SlideShare a Scribd company logo
Nastavnica: Jelena Janjić
Učenik : Ognjen Srdić
OŠ ,,Slavko Rodić,,










Virusi
Hakeri
Neţeljena pošta
Internet nasilje
Zaštitite se na mreţi
Zaštitite svoj računar
Pravila ponašanja na internetu
Ponašanje na internetu
Programi za zaštitu dece na internetu







Definicija:programi od svega nekoliko KB čija
je jedina svrha uništavanje računara i menjanje
njihovih podataka
Vrste virusa:
Boot virusi
Univerzalni virusi
Sloţeni virusi









Hakeri i lejmeri su osobe koje neovlašćeno
pristupaju računarskom sistemu
Hakeri svesno krše zakon a lejmeri nesvesno
Vebdţekersi kidnapuju stranice i
preusmeravaju sve korisnike tog sajta na neki
drugi
Provala u druge računarske sisteme se naziva
electronictrespassing
Kriminalci iz ove oblasti najčešće kradnu
brojeve kreditnih kartica i lične imformacije








Velika količina e-pošte koju ne ţelite da primite
je neţeljena i pritom štetna.
Ona preopterećuje sistem,a po nekad brokira
sanduče.
Ovakve poruke osim reklama mogu da prenose
i viruse.
Drugi naziv za ove poruke je spam.





Nasiljem preko interneta,Cyberbullying,smatra
se svaki oblik komunikacije koji se moţe
smatrati štetnim za pojedinca ili opšte dobro.
VAŢNO!!!!!!!!!!
Internet omogućava anonimnost koju je
nemoguće postići u bilo kojoj drugoj vrsti
komunikacije.To daje priliku nekim ljudima da
se laţno predstavljaju i vrše nasilje.






Birajte mesta na koja će te odlaziti.
Ne objavljujte svoje licne imformacije i
fotografije.
Pazite sa kim razgovarate.
Znajte da nisu svi iskreni i dobrih namera.









Redovno aţurirajte operativni sistem.
Koristite antivirus i zaštitni zid.
Pravite rezervne kopije vaţnih datoteka.
Paţljivo preuzimajte fajlove.
Pretnje na internetu
Virusi,crvi i trojanski konji
Hakeri i provalnici
Neţeljena pošta






Pravila ponašanja na internetu se dele na dve
grupe:
Pravila ponašanja u privatnoj komunikaciji
osobe sa osobom.Pre svega se odno si na
komunikaciju poštom.
Pravila ponašanja u komunikaciji sa grupom
ljudi.Odnosi se na komunikacione grupe kao
što su društvene mreţe.




Zakoni se primenjuju i na internet.Na internetu
vaze svi zakoni kao i van mreţe pa čak i oni
koji su doneti pre samog interneta.
Autorska prava.Korišćenje materijala koji je
pokriven autorskim za ličnu upotrebu pravima
najčešće je dozvoljenoali vam nije dozvoljeno
da taj materijal predstavite kao svoj.Za svaki
materijal morate napisati njegov izvor.


K9 WEB protection predstavlja program veličine dva
do tri MB, kojim na jednostavan način moţete
zabraniti, pratiti ili limitirati odredjene veb-sajtove,
upotrebu chat klijenata i ostalih online alata. Na
sajtu pored navedenog postoje još i programi za
prečišćavanje sadrţaja. Ovi programi su napravljeni
tako da prepoznaju sadrţaj web stranica koji bi mogao
da bude štetan za mlade korisnike. Ti progami
omogućavaju odraslima, koji brinu o deci, da spreče
dete da posećuje te neprimerene veb-sajtove. Programi
za prečišćavanje koriste tri glavna modela: crnu listu,
belu listu i neutralnu listu. Crna lista blokira prilaz
upisanim sajtovima, dok bela lista omogućava odlazak
samo na navedene sajtove, blokirajući sve ostale.











Stvaraj sebi bezbedne profile.
Pri četovanju i slanju brzih poruka koristi veb-sajtove za mlade, najbolje
one koje imaju nekoga ko nadgleda sadrţaj u sobi za četovanje.
Nemoj slati poruke, fotografije ili drugi material koji nekome moţe
naškoditi.
Fotografije šalji samo osobama kojima veruješ.
Nauči kako da odbijaš i blokiraš poruke nepoznatih osoba.
Ignoriši nepoznate osobe, koji hoće da uspostave kontakt sa tobom.
Ne prihvataj sastanke sa nepoznatim osobama, iako su tvoji drugovi sa
Interneta
O eventualnim sastancima uvek obnavesti roditelje, opreznost se isplati.
Ukoliko ništa ne radiš na Internetu, isključi se.
Putem veb kamere komuniciraj samo sa osobama koje poznaješ. Čim
prestaneš da je koritiš,isključi je.
























Instalirajte softver koji štiti bezbednost vašeg kompjutera!
Koristite pop-up blokere i SPAM filtere!
Recite deci da ne odgovaraju na SPAM poruke!
Vodite računa o sajtovima koje koriste članovi vaše porodice!
Uspostavite pravila bezbednog ponašanja na internetu koja važe