SlideShare a Scribd company logo
1 of 67
Download to read offline
Історія 1
UKRAINIAN
MEDIA SERVICE
2005
GRAPHIC
 NEWS
     ОЕПЧИЙ МАХІНМАКЬМИЙ
     ВИПНБМИЙ ІМУНГПАУІЙИ
І ЙТКЬСНВИФ
ЧАПЖІВ
Пеагтєлн ма гапячі ондії
    Чтйаєлн ційаві мнвими
Пнзтлієлн щн рале онспібмн візтакізтваси
      Звіпяєлн уайси
     Рйкадаєлн опнснсио
      Відлакьнвтєлн
      Рйкадаєлн сейрс
    Дтлаєлн чи вре зпнзтлікн
   Пнбилн вапіамси дкя веб са BW
Історія 2
ІМУНПЛАСНП
2008
ЗПНБИКИ МНВИЙ    ГАЗЕСА З «ВІКЬМИЛ» ДИЗАЙМНЛ
УНПЛАС ГАЗЕСИ:
ЖТПМАКІРСРЬЙІ
ПНЗРКІДТВАММЯ

ЗПНБИКИ ЦІСЙТ
РІСЙТ І ГАПМІСТПТ

МЕ БНЯКИРЯ
ОПНБТВАСИ СА
ЕЙРОЕПЕЛЕМСТВАСИ

МІ Т ЦНЛТ РНБІ
МЕ ВІДЛНВКЯКИ

ВІКЬМН ОІДФНДИКИ
ДН ІКЮРСПТВАММЯ

ЛАКИ ФНПНЧТ
ОІДСПИЛЙТ
ПЕДАЙХІМНЇ ПАДИ   МЕ ЗТОИМЯКИРЯ МА ДНРЯГМТСНЛТ!
АПС ДИПЕЙСНП ЦИСАЄ ЛАСЕПІАКИ
ПНЗТЛІЄ ШН ФНЦЕ РЙАЗАСИ ЖТПМАКІРС
ОПНОНМТЄ ДНOОПАХЮВАСИ:

          ЗМАЙСИ ХІЙАВТ
          РСАСИРСИЙТ

          ОПНІКЮРСПТВАСИ
          ОПНХЕР

          ВІДНБПАЗИСИ
          БТДНВТ

          ОНЙАЗАСИ
          ОНПІВМЯММЯ
ДАЄЛН РВНБНДТ УНСНГПАУТ
ЖТПМАКІРСИ
НОИПАЮСЬРЯ

ШН ПНБИСИ?
ОЕПЕЙНМТЄЛН:
ОПАХЮЄЛН В ЙНЛАМДІ

ІМУНГПАУІЙА — ХЕ РЕПЙНЗМА
ІМУНПЛАХІЙМА ПНБНСА

ОІДВИШЕММЯ ІМСЕПЕРТ ЦИСАЦА

ХЕ ШНРЬ МНВЕ! ХЕ ЙПТСН!
ПНБИЛН ОНКНРИ
  ПАЗНЛ!
ОПАХЮЄЛН
З ГНКНВМИЛ
ПЕДАЙСНПНЛ
ОКІЦ-Н-ОКІЦ
ІМУНГПАУІЙА
ШНМНЛЕПА!
ПНБИЛН
ГПАУІЙТ
АЙСТАКЬМНЮ
ЛАКЮЄЛН
СЕ, ШН
ХІЙАВИСЬ
ЦИСАЦА

ДНОНЛАГАЄЛН
ЙНЛТ
ПНЗІБПАСИРЯ
НЖИВКЯЄЛН
РОНПСИВМІ
СЕЛИ
НСПИЛТЄЛН
ХІКТ ЙТОТ
ПЕРОЕЙСІВ
СА ОПИЗІВ
МА ЛІЖМАПНЖДМИФ
ЙНМЙТПРАФ
SND RUSSIA
2008
ВІДЗМАЙА ЗА ЙПАШИЙ
ГАЗЕСМИЙ ДИЗАЙМ

2009
ВІДЗМАЙА ЗА ЙПАШИЙ
ГАЗЕСМИЙ ДИЗАЙМ

ВІДЗМАЙА ЗА ЙПАШИЙ
ІМУНПЛАХІЙМИЙ ОАЙЕС

РПІБКН ЗА ЙПАШІ
ДНЙТЛЕМСАКЬМІ УНСН

2010
ВІДЗМАЙА ЗА ЙПАШІ НБЙКАДИМЙИ

ВІДЗМАЙА ЗА ІМУНГПАУІЙТ
“ЛАЯСМИЙ ДЕЛНЙПАСІЇ”

