SlideShare a Scribd company logo
CALENDARIO ACADÉMICO CURSO 2015-2016
Aprobado polo Consello de Goberno …..
1.- O curso académico 2015-2016 organizarase en dous semestres académicos, e
abarcará dende o día 1 de setembro de 2015 ao 31 de agosto de 2016, agás os
días marcados como festivos ou non lectivos neste calendario.
Excepcionalmente, poderán realizarse actividades fóra deste período no caso de
prácticas en empresas, ou para a avaliación de Traballos de Fin de Grao ou
Máster, excepto no mes de agosto.
O calendario será único para os estudios adaptados ao EEES e os que se atopen
en proceso de extinción. Sen embargo, a petición dos centros, poderá
autorizarse excepcionalmente para as titulacións en proceso de extinción, a
realización de exames da segunda convocatoria en setembro.
2.- Primeiro semestre: a impartición de docencia iniciarase o día 4 de
setembro de 2015 e rematará o 18 de decembro de 2015.
Segundo semestre: a impartición de docencia iniciarase o día 27 de xaneiro
de 2016 e rematará o día 13 de maio de 2016.
3.- En consecuencia, o calendario de docencia, periodo de cualificacións e
entrega de actas será o seguinte:
PRIMEIRO SEMESTRE
INICIO FIN
PERIODO LECTIVO 04/09/2015 18/12/2015
PERIODO DE EXAMES 08/01/2016 23/01/2016
As cualificacións deberán publicarse
no prazo máximo de 15 días naturais
dende a realización do exame (art. 7.1
da Normativa de avaliación…)
(Poderá solicitar a S.X. e fixarse polos
centros a realización de exames anticipados)
08/01/2016 23/01/2016
ENTREGA ACTAS
(15 días dende a realización dos exames)
09/01/2016 10/02/2016
DEFENSA TFM/TFG 27/01/2016 26/02/2016
ENTREGA ACTAS TFM/TFG 28/01/2016 07/03/2016
SEGUNDO SEMESTRE
INICIO FIN
PERIODO LECTIVO 27/01/2016 13/05/2016
PERIODO DE EXAMES 16/05/2016 31/05/2016
As cualificacións deberán publicarse
no prazo máximo de 15 días naturais
dende a realización do exame (art. 7.1
da Normativa de avaliación…).
(Poderá solicitar a S.X. e fixarse polos
centros a realización de exames anticipados)
16/05/2016 31/05/2016
ENTREGA ACTAS 17/05/2016 17/06/2016
DEFENSA TFM/TFG 23/06/2016 22/07/2016
ENTREGA ACTAS TFM/TFG 23/06/2016 29/07/2016
SEGUNDA
OPORTUNIDADE/CONVOCATORIA
(Preferiblemente as datas iniciais
corresponderán ás materias do
primeiro semestre)
23/06/2016 11/07/2016
ENTREGA ACTAS SEGUNDA
OPORTUNIDADE/CONVOCATO
RIA
(15 días dende a realización dos
exames cun máximo do 22 de xullo
de 2016)
23/06/2016 22/07/2016
DEFENSA TFM/TFG (SETEMBRO) 01/09/2016 22/09/2016
ACTAS 01/09/2016 30/09/2016
4.- A recuperación de materias extintas en titulacións non adaptadas ao EEES
poderá fixarse nos meses de setembro, outubro ou novembro nas datas
concretas determinadas polos centros, tendo en conta que deberán transcorrer
15 días entre o último exame e a data límite de sinatura de actas. A data límite
de sinatura de actas será o 30 de novembro de 2015. Cada centro concretará as
datas antes do inicio do curso, dándolle a mesma publicidade que as outras
datas de cualificacións. O período de entrega de actas será dende o 1 de
setembro de 2015 ata o 30 de novembro de 2015.
5.- As datas de realización dos exames da convocatoria de “fin de carreira” para
titulacións non adaptadas ao EEES será no mes de decembro (do 2 ao 17
decembro), nas datas determinadas polos Centros, que lle darán a mesma
publicidade que ás outras datas de cualificacións. A data límite de sinatura de
actas será o día 8 de xaneiro de 2016, e non poderán transcorrer máis de quince
días entre a data de celebración do exame e a sinatura da acta. Por conseguinte,
o período de entrega de actas será dende o 2 de decembro de 2015 ata o 8
de xaneiro de 2016.
6.- Non será lectivo o mes de agosto, nin os días festivos, nin os días nos que
estea interrompida a actividade académica.
7.- A docencia interromperase dende o sábado 19 de decembro de 2015 ata o día
7 de xaneiro de 2016 (ambos os dous incluídos), o luns e martes de carnaval (8 e
9 de febreiro de 2016), e durante a Semana Santa, dende o 21 de marzo ao 27 de
marzo de 2016 (ambos os dous incluídos).
8.- Terá carácter festivo o luns 26 de xaneiro de 2015, día ao que se traslada a
festividade de Santo Tomé de Aquino.
Así mesmo serán non lectivos os días declarados festivos polo Estado, a
Comunidade Autónoma e, en cada Campus, os días das festas locais.
9.- En cada centro terá carácter non lectivo a data da festa do centro. Coa
finalidade de aproveitar ao máximo os días lectivos, sempre que ditas
festividades coincidan en martes ou xoves celebraranse o luns ou venres máis
próximos, e se cadraran en mércores trasladaranse ao venres. As que cadren en
sábado, domingo ou festivo celebraranse o día lectivo anterior ou seguinte.
10.- Son festividades dos centros as seguintes:
• 4 de outubro (S. Francisco de Asís). Facultade de Veterinaria
• 18 de outubro (S. Lucas). Facultade de Medicina e Odontoloxía (Lic. en
Medicina)
• 15 de novembro (S. Alberte Magno). Facultade de Bioloxía, Física,
Matemáticas, Química e Ciencias
• 27 de novembro (S. Xosé de Calasanz). Facultade de Formación do
Profesorado
• 8 de decembro (Inmaculada). Facultade de Farmacia
• 13 de decembro (Sta. Otilia). Facultade de Óptica e Optometría
• 23 de xaneiro (S. Raimundo de Peñafort). Facultade de Dereito
• 9 de febreiro (Sta. Apolonia). Facultade de Medicina e Odontoloxía (Lic.
en Odontoloxía)
• 24 de febreiro (Xoán Huarte de S. Xoán). Facultade de Psicoloxía
• 8 de marzo (S. Xoán de Deus). Facultade de Enfermería
• 9 de marzo (natalicio do Padre Sarmiento). Facultade de CC. da
Educación
• 19 de marzo (San José). Facultade de Ciencias Políticas e Sociais.
• 5 de abril (S. Vicente Ferrer). Facultade de CC. Económicas e
Empresariais e Fac. de Administración e Dirección de Empresas
• 15 de abril (natalicio de Leonardo da Vinci). Escola Técnica Superior de
Enxeñaría
• 22 de abril (Día da Terra). Escola Politécnica Superior
• 26 de abril (S. Isidoro de Sevilla). Facultades de Filoloxía, Filosofía,
Humanidades e Xeografía e Historia.
• 1 de maio (Día do Traballo). Facultade de Relacións Laborais
• 3 de maio (Día da Liberdade de Expresión). Facultade de Ciencias da
Comunicación
11.- Cada Centro, en función das súas características e/ou circunstancias,
poderá facer unha adaptación deste calendario que, en todo caso, terá que ser
autorizada pola Secretaría Xeral da Universidade e deberá facerse pública.

