SlideShare a Scribd company logo
News
European shares soar, but caution
prevails
Gold still in sideways,
moves within narrow
range
Dollar extends losses, US
data eyed
2
September
28
January
‫أسبوعي‬ ‫ارتفاع‬ ‫ألكبر‬ ‫يستعد‬ ‫الدوالر‬
‫أشهر‬ ‫سبعة‬ ‫في‬
‫اليومي‬ ‫التقرير‬
‫بفعل‬ ‫يتراجع‬ ‫الذهب‬
‫قوية‬ ‫أمريكية‬ ‫بيانات‬
‫تتراجع‬ ‫األوروبية‬ ‫األسهم‬
‫التقلب‬ ‫شديد‬ ‫أسبوع‬ ‫لتنهي‬
‫تراجعت‬
‫أسعار‬
‫الذهب‬
‫صباح‬
‫اليوم‬
‫وقد‬
‫دخل‬
‫الذهب‬
‫في‬
‫اتجاه‬
‫هبوطي‬
‫علي‬
‫المدي‬
‫القصير‬
‫وإذا‬
‫استطاع‬
‫كسر‬
‫منطقة‬
‫دعم‬
1790
‫دوالر‬
‫سيكمل‬
‫في‬
‫مساره‬
‫الهبوطي‬
‫علي‬
‫المدي‬
‫القصير‬
‫مستهدفا‬
‫منطقة‬
‫دعم‬
1773
‫دوالر‬
.
‫أما‬
‫علي‬
‫المدي‬
،‫المتوسط‬
‫فقد‬
‫خرج‬
‫الذهب‬
‫من‬
‫القناة‬
‫الصعودية‬
‫التي‬
‫يسير‬
‫فيها‬
‫علي‬
‫الرسم‬
‫البياني‬
‫اليومي‬
‫عبر‬
‫كس‬
‫ره‬
‫الحد‬
‫األدني‬
‫من‬
‫القناة‬
.
‫وإذا‬
‫استطاع‬
‫الثبات‬
‫تحتها‬
‫سيتراجع‬
‫الذهب‬
‫إلي‬
‫منطقة‬
‫دعم‬
1750
،‫دوالر‬
‫أما‬
‫إذا‬
‫لم‬
‫يستطع‬
‫وعاد‬
‫داخل‬
‫القناة‬
‫مرة‬
‫أخري‬
‫سيكون‬
‫خروجه‬
‫خروج‬
‫كاذب‬
‫وسيرتفع‬
‫الختبار‬
‫الحد‬
‫العلوي‬
‫منها‬
.
‫تراجعت‬
‫أسعار‬
‫الذهب‬
‫صباح‬
‫اليوم‬
‫بعد‬
‫أن‬
‫أظهر‬
‫الناتج‬
‫المحلي‬
‫االجمال‬
‫ي‬
‫للواليات‬
‫المتحدة‬
‫خالل‬
‫الربع‬
‫الرابع‬
‫من‬
‫عام‬
2021
ً
‫نموا‬
‫أفضل‬
‫من‬
،‫المتوقع‬
‫مما‬
‫عزز‬
‫من‬
‫معنويات‬
‫المستثمرين‬
‫وكان‬
‫له‬
‫تأثير‬
‫سلبي‬
‫علي‬
‫الذهب‬
‫بجانب‬
‫تأثير‬
‫قرار‬
‫مجلس‬
‫االحتياطي‬
‫الفيدرالي‬
‫بشأن‬
‫رفع‬
‫أس‬
‫عار‬
‫الفائدة‬
.
1790
1815
1800
1750
1773
‫أشهر‬ ‫سبعة‬ ‫في‬ ‫أسبوعي‬ ‫ارتفاع‬ ‫ألكبر‬ ‫يستعد‬ ‫الدوالر‬
‫التقلب‬ ‫شديد‬ ‫أسبوع‬ ‫لتنهي‬ ‫تتراجع‬ ‫األوروبية‬ ‫األسهم‬
‫منذ‬ ‫له‬ ‫وتيرة‬ ‫بأسرع‬ ‫ينمو‬ ‫الفرنسي‬ ‫االقتصاد‬
52
ً‫عاما‬
‫التوالي‬ ‫على‬ ‫السادس‬ ‫لألسبوع‬ ‫مكاسب‬ ‫لتحقيق‬ ‫يتجه‬ ‫النفط‬
73.4
878,000
‫عزز‬
‫الدوالر‬
‫مكاسبه‬
‫يوم‬
،‫الجمعة‬
‫وفي‬
‫طريقه‬
‫لتحقيق‬
‫أك‬
‫بر‬
‫ارتفاع‬
‫أسبوعي‬
‫في‬
‫سبعة‬
‫أشهر‬
.
‫يأتي‬
‫ذلك‬
‫مع‬
‫التوقعا‬
‫ت‬
‫بارتفاع‬
‫أسعار‬
،‫الفائدة‬
‫مما‬
‫عزز‬
‫مكاسب‬
‫الدوالر‬
‫األمريكي‬
‫مقابل‬
‫العمالت‬
‫األخرى‬
.
‫وسلط‬
‫السوق‬
‫الضوء‬
‫على‬
‫الدوال‬
‫ر‬
‫بعد‬
‫أسبوع‬
‫حافل‬
