de cca          interviul biologului Bruce Lipton …
50%, acest nivel fiind în creştere; starea de conectare se
                                      Văd că la început modelul fiecăruia dintre noi este perfect,
îmbunătăţeşte şi la cei apropiaţi lor;
                                      este divin. El se poate deforma dea lungul timpului dacă
Este important ca fiecare să-şi urmeze calea care i se potriveşte     ceea ce gândim, vorbim sau acţionăm nu este armonios.
cel mai bine pentru reconectare. Referitor la aspectele          Această deformare poate genera şi boli. Starea normală
reconectării mai discutăm pentru că are multe elemente           este de armonie. Tot ce este dizarmonie, chiar dacă nu
deosebite.                                 se manifestă încă ca boală pe corpul fizic, este bine s-o
Pentru cei care participă la simpozionul de terapii de la         înţelegem ca un îndemn să ne sporim armonia sufletului cu
Timişoara prezentăm joi, 16 octombrie, tema „Armonizarea cu        Întregul, cu Dumnezeu. Când ne sporeşte armonia sufletului
Întregul …” ( workshop la ora 16,15 şi conferinţa la ora 17,45).      se îmbunătăţeşte şi modelul după care ne regenerăm.
Discutăm şi pe tema reconectării conştiente…                La cei cu care începe să se facă lucrarea Tatălui şi prin
Cu Lumină şi Iubire, Ioan                         intermediul meu văd cum modelul din momentul în care
                                      începem să colaborăm împreună este înlocuit cu modelul
                                      perfect, divin, ca la o „a doua naştere”… Aşa se explică efectele
CONSIDERAŢII PRIVIND                            deosebite care se observă şi în recuperarea sănătăţii. O parte
                                      din aceste efecte sunt prezentate în alte articole de pe blog.
CONFERINŢA „ANATECOR                            Observ că această influenţă benefică asupra modelului după
2008”                                   care ne regenerăm se transmite şi la cei apropiaţi celor cu care
By ioan on September 24th, 2008                      colaborez în primul rând la copii, părinţi, prieteni, rude…
De cea mai mare importanţă este că la această conferinţă s-        Numărul celor care reuşesc să se menţină singuri în această
a reuşit să se ajungă la un nivel mult mai frumos de armonie        stare de armonie după prima şedinţă este încă mic. Din acest
faţă de conferinţele trecute, aşa cum remarcă şi preşedintele       motiv, cu cei care doresc, continui să colaborăm ca la o şcoală
ANATECOR.                                 de sporire a nivelului de armonie care are ca efecte menţinerea
M-am bucurat ca am participat si la workshopul Andrei           şi îmbunătăţirea stării de sănătate şi a viitorului şi faptul că
Ivanov, reconectarea.                           ne putem bucura tot mai mult de fiecare clipă, efecte care se
                                      transmit şi spre cei apropiaţi nouă.
Cel mai mult m-a încântat Alexandru, băiatul de 16 ani, care
spune ceea ce vede şi vede bine multe… Printre altele vorbeşte       Este bine ca fiecare dintre noi să fie atât de în armonie cât se
şi de reâncarnare.                             poate şi să ne bucurăm atât cât putem de fiecare clipă, trăind
                                      tot mai frumos în prezent. De aceasta depinde câţi dintre noi
Despre aceste aspecte vom discuta mai multe.                pot trece mai departe şi de încercarea importantă care ne
Cu Lumină şi Iubire, Ioan                         aşteaptă.
                                      Cu Lumină şi Iubire, Ioan


Created using zinepal.com. Go online to create your own zines or read what others have already published.                 4

More Related Content

What's hot

Cine este dumnezeu cine este lucifer - ce este omul - explicate de însuşi d...
Cine este dumnezeu  cine este lucifer - ce este omul - explicate de însuşi d...Cine este dumnezeu  cine este lucifer - ce este omul - explicate de însuşi d...
Cine este dumnezeu cine este lucifer - ce este omul - explicate de însuşi d...
Nelu Nemesniciuc
 
1.cum să exercit credinţa promisiunea lui - împlinire peste aşteptări
1.cum să exercit credinţa  promisiunea lui - împlinire peste aşteptări1.cum să exercit credinţa  promisiunea lui - împlinire peste aşteptări
1.cum să exercit credinţa promisiunea lui - împlinire peste aşteptări
Iordache Cristian
 
13. Cum împărtăşesc Evanghelia? Partea 2
13. Cum împărtăşesc Evanghelia? Partea 213. Cum împărtăşesc Evanghelia? Partea 2
13. Cum împărtăşesc Evanghelia? Partea 2
William Anderson
 
Arsenie papacioc singur ortodoxia
Arsenie papacioc  singur ortodoxiaArsenie papacioc  singur ortodoxia
Arsenie papacioc singur ortodoxia
Alin Cazacu
 
Moarte cea dea doua
Moarte cea dea douaMoarte cea dea doua
Moarte cea dea doua
ursudodo
 

What's hot (20)

Viata condusa de scopuri de Rick Warren
Viata condusa de scopuri de Rick WarrenViata condusa de scopuri de Rick Warren
Viata condusa de scopuri de Rick Warren
 
Religie si pseudoreligie
Religie si pseudoreligieReligie si pseudoreligie
Religie si pseudoreligie
 
Efeseni 4.1-3 Atitudini
Efeseni 4.1-3 AtitudiniEfeseni 4.1-3 Atitudini
Efeseni 4.1-3 Atitudini
 
Ar trebui baptistii sa boteze copii? de Raul Enyedi
Ar trebui baptistii sa boteze copii? de Raul EnyediAr trebui baptistii sa boteze copii? de Raul Enyedi
Ar trebui baptistii sa boteze copii? de Raul Enyedi
 
3. Ce este fundamental în ucenicie? notite
3. Ce este fundamental în ucenicie? notite3. Ce este fundamental în ucenicie? notite
3. Ce este fundamental în ucenicie? notite
 
