SlideShare a Scribd company logo
1
Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss
Dr. Geert Driessen
TOV – OAB overleg
Oss, 30 september 2013
Onderwijsachterstandenbestrijding.
Schakelklassen, NT2 en VVE
2
Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss
Achterstandsbestrijding: maatregelen en effecten
Methods
Maatregelen Opbrengsten
Gewichtenregeling ?
ICO / Burgerschapskunde ?
OETC / OET / OALT - / ?
NT2 + / -
VVE + / -
Schakelklassen +
Klassenverkleining + / ?
Gemengde scholen + / -
Brede scholen ?
Jonger beginnen + / ?
Zittenblijven -
Weekendscholen - / ?
Zomerscholen ?
Verlengde schooldag - / ?
Dagarrangementen - / ?
3
Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss
Schakelklassen
Varianten:
- voltijds
- deeltijd (≥ 8u p/w)
- verlengde schooldag (≥ 100u p/j)
Typen:
- voetklas; extra taalonderwijs groep 1-2
- extra taalonderwijs groep 3-7
- extra voorbereiding op V.O.; kopklas na groep 8
- neveninstromersprojecten
Methods
4
Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss
Schakelklassen
Effecten:
- onderbouwschakelklas:
positief effect; ebt eerst weg, daarna weer inhaalslag
- bovenbouwschakelklas en kopklas:
positief effect; geen terugval; houden inhaalslag vast
Aanbevelingen:
- beschouw schakeljaar als onderdeel van integrale aanpak
gedurende hele schoolloopbaan
- geef ook ná het schakeljaar nog extra begeleiding
- niet alleen woordenschat, ook grammatica
Methods
5
Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss
NT2
Sinds jaren ’80:
- aanbod NT2-leermiddelen
- aandacht in opleiding
- verschuiving specifiek, all. lln. → geïntegreerd,
taalzwakke lln. (incl. aut. lln.)
Effectenonderzoek:
- specifieke zorg all. lln.
- onderbouw: meer differentiatie en maatwerk
- kwaliteitsverschillen scholen en lkrn.: verdere
professionalisering lkrn.
Methods
6
Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss
NT2
Pilots taalbeleid onderwijsachterstanden:
- ≥ 50% doelgroeplln.
- extra financiële middelen
- extra ondersteuning experts taal en rekenen
Effectenonderzoek:
- m.n. effectief bij kleuters
- heldere doelen, toetsen, opbrengstgericht werken
- lkrn. omgaan met verschillen tussen lln.
- taalcoördinator/IB-er: inzichtelijk en bespreekbaar maken
resultaten
Methods
7
Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss
VVE-programma’s
Doelgroep:
jonge kinderen uit lagere sociaal-economische milieus
Doel:
preventie onderwijsachterstanden
Inhoud:
ontwikkeling, taal
Methods
8
Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss
Onderzoeksvragen
Hoe wordt VVE geïmplementeerd wat betreft:
• de definitie van de doelgroep
• werving en toeleiding kinderen (en ouders)
• programma’s
• de doorgaande lijn tussen de voor- en vroegschoolse fase
• kwalificatie personeel
• ouderparticipatie
• samenwerking, knelpunten en oplossingen
Methods
9
Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss
De organisatie van VVE
0 2,5 4 6
Leeftijd
Kleutergroepen ba.s.
Peuterspeelzalen
Kinderdagverblijven
VVE
Schoolbesturen
Gemeenten
Decentralisatie
10
Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss
Decentralisatie
Beleid: autonomie en vrijheid
Partners doorgaans sterk gemotiveerd
Enorme variatie qua implementatie van VVE;
verschillen tussen en binnen gemeenten (instellingen)
11
Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss
Doelgroepen / indicatoren
• Kinderdagverblijven/peuterspeelzalen:
- feitelijke ontwikkelingsachterstanden
- psychosociale problemen van het kind
- opleiding ouders
- etnische achtergrond ouders
- thuistaal
- psychosociale problemen ouders
- wijksamenstelling
• Scholen:
- opleiding ouders
Geen betrouwbare en valide screeningsinstrumenten
Geen continuïteit
Menging achterstands- en zorgperspectief
12
Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss
• consultatiebureaus (signalering wordt verplichting?)
• informatiebijeenkomsten in kdv, psz en scholen
• huisbezoek
• allochtone consulenten, eigen taal, eigen wijk
• immigrantenorganisaties, moskeeën
Doelgroep vaak allochtone achtergrond:
specifieke benadering kan zinvol zijn
Zijn CBs toegerust m.b.t. signalering vanuit
achterstandsperspectief?
Werving en toeleiding kinderen en ouders
13
Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss
• vroegschoolse fase:
veel lkrn. hebben aan programma’s gekoppelde cursus
gevolgd, zijn gecertificeerd
• voorschoolse fase:
veel leidsters hebben onvoldoende scholing op
pedagogisch en didactisch gebied en beheersen het
Nederlands onvoldoende
Niveau leidsters peuterspeelzalen en kinderdag-
verblijven is groot probleem aangezien de kern van
VVE is stimulering Nederlandse taal en ontwikkeling
Personeel
14
Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss
VVE-programma’s
• home-based en center-based (combinatie, ouders)
• commercieel en lokaal ontwikkeld (eclectisch,
pragmatisch, maatwerk, kosten, compromissen/historie)
• verschillende benaderingen en ontwikkelingsdomeinen
(sociaal-emotioneel + cognitief)
• continuïteit (tussen instellingen, over de tijd)
• geen programma is ‘evidence-based’
Geen bewijs dat programma’s werken
N
15
Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss
Ouderparticipatie
• schort veel aan
• het ontbreekt vaak aan beleid van gemeenten en
instellingen
• de intake van ouders en kind is vaak onduidelijk, geen
protocol
• vaak geen actieve stimulering van het kind thuis (m.n.
allochtonen)
Veel (samen)werk aan de winkel
16
Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss
Implicaties
Er is al veel werk verzet, MAAR:
• veel meer samenwerking en op één lijn brengen nodig
• stop het steeds opnieuw uitvinden van het wiel
• ontwikkel en gebruik evidence-based instrumenten en
programma’s (kennis vergaren en verspreiden)
• (daarvoor) deels recentralisatie nodig
• meer actieve betrokkenheid van allochtone ouders.
Meer efficiëntie, betere kwaliteit en kostenbesparing

