SlideShare a Scribd company logo
¡ 
-f 
I ¡€ € t- t 1 I-b- 
LG 
d( r 
i- 
,to 
| '.: 
re 
1¡ 
I 
I 
t. 
f'c l-- 
p: 
I 
D¡ 
§ I 
f{ 
_c 
h 
:, 
_D_ 
J 
[nl rh rl, d iff 
o*: 
t¡ o 
c He ) 
:( 
,t 
I 
rt ;f _c 
t 
ht 
t--. 
I H 
ififrrC c -t 
I il t+ 
I 
H c 
tt _0l 
I 
c É 
I)J 
ar 0 
Ht 
0 
tl H 
rl 
, 
I 
c c 
t 
ü 
H 
Lr 
I ñ H 
I t * 
,( t ,+¡ ,ño Ll 
H 
H ü¡ t 
t JU o,l 
H H 
t_ 
l, tr r( ,..Jtá 
H C ¡í 
t I I I 
rl t 
t T I f 
H H 11 F! 
7ñ CI 1 u B t--l 
- l 
l + 
l 
l 
r1 
t 
e 
,-] 
l 
-i 
HI f 
CI 
rt 
t 
Ét0 
H 
,i 
_l il 
I l 
I 
:T 
-.* -*ll 
I 
a_ 
t- c 
¡ I t t t 
H il H R H 
-l 
I 
I _l 
,l 
V,
q 
I t 
t 
Ft 
1 
il 
c1: 
,-*/' 
tl Irl ltllri=i(1 
I_ 
H 
I 
cI: rl- 
4l- lrll lttl _irt I 1.,1 il_ 
iT_ cl: 
r.l, 
rrl - 
I
Cadenas Carbonadas
_1_l l 
itl¡ 
-l 
I --iL-, 
:J T_T- 
-1 --t-' t -' 
-"1 --- T -; 
:,9:$-: 
-.FriJJ
I 
,_t 
i 
I 
t 
I 
I 
I 
I 
i 
; 
i 
i 
! 
t. 
i 
I 
tIi 
!!I 
r 
: 
t- 
: 
i 
II 
I 
1 
; 
I 
{ 
1 
! 
I 
¡ 
iI 
l.- 
ir 
I 
I 
Iti 
i 
}i 
¡I 
II 
It 
! 
I 
: 
i' 
¡ 
t 
! 
¡f' 
It 
Il 
¡ 
iI 
i 
i 
I 
¡ 
'; .,;' i,,,,.,,, ;'i,. 
,lloeico¡ono,C¿¡ür1 ; , , i : , , : , I *t I'f !l {t ti u-¡ ü tl fl ,f ff q f $ -1 fE t {-l 
:'r.t II r t: I l t{i', q [ ü ]r 
i r-t - s-§ -g -t -e-t-C-Q-g-c-c-o-g-C-c-a-c-q C-C- , , I i ' I t I r I i 1 i i I 1 I i {,! I i ' ,(f f ,,.t4{+{4rl+,',f flr.F|¡11 4 
: . l -, ^i.,.. r , , , , i , , : , i i rttgxCIqict>sgnDCe6llqr ; , , ; , , , , , i : ,, ,;,;]1i,., i,lli 
I | 4 tr i| ni +t I ri l¡ 4 t rl {i t tt rl rt llr +{ fi !{ :I d * te--C!r --Or -J(, - le--tCt- Cr --Cl -iC -cI l-C-- r-il ,! i t J i- i ¡iririiqiif Ci -i C -c¿ -G-ici -rc-ti.-iC, -ir : I t'l'i .l'1 .i { i il'f i, f Et { tl { 1, l, t t IL:':ll,r,i;,ii;iiii 
rti'i i i , I : i i i , i I i i i i , i i i ;, T r.: -i I f $ fl S ¿l 11 rr Ir tt! ril tl r¡,t t tl tr li : t, l r il t t r] r r, i t I lr ( t r i ', i ri 
:. i, i i- i, i rtrt$,,iiiiq;: ,,, i ¡ i i i i i I ti !l r.l . ; i , i -C-q-o*q-c-1fl ; i ,, { i t i i ; I : . : i 
{ t rttt, | . , i i , ; 
.i,.:.i1,ri i,;;.; i i.;.r,itll,: 
ti,l'tttrlillriLI 
I r, { t: ri i i i r : i :g-q-q-q-c-c -,tt i ; ,if,l.rt*,t t{rlt,l:t i i, ;: r ;, i, i l,ii.lii,rj 
i,l-ti:itl,:i 
:,iii:i;,;: 
(l il{ { li{+{ d tr i i I . r I r ri i ,i i t , , ; , .,a--c-c-c-0t-C-:l ,, d I Ir,tl I { j'I I i iII ._I...-lIiII:l r¡ rt 4rtrr.{ jIi l. iil.,,'ii,; 
;,,1..;t,,, i l1;:i,,irl 
tf-+ rt sH rr lt { i I i i rl ; (l tr f; I i i i 
t-f-t-i1T?T-r'I r i d,**4rf ,*+r{d(;,,; 
H -Q -Q-c-c-§-C-c- c-c.-c*t--C-C- c-q-c -c-$_-q-- c- r, I 1 i I t q t ( {,i ( rir; I'i'i t t { { 
i : r' ft fl d il 1t ,t q tt tl rl $ rl f,* t¡ f fit rt 
i . I :-ti i ,, , , : , i i I , , : I 
¡QshepsarclQaltl¡¡ i : , ; 1 , I ; : i i ;-,.r ; :-i. i r 1,,, i,i'; ii 
i-; u I n r *t t! q f d ü rr C fl rra ti tl tt-F $' 
i,. :-¡-t-t-¿ -t +.{-t +t-t c(-¿-l-t -3-¿-¿-t-¡ I ; i iiriii,i I t{ I+1{ i [íi'i i I t' T { f I tl tt u t| tl 4 rr,,1 rl 4 $ .i E f lt 
i;,:.i,'i'i;iiiii; 
smqefe¡qflo[aqtl¡o; i i i i i i i i ; i 
l,l:,i' r:iIi, t1Li;, 
L,lrLil):'.rIr;If¡I lri't:r,iill 
tirtrirrh*ittririti I i ilr r, tj lr  1j j 
tl t f r d i( t r; I : r tt{.i(+Htrr';l; i rililrl, r,lii; 
r, . i1 i ;'I i i i I ti;iliii'I, 
qCl tfrt {,fld'rttl ttll 
t, r ri li i i I rr i I i i * q -c-C- 9-c-c-c-c-c"-(-'-iF' i l1 ( Í I i ( i'lti t I I 
4 t| r-t f ,f,'[ d,i( i,,{ i I iiii,iir;iii 
r;liili;il-li ,iiillirirti ;i;l;;j1ji,i;;llrlliilli iriiiliilll;lii,iliriiil 
' i,, ii, ri,liiiiiiii,ri 
' ; t *. tl tl tr: hfi $,i *t ti fl i{ I t ¡rt ti{*il,1i 
r *: +-l -r -t-t-l -[ -r-t{+ -tJ-t-[ +-t-tL t ; iTr i f ii if f ti lir iqf f i i 
I + { il 'l'l { qf 4 r,{ t tt t! t' { f tl fq !,1 
¡,;,liiiiriri:iil,,i 
,T¡iloPnOC¡oflep i, i i i I ; i i,,, , ii,;:iri:tiii;,i',:i rf Itlf rlftt[Uti],rqFl d rrrUHStf Url ' rr ! tl rl il t i I I ri r ; 'l1, r I rr I r,¿ 
r¿:- 0 -G -C - q"G-§ { -C-c T -( -c- I -c- r c-t C -c- e, *, ' I r t t t r t t tl i t I t t ü r t] ri t ,, rr¡"t,l lfl !0t,,,1 f $r, lil fqlt *t f ( $t 
,'l1l.ri':i't:l:tl'l1.1l::;i:;:;.r:¡iil,l,i;l,ii,il l;l 
i:,,,:i;;,r,;:iiii ii;;;ii1ii; lil'i1i 
ir,,I;iii,'|i iiiliii; 
¡I 
! 
¡II 
i 
I 
I 
-1I 
II 
I 
I1 
I 
i 
J 
i 
I "I 
I 
I 
I 
i 
i" 
I
tz H *t tr 1 
"t H f "f- e 
t- 
H 
il rl P fl t- H ts¡ +.1 rl t'l {H 
-1' 
3€ ri 
tlt 
t¡ 
bt 
d 
.t 
H 
I 
I 
-t- 
_t 
I 
i 
{ 
t J 
rt 
ts 
H 
_I 
It 
b- { 
¡ r-fl 
{-l r 
fl 
v 
¡!l 
/- t ¿--1 
t_t 
i* 
it 
i- 
r| rt I !_ 
C H, A 
.t + t{ $t t tl r-i! 
 