Bertha dudde 002 dumnezeu vorbeste si astazi - arial
Bertha dudde 002  dumnezeu vorbeste si astazi - arialBertha dudde 002  dumnezeu vorbeste si astazi - arial
Bertha dudde 002 dumnezeu vorbeste si astazi - arial
 
Cine este dumnezeu cine este lucifer - ce este omul - explicate de însuşi d...
Cine este dumnezeu  cine este lucifer - ce este omul - explicate de însuşi d...Cine este dumnezeu  cine este lucifer - ce este omul - explicate de însuşi d...
Cine este dumnezeu cine este lucifer - ce este omul - explicate de însuşi d...
 
rEvolutia Interioara
rEvolutia InterioararEvolutia Interioara
rEvolutia Interioara
 
Dumnezeu vorbeşte şi astăzi bertha dudde
Dumnezeu vorbeşte şi astăzi  bertha duddeDumnezeu vorbeşte şi astăzi  bertha dudde
Dumnezeu vorbeşte şi astăzi bertha dudde
 
1.cum să exercit credinţa promisiunea lui - împlinire peste aşteptări
1.cum să exercit credinţa  promisiunea lui - împlinire peste aşteptări1.cum să exercit credinţa  promisiunea lui - împlinire peste aşteptări
1.cum să exercit credinţa promisiunea lui - împlinire peste aşteptări
 
15. Cum îl pot cunoaşte pe Dumnezeu?
15. Cum îl pot cunoaşte pe Dumnezeu?15. Cum îl pot cunoaşte pe Dumnezeu?
15. Cum îl pot cunoaşte pe Dumnezeu?
 
13. Cum împărtăşesc Evanghelia? Partea 2
13. Cum împărtăşesc Evanghelia? Partea 213. Cum împărtăşesc Evanghelia? Partea 2
13. Cum împărtăşesc Evanghelia? Partea 2
 
Viata condusa de scopuri de Rick Warren
Viata condusa de scopuri de Rick WarrenViata condusa de scopuri de Rick Warren
Viata condusa de scopuri de Rick Warren
 
SFINTELE PAȘTI: CENTRUL FIINȚIAL AL VIEȚILOR NOASTRE
SFINTELE PAȘTI: CENTRUL FIINȚIAL AL VIEȚILOR NOASTRESFINTELE PAȘTI: CENTRUL FIINȚIAL AL VIEȚILOR NOASTRE
SFINTELE PAȘTI: CENTRUL FIINȚIAL AL VIEȚILOR NOASTRE
 
1000 de Intrebari si Raspunsuri despre viata duhovniceasca
1000 de Intrebari si Raspunsuri despre viata duhovniceasca1000 de Intrebari si Raspunsuri despre viata duhovniceasca
1000 de Intrebari si Raspunsuri despre viata duhovniceasca
 
mantuirea-in-familie
 mantuirea-in-familie mantuirea-in-familie
mantuirea-in-familie
 
Arsenie papacioc singur ortodoxia
Arsenie papacioc  singur ortodoxiaArsenie papacioc  singur ortodoxia
Arsenie papacioc singur ortodoxia
 
1000 DE ÎNTREBRI SI RASPUNSURI DESPRE VIATA DUHOVNICEASCA
1000 DE ÎNTREBRI SI RASPUNSURI DESPRE VIATA DUHOVNICEASCA1000 DE ÎNTREBRI SI RASPUNSURI DESPRE VIATA DUHOVNICEASCA
1000 DE ÎNTREBRI SI RASPUNSURI DESPRE VIATA DUHOVNICEASCA
 
Moarte cea dea doua
Moarte cea dea douaMoarte cea dea doua
Moarte cea dea doua
 
Fundatia focul sacru prezentare
Fundatia focul sacru prezentare Fundatia focul sacru prezentare
Fundatia focul sacru prezentare
 

Similar to Ioan Muntean - Alchimie Spirituala

Dumnezeu Tatăl în patrologia creştin ortodoxă
Dumnezeu Tatăl în patrologia creştin ortodoxăDumnezeu Tatăl în patrologia creştin ortodoxă
Dumnezeu Tatăl în patrologia creştin ortodoxă
Radu Teodorescu
 
Doreen Virtue - Cum sa ne auzim ingerii
Doreen Virtue - Cum sa ne auzim ingeriiDoreen Virtue - Cum sa ne auzim ingerii
Doreen Virtue - Cum sa ne auzim ingerii
Valentina Ghe
 
Pedobaptism sau antipedobaptism
Pedobaptism sau antipedobaptismPedobaptism sau antipedobaptism
Pedobaptism sau antipedobaptism
anabaptistul
 
Asculta ti-corpul
Asculta ti-corpulAsculta ti-corpul
Asculta ti-corpul
Duna Stefan
 

Similar to Ioan Muntean - Alchimie Spirituala (20)

Dumnezeu Tatăl în patrologia creştin ortodoxă
Dumnezeu Tatăl în patrologia creştin ortodoxăDumnezeu Tatăl în patrologia creştin ortodoxă
Dumnezeu Tatăl în patrologia creştin ortodoxă
 
Doreen Virtue - Cum sa ne auzim ingerii
Doreen Virtue - Cum sa ne auzim ingeriiDoreen Virtue - Cum sa ne auzim ingerii
Doreen Virtue - Cum sa ne auzim ingerii
 
SPERANŢA CREŞTIN ORTODOXĂ PENTRU LUMEA DE AZI
SPERANŢA CREŞTIN ORTODOXĂ PENTRU LUMEA DE AZISPERANŢA CREŞTIN ORTODOXĂ PENTRU LUMEA DE AZI
SPERANŢA CREŞTIN ORTODOXĂ PENTRU LUMEA DE AZI
 
Paul ferrini iubire-fara_conditii_10__
Paul ferrini iubire-fara_conditii_10__Paul ferrini iubire-fara_conditii_10__
Paul ferrini iubire-fara_conditii_10__
 
Ioan Muntean - Elemente de Alchimie Spirituala
Ioan Muntean - Elemente de Alchimie SpiritualaIoan Muntean - Elemente de Alchimie Spirituala
Ioan Muntean - Elemente de Alchimie Spirituala
 