More Related Content

Similar to Geert Driessen (2013) GemOss Onderwijsachterstandenbestrijding Pres.pptx

Suze van de pol opbrengstgericht werken
Suze van de pol  opbrengstgericht werkenSuze van de pol  opbrengstgericht werken
Suze van de pol opbrengstgericht werkenVNUEE
 
Passend onderwijs (PAMAOK002)
Passend onderwijs (PAMAOK002)Passend onderwijs (PAMAOK002)
Passend onderwijs (PAMAOK002)
Ernst Thoutenhoofd
 
Geert Driessen (2013) Naar een optimalisering van voorschoolse educatie
 Geert Driessen (2013) Naar een optimalisering van voorschoolse educatie Geert Driessen (2013) Naar een optimalisering van voorschoolse educatie
Geert Driessen (2013) Naar een optimalisering van voorschoolse educatie
Driessen Research
 
Presentatie groeidocument
Presentatie groeidocumentPresentatie groeidocument
Presentatie groeidocumentparantion
 
Geert Driessen (2015) ITSNieuwsbrief Voorschoolse educatie voor wie en hoe.pdf
Geert Driessen (2015) ITSNieuwsbrief Voorschoolse educatie voor wie en hoe.pdfGeert Driessen (2015) ITSNieuwsbrief Voorschoolse educatie voor wie en hoe.pdf
Geert Driessen (2015) ITSNieuwsbrief Voorschoolse educatie voor wie en hoe.pdf
Driessen Research
 
Geert Driessen (2014). Het Nederlandse onderwijsachterstandenbeleid: Bewezen ...
Geert Driessen (2014). Het Nederlandse onderwijsachterstandenbeleid: Bewezen ...Geert Driessen (2014). Het Nederlandse onderwijsachterstandenbeleid: Bewezen ...
Geert Driessen (2014). Het Nederlandse onderwijsachterstandenbeleid: Bewezen ...
Driessen Research
 
Pp regiodag logopedisten 2015 def (2) tos
Pp regiodag logopedisten 2015 def (2) tosPp regiodag logopedisten 2015 def (2) tos
Pp regiodag logopedisten 2015 def (2) tos
ROS_ZONH
 
SPPOH presentatie voor schoolteams, voorjaar 2014
SPPOH presentatie voor schoolteams, voorjaar 2014SPPOH presentatie voor schoolteams, voorjaar 2014
SPPOH presentatie voor schoolteams, voorjaar 2014
WimvanGrol
 
Workshop regiodag logopedie passend onderwijs
Workshop regiodag logopedie passend onderwijsWorkshop regiodag logopedie passend onderwijs
Workshop regiodag logopedie passend onderwijsROS_ZONH
 
Geert Driessen (2016) College RUG Het onderwijsachterstandenbeleid Pres.pptx
Geert Driessen (2016) College RUG Het onderwijsachterstandenbeleid Pres.pptxGeert Driessen (2016) College RUG Het onderwijsachterstandenbeleid Pres.pptx
Geert Driessen (2016) College RUG Het onderwijsachterstandenbeleid Pres.pptx
Driessen Research
 
Geert Driessen (2013) Did Redding of kwelling.pdf
Geert Driessen (2013) Did Redding of kwelling.pdfGeert Driessen (2013) Did Redding of kwelling.pdf
Geert Driessen (2013) Did Redding of kwelling.pdf
Driessen Research
 
Keuzesessie GOVA (2)
Keuzesessie GOVA (2)Keuzesessie GOVA (2)
Keuzesessie GOVA (2)
VUBrussel
 