l_{ 
-é 
fi 
H fl 
+ti 
{ F hl tl 
1- 
§ 
tl 
ft H 
+ 
,+r 
HT 
l--t htl 
6-, I 
H 
+ 
,fl 
Ha- 
t4 C 
tñ 
!- +H 
:--i It I 
k( 
H 
l-r i.+ 
t HI 
F 1 h H tlr -l H 
¡ ( 
it l{ --i 
.tI H ¡.r tl fl Ht 
H ll H t- li H H !¡ rll 
f{- K 
F 
r-t {tt rt 
,C 
¡t 
Hr i{l H f ¡tt 
I Ér 
§t 
H 
:t 
rI t 
ft 
F 
rl il F{ 
ñr T 
--_ 
ü T ts 
rt 
C, 1 ? l 
-.. 
,ü --1 :{rft 
-tt 
{t 
,i Hr í Hrtn 
II 
ll fl 
?-- 
lrl 
C-ti 
s 
C- 
¿, 
+ 
1 t 
¡Á 
,{ ¡t- 
LJ 
t-h 
I i_ 
t-" 
H 
i_-tLr 
F + t: I PU 
:-F 
rr, 
H t 
Ll 
a' ll 
ih' t' 
111 
--Ct-, 
rt 
k 
rr trt I 
-t -{" il F-i1 
r - 
t 
T 
t b H z 
T 1r rt T 
lL, t Ir 
s{ 
t- r(l 
1t 
fs 
IH 
1r* 
7c 
-+ 
It-ll 
ta 
¿*fl 
t H Hfi rt r-t- {H 
tr 
¿1 
rr Ht 
fi 
HEt 
H 
rt- ;I t{ 
¿. 
H t H te-fi 
r t-. +-c 
-t 
H 
t{ t- 
++ 
H 
ir 
l--1 
H, 
it ^- :t 
H 
{ -f 
t- *( t 
9i 
t1 
tt r1- 
H It1 
!_l -r 
t( E-C 
i6 ?, 
{t ..1 
iGt lfl 
rt¡t 
et l- -r {( 
41 H c- rH 
hL ll §:l 
l--1 - 
il 
f- t*r 
il 
I 
fl 
H t 'llr' 
-§ 
!.i 
{1 
fi 
tlf 
r{ tl rt t{ 
ér 
t1_r 
lx 
Il --'l 
-*c 
IH 
-rrt 
.'er 
H 
H-1 
e 
LT .J {t 
L; 
tF 
¿I t! 
;-- 
,.hTl + 
t 
É 
1- -d 
fl 
é-r 
fll 
FT 
I-rf 
Éfl 
FF 
Hb 
l-fl 
I I ¿, 1'r 
Lt! I 
(,t 
fr iG *1 
11 tl 
r1' 
{l- 
J 
r 
¡t-- 
-l 
.e 
r 
11 
I 
t-- {t 
-t t 
+l 
I 
rt. 
rfl 
I -a' + 
U-l+ 
l 
ú 
IH 
flI -Ft 
{ 
H ,l 
:t 
!J 
{1 c' 
{t 
I fl 
Er-t4 
t1- 
b 
t- 
';t -r 
{ 
'G t-t- 
t 
a 
--Il 
+ 
t( 
(t _I 
* 
il 
H 
1a--l 
.+t tI 
r( 
i 
t"+1 
-t 
;T 
.-tl 
,t 
1; 
t 
t 
t_{ 
f 
H .t-c- 
I 
ao 
. 
t-t1. 
r 
FI 1: 
_C 
-1 
I)-- 
ti 
!l 
i1 
ia 
t ._r 
I :-( '--1 
{_-t 
q 
:-[ 
r.t 
L 
T 
a 
It FT { 
rl 
T 
H- +t 
+l 
it 
rlf 
F-i 
H kt 
1- 
o 
"tf- 
'rG 
¡t 
l 
-', 
ll 
fl 
fr,' 
H 
--lt 
H 
-t t 
+ 
-i tt 
¿ 
l- 
+l 
H 
T-- b 
*t 
¡lI 
-1 ! 
1 
It-tt 
[. 
rt 
F_ 
,tl 
li 
"( 
:r $'eI 
tl -1 
:$ 
1 
K 
t"- 
c- 
1- l 
I 
L t- c- 
I_ 
r{ ,-rr Tt- 
I 
C- F-- 
!-( 
,- _t: 
itl 
I 
ft IH 
Ir {- ú 
tt 
:f, 
r{ 
t_ 
flr + 
f 
t-r 
t t_ 
,tt ;t 
t) 
Hrr 
;rl(r 
"f 
-{ 
H +t .r l- 
tL ::f 
-C-t .t 
_t{t 
H 
FI t- t-( 
-1 ft( 
t- i' 
F 
rt 
t H H t-i 
-'tC 
LI 
t -t .t tl 
H_ 
E rr{ 
t' 
R 
"l 
.t H 
C. 
t'* 
{l 
c. 
t{ 
-t t tt,
dtTd H ÉHtH HX H¡i-tHtt¡ItHHH Hil fl H t{ H H, H 
eLt" I l-é{ | -ü ¡-U§[ L bU L b-L-LL-L+L-L-U§ b-'r 
hhht hi hl,l j.,l ,lil.L'-'-t, I l-I lr,J ¿,.l ¿-l-1 
, i'( {.1 H jtt 
'rrl 
'u' - C-C-C-C r I lt 
, .tt rrl H,h 
,Cqo t{¿o 
,C qr r:{ ¡q i :iiti 
rl) 
illjj 
t,t"rzl,taq t , . , , i L i , r . i , r i i * 
ttt; ¡1¡ 
-Lt -Ct; {I" 8I 
l Fl r l-t 
i i i : , I - : i_i : 
H tr l.tHFt r kl; Fl-rtri rrtl Hrrt(r{ H fiHHH t-t HFt tt fl tl tt.tr É{ rlHtrH f-H H tt +t6 6,.¡ 
++Fii'f f,iFi-fi ,*?? m¿,+,*h-r,"§--q t-t++*-F F+f F-i=Ft 
tl trt.kr: t-rtti t-r fiHHHht,H,Ft r{.I f tJ f rt{ U+-r$H tl +te{ fl F/ 
F+Fii'É:|.iFF|i.-,+??rt¿.+rh.r,"§--qt-++*-F.F+rFr-r¡,, 
F HFl, a-( t-l l-t HtlttH t'ttlft H+ HH HH H l-l Ht-H rt H H.t-le¡ +{ HHHHfi H tl tltl+'l F(.t-l , 
i : t'; )':.'; I i i- ; : l' , : i : : I ; i ; i : : !-i : : I ; I I i : I l I .Hpr¡t ¡ttrhtl-FH rl qHH +{B H H,4rt ttt flfit H +.r-r f{ HfilJ}rt! l,tlytrftC t,l-l il.I : 
liil 
lr:l 
ir l,,,,irii,',,rl ,r,rl 
i ' I ; ;C'll¡,iqo ' I I ; : I . i 
r i , ; I ' i. ] , , i , I r I i I 1 f l 
r r :,'j 1. i , I I I I i :jl 