‫باألحداث‬
‫في‬
‫األسواق‬
‫العالمية‬
‫تخلل‬
‫ه‬
‫اجتماع‬
‫متشدد‬
‫لمجلس‬
‫االحتياطي‬
‫الفيدرالي‬
.
‫كما‬
‫كانت‬
‫البيانات‬
‫ا‬‫أيض‬
‫داعمة‬
‫للدوالر‬
‫حيث‬
‫سجل‬
‫االقتصاد‬
‫األم‬
‫ريكي‬
‫أفضل‬
‫نمو‬
‫سنوي‬
‫له‬
‫منذ‬
‫ما‬
‫يقرب‬
‫من‬
‫أربعة‬
‫عقود‬
.
‫ومن‬
‫المرجح‬
‫أن‬
‫تؤكد‬
‫المزيد‬
‫من‬
‫البيانات‬
‫بما‬
‫في‬
‫ذلك‬
‫مؤشر‬
‫تكلفة‬
‫التوظيف‬
‫في‬
‫الواليات‬
‫المتحدة‬
‫واستطالعات‬
‫ر‬
‫أي‬
‫جامعة‬
‫ميشيغان‬
‫يوم‬
‫الجمعة‬
‫الموقف‬
‫المتشدد‬
‫لمجلس‬
‫االحتياطي‬
‫الفيدرالي‬
.
‫تراجعت‬
‫األسواق‬
‫األوروبية‬
‫يوم‬
‫الجمعة‬
‫مع‬
‫إغالق‬
‫األسهم‬
‫العالمية‬
‫ا‬‫أسبوع‬
‫من‬
‫التقلب‬
‫الشديد‬
‫في‬
‫أعقاب‬
‫اجتماع‬
‫السياسة‬
‫النقدية‬
‫لمجلس‬
‫االحتياطي‬
‫الفيدرالي‬
‫األمريكي‬
.
‫حيث‬
‫انخفض‬
‫مؤشر‬
pan-European Stoxx 600
‫لعموم‬
‫أوروبا‬
‫بنسبة‬
0.9
٪
‫في‬
‫التعامالت‬
،‫المبكرة‬
‫مع‬
‫خسارة‬
‫أسهم‬
‫السيارات‬
‫بنسبة‬
1.9
٪
‫لتقود‬
،‫الخسائر‬
‫بينم‬
‫ا‬
‫كانت‬
‫أسهم‬
‫التجزئة‬
‫هي‬
‫الوحيدة‬
‫التي‬
‫حققت‬
ً
‫ارتفاعا‬
‫بالمنطقة‬
،‫األوروبية‬
ً
‫مضيفة‬
1.1
٪
.
‫جاء‬
‫ذلك‬
‫لتعوض‬
‫األسهم‬
‫األوروبية‬
‫خسائرها‬
‫المحق‬
‫قة‬
‫يوم‬
،‫الخميس‬
‫وأغلقت‬
‫هذا‬
‫األسبوع‬
‫على‬
‫ارتفاع‬
‫بنسبة‬
0.7
٪
.
40.6
492,000
24.8
625,000
16.2
155,000
17.7
127,000
‫سجل‬
‫اقتصاد‬
‫فرنسا‬
‫أقوى‬
‫نمو‬
‫لها‬
‫منذ‬
‫أكثر‬
‫من‬
50
،‫ا‬‫عام‬
‫حيث‬
‫تعافى‬
‫االقتصاد‬
‫من‬
‫الصدمة‬
‫االقتصادية‬
‫النات‬
‫جة‬
‫عن‬
‫وباء‬
‫كورونا‬
.
‫حيث‬
‫نما‬
‫الناتج‬
‫المحلي‬
‫اإلجمالي‬
‫الفرنس‬
‫ي‬
‫بنسبة‬
7
٪
‫العام‬
،‫الماضي‬
‫وهو‬
‫أقوى‬
‫نمو‬
‫سنوي‬
‫منذ‬
‫عام‬
1969
،
‫حيث‬
‫أظهر‬
‫االقتصاد‬
‫مرونة‬
‫في‬
‫مواجهة‬
‫اضطراب‬
‫سلسلة‬
‫التوريد‬
.
‫يأتي‬
‫ذلك‬
‫بعد‬
‫تحقيق‬
‫اقتصادها‬
‫ان‬
‫كماش‬
‫بنسبة‬
8
٪
‫في‬
‫عام‬
2020
.
‫ارتفعت‬
‫أسعار‬
‫النفط‬
‫يوم‬
،‫الجمعة‬
‫محققة‬
‫سادس‬
‫مكاسب‬
‫أسبوعية‬
،‫لها‬
‫وسط‬
‫مخاوف‬
‫من‬
‫شح‬
‫اإلمدادات‬
‫مع‬
‫استمرار‬
‫المنتجين‬
‫الرئيسيين‬
‫في‬
‫سياستهم‬
‫المتمثلة‬
‫في‬
‫زيادة‬
‫اإلنتاج‬
‫المحدودة‬
‫وسط‬
‫ارتفاع‬
‫الطلب‬
‫على‬
‫الوقود‬
.
‫وارتفعت‬
‫العقود‬
‫اآلجلة‬
‫لخام‬
‫برنت‬
57
‫سنتا‬
‫أو‬
0.6
٪
‫إلى‬
89.91
ً
‫دوالرا‬
‫للبرميل‬
‫في‬
‫الساعة‬
07:34
‫بتوقيت‬
‫جرينتش‬
.