2015 05 indicatiecriteria cluster 2 zonh regiodag
2015 05 indicatiecriteria cluster 2 zonh regiodag2015 05 indicatiecriteria cluster 2 zonh regiodag
2015 05 indicatiecriteria cluster 2 zonh regiodag
ROS_ZONH
 
Annemiek Veen, Ineke van der Veen & Geert Driessen (2012) Het bereik van all...
 Annemiek Veen, Ineke van der Veen & Geert Driessen (2012) Het bereik van all... Annemiek Veen, Ineke van der Veen & Geert Driessen (2012) Het bereik van all...
Annemiek Veen, Ineke van der Veen & Geert Driessen (2012) Het bereik van all...Driessen Research
 
Studiedag VIRBO (directeurs basisonderwijs GO!) 11 februari 2014
Studiedag VIRBO (directeurs basisonderwijs GO!) 11 februari 2014Studiedag VIRBO (directeurs basisonderwijs GO!) 11 februari 2014
Studiedag VIRBO (directeurs basisonderwijs GO!) 11 februari 2014
Dirk Jacobs
 
Geert Driessen et al. (2014). Zittenblijven in het Nederlandse basisonderwijs...
Geert Driessen et al. (2014). Zittenblijven in het Nederlandse basisonderwijs...Geert Driessen et al. (2014). Zittenblijven in het Nederlandse basisonderwijs...
Geert Driessen et al. (2014). Zittenblijven in het Nederlandse basisonderwijs...Driessen Research
 
Folder GO! de 3master - basisonderwijs (infofiches bij folder)
Folder GO! de 3master - basisonderwijs (infofiches bij folder)Folder GO! de 3master - basisonderwijs (infofiches bij folder)
Folder GO! de 3master - basisonderwijs (infofiches bij folder)
Raf Vandeweerdt
 
Guts presentatie wolfert ouderavond
Guts presentatie wolfert ouderavond Guts presentatie wolfert ouderavond
Guts presentatie wolfert ouderavond fmvanbommel
 
Inge Bruggers, Geert Driessen & Maurice Gesthuizen (2015) BBMP VVE panacee
Inge Bruggers, Geert Driessen & Maurice Gesthuizen (2015) BBMP VVE panaceeInge Bruggers, Geert Driessen & Maurice Gesthuizen (2015) BBMP VVE panacee
Inge Bruggers, Geert Driessen & Maurice Gesthuizen (2015) BBMP VVE panacee
Driessen Research
 
Annemiek Veen, Geert Driessen & Maartje van Daalen (2015) ORD VVE-doelgroepki...
Annemiek Veen, Geert Driessen & Maartje van Daalen (2015) ORD VVE-doelgroepki...Annemiek Veen, Geert Driessen & Maartje van Daalen (2015) ORD VVE-doelgroepki...
Annemiek Veen, Geert Driessen & Maartje van Daalen (2015) ORD VVE-doelgroepki...
Driessen Research
 

Similar to Geert Driessen (2013) GemOss Onderwijsachterstandenbestrijding Pres.pptx (20)

Suze van de pol opbrengstgericht werken
Suze van de pol  opbrengstgericht werkenSuze van de pol  opbrengstgericht werken
Suze van de pol opbrengstgericht werken
 
Passend onderwijs (PAMAOK002)
Passend onderwijs (PAMAOK002)Passend onderwijs (PAMAOK002)
Passend onderwijs (PAMAOK002)
 
Geert Driessen (2013) Naar een optimalisering van voorschoolse educatie
 Geert Driessen (2013) Naar een optimalisering van voorschoolse educatie Geert Driessen (2013) Naar een optimalisering van voorschoolse educatie
Geert Driessen (2013) Naar een optimalisering van voorschoolse educatie
 
Presentatie groeidocument
Presentatie groeidocumentPresentatie groeidocument
Presentatie groeidocument
 
Geert Driessen (2015) ITSNieuwsbrief Voorschoolse educatie voor wie en hoe.pdf
Geert Driessen (2015) ITSNieuwsbrief Voorschoolse educatie voor wie en hoe.pdfGeert Driessen (2015) ITSNieuwsbrief Voorschoolse educatie voor wie en hoe.pdf
Geert Driessen (2015) ITSNieuwsbrief Voorschoolse educatie voor wie en hoe.pdf
 
Geert Driessen (2014). Het Nederlandse onderwijsachterstandenbeleid: Bewezen ...
Geert Driessen (2014). Het Nederlandse onderwijsachterstandenbeleid: Bewezen ...Geert Driessen (2014). Het Nederlandse onderwijsachterstandenbeleid: Bewezen ...
Geert Driessen (2014). Het Nederlandse onderwijsachterstandenbeleid: Bewezen ...
 
