SlideShare a Scribd company logo
News
European shares soar, but caution
prevails
Gold still in sideways,
moves within narrow
range
Dollar extends losses, US
data eyed
2
September
12
August
‫طريقه‬ ‫في‬ ‫يزال‬ ‫ال‬ ‫لكنه‬ ‫يرتد‬ ‫الدوالر‬
‫أسبوعي‬ ‫انخفاض‬ ‫لتسجيل‬
‫اليومي‬ ‫التقرير‬
‫ال‬ ‫لكنه‬ ‫يتراجع‬ ‫الذهب‬
‫فوق‬ ‫ا‬ ً‫مستقر‬ ‫يزال‬
1783
‫ا‬ ً‫دوالر‬
‫نتيج‬ ‫ترتفع‬ ‫األوروبية‬ ‫األسهم‬
‫ة‬
‫التضخم‬ ‫تباطؤ‬
‫الدعم‬ ‫منطقة‬ ‫كسر‬ ‫إلى‬ ‫بحاجة‬ ‫يزال‬ ‫ال‬ ‫لكنه‬ ‫اليوم‬ ‫صباح‬ ‫الذهب‬ ‫انخفض‬
‫عند‬
1783
‫حيث‬ ،‫القصير‬ ‫المدى‬ ‫على‬ ‫هبوطي‬ ‫اتجاه‬ ‫في‬ ‫للدخول‬ ‫ا‬ ً‫دوالر‬
‫عند‬ ‫الدعم‬ ‫منطقة‬ ‫بين‬ ‫يتأرجح‬ ‫الذهب‬ ‫يظل‬
1755
‫ومنطقة‬ ‫ا‬ ً‫دوالر‬
‫عند‬ ‫المقاومة‬
1800
‫أحدهما‬ ‫اختراق‬ ‫من‬ ‫يتمكن‬ ‫حتى‬ ‫دوالر‬
.
‫كسر‬ ‫وإذا‬
‫عند‬ ‫الدعم‬ ‫منطقة‬ ‫الذهب‬
1783
‫الدعم‬ ‫منطقة‬ ‫فسيستهدف‬ ،‫ا‬ ً‫دوالر‬
‫عند‬
1755
‫مستوى‬ ‫اخترق‬ ‫إذا‬ ‫ولكن‬ ،‫ا‬ ً‫دوالر‬
1800
‫المحتمل‬ ‫فمن‬ ‫دوالر‬
‫عند‬ ‫المقاومة‬ ‫منطقة‬ ‫إلى‬ ‫يرتفع‬ ‫أن‬
1830
‫ا‬ ً‫دوالر‬
.
‫بنك‬ ‫رئيسة‬ ‫شددت‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫اليوم‬ ‫صباح‬ ‫الذهب‬ ‫أسعار‬ ‫انخفضت‬
‫أسعار‬ ‫رفع‬ ‫أهمية‬ ‫على‬ ‫فرانسيسكو‬ ‫سان‬ ‫في‬ ‫الفيدرالي‬ ‫االحتياطي‬
‫عن‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫بما‬ ‫سبتمبر‬ ‫في‬ ‫الفائدة‬
50
‫ترى‬ ‫تزال‬ ‫ال‬ ‫حيث‬ ‫أساس‬ ‫نقطة‬
‫للغاية‬ ‫ا‬ ً
‫مرتفع‬ ‫التضخم‬
.
1783
1815
1800
1755
1765
‫أسبوعي‬ ‫انخفاض‬ ‫لتسجيل‬ ‫طريقه‬ ‫في‬ ‫يزال‬ ‫ال‬ ‫لكنه‬ ‫يرتد‬ ‫الدوالر‬
‫األسهم‬
‫األوروبية‬
‫نتيجة‬ ‫ترتفع‬
‫التضخم‬ ‫تباطؤ‬
‫بنسبة‬ ‫ينكمش‬ ‫البريطاني‬ ‫االقتصاد‬
0.1
‫الثاني‬ ‫الربع‬ ‫في‬ ٪
‫الركود‬ ‫مخاوف‬ ‫انحسار‬ ‫وسط‬ ‫أسبوعية‬ ‫لمكاسب‬ ‫يستعد‬ ‫النفط‬
92.5
1.03
‫ارتد‬
‫مؤشر‬
‫الدوالر‬
‫يوم‬
،‫الجمعة‬
‫بعد‬
‫انخفاضه‬
‫خالل‬
‫الجلستين‬
،‫السابقتين‬
‫لكنه‬
‫ال‬
‫يزال‬
‫يتجه‬
‫نحو‬
‫أعمق‬
‫ا‬
‫نخفاض‬
‫أسبوعي‬
‫له‬
‫منذ‬
‫مايو‬
.
‫ووجدت‬
‫العملة‬
‫الخضراء‬
‫بعض‬
‫الدعم‬