, , ,. I : t I : .t i i ; i I I i , f ; i : j i 
H rH r.l +h.t- ¡rflir.H+rildH trHH fttl tt;r{ tl d i-t fil ,r{H t-tF{t-t.H rl*iH'*t .¡ ¡l tl: tl tl HH 
; n -§- h-it- t. F . L t-L- c-L¿bn L+ L¿L-h,- L-b-t-L-Fp rr' i+Fl-P prl+ F É- r L;f h v 
ú.J-tilüA-{'jJiJ'.At{i..l,{i,l.|.J../.l*t..i-l..úA¡,hÁfiihh[hÁi,i=r|rh,t.l.ij 
ll, I , I r , i i i ; 1- I I : I ' i I ' i"- i'r:r' i iir,j. ti i,, t ij:iij,,l,i,l ii "'¡"a i,, l i : j 
iltiiii;l;i,l ,iir,rii,,;l,,'';ii iLi::riii,iiifi i i 
l 
i :...; i i Li i -i i I i ;.lL..r..--i, 1 I i ] ; 
tt rr rr ri Fl H tr il .l-tH fl l+,t-i ,Lb+b+i-Lb,¿ ! b-rii: 
iiii, i:i:':',":,r::, lllii;l i i , ¡ i i I : I I | , 1 i ; 
llj 
: 
" "i I :.I 1 I , , ; t 
i I j i L, i j I . : i , i i.-i I 
'ii,!'::i:.l,l 
) i i i i i r i r . j I , I , i i r i i .i r I ] i i i 
n - r t 
-f + +.1-l § -i. F -t-f +'r F- P f l+ t F f- F- f p- t-§ +r'+'r+f i+ f tF- FF f,F- u 
H rt ft f HHH.HT H t-1 +r fiHFH +r r{ft ll H¡-lFtr-t H rt {-t t-'l t FtH ttt-lH tll-r Ht-t frH.r-rt,rr. 
:r 11i::lrl l::,l, tj 
+r,r r{ r-Artrl ¡r.Áeln H HFLFT r fll* n"**.i"i**.n*i....i jn,itii*i., j,o,,*rrr ni.n,t *i l 
b+i-&b,é.i-ó-b-b-L'c-b-b¿-b-b-ó-'c.¡-ó-tó-L';tb-LL-b-E L-LLui-t[#b-b-y' 
:r'{Á hh,üÍ,Airir,iirÉr*t ,lil..h, hi/r Jri,hl,hi,'i..á,Il'Ih¿,i-,iihhhirl,,-[ /r 
r I i r i i : ¡ . I : , I i ; I 'l l- i , I I 
u- [--i I+*+!*,ffi 
l-im ii, ffiiifffitmtr, ffitfrr§rfit§t itkf k§k,[iftltffrttt,fru, 
l::ii itj lltrl::, l' 
Cri+l{qó, , i i r j r i i i , . i I ', , t1 t, 
' i 
i ; I ,. i... i. I ;. -. i.-l I j )-..-', i j , ,) i : l- i i.i , i i I i i t.t i- r t.. ) 
'1 : I I I r q I [tttE[[[-E[B[tLt[Et&ré8&B&t$d¿tBit]t,[it[ r ,l-l:Bt -IC -I§.cr-B e' e. HHqfl¡ttrl',t+i t¡i,lt ii i¡r, É1,il,fi1'tüt,tL"(¿lrÁn.{-lttfr-{¡iAiii/tú , 
i i , i , , r , I i , i r I , I i i i r I , . r i l , j f I , : i j ', i , i i i I : i ,cqpffi} , i . i j : , , 1 , i I ; I i , . i i i f i I ,ii!i i ,lriiil'i,lti,;iil,i';t,i; 
r H rf ll Ft H Fr +{d r¡¡r Fracr Fr +ri¡-r ip¡"^..ri * o * *l n *l .,,**-,,* i *i .,",*rtl r.r p*, i,r'i,ri * * Á i 
, il fl fl rir flf $Htt t-,Hfl t! f tr t-,Ff f f flfl {{ qrf f l"}.¡,¡fa,f lp il fr.tr¡r,i¡tl.f,{t,f, fl 
H.- C_C-C{ffr_C'C-c_a_ec-c-c-c{-c-G§c*cq-c-C_GCcc:E C*GG c"(:e_c+{=GGc_c_.c{_c-C_c 
* ilC-{,{i r' , 4,{d ,lÁÁ. ,i,i ,1 ,{ ,l;,iÁÁáá [ii,ij,[-l,lá1.üúl',1 hl,lrh,lA,l[l ú
Cadenas Carbonadas
: 
I 
.. 
,l -1 
-l -i *rE 
-+ -.i -l E 
f i tf 
-*j--*r-É
-i_tl-l- 
1_l 
_.j.1 
_L] 
*t* - 1-l-tit__ 
t.1-i -T-- 
s"l-l-l- 
E-1_l__i_ 1_l 
i I _1 _L_. a.l I I 
? 
a 
_t_l- 
_ 1_i_ 
.r-1-1 i - .-1 I I rt ll al I I ++ I i - ;l tl 
Tl I I 
L 
-n_ 
-?-tr l,t--it-tl -- _J_i_ 
._1_ I 
I i_1_ l_ 
ti- -l 
I 
:rl-1-i- 
; i-t-[ 1I ;t- t -1 ir 
i-i- 
:1,_ 
'ai'- I-I-I1" 
f' 
9,l 
T_ 
_t _1_
jI 
* 
¿¿ 
LI 
'ñI.- '?t- .I 
t_
4 
2r' 
j. 
tÍ 
-a_ 
))- 
T' 
=. 
a* 
,_ 
E 
.t* 
t, 
1 
FtÍI 
* 
* 
f_ Í 
t 
, 
7. 
+ 
f. 
i 
f.- 
T:2: 
+ 
t- 
I 
I 
F_ ) ,Ij 
t+t 
i-LT 
_1_1 
lt 
'i-l 
. 
Í_ 
.E t. 
E¡ 
f 
.l; 
!E 
'J 
-B 
-1 
-n 
t, 
u 
7- 
tÍ 
:l 
FF 
-t 
3I 
*t 
t' 
= :Z' 
7 
¡I 
;E 
* 
T. 
+ 
.- 
tt 
T;La 
f 
T 
73 =;+!! 
.L 
T 
1 
II, 
+ 
a 
aE 
)- 
Iti
i . 1- 
I 
I 
itl i rl 
i_ i rl 
T5tl 
':a 
El 
=l Ét 
-r_fl 
€+ 
-l -l 'Ét _.l:rl 
.r'l ,fl 
4+ 
,tl, 
_Íi 
Ei- 
11-- 
r-l 
p¡. 
I 
t-