Pp regiodag logopedisten 2015 def (2) tos
Pp regiodag logopedisten 2015 def (2) tosPp regiodag logopedisten 2015 def (2) tos
Pp regiodag logopedisten 2015 def (2) tos
 
SPPOH presentatie voor schoolteams, voorjaar 2014
SPPOH presentatie voor schoolteams, voorjaar 2014SPPOH presentatie voor schoolteams, voorjaar 2014
SPPOH presentatie voor schoolteams, voorjaar 2014
 
Workshop regiodag logopedie passend onderwijs
Workshop regiodag logopedie passend onderwijsWorkshop regiodag logopedie passend onderwijs
Workshop regiodag logopedie passend onderwijs
 
Geert Driessen (2016) College RUG Het onderwijsachterstandenbeleid Pres.pptx
Geert Driessen (2016) College RUG Het onderwijsachterstandenbeleid Pres.pptxGeert Driessen (2016) College RUG Het onderwijsachterstandenbeleid Pres.pptx
Geert Driessen (2016) College RUG Het onderwijsachterstandenbeleid Pres.pptx
 
Geert Driessen (2013) Did Redding of kwelling.pdf
Geert Driessen (2013) Did Redding of kwelling.pdfGeert Driessen (2013) Did Redding of kwelling.pdf
Geert Driessen (2013) Did Redding of kwelling.pdf
 
Keuzesessie GOVA (2)
Keuzesessie GOVA (2)Keuzesessie GOVA (2)
Keuzesessie GOVA (2)
 
2015 05 indicatiecriteria cluster 2 zonh regiodag
2015 05 indicatiecriteria cluster 2 zonh regiodag2015 05 indicatiecriteria cluster 2 zonh regiodag
2015 05 indicatiecriteria cluster 2 zonh regiodag
 
Annemiek Veen, Ineke van der Veen & Geert Driessen (2012) Het bereik van all...
 Annemiek Veen, Ineke van der Veen & Geert Driessen (2012) Het bereik van all... Annemiek Veen, Ineke van der Veen & Geert Driessen (2012) Het bereik van all...
Annemiek Veen, Ineke van der Veen & Geert Driessen (2012) Het bereik van all...
 
Studiedag VIRBO (directeurs basisonderwijs GO!) 11 februari 2014
Studiedag VIRBO (directeurs basisonderwijs GO!) 11 februari 2014Studiedag VIRBO (directeurs basisonderwijs GO!) 11 februari 2014
Studiedag VIRBO (directeurs basisonderwijs GO!) 11 februari 2014
 
Geert Driessen et al. (2014). Zittenblijven in het Nederlandse basisonderwijs...
Geert Driessen et al. (2014). Zittenblijven in het Nederlandse basisonderwijs...Geert Driessen et al. (2014). Zittenblijven in het Nederlandse basisonderwijs...
Geert Driessen et al. (2014). Zittenblijven in het Nederlandse basisonderwijs...
 
Folder GO! de 3master - basisonderwijs (infofiches bij folder)
Folder GO! de 3master - basisonderwijs (infofiches bij folder)Folder GO! de 3master - basisonderwijs (infofiches bij folder)
Folder GO! de 3master - basisonderwijs (infofiches bij folder)
 
Guts presentatie wolfert ouderavond
Guts presentatie wolfert ouderavond Guts presentatie wolfert ouderavond
Guts presentatie wolfert ouderavond
 
Inge Bruggers, Geert Driessen & Maurice Gesthuizen (2015) BBMP VVE panacee
Inge Bruggers, Geert Driessen & Maurice Gesthuizen (2015) BBMP VVE panaceeInge Bruggers, Geert Driessen & Maurice Gesthuizen (2015) BBMP VVE panacee
Inge Bruggers, Geert Driessen & Maurice Gesthuizen (2015) BBMP VVE panacee
 
Annemiek Veen, Geert Driessen & Maartje van Daalen (2015) ORD VVE-doelgroepki...
Annemiek Veen, Geert Driessen & Maartje van Daalen (2015) ORD VVE-doelgroepki...Annemiek Veen, Geert Driessen & Maartje van Daalen (2015) ORD VVE-doelgroepki...
Annemiek Veen, Geert Driessen & Maartje van Daalen (2015) ORD VVE-doelgroepki...
 

More from Driessen Research

Geert Driessen (2024) OOP De generaliseerbaarheid van een VVE-modelprogramma....
Geert Driessen (2024) OOP De generaliseerbaarheid van een VVE-modelprogramma....Geert Driessen (2024) OOP De generaliseerbaarheid van een VVE-modelprogramma....
Geert Driessen (2024) OOP De generaliseerbaarheid van een VVE-modelprogramma....
Driessen Research
 
Geert Driessen (2024) Demasqué VVE-modelprogramma's.pdf
Geert Driessen (2024) Demasqué VVE-modelprogramma's.pdfGeert Driessen (2024) Demasqué VVE-modelprogramma's.pdf
Geert Driessen (2024) Demasqué VVE-modelprogramma's.pdf
Driessen Research
 
Geert Driessen (2024) Encyclopedia Abecedarian an impossible model preschool ...
Geert Driessen (2024) Encyclopedia Abecedarian an impossible model preschool ...Geert Driessen (2024) Encyclopedia Abecedarian an impossible model preschool ...
Geert Driessen (2024) Encyclopedia Abecedarian an impossible model preschool ...
Driessen Research
 
