SlideShare a Scribd company logo
1 of 116
Download to read offline
CORE WEB VITALS
METEN OM JE SITE
SNELLER TE
MAKEN
DOOR THIJS FERYN
BROWSER CACHE SERVER
BROWSER CACHE SERVER
ACHTERKANT
BROWSER CACHE SERVER
VOORKANT
HALLO, IK BEN THIJS
IK BEN DE TECH
EVANGELIST
BIJ
IK
HEB 15 JAAR
VOOR COMBELL
GEWERKT
WIJ BOUWEN SOFTWARE-
DEFINED WEB ACCELERATIE &
CONTENT DELIVERY
OPLOSSINGEN
WE MAKEN HET
WEB SNELLER
WE VERBETEREN DIGITALE INTERACTIES
DOOR NETWERK LATENCY TE VERLAGEN
CONTENT DELIVERY NETWORK
SOFTWARE
SOFTWARE
HARDWARE
DISAGGREGATION
TREND
VERTICALS
✓ TELECOM
✓ BROADCASTING
✓ MEDIA
✓ SPORT
✓ FINANCE
✓ RETAIL
✓ TRAVEL
✓ HOSTING/CLOUD
✓ ACADEMIA
✓ MANUFACTURING
CORE WEB VITALS
LAADSNELHEID
WAARGENOMEN LAADSNELHEID
METRICS
✓ TIME TO FIRST BYTE (TTFB)
✓ FIRST CONTENTFUL PAINT (FCP)
✓ LARGEST CONTENTFUL PAINT (LCP)
✓ FIRST INPUT DELAY (FID)
✓ TIME TO INTERACTIVE (TTI)
✓ TOTAL BLOCKING TIME (TBT)
✓ CUMULATIVE LAYOUT SHIFT (CLS)
CORE WEB VITALS
✓ LARGEST CONTENTFUL PAINT (LCP)
✓ FIRST INPUT DELAY (FID)
✓ CUMULATIVE LAYOUT SHIFT (CLS)
LARGEST CONTENTFUL PAINT
✓ LAADTIJD VAN DE GROOTSTE VISUELE INHOUD
✓ AFBEELDINGEN, VIDEO, TEKST
✓ < 2,5 S
✓ BEVAT TIME TO FIRST BYTE
✓ BEVAT MOGELIJKE RENDER BLOCKING
FIRST INPUT DELAY
✓ TIME TO INTERACTIVE NADAT EEN "EVENT"
PLAATSVINDT
✓ VEROORZAAKT DOOR HYPERLINK, KNOP, INPUT VELD,
JAVASCRIPT RENDERING
✓ DOEL: REDUCEREN VAN BROWSER MAIN THREAD
WORK
✓ < 100 MS
CUMULATIVE LAYOUT SHIFT
✓ MEET VISUELE STABILITEIT
✓ VERMIJDEN VAN BEWEGING OP HET SCHERM TIJDENS
HET LADEN
✓ < 0,1
Trage websites
SUCKEN
MET SERVERS
GOOIEN
OP ZOEK GAAN NAAR DE
VERTRAGENDE FACTOREN
OPTIMALISEREN
OP DE LIMITEN STOTEN
WAAROM
HERBEREKENEN
ALS DE DATA NIET
VERANDERT?
CACHEN
DIRECT INTERACTIE
USER SERVER
ONDER DRUK
SERVER
MET REVERSE CACHING PROXY
USER VARNISH SERVER
USER COMBELL
BOOST
SERVER
MET REVERSE CACHING PROXY
Cache-Control: public, max-age=500
Cache-Control: private, no-cache, no-store
Cache-Control: public, max-age=60, s-maxage=100
CONDITIONAL REQUESTS
HTTP/1.1 304 Not Modified
CONDITIONAL REQUESTS
HTTP/1.1 200 OK
Host: localhost
Etag: 7c9d70604c6061da9bb9377d3f00eb27
Content-type: text/html; charset=UTF-8
Hello world output
GET / HTTP/1.1
Host: localhost
CONDITIONAL REQUESTS
HTTP/1.1 304 Not Modified
Host: localhost
Etag: 7c9d70604c6061da9bb9377d3f00eb27
GET / HTTP/1.1
Host: localhost
If-None-Match: 7c9d70604c6061da9bb9377d3f00eb27
CONDITIONAL REQUESTS
HTTP/1.1 200 OK
Host: localhost
Last-Modified: Fri, 22 Jul 2016 10:11:16 GMT
Content-type: text/html; charset=UTF-8
Hello world output
GET / HTTP/1.1
Host: localhost
CONDITIONAL REQUESTS
HTTP/1.1 304 Not Modified
Host: localhost
Last-Modified: Fri, 22 Jul 2016 10:11:16 GMT
GET / HTTP/1.1
Host: localhost
If-Last-Modified: Fri, 22 Jul 2016 10:11:16 GMT
SNEL
VALIDEREN
VROEGE
ETAG IN
OPSLAAN
ASYNCHRONE
HERVALIDATIE
USER PROXY ORIGIN
ASYNC FETCH
"STALE" DATA
RETOURNEREN
Cache-Control: public, max-age=3600, stale-
while-revalidate=100