БПНМЗА ЗА ІМУНГПАУІЙТ “ЛАПР-500”
Історія 3


«КЬВІВРЬЙА ГАЗЕСА»
 3.0
 2011
ОПНБКЕЛИ:
ФНПНПНЧИЙ
АКЕ «ЗАРСИГКИЙ»
В ЦАРІ БПЕМД

КИЧЕ ОАОЕПНВА ГАЗЕСА

PAGEMAKER 7.0

ЛАЙЕС, ШН РЕБЕ
ВИЦЕПОАВ

ЛАКЕ УІМАМРТВАММЯ
ЗПНБИКИ МНВИЙ ДИЗАЙМ
ОЕПЕНРЛИРКИКИ ВІЗТАКЬМТ ОНДАЦТ

         ХІКЙНЛ МНВИЙ ЧАБКНМ

         МНВІ ЧПИУСИ

         МНВА ГАПМІСТПА

         МНВА ЛНДТКЬМА РІСЙА

         ОЕПЕЙЧКИ МА INDESIGN

         ЗАКИЧИКИ АВСЕМСИЦМІРСЬ
         ГАЗЕСИ

         ЗАХІЙАВИКИ ЖТПМАКІРСІВ
         ДН РОІВОПАХІ
         З ІМУНГПАУІЙНЮ
ДНДАКИ ІМУНГПАУІЙТ
ПНБИЛН СЕЛАСИЦМІ ОНКНРИ
ПНБИЛН СЕЛАСИЦМІ ОНКНРИ
ПНБИЛН СЕЛАСИЦМІ ОНКНРИ
ЗЕЛКЕСПТР В ЯОНМІЇ
ЗЕЛКЕСПТР В ЯОНМІЇ
ОНКЮВАММЯ МА БЕМ КАДЕМА
ГПАУІЙА ОПН «АПЕМТ КЬВІВ»
АКЕ ХЬНГН БТКН
  ЗАЛАКН!
ВИПІЧИКИ ЗПНБИСИ
 ВЕПРІЮ ONLINE

АКЕ В МАР МЕБТКН
  ГПНЧЕЙ
ЛИ МАОИРАКИ
ГПАМС
В ОНРНКЬРСВН
РЧА

І НСПИЛАКИ
100 000
ЛИ ЗПНБИКИ МНВИЙ РТЦАРМИЙ ЙНМСЕМСМИЙ РАЙС
“КЬВІВРЬЙА” — ОЕПЧА ЛНБІКЬМА ПЕГІНМАКЬМА ГАЗЕСА
   SYMBIAN  ANDROID  WINDOWS PHONE 7  IOS
ОЕПЧА КЬВІВРЬЙА ГАЗЕСА
   МА IPAD
Історія 4
 2012
ДКЯ ОПНЛН-ЙАЛОАМІЇ
ЛИ НБПАКИ
ВІДНЛНГН ВЕДТЦНГН

ЗАОТРСИКИ ПНКИЙИ

МАДПТЙТВАКИ
БІГБНПДИ
СА РІСІ-КАЙСИ
АКЕ
МАЙБІКЬЧЕ Т ПНЗЙПТСХІ
ГАЗЕСИ ZIK ДНОНЛНГКА КЬВІВРЬЙА
ЛІРЬЙА ПАДА :-)
1 РІЦМЯ 2012 ПНЙТ
ЗАОПНВАДЖТЮСЬ

МНВТ
РФЕЛТ ПТФТ
ЛІРЬЙНГН
СПАМРОНПСТ
І ЛИ
ЛАКЮЄЛН
 ЇЇ„.

В СЕКЕУНММНЛТ
ПЕЖИЛІ„

З МАЦАКЬМИЙНЛ
ТОПАВКІММЯ
СПАМРОНПСТ
КЛП
ОЕПЧИЙ МНЛЕП ГАЗЕСИ
  ПНЗОПНДАВРЯ
   ДН НБІДТ

  СИПАЖ РЯГМТВ
    20 000
ШЕ ЛИ МАЛАКЮВАКИ„
ЗПНБИКИ ВЕЙСНПНЛ МАЙВИШІ РОНПТДИ КЬВНВА
УАМ-ЗНМТ І МАВІГАХІЮ ПТФТ
   ДН ЄВПН 2012
ДПТЙТЄЛН ЙНЛІЙРИ
ОПН ЯРЯ СА ІВАРЯ
ДН ЄВПН-2012
ВІД ІГНПЯ БЕЖТЙА
ЕЙРОПЕЛЕМСТЄЛН З НБЙКАДИМЙАЛИ
„ І З ЙКАРМИЛИ ЗАГНКНВЙАЛИ
ВКТЦМЕ
УНСН
ВІД
ЛАПІАМА
РСПІКЬХІВА
«ДЯЙТЄЛН»
 ВРІЛ, ФСН
 ОПНГНКНРТВАВ
 ЗА ЛНВМИЙ
 ЗАЙНМ
МА ВИБНПЦТ
СЕЛАСИЙТ
ОІДФНОКЮЄЛН
ІМІХІАСИВТ
«ЙНПЕРОНМДЕМСА»

ОПНСИ ЗАЙНМТ
«ОПН МАЙКЕО»


ВРІ ГАЗЕСИ КЬВНВА
В НДИМ СИЖДЕМЬ ВИФНДЯСЬ
З БІКИЛИ ОНКНРАЛИ
МА ЗМАЙ ОПНСЕРСТ
МНВІ ОПНЕЙСИ
ЙАМАКТ ВИЙДТСЬ
З НМНВКЕМИЛ
БПЕМДНЛ
ЙНЛЕПХІЙМА
ІМУНГПАУІЙА
ЯЙ ОПАХЮЄ
SLEEPTRACKER
ЕЙНМНЛІЦЄРЙІЄ
ІЗВЕРСИЯ
ПИА МНВНРСИ
Історія 5
2012
РСВНПЮЄЛН МНВИЙ
ЙНМСЕМСМИЙ РАЙС
ПНЗДІКИКИ ПЕДАЙХІЮ: ВІДЕН І ЙНМСЕМС

ВКАРМИЙ HTML 5 ОНСІЙ

ЙАМАК ЛАСИЛЕ НЙПЕЛЕ НМ-КАЙМ ЛНВКЕММЯ

НРМНВТ МНВИМЄВНГН ЙНМСЕМСТ РСВНПЮЮСЬ
УКЕЧ МНВИМИ «РЙАЗАМЕ МА СВІ». ОПЯЛА ЛНВА
З ЕУІПТ

ВІДЕН-БКНГИ

КЕЙХІЇ НМ-КАЙМ
infographic school

More Related Content

Featured

How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfmarketingartwork
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsKurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summarySpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at WorkGetSmarter
 

Featured (20)

How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 

infographic school