More Related Content

What's hot

পবিত্র কোরআন শরীফ PARA 5 বাংলা কোরআন (Bangla Quran) আল-কুরআন
পবিত্র কোরআন শরীফ PARA 5 বাংলা কোরআন (Bangla Quran) আল-কুরআনপবিত্র কোরআন শরীফ PARA 5 বাংলা কোরআন (Bangla Quran) আল-কুরআন
পবিত্র কোরআন শরীফ PARA 5 বাংলা কোরআন (Bangla Quran) আল-কুরআন
Sir-Mehedi Hassan
 
Thnwy 0
Thnwy 0Thnwy 0
Thnwy 0
Nour Elbader
 
Bulugul maram bangla
Bulugul maram banglaBulugul maram bangla
Bulugul maram bangla
Sonali Jannat
 
HYDRAULIC , WELDING , AIR COND COURSES
HYDRAULIC , WELDING , AIR COND COURSESHYDRAULIC , WELDING , AIR COND COURSES
HYDRAULIC , WELDING , AIR COND COURSES
mouradibrahim
 
Mds exam answers
Mds exam answersMds exam answers
Mds exam answers
Коля Молочій
 
Berklee jazz guitar - Osman yagmurderelli
Berklee  jazz guitar - Osman yagmurderelliBerklee  jazz guitar - Osman yagmurderelli
Berklee jazz guitar - Osman yagmurderelli
Hudson Viana
 
Resumo p3
Resumo p3Resumo p3
Azkar
AzkarAzkar
学位证.PDF
学位证.PDF学位证.PDF
学位证.PDF
Tess Chen
 
IMG_20160216_0001
IMG_20160216_0001IMG_20160216_0001
IMG_20160216_0001
James Best
 
My notebook: Second bimester - Pérez Flores Sebastian
My notebook: Second bimester - Pérez Flores SebastianMy notebook: Second bimester - Pérez Flores Sebastian
My notebook: Second bimester - Pérez Flores Sebastian
sebastianperez99
 
islamic book amharic
islamic book amharicislamic book amharic
islamic book amharic
Abdrehman Ahmed
 
26979927 vazquez-ayora-introduccion-a-la-traductologia-curso
26979927 vazquez-ayora-introduccion-a-la-traductologia-curso26979927 vazquez-ayora-introduccion-a-la-traductologia-curso
26979927 vazquez-ayora-introduccion-a-la-traductologia-curso
Steve Junior
 
двойна съдебно медицинска експертиза
двойна съдебно медицинска експертизадвойна съдебно медицинска експертиза
двойна съдебно медицинска експертиза
Kristiyan Petroff
 

What's hot (20)

পবিত্র কোরআন শরীফ PARA 5 বাংলা কোরআন (Bangla Quran) আল-কুরআন
পবিত্র কোরআন শরীফ PARA 5 বাংলা কোরআন (Bangla Quran) আল-কুরআনপবিত্র কোরআন শরীফ PARA 5 বাংলা কোরআন (Bangla Quran) আল-কুরআন
পবিত্র কোরআন শরীফ PARA 5 বাংলা কোরআন (Bangla Quran) আল-কুরআন
 
Thnwy 0
Thnwy 0Thnwy 0
Thnwy 0
 
Bulugul maram bangla
Bulugul maram banglaBulugul maram bangla
Bulugul maram bangla
 
PRONOUNCIATION
PRONOUNCIATION PRONOUNCIATION
PRONOUNCIATION
 
HYDRAULIC , WELDING , AIR COND COURSES
HYDRAULIC , WELDING , AIR COND COURSESHYDRAULIC , WELDING , AIR COND COURSES
HYDRAULIC , WELDING , AIR COND COURSES
 
Mds exam answers
Mds exam answersMds exam answers
Mds exam answers
 
Zarir_BBA
Zarir_BBAZarir_BBA
Zarir_BBA
 
Berklee jazz guitar - Osman yagmurderelli
Berklee  jazz guitar - Osman yagmurderelliBerklee  jazz guitar - Osman yagmurderelli
Berklee jazz guitar - Osman yagmurderelli
 
Resumo p3
Resumo p3Resumo p3
Resumo p3
 
ENGINEER'S DEGREE_Ro.PDF
ENGINEER'S DEGREE_Ro.PDFENGINEER'S DEGREE_Ro.PDF
ENGINEER'S DEGREE_Ro.PDF
 
Azkar
AzkarAzkar
Azkar
 
V.BASIC
V.BASICV.BASIC
V.BASIC
 
学位证.PDF
学位证.PDF学位证.PDF
学位证.PDF
 
IMG_20160216_0001
IMG_20160216_0001IMG_20160216_0001
IMG_20160216_0001
 
My notebook: Second bimester - Pérez Flores Sebastian
My notebook: Second bimester - Pérez Flores SebastianMy notebook: Second bimester - Pérez Flores Sebastian
My notebook: Second bimester - Pérez Flores Sebastian
 
islamic book amharic
islamic book amharicislamic book amharic
islamic book amharic
 
26979927 vazquez-ayora-introduccion-a-la-traductologia-curso
26979927 vazquez-ayora-introduccion-a-la-traductologia-curso26979927 vazquez-ayora-introduccion-a-la-traductologia-curso
26979927 vazquez-ayora-introduccion-a-la-traductologia-curso
 