‫بعد‬
‫أن‬
‫قالت‬
‫ماري‬
،‫دالي‬
‫المسؤولة‬
‫في‬
‫بنك‬
‫االحتياطي‬
،‫الفيدرالي‬
‫إنها‬
‫منفتحة‬
‫على‬
‫تحرك‬
‫آخر‬
‫بمقدار‬
75
‫نقطة‬
‫أساس‬
‫إذا‬
‫لزم‬
‫األمر‬
‫بينما‬
‫توقعت‬
‫سياسة‬
‫نقدية‬
‫أكثر‬
‫ت‬
‫ا‬ ً
‫قييد‬
‫في‬
‫عام‬
2023
.
‫وفي‬
‫الوقت‬
،‫نفسه‬
‫تقوم‬
‫األسواق‬
‫بتسعير‬
‫ارتفاع‬
‫بمقدار‬
50
‫نقطة‬
‫أساس‬
‫في‬
‫أسعار‬
‫الفائدة‬
‫في‬
،‫سبتمبر‬
‫بانخفاض‬
‫عن‬
‫التوقعات‬
‫السابقة‬
‫بمقد‬
‫ار‬
75
‫نقطة‬
‫أساس‬
‫ارتفاع‬
.
‫ارتفعت‬
‫األسهم‬
‫األوروبية‬
‫يوم‬
‫الجمعة‬
‫حيث‬
‫رفعت‬
‫عالمات‬
‫تباطؤ‬
‫التضخم‬
‫في‬
‫الواليات‬
‫المتحدة‬
‫التوقعات‬
‫بأن‬
‫بنك‬
‫االحتياطي‬
‫الفيد‬
‫رالي‬
‫سيكون‬
‫أقل‬
‫حدة‬
‫في‬
‫تشديد‬
‫السياسة‬
‫النقدي‬
‫ة‬
.
‫وأظهر‬
‫تقرير‬
‫صدر‬
‫يوم‬
‫الخميس‬
‫ا‬ ً
‫انخفاض‬
‫غير‬
‫متوقع‬
‫في‬
‫مؤشر‬
‫أسعار‬
‫المنتجين‬
‫األمريكي‬
‫ف‬
‫ي‬
،‫يوليو‬
‫والذي‬
‫جاء‬
‫بعد‬
‫بيانات‬
‫أسعار‬
‫المستهلك‬
‫ين‬
‫التي‬
‫أظهرت‬
‫ا‬ ً
‫انخفاض‬
‫في‬
‫التضخم‬
.
‫ويسير‬
Euro
STOXX 600
‫ا‬ ً‫حالي‬
‫على‬
‫المسار‬
‫الصحيح‬
‫لتسجي‬
‫ل‬
‫مكاسب‬
‫أسبوعية‬
.
44.2
527,000
34.1
681,000
33.2
150,000
31.5
146,000
‫تقلص‬
‫اقتصاد‬
‫المملكة‬
‫المتحدة‬
‫بنسبة‬
0.1
٪
‫في‬
‫الربع‬
‫الثاني‬
‫من‬
‫هذا‬
‫العام‬
‫بعد‬
‫انخفاضه‬
‫بنسبة‬
0.6
٪
‫في‬
،‫يونيو‬
‫ا‬ ً
‫وفق‬
‫لمكتب‬
‫اإلحصاء‬
‫الوطني‬
(
ONS).
‫ومع‬
،‫ذلك‬
‫جاءت‬
‫القراءة‬
‫أفضل‬
‫من‬
‫توقعات‬
‫المحللين‬
‫بهبوط‬
‫بنسبة‬
0.2
٪
.
‫ويتوقع‬
‫مركز‬
‫أبحاث‬
NIESR
‫أن‬
‫يستمر‬
‫الناتج‬
‫المحلي‬
‫اإلجمالي‬
‫في‬
‫االنكماش‬
‫خالل‬
‫األرباع‬
‫الثالثة‬
‫القادمة‬
.
‫تغيرت‬
‫أسعار‬
‫النفط‬
‫بشكل‬
‫طفيف‬
‫يوم‬
‫الجمعة‬
‫ولكنها‬
‫في‬
‫طريقها‬
‫لتسجيل‬
‫ارتفاع‬
‫أسبوعي‬
‫وس‬
‫ط‬
‫انحسار‬
‫المخاوف‬
‫منحدوث‬
‫ركود‬
‫اقتصادي‬
.
‫العقود‬
‫اآلجلة‬
‫لخام‬
‫برنت‬
‫في‬
‫طريقها‬
‫لالرتفاع‬
‫بأكثر‬
‫من‬
3
٪
‫هذا‬
‫األسبوع‬
‫بعد‬
‫انخفاضها‬
‫األسبوع‬
‫الماضي‬
‫بنسبة‬
14
٪
‫والذي‬
‫نجم‬
‫عن‬
‫رهانات‬
‫على‬
‫أن‬
‫التشديد‬
‫النقدي‬
‫القوي‬
‫سيضر‬
‫بالنمو‬
‫ويقلل‬
‫الطلب‬
‫على‬
‫الوقود‬
.