DUMNEZEU TATĂL PE ÎNȚELESUL TUTUTOR
DUMNEZEU TATĂL PE ÎNȚELESUL TUTUTORDUMNEZEU TATĂL PE ÎNȚELESUL TUTUTOR
DUMNEZEU TATĂL PE ÎNȚELESUL TUTUTOR
 
2.Responsabilitatea parintilor acasa [PRIETENIE CURTARE CASATORIE] Paul Washer
2.Responsabilitatea parintilor acasa [PRIETENIE CURTARE CASATORIE] Paul Washer2.Responsabilitatea parintilor acasa [PRIETENIE CURTARE CASATORIE] Paul Washer
2.Responsabilitatea parintilor acasa [PRIETENIE CURTARE CASATORIE] Paul Washer
 
Ioan Muntean - Elemente De Alchimie Spirituala
Ioan Muntean - Elemente De Alchimie SpiritualaIoan Muntean - Elemente De Alchimie Spirituala
Ioan Muntean - Elemente De Alchimie Spirituala
 
OMUL DUHOVNICESC SAU ANTROPOLOGIA VIRTUŢILOR
OMUL DUHOVNICESC SAU ANTROPOLOGIA VIRTUŢILOROMUL DUHOVNICESC SAU ANTROPOLOGIA VIRTUŢILOR
OMUL DUHOVNICESC SAU ANTROPOLOGIA VIRTUŢILOR
 
Ioan Muntean - Un mesaj de la Alina - O reconfirmare ca se poate „merge pe ca...
Ioan Muntean - Un mesaj de la Alina - O reconfirmare ca se poate „merge pe ca...Ioan Muntean - Un mesaj de la Alina - O reconfirmare ca se poate „merge pe ca...
Ioan Muntean - Un mesaj de la Alina - O reconfirmare ca se poate „merge pe ca...
 
SUFLETUL ÎNTRE ÎNGERI ȘI DEMONI
SUFLETUL ÎNTRE ÎNGERI ȘI DEMONISUFLETUL ÎNTRE ÎNGERI ȘI DEMONI
SUFLETUL ÎNTRE ÎNGERI ȘI DEMONI
 
Solidaritate la ora de religie 1.pptx
Solidaritate la ora de religie 1.pptxSolidaritate la ora de religie 1.pptx
Solidaritate la ora de religie 1.pptx
 
Pedobaptism sau antipedobaptism
Pedobaptism sau antipedobaptismPedobaptism sau antipedobaptism
Pedobaptism sau antipedobaptism
 
428 8 14.12.2019
428 8 14.12.2019428 8 14.12.2019
428 8 14.12.2019
 
Ioan Muntean - Elemente de Alchimie Spirituala - lucrare completa
Ioan Muntean - Elemente de Alchimie Spirituala - lucrare completaIoan Muntean - Elemente de Alchimie Spirituala - lucrare completa
Ioan Muntean - Elemente de Alchimie Spirituala - lucrare completa
 
Consilierea biblica-a-adolescentului
Consilierea biblica-a-adolescentuluiConsilierea biblica-a-adolescentului
Consilierea biblica-a-adolescentului
 
Asculta ti-corpul
Asculta ti-corpulAsculta ti-corpul
Asculta ti-corpul
 
Lise bourbeau asculta-ti corpul
Lise bourbeau  asculta-ti corpulLise bourbeau  asculta-ti corpul
Lise bourbeau asculta-ti corpul
 
Asculta ti corpul lise b.
Asculta ti corpul lise b.Asculta ti corpul lise b.
Asculta ti corpul lise b.
 
Focul sacru
Focul sacruFocul sacru
Focul sacru
 

More from rEvolutia Interioara

More from rEvolutia Interioara (13)

Ioan Muntean - Efecte Generale
Ioan Muntean - Efecte GeneraleIoan Muntean - Efecte Generale
Ioan Muntean - Efecte Generale
 
Ioan Muntean - Sinteza Elementelor de Alchimie Spirituala
Ioan Muntean - Sinteza Elementelor de Alchimie SpiritualaIoan Muntean - Sinteza Elementelor de Alchimie Spirituala
Ioan Muntean - Sinteza Elementelor de Alchimie Spirituala
 
Ioan Muntean - Primim cat putem
Ioan Muntean - Primim cat putemIoan Muntean - Primim cat putem
Ioan Muntean - Primim cat putem
 
Ioan Muntean - Scopul blogului Alchimie Spirituala
Ioan Muntean - Scopul blogului Alchimie SpiritualaIoan Muntean - Scopul blogului Alchimie Spirituala
Ioan Muntean - Scopul blogului Alchimie Spirituala
 
Ioan Muntean - Cum putem colabora
Ioan Muntean - Cum putem colaboraIoan Muntean - Cum putem colabora
Ioan Muntean - Cum putem colabora
 
Ioan muntean - Alchimia spirituala - O scurta prezentare
Ioan muntean - Alchimia spirituala - O scurta prezentareIoan muntean - Alchimia spirituala - O scurta prezentare
Ioan muntean - Alchimia spirituala - O scurta prezentare
 
Ioan Muntean - Prezentare autor blog Alchimie Spirituala
Ioan Muntean - Prezentare autor blog Alchimie SpiritualaIoan Muntean - Prezentare autor blog Alchimie Spirituala
Ioan Muntean - Prezentare autor blog Alchimie Spirituala
 
Ioan Muntean - Despre Terapia cu Lumina pe Suflet - Un mesaj de la Rodica
Ioan Muntean - Despre Terapia cu Lumina pe Suflet - Un mesaj de la RodicaIoan Muntean - Despre Terapia cu Lumina pe Suflet - Un mesaj de la Rodica
Ioan Muntean - Despre Terapia cu Lumina pe Suflet - Un mesaj de la Rodica
 
Ioan Muntean - Lectia doctorului Yollok
Ioan Muntean - Lectia doctorului YollokIoan Muntean - Lectia doctorului Yollok
Ioan Muntean - Lectia doctorului Yollok
 