двойна съдебно медицинска експертиза
двойна съдебно медицинска експертизадвойна съдебно медицинска експертиза
двойна съдебно медицинска експертиза
 
Img
ImgImg
Img
 
Drilling engineer's diploma.PDF
Drilling engineer's diploma.PDFDrilling engineer's diploma.PDF
Drilling engineer's diploma.PDF
 

Viewers also liked

Erosi
ErosiErosi
Erosi
ErosiErosi
Seven Social Media Trends to help you rethink, refocus and re-energise your a...
Seven Social Media Trends to help you rethink, refocus and re-energise your a...Seven Social Media Trends to help you rethink, refocus and re-energise your a...
Seven Social Media Trends to help you rethink, refocus and re-energise your a...
jessdoubleya
 
More or Less - Practicing Medicine in 2014: What's Out and What's Here to Stay
More or Less - Practicing Medicine in 2014: What's Out and What's Here to StayMore or Less - Practicing Medicine in 2014: What's Out and What's Here to Stay
More or Less - Practicing Medicine in 2014: What's Out and What's Here to Stay
PowerYourPractice
 
Citizenship BB44th Team C1
Citizenship BB44th Team C1Citizenship BB44th Team C1
Citizenship BB44th Team C1
Bernard Sng
 
z/OS Small Enhancements - Episode 2015B
z/OS Small Enhancements - Episode 2015Bz/OS Small Enhancements - Episode 2015B
z/OS Small Enhancements - Episode 2015B
Marna Walle
 
Geology 2º with audio
Geology 2º with audioGeology 2º with audio
Geology 2º with audio
iesmontecarrasco
 
Automobile 2006 - 2013
Automobile 2006 - 2013Automobile 2006 - 2013
Automobile 2006 - 2013
Frumoasa Verde
 
Uthai1 learning design
Uthai1 learning designUthai1 learning design
Uthai1 learning design
Manuwat Chaichana
 
Influencia de la luminosidad lunar
Influencia de la luminosidad lunarInfluencia de la luminosidad lunar
Influencia de la luminosidad lunar
Hugo Schmidt
 
Το Ερώτημα είναι απλό ...
Το Ερώτημα είναι απλό ...Το Ερώτημα είναι απλό ...
Το Ερώτημα είναι απλό ...
Studio1542
 
In lab en_nov2012-smartcitiescongress-smartcities-ict
In lab en_nov2012-smartcitiescongress-smartcities-ictIn lab en_nov2012-smartcitiescongress-smartcities-ict
In lab en_nov2012-smartcitiescongress-smartcities-ict
inLabFIB
 
MPO Working Process
MPO Working ProcessMPO Working Process
MPO Working Process
Tom Choon
 

Viewers also liked (14)

Comic
ComicComic
Comic
 
Erosi
ErosiErosi
Erosi
 
Erosi
ErosiErosi
Erosi
 
Seven Social Media Trends to help you rethink, refocus and re-energise your a...
Seven Social Media Trends to help you rethink, refocus and re-energise your a...Seven Social Media Trends to help you rethink, refocus and re-energise your a...
Seven Social Media Trends to help you rethink, refocus and re-energise your a...
 
More or Less - Practicing Medicine in 2014: What's Out and What's Here to Stay
More or Less - Practicing Medicine in 2014: What's Out and What's Here to StayMore or Less - Practicing Medicine in 2014: What's Out and What's Here to Stay
More or Less - Practicing Medicine in 2014: What's Out and What's Here to Stay
 
Citizenship BB44th Team C1
Citizenship BB44th Team C1Citizenship BB44th Team C1
Citizenship BB44th Team C1
 
z/OS Small Enhancements - Episode 2015B
z/OS Small Enhancements - Episode 2015Bz/OS Small Enhancements - Episode 2015B
z/OS Small Enhancements - Episode 2015B
 
Geology 2º with audio
Geology 2º with audioGeology 2º with audio
Geology 2º with audio
 
Automobile 2006 - 2013
Automobile 2006 - 2013Automobile 2006 - 2013
Automobile 2006 - 2013
 
Uthai1 learning design
Uthai1 learning designUthai1 learning design
Uthai1 learning design
 
Influencia de la luminosidad lunar
Influencia de la luminosidad lunarInfluencia de la luminosidad lunar
Influencia de la luminosidad lunar
 
Το Ερώτημα είναι απλό ...
Το Ερώτημα είναι απλό ...Το Ερώτημα είναι απλό ...
Το Ερώτημα είναι απλό ...
 
In lab en_nov2012-smartcitiescongress-smartcities-ict
In lab en_nov2012-smartcitiescongress-smartcities-ictIn lab en_nov2012-smartcitiescongress-smartcities-ict
In lab en_nov2012-smartcitiescongress-smartcities-ict
 
MPO Working Process
MPO Working ProcessMPO Working Process
MPO Working Process
 

More from joshman valarezo

Diario n29
Diario n29Diario n29
Diario n29
joshman valarezo
 
Diario n28
Diario n28Diario n28
Diario n28
joshman valarezo
 
Diario n27
Diario n27Diario n27
Diario n27
joshman valarezo
 
Diario n26
Diario n26Diario n26
Diario n26
joshman valarezo
 
Diario n26
Diario n26Diario n26
Diario n26
joshman valarezo
 
Articulo dipirona
Articulo dipironaArticulo dipirona
Articulo dipirona
joshman valarezo
 
Informe n4 (evaluacion de calidad de formas farmaceuticas solidas)
Informe n4 (evaluacion de calidad de formas farmaceuticas solidas)Informe n4 (evaluacion de calidad de formas farmaceuticas solidas)
Informe n4 (evaluacion de calidad de formas farmaceuticas solidas)
joshman valarezo
 
Curva de calibracion
Curva de calibracionCurva de calibracion
Curva de calibracion
joshman valarezo
 
Curva de calibracion
Curva de calibracionCurva de calibracion
Curva de calibracion
joshman valarezo
 
Articulo ácido ascorbico
Articulo ácido ascorbicoArticulo ácido ascorbico
Articulo ácido ascorbico
joshman valarezo
 
Informe n5 (evaluacion de calidad de acido ascorbico)
Informe n5 (evaluacion de calidad de acido ascorbico)Informe n5 (evaluacion de calidad de acido ascorbico)
Informe n5 (evaluacion de calidad de acido ascorbico)
joshman valarezo
 
Diario n24
Diario n24Diario n24
Diario n24
joshman valarezo
 
Diario n25
Diario n25Diario n25
Diario n25
joshman valarezo
 
Diario n23
Diario n23Diario n23
Diario n23
joshman valarezo
 
Diario n22
Diario n22Diario n22
Diario n22
joshman valarezo
 
Diario n21
Diario n21Diario n21
Diario n21
joshman valarezo
 
Diario n20
Diario n20Diario n20
Diario n20
joshman valarezo
 
Diario n19
Diario n19Diario n19
Diario n19
joshman valarezo
 
Diario n18
Diario n18Diario n18
Diario n18
joshman valarezo
 
Diario n16
Diario n16Diario n16
Diario n16
joshman valarezo
 

More from joshman valarezo (20)