More Related Content

Similar to BTC Daily Report Aug 12 Ar.pdf r.pdf

Btc daily report january 14 ar
Btc daily report january 14 arBtc daily report january 14 ar
Btc daily report january 14 ar
AmirFahim4
 
BTC Daily Report April 8 Ar.pdf
BTC Daily Report April 8 Ar.pdfBTC Daily Report April 8 Ar.pdf
BTC Daily Report April 8 Ar.pdf
AmirFahim4
 
Btc daily report a. 24.9.2021
Btc daily report a. 24.9.2021Btc daily report a. 24.9.2021
Btc daily report a. 24.9.2021
BTC
 
BTC Daily report A. 29.7.2022.pdf
BTC Daily report A. 29.7.2022.pdfBTC Daily report A. 29.7.2022.pdf
BTC Daily report A. 29.7.2022.pdf
HassanNassar16
 
Btc daily report a. 28.1.2021
Btc daily report a. 28.1.2021Btc daily report a. 28.1.2021
Btc daily report a. 28.1.2021
AmirFahim4
 
BTC Daily Report A. 28.2.2023.pdf
BTC Daily Report A. 28.2.2023.pdfBTC Daily Report A. 28.2.2023.pdf
BTC Daily Report A. 28.2.2023.pdf
BTC
 
BTC Daily Report Dec 12 -Ar.pdf
BTC Daily Report Dec 12 -Ar.pdfBTC Daily Report Dec 12 -Ar.pdf
BTC Daily Report Dec 12 -Ar.pdf
BTC
 
Btc daily report a. 12.11.2021
Btc daily report a. 12.11.2021Btc daily report a. 12.11.2021
Btc daily report a. 12.11.2021
AmirFahim4
 
Btc daily report nov 26 ar
Btc daily report nov 26 arBtc daily report nov 26 ar
Btc daily report nov 26 ar
AmirFahim4
 
BTC Daily Report July 22 Ar.pdf
BTC Daily Report July 22 Ar.pdfBTC Daily Report July 22 Ar.pdf
BTC Daily Report July 22 Ar.pdf
BTC
 
Btc daily report a. 1.10.2021
Btc daily report a. 1.10.2021Btc daily report a. 1.10.2021
Btc daily report a. 1.10.2021
AmirFahim4
 