Geert Driessen (2023) Encyclopedia The Perry HighScope Preschool Program A Cr...
Geert Driessen (2023) Encyclopedia The Perry HighScope Preschool Program A Cr...Geert Driessen (2023) Encyclopedia The Perry HighScope Preschool Program A Cr...
Geert Driessen (2023) Encyclopedia The Perry HighScope Preschool Program A Cr...
Driessen Research
 
Kees de Bot, Geert Driessen & Paul Jungbluth (1988) MLEML An exploration of t...
Kees de Bot, Geert Driessen & Paul Jungbluth (1988) MLEML An exploration of t...Kees de Bot, Geert Driessen & Paul Jungbluth (1988) MLEML An exploration of t...
Kees de Bot, Geert Driessen & Paul Jungbluth (1988) MLEML An exploration of t...
Driessen Research
 
Geert Driessen (1992) MLEML Developments in first and second language acquisi...
Geert Driessen (1992) MLEML Developments in first and second language acquisi...Geert Driessen (1992) MLEML Developments in first and second language acquisi...
Geert Driessen (1992) MLEML Developments in first and second language acquisi...
Driessen Research
 
Geert Driessen, Lia Mulder & Paul Jungbluth (1994) ILAPSI Ethnicity and socia...
Geert Driessen, Lia Mulder & Paul Jungbluth (1994) ILAPSI Ethnicity and socia...Geert Driessen, Lia Mulder & Paul Jungbluth (1994) ILAPSI Ethnicity and socia...
Geert Driessen, Lia Mulder & Paul Jungbluth (1994) ILAPSI Ethnicity and socia...
Driessen Research
 
Geert Driessen & Pim Valkenberg (2000) AERA Islamic schools in the western wo...
Geert Driessen & Pim Valkenberg (2000) AERA Islamic schools in the western wo...Geert Driessen & Pim Valkenberg (2000) AERA Islamic schools in the western wo...
Geert Driessen & Pim Valkenberg (2000) AERA Islamic schools in the western wo...
Driessen Research
 
Geert Driessen (2000) AEGEE Islamic schools in the western world Paper.pdf
Geert Driessen (2000) AEGEE Islamic schools in the western world Paper.pdfGeert Driessen (2000) AEGEE Islamic schools in the western world Paper.pdf
Geert Driessen (2000) AEGEE Islamic schools in the western world Paper.pdf
Driessen Research
 
Geert Driessen (2001) AERA Public-private effects in elementary schools in th...
Geert Driessen (2001) AERA Public-private effects in elementary schools in th...Geert Driessen (2001) AERA Public-private effects in elementary schools in th...
Geert Driessen (2001) AERA Public-private effects in elementary schools in th...
Driessen Research
 
Geert Driessen & Frederik Smit (2005) ERNAPE Integration participation and ed...
Geert Driessen & Frederik Smit (2005) ERNAPE Integration participation and ed...Geert Driessen & Frederik Smit (2005) ERNAPE Integration participation and ed...
Geert Driessen & Frederik Smit (2005) ERNAPE Integration participation and ed...
Driessen Research
 
Frederik Smit & Geert Driessen (2005) CARE Parent and community involvement i...
Frederik Smit & Geert Driessen (2005) CARE Parent and community involvement i...Frederik Smit & Geert Driessen (2005) CARE Parent and community involvement i...
Frederik Smit & Geert Driessen (2005) CARE Parent and community involvement i...
Driessen Research
 
Geert Driessen (2006) ERCOMER Integration participation and education Pres.ppt
Geert Driessen (2006) ERCOMER Integration participation and education Pres.pptGeert Driessen (2006) ERCOMER Integration participation and education Pres.ppt
Geert Driessen (2006) ERCOMER Integration participation and education Pres.ppt
Driessen Research
 
Michael Merry & Geert Driessen (2010) WCCES Integration by other means Hindu ...
Michael Merry & Geert Driessen (2010) WCCES Integration by other means Hindu ...Michael Merry & Geert Driessen (2010) WCCES Integration by other means Hindu ...
Michael Merry & Geert Driessen (2010) WCCES Integration by other means Hindu ...
Driessen Research
 
Geert Driessen & Michael Merry (2013) AERA Tackling socioeconomic and ethnic ...
Geert Driessen & Michael Merry (2013) AERA Tackling socioeconomic and ethnic ...Geert Driessen & Michael Merry (2013) AERA Tackling socioeconomic and ethnic ...
Geert Driessen & Michael Merry (2013) AERA Tackling socioeconomic and ethnic ...
Driessen Research
 
Frederik Smit & Geert Driessen (2013) ERNAPE Dealing with street culture in s...
Frederik Smit & Geert Driessen (2013) ERNAPE Dealing with street culture in s...Frederik Smit & Geert Driessen (2013) ERNAPE Dealing with street culture in s...
Frederik Smit & Geert Driessen (2013) ERNAPE Dealing with street culture in s...
Driessen Research
 