More Related Content

Viewers also liked

Actividad de practica 5 sub 2 jesus
Actividad de  practica 5 sub 2 jesusActividad de  practica 5 sub 2 jesus
Actividad de practica 5 sub 2 jesus
thereyblak
 
Tecnicas de discusión especializada
Tecnicas de discusión especializadaTecnicas de discusión especializada
Tecnicas de discusión especializada
Olga Solano
 
Seguridad informatica
Seguridad informaticaSeguridad informatica
Seguridad informatica
rianmoni
 
Tus pertenencias
Tus pertenenciasTus pertenencias
Tus pertenencias
Francisco Javer Roldan
 
Diaposiivas de proyecto d vida lauuuuuu
Diaposiivas de proyecto d vida lauuuuuuDiaposiivas de proyecto d vida lauuuuuu
Diaposiivas de proyecto d vida lauuuuuu
lauracienfuegosdiaz
 
Arte egipcio
Arte egipcioArte egipcio
Arte egipcio
vrodrigolopez
 
Plan de negocio desarrollo d emprendedores
Plan de negocio desarrollo d emprendedoresPlan de negocio desarrollo d emprendedores
Plan de negocio desarrollo d emprendedores
alcalderj2
 
Solucion taller slideshare v1
Solucion taller slideshare v1Solucion taller slideshare v1
Solucion taller slideshare v1
Somi Penagos
 