More Related Content

What's hot

Btc daily report nov 26 ar
Btc daily report nov 26 arBtc daily report nov 26 ar
Btc daily report nov 26 ar
AmirFahim4
 
Btc daily report a. 18.3.2022
Btc daily report a. 18.3.2022Btc daily report a. 18.3.2022
Btc daily report a. 18.3.2022
BTC
 
Btc daily report a. 10.12.2021
Btc daily report a. 10.12.2021Btc daily report a. 10.12.2021
Btc daily report a. 10.12.2021
AmirFahim4
 
Btc daily report a. 12.11.2021
Btc daily report a. 12.11.2021Btc daily report a. 12.11.2021
Btc daily report a. 12.11.2021
AmirFahim4
 
BTC Daily Report April 1 Ar.pdf
BTC Daily Report April 1 Ar.pdfBTC Daily Report April 1 Ar.pdf
BTC Daily Report April 1 Ar.pdf
BTC
 
Btc daily report a. 19.10.2021
Btc daily report a. 19.10.2021Btc daily report a. 19.10.2021
Btc daily report a. 19.10.2021
BTC
 
Btc daily report nov 5 ar (1)
Btc daily report nov 5 ar (1)Btc daily report nov 5 ar (1)
Btc daily report nov 5 ar (1)
BTC
 
Btc daily report a. 29.10.2021
Btc daily report a. 29.10.2021Btc daily report a. 29.10.2021
Btc daily report a. 29.10.2021
BTC
 
Btc daily report a. 24.9.2021
Btc daily report a. 24.9.2021Btc daily report a. 24.9.2021
Btc daily report a. 24.9.2021
BTC
 
Btc daily report a. 1.10.2021
Btc daily report a. 1.10.2021Btc daily report a. 1.10.2021
Btc daily report a. 1.10.2021
AmirFahim4
 
Btc daily report oct 6 ar
Btc daily report oct 6 arBtc daily report oct 6 ar
Btc daily report oct 6 ar
BTC
 
