SlideShare a Scribd company logo
News
European shares soar, but caution
prevails
Gold still in sideways,
moves within narrow
range
Dollar extends losses, US
data eyed
2
September
3
Oct.
‫منذ‬ ‫مستوى‬ ‫أعلى‬ ‫إلى‬ ‫يصل‬ ‫الدوالر‬
11
‫الفائدة‬ ‫إبقاء‬ ‫توقعات‬ ‫مع‬ ‫ا‬ ً‫شهر‬
‫مرتفعة‬
‫اليومي‬ ‫التقرير‬
‫لألعلى‬ ‫يرتد‬ ‫الذهب‬
‫الختراق‬ ‫محاولة‬ ‫في‬
‫مستوى‬
1828
‫ا‬ ً‫دوالر‬
‫انخفاضها‬ ‫تواصل‬ ‫األوروبية‬ ‫األسهم‬
‫الفيدرالي‬ ‫أعضاء‬ ‫تصريحات‬ ‫بسبب‬
‫المتشددة‬
‫ارتدت‬
‫أسعار‬
‫الذهب‬
‫لألعلى‬
‫صباح‬
‫اليوم‬
‫في‬
‫محاولة‬
‫الختراق‬
‫منطقة‬
‫المقاومة‬
‫عند‬
1828
،ً‫دوالرا‬
‫حيث‬
‫أن‬
‫تجاوز‬
‫هذا‬
‫المستوى‬
‫سيساعد‬
‫األسعار‬
‫على‬
‫استهداف‬
‫منطقة‬
‫المقاومة‬
1837
ًً‫دوالرا‬
‫على‬
‫المدى‬
‫القصير‬
‫ومنطقة‬
‫المقاومة‬
‫عند‬
1845
ًً‫دوالرا‬
‫على‬
‫المدى‬
‫المتوسط‬
.
‫وعلى‬
،‫العكس‬
‫إذا‬
‫كسر‬
‫الذهب‬
‫منطقة‬
1828
،‫ا‬ ً‫دوالر‬
‫فسوف‬
‫يستمر‬
‫في‬
‫اتجاهه‬
،‫الهبوطي‬
‫ا‬ ً
‫مستهدف‬
‫منطق‬
‫ة‬
‫الدعم‬
1809
‫ا‬ ً‫دوالر‬
.
‫ارتفع‬
‫الذهب‬
‫صباح‬
‫اليوم‬
‫بعد‬
‫أن‬
‫سجل‬
‫أدنى‬
‫مستوى‬
‫له‬
‫في‬
7
‫أشهر‬
‫مع‬
‫ارتفاع‬
‫الدوالر‬
‫األمريكي‬
‫إلى‬
‫أعلى‬
‫مستوى‬
‫في‬
11
،‫ا‬ ً‫شهر‬
‫وذلك‬
‫قبل‬
‫صدور‬
‫بيانات‬
‫الظائف‬
‫الشاغرة‬
‫لشهر‬
‫أغسطس‬
‫في‬
‫الواليات‬
‫المتحدة‬
‫في‬
‫وقت‬
‫الحق‬
‫من‬
‫اليوم‬
.
1828
1845
1837
1809
1815
‫منذ‬ ‫مستوى‬ ‫أعلى‬ ‫إلى‬ ‫يصل‬ ‫الدوالر‬
11
‫إبقاء‬ ‫توقعات‬ ‫مع‬ ‫ا‬ ً‫شهر‬
‫مرتفعة‬ ‫الفائدة‬
‫انخفاضها‬ ‫تواصل‬ ‫األوروبية‬ ‫األسهم‬
‫التوالي‬ ‫على‬ ‫الثانية‬ ‫للجلسة‬
‫أوروبي‬ ‫عضو‬
:
‫التضخم‬ ‫ارتفاع‬ ‫مواصلة‬ ‫على‬ ‫تضغط‬ ‫األجور‬
‫الدوالر‬ ‫قوة‬ ‫مع‬ ‫يتراجع‬ ‫النفط‬
106
‫سجل‬
‫مؤشر‬
‫الدوالر‬
‫أعلى‬
‫مستوى‬
‫له‬
‫في‬
11
‫شهرا‬
‫يوم‬
،‫الثالثاء‬
‫حيث‬
‫أظهرت‬
‫بيانات‬
‫التصنيع‬
‫األمريكية‬
‫عال‬
‫مات‬
‫على‬
‫التعافي‬
‫مما‬
‫أدى‬
‫إلى‬
‫زيادة‬
‫الرهانات‬
‫على‬
‫أن‬
‫االحتياطي‬
‫الفيدرالي‬
‫سيبقي‬
‫أسعار‬
‫الفائدة‬
‫مرتفع‬
‫ة‬
‫لفترة‬
‫أطول‬
.
‫كما‬
‫قدمت‬
‫عوائد‬
‫سندات‬
‫الخزانة‬
‫األمريكي‬
‫ة‬
‫بعض‬
‫الدعم‬
،‫للدوالر‬
‫بعد‬
‫اتفاق‬
‫اللحظة‬
‫األخيرة‬
‫من‬
‫قب‬
‫ل‬
‫الكونغرس‬
‫الذي‬
‫أدى‬
‫إلى‬
‫تجنب‬
‫إغالق‬
‫الحكومة‬
.
‫ومن‬