Frederik Smit & Geert Driessen (2013) ERNAPE Critical lessons from practices ...
Frederik Smit & Geert Driessen (2013) ERNAPE Critical lessons from practices ...Frederik Smit & Geert Driessen (2013) ERNAPE Critical lessons from practices ...
Frederik Smit & Geert Driessen (2013) ERNAPE Critical lessons from practices ...
Driessen Research
 
Geert Driessen & Michael Merry (2015) RA The gross and net effects Pres.pdf
Geert Driessen & Michael Merry (2015) RA The gross and net effects Pres.pdfGeert Driessen & Michael Merry (2015) RA The gross and net effects Pres.pdf
Geert Driessen & Michael Merry (2015) RA The gross and net effects Pres.pdf
Driessen Research
 
Orhan Agirdag, Geert Driessen & Michael Merry (2015) ESA Is there a Catholic ...
Orhan Agirdag, Geert Driessen & Michael Merry (2015) ESA Is there a Catholic ...Orhan Agirdag, Geert Driessen & Michael Merry (2015) ESA Is there a Catholic ...
Orhan Agirdag, Geert Driessen & Michael Merry (2015) ESA Is there a Catholic ...
Driessen Research
 
Geert Driessen (2016) College RUG Performance differences between religious a...
Geert Driessen (2016) College RUG Performance differences between religious a...Geert Driessen (2016) College RUG Performance differences between religious a...
Geert Driessen (2016) College RUG Performance differences between religious a...
Driessen Research
 

More from Driessen Research (20)

Geert Driessen (2024) OOP De generaliseerbaarheid van een VVE-modelprogramma....
Geert Driessen (2024) OOP De generaliseerbaarheid van een VVE-modelprogramma....Geert Driessen (2024) OOP De generaliseerbaarheid van een VVE-modelprogramma....
Geert Driessen (2024) OOP De generaliseerbaarheid van een VVE-modelprogramma....
 
Geert Driessen (2024) Demasqué VVE-modelprogramma's.pdf
Geert Driessen (2024) Demasqué VVE-modelprogramma's.pdfGeert Driessen (2024) Demasqué VVE-modelprogramma's.pdf
Geert Driessen (2024) Demasqué VVE-modelprogramma's.pdf
 
Geert Driessen (2024) Encyclopedia Abecedarian an impossible model preschool ...
Geert Driessen (2024) Encyclopedia Abecedarian an impossible model preschool ...Geert Driessen (2024) Encyclopedia Abecedarian an impossible model preschool ...
Geert Driessen (2024) Encyclopedia Abecedarian an impossible model preschool ...
 
Geert Driessen (2023) Encyclopedia The Perry HighScope Preschool Program A Cr...
Geert Driessen (2023) Encyclopedia The Perry HighScope Preschool Program A Cr...Geert Driessen (2023) Encyclopedia The Perry HighScope Preschool Program A Cr...
Geert Driessen (2023) Encyclopedia The Perry HighScope Preschool Program A Cr...
 
Kees de Bot, Geert Driessen & Paul Jungbluth (1988) MLEML An exploration of t...
Kees de Bot, Geert Driessen & Paul Jungbluth (1988) MLEML An exploration of t...Kees de Bot, Geert Driessen & Paul Jungbluth (1988) MLEML An exploration of t...
Kees de Bot, Geert Driessen & Paul Jungbluth (1988) MLEML An exploration of t...
 
Geert Driessen (1992) MLEML Developments in first and second language acquisi...
Geert Driessen (1992) MLEML Developments in first and second language acquisi...Geert Driessen (1992) MLEML Developments in first and second language acquisi...
Geert Driessen (1992) MLEML Developments in first and second language acquisi...
 
Geert Driessen, Lia Mulder & Paul Jungbluth (1994) ILAPSI Ethnicity and socia...
Geert Driessen, Lia Mulder & Paul Jungbluth (1994) ILAPSI Ethnicity and socia...Geert Driessen, Lia Mulder & Paul Jungbluth (1994) ILAPSI Ethnicity and socia...
Geert Driessen, Lia Mulder & Paul Jungbluth (1994) ILAPSI Ethnicity and socia...
 
Geert Driessen & Pim Valkenberg (2000) AERA Islamic schools in the western wo...
Geert Driessen & Pim Valkenberg (2000) AERA Islamic schools in the western wo...Geert Driessen & Pim Valkenberg (2000) AERA Islamic schools in the western wo...
Geert Driessen & Pim Valkenberg (2000) AERA Islamic schools in the western wo...
 
Geert Driessen (2000) AEGEE Islamic schools in the western world Paper.pdf
Geert Driessen (2000) AEGEE Islamic schools in the western world Paper.pdfGeert Driessen (2000) AEGEE Islamic schools in the western world Paper.pdf
Geert Driessen (2000) AEGEE Islamic schools in the western world Paper.pdf
 
Geert Driessen (2001) AERA Public-private effects in elementary schools in th...
Geert Driessen (2001) AERA Public-private effects in elementary schools in th...Geert Driessen (2001) AERA Public-private effects in elementary schools in th...
Geert Driessen (2001) AERA Public-private effects in elementary schools in th...
 