Diario n29
Diario n29Diario n29
Diario n29
 
Diario n28
Diario n28Diario n28
Diario n28
 
Diario n27
Diario n27Diario n27
Diario n27
 
Diario n26
Diario n26Diario n26
Diario n26
 
Diario n26
Diario n26Diario n26
Diario n26
 
Articulo dipirona
Articulo dipironaArticulo dipirona
Articulo dipirona
 
Informe n4 (evaluacion de calidad de formas farmaceuticas solidas)
Informe n4 (evaluacion de calidad de formas farmaceuticas solidas)Informe n4 (evaluacion de calidad de formas farmaceuticas solidas)
Informe n4 (evaluacion de calidad de formas farmaceuticas solidas)
 
Curva de calibracion
Curva de calibracionCurva de calibracion
Curva de calibracion
 
Curva de calibracion
Curva de calibracionCurva de calibracion
Curva de calibracion
 
Articulo ácido ascorbico
Articulo ácido ascorbicoArticulo ácido ascorbico
Articulo ácido ascorbico
 
Informe n5 (evaluacion de calidad de acido ascorbico)
Informe n5 (evaluacion de calidad de acido ascorbico)Informe n5 (evaluacion de calidad de acido ascorbico)
Informe n5 (evaluacion de calidad de acido ascorbico)
 