‫المتوقع‬
‫أن‬
‫تؤثر‬
‫بيانات‬
‫الوظائف‬
‫الجديدة‬
JOLTS
‫المقرر‬
‫صدورها‬
‫في‬
‫وقت‬
‫الحق‬
‫من‬
‫اليوم‬
‫وبيانات‬
‫الوظائف‬
‫غير‬
‫الزراعية‬
‫يوم‬
،‫الجمعة‬
‫إلى‬
‫جانب‬
‫تصريحات‬
‫مسؤولي‬
‫االحتياطي‬
،‫الفيدرالي‬
‫على‬
‫تحركات‬
‫الدوالر‬
‫هذا‬
‫األسبو‬
‫ع‬
.
‫انخفضت‬
‫األسهم‬
‫األوروبية‬
‫للجلسة‬
‫الثانية‬
‫على‬
‫التوالي‬
‫يوم‬
،‫الثالثاء‬
‫إذ‬
‫عززت‬
‫التص‬
‫ريحات‬
‫المتشددة‬
‫من‬
‫قبل‬
‫مسؤولي‬
‫بنك‬
‫االحتياطي‬
‫الفيدرالي‬
‫التوقعات‬
‫بأن‬
‫البنك‬
‫المركز‬
‫ي‬
‫األمريكي‬
‫سيرفع‬
‫أسعار‬
‫الفائدة‬
‫مرة‬
‫أخرى‬
‫قبل‬
‫نهاية‬
‫العام‬
‫الجاري‬
.
‫هذا‬
‫ويرى‬
‫متداولو‬
‫العق‬
‫ود‬
‫اآلجلة‬
‫لألموال‬
‫الفيدرالية‬
‫فرصة‬
‫بنسبة‬
26
٪
‫لرفع‬
‫أسعار‬
‫الفائدة‬
‫الفيدرالية‬
‫في‬
،‫نوفمبر‬
‫واحتمال‬
‫بنسبة‬
45
٪
‫لزيادة‬
‫الفائدة‬
‫بحلول‬
،‫ديسمبر‬
‫ا‬ ً
‫وفق‬
‫ألداة‬
FedWatch
‫التابعة‬
‫لمجموعة‬
CME.
44
531,000
39
165,000
38
171,000
‫قال‬
‫كبير‬
‫االقتصاديين‬
‫في‬
‫البنك‬
‫المركزي‬
‫األوروبي‬
‫فيليب‬
،‫لين‬
‫اليوم‬
،‫الثالثاء‬
‫إن‬
‫ارتفاع‬
‫األ‬
‫جور‬
‫في‬
‫منطقة‬
‫اليورو‬
‫يحافظ‬
‫على‬
‫تضخم‬
‫محلي‬
‫مرتفع‬
‫في‬
،‫المنطقة‬
ًً‫مضيفا‬
‫أن‬
‫نمو‬
‫الرواتب‬
‫يجب‬
‫أن‬
‫يكون‬
‫معتد‬
ًً
‫ال‬
‫خالل‬
‫األشهر‬
‫المقبلة‬
.
‫وفي‬
‫حديثه‬
‫خالل‬
‫حدث‬
‫في‬
،‫فيلنيوس‬
‫أضاف‬
‫لين‬
‫أن‬
‫البنك‬
‫المركزي‬
‫األوروبي‬
‫لن‬
‫يعرف‬
‫إال‬
‫إذا‬
‫جاء‬
‫النمو‬
ًً‫منخفضا‬
‫بالفعل‬
‫كما‬
‫هو‬
‫متوقع‬
‫في‬
‫عيد‬
‫الفصح‬
‫العام‬
‫المقبل‬
.
‫تراجعت‬
‫أسعار‬
‫النفط‬
‫بنحو‬
1
٪
‫في‬
‫التعامالت‬
‫اآلسيوية‬
،‫المبكرة‬
‫اليوم‬
،‫الثالثاء‬
‫بعد‬
‫انخفاض‬
‫ها‬
‫إلى‬
‫أدنى‬
‫مستوى‬
‫في‬
‫ثالثة‬
‫أسابيع‬
‫في‬
‫الجلسة‬
،‫السابقة‬
‫بفعل‬
‫ارتفاع‬
‫الدوالر‬
‫األمري‬
،‫كي‬
‫وارتفاع‬
‫عوائد‬
‫السندات‬
،‫األمريكية‬
‫وإشارات‬
‫متباينة‬
‫بشأن‬
‫العرض‬
.
‫وانخفضت‬
‫العقود‬
‫اآل‬
‫جلة‬
‫لخام‬
‫برنت‬
‫تسليم‬
‫شهر‬
‫ديسمبر‬
99
،‫ا‬ ً‫سنت‬
‫أو‬
‫بما‬
‫يعادل‬
1.09
،٪
‫لتصل‬
‫إلى‬
89.72
‫ا‬ ً‫دوالر‬
‫للبرميل‬
‫بحلول‬
‫الساعة‬
05:49
‫بتوقيت‬
‫جرينتش‬
.
‫في‬
‫حين‬
‫انخفض‬
‫خام‬
‫غرب‬
‫تكساس‬
‫الوسيط‬
‫األمري‬
‫كي‬
78
،‫ا‬ ً‫سنت‬
‫أو‬
‫بما‬
‫يعادل‬
0.88
،٪
‫ليصل‬
‫إلى‬
88.04
‫ا‬ ً‫دوالر‬
‫للبرميل‬
.