Maica Tereza
Maica TerezaMaica Tereza
Maica Tereza
 
Adevaratii Oameni De Stiinta Au Crezut
Adevaratii Oameni De Stiinta Au CrezutAdevaratii Oameni De Stiinta Au Crezut
Adevaratii Oameni De Stiinta Au Crezut
 
rEvolutia Interioara: Spiritualitate si Armonie Spirituala
rEvolutia Interioara: Spiritualitate si Armonie SpiritualarEvolutia Interioara: Spiritualitate si Armonie Spirituala
rEvolutia Interioara: Spiritualitate si Armonie Spirituala
 
rEvolutia Interioara
rEvolutia InterioararEvolutia Interioara
rEvolutia Interioara
 

Recently uploaded

Recently uploaded (10)

Acatistul Sfinților cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei (16 ...
Acatistul Sfinților cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei (16 ...Acatistul Sfinților cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei (16 ...
Acatistul Sfinților cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei (16 ...
 
Canoane de rugăciune către Sfinții cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăst...
Canoane de rugăciune către Sfinții cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăst...Canoane de rugăciune către Sfinții cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăst...
Canoane de rugăciune către Sfinții cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăst...
 
Canon de rugăciune către Sfânta Cruce, în cinstea arătării ei la Ierusalim, î...
Canon de rugăciune către Sfânta Cruce, în cinstea arătării ei la Ierusalim, î...Canon de rugăciune către Sfânta Cruce, în cinstea arătării ei la Ierusalim, î...
Canon de rugăciune către Sfânta Cruce, în cinstea arătării ei la Ierusalim, î...
 
Acatistul Sfântului apostol şi evanghelist Ioan
Acatistul Sfântului apostol şi evanghelist IoanAcatistul Sfântului apostol şi evanghelist Ioan
Acatistul Sfântului apostol şi evanghelist Ioan
 
Canon de rugăciune către Sfântul mucenic Acachie (s.v. 7 mai / s.n. 20 mai)
Canon de rugăciune către Sfântul mucenic Acachie (s.v. 7 mai / s.n. 20 mai)Canon de rugăciune către Sfântul mucenic Acachie (s.v. 7 mai / s.n. 20 mai)
Canon de rugăciune către Sfântul mucenic Acachie (s.v. 7 mai / s.n. 20 mai)
 
Sfântul apostol Simon Zilotul şi Biserica Podeanu
Sfântul apostol Simon Zilotul şi Biserica PodeanuSfântul apostol Simon Zilotul şi Biserica Podeanu
Sfântul apostol Simon Zilotul şi Biserica Podeanu
 
Acatistul Sfântului apostol şi evanghelist Ioan, bogoslovul (al doilea acatis...
Acatistul Sfântului apostol şi evanghelist Ioan, bogoslovul (al doilea acatis...Acatistul Sfântului apostol şi evanghelist Ioan, bogoslovul (al doilea acatis...
Acatistul Sfântului apostol şi evanghelist Ioan, bogoslovul (al doilea acatis...
 
Acatistul Sfântului slăvitului apostol şi evanghelist Ioan (al treilea acatis...
Acatistul Sfântului slăvitului apostol şi evanghelist Ioan (al treilea acatis...Acatistul Sfântului slăvitului apostol şi evanghelist Ioan (al treilea acatis...
Acatistul Sfântului slăvitului apostol şi evanghelist Ioan (al treilea acatis...
 
Canon de rugăciune către Sfântul apostol Simon, zilotul (10 mai)
Canon de rugăciune către Sfântul apostol Simon, zilotul (10 mai)Canon de rugăciune către Sfântul apostol Simon, zilotul (10 mai)
Canon de rugăciune către Sfântul apostol Simon, zilotul (10 mai)
 
Acatistul Sfintei mari muceniţe Irina din Maghedon (s.v. 5 mai / s.n. 18 mai)
Acatistul Sfintei mari muceniţe Irina din Maghedon (s.v. 5 mai / s.n. 18 mai)Acatistul Sfintei mari muceniţe Irina din Maghedon (s.v. 5 mai / s.n. 18 mai)
Acatistul Sfintei mari muceniţe Irina din Maghedon (s.v. 5 mai / s.n. 18 mai)
 