Presentación Presupuestos Andalucía 2013
Presentación Presupuestos Andalucía 2013Presentación Presupuestos Andalucía 2013
Presentación Presupuestos Andalucía 2013
JuntaInforma
 
Mapa de toma de decisiones
Mapa de toma de decisionesMapa de toma de decisiones
Mapa de toma de decisiones
jeaneglis
 
PEDAGOGIA LASALLISTA EN EL NUEVO MILENIO - Ramon Perez
PEDAGOGIA LASALLISTA EN EL NUEVO MILENIO - Ramon PerezPEDAGOGIA LASALLISTA EN EL NUEVO MILENIO - Ramon Perez
PEDAGOGIA LASALLISTA EN EL NUEVO MILENIO - Ramon Perez
Ramon Perez
 
financiacion innovacion europa 1 s 2014
 financiacion innovacion europa 1 s 2014 financiacion innovacion europa 1 s 2014
financiacion innovacion europa 1 s 2014
Diego Gutierrez
 
Lassbanassucias
LassbanassuciasLassbanassucias
Lassbanassucias
Victoria Toledo Figueroa
 
4Cuadrados
4Cuadrados4Cuadrados
4Cuadrados
DavidSP1996
 
Practica numero 2
Practica numero 2Practica numero 2
Practica numero 2
angicanchola
 
Aplicacion Termolustre
Aplicacion TermolustreAplicacion Termolustre
Aplicacion Termolustre
Pepe Mateu Carda
 
Guía Gastronómica Aragonesa
Guía Gastronómica AragonesaGuía Gastronómica Aragonesa
Guía Gastronómica Aragonesa
DavidSP1996
 
Políticas selectivas de empleo y colectivos vulnerables
Políticas selectivas de empleo y colectivos vulnerablesPolíticas selectivas de empleo y colectivos vulnerables
Políticas selectivas de empleo y colectivos vulnerables
sandraqdiaz
 

Viewers also liked (20)

Imagenes
ImagenesImagenes
Imagenes
 
Actividad de practica 5 sub 2 jesus
Actividad de  practica 5 sub 2 jesusActividad de  practica 5 sub 2 jesus
Actividad de practica 5 sub 2 jesus
 
Tecnicas de discusión especializada
Tecnicas de discusión especializadaTecnicas de discusión especializada
Tecnicas de discusión especializada
 
Seguridad informatica
Seguridad informaticaSeguridad informatica
Seguridad informatica
 
Tus pertenencias
Tus pertenenciasTus pertenencias
Tus pertenencias
 
Diaposiivas de proyecto d vida lauuuuuu
Diaposiivas de proyecto d vida lauuuuuuDiaposiivas de proyecto d vida lauuuuuu
Diaposiivas de proyecto d vida lauuuuuu
 
Arte egipcio
Arte egipcioArte egipcio
Arte egipcio
 
Plan de negocio desarrollo d emprendedores
Plan de negocio desarrollo d emprendedoresPlan de negocio desarrollo d emprendedores
Plan de negocio desarrollo d emprendedores
 
Especial pa-
Especial pa-Especial pa-
Especial pa-
 
Solucion taller slideshare v1
Solucion taller slideshare v1Solucion taller slideshare v1
Solucion taller slideshare v1
 
Presentación Presupuestos Andalucía 2013
Presentación Presupuestos Andalucía 2013Presentación Presupuestos Andalucía 2013
Presentación Presupuestos Andalucía 2013
 
Mapa de toma de decisiones
Mapa de toma de decisionesMapa de toma de decisiones
Mapa de toma de decisiones
 
PEDAGOGIA LASALLISTA EN EL NUEVO MILENIO - Ramon Perez
PEDAGOGIA LASALLISTA EN EL NUEVO MILENIO - Ramon PerezPEDAGOGIA LASALLISTA EN EL NUEVO MILENIO - Ramon Perez
PEDAGOGIA LASALLISTA EN EL NUEVO MILENIO - Ramon Perez
 
financiacion innovacion europa 1 s 2014
 financiacion innovacion europa 1 s 2014 financiacion innovacion europa 1 s 2014
financiacion innovacion europa 1 s 2014
 
Lassbanassucias
LassbanassuciasLassbanassucias
Lassbanassucias
 
4Cuadrados
4Cuadrados4Cuadrados
4Cuadrados
 
Practica numero 2
Practica numero 2Practica numero 2
Practica numero 2
 
Aplicacion Termolustre
Aplicacion TermolustreAplicacion Termolustre
Aplicacion Termolustre
 