Diario n24
Diario n24Diario n24
Diario n24
 
Diario n25
Diario n25Diario n25
Diario n25
 
Diario n23
Diario n23Diario n23
Diario n23
 
Diario n22
Diario n22Diario n22
Diario n22
 
Diario n21
Diario n21Diario n21
Diario n21
 
Diario n20
Diario n20Diario n20
Diario n20
 
Diario n19
Diario n19Diario n19
Diario n19
 
Diario n18
Diario n18Diario n18
Diario n18
 
Diario n16
Diario n16Diario n16
Diario n16
 

Cadenas Carbonadas

 • 1. ¡ -f I ¡€ € t- t 1 I-b- LG d( r i- ,to | '.: re 1¡ I I t. f'c l-- p: I D¡ § I f{ _c h :, _D_ J [nl rh rl, d iff o*: t¡ o c He ) :( ,t I rt ;f _c t ht t--. I H ififrrC c -t I il t+ I H c tt _0l I c É I)J ar 0 Ht 0 tl H rl , I c c t ü H Lr I ñ H I t * ,( t ,+¡ ,ño Ll H H ü¡ t t JU o,l H H t_ l, tr r( ,..Jtá H C ¡í t I I I rl t t T I f H H 11 F! 7ñ CI 1 u B t--l - l l + l l r1 t e ,-] l -i HI f CI rt t Ét0 H ,i _l il I l I :T -.* -*ll I a_ t- c ¡ I t t t H il H R H -l I I _l ,l V,
 • 2. q I t t Ft 1 il c1: ,-*/' tl Irl ltllri=i(1 I_ H I cI: rl- 4l- lrll lttl _irt I 1.,1 il_ iT_ cl: r.l, rrl - I
 • 4. _1_l l itl¡ -l I --iL-, :J T_T- -1 --t-' t -' -"1 --- T -; :,9:$-: -.FriJJ
 • 5. I ,_t i I t I I I I i ; i i ! t. i I tIi !!I r : t- : i II I 1 ; I { 1 ! I ¡ iI l.- ir I I Iti i }i ¡I II It ! I : i' ¡ t ! ¡f' It Il ¡ iI i i I ¡ '; .,;' i,,,,.,,, ;'i,. ,lloeico¡ono,C¿¡ür1 ; , , i : , , : , I *t I'f !l {t ti u-¡ ü tl fl ,f ff q f $ -1 fE t {-l :'r.t II r t: I l t{i', q [ ü ]r i r-t - s-§ -g -t -e-t-C-Q-g-c-c-o-g-C-c-a-c-q C-C- , , I i ' I t I r I i 1 i i I 1 I i {,! I i ' ,(f f ,,.t4{+{4rl+,',f flr.F|¡11 4 : . l -, ^i.,.. r , , , , i , , : , i i rttgxCIqict>sgnDCe6llqr ; , , ; , , , , , i : ,, ,;,;]1i,., i,lli I | 4 tr i| ni +t I ri l¡ 4 t rl {i t tt rl rt llr +{ fi !{ :I d * te--C!r --Or -J(, - le--tCt- Cr --Cl -iC -cI l-C-- r-il ,! i t J i- i ¡iririiqiif Ci -i C -c¿ -G-ici -rc-ti.-iC, -ir : I t'l'i .l'1 .i { i il'f i, f Et { tl { 1, l, t t IL:':ll,r,i;,ii;iiii rti'i i i , I : i i i , i I i i i i , i i i ;, T r.: -i I f $ fl S ¿l 11 rr Ir tt! ril tl r¡,t t tl tr li : t, l r il t t r] r r, i t I lr ( t r i ', i ri :. i, i i- i, i rtrt$,,iiiiq;: ,,, i ¡ i i i i i I ti !l r.l . ; i , i -C-q-o*q-c-1fl ; i ,, { i t i i ; I : . : i { t rttt, | . , i i , ; .i,.:.i1,ri i,;;.; i i.;.r,itll,: ti,l'tttrlillriLI I r, { t: ri i i i r : i :g-q-q-q-c-c -,tt i ; ,if,l.rt*,t t{rlt,l:t i i, ;: r ;, i, i l,ii.lii,rj i,l-ti:itl,:i :,iii:i;,;: (l il{ { li{+{ d tr i i I . r I r ri i ,i i t , , ; , .,a--c-c-c-0t-C-:l ,, d I Ir,tl I { j'I I i iII ._I...-lIiII:l r¡ rt 4rtrr.{ jIi l. iil.,,'ii,; ;,,1..;t,,, i l1;:i,,irl tf-+ rt sH rr lt { i I i i rl ; (l tr f; I i i i t-f-t-i1T?T-r'I r i d,**4rf ,*+r{d(;,,; H -Q -Q-c-c-§-C-c- c-c.-c*t--C-C- c-q-c -c-$_-q-- c- r, I 1 i I t q t ( {,i ( rir; I'i'i t t { { i : r' ft fl d il 1t ,t q tt tl rl $ rl f,* t¡ f fit rt i . I :-ti i ,, , , : , i i I , , : I ¡QshepsarclQaltl¡¡ i : , ; 1 , I ; : i i ;-,.r ; :-i. i r 1,,, i,i'; ii i-; u I n r *t t! q f d ü rr C fl rra ti tl tt-F $' i,. :-¡-t-t-¿ -t +.{-t +t-t c(-¿-l-t -3-¿-¿-t-¡ I ; i iiriii,i I t{ I+1{ i [íi'i i I t' T { f I tl tt u t| tl 4 rr,,1 rl 4 $ .i E f lt i;,:.i,'i'i;iiiii; smqefe¡qflo[aqtl¡o; i i i i i i i i ; i l,l:,i' r:iIi, t1Li;, L,lrLil):'.rIr;If¡I lri't:r,iill tirtrirrh*ittririti I i ilr r, tj lr 1j j tl t f r d i( t r; I : r tt{.i(+Htrr';l; i rililrl, r,lii; r, . i1 i ;'I i i i I ti;iliii'I, qCl tfrt {,fld'rttl ttll t, r ri li i i I rr i I i i * q -c-C- 9-c-c-c-c-c"-(-'-iF' i l1 ( Í I i ( i'lti t I I 4 t| r-t f ,f,'[ d,i( i,,{ i I iiii,iir;iii r;liili;il-li ,iiillirirti ;i;l;;j1ji,i;;llrlliilli iriiiliilll;lii,iliriiil ' i,, ii, ri,liiiiiiii,ri ' ; t *. tl tl tr: hfi $,i *t ti fl i{ I t ¡rt ti{*il,1i r *: +-l -r -t-t-l -[ -r-t{+ -tJ-t-[ +-t-tL t ; iTr i f ii if f ti lir iqf f i i I + { il 'l'l { qf 4 r,{ t tt t! t' { f tl fq !,1 ¡,;,liiiiriri:iil,,i ,T¡iloPnOC¡oflep i, i i i I ; i i,,, , ii,;:iri:tiii;,i',:i rf Itlf rlftt[Uti],rqFl d rrrUHStf Url ' rr ! tl rl il t i I I ri r ; 'l1, r I rr I r,¿ r¿:- 0 -G -C - q"G-§ { -C-c T -( -c- I -c- r c-t C -c- e, *, ' I r t t t r t t tl i t I t t ü r t] ri t ,, rr¡"t,l lfl !0t,,,1 f $r, lil fqlt *t f ( $t ,'l1l.ri':i't:l:tl'l1.1l::;i:;:;.r:¡iil,l,i;l,ii,il l;l i:,,,:i;;,r,;:iiii ii;;;ii1ii; lil'i1i ir,,I;iii,'|i iiiliii; ¡I ! ¡II i I I -1I II I I1 I i J i I "I I I I i i" I
 • 6. tz H *t tr 1 "t H f "f- e t- H il rl P fl t- H ts¡ +.1 rl t'l {H -1' 3€ ri tlt t¡ bt d .t H I I -t- _t I i { t J rt ts H _I It b- { ¡ r-fl {-l r fl v ¡!l /- t ¿--1 t_t i* it i- r| rt I !_ C H, A .t + t{ $t t tl r-i! l_{ -é fi H fl +ti { F hl tl 1- § tl ft H + ,+r HT l--t htl 6-, I H + ,fl Ha- t4 C tñ !- +H :--i It I k( H l-r i.+ t HI F 1 h H tlr -l H ¡ ( it l{ --i .tI H ¡.r tl fl Ht H ll H t- li H H !¡ rll f{- K F r-t {tt rt ,C ¡t Hr i{l H f ¡tt I Ér §t H :t rI t ft F rl il F{ ñr T --_ ü T ts rt C, 1 ? l -.. ,ü --1 :{rft -tt {t ,i Hr í Hrtn II ll fl ?-- lrl C-ti s C- ¿, + 1 t ¡Á ,{ ¡t- LJ t-h I i_ t-" H i_-tLr F + t: I PU :-F rr, H t Ll a' ll ih' t' 111 --Ct-, rt k rr trt I -t -{" il F-i1 r - t T t b H z T 1r rt T lL, t Ir s{ t- r(l 1t fs IH 1r* 7c -+ It-ll ta ¿*fl t H Hfi rt r-t- {H tr ¿1 rr Ht fi HEt H rt- ;I t{ ¿. H t H te-fi r t-. +-c -t H t{ t- ++ H ir l--1 H, it ^- :t H { -f t- *( t 9i t1 tt r1- H It1 !