Btc daily report nov 5 ar (1)
Btc daily report nov 5 ar (1)Btc daily report nov 5 ar (1)
Btc daily report nov 5 ar (1)
BTC
 
BTC Daily Report A. 10.1.2023.pdf
BTC Daily Report A. 10.1.2023.pdfBTC Daily Report A. 10.1.2023.pdf
BTC Daily Report A. 10.1.2023.pdf
BTC
 
BTC Daily Report A. 2.5.2022 (1).pdf
BTC Daily Report A. 2.5.2022 (1).pdfBTC Daily Report A. 2.5.2022 (1).pdf
BTC Daily Report A. 2.5.2022 (1).pdf
HassanNassar16
 
Btc daily report a. 6.1.2022
Btc daily report a. 6.1.2022Btc daily report a. 6.1.2022
Btc daily report a. 6.1.2022
BTC
 
Btc daily report oct 6 ar
Btc daily report oct 6 arBtc daily report oct 6 ar
Btc daily report oct 6 ar
BTC
 
BTC Daily Report A. 8.12.2022.pdf
BTC Daily Report A. 8.12.2022.pdfBTC Daily Report A. 8.12.2022.pdf
BTC Daily Report A. 8.12.2022.pdf
BTC
 
BTC Daily Report A. 3.8.2023.pdf
BTC Daily Report A. 3.8.2023.pdfBTC Daily Report A. 3.8.2023.pdf
BTC Daily Report A. 3.8.2023.pdf
BTC
 
Btc daily report a. 19.10.2021
Btc daily report a. 19.10.2021Btc daily report a. 19.10.2021
Btc daily report a. 19.10.2021
BTC
 
BTC Daily Report A. 3.10.2023.pdf
BTC Daily Report A. 3.10.2023.pdfBTC Daily Report A. 3.10.2023.pdf
BTC Daily Report A. 3.10.2023.pdf
BTC
 

Similar to BTC Daily Report Aug 12 Ar.pdf r.pdf (20)

Btc daily report january 14 ar
Btc daily report january 14 arBtc daily report january 14 ar
Btc daily report january 14 ar
 
BTC Daily Report April 8 Ar.pdf
BTC Daily Report April 8 Ar.pdfBTC Daily Report April 8 Ar.pdf
BTC Daily Report April 8 Ar.pdf
 
Btc daily report a. 24.9.2021
Btc daily report a. 24.9.2021Btc daily report a. 24.9.2021
Btc daily report a. 24.9.2021
 
BTC Daily report A. 29.7.2022.pdf
BTC Daily report A. 29.7.2022.pdfBTC Daily report A. 29.7.2022.pdf
BTC Daily report A. 29.7.2022.pdf
 
Btc daily report a. 28.1.2021
Btc daily report a. 28.1.2021Btc daily report a. 28.1.2021
Btc daily report a. 28.1.2021
 
BTC Daily Report A. 28.2.2023.pdf
BTC Daily Report A. 28.2.2023.pdfBTC Daily Report A. 28.2.2023.pdf
BTC Daily Report A. 28.2.2023.pdf
 
BTC Daily Report Dec 12 -Ar.pdf
BTC Daily Report Dec 12 -Ar.pdfBTC Daily Report Dec 12 -Ar.pdf
BTC Daily Report Dec 12 -Ar.pdf
 
Btc daily report a. 12.11.2021
Btc daily report a. 12.11.2021Btc daily report a. 12.11.2021
Btc daily report a. 12.11.2021
 
Btc daily report nov 26 ar
Btc daily report nov 26 arBtc daily report nov 26 ar
Btc daily report nov 26 ar
 
BTC Daily Report July 22 Ar.pdf
BTC Daily Report July 22 Ar.pdfBTC Daily Report July 22 Ar.pdf
BTC Daily Report July 22 Ar.pdf
 
Btc daily report a. 1.10.2021
Btc daily report a. 1.10.2021Btc daily report a. 1.10.2021
Btc daily report a. 1.10.2021
 
Btc daily report nov 5 ar (1)
Btc daily report nov 5 ar (1)Btc daily report nov 5 ar (1)
Btc daily report nov 5 ar (1)
 