Geert Driessen & Frederik Smit (2005) ERNAPE Integration participation and ed...
Geert Driessen & Frederik Smit (2005) ERNAPE Integration participation and ed...Geert Driessen & Frederik Smit (2005) ERNAPE Integration participation and ed...
Geert Driessen & Frederik Smit (2005) ERNAPE Integration participation and ed...
 
Frederik Smit & Geert Driessen (2005) CARE Parent and community involvement i...
Frederik Smit & Geert Driessen (2005) CARE Parent and community involvement i...Frederik Smit & Geert Driessen (2005) CARE Parent and community involvement i...
Frederik Smit & Geert Driessen (2005) CARE Parent and community involvement i...
 
Geert Driessen (2006) ERCOMER Integration participation and education Pres.ppt
Geert Driessen (2006) ERCOMER Integration participation and education Pres.pptGeert Driessen (2006) ERCOMER Integration participation and education Pres.ppt
Geert Driessen (2006) ERCOMER Integration participation and education Pres.ppt
 
Michael Merry & Geert Driessen (2010) WCCES Integration by other means Hindu ...
Michael Merry & Geert Driessen (2010) WCCES Integration by other means Hindu ...Michael Merry & Geert Driessen (2010) WCCES Integration by other means Hindu ...
Michael Merry & Geert Driessen (2010) WCCES Integration by other means Hindu ...
 
Geert Driessen & Michael Merry (2013) AERA Tackling socioeconomic and ethnic ...
Geert Driessen & Michael Merry (2013) AERA Tackling socioeconomic and ethnic ...Geert Driessen & Michael Merry (2013) AERA Tackling socioeconomic and ethnic ...
Geert Driessen & Michael Merry (2013) AERA Tackling socioeconomic and ethnic ...
 
Frederik Smit & Geert Driessen (2013) ERNAPE Dealing with street culture in s...
Frederik Smit & Geert Driessen (2013) ERNAPE Dealing with street culture in s...Frederik Smit & Geert Driessen (2013) ERNAPE Dealing with street culture in s...
Frederik Smit & Geert Driessen (2013) ERNAPE Dealing with street culture in s...
 
Frederik Smit & Geert Driessen (2013) ERNAPE Critical lessons from practices ...
Frederik Smit & Geert Driessen (2013) ERNAPE Critical lessons from practices ...Frederik Smit & Geert Driessen (2013) ERNAPE Critical lessons from practices ...
Frederik Smit & Geert Driessen (2013) ERNAPE Critical lessons from practices ...
 
Geert Driessen & Michael Merry (2015) RA The gross and net effects Pres.pdf
Geert Driessen & Michael Merry (2015) RA The gross and net effects Pres.pdfGeert Driessen & Michael Merry (2015) RA The gross and net effects Pres.pdf
Geert Driessen & Michael Merry (2015) RA The gross and net effects Pres.pdf
 
Orhan Agirdag, Geert Driessen & Michael Merry (2015) ESA Is there a Catholic ...
Orhan Agirdag, Geert Driessen & Michael Merry (2015) ESA Is there a Catholic ...Orhan Agirdag, Geert Driessen & Michael Merry (2015) ESA Is there a Catholic ...
Orhan Agirdag, Geert Driessen & Michael Merry (2015) ESA Is there a Catholic ...
 
Geert Driessen (2016) College RUG Performance differences between religious a...
Geert Driessen (2016) College RUG Performance differences between religious a...Geert Driessen (2016) College RUG Performance differences between religious a...
Geert Driessen (2016) College RUG Performance differences between religious a...
 