Btc daily report nov 19 ar
Btc daily report nov 19 arBtc daily report nov 19 ar
Btc daily report nov 19 ar
AmirFahim4
 
Btc daily report feb 25 ar
Btc daily report feb 25 arBtc daily report feb 25 ar
Btc daily report feb 25 ar
MohamedKamel467135
 
BTC Daily Report April 8 Ar.pdf
BTC Daily Report April 8 Ar.pdfBTC Daily Report April 8 Ar.pdf
BTC Daily Report April 8 Ar.pdf
AmirFahim4
 
Btc daily report a. 21.1.2021
Btc daily report a. 21.1.2021Btc daily report a. 21.1.2021
Btc daily report a. 21.1.2021
BTC
 
Btc daily report a.31.12.2021
Btc daily report a.31.12.2021Btc daily report a.31.12.2021
Btc daily report a.31.12.2021
BTC
 

What's hot (16)

Btc daily report nov 26 ar
Btc daily report nov 26 arBtc daily report nov 26 ar
Btc daily report nov 26 ar
 
Btc daily report a. 18.3.2022
Btc daily report a. 18.3.2022Btc daily report a. 18.3.2022
Btc daily report a. 18.3.2022
 
Btc daily report a. 10.12.2021
Btc daily report a. 10.12.2021Btc daily report a. 10.12.2021
Btc daily report a. 10.12.2021
 
Btc daily report a. 12.11.2021
Btc daily report a. 12.11.2021Btc daily report a. 12.11.2021
Btc daily report a. 12.11.2021
 
BTC Daily Report April 1 Ar.pdf
BTC Daily Report April 1 Ar.pdfBTC Daily Report April 1 Ar.pdf
BTC Daily Report April 1 Ar.pdf
 
Btc daily report a. 19.10.2021
Btc daily report a. 19.10.2021Btc daily report a. 19.10.2021
Btc daily report a. 19.10.2021
 
Btc daily report nov 5 ar (1)
Btc daily report nov 5 ar (1)Btc daily report nov 5 ar (1)
Btc daily report nov 5 ar (1)
 
Btc daily report a. 29.10.2021
Btc daily report a. 29.10.2021Btc daily report a. 29.10.2021
Btc daily report a. 29.10.2021
 
Btc daily report a. 24.9.2021
Btc daily report a. 24.9.2021Btc daily report a. 24.9.2021
Btc daily report a. 24.9.2021
 
Btc daily report a. 1.10.2021
Btc daily report a. 1.10.2021Btc daily report a. 1.10.2021
Btc daily report a. 1.10.2021
 
Btc daily report oct 6 ar
Btc daily report oct 6 arBtc daily report oct 6 ar
Btc daily report oct 6 ar
 
Btc daily report nov 19 ar
Btc daily report nov 19 arBtc daily report nov 19 ar
Btc daily report nov 19 ar
 
Btc daily report feb 25 ar
Btc daily report feb 25 arBtc daily report feb 25 ar
Btc daily report feb 25 ar
 
BTC Daily Report April 8 Ar.pdf
BTC Daily Report April 8 Ar.pdfBTC Daily Report April 8 Ar.pdf
BTC Daily Report April 8 Ar.pdf
 
Btc daily report a. 21.1.2021
Btc daily report a. 21.1.2021Btc daily report a. 21.1.2021
Btc daily report a. 21.1.2021
 
Btc daily report a.31.12.2021
Btc daily report a.31.12.2021Btc daily report a.31.12.2021
Btc daily report a.31.12.2021
 

Similar to Btc daily report a. 28.1.2021

BTC Daily Report Aug 12 Ar.pdf r.pdf
BTC Daily Report Aug 12 Ar.pdf r.pdfBTC Daily Report Aug 12 Ar.pdf r.pdf
BTC Daily Report Aug 12 Ar.pdf r.pdf
MohamedKamel467135
 
BTC Daily Report A. 6.12.2022.pdf
BTC Daily Report A. 6.12.2022.pdfBTC Daily Report A. 6.12.2022.pdf
BTC Daily Report A. 6.12.2022.pdf
BTC
 
BTC Daily Report May 31-Ar.pdf
BTC Daily Report May 31-Ar.pdfBTC Daily Report May 31-Ar.pdf
BTC Daily Report May 31-Ar.pdf
BTC
 