BTC Daily Report A. 10.1.2023.pdf
BTC Daily Report A. 10.1.2023.pdfBTC Daily Report A. 10.1.2023.pdf
BTC Daily Report A. 10.1.2023.pdf
 
BTC Daily Report A. 2.5.2022 (1).pdf
BTC Daily Report A. 2.5.2022 (1).pdfBTC Daily Report A. 2.5.2022 (1).pdf
BTC Daily Report A. 2.5.2022 (1).pdf
 
Btc daily report a. 6.1.2022
Btc daily report a. 6.1.2022Btc daily report a. 6.1.2022
Btc daily report a. 6.1.2022
 
Btc daily report oct 6 ar
Btc daily report oct 6 arBtc daily report oct 6 ar
Btc daily report oct 6 ar
 
BTC Daily Report A. 8.12.2022.pdf
BTC Daily Report A. 8.12.2022.pdfBTC Daily Report A. 8.12.2022.pdf
BTC Daily Report A. 8.12.2022.pdf
 
BTC Daily Report A. 3.8.2023.pdf
BTC Daily Report A. 3.8.2023.pdfBTC Daily Report A. 3.8.2023.pdf
BTC Daily Report A. 3.8.2023.pdf
 
Btc daily report a. 19.10.2021
Btc daily report a. 19.10.2021Btc daily report a. 19.10.2021
Btc daily report a. 19.10.2021
 
BTC Daily Report A. 3.10.2023.pdf
BTC Daily Report A. 3.10.2023.pdfBTC Daily Report A. 3.10.2023.pdf
BTC Daily Report A. 3.10.2023.pdf
 