Guía Gastronómica Aragonesa
Guía Gastronómica AragonesaGuía Gastronómica Aragonesa
Guía Gastronómica Aragonesa
 
Políticas selectivas de empleo y colectivos vulnerables
Políticas selectivas de empleo y colectivos vulnerablesPolíticas selectivas de empleo y colectivos vulnerables
Políticas selectivas de empleo y colectivos vulnerables
 

Similar to Calendario provisional usc

Sesión organización das pau e preinscripción e matrícula na universidade
Sesión organización das pau e preinscripción e matrícula na universidadeSesión organización das pau e preinscripción e matrícula na universidade
Sesión organización das pau e preinscripción e matrícula na universidade
Mónica Diz Besada
 
CALENDARIO ESCOLAR 2014-2015
CALENDARIO ESCOLAR 2014-2015CALENDARIO ESCOLAR 2014-2015
CALENDARIO ESCOLAR 2014-2015
nogais
 
Carta fin de curso 11 12
Carta fin de curso 11 12Carta fin de curso 11 12
Carta fin de curso 11 12
Plastilina3
 
Youblisher.com 1406032-cuaderno de-informaci_n_acad_mica_para_2_de_eso_2016 (...
Youblisher.com 1406032-cuaderno de-informaci_n_acad_mica_para_2_de_eso_2016 (...Youblisher.com 1406032-cuaderno de-informaci_n_acad_mica_para_2_de_eso_2016 (...
Youblisher.com 1406032-cuaderno de-informaci_n_acad_mica_para_2_de_eso_2016 (...
Silvina Paricio Tato
 
Youblisher.com 1406032-cuaderno de-informaci_n_acad_mica_para_2_de_eso_2016 (2)
Youblisher.com 1406032-cuaderno de-informaci_n_acad_mica_para_2_de_eso_2016 (2)Youblisher.com 1406032-cuaderno de-informaci_n_acad_mica_para_2_de_eso_2016 (2)
Youblisher.com 1406032-cuaderno de-informaci_n_acad_mica_para_2_de_eso_2016 (2)
Silvina Paricio Tato
 
Calendario escolar 2011 2012 - copia
Calendario escolar 2011 2012 - copiaCalendario escolar 2011 2012 - copia
Calendario escolar 2011 2012 - copia
Estanislao Fernandez
 
Cuadrimestrais
CuadrimestraisCuadrimestrais
Cuadrimestrais
CarmenBoadoAguinaga1
 
Orientacion Profesional Bach V4
Orientacion Profesional Bach V4Orientacion Profesional Bach V4
Orientacion Profesional Bach V4
Juan Luis Rodríguez Rodríguez
 
Guia de orientación académica IES
Guia de orientación académica IESGuia de orientación académica IES
Guia de orientación académica IES
Montserrat Pérez Castiñeira
 
Transición á etapa de educación secundaria obrigatoria ( 1
Transición á etapa de educación secundaria obrigatoria ( 1Transición á etapa de educación secundaria obrigatoria ( 1
Transición á etapa de educación secundaria obrigatoria ( 1
ceipanamariadieguez
 
Datas de exames e avaliacións (3º trimestre)
Datas de exames e avaliacións (3º trimestre)Datas de exames e avaliacións (3º trimestre)
Datas de exames e avaliacións (3º trimestre)
dveiga
 

Similar to Calendario provisional usc (13)

Sesión organización das pau e preinscripción e matrícula na universidade
Sesión organización das pau e preinscripción e matrícula na universidadeSesión organización das pau e preinscripción e matrícula na universidade
Sesión organización das pau e preinscripción e matrícula na universidade
 
CALENDARIO ESCOLAR 2014-2015
CALENDARIO ESCOLAR 2014-2015CALENDARIO ESCOLAR 2014-2015
CALENDARIO ESCOLAR 2014-2015
 
Guia curso copia
Guia curso   copiaGuia curso   copia
Guia curso copia
 
Carta fin de curso 11 12
Carta fin de curso 11 12Carta fin de curso 11 12
Carta fin de curso 11 12
 
Youblisher.com 1406032-cuaderno de-informaci_n_acad_mica_para_2_de_eso_2016 (...
Youblisher.com 1406032-cuaderno de-informaci_n_acad_mica_para_2_de_eso_2016 (...Youblisher.com 1406032-cuaderno de-informaci_n_acad_mica_para_2_de_eso_2016 (...
Youblisher.com 1406032-cuaderno de-informaci_n_acad_mica_para_2_de_eso_2016 (...
 