More Related Content

Similar to BTC Daily Report A. 3.10.2023.pdf

BTC Daily Report A. 7.3.2023.pdf
BTC Daily Report A. 7.3.2023.pdfBTC Daily Report A. 7.3.2023.pdf
BTC Daily Report A. 7.3.2023.pdf
BTC
 
Btc daily report a. 12.11.2021
Btc daily report a. 12.11.2021Btc daily report a. 12.11.2021
Btc daily report a. 12.11.2021
AmirFahim4
 
Btc daily report a.31.12.2021
Btc daily report a.31.12.2021Btc daily report a.31.12.2021
Btc daily report a.31.12.2021
BTC
 
BTC Daily Report Aug 12 Ar.pdf r.pdf
BTC Daily Report Aug 12 Ar.pdf r.pdfBTC Daily Report Aug 12 Ar.pdf r.pdf
BTC Daily Report Aug 12 Ar.pdf r.pdf
MohamedKamel467135
 
BTC Daily Report A. 8.12.2022.pdf
BTC Daily Report A. 8.12.2022.pdfBTC Daily Report A. 8.12.2022.pdf
BTC Daily Report A. 8.12.2022.pdf
BTC
 
Btc daily report a. 28.1.2021
Btc daily report a. 28.1.2021Btc daily report a. 28.1.2021
Btc daily report a. 28.1.2021
AmirFahim4
 
BTC Daily Report A. 20.12.2022.pdf
BTC Daily Report A. 20.12.2022.pdfBTC Daily Report A. 20.12.2022.pdf
BTC Daily Report A. 20.12.2022.pdf
BTC
 
BTC Daily Report A. 6.12.2022.pdf
BTC Daily Report A. 6.12.2022.pdfBTC Daily Report A. 6.12.2022.pdf
BTC Daily Report A. 6.12.2022.pdf
BTC
 
Btc daily report a. 21.1.2021
Btc daily report a. 21.1.2021Btc daily report a. 21.1.2021
Btc daily report a. 21.1.2021
BTC
 
BTC Daily Report A. 15.7.2022.pdf
BTC Daily Report A. 15.7.2022.pdfBTC Daily Report A. 15.7.2022.pdf
BTC Daily Report A. 15.7.2022.pdf
HassanNassar16
 
BTC Daily Report April 8 Ar.pdf
BTC Daily Report April 8 Ar.pdfBTC Daily Report April 8 Ar.pdf
BTC Daily Report April 8 Ar.pdf
AmirFahim4
 
Btc daily report a. 29.10.2021
Btc daily report a. 29.10.2021Btc daily report a. 29.10.2021
Btc daily report a. 29.10.2021
BTC
 
BTC Daily Report A. 25.5.2023.pdf
BTC Daily Report A. 25.5.2023.pdfBTC Daily Report A. 25.5.2023.pdf
BTC Daily Report A. 25.5.2023.pdf
BTC
 
Btc daily report a. 6.1.2022
Btc daily report a. 6.1.2022Btc daily report a. 6.1.2022
Btc daily report a. 6.1.2022
BTC
 
Btc daily report nov 26 ar
Btc daily report nov 26 arBtc daily report nov 26 ar
Btc daily report nov 26 ar
AmirFahim4
 
BTC Daily Report A. 2.5.2022 (1).pdf
BTC Daily Report A. 2.5.2022 (1).pdfBTC Daily Report A. 2.5.2022 (1).pdf
BTC Daily Report A. 2.5.2022 (1).pdf
HassanNassar16
 
BTC Daily Report A. 10.1.2023.pdf
BTC Daily Report A. 10.1.2023.pdfBTC Daily Report A. 10.1.2023.pdf
BTC Daily Report A. 10.1.2023.pdf
BTC
 
Btc daily report feb 11 ar
Btc daily report feb 11 arBtc daily report feb 11 ar
Btc daily report feb 11 ar
BTC
 
BTC Daily Report A. 31.5.2022.pdf
BTC Daily Report A. 31.5.2022.pdfBTC Daily Report A. 31.5.2022.pdf
BTC Daily Report A. 31.5.2022.pdf
BTC
 
BTC Daily Report May 31-Ar.pdf
BTC Daily Report May 31-Ar.pdfBTC Daily Report May 31-Ar.pdf
BTC Daily Report May 31-Ar.pdf
BTC
 

Similar to BTC Daily Report A. 3.10.2023.pdf (20)

BTC Daily Report A. 7.3.2023.pdf
BTC Daily Report A. 7.3.2023.pdfBTC Daily Report A. 7.3.2023.pdf
BTC Daily Report A. 7.3.2023.pdf
 