Ioan Muntean - Alchimie Spirituala

 • 1. June 13th, 2009 Published by: premamotion Alchimie Spirituala de Zamolxe şi Iisus spre Dumnezeu Tatăl şi pentru a uşura CONSIDERAŢII PRIVIND trecerea spre noile vremi. “ÎNVĂŢĂTURILE PIERDUTE” Învăţăturile de bază sunt prezentate şi în articolele postate By ioan on February 11th, 2009 pe blog. Esenţial este să înţelegem că, aşa cum ne spune şi Elena Grecu mi-a transmis subtitrarea în limba română la Iisus, suntem copii lui Dumnezeu. Dar în starea actuală cei filmul “Învăţăturile pierdute” de Miceal Ledwith fost preot mai mulţi dintre noi suntem abia în stare potenţială - pentru catolic, profesor universitar de teologie şi consilier al papei. că abia reuşim să trăim în prezent, în medie, cca 1,4%. Isus ne transmite aceasta când îl îndeamnă pe ucenicul care-şi cere El a cercetat prin cele mai bune biblioteci din lume învăţăturile voie să-şi îngroape tatăl şi apoi să-l urmeze să lase morţii să- lui Iisus şi negăsind ceea ce căuta consideră că mesajul pe care şi îngroape morţii. Când Iisus ne îndeamnă să-l urmăm ne ni-l transmite Iisus „ mai degrabă, era în legătură cu realizarea transmite să mergem fiecare cu proprii paşi, prin propriile unei profunde transformări interioare. Iar cheile pentru a face expierenţe, pe propria cale, împreună cu El spre Dumnezeu aceasta sunt din nefericire pierdute.” De asemenea consideră Tatăl. că „ni s-a spus puţin şi despre adevăratele lui învăţături.” Încă de la prima şedinţă cei cu care încep să colaborez ajung să Este important că Miceal face analiza dogmelor religioase trăiască în prezent,în medie, cca 60%, ceea ce este echivalent ca cineva care a fost pe unele din cele mai înalte nivele ale şi cu „a doua naştere”. Treptat ajungem să ne putem bucura bisericii. Venind în viaţa aceasta cu un suflet frumos este în tot mai mult de fiecare clipă, să fim tot mai bine în prezent, stare să caute şi ajunge la concluzia că învăţăturile esenţiale tot mai bine în legătură cu Dumnezeu şi cu puterile divine, şi ale lui Iisus sunt pierdute pe motivul că Iisus ne spune că dacă să ne putem manifesta ca şi copiii lui Dumnezeu. Se realizează îi urmăm învăţăturile putem face ceea ce face el şi altele pe tot mai mult acea profundă transformare interioară care crede deasupra. Miceal că nu se mai poate realiza pentru că „s-au pierdut Spre deosebire de mulţi preoţi care cred că la Dumnezeu se cheile”. Şcoala care se face cu cei cu care colaborez este Şcoala ajunge numai prin intermediul lor el reuşeşte să fie mult mai lui Zamolxe. bine în prezent, mult mai viu decât înainte de a se detaşa de Chiar dacă este important şi ceea ce discutăm, lucrându-se pe dogmele bisericeşti. Şi cu toate acestea are dreptate şi când Legile Creaţiei, este mult mai importantă energia şi informaţia afirmă că nu a găsit învăţăturile, nu a găsit „cheile” lui Iisus, pe care o primesc fără cuvinte, direct de la Dumnezeu Tatăl, cei reuşind să fie în prezent abia cca 6%. cu care colaborez. În ceea ce priveşte învăţăturile se lucrează în Motivul pentru care nu reuşeşte să le găsească este că el caută primul rând pe cele transmise prin Iisus. Este normal că, aşa o „tehnologie”. Nu avea cum să găsească cheia pentru că, cum afirmă Miceal, aceste învăţături făcând parte din Legile deşi învăţăturile lui Iisus sunt importante, Iisus însuşi este Creaţiei au fost transmise mai înainte şi de Zamolxe, Buda, ş. „calea” de legătură cu Tatăl şi nu învăţăturile lui. El ne vorbeşte a. dar pe noi ne ajută dacă conştientizăm că sunt transmise şi simbolic şi învăţăturile lui esenţiale sunt consemnate dar de Iisus. pentru a-L putea urma trebuie să le înţelegem, să le aplicăm În ceea ce priveşte minunile care consideră Miceal că nu se şi să ne detaşăm de ele… mai petrec eu văd că le face în mod continuu Tatăl şi prin Aşa cum afirmă Miceal sunt diferenţe mari între modul cum intermediul meu. O parte din ele sunt prezentate şi pe blog şi prezintă textele religioase pe Iisus şi modul cum s-a desfăşurat probabil că nu sunt cunoscute. Consider că cea mai importantă viaţa Lui pe pământ. Şi eu am citit cartea „Iisus Omul”, de dintre „minuni” este faptul că cei cu care ajung să colaborez Dr. Barbara Thiering, care este un documentar istoric, bazat reuşesc ca plecând de la starea de copil al lui Dumnezeu aflat pe documentele istorice din acea vreme. Dar aceasta nu- în stare potenţială de manifestare să se poată manifesta tot i diminuează cu nimic importanţa lui Iisus ci dimpotrivă. mai frumos ca şi Copiii lui Dumnezeu, fiind tot mai bine în Văzându-L şi ca om ne este mai uşor să-L urmăm, percepându- prezent, tot mai vii şi mai bine în legătură cu Dumnezeu, L mai uman. bucurându-se tot mai mult de fiecare clipă, această stare de armonie transmiţându-se şi spre cei apropiaţi nouă şi spre toţi Motivul pentru care „nici una din marile religii nu se ridică oamenii şi spre Creaţia Divină şi având ca efect îmbunătăţirea la nivelul promisiunilor făcute de fondatorii lor” este că stării de sănătate şi luminarea viitorului şi la cei apropiaţi nouă fondatorii acestor religii sunt „calea” de reconectare la Tatăl şi uneori aflaţi în situaţii foarte grele. după plecarea lor din acest plan cei care-i urmau rămâneau cu învăţăturile transmise de fondatori pe care le transformau în Cu Lumină şi Iubire, Ioan dogme care pe mulţi mai mult îi încurcau. Miceal ajunge la constatările prezentate pentru că atâta poate „vedea” de pe nivelul de conştiinţă pe care se află. Sunt pe aceste locuri, în aceste timpuri, nu pentru a deschide o altă cale ci pentru a face cât mai accesibile căile deschise Created using zinepal.com. Go online to create your own zines or read what others have already published. 1