BTC Daily Report Aug 12 Ar.pdf r.pdf

  • 1. News European shares soar, but caution prevails Gold still in sideways, moves within narrow range Dollar extends losses, US data eyed 2 September 12 August ‫طريقه‬ ‫في‬ ‫يزال‬ ‫ال‬ ‫لكنه‬ ‫يرتد‬ ‫الدوالر‬ ‫أسبوعي‬ ‫انخفاض‬ ‫لتسجيل‬ ‫اليومي‬ ‫التقرير‬ ‫ال‬ ‫لكنه‬ ‫يتراجع‬ ‫الذهب‬ ‫فوق‬ ‫ا‬ ً‫مستقر‬ ‫يزال‬ 1783 ‫ا‬ ً‫دوالر‬ ‫نتيج‬ ‫ترتفع‬ ‫األوروبية‬ ‫األسهم‬ ‫ة‬ ‫التضخم‬ ‫تباطؤ‬
  • 2. ‫الدعم‬ ‫منطقة‬ ‫كسر‬ ‫إلى‬ ‫بحاجة‬ ‫يزال‬ ‫ال‬ ‫لكنه‬ ‫اليوم‬ ‫صباح‬ ‫الذهب‬ ‫انخفض‬ ‫عند‬ 1783 ‫حيث‬ ،‫القصير‬ ‫المدى‬ ‫على‬ ‫هبوطي‬ ‫اتجاه‬ ‫في‬ ‫للدخول‬ ‫ا‬ ً‫دوالر‬ ‫عند‬ ‫الدعم‬ ‫منطقة‬ ‫بين‬ ‫يتأرجح‬ ‫الذهب‬ ‫يظل‬ 1755 ‫ومنطقة‬ ‫ا‬ ً‫دوالر‬ ‫عند‬ ‫المقاومة‬ 1800 ‫أحدهما‬ ‫اختراق‬ ‫من‬ ‫يتمكن‬ ‫حتى‬ ‫دوالر‬ . ‫كسر‬ ‫وإذا‬ ‫عند‬ ‫الدعم‬ ‫منطقة‬ ‫الذهب‬ 1783 ‫الدعم‬ ‫منطقة‬ ‫فسيستهدف‬ ،‫ا‬ ً‫دوالر‬ ‫عند‬ 1755 ‫مستوى‬ ‫اخترق‬ ‫إذا‬ ‫ولكن‬ ،‫ا‬ ً‫دوالر‬ 1800 ‫المحتمل‬ ‫فمن‬ ‫دوالر‬ ‫عند‬ ‫المقاومة‬ ‫منطقة‬ ‫إلى‬ ‫يرتفع‬ ‫أن‬ 1830 ‫ا‬ ً‫دوالر‬ . ‫بنك‬ ‫رئيسة‬ ‫شددت‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫اليوم‬ ‫صباح‬ ‫الذهب‬ ‫أسعار‬ ‫انخفضت‬ ‫أسعار‬ ‫رفع‬ ‫أهمية‬ ‫على‬ ‫فرانسيسكو‬ ‫سان‬ ‫في‬ ‫الفيدرالي‬ ‫االحتياطي‬ ‫عن‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫بما‬ ‫سبتمبر‬ ‫في‬ ‫الفائدة‬ 50 ‫ترى‬ ‫تزال‬ ‫ال‬ ‫حيث‬ ‫أساس‬ ‫نقطة‬ ‫للغاية‬ ‫ا‬ ً ‫مرتفع‬ ‫التضخم‬ . 1783 1815 1800 1755 1765
  • 3. ‫أسبوعي‬ ‫انخفاض‬ ‫لتسجيل‬ ‫طريقه‬ ‫في‬ ‫يزال‬ ‫ال‬ ‫لكنه‬ ‫يرتد‬ ‫الدوالر‬ ‫األسهم‬ ‫األوروبية‬ ‫نتيجة‬ ‫ترتفع‬ ‫التضخم‬ ‫تباطؤ‬ ‫بنسبة‬ ‫ينكمش‬ ‫البريطاني‬ ‫االقتصاد‬ 0.1 ‫الثاني‬ ‫الربع‬ ‫في‬ ٪ ‫الركود‬ ‫مخاوف‬ ‫انحسار‬ ‫وسط‬ ‫أسبوعية‬ ‫لمكاسب‬ ‫يستعد‬ ‫النفط‬ 92.5 1.03 ‫ارتد‬ ‫مؤشر‬ ‫الدوالر‬ ‫يوم‬ ،‫الجمعة‬ ‫بعد‬ ‫انخفاضه‬ ‫خالل‬ ‫الجلستين‬ ،‫السابقتين‬ ‫لكنه‬ ‫ال‬ ‫يزال‬ ‫يتجه‬ ‫نحو‬ ‫أعمق‬ ‫ا‬ ‫نخفاض‬ ‫أسبوعي‬ ‫له‬ ‫منذ‬ ‫مايو‬ . ‫ووجدت‬ ‫العملة‬ ‫الخضراء‬ ‫بعض‬ ‫الدعم‬ ‫بعد‬ ‫أن‬ ‫قالت‬ ‫ماري‬ ،‫دالي‬ ‫المسؤولة‬ ‫في‬ ‫بنك‬ ‫االحتياطي‬ ،‫الفيدرالي‬ ‫إنها‬ ‫منفتحة‬ ‫على‬ ‫تحرك‬ ‫آخر‬ ‫بمقدار‬ 75 ‫نقطة‬ ‫أساس‬ ‫إذا‬ ‫لزم‬ ‫األمر‬ ‫بينما‬ ‫توقعت‬ ‫سياسة‬ ‫نقدية‬ ‫أكثر‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ً ‫قييد‬ ‫في‬ ‫عام‬ 2023 . ‫وفي‬ ‫الوقت‬ ،‫نفسه‬ ‫تقوم‬ ‫األسواق‬ ‫بتسعير‬ ‫ارتفاع‬ ‫بمقدار‬ 50 ‫نقطة‬ ‫أساس‬ ‫في‬ ‫أسعار‬ ‫الفائدة‬ ‫في‬ ،‫سبتمبر‬ ‫بانخفاض‬ ‫عن‬ ‫التوقعات‬ ‫السابقة‬ ‫بمقد‬ ‫ار‬ 75 ‫نقطة‬ ‫أساس‬ ‫ارتفاع‬ . ‫ارتفعت‬ ‫األسهم‬ ‫األوروبية‬ ‫يوم‬ ‫الجمعة‬ ‫حيث‬ ‫رفعت‬ ‫عالمات‬ ‫تباطؤ‬ ‫التضخم‬ ‫في‬ ‫الواليات‬ ‫المتحدة‬ ‫التوقعات‬ ‫بأن‬ ‫بنك‬ ‫االحتياطي‬ ‫الفيد‬ ‫رالي‬ ‫سيكون‬ ‫أقل‬ ‫حدة‬ ‫في‬ ‫تشديد‬ ‫السياسة‬ ‫النقدي‬ ‫ة‬ . ‫وأظهر‬ ‫تقرير‬ ‫صدر‬ ‫يوم‬ ‫الخميس‬ ‫ا‬ ً ‫انخفاض‬ ‫غير‬ ‫متوقع‬ ‫في‬ ‫مؤشر‬ ‫أسعار‬ ‫المنتجين‬ ‫األمريكي‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ،‫يوليو‬ ‫والذي‬ ‫جاء‬ ‫بعد‬ ‫بيانات‬ ‫أسعار‬ ‫المستهلك‬ ‫ين‬ ‫التي‬ ‫أظهرت‬ ‫ا‬ ً ‫انخفاض‬ ‫في‬ ‫التضخم‬ . ‫ويسير‬ Euro STOXX 600 ‫ا‬ ً‫حالي‬ ‫على‬ ‫المسار‬ ‫الصحيح‬ ‫لتسجي‬ ‫ل‬ ‫مكاسب‬ ‫أسبوعية‬ . 44.2 527,000 34.1 681,000 33.2 150,000 31.5 146,000 ‫تقلص‬ ‫اقتصاد‬ ‫المملكة‬ ‫المتحدة‬ ‫بنسبة‬ 0.1 ٪ ‫في‬ ‫الربع‬ ‫الثاني‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫العام‬ ‫بعد‬ ‫انخفاضه‬ ‫بنسبة‬ 0.6 ٪ ‫في‬ ،‫يونيو‬ ‫ا‬ ً ‫وفق‬ ‫لمكتب‬ ‫اإلحصاء‬ ‫الوطني‬ ( ONS). ‫ومع‬ ،‫ذلك‬ ‫جاءت‬ ‫القراءة‬ ‫أفضل‬ ‫من‬ ‫توقعات‬ ‫المحللين‬ ‫بهبوط‬ ‫بنسبة‬ 0.2 ٪ . ‫ويتوقع‬ ‫مركز‬ ‫أبحاث‬ NIESR ‫أن‬ ‫يستمر‬ ‫الناتج‬ ‫المحلي‬ ‫اإلجمالي‬ ‫في‬ ‫االنكماش‬ ‫خالل‬ ‫األرباع‬ ‫الثالثة‬ ‫القادمة‬ . ‫تغيرت‬ ‫أسعار‬ ‫النفط‬ ‫بشكل‬ ‫طفيف‬ ‫يوم‬ ‫الجمعة‬ ‫ولكنها‬ ‫في‬ ‫طريقها‬ ‫لتسجيل‬ ‫ارتفاع‬ ‫أسبوعي‬ ‫وس‬ ‫ط‬ ‫انحسار‬ ‫المخاوف‬ ‫منحدوث‬ ‫ركود‬ ‫اقتصادي‬ . ‫العقود‬ ‫اآلجلة‬ ‫لخام‬ ‫برنت‬ ‫في‬ ‫طريقها‬ ‫لالرتفاع‬ ‫بأكثر‬ ‫من‬ 3 ٪ ‫هذا‬ ‫األسبوع‬ ‫بعد‬ ‫انخفاضها‬ ‫األسبوع‬ ‫الماضي‬ ‫بنسبة‬ 14 ٪ ‫والذي‬ ‫نجم‬ ‫عن‬ ‫رهانات‬ ‫على‬ ‫أن‬ ‫التشديد‬ ‫النقدي‬ ‫القوي‬ ‫سيضر‬ ‫بالنمو‬ ‫ويقلل‬ ‫الطلب‬ ‫على‬ ‫الوقود‬ .