_l -r t( E-C i6 ?, {t ..1 iGt lfl rt¡t et l- -r {( 41 H c- rH hL ll §:l l--1 - il f- t*r il I fl H t 'llr' -§ !.i {1 fi tlf r{ tl rt t{ ér t1_r lx Il --'l -*c IH -rrt .'er H H-1 e LT .J {t L; tF ¿I t! ;-- ,.hTl + t É 1- -d fl é-r fll FT I-rf Éfl FF Hb l-fl I I ¿, 1'r Lt! I (,t fr iG *1 11 tl r1' {l- J r ¡t-- -l .e r 11 I t-- {t -t t +l I rt. rfl I -a' + U-l+ l ú IH flI -Ft { H ,l :t !J {1 c' {t I fl Er-t4 t1- b t- ';t -r { 'G t-t- t a --Il + t( (t _I * il H 1a--l .+t tI r( i t"+1 -t ;T .-tl ,t 1; t t t_{ f H .t-c- I ao . t-t1. r FI 1: _C -1 I)-- ti !l i1 ia t ._r I :-( '--1 {_-t q :-[ r.t L T a It FT { rl T H- +t +l it rlf F-i H kt 1- o "tf- 'rG ¡t l -', ll fl fr,' H --lt H -t t + -i tt ¿ l- +l H T-- b *t ¡lI -1 ! 1 It-tt [. rt F_ ,tl li "( :r $'eI tl -1 :$ 1 K t"- c- 1- l I L t- c- I_ r{ ,-rr Tt- I C- F-- !-( ,- _t: itl I ft IH Ir {- ú tt :f, r{ t_ flr + f t-r t t_ ,tt ;t t) Hrr ;rl(r "f -{ H +t .r l- tL ::f -C-t .t _t{t H FI t- t-( -1 ft( t- i' F rt t H H t-i -'tC LI t -t .t tl H_ E rr{ t' R "l .t H C. t'* {l c. t{ -t t tt,
 • 7. dtTd H ÉHtH HX H¡i-tHtt¡ItHHH Hil fl H t{ H H, H eLt" I l-é{ | -ü ¡-U§[ L bU L b-L-LL-L+L-L-U§ b-'r hhht hi hl,l j.,l ,lil.L'-'-t, I l-I lr,J ¿,.l ¿-l-1 , i'( {.1 H jtt 'rrl 'u' - C-C-C-C r I lt , .tt rrl H,h ,Cqo t{¿o ,C qr r:{ ¡q i :iiti rl) illjj t,t"rzl,taq t , . , , i L i , r . i , r i i * ttt; ¡1¡ -Lt -Ct; {I" 8I l Fl r l-t i i i : , I - : i_i : H tr l.tHFt r kl; Fl-rtri rrtl Hrrt(r{ H fiHHH t-t HFt tt fl tl tt.tr É{ rlHtrH f-H H tt +t6 6,.¡ ++Fii'f f,iFi-fi ,*?? m¿,+,*h-r,"§--q t-t++*-F F+f F-i=Ft tl trt.kr: t-rtti t-r fiHHHht,H,Ft r{.I f tJ f rt{ U+-r$H tl +te{ fl F/ F+Fii'É:|.iFF|i.-,+??rt¿.+rh.r,"§--qt-++*-F.F+rFr-r¡,, F HFl, a-( t-l l-t HtlttH t'ttlft H+ HH HH H l-l Ht-H rt H H.t-le¡ +{ HHHHfi H tl tltl+'l F(.t-l , i : t'; )':.'; I i i- ; : l' , : i : : I ; i ; i : : !-i : : I ; I I i : I l I .Hpr¡t ¡ttrhtl-FH rl qHH +{B H H,4rt ttt flfit H +.r-r f{ HfilJ}rt! l,tlytrftC t,l-l il.I : liil lr:l ir l,,,,irii,',,rl ,r,rl i ' I ; ;C'll¡,iqo ' I I ; : I . i r i , ; I ' i. ] , , i , I r I i I 1 f l r r :,'j 1. i , I I I I i :jl , , ,. I : t I : .t i i ; i I I i , f ; i : j i H rH r.l +h.t- ¡rflir.H+rildH trHH fttl tt;r{ tl d i-t fil ,r{H t-tF{t-t.H rl*iH'*t .¡ ¡l tl: tl tl HH ; n -§- h-it- t. F . L t-L- c-L¿bn L+ L¿L-h,- L-b-t-L-Fp rr' i+Fl-P prl+ F É- r L;f h v ú.J-tilüA-{'jJiJ'.At{i..l,{i,l.|.J../.l*t..i-l..úA¡,hÁfiihh[hÁi,i=r|rh,t.l.ij ll, I , I r , i i i ; 1- I I : I ' i I ' i"- i'r:r' i iir,j. ti i,, t ij:iij,,l,i,l ii "'¡"a i,, l i : j iltiiii;l;i,l ,iir,rii,,;l,,'';ii iLi::riii,iiifi i i l i :...; i i Li i -i i I i ;.lL..r..--i, 1 I i ] ; tt rr rr ri Fl H tr il .l-tH fl l+,t-i ,Lb+b+i-Lb,¿ ! b-rii: iiii, i:i:':',":,r::, lllii;l i i , ¡ i i I : I I | , 1 i ; llj : " "i I :.I 1 I , , ; t i I j i L, i j I . : i , i i.-i I 'ii,!'::i:.l,l ) i i i i i r i r . j I , I , i i r i i .i r I ] i i i n - r t -f + +.1-l § -i. F -t-f +'r F- P f l+ t F f- F- f p- t-§ +r'+'r+f i+ f tF- FF f,F- u H rt ft f HHH.HT H t-1 +r fiHFH +r r{ft ll H¡-lFtr-t H rt {-t t-'l t FtH ttt-lH tll-r Ht-t frH.r-rt,rr. :r 11i::lrl l::,l, tj +r,r r{ r-Artrl ¡r.Áeln H HFLFT r fll* n"**.i"i**.n*i....i jn,itii*i., j,o,,*rrr ni.n,t *i l b+i-&b,é.i-ó-b-b-L'c-b-b¿-b-b-ó-'c.¡-ó-tó-L';tb-LL-b-E L-LLui-t[#b-b-y' :r'{Á hh,üÍ,Airir,iirÉr*t ,lil..h, hi/r Jri,hl,hi,'i..á,Il'Ih¿,i-,iihhhirl,,-[ /r r I i r i i : ¡ . I : , I i ; I 'l l- i , I I u- [--i I+*+!*,ffi l-im ii, ffiiifffitmtr, ffitfrr§rfit§t itkf k§k,[iftltffrttt,fru, l::ii itj lltrl::, l' Cri+l{qó, , i i r j r i i i , . i I ', , t1 t, ' i i ; I ,. i... i. I ;. -. i.-l I j )-..-', i j , ,) i : l- i i.i , i i I i i t.t i- r t.. ) '1 : I I I r q I [tttE[[[-E[B[tLt[Et&ré8&B&t$d¿tBit]t,[it[ r ,l-l:Bt -IC -I§.cr-B e' e. HHqfl¡ttrl',t+i t¡i,lt ii i¡r, É1,il,fi1'tüt,tL"(¿lrÁn.{-lttfr-{¡iAiii/tú , i i , i , , r , I i , i r I , I i i i r I , . r i l , j f I , : i j ', i , i i i I : i ,cqpffi} , i . i j : , , 1 , i I ; I i , . i i i f i I ,ii!i i ,lriiil'i,lti,;iil,i';t,i; r H rf ll Ft H Fr +{d r¡¡r Fracr Fr +ri¡-r ip¡"^..ri * o * *l n *l .,,**-,,* i *i .,",*rtl r.r p*, i,r'i,ri * * Á i , il fl fl rir flf $Htt t-,Hfl t! f tr t-,Ff f f flfl {{ qrf f l"}.¡,¡fa,f lp il fr.tr¡r,i¡tl.f,{t,f, fl H.- C_C-C{ffr_C'C-c_a_ec-c-c-c{-c-G§c*cq-c-C_GCcc:E C*GG c"(:e_c+{=GGc_c_.c{_c-C_c * ilC-{,{i r' , 4,{d ,lÁÁ. ,i,i ,1 ,{ ,l;,iÁÁáá [ii,ij,[-l,lá1.üúl',1 hl,lrh,lA,l[l ú
 • 9. : I .. ,l -1 -l -i *rE -+ -.i -l E f i tf -*j--*r-É
 • 10. -i_tl-l- 1_l _.j.1 _L] *t* - 1-l-tit__ t.1-i -T-- s"l-l-l- E-1_l__i_ 1_l i I _1 _L_. a.l I I ? a _t_l- _ 1_i_ .r-1-1 i - .-1 I I rt ll al I I ++ I i - ;l tl Tl I I L -n_ -?-tr l,t--it-tl -- _J_i_ ._1_ I I i_1_ l_ ti- -l I :rl-1-i- ; i-t-[ 1I ;t- t -1 ir i-i- :1,_ 'ai'- I-I-I1" f' 9,l T_ _t _1_
 • 11. jI * ¿¿ LI 'ñI.- '?t- .I t_
 • 12. 4 2r' j. tÍ -a_ ))- T' =. a* ,_ E .t* t, 1 FtÍI * * f_ Í t , 7. + f. i f.- T:2: + t- I I F_ ) ,Ij t+t i-LT _1_1 lt 'i-l . Í_ .E t. E¡ f .l; !E 'J -B -1 -n t, u 7- tÍ :l FF -t 3I *t t' = :Z' 7 ¡I ;E * T. + .- tt T;La f T 73 =;+!! .L T 1 II, + a aE )- Iti
 • 13. i . 1- I I itl i rl i_ i rl T5tl ':a El =l Ét -r_fl €+ -l -l 'Ét _.l:rl .r'l ,fl 4+ ,tl, _Íi Ei- 11-- r-l p¡. I t-