BTC Daily Report A. 10.1.2023.pdf
BTC Daily Report A. 10.1.2023.pdfBTC Daily Report A. 10.1.2023.pdf
BTC Daily Report A. 10.1.2023.pdf
BTC
 
BTC Daily report A. 29.7.2022.pdf
BTC Daily report A. 29.7.2022.pdfBTC Daily report A. 29.7.2022.pdf
BTC Daily report A. 29.7.2022.pdf
HassanNassar16
 
BTC Daily Report A. 15.7.2022.pdf
BTC Daily Report A. 15.7.2022.pdfBTC Daily Report A. 15.7.2022.pdf
BTC Daily Report A. 15.7.2022.pdf
HassanNassar16
 
BTC Daily Report A. 17.6.2022.pdf
BTC Daily Report A. 17.6.2022.pdfBTC Daily Report A. 17.6.2022.pdf
BTC Daily Report A. 17.6.2022.pdf
HassanNassar16
 
BTC Daily Report A. 24.11.2022.pdf
BTC Daily Report A. 24.11.2022.pdfBTC Daily Report A. 24.11.2022.pdf
BTC Daily Report A. 24.11.2022.pdf
BTC
 
BTC Daily Report Aug 7-AR.pdf
BTC Daily Report Aug 7-AR.pdfBTC Daily Report Aug 7-AR.pdf
BTC Daily Report Aug 7-AR.pdf
BTC
 
BTC Daily Report A. 14.6.2022.pdf
BTC Daily Report A. 14.6.2022.pdfBTC Daily Report A. 14.6.2022.pdf
BTC Daily Report A. 14.6.2022.pdf
BTC
 
BTC Daily Report July 22 Ar.pdf
BTC Daily Report July 22 Ar.pdfBTC Daily Report July 22 Ar.pdf
BTC Daily Report July 22 Ar.pdf
BTC
 
BTC Daily Report A. 26.7.2022.pdf
BTC Daily Report A. 26.7.2022.pdfBTC Daily Report A. 26.7.2022.pdf
BTC Daily Report A. 26.7.2022.pdf
BTC
 
BTC Daily Report A. 3.8.2023.pdf
BTC Daily Report A. 3.8.2023.pdfBTC Daily Report A. 3.8.2023.pdf
BTC Daily Report A. 3.8.2023.pdf
BTC
 
BTC Daily Report June 21-Ar.pdf
BTC Daily Report June 21-Ar.pdfBTC Daily Report June 21-Ar.pdf
BTC Daily Report June 21-Ar.pdf
BTC
 
BTC Daily Report A. 3.10.2023.pdf
BTC Daily Report A. 3.10.2023.pdfBTC Daily Report A. 3.10.2023.pdf
BTC Daily Report A. 3.10.2023.pdf
BTC
 
BTC Daily Report A. 15.12.2022.pdf
BTC Daily Report A. 15.12.2022.pdfBTC Daily Report A. 15.12.2022.pdf
BTC Daily Report A. 15.12.2022.pdf
BTC
 
BTC Daily Report A. 13.12.2022.pdf
BTC Daily Report A. 13.12.2022.pdfBTC Daily Report A. 13.12.2022.pdf
BTC Daily Report A. 13.12.2022.pdf
BTC
 
BTC Daily Report A. 28.2.2023.pdf
BTC Daily Report A. 28.2.2023.pdfBTC Daily Report A. 28.2.2023.pdf
BTC Daily Report A. 28.2.2023.pdf
BTC
 
BTC Daily Report A. 30.8.2022.pdf
BTC Daily Report A. 30.8.2022.pdfBTC Daily Report A. 30.8.2022.pdf
BTC Daily Report A. 30.8.2022.pdf
BTC
 
Btc daily report feb 18 ar
Btc daily report feb 18 arBtc daily report feb 18 ar
Btc daily report feb 18 ar
AmirFahim4
 

Similar to Btc daily report a. 28.1.2021 (20)

BTC Daily Report Aug 12 Ar.pdf r.pdf
BTC Daily Report Aug 12 Ar.pdf r.pdfBTC Daily Report Aug 12 Ar.pdf r.pdf
BTC Daily Report Aug 12 Ar.pdf r.pdf
 
