SlideShare a Scribd company logo
T R E B A L L D’ E S T A D Í S T I C A
Esther García, Aida Boixader i Ariadna Gómez
Í N D E X
→ Introducció: - Què és una estadística?
- Quina estadística fem nosaltres i sobre que tracta?
→ Model de l’enquesta: - A qui va dirigida la nostra enquesta per fer una
estadística?
→ Resultats i gràfics
→ Comentaris i Conclusions
→ Conclusió final
I N T R O D U C C I Ó
→ Què és una estadística? Una estadística s’ocupa de recollir, resumir,
representar i analitzar una sèrie de dades recollides a la mostra, amb la
finalitat de posteriorment generar taules i gràfiques per veure les
diferències i similituts.
→ Quina estadística fem nosaltres i de que tracta? La nostra estadística
tenia una franja d’edats entre 13 i 15 anys. En ella les persones
enquestades havien d’indicar si en algun moment de la seva vida havien
provat o no: el tabac, la marihuana o hachís, quants cops ho havien
consumit, si ho havien provat per voluntat pròpia i si ho tornarien a fer.
M O D E L D E L’ E N Q U E S T A
M O D E L D E L‘ E N Q U E S T A
MOSTRA DE 70 PERSONES.
- 13 ANYS → 17 ALUMNES
- 14 ANYS → 32 ALUMNES
- 15 ANYS → 21 ALUMNES
R E S U L T A T S I G R À F I C S
R E S U L T A T S I G R À F I C S
13 ANYS 14 ANYS 15 ANYS
R E S U L T A T S I G R À F I C S
En aquest cas, una part de la
nostra mostra està dirigida als
nens i nenes del nostre institut de
13 anys (de 2n
de la ESO). Es pot
veure que és el gràfic més baix.
Un 76% (13 persones) de les 17 han
afirmat que no han provat cap
substància. En canvi, un 24% tot el
contrari. Tan sols 4 persones han
consumit tabac. Sembla un
nombre petit, però realment és ¼
part del gràfic.
Gràfic 1: Nois i noies de 13 anys
R E S U L T A T S I G R À F I C S
Ara passem a una altra gràfica, la
qual està composta per nens i nenes
de 14 anys (2n i 3r de la ESO). Amb
només 1 any de diferència amb l’altre
gràfic es pot veure que el nombre
de persones que han consumit
algunes de les substàncies és major.
N’hi ha un 50% que no han provat
res, però, si fas la suma de les
persones que han consumit tabac i
marihuana pots veure que dóna el
mateix, un 50% (34% + 16%). Això vol
dir que 11 persones han consumit el
tabac, 5 la marihuana i 16 persones
no han consumit res.
Gràfic 1: Nois i noies de 14 anys
R E S U L T A T S I G R À F I C S
En l’última part de l’enquesta vam
enquestar als nens i nenes de 15
anys (3r de la ESO). En aquesta edat
podem veure que el tant per cent
més alt és de la gent que ha provat
el tabac, un 40% (8 persones de 21
enquestats) desprès un 35% d’
alumnes que no han provat res i un
25% que han provat la marihuana.
Per tant aquest gràfic està molt
igualat en els tres aspectes, ja sigui
per l’edat o un altre factor.
Gràfic 1: Nois i noies de 15 anys
C O M E N T A R I S S O B R E L’ E N Q U E S T A I
L’ E S T A D Í S T I C A
Ha estat molt interessant la part de l’
enquesta, era divertit veure la cara dels
enquestats al veure les preguntes que
volíem que contestèssin.
Per una altra part, fent l’enquesta en
fulls de paper, ens hem assegurat de
que la nostra mostra fos exactament la
correcta, amb el nombre de persones
exacte i amb els cursos i sexe que
nosaltres volíem. D’aquesta manera l’
organització ha sigut adequada.
L’estadística en general ha sigut molt
diversa. Els resultats de les persones eren
bastant diferents. Hem pogut veure que
clarament la mostra de 13 anys ha estat
molt baixa, quasi ningú dels enquestats ha
consumit cap substància. En canvi, si ens
fixem més amb els 14 i sobretot 15 anys, n’hi
ha un nombre de persones més alt que han
consumit tabac o marihuana.
Tot i que els resultats dels enquestats de
13 anys ha sigut més baix del que pensava,
els altres resultants han sigut com
esperaven.
L A N O S T R A C O N C L U S I Ó
Vam tenir petits problemes amb l’enquesta, ja que els resultats eren bastant irregulars, i
a més, la nostra mostra era de 35 alumnes de 2n
de la ESO i uns altres 35 de 3r, i després
ens vam adonar de que els resultats havien de basar-se en les edats, i no en el curs al
qual pertanyen.
Per una altra banda ens ha agradat molt perque d’aquesta manera hem vist que ja que
tot i tenir 13, 14 o 15 anys n’hi ha un bon percentatge que ha consumit algun cop aquestes
substàncies, i no només un parell de cops.
Hem après i ens ha fet raonar els resultats de l’estadística.
Ha sigut una molt bona forma d’aprendre un tema de matemàtiques!!
F I

More Related Content

Recently uploaded

INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
EscolaRoserCapdevila18
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Institut-Escola Les Vinyes
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
LLuelles Perera Maria del Mar
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
EscolaRoserCapdevila18
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
Ernest Lluch
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
Ernest Lluch
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
Ernest Lluch
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
SuperAdmin9
 