Btc daily report a. 12.11.2021
Btc daily report a. 12.11.2021Btc daily report a. 12.11.2021
Btc daily report a. 12.11.2021
 
Btc daily report a.31.12.2021
Btc daily report a.31.12.2021Btc daily report a.31.12.2021
Btc daily report a.31.12.2021
 
BTC Daily Report Aug 12 Ar.pdf r.pdf
BTC Daily Report Aug 12 Ar.pdf r.pdfBTC Daily Report Aug 12 Ar.pdf r.pdf
BTC Daily Report Aug 12 Ar.pdf r.pdf
 
BTC Daily Report A. 8.12.2022.pdf
BTC Daily Report A. 8.12.2022.pdfBTC Daily Report A. 8.12.2022.pdf
BTC Daily Report A. 8.12.2022.pdf
 
Btc daily report a. 28.1.2021
Btc daily report a. 28.1.2021Btc daily report a. 28.1.2021
Btc daily report a. 28.1.2021
 
BTC Daily Report A. 20.12.2022.pdf
BTC Daily Report A. 20.12.2022.pdfBTC Daily Report A. 20.12.2022.pdf
BTC Daily Report A. 20.12.2022.pdf
 
BTC Daily Report A. 6.12.2022.pdf
BTC Daily Report A. 6.12.2022.pdfBTC Daily Report A. 6.12.2022.pdf
BTC Daily Report A. 6.12.2022.pdf
 
Btc daily report a. 21.1.2021
Btc daily report a. 21.1.2021Btc daily report a. 21.1.2021
Btc daily report a. 21.1.2021
 
BTC Daily Report A. 15.7.2022.pdf
BTC Daily Report A. 15.7.2022.pdfBTC Daily Report A. 15.7.2022.pdf
BTC Daily Report A. 15.7.2022.pdf
 
BTC Daily Report April 8 Ar.pdf
BTC Daily Report April 8 Ar.pdfBTC Daily Report April 8 Ar.pdf
BTC Daily Report April 8 Ar.pdf
 
Btc daily report a. 29.10.2021
Btc daily report a. 29.10.2021Btc daily report a. 29.10.2021
Btc daily report a. 29.10.2021
 
BTC Daily Report A. 25.5.2023.pdf
BTC Daily Report A. 25.5.2023.pdfBTC Daily Report A. 25.5.2023.pdf
BTC Daily Report A. 25.5.2023.pdf
 
Btc daily report a. 6.1.2022
Btc daily report a. 6.1.2022Btc daily report a. 6.1.2022
Btc daily report a. 6.1.2022
 
Btc daily report nov 26 ar
Btc daily report nov 26 arBtc daily report nov 26 ar
Btc daily report nov 26 ar
 
BTC Daily Report A. 2.5.2022 (1).pdf
BTC Daily Report A. 2.5.2022 (1).pdfBTC Daily Report A. 2.5.2022 (1).pdf
BTC Daily Report A. 2.5.2022 (1).pdf
 
BTC Daily Report A. 10.1.2023.pdf
BTC Daily Report A. 10.1.2023.pdfBTC Daily Report A. 10.1.2023.pdf
BTC Daily Report A. 10.1.2023.pdf
 
Btc daily report feb 11 ar
Btc daily report feb 11 arBtc daily report feb 11 ar
Btc daily report feb 11 ar
 
BTC Daily Report A. 31.5.2022.pdf
BTC Daily Report A. 31.5.2022.pdfBTC Daily Report A. 31.5.2022.pdf
BTC Daily Report A. 31.5.2022.pdf
 
BTC Daily Report May 31-Ar.pdf
BTC Daily Report May 31-Ar.pdfBTC Daily Report May 31-Ar.pdf
BTC Daily Report May 31-Ar.pdf
 

More from BTC

BTC Daily Report Oct 9-AR.pdf
BTC Daily Report Oct 9-AR.pdfBTC Daily Report Oct 9-AR.pdf
BTC Daily Report Oct 9-AR.pdf
BTC
 
BTC Dubai Daily Report Oct 9-ENG.pdf
BTC Dubai Daily Report Oct 9-ENG.pdfBTC Dubai Daily Report Oct 9-ENG.pdf
BTC Dubai Daily Report Oct 9-ENG.pdf
BTC
 
BTC Dubai Daily Report E. 3.10.2023.pdf
BTC Dubai Daily Report E. 3.10.2023.pdfBTC Dubai Daily Report E. 3.10.2023.pdf
BTC Dubai Daily Report E. 3.10.2023.pdf
BTC
 
BTC Daily Report Oct 2-AR.pdf
BTC Daily Report Oct 2-AR.pdfBTC Daily Report Oct 2-AR.pdf
BTC Daily Report Oct 2-AR.pdf
BTC
 
BTC Dubai Daily Report Oct 2-Eng.pdf
BTC Dubai Daily Report Oct 2-Eng.pdfBTC Dubai Daily Report Oct 2-Eng.pdf
BTC Dubai Daily Report Oct 2-Eng.pdf
BTC
 