PLUGINS
X-Litespeed-Cache: hit
X-Litespeed-Cache-Control: public,max-age=604800
X-Litespeed-Tag:
555_HTTP.200,555_home,555_URL.6666cd76f96956469e
7be39d750cc7d9,555_F,555_
X-Litespeed-Cache: hit
X-Litespeed-Cache-Control: public,max-age=604800
X-Litespeed-Tag:
555_HTTP.200,555_home,555_URL.6666cd76f96956469e
7be39d750cc7d9,555_F,555_
X-Litespeed-Cache: hit
X-Litespeed-Cache-Control: public,max-age=604800
X-Litespeed-Tag:
555_HTTP.200,555_home,555_URL.6666cd76f96956469e
7be39d750cc7d9,555_F,555_
X-LiteSpeed-Purge: *
X-LiteSpeed-Purge: /phpinfo.php
X-LiteSpeed-Purge: tag=cat_news, tag=home
IN APART SCRIPT
RESPONSE
HEADERS
X-LiteSpeed-Cache-Control: public, max-age=100, esi=on
EDGE SIDE INCLUDES
ESI
<esi:include src="/header" />
NIET
CACHEBAAR
CACHEBAAR
CACHEBAAR
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<esi:include src="/header" />
<p>De verdere inhoud</p>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p>Welkom Thijs</p>
<p>De verdere inhoud</p>
</body>
</html>
<IfModule LiteSpeed>
RewriteEngine On
RewriteRule .* - [E=cache-control:max-age=3600]
</IfModule>
.HTACCESS
<IfModule LiteSpeed>
RewriteEngine On
RewriteRule .* - [E=esi_on:1]
</IfModule>
<IfModule LiteSpeed>
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} Mobile|Android|Silk/|Kindle|
BlackBerry|Opera Mini|Opera Mobi [NC]
RewriteRule .* - [E=Cache-Control:vary=ismobile]
</IfModule>
<IfModule LiteSpeed>
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/my-page [NC]
RewriteRule .* - [E=Cache-Control:max-age=3600]
</IfModule>
HOE ZIT DAT
MET VARNISH?
VARNISH
✓ CACHE-CONTROL
✓ PURGING URL, PATROON & TAGS
✓ CACHE VARIATIES
✓ EDGE SIDE INCLUDES
✓ PLUGINS NIET OFFICIEEL, BEHEERD DOOR APARTE CONTRIBUTORS
✓ VARNISH CONFIGURATION LANGUAGE
VARNISH CONFIGURATION LANGUAGE
VCL MOGELIJKHEDEN
✓ REQUEST VERWERKING
✓ REQUEST ROUTERING
✓ RESPONSE MANIPULATIE
✓ BACKEND SELECTIE
✓ ALLE ASPECTEN VAN DE CACHE CONTROLEREN
✓ BESLISSINGEN NEMEN "ON THE EDGE"
vcl 4.1;
import cookie;
sub vcl_recv {
cookie.parse(req.http.Cookie);
cookie.keep("PHPSESSID");
set req.http.Cookie = cookie.get_string();
if (
req.http.Cookie ||
req.url ~ "^/wp-comments-post.php" ||
req.url ~ "^/wp-cron.php" ||
req.url ~ "^/wp-login.php" ||
req.url ~ "^/wp-activate.php" ||
req.url ~ "^/wp-mail.php" ||
req.url ~ "^/wp-login.php" ||
req.url ~ "^/preview=" ||
) {
return(pass);
}
}
COMBELL BOOST IS GEBRUIKERSVRIENDELIJK
VARNISH IS KRACHTIGER & BIEDT MEER
FLEXIBILITEIT
vcl 4.1;
backend default {
.host = "127.0.0.1";
.port = "8080";
}
sub vcl_recv {
if (req.http.Cookie) {
set req.http.Cookie = ";" + req.http.Cookie;
set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, "; +", ";");
set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, ";(PHPSESSID)=", "; 1=");
set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, ";[^ ][^;]*", "");
set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, "^[; ]+|[; ]+$", "");
if (req.http.cookie ~ "^s*$") {
unset req.http.cookie;
}
}
}
vcl 4.1;
sub vcl_recv {
if (req.http.Cookie) {
set req.http.Cookie = ";" + req.http.Cookie;
set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, "; +", ";");
set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, ";(language)=", "; 1=");
set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, ";[^ ][^;]*", "");
set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, "^[; ]+|[; ]+$", "");
if (req.http.cookie ~ "^s*$") {
unset req.http.cookie;
}
return(hash);
}
}
sub vcl_hash {
if(req.http.Cookie ~ "^.*language=(nl|de|fr);*.*$") {
hash_data(regsub( req.http.Cookie, "^.*language=(nl|de|fr);*.*$", "1" ));
} else {
hash_data("en");
}
}
vcl 4.1;
import cookie;
sub vcl_recv {
if (req.http.cookie) {
cookie.parse(req.http.cookie);
cookie.keep("language");
set req.http.cookie = cookie.get_string();
if (req.http.cookie ~ "^s*$") {
unset req.http.cookie;
}
return(hash);
}
}
sub vcl_hash {
if(cookie.get("language") ~ "^(nl|fr|de)$") {
hash_data(cookie.get("language"));
} else {
hash_data("en");
}
}
WAT BRENGT
DE TOEKOMST?
VARNISH TOEKOMST
✓ FOCUS OP DOCUMENTATIE & TUTORIALS
✓ MEER AANDACHT VOOR FRAMEWORKS & CMS'EN
✓ MEER CLOUD-NATIVE ZIJN
✓ BETERE PACKAGING VOOR VARNISH MODULES
✓ INTERESSANTE FEATURES TOEGVOEGEN IN OPEN
SOURCE
✓ SLEDGEHAMMER
WEB ASSEMBLY
ON THE EDGE
ENTERPRISE
CORE WEB VITALS
LIGHTHOUSE
CACHING
COMPRESSIE ACTIVEREN
COMBELL
DOET DIT AL
WEBP CONVERSIE
DEFER BLOCKING JAVASCRIPT
<script src="/static/jquery-3.6.0.min.js" ></script>
<script src="/static/bootstrap.bundle.min.js" ></script>
<script defer src="/static/jquery-3.6.0.min.js" ></script>
<script defer src="/static/bootstrap.bundle.min.js" ></script>
INLINE SPECIFIEKE CSS & SVG
<svg width="100" id="Layer_1" data-name="Layer 1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 344.6
153.01"><defs><style>.cls-1{fill:#fff;}.cls-2{fill:#0072ce;}</style></defs><title>Varnish Software Logo Blue and Black_rgb</
title><path class="cls-1" d="M95.37,133.17h8.54l6.5,39,20.26-39h8.89l-25.91,49.41h-9.74Z" transform="translate(-37.83
-72.27)"/><path class="cls-1"
d="M173,182.58h-8.47L162.68,171H143.13l-5.93,11.57h-8.89l25.9-49.41h10.24ZM146.8,163.74h14.68L158,142.07Z"
transform="translate(-37.83 -72.27)"/><path class="cls-1"
d="M186.32,133.17h20.32c9.89,0,14.33,4.66,13.91,12.85-.35,9.53-4.94,15.46-12.21,17.86l6.49,18.7h-8.75L200,165H189.14L186,182.5
8h-8.4Zm4.09,24.49h11.15c4.87,0,9.74-2.25,10.17-10.23.42-4.66-1.84-6.92-6.64-6.92H193.37Z" transform="translate(-37.83
-72.27)"/><path class="cls-1" d="M237.68,148.56l-6,34h-8.4L232,133.17h7.84l15.88,34,6-34h8.4l-8.68,49.41h-7.84Z"
transform="translate(-37.83 -72.27)"/><path class="cls-1" d="M281.05,133.17h8.4l-8.68,49.41h-8.4Z" transform="translate(-37.83
-72.27)"/><path class="cls-1"
d="M315,162.4l-8.47-1.56c-7.83-1.48-10.8-5.72-10.8-11.08,0-8.68,5.93-17.29,20.61-17.29,11.44,0,17.86,5,16,15.88h-8.4c1.06-6-2-
8.54-8.33-8.54s-10.94,2.47-10.94,8.19c0,2.47,1.62,4.44,5.29,5.15l8.47,1.55c8.12,1.55,10.8,5.79,10.8,10.87,0,9.46-6.42,17.72-20
.75,17.72-11.44,0-18.14-5-16.24-15.88h8.4c-1.06,6,2.19,8.54,8.54,8.54s11.16-2.47,11.16-8.47C320.34,165.08,318.78,163.1,315,162
.4Z" transform="translate(-37.83 -72.27)"/><path class="cls-1"
d="M369,161.55H347.71l-3.67,21h-8.4l8.68-49.41h8.4l-3.74,21H370.3l3.74-21h8.4l-8.68,49.41h-8.4Z" transform="translate(-37.83
-72.27)"/><path class="cls-2" d="M69.71,106.37A25.45,25.45,0,1,0,85,73.79,25.44,25.44,0,0,0,69.71,106.37Z"
transform="translate(-37.83 -72.27)"/><path class="cls-2"
d="M49.15,149.69a18.38,18.38,0,1,0,25-7A18.37,18.37,0,0,0,49.15,149.69Z" transform="translate(-37.83 -72.27)"/><path
class="cls-2" d="M38.05,117.89a10.64,10.64,0,1,0,12.53-8.32A10.65,10.65,0,0,0,38.05,117.89Z" transform="translate(-37.83
-72.27)"/><path class="cls-1"
d="M111.27,212.32l-5.42-1c-5-.92-8-3.72-8-8.45,0-6.08,4.21-9.15,11.34-9.15s11.3,3.11,11.3,9.28v.57h-5.21V203c0-3.15-2.15-4.77-
6.09-4.77s-6,1.4-6,4.29c0,2.23,1.57,3.59,3.94,4l5.42,1c5.21,1,8,3.77,8,8.41,0,6.26-4.34,9.32-11.43,9.32S97.7,222.17,97.7,216v-
.57h5.21V216c0,3.15,2.28,4.73,6.22,4.73s6.08-1.32,6.08-4.38C115.21,214.07,113.64,212.76,111.27,212.32Z"
transform="translate(-37.83 -72.27)"/><path class="cls-1"
d="M158,214.21c0,7.22-4.69,11.07-12.08,11.07s-12-3.85-12-11.07v-9.42c0-7.18,4.69-11,12.08-11s12,3.85,12,11Zm-5.21-9.42c0-4.2-2
.63-6.52-6.79-6.52s-6.87,2.32-6.87,6.52v9.42c0,4.24,2.63,6.52,6.79,6.52s6.87-2.28,6.87-6.52Z" transform="translate(-37.83
-72.27)"/><path class="cls-1" d="M172,194.2h19.7v4.51H177.19v9.63h12.3v4.51h-12.3v12H172Z" transform="translate(-37.83
-72.27)"/><path class="cls-1" d="M200.78,194.2h23.95v4.51h-9.37v26.13h-5.21V198.71h-9.37Z" transform="translate(-37.83
-72.27)"/><path class="cls-1"
d="M233.65,194.2H239l5.6,24,5.78-24h5l5.69,24,5.65-24h5.17l-7.84,30.64h-5.87l-5.42-21.14-5.43,21.14h-5.87Z"
transform="translate(-37.83 -72.27)"/><path class="cls-1"
d="M306.45,224.84H300.8l-2.41-7.18H286.31l-2.41,7.18h-5.16l10.68-30.64h6.35Zm-18.74-11.68H297l-4.64-13.44Z"
transform="translate(-37.83 -72.27)"/><path class="cls-1"
d="M318,194.2h12.61c6.13,0,10.16,2.93,10.16,9.85,0,5-2.06,7.92-5.52,9.19l5.82,11.6h-6l-5.26-10.9h-6.61v10.9H318Zm5.21,15.23h7.
23c3,0,4.94-1.48,4.94-5.38s-1.92-5.34-4.94-5.34h-7.23Z" transform="translate(-37.83 -72.27)"/><path class="cls-1"
d="M354.37,194.2H375v4.51H359.58v8.54h13.18v4.5H359.58v8.54H375v4.55H354.37Z" transform="translate(-37.83 -72.27)"/></svg>
<img src="/static/varnish-software-logo-light.svg" />
<esi:include src="/static/varnish-software-logo-light.svg" />
<link href="/static/main.css" rel="stylesheet">
<style><esi:include src="/static/main.css" /></style>
Core web vitals meten om je site sneller te maken - Combell Partner Day 2023
Core web vitals meten om je site sneller te maken - Combell Partner Day 2023
Core web vitals meten om je site sneller te maken - Combell Partner Day 2023

More Related Content

Similar to Core web vitals meten om je site sneller te maken - Combell Partner Day 2023

June8 presentation
June8 presentationJune8 presentation
June8 presentation
nicobn
 
HTML5: huh, what is it good for?
HTML5: huh, what is it good for?HTML5: huh, what is it good for?
HTML5: huh, what is it good for?
Remy Sharp
 

Similar to Core web vitals meten om je site sneller te maken - Combell Partner Day 2023 (20)

Developing cacheable backend applications - Appdevcon 2019
Developing cacheable backend applications - Appdevcon 2019Developing cacheable backend applications - Appdevcon 2019
Developing cacheable backend applications - Appdevcon 2019
 
VUG5: Varnish at Opera Software
VUG5: Varnish at Opera SoftwareVUG5: Varnish at Opera Software
VUG5: Varnish at Opera Software
 
Node.js - A Quick Tour
Node.js - A Quick TourNode.js - A Quick Tour
Node.js - A Quick Tour
 
tdc2012
tdc2012tdc2012
tdc2012
 
Serverless Ballerina
Serverless BallerinaServerless Ballerina
Serverless Ballerina
 
Thijs Feryn - Leverage HTTP to deliver cacheable websites - Codemotion Berlin...
Thijs Feryn - Leverage HTTP to deliver cacheable websites - Codemotion Berlin...Thijs Feryn - Leverage HTTP to deliver cacheable websites - Codemotion Berlin...
Thijs Feryn - Leverage HTTP to deliver cacheable websites - Codemotion Berlin...
 
Thijs Feryn - Leverage HTTP to deliver cacheable websites - Codemotion Berlin...
Thijs Feryn - Leverage HTTP to deliver cacheable websites - Codemotion Berlin...Thijs Feryn - Leverage HTTP to deliver cacheable websites - Codemotion Berlin...
Thijs Feryn - Leverage HTTP to deliver cacheable websites - Codemotion Berlin...
 
如何使用 iframe 製作一個易於更新及更安全的前端套件
如何使用 iframe 製作一個易於更新及更安全的前端套件如何使用 iframe 製作一個易於更新及更安全的前端套件
如何使用 iframe 製作一個易於更新及更安全的前端套件
 
Nodejs and WebSockets
Nodejs and WebSocketsNodejs and WebSockets
Nodejs and WebSockets
 
June8 presentation
June8 presentationJune8 presentation
June8 presentation
 
Vladimir Vorontsov - Splitting, smuggling and cache poisoning come back
Vladimir Vorontsov - Splitting, smuggling and cache poisoning come backVladimir Vorontsov - Splitting, smuggling and cache poisoning come back
Vladimir Vorontsov - Splitting, smuggling and cache poisoning come back
 
Varnish Cache and Django (Falcon, Flask etc)
Varnish Cache and Django (Falcon, Flask etc)Varnish Cache and Django (Falcon, Flask etc)
Varnish Cache and Django (Falcon, Flask etc)
 
Cape Cod Web Technology Meetup - 2
Cape Cod Web Technology Meetup - 2Cape Cod Web Technology Meetup - 2
Cape Cod Web Technology Meetup - 2
 
Push the web with HTML5
Push the web with HTML5Push the web with HTML5
Push the web with HTML5
 
DVWA BruCON Workshop
DVWA BruCON WorkshopDVWA BruCON Workshop
DVWA BruCON Workshop
 
Caching the uncacheable with Varnish - DevDays 2021
Caching the uncacheable with Varnish - DevDays 2021Caching the uncacheable with Varnish - DevDays 2021
Caching the uncacheable with Varnish - DevDays 2021
 
Selenium sandwich-3: Being where you aren't.
Selenium sandwich-3: Being where you aren't.Selenium sandwich-3: Being where you aren't.
Selenium sandwich-3: Being where you aren't.
 
The HTML5 WebSocket API
The HTML5 WebSocket APIThe HTML5 WebSocket API
The HTML5 WebSocket API
 
HTML5: huh, what is it good for?
HTML5: huh, what is it good for?HTML5: huh, what is it good for?
HTML5: huh, what is it good for?
 
Going crazy with Varnish and Symfony
Going crazy with Varnish and SymfonyGoing crazy with Varnish and Symfony
Going crazy with Varnish and Symfony
 

More from Thijs Feryn

More from Thijs Feryn (13)

10 things that helped me advance my career - PHP UK Conference 2024
10 things that helped me advance my career - PHP UK Conference 202410 things that helped me advance my career - PHP UK Conference 2024
10 things that helped me advance my career - PHP UK Conference 2024
 
Distributed load testing with K6 - NDC London 2024
Distributed load testing with K6 - NDC London 2024Distributed load testing with K6 - NDC London 2024
Distributed load testing with K6 - NDC London 2024
 
HTTP headers that make your website go faster - devs.gent November 2023
HTTP headers that make your website go faster - devs.gent November 2023HTTP headers that make your website go faster - devs.gent November 2023
HTTP headers that make your website go faster - devs.gent November 2023
 
Living on the edge - EBU Horizons 2023
Living on the edge - EBU Horizons 2023Living on the edge - EBU Horizons 2023
Living on the edge - EBU Horizons 2023
 
Distributed Load Testing with k6 - DevOps Barcelona
Distributed Load Testing with k6 - DevOps BarcelonaDistributed Load Testing with k6 - DevOps Barcelona
Distributed Load Testing with k6 - DevOps Barcelona
 
HTTP headers that make your website go faster
HTTP headers that make your website go fasterHTTP headers that make your website go faster
HTTP headers that make your website go faster
 
HTTP headers that will make your website go faster
HTTP headers that will make your website go fasterHTTP headers that will make your website go faster
HTTP headers that will make your website go faster
 
Distributed load testing with k6
Distributed load testing with k6Distributed load testing with k6
Distributed load testing with k6
 
HTTP logging met Varnishlog - PHPWVL 2022
HTTP logging met Varnishlog - PHPWVL 2022HTTP logging met Varnishlog - PHPWVL 2022
HTTP logging met Varnishlog - PHPWVL 2022
 
Taking Laravel to the edge with HTTP caching and Varnish
Taking Laravel to the edge with HTTP caching and VarnishTaking Laravel to the edge with HTTP caching and Varnish
Taking Laravel to the edge with HTTP caching and Varnish
 
Build your own CDN with Varnish - Confoo 2022
Build your own CDN with Varnish - Confoo 2022Build your own CDN with Varnish - Confoo 2022
Build your own CDN with Varnish - Confoo 2022
 
How Cloud addresses the needs of todays internet - Korazon 2018
How Cloud addresses the needs of todays internet - Korazon 2018How Cloud addresses the needs of todays internet - Korazon 2018
How Cloud addresses the needs of todays internet - Korazon 2018
 
Leverage HTTP to deliver cacheable websites - Codemotion Rome 2018
Leverage HTTP to deliver cacheable websites - Codemotion Rome 2018Leverage HTTP to deliver cacheable websites - Codemotion Rome 2018
Leverage HTTP to deliver cacheable websites - Codemotion Rome 2018
 

Recently uploaded

Breaking Down the Flutterwave Scandal What You Need to Know.pdf
Breaking Down the Flutterwave Scandal What You Need to Know.pdfBreaking Down the Flutterwave Scandal What You Need to Know.pdf
Breaking Down the Flutterwave Scandal What You Need to Know.pdf
UK Journal
 
Structuring Teams and Portfolios for Success
Structuring Teams and Portfolios for SuccessStructuring Teams and Portfolios for Success
Structuring Teams and Portfolios for Success
UXDXConf
 

Recently uploaded (20)

AI presentation and introduction - Retrieval Augmented Generation RAG 101
AI presentation and introduction - Retrieval Augmented Generation RAG 101AI presentation and introduction - Retrieval Augmented Generation RAG 101
AI presentation and introduction - Retrieval Augmented Generation RAG 101
 
FDO for Camera, Sensor and Networking Device – Commercial Solutions from VinC...
FDO for Camera, Sensor and Networking Device – Commercial Solutions from VinC...FDO for Camera, Sensor and Networking Device – Commercial Solutions from VinC...
FDO for Camera, Sensor and Networking Device – Commercial Solutions from VinC...
 
IESVE for Early Stage Design and Planning
IESVE for Early Stage Design and PlanningIESVE for Early Stage Design and Planning
IESVE for Early Stage Design and Planning
 
ECS 2024 Teams Premium - Pretty Secure
ECS 2024   Teams Premium - Pretty SecureECS 2024   Teams Premium - Pretty Secure
ECS 2024 Teams Premium - Pretty Secure
 
Breaking Down the Flutterwave Scandal What You Need to Know.pdf
Breaking Down the Flutterwave Scandal What You Need to Know.pdfBreaking Down the Flutterwave Scandal What You Need to Know.pdf
Breaking Down the Flutterwave Scandal What You Need to Know.pdf
 
AI mind or machine power point presentation
AI mind or machine power point presentationAI mind or machine power point presentation
AI mind or machine power point presentation
 
State of the Smart Building Startup Landscape 2024!
State of the Smart Building Startup Landscape 2024!State of the Smart Building Startup Landscape 2024!
State of the Smart Building Startup Landscape 2024!
 
Intro in Product Management - Коротко про професію продакт менеджера
Intro in Product Management - Коротко про професію продакт менеджераIntro in Product Management - Коротко про професію продакт менеджера
Intro in Product Management - Коротко про професію продакт менеджера
 
WSO2CONMay2024OpenSourceConferenceDebrief.pptx
WSO2CONMay2024OpenSourceConferenceDebrief.pptxWSO2CONMay2024OpenSourceConferenceDebrief.pptx
WSO2CONMay2024OpenSourceConferenceDebrief.pptx
 
Structuring Teams and Portfolios for Success
Structuring Teams and Portfolios for SuccessStructuring Teams and Portfolios for Success
Structuring Teams and Portfolios for Success
 
WebAssembly is Key to Better LLM Performance
WebAssembly is Key to Better LLM PerformanceWebAssembly is Key to Better LLM Performance
WebAssembly is Key to Better LLM Performance
 
What's New in Teams Calling, Meetings and Devices April 2024
What's New in Teams Calling, Meetings and Devices April 2024What's New in Teams Calling, Meetings and Devices April 2024
What's New in Teams Calling, Meetings and Devices April 2024
 
1111 ChatGPT Prompts PDF Free Download - Prompts for ChatGPT
1111 ChatGPT Prompts PDF Free Download - Prompts for ChatGPT1111 ChatGPT Prompts PDF Free Download - Prompts for ChatGPT
1111 ChatGPT Prompts PDF Free Download - Prompts for ChatGPT
 
Choosing the Right FDO Deployment Model for Your Application _ Geoffrey at In...
Choosing the Right FDO Deployment Model for Your Application _ Geoffrey at In...Choosing the Right FDO Deployment Model for Your Application _ Geoffrey at In...
Choosing the Right FDO Deployment Model for Your Application _ Geoffrey at In...
 
Working together SRE & Platform Engineering
Working together SRE & Platform EngineeringWorking together SRE & Platform Engineering
Working together SRE & Platform Engineering
 
Long journey of Ruby Standard library at RubyKaigi 2024
Long journey of Ruby Standard library at RubyKaigi 2024Long journey of Ruby Standard library at RubyKaigi 2024
Long journey of Ruby Standard library at RubyKaigi 2024
 
PLAI - Acceleration Program for Generative A.I. Startups
PLAI - Acceleration Program for Generative A.I. StartupsPLAI - Acceleration Program for Generative A.I. Startups
PLAI - Acceleration Program for Generative A.I. Startups
 
Your enemies use GenAI too - staying ahead of fraud with Neo4j
Your enemies use GenAI too - staying ahead of fraud with Neo4jYour enemies use GenAI too - staying ahead of fraud with Neo4j
Your enemies use GenAI too - staying ahead of fraud with Neo4j
 
BT & Neo4j _ How Knowledge Graphs help BT deliver Digital Transformation.pptx
BT & Neo4j _ How Knowledge Graphs help BT deliver Digital Transformation.pptxBT & Neo4j _ How Knowledge Graphs help BT deliver Digital Transformation.pptx
BT & Neo4j _ How Knowledge Graphs help BT deliver Digital Transformation.pptx
 
Integrating Telephony Systems with Salesforce: Insights and Considerations, B...
Integrating Telephony Systems with Salesforce: Insights and Considerations, B...Integrating Telephony Systems with Salesforce: Insights and Considerations, B...
Integrating Telephony Systems with Salesforce: Insights and Considerations, B...
 

Core web vitals meten om je site sneller te maken - Combell Partner Day 2023