BTC Daily Report A. 6.12.2022.pdf
BTC Daily Report A. 6.12.2022.pdfBTC Daily Report A. 6.12.2022.pdf
BTC Daily Report A. 6.12.2022.pdf
 
BTC Daily Report May 31-Ar.pdf
BTC Daily Report May 31-Ar.pdfBTC Daily Report May 31-Ar.pdf
BTC Daily Report May 31-Ar.pdf
 
BTC Daily Report A. 10.1.2023.pdf
BTC Daily Report A. 10.1.2023.pdfBTC Daily Report A. 10.1.2023.pdf
BTC Daily Report A. 10.1.2023.pdf
 
BTC Daily report A. 29.7.2022.pdf
BTC Daily report A. 29.7.2022.pdfBTC Daily report A. 29.7.2022.pdf
BTC Daily report A. 29.7.2022.pdf
 
BTC Daily Report A. 15.7.2022.pdf
BTC Daily Report A. 15.7.2022.pdfBTC Daily Report A. 15.7.2022.pdf
BTC Daily Report A. 15.7.2022.pdf
 
BTC Daily Report A. 17.6.2022.pdf
BTC Daily Report A. 17.6.2022.pdfBTC Daily Report A. 17.6.2022.pdf
BTC Daily Report A. 17.6.2022.pdf
 
BTC Daily Report A. 24.11.2022.pdf
BTC Daily Report A. 24.11.2022.pdfBTC Daily Report A. 24.11.2022.pdf
BTC Daily Report A. 24.11.2022.pdf
 
BTC Daily Report Aug 7-AR.pdf
BTC Daily Report Aug 7-AR.pdfBTC Daily Report Aug 7-AR.pdf
BTC Daily Report Aug 7-AR.pdf
 
BTC Daily Report A. 14.6.2022.pdf
BTC Daily Report A. 14.6.2022.pdfBTC Daily Report A. 14.6.2022.pdf
BTC Daily Report A. 14.6.2022.pdf
 
BTC Daily Report July 22 Ar.pdf
BTC Daily Report July 22 Ar.pdfBTC Daily Report July 22 Ar.pdf
BTC Daily Report July 22 Ar.pdf
 
BTC Daily Report A. 26.7.2022.pdf
BTC Daily Report A. 26.7.2022.pdfBTC Daily Report A. 26.7.2022.pdf
BTC Daily Report A. 26.7.2022.pdf
 
BTC Daily Report A. 3.8.2023.pdf
BTC Daily Report A. 3.8.2023.pdfBTC Daily Report A. 3.8.2023.pdf
BTC Daily Report A. 3.8.2023.pdf
 
BTC Daily Report June 21-Ar.pdf
BTC Daily Report June 21-Ar.pdfBTC Daily Report June 21-Ar.pdf
BTC Daily Report June 21-Ar.pdf
 
BTC Daily Report A. 3.10.2023.pdf
BTC Daily Report A. 3.10.2023.pdfBTC Daily Report A. 3.10.2023.pdf
BTC Daily Report A. 3.10.2023.pdf
 
BTC Daily Report A. 15.12.2022.pdf
BTC Daily Report A. 15.12.2022.pdfBTC Daily Report A. 15.12.2022.pdf
BTC Daily Report A. 15.12.2022.pdf
 
BTC Daily Report A. 13.12.2022.pdf
BTC Daily Report A. 13.12.2022.pdfBTC Daily Report A. 13.12.2022.pdf
BTC Daily Report A. 13.12.2022.pdf
 
BTC Daily Report A. 28.2.2023.pdf
BTC Daily Report A. 28.2.2023.pdfBTC Daily Report A. 28.2.2023.pdf
BTC Daily Report A. 28.2.2023.pdf
 
BTC Daily Report A. 30.8.2022.pdf
BTC Daily Report A. 30.8.2022.pdfBTC Daily Report A. 30.8.2022.pdf
BTC Daily Report A. 30.8.2022.pdf
 
Btc daily report feb 18 ar
Btc daily report feb 18 arBtc daily report feb 18 ar
Btc daily report feb 18 ar
 

More from AmirFahim4

BTC Daily Report April 22 Ar.pdf
BTC Daily Report April 22 Ar.pdfBTC Daily Report April 22 Ar.pdf
BTC Daily Report April 22 Ar.pdf
AmirFahim4
 