 • 2. June 13th, 2009 Published by: premamotion şi nici nu încerc să dau o imagine apocaliptică a ceea ce se UN MESAJ DE LA GEORGE întâmplă (…) sunt toate îndemnuri că trebuie să ne ridicăm By ioan on January 13th, 2009 armonia şi trăirea sufletului în prezent - sau le putem numi Vă prezint un mesaj pe care George, unul din oportunităţi. discipolii deosebiţi cu care colaborez, doreşte să- Este important să vedem toate aceste dificultăţi ca şi l prezinte şi pe acest blog. El îl are publicat îndemnuri de a ne spori legătura cu Dumnezeu, însă repet, este pe blogul său http://georgeenea.blogspot.com/2009/01/sa- important să fim ancoraţi într-o stâncă solidă. Prin mesajul impartasim-cu-totii-procesul.html. meu de colaborare pe calea înălţării sufletului spre Dumnezeu Ne face un serviciu deosebit pentru că în general evit să invit pe toate sufletele care rezonează cu aceste informaţii să vorbesc despre „mine” pentru a nu se interpreta că vreau să afle mai multe despre tehnica cu lumina pe suflet, şi împreună mă laud. Şi atunci când prezint anumite „vindecări” sau alte să luăm cu toţii parte şi să împărtăşim lumii procesul alchimiei „fenomene” pe care le realizează Tatăl şi prin intermediul meu spirituale.” o fac pentru a ne creşte credinţa în Tatăl şi pentru a ne deschide George are şi alte articole deosebite postate pe blogul lui. sufletul pentru a putea fi ajutaţi. Înţeleg reţinerea multora Merită să le studiem. pentru că şi mie dacă nu aş fi în mijlocul evenimentelor mi-ar fi greu să cred. Cu Lumină şi Iubire, Ioan Când cei cu care colaborez în această şcoală practică de înaltă spiritualitate ne împărtăşesc din trăirile lor ne ajută să ne EU SUNT CALEA, ADEVĂRUL deschidem cu sufletele. „ Să împărtăşim cu toţii procesul Alchimiei Spirituale. ŞI VIAŢA! By ioan on December 23rd, 2008 Este important ca întotdeauna să dăm prioritate stării noastre de bine din interior. Când spune că este „viaţa” trebuie să înţelegem distincţia dintre a trăi şi a fi viu. Distincţia apare şi mai clar când îl Niciun lucru nu este mai important pe lume decât Dumnezeu. îndeamnă pe ucenicul care-şi cere voie să-şi îngroape tatăl şi Si acest lucru l-au spus mulţi sfinţi in decursul timpului. apoi să-l urmeze să „lase morţii să-şi îngroape morţii”. Abia atunci când trăim în prezent suntem şi vii. Şi epigenetica ne Atunci când începi să simţi acea stare de bine în suflet, acea confirmă aceasta, arătându-ne că „trăim cu adevărat” numai în blândeţe şi căldură divină, totul în jurul tău se opreşte. Nimic prezent. În restul timpului, când suntem în trecut sau în viitor, nu mai este atât de important, sau atât de serios - sau chiar rulează prin mintea noastră scenarii, ca în somn. dramatic pe cât părea. Starea de a fi viu este foarte importantă pentru că mulţi trăim E ca si cum ţi-ai schimba ochelarii. Atunci când totul ni se multe vieţi fără a reuşi să fim şi vii. Când îi spune lui Nicodim pare că se duce de râpă, că merge din ce in ce mai prost şi că că pentru a intra în Împărăţia Cerurilor trebuie să se nască a totul devine din ce în ce mai complicat - este un semn clar, un doua oară ne spune că trebuie să devenim vii. Şi copiii sunt îndemn divin că trebuie să ne ridicam cu sufletul la Dumnezeu vii… deci atunci când ne spune că pentru a intra în Împărăţia şi să ieşim din acea stare de conştiinţă - cu alte cuvinte trebuie Cerurilor trebuie să redevenim copii ne dă acelaşi îndemn cu să schimbăm ochelarii cu acele lentile fumurii.. alte cuvinte… Cu cât lucrurile în jurul nostru par pe zi ce trece mai simple, Este important, pentru cei care au nevoie de aceste confirmări, din ce in ce mai frumoase, este ca si cum s-ar ridica toata că şi ştiinţa reuşeşte să confirme tot mai mult adevărul celor cortina creaţiei divine si am vedea totul in spatele ei, tot transmise de Iisus. mecanismul. Acesta este un semn clar ca devenim din ce în ce Când ne spune că este Calea Iisus ne arată că avem nevoie de mai mult ca şi copiii, şi din acea stare de armonie a sufletului o cale pentru a ne apropia de Dumnezeu. Iisus este cea mai apare starea de mulţumire, apoi de bucurie, apoi de iubire de importantă cale directă de a ne reconecta cu Tatăl. Sunt şi Dumnezeu. alte căi importante de a ne reconecta cu tatăl: Zamolxe, Buda, Este important să înţelegem aceste aspecte. Şi când tot repet Mahomed… Şi cei cu care colaborez se înalţă pe o cale directă aceste informaţii, nu insist ca cineva să renunţe la a mai … Cât poate urca depinde de fiecare … fi informat, sau să devină neserios… ci doar vorbesc despre Să ne bucurăm atât cât putem de fiecare clipă şi să ne bucurăm starea noastră lăuntrică şi naturală - care a fost uitată. şi de această minunată sărbătoare a naşterii lui Iisus. Este important şi că în această perioada de timp Dumnezeu ne trimite mari daruri. Si o face cu imensă iubire. Unul din aceste măreţe daruri este domnul Ioan Muntean din Arad, prin SĂ TRĂIM CA ŞI COPIII LUI intermediul căruia realizăm din ce în ce mai frumos şi mai uşor armonia sufletului cu Dumnezeu. DUMNEZEU By ioan on December 11th, 2008 Este important să înţelegem asta, şi să ne bucurăm de acest dar Cu toţii suntem şi copii lui Dumnezeu, aşa cum ne spune Iisus, - prezent în timpuri de mari schimbări. Mi se pare că aceste dar într-o stare potenţială. Starea actuală a multora dintre noi timpuri prin care trecem sunt ca nişte zile cu tornade din ce în o caracterizează frumos Iisus când îi spune ucenicului care îşi ce mai puternice, care iau şi învârt tot pe unde trec. În aceste cere voie să-şi îngroape tatăl şi apoi să-l urmeze –să lase morţii timpuri este bine să fim sub un acoperiş solid, să fim ancoraţi să-şi îngroape morţii. Pe vremea lui Iisus oamenii trăiau mai în ceva puternic, ca să nu ne luăm zborul. Şi nu dramatizez Created using zinepal.com. Go online to create your own zines or read what others have already published. 2