BTC Daily Report A. 27.9.2023.pdf
BTC Daily Report A. 27.9.2023.pdfBTC Daily Report A. 27.9.2023.pdf
BTC Daily Report A. 27.9.2023.pdf
BTC
 
BTC Dubai Daily Report E. 27.9.2023.pdf
BTC Dubai Daily Report E. 27.9.2023.pdfBTC Dubai Daily Report E. 27.9.2023.pdf
BTC Dubai Daily Report E. 27.9.2023.pdf
BTC
 
BTC Daily Report A. 26.9.2023.pdf
BTC Daily Report A. 26.9.2023.pdfBTC Daily Report A. 26.9.2023.pdf
BTC Daily Report A. 26.9.2023.pdf
BTC
 
BTC Dubai Daily Report E. 26.9.2023.pdf
BTC Dubai Daily Report E. 26.9.2023.pdfBTC Dubai Daily Report E. 26.9.2023.pdf
BTC Dubai Daily Report E. 26.9.2023.pdf
BTC
 
BTC Daily Report Sept 25-AR.pdf
BTC Daily Report Sept 25-AR.pdfBTC Daily Report Sept 25-AR.pdf
BTC Daily Report Sept 25-AR.pdf
BTC
 
BTC Dubai Daily Report Sept 25-ENG.pdf
BTC Dubai Daily Report Sept 25-ENG.pdfBTC Dubai Daily Report Sept 25-ENG.pdf
BTC Dubai Daily Report Sept 25-ENG.pdf
BTC
 
BTC Daily Report Sept 13-AR.pdf
BTC Daily Report Sept 13-AR.pdfBTC Daily Report Sept 13-AR.pdf
BTC Daily Report Sept 13-AR.pdf
BTC
 
BTC Dubai Daily Report Sept 13-ENG.pdf
BTC Dubai Daily Report Sept 13-ENG.pdfBTC Dubai Daily Report Sept 13-ENG.pdf
BTC Dubai Daily Report Sept 13-ENG.pdf
BTC
 
BTC Dubai Daily Report E. 12.9.2023.pdf
BTC Dubai Daily Report E. 12.9.2023.pdfBTC Dubai Daily Report E. 12.9.2023.pdf
BTC Dubai Daily Report E. 12.9.2023.pdf
BTC
 
BTC Daily Report A. 12.9.2023.pdf
BTC Daily Report A. 12.9.2023.pdfBTC Daily Report A. 12.9.2023.pdf
BTC Daily Report A. 12.9.2023.pdf
BTC
 
BTC Dubai Daily Report Sept 11-ENG.pdf
BTC Dubai Daily Report Sept 11-ENG.pdfBTC Dubai Daily Report Sept 11-ENG.pdf
BTC Dubai Daily Report Sept 11-ENG.pdf
BTC
 
BTC Daily Report Sept 11-AR.pdf
BTC Daily Report Sept 11-AR.pdfBTC Daily Report Sept 11-AR.pdf
BTC Daily Report Sept 11-AR.pdf
BTC
 
BTC Dubai Daily Report Sept 11-ENG.pdf
BTC Dubai Daily Report Sept 11-ENG.pdfBTC Dubai Daily Report Sept 11-ENG.pdf
BTC Dubai Daily Report Sept 11-ENG.pdf
BTC
 
BTC Daily Report A. 7.9.2023.pdf
BTC Daily Report A. 7.9.2023.pdfBTC Daily Report A. 7.9.2023.pdf
BTC Daily Report A. 7.9.2023.pdf
BTC
 
BTC Dubai Daily Report E. 7.9.2023.pdf
BTC Dubai Daily Report E. 7.9.2023.pdfBTC Dubai Daily Report E. 7.9.2023.pdf
BTC Dubai Daily Report E. 7.9.2023.pdf
BTC
 

More from BTC (20)

BTC Daily Report Oct 9-AR.pdf
BTC Daily Report Oct 9-AR.pdfBTC Daily Report Oct 9-AR.pdf
BTC Daily Report Oct 9-AR.pdf
 
BTC Dubai Daily Report Oct 9-ENG.pdf
BTC Dubai Daily Report Oct 9-ENG.pdfBTC Dubai Daily Report Oct 9-ENG.pdf
BTC Dubai Daily Report Oct 9-ENG.pdf
 
BTC Dubai Daily Report E. 3.10.2023.pdf
BTC Dubai Daily Report E. 3.10.2023.pdfBTC Dubai Daily Report E. 3.10.2023.pdf
BTC Dubai Daily Report E. 3.10.2023.pdf
 
BTC Daily Report Oct 2-AR.pdf
BTC Daily Report Oct 2-AR.pdfBTC Daily Report Oct 2-AR.pdf
BTC Daily Report Oct 2-AR.pdf
 
BTC Dubai Daily Report Oct 2-Eng.pdf
BTC Dubai Daily Report Oct 2-Eng.pdfBTC Dubai Daily Report Oct 2-Eng.pdf
BTC Dubai Daily Report Oct 2-Eng.pdf
 
BTC Daily Report A. 27.9.2023.pdf
BTC Daily Report A. 27.9.2023.pdfBTC Daily Report A. 27.9.2023.pdf
BTC Daily Report A. 27.9.2023.pdf
 
BTC Dubai Daily Report E. 27.9.2023.pdf
BTC Dubai Daily Report E. 27.9.2023.pdfBTC Dubai Daily Report E. 27.9.2023.pdf
BTC Dubai Daily Report E. 27.9.2023.pdf
 
BTC Daily Report A. 26.9.2023.pdf
BTC Daily Report A. 26.9.2023.pdfBTC Daily Report A. 26.9.2023.pdf
BTC Daily Report A. 26.9.2023.pdf
 
BTC Dubai Daily Report E. 26.9.2023.pdf
BTC Dubai Daily Report E. 26.9.2023.pdfBTC Dubai Daily Report E. 26.9.2023.pdf
BTC Dubai Daily Report E. 26.9.2023.pdf
 
BTC Daily Report Sept 25-AR.pdf
BTC Daily Report Sept 25-AR.pdfBTC Daily Report Sept 25-AR.pdf
BTC Daily Report Sept 25-AR.pdf
 
BTC Dubai Daily Report Sept 25-ENG.pdf
BTC Dubai Daily Report Sept 25-ENG.pdfBTC Dubai Daily Report Sept 25-ENG.pdf
BTC Dubai Daily Report Sept 25-ENG.pdf
 
BTC Daily Report Sept 13-AR.pdf
BTC Daily Report Sept 13-AR.pdfBTC Daily Report Sept 13-AR.pdf
BTC Daily Report Sept 13-AR.pdf
 
BTC Dubai Daily Report Sept 13-ENG.pdf
BTC Dubai Daily Report Sept 13-ENG.pdfBTC Dubai Daily Report Sept 13-ENG.pdf
BTC Dubai Daily Report Sept 13-ENG.pdf
 
BTC Dubai Daily Report E. 12.9.2023.pdf
BTC Dubai Daily Report E. 12.9.2023.pdfBTC Dubai Daily Report E. 12.9.2023.pdf
BTC Dubai Daily Report E. 12.9.2023.pdf
 
BTC Daily Report A. 12.9.2023.pdf
BTC Daily Report A. 12.9.2023.pdfBTC Daily Report A. 12.9.2023.pdf
BTC Daily Report A. 12.9.2023.pdf
 
BTC Dubai Daily Report Sept 11-ENG.pdf
BTC Dubai Daily Report Sept 11-ENG.pdfBTC Dubai Daily Report Sept 11-ENG.pdf
BTC Dubai Daily Report Sept 11-ENG.pdf
 
BTC Daily Report Sept 11-AR.pdf
BTC Daily Report Sept 11-AR.pdfBTC Daily Report Sept 11-AR.pdf
BTC Daily Report Sept 11-AR.pdf
 
BTC Dubai Daily Report Sept 11-ENG.pdf
BTC Dubai Daily Report Sept 11-ENG.pdfBTC Dubai Daily Report Sept 11-ENG.pdf
BTC Dubai Daily Report Sept 11-ENG.pdf
 
BTC Daily Report A. 7.9.2023.pdf
BTC Daily Report A. 7.9.2023.pdfBTC Daily Report A. 7.9.2023.pdf
BTC Daily Report A. 7.9.2023.pdf
 
BTC Dubai Daily Report E. 7.9.2023.pdf
BTC Dubai Daily Report E. 7.9.2023.pdfBTC Dubai Daily Report E. 7.9.2023.pdf
BTC Dubai Daily Report E. 7.9.2023.pdf
 

BTC Daily Report A. 3.10.2023.pdf

  • 1. News European shares soar, but caution prevails Gold still in sideways, moves within narrow range Dollar extends losses, US data eyed 2 September 3 Oct. ‫منذ‬ ‫مستوى‬ ‫أعلى‬ ‫إلى‬ ‫يصل‬ ‫الدوالر‬ 11 ‫الفائدة‬ ‫إبقاء‬ ‫توقعات‬ ‫مع‬ ‫ا‬ ً‫شهر‬ ‫مرتفعة‬ ‫اليومي‬ ‫التقرير‬ ‫لألعلى‬ ‫يرتد‬ ‫الذهب‬ ‫الختراق‬ ‫محاولة‬ ‫في‬ ‫مستوى‬ 1828 ‫ا‬ ً‫دوالر‬ ‫انخفاضها‬ ‫تواصل‬ ‫األوروبية‬ ‫األسهم‬ ‫الفيدرالي‬ ‫أعضاء‬ ‫تصريحات‬ ‫بسبب‬ ‫المتشددة‬
  • 2. ‫ارتدت‬ ‫أسعار‬ ‫الذهب‬ ‫لألعلى‬ ‫صباح‬ ‫اليوم‬ ‫في‬ ‫محاولة‬ ‫الختراق‬ ‫منطقة‬ ‫المقاومة‬ ‫عند‬ 1828 ،ً‫دوالرا‬ ‫حيث‬ ‫أن‬ ‫تجاوز‬ ‫هذا‬ ‫المستوى‬ ‫سيساعد‬ ‫األسعار‬ ‫على‬ ‫استهداف‬ ‫منطقة‬ ‫المقاومة‬ 1837 ًً‫دوالرا‬ ‫على‬ ‫المدى‬ ‫القصير‬ ‫ومنطقة‬ ‫المقاومة‬ ‫عند‬ 1845 ًً‫دوالرا‬ ‫على‬ ‫المدى‬ ‫المتوسط‬ . ‫وعلى‬ ،‫العكس‬ ‫إذا‬ ‫كسر‬ ‫الذهب‬ ‫منطقة‬ 1828 ،‫ا‬ ً‫دوالر‬ ‫فسوف‬ ‫يستمر‬ ‫في‬ ‫اتجاهه‬ ،‫الهبوطي‬ ‫ا‬ ً ‫مستهدف‬ ‫منطق‬ ‫ة‬ ‫الدعم‬ 1809 ‫ا‬ ً‫دوالر‬ . ‫ارتفع‬ ‫الذهب‬ ‫صباح‬ ‫اليوم‬ ‫بعد‬ ‫أن‬ ‫سجل‬ ‫أدنى‬ ‫مستوى‬ ‫له‬ ‫في‬ 7 ‫أشهر‬ ‫مع‬ ‫ارتفاع‬ ‫الدوالر‬ ‫األمريكي‬ ‫إلى‬ ‫أعلى‬ ‫مستوى‬ ‫في‬ 11 ،‫ا‬ ً‫شهر‬ ‫وذلك‬ ‫قبل‬ ‫صدور‬ ‫بيانات‬ ‫الظائف‬ ‫الشاغرة‬ ‫لشهر‬ ‫أغسطس‬ ‫في‬ ‫الواليات‬ ‫المتحدة‬ ‫في‬ ‫وقت‬ ‫الحق‬ ‫من‬ ‫اليوم‬ . 1828 1845 1837 1809 1815
  • 3. ‫منذ‬ ‫مستوى‬ ‫أعلى‬ ‫إلى‬ ‫يصل‬ ‫الدوالر‬ 11 ‫إبقاء‬ ‫توقعات‬ ‫مع‬ ‫ا‬ ً‫شهر‬ ‫مرتفعة‬ ‫الفائدة‬ ‫انخفاضها‬ ‫تواصل‬ ‫األوروبية‬ ‫األسهم‬ ‫التوالي‬ ‫على‬ ‫الثانية‬ ‫للجلسة‬ ‫أوروبي‬ ‫عضو‬ : ‫التضخم‬ ‫ارتفاع‬ ‫مواصلة‬ ‫على‬ ‫تضغط‬ ‫األجور‬ ‫الدوالر‬ ‫قوة‬ ‫مع‬ ‫يتراجع‬ ‫النفط‬ 106 ‫سجل‬ ‫مؤشر‬ ‫الدوالر‬ ‫أعلى‬ ‫مستوى‬ ‫له‬ ‫في‬ 11 ‫شهرا‬ ‫يوم‬ ،‫الثالثاء‬ ‫حيث‬ ‫أظهرت‬ ‫بيانات‬ ‫التصنيع‬ ‫األمريكية‬ ‫عال‬ ‫مات‬ ‫على‬ ‫التعافي‬ ‫مما‬ ‫أدى‬ ‫إلى‬ ‫زيادة‬ ‫الرهانات‬ ‫على‬ ‫أن‬ ‫االحتياطي‬ ‫الفيدرالي‬ ‫سيبقي‬ ‫أسعار‬ ‫الفائدة‬ ‫مرتفع‬ ‫ة‬ ‫لفترة‬ ‫أطول‬ . ‫كما‬ ‫قدمت‬ ‫عوائد‬ ‫سندات‬ ‫الخزانة‬ ‫األمريكي‬ ‫ة‬ ‫بعض‬ ‫الدعم‬ ،‫للدوالر‬ ‫بعد‬ ‫اتفاق‬ ‫اللحظة‬ ‫األخيرة‬ ‫من‬ ‫قب‬ ‫ل‬ ‫الكونغرس‬ ‫الذي‬ ‫أدى‬ ‫إلى‬ ‫تجنب‬ ‫إغالق‬ ‫الحكومة‬ . ‫ومن‬ ‫المتوقع‬ ‫أن‬ ‫تؤثر‬ ‫بيانات‬ ‫الوظائف‬ ‫الجديدة‬ JOLTS ‫المقرر‬ ‫صدورها‬ ‫في‬ ‫وقت‬ ‫الحق‬ ‫من‬ ‫اليوم‬ ‫وبيانات‬ ‫الوظائف‬ ‫غير‬ ‫الزراعية‬ ‫يوم‬ ،‫الجمعة‬ ‫إلى‬ ‫جانب‬ ‫تصريحات‬ ‫مسؤولي‬ ‫االحتياطي‬ ،‫الفيدرالي‬ ‫على‬ ‫تحركات‬ ‫الدوالر‬ ‫هذا‬ ‫األسبو‬ ‫ع‬ . ‫انخفضت‬ ‫األسهم‬ ‫األوروبية‬ ‫للجلسة‬ ‫الثانية‬ ‫على‬ ‫التوالي‬ ‫يوم‬ ،‫الثالثاء‬ ‫إذ‬ ‫عززت‬ ‫التص‬ ‫ريحات‬ ‫المتشددة‬ ‫من‬ ‫قبل‬ ‫مسؤولي‬ ‫بنك‬ ‫االحتياطي‬ ‫الفيدرالي‬ ‫التوقعات‬ ‫بأن‬ ‫البنك‬ ‫المركز‬ ‫ي‬ ‫األمريكي‬ ‫سيرفع‬ ‫أسعار‬ ‫الفائدة‬ ‫مرة‬ ‫أخرى‬ ‫قبل‬ ‫نهاية‬ ‫العام‬ ‫الجاري‬ . ‫هذا‬ ‫ويرى‬ ‫متداولو‬ ‫العق‬ ‫ود‬ ‫اآلجلة‬ ‫لألموال‬ ‫الفيدرالية‬ ‫فرصة‬ ‫بنسبة‬ 26 ٪ ‫لرفع‬ ‫أسعار‬ ‫الفائدة‬ ‫الفيدرالية‬ ‫في‬ ،‫نوفمبر‬ ‫واحتمال‬ ‫بنسبة‬ 45 ٪ ‫لزيادة‬ ‫الفائدة‬ ‫بحلول‬ ،‫ديسمبر‬ ‫ا‬ ً ‫وفق‬ ‫ألداة‬ FedWatch ‫التابعة‬ ‫لمجموعة‬ CME. 44 531,000 39 165,000 38 171,000 ‫قال‬ ‫كبير‬ ‫االقتصاديين‬ ‫في‬ ‫البنك‬ ‫المركزي‬ ‫األوروبي‬ ‫فيليب‬ ،‫لين‬ ‫اليوم‬ ،‫الثالثاء‬ ‫إن‬ ‫ارتفاع‬ ‫األ‬ ‫جور‬ ‫في‬ ‫منطقة‬ ‫اليورو‬ ‫يحافظ‬ ‫على‬ ‫تضخم‬ ‫محلي‬ ‫مرتفع‬ ‫في‬ ،‫المنطقة‬ ًً‫مضيفا‬ ‫أن‬ ‫نمو‬ ‫الرواتب‬ ‫يجب‬ ‫أن‬ ‫يكون‬ ‫معتد‬ ًً ‫ال‬ ‫خالل‬ ‫األشهر‬ ‫المقبلة‬ . ‫وفي‬ ‫حديثه‬ ‫خالل‬ ‫حدث‬ ‫في‬ ،‫فيلنيوس‬ ‫أضاف‬ ‫لين‬ ‫أن‬ ‫البنك‬ ‫المركزي‬ ‫األوروبي‬ ‫لن‬ ‫يعرف‬ ‫إال‬ ‫إذا‬ ‫جاء‬ ‫النمو‬ ًً‫منخفضا‬ ‫بالفعل‬ ‫كما‬ ‫هو‬ ‫متوقع‬ ‫في‬ ‫عيد‬ ‫الفصح‬ ‫العام‬ ‫المقبل‬ . ‫تراجعت‬ ‫أسعار‬ ‫النفط‬ ‫بنحو‬ 1 ٪ ‫في‬ ‫التعامالت‬ ‫اآلسيوية‬ ،‫المبكرة‬ ‫اليوم‬ ،‫الثالثاء‬ ‫بعد‬ ‫انخفاض‬ ‫ها‬ ‫إلى‬ ‫أدنى‬ ‫مستوى‬ ‫في‬ ‫ثالثة‬ ‫أسابيع‬ ‫في‬ ‫الجلسة‬ ،‫السابقة‬ ‫بفعل‬ ‫ارتفاع‬ ‫الدوالر‬ ‫األمري‬ ،‫كي‬ ‫وارتفاع‬ ‫عوائد‬ ‫السندات‬ ،‫األمريكية‬ ‫وإشارات‬ ‫متباينة‬ ‫بشأن‬ ‫العرض‬ . ‫وانخفضت‬ ‫العقود‬ ‫اآل‬ ‫جلة‬ ‫لخام‬ ‫برنت‬ ‫تسليم‬ ‫شهر‬ ‫ديسمبر‬ 99 ،‫ا‬ ً‫سنت‬ ‫أو‬ ‫بما‬ ‫يعادل‬ 1.09 ،٪ ‫لتصل‬ ‫إلى‬ 89.72 ‫ا‬ ً‫دوالر‬ ‫للبرميل‬ ‫بحلول‬ ‫الساعة‬ 05:49 ‫بتوقيت‬ ‫جرينتش‬ . ‫في‬ ‫حين‬ ‫انخفض‬ ‫خام‬ ‫غرب‬ ‫تكساس‬ ‫الوسيط‬ ‫األمري‬ ‫كي‬ 78 ،‫ا‬ ً‫سنت‬ ‫أو‬ ‫بما‬ ‫يعادل‬ 0.88 ،٪ ‫ليصل‬ ‫إلى‬ 88.04 ‫ا‬ ً‫دوالر‬ ‫للبرميل‬ .