BTC Daily Report April 4 Ar.pdf
BTC Daily Report April 4 Ar.pdfBTC Daily Report April 4 Ar.pdf
BTC Daily Report April 4 Ar.pdf
AmirFahim4
 
Btc daily report a. 1.3.2022
Btc daily report a. 1.3.2022Btc daily report a. 1.3.2022
Btc daily report a. 1.3.2022
AmirFahim4
 
Btc daily report a. 1.3.2022
Btc daily report a. 1.3.2022Btc daily report a. 1.3.2022
Btc daily report a. 1.3.2022
AmirFahim4
 
Btc daily report a. 27.1.2021
Btc daily report a. 27.1.2021Btc daily report a. 27.1.2021
Btc daily report a. 27.1.2021
AmirFahim4
 
Btc daily report december 16 ar
Btc daily report december 16 arBtc daily report december 16 ar
Btc daily report december 16 ar
AmirFahim4
 
Btc daily report a. 3.9.2021
Btc daily report a. 3.9.2021Btc daily report a. 3.9.2021
Btc daily report a. 3.9.2021
AmirFahim4
 
Btc daily report august 27 ar
Btc daily report august 27 arBtc daily report august 27 ar
Btc daily report august 27 ar
AmirFahim4
 
Btc daily report a. 6.8.2021
Btc daily report a. 6.8.2021Btc daily report a. 6.8.2021
Btc daily report a. 6.8.2021
AmirFahim4
 
Btc daily report a. 6.8.2021
Btc daily report a. 6.8.2021Btc daily report a. 6.8.2021
Btc daily report a. 6.8.2021
AmirFahim4
 
Btc daily report july 21 ar
Btc daily report july 21 arBtc daily report july 21 ar
Btc daily report july 21 ar
AmirFahim4
 
Btc daily report a. 2.7.2021
Btc daily report a. 2.7.2021Btc daily report a. 2.7.2021
Btc daily report a. 2.7.2021
AmirFahim4
 
Btc daily report a.4.6.2021
Btc daily report a.4.6.2021Btc daily report a.4.6.2021
Btc daily report a.4.6.2021
AmirFahim4
 

More from AmirFahim4 (13)

BTC Daily Report April 22 Ar.pdf
BTC Daily Report April 22 Ar.pdfBTC Daily Report April 22 Ar.pdf
BTC Daily Report April 22 Ar.pdf
 
BTC Daily Report April 4 Ar.pdf
BTC Daily Report April 4 Ar.pdfBTC Daily Report April 4 Ar.pdf
BTC Daily Report April 4 Ar.pdf
 
Btc daily report a. 1.3.2022
Btc daily report a. 1.3.2022Btc daily report a. 1.3.2022
Btc daily report a. 1.3.2022
 
Btc daily report a. 1.3.2022
Btc daily report a. 1.3.2022Btc daily report a. 1.3.2022
Btc daily report a. 1.3.2022
 
Btc daily report a. 27.1.2021
Btc daily report a. 27.1.2021Btc daily report a. 27.1.2021
Btc daily report a. 27.1.2021
 
Btc daily report december 16 ar
Btc daily report december 16 arBtc daily report december 16 ar
Btc daily report december 16 ar
 
Btc daily report a. 3.9.2021
Btc daily report a. 3.9.2021Btc daily report a. 3.9.2021
Btc daily report a. 3.9.2021
 
Btc daily report august 27 ar
Btc daily report august 27 arBtc daily report august 27 ar
Btc daily report august 27 ar
 
Btc daily report a. 6.8.2021
Btc daily report a. 6.8.2021Btc daily report a. 6.8.2021
Btc daily report a. 6.8.2021
 
Btc daily report a. 6.8.2021
Btc daily report a. 6.8.2021Btc daily report a. 6.8.2021
Btc daily report a. 6.8.2021
 
Btc daily report july 21 ar
Btc daily report july 21 arBtc daily report july 21 ar
Btc daily report july 21 ar
 
Btc daily report a. 2.7.2021
Btc daily report a. 2.7.2021Btc daily report a. 2.7.2021
Btc daily report a. 2.7.2021
 
Btc daily report a.4.6.2021
Btc daily report a.4.6.2021Btc daily report a.4.6.2021
Btc daily report a.4.6.2021
 

Btc daily report a. 28.1.2021