 • 3. June 13th, 2009 Published by: premamotion simplu şi cu toate acestea abia reuşeau să trăiască în medie cca Pentru aceia dintre noi care credem că trăim o singură viaţă 3% în prezent. Acesta este motivul pentru care le spune morţi. este important să credem că este aşa dar trebuie să ne sporim armonia sufletului astfel încât să ne absolvim şcoala Acum viaţa devine tot mai artificială şi abia trăim în prezent pământeană. Dacă nu reuşim să ajungem la un nivel de în medie cca 1,4%, dar caracterizarea ca „morţi” mi se pare armonie corespunzător şi credem că trăim o singură viaţă dură şi eu le spun adormiţi. Este important să înţelegem că există riscul să rămânem blocaţi… Este bine, pe de altă parte, trebuie să ne „trezim” altfel degeaba am avea toate bogăţiile să ne înţelegem şi pe aceia dintre noi care credem că se trăiesc de pe pământ şi am fi cei mai „grozavi” artişti, sportivi şi mai multe vieţi… toate celelalte pe deasupra. Mă bucur să văd că şi epigenetica demonstrează aceasta afirmând că atunci când ne zboară De fapt văd viaţa ca pe o şcoală a creşterii armoniei sufletului mintea şi în trecut şi în viitor este ca şi cum ar rula „filme” prin cu Dumnezeu, cu Creaţia Divină, cu Întregul. Dacă sufletul mintea noastră… ajunge la un nivel corespunzător de armonie atunci nu mai este obligat să revină în viaţa pământeană. Aşa cum Aceste timpuri sunt foarte importante. Suntem mulţi veniţi dacă în şcoala clasică elevul nu-şi însuşeşte cunoştinţele cu suflet frumos în această viaţă şi simţim nevoia să-l căutăm corespunzătoare rămâne repetent şi sufletul dacă nu ajunge pe Dumnezeu. Vedem câte eforturi fac unii dintre noi pentru la nivelul de armonie corespunzător, se petrece un fenomen aceasta. Dar sunt şi multe piedici dintre care aş remarca: asemănător, şi sufletul trebuie să revină până ajunge la nivelul - dogmele de orice formă fie că sunt de natură religioasă sau de armonie corespunzător. ştiinţifică; După ce ajunge la nivelul de armonie corespunzător sufletul - în mod normal sunt multe cărţi şi cursuri utile dacă ne putem mai poate reveni pe pământ dacă mai vrea. Când ajunge la detaşa de informaţiile pe care le transmit aşa cum calculatorul nivele de armonie şi mai înalte sufletul mai poate reveni pe lasă informaţiile şi programele pe hard; dar observ că dacă nu pământ cu misiuni speciale. Aşa se explică de ce ne spune ne putem detaşa de aceste informaţii ele ne reduc trăirea în Alexandru la conferinţă că în Traian Băsescu, Preşedintele prezent şi în acest caz cursurile şi cărţile în loc să ne ajute ne României, vede reîncarnat pe Sfântul Nicolae… îndepărtează de cale; nici calculatorul n-ar putea funcţiona, Cu Lumină şi Iubire, Ioan sau ar funcţiona foarte slab, cu toate programele de pe hard odată. Ceea ce avem de făcut pentru a trăi ca şi copiii lui Dumnezeu ŞI RECONECTARE ne indică atât de frumos Iisus, şi este prezentat şi pe acest blog. Remarc în mod deosebit: CONŞTIENTĂ… By ioan on October 14th, 2008 - când Iisus îi spune lui Nicodim că pentru a intra în Împărăţia Cerurilor trebuie să se nască a doua oară ne arată simbolic că Mă bucur s-o cunosc şi pe Andra Ivanov de la workshopul trebuie să trecem tot mai mult de la trăirea în trecut şi viitor la susţinut de ea, „Reconectarea”, la conferinţa ANATECOR din trăirea în prezent pentru a deveni tot mai vii; acest an. Plecând de la acesta am studiat şi cartea „Reconectarea” scrisă - când Iisus ne spune că pentru a intra în Împărăţia Cerurilor de dr. Eric Pearl. Este o carte deosebită pe care merită s-o citim trebuie să redevenim copii ne arată simbolic acelaşi lucru, toţi. adică să fim în prezent şi să ne bucurăm şi minunăm ca ei şi atunci suntem bine în legătură cu Dumnezeu şi cu puterile Ceea ce se face prin intermediul meu are multe asemănări divine. dar şi deosebiri faţă de “metoda” dr. Pearl. Pentru a o putea distinge putem să conştientizăm că prin intermediul meu se Cei cu care colaborez reuşesc să trăiască tot mai frumos şi realizează şi o reconectare conştientă. această stare de copii ai lui Dumnezeu, fiind tot mai bine în prezent şi bucurându-se tot mai mult de fiecare clipă. Starea Este util să discutăm câteva aspecte: de bine şi armonie se transmite în primul rând spre copii şi Esenţa comună este că reuşim să conştientizăm că Dumnezeu cei apropiaţi nouă dar deschide calea să ne poată urma şi alţii (Întreg, Lumină, Iubire, Univers, Sursă, Creator) este cel care- mai uşor. şi face şi lucrarea de reconectare şi prin intermediul nostru… Cu Lumină şi Iubire, Ioan Pentru a înţelege de ce este necesară reconectarea este necesar să discutăm despre nivelul de conectare cu Întregul. Cu cât nivelul de conectare este mai înalt cu atât mai bine… CONTRADICŢIE? By ioan on October 1st, 2008 Nivelul actual mediu de conectare este reliefat plastic la începutul sintezei de fizică cuantică „Ce naiba ştim noi de Faptul că Alexandru ne spune că el vede cum sufletele se fapt” care arată că „suntem conştienţi doar de 2000 de biţi de reîncarnează, fapt demonstrat şi de epigenetică mă determină informaţie din cele 400 de miliarde de biţi pe care îi procesăm să prezint mai multe elemente legate de acest aspect. într-o secundă…”. Eu văd nivelul mediu actual de conectare ca Aparent este o contradicţie între ceea ce afirmă religia fiind de cca 1%… creştină, că omul trăieşte o singură viaţă şi ceea ce se cunoaşte Prin „metoda” dr. Eric Pearl se realizează ceva deosebit: este în orient că sufletul revine de mai multe ori pe pământ. important că sunt ajutaţi să-şi îmbunătăţească nivelul de conectare, cu efecte deosebite, toţi cei care doresc … Created using zinepal.com. Go online to create your own zines or read what others have already published. 3