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILABOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
EMMAMUOZMARTINEZ
 

Recently uploaded (9)

INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
 
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILABOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
 

Featured

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
Marius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
Expeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Pixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 

Featured (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

Estadística

 • 1. T R E B A L L D’ E S T A D Í S T I C A Esther García, Aida Boixader i Ariadna Gómez
 • 2. Í N D E X → Introducció: - Què és una estadística? - Quina estadística fem nosaltres i sobre que tracta? → Model de l’enquesta: - A qui va dirigida la nostra enquesta per fer una estadística? → Resultats i gràfics → Comentaris i Conclusions → Conclusió final
 • 3. I N T R O D U C C I Ó → Què és una estadística? Una estadística s’ocupa de recollir, resumir, representar i analitzar una sèrie de dades recollides a la mostra, amb la finalitat de posteriorment generar taules i gràfiques per veure les diferències i similituts. → Quina estadística fem nosaltres i de que tracta? La nostra estadística tenia una franja d’edats entre 13 i 15 anys. En ella les persones enquestades havien d’indicar si en algun moment de la seva vida havien provat o no: el tabac, la marihuana o hachís, quants cops ho havien consumit, si ho havien provat per voluntat pròpia i si ho tornarien a fer.
 • 4. M O D E L D E L’ E N Q U E S T A
 • 5. M O D E L D E L‘ E N Q U E S T A MOSTRA DE 70 PERSONES. - 13 ANYS → 17 ALUMNES - 14 ANYS → 32 ALUMNES - 15 ANYS → 21 ALUMNES
 • 6. R E S U L T A T S I G R À F I C S
 • 7. R E S U L T A T S I G R À F I C S 13 ANYS 14 ANYS 15 ANYS
 • 8. R E S U L T A T S I G R À F I C S En aquest cas, una part de la nostra mostra està dirigida als nens i nenes del nostre institut de 13 anys (de 2n de la ESO). Es pot veure que és el gràfic més baix. Un 76% (13 persones) de les 17 han afirmat que no han provat cap substància. En canvi, un 24% tot el contrari. Tan sols 4 persones han consumit tabac. Sembla un nombre petit, però realment és ¼ part del gràfic. Gràfic 1: Nois i noies de 13 anys
 • 9. R E S U L T A T S I G R À F I C S Ara passem a una altra gràfica, la qual està composta per nens i nenes de 14 anys (2n i 3r de la ESO). Amb només 1 any de diferència amb l’altre gràfic es pot veure que el nombre de persones que han consumit algunes de les substàncies és major. N’hi ha un 50% que no han provat res, però, si fas la suma de les persones que han consumit tabac i marihuana pots veure que dóna el mateix, un 50% (34% + 16%). Això vol dir que 11 persones han consumit el tabac, 5 la marihuana i 16 persones no han consumit res. Gràfic 1: Nois i noies de 14 anys
 • 10. R E S U L T A T S I G R À F I C S En l’última part de l’enquesta vam enquestar als nens i nenes de 15 anys (3r de la ESO). En aquesta edat podem veure que el tant per cent més alt és de la gent que ha provat el tabac, un 40% (8 persones de 21 enquestats) desprès un 35% d’ alumnes que no han provat res i un 25% que han provat la marihuana. Per tant aquest gràfic està molt igualat en els tres aspectes, ja sigui per l’edat o un altre factor. Gràfic 1: Nois i noies de 15 anys
 • 11. C O M E N T A R I S S O B R E L’ E N Q U E S T A I L’ E S T A D Í S T I C A Ha estat molt interessant la part de l’ enquesta, era divertit veure la cara dels enquestats al veure les preguntes que volíem que contestèssin. Per una altra part, fent l’enquesta en fulls de paper, ens hem assegurat de que la nostra mostra fos exactament la correcta, amb el nombre de persones exacte i amb els cursos i sexe que nosaltres volíem. D’aquesta manera l’ organització ha sigut adequada. L’estadística en general ha sigut molt diversa. Els resultats de les persones eren bastant diferents. Hem pogut veure que clarament la mostra de 13 anys ha estat molt baixa, quasi ningú dels enquestats ha consumit cap substància. En canvi, si ens fixem més amb els 14 i sobretot 15 anys, n’hi ha un nombre de persones més alt que han consumit tabac o marihuana. Tot i que els resultats dels enquestats de 13 anys ha sigut més baix del que pensava, els altres resultants han sigut com esperaven.
 • 12. L A N O S T R A C O N C L U S I Ó Vam tenir petits problemes amb l’enquesta, ja que els resultats eren bastant irregulars, i a més, la nostra mostra era de 35 alumnes de 2n de la ESO i uns altres 35 de 3r, i després ens vam adonar de que els resultats havien de basar-se en les edats, i no en el curs al qual pertanyen. Per una altra banda ens ha agradat molt perque d’aquesta manera hem vist que ja que tot i tenir 13, 14 o 15 anys n’hi ha un bon percentatge que ha consumit algun cop aquestes substàncies, i no només un parell de cops. Hem après i ens ha fet raonar els resultats de l’estadística. Ha sigut una molt bona forma d’aprendre un tema de matemàtiques!!
 • 13. F I