Youblisher.com 1406032-cuaderno de-informaci_n_acad_mica_para_2_de_eso_2016 (2)
Youblisher.com 1406032-cuaderno de-informaci_n_acad_mica_para_2_de_eso_2016 (2)Youblisher.com 1406032-cuaderno de-informaci_n_acad_mica_para_2_de_eso_2016 (2)
Youblisher.com 1406032-cuaderno de-informaci_n_acad_mica_para_2_de_eso_2016 (2)
 
Calendario escolar 2011 2012 - copia
Calendario escolar 2011 2012 - copiaCalendario escolar 2011 2012 - copia
Calendario escolar 2011 2012 - copia
 
Cuadrimestrais
CuadrimestraisCuadrimestrais
Cuadrimestrais
 
Orientacion Profesional Bach V4
Orientacion Profesional Bach V4Orientacion Profesional Bach V4
Orientacion Profesional Bach V4
 
Carta avaldia 3º
Carta avaldia 3ºCarta avaldia 3º
Carta avaldia 3º
 
Guia de orientación académica IES
Guia de orientación académica IESGuia de orientación académica IES
Guia de orientación académica IES
 
Transición á etapa de educación secundaria obrigatoria ( 1
Transición á etapa de educación secundaria obrigatoria ( 1Transición á etapa de educación secundaria obrigatoria ( 1
Transición á etapa de educación secundaria obrigatoria ( 1
 
Datas de exames e avaliacións (3º trimestre)
Datas de exames e avaliacións (3º trimestre)Datas de exames e avaliacións (3º trimestre)
Datas de exames e avaliacións (3º trimestre)
 