 • 4. June 13th, 2009 Published by: premamotion Sunt şi aspecte pe care este bine să le conştientizăm pentru a se putea beneficia cât mai bine de reconectare: INCADRAREA IN PROGRAMUL - Văd că se ajunge la un nivel mediu de conectare de cca CONFERINTEI - ANATECOR 2,5%; în cazul reconectărilor realizate prin dr. Pearl se ajunge uneori până la cca 8%; în cazul reconectărilor realizate prin 2008 – ceilalţi, după aceeaşi metodă, nivelul de conectare la care se By ioan on September 18th, 2008 ajunge este în funcţie de nivelul de armonie al fiecăruia … In programul conferintei este prevazut sa sustinem un Chiar dacă ni se par mici aceste nivele de conectare ele sunt workshop, Maine intre orele 13 si 13,30. importante şi trebuie ca fiecare, aşa cum arată şi dr. Pearl, să- Prezentarea lucrarii este pusa in program dumineca la ora 16. şi îmbunătăţească în continuare nivelul de conectare; Este posibil ca lucrarea sa se prezinte mai repede sau mai - Văd că cca 5% din cei care sunt ajutaţi prin această metodă tarziu in functe de modul cum se prezinta si celelalte lucrari. reuşesc ca odată cu îmbunătăţirea stării de sănătate să-şi Pe cei care participati la conferinta si doriti va invit sa îmbunătăţească şi parametrii pe viitor. Chiar şi celorlalţi la participati si la lucrarile mele . care îmbunătăţindu-se starea de sănătate, fără a-şi îmbunătăţi şi armonia sufletului, li se înrăutăţesc parametrii pe viitor prin reconectare li se dau mai multe şanse… Este bine, când se CONFIRMARE ŞTIINŢIFICĂ A poate, ca cei la care se realizează reconectarea să-şi sporească şi starea de armonie a sufletului şi atunci se îmbunătăţeşte şi MODELULUI DUPĂ CARE NE sănătatea şi viitorul. REGENERĂM. By ioan on November 10th, 2008 În cazul reconectării conştiente mă ocup numai de cei care au sufletul pregătit pentru aceasta dar : Este foarte important, pentru cei care au nevoie şi de această confirmare, că ştiinţa reuşeşte să confirme existenţa - Se îmbunătăţesc în acelaşi timp şi starea de sănătate şi modelului după care ne regenerăm. Deşi prezintă multe parametrii pe viitor; elemente importante acesta este un aspect deosebit din - Văd că se ajunge la un nivel mediu de conectare de cca interviul biologului Bruce Lipton … 50%, acest nivel fiind în creştere; starea de conectare se Văd că la început modelul fiecăruia dintre noi este perfect, îmbunătăţeşte şi la cei apropiaţi lor; este divin. El se poate deforma dea lungul timpului dacă Este important ca fiecare să-şi urmeze calea care i se potriveşte ceea ce gândim, vorbim sau acţionăm nu este armonios. cel mai bine pentru reconectare. Referitor la aspectele Această deformare poate genera şi boli. Starea normală reconectării mai discutăm pentru că are multe elemente este de armonie. Tot ce este dizarmonie, chiar dacă nu deosebite. se manifestă încă ca boală pe corpul fizic, este bine s-o Pentru cei care participă la simpozionul de terapii de la înţelegem ca un îndemn să ne sporim armonia sufletului cu Timişoara prezentăm joi, 16 octombrie, tema „Armonizarea cu Întregul, cu Dumnezeu. Când ne sporeşte armonia sufletului Întregul …” ( workshop la ora 16,15 şi conferinţa la ora 17,45). se îmbunătăţeşte şi modelul după care ne regenerăm. Discutăm şi pe tema reconectării conştiente… La cei cu care începe să se facă lucrarea Tatălui şi prin Cu Lumină şi Iubire, Ioan intermediul meu văd cum modelul din momentul în care începem să colaborăm împreună este înlocuit cu modelul perfect, divin, ca la o „a doua naştere”… Aşa se explică efectele CONSIDERAŢII PRIVIND deosebite care se observă şi în recuperarea sănătăţii. O parte din aceste efecte sunt prezentate în alte articole de pe blog. CONFERINŢA „ANATECOR Observ că această influenţă benefică asupra modelului după 2008” care ne regenerăm se transmite şi la cei apropiaţi celor cu care By ioan on September 24th, 2008 colaborez în primul rând la copii, părinţi, prieteni, rude… De cea mai mare importanţă este că la această conferinţă s- Numărul celor care reuşesc să se menţină singuri în această a reuşit să se ajungă la un nivel mult mai frumos de armonie stare de armonie după prima şedinţă este încă mic. Din acest faţă de conferinţele trecute, aşa cum remarcă şi preşedintele motiv, cu cei care doresc, continui să colaborăm ca la o şcoală ANATECOR. de sporire a nivelului de armonie care are ca efecte menţinerea M-am bucurat ca am participat si la workshopul Andrei şi îmbunătăţirea stării de sănătate şi a viitorului şi faptul că Ivanov, reconectarea. ne putem bucura tot mai mult de fiecare clipă, efecte care se transmit şi spre cei apropiaţi nouă. Cel mai mult m-a încântat Alexandru, băiatul de 16 ani, care spune ceea ce vede şi vede bine multe… Printre altele vorbeşte Este bine ca fiecare dintre noi să fie atât de în armonie cât se şi de reâncarnare. poate şi să ne bucurăm atât cât putem de fiecare clipă, trăind tot mai frumos în prezent. De aceasta depinde câţi dintre noi Despre aceste aspecte vom discuta mai multe. pot trece mai departe şi de încercarea importantă care ne Cu Lumină şi Iubire, Ioan aşteaptă. Cu Lumină şi Iubire, Ioan Created using zinepal.com. Go online to create your own zines or read what others have already published. 4