Geert Driessen (2013) GemOss Onderwijsachterstandenbestrijding Pres.pptx

 • 1. 1 Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss Dr. Geert Driessen TOV – OAB overleg Oss, 30 september 2013 Onderwijsachterstandenbestrijding. Schakelklassen, NT2 en VVE
 • 2. 2 Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss Achterstandsbestrijding: maatregelen en effecten Methods Maatregelen Opbrengsten Gewichtenregeling ? ICO / Burgerschapskunde ? OETC / OET / OALT - / ? NT2 + / - VVE + / - Schakelklassen + Klassenverkleining + / ? Gemengde scholen + / - Brede scholen ? Jonger beginnen + / ? Zittenblijven - Weekendscholen - / ? Zomerscholen ? Verlengde schooldag - / ? Dagarrangementen - / ?
 • 3. 3 Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss Schakelklassen Varianten: - voltijds - deeltijd (≥ 8u p/w) - verlengde schooldag (≥ 100u p/j) Typen: - voetklas; extra taalonderwijs groep 1-2 - extra taalonderwijs groep 3-7 - extra voorbereiding op V.O.; kopklas na groep 8 - neveninstromersprojecten Methods
 • 4. 4 Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss Schakelklassen Effecten: - onderbouwschakelklas: positief effect; ebt eerst weg, daarna weer inhaalslag - bovenbouwschakelklas en kopklas: positief effect; geen terugval; houden inhaalslag vast Aanbevelingen: - beschouw schakeljaar als onderdeel van integrale aanpak gedurende hele schoolloopbaan - geef ook ná het schakeljaar nog extra begeleiding - niet alleen woordenschat, ook grammatica Methods
 • 5. 5 Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss NT2 Sinds jaren ’80: - aanbod NT2-leermiddelen - aandacht in opleiding - verschuiving specifiek, all. lln. → geïntegreerd, taalzwakke lln. (incl. aut. lln.) Effectenonderzoek: - specifieke zorg all. lln. - onderbouw: meer differentiatie en maatwerk - kwaliteitsverschillen scholen en lkrn.: verdere professionalisering lkrn. Methods
 • 6. 6 Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss NT2 Pilots taalbeleid onderwijsachterstanden: - ≥ 50% doelgroeplln. - extra financiële middelen - extra ondersteuning experts taal en rekenen Effectenonderzoek: - m.n. effectief bij kleuters - heldere doelen, toetsen, opbrengstgericht werken - lkrn. omgaan met verschillen tussen lln. - taalcoördinator/IB-er: inzichtelijk en bespreekbaar maken resultaten Methods
 • 7. 7 Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss VVE-programma’s Doelgroep: jonge kinderen uit lagere sociaal-economische milieus Doel: preventie onderwijsachterstanden Inhoud: ontwikkeling, taal Methods
 • 8. 8 Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss Onderzoeksvragen Hoe wordt VVE geïmplementeerd wat betreft: • de definitie van de doelgroep • werving en toeleiding kinderen (en ouders) • programma’s • de doorgaande lijn tussen de voor- en vroegschoolse fase • kwalificatie personeel • ouderparticipatie • samenwerking, knelpunten en oplossingen Methods
 • 9. 9 Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss De organisatie van VVE 0 2,5 4 6 Leeftijd Kleutergroepen ba.s. Peuterspeelzalen Kinderdagverblijven VVE Schoolbesturen Gemeenten Decentralisatie
 • 10. 10 Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss Decentralisatie Beleid: autonomie en vrijheid Partners doorgaans sterk gemotiveerd Enorme variatie qua implementatie van VVE; verschillen tussen en binnen gemeenten (instellingen)
 • 11. 11 Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss Doelgroepen / indicatoren • Kinderdagverblijven/peuterspeelzalen: - feitelijke ontwikkelingsachterstanden - psychosociale problemen van het kind - opleiding ouders - etnische achtergrond ouders - thuistaal - psychosociale problemen ouders - wijksamenstelling • Scholen: - opleiding ouders Geen betrouwbare en valide screeningsinstrumenten Geen continuïteit Menging achterstands- en zorgperspectief
 • 12. 12 Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss • consultatiebureaus (signalering wordt verplichting?) • informatiebijeenkomsten in kdv, psz en scholen • huisbezoek • allochtone consulenten, eigen taal, eigen wijk • immigrantenorganisaties, moskeeën Doelgroep vaak allochtone achtergrond: specifieke benadering kan zinvol zijn Zijn CBs toegerust m.b.t. signalering vanuit achterstandsperspectief? Werving en toeleiding kinderen en ouders
 • 13. 13 Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss • vroegschoolse fase: veel lkrn. hebben aan programma’s gekoppelde cursus gevolgd, zijn gecertificeerd • voorschoolse fase: veel leidsters hebben onvoldoende scholing op pedagogisch en didactisch gebied en beheersen het Nederlands onvoldoende Niveau leidsters peuterspeelzalen en kinderdag- verblijven is groot probleem aangezien de kern van VVE is stimulering Nederlandse taal en ontwikkeling Personeel
 • 14. 14 Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss VVE-programma’s • home-based en center-based (combinatie, ouders) • commercieel en lokaal ontwikkeld (eclectisch, pragmatisch, maatwerk, kosten, compromissen/historie) • verschillende benaderingen en ontwikkelingsdomeinen (sociaal-emotioneel + cognitief) • continuïteit (tussen instellingen, over de tijd) • geen programma is ‘evidence-based’ Geen bewijs dat programma’s werken N
 • 15. 15 Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss Ouderparticipatie • schort veel aan • het ontbreekt vaak aan beleid van gemeenten en instellingen • de intake van ouders en kind is vaak onduidelijk, geen protocol • vaak geen actieve stimulering van het kind thuis (m.n. allochtonen) Veel (samen)werk aan de winkel
 • 16. 16 Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss Implicaties Er is al veel werk verzet, MAAR: • veel meer samenwerking en op één lijn brengen nodig • stop het steeds opnieuw uitvinden van het wiel • ontwikkel en gebruik evidence-based instrumenten en programma’s (kennis vergaren en verspreiden) • (daarvoor) deels recentralisatie nodig • meer actieve betrokkenheid van allochtone ouders. Meer efficiëntie, betere kwaliteit en kostenbesparing