Calendario provisional usc

  • 1. CALENDARIO ACADÉMICO CURSO 2015-2016 Aprobado polo Consello de Goberno ….. 1.- O curso académico 2015-2016 organizarase en dous semestres académicos, e abarcará dende o día 1 de setembro de 2015 ao 31 de agosto de 2016, agás os días marcados como festivos ou non lectivos neste calendario. Excepcionalmente, poderán realizarse actividades fóra deste período no caso de prácticas en empresas, ou para a avaliación de Traballos de Fin de Grao ou Máster, excepto no mes de agosto. O calendario será único para os estudios adaptados ao EEES e os que se atopen en proceso de extinción. Sen embargo, a petición dos centros, poderá autorizarse excepcionalmente para as titulacións en proceso de extinción, a realización de exames da segunda convocatoria en setembro. 2.- Primeiro semestre: a impartición de docencia iniciarase o día 4 de setembro de 2015 e rematará o 18 de decembro de 2015. Segundo semestre: a impartición de docencia iniciarase o día 27 de xaneiro de 2016 e rematará o día 13 de maio de 2016. 3.- En consecuencia, o calendario de docencia, periodo de cualificacións e entrega de actas será o seguinte: PRIMEIRO SEMESTRE INICIO FIN PERIODO LECTIVO 04/09/2015 18/12/2015 PERIODO DE EXAMES 08/01/2016 23/01/2016 As cualificacións deberán publicarse no prazo máximo de 15 días naturais dende a realización do exame (art. 7.1 da Normativa de avaliación…) (Poderá solicitar a S.X. e fixarse polos centros a realización de exames anticipados) 08/01/2016 23/01/2016 ENTREGA ACTAS (15 días dende a realización dos exames) 09/01/2016 10/02/2016 DEFENSA TFM/TFG 27/01/2016 26/02/2016 ENTREGA ACTAS TFM/TFG 28/01/2016 07/03/2016
  • 2. SEGUNDO SEMESTRE INICIO FIN PERIODO LECTIVO 27/01/2016 13/05/2016 PERIODO DE EXAMES 16/05/2016 31/05/2016 As cualificacións deberán publicarse no prazo máximo de 15 días naturais dende a realización do exame (art. 7.1 da Normativa de avaliación…). (Poderá solicitar a S.X. e fixarse polos centros a realización de exames anticipados) 16/05/2016 31/05/2016 ENTREGA ACTAS 17/05/2016 17/06/2016 DEFENSA TFM/TFG 23/06/2016 22/07/2016 ENTREGA ACTAS TFM/TFG 23/06/2016 29/07/2016 SEGUNDA OPORTUNIDADE/CONVOCATORIA (Preferiblemente as datas iniciais corresponderán ás materias do primeiro semestre) 23/06/2016 11/07/2016 ENTREGA ACTAS SEGUNDA OPORTUNIDADE/CONVOCATO RIA (15 días dende a realización dos exames cun máximo do 22 de xullo de 2016) 23/06/2016 22/07/2016 DEFENSA TFM/TFG (SETEMBRO) 01/09/2016 22/09/2016 ACTAS 01/09/2016 30/09/2016
  • 3. 4.- A recuperación de materias extintas en titulacións non adaptadas ao EEES poderá fixarse nos meses de setembro, outubro ou novembro nas datas concretas determinadas polos centros, tendo en conta que deberán transcorrer 15 días entre o último exame e a data límite de sinatura de actas. A data límite de sinatura de actas será o 30 de novembro de 2015. Cada centro concretará as datas antes do inicio do curso, dándolle a mesma publicidade que as outras datas de cualificacións. O período de entrega de actas será dende o 1 de setembro de 2015 ata o 30 de novembro de 2015. 5.- As datas de realización dos exames da convocatoria de “fin de carreira” para titulacións non adaptadas ao EEES será no mes de decembro (do 2 ao 17 decembro), nas datas determinadas polos Centros, que lle darán a mesma publicidade que ás outras datas de cualificacións. A data límite de sinatura de actas será o día 8 de xaneiro de 2016, e non poderán transcorrer máis de quince días entre a data de celebración do exame e a sinatura da acta. Por conseguinte, o período de entrega de actas será dende o 2 de decembro de 2015 ata o 8 de xaneiro de 2016. 6.- Non será lectivo o mes de agosto, nin os días festivos, nin os días nos que estea interrompida a actividade académica. 7.- A docencia interromperase dende o sábado 19 de decembro de 2015 ata o día 7 de xaneiro de 2016 (ambos os dous incluídos), o luns e martes de carnaval (8 e 9 de febreiro de 2016), e durante a Semana Santa, dende o 21 de marzo ao 27 de marzo de 2016 (ambos os dous incluídos). 8.- Terá carácter festivo o luns 26 de xaneiro de 2015, día ao que se traslada a festividade de Santo Tomé de Aquino. Así mesmo serán non lectivos os días declarados festivos polo Estado, a Comunidade Autónoma e, en cada Campus, os días das festas locais. 9.- En cada centro terá carácter non lectivo a data da festa do centro. Coa finalidade de aproveitar ao máximo os días lectivos, sempre que ditas festividades coincidan en martes ou xoves celebraranse o luns ou venres máis próximos, e se cadraran en mércores trasladaranse ao venres. As que cadren en sábado, domingo ou festivo celebraranse o día lectivo anterior ou seguinte. 10.- Son festividades dos centros as seguintes: • 4 de outubro (S. Francisco de Asís). Facultade de Veterinaria • 18 de outubro (S. Lucas). Facultade de Medicina e Odontoloxía (Lic. en Medicina) • 15 de novembro (S. Alberte Magno). Facultade de Bioloxía, Física, Matemáticas, Química e Ciencias • 27 de novembro (S. Xosé de Calasanz). Facultade de Formación do Profesorado • 8 de decembro (Inmaculada). Facultade de Farmacia • 13 de decembro (Sta. Otilia). Facultade de Óptica e Optometría • 23 de xaneiro (S. Raimundo de Peñafort). Facultade de Dereito
  • 4. • 9 de febreiro (Sta. Apolonia). Facultade de Medicina e Odontoloxía (Lic. en Odontoloxía) • 24 de febreiro (Xoán Huarte de S. Xoán). Facultade de Psicoloxía • 8 de marzo (S. Xoán de Deus). Facultade de Enfermería • 9 de marzo (natalicio do Padre Sarmiento). Facultade de CC. da Educación • 19 de marzo (San José). Facultade de Ciencias Políticas e Sociais. • 5 de abril (S. Vicente Ferrer). Facultade de CC. Económicas e Empresariais e Fac. de Administración e Dirección de Empresas • 15 de abril (natalicio de Leonardo da Vinci). Escola Técnica Superior de Enxeñaría • 22 de abril (Día da Terra). Escola Politécnica Superior • 26 de abril (S. Isidoro de Sevilla). Facultades de Filoloxía, Filosofía, Humanidades e Xeografía e Historia. • 1 de maio (Día do Traballo). Facultade de Relacións Laborais • 3 de maio (Día da Liberdade de Expresión). Facultade de Ciencias da Comunicación 11.- Cada Centro, en función das súas características e/ou circunstancias, poderá facer unha adaptación deste calendario que, en todo caso, terá que ser autorizada pola Secretaría Xeral da Universidade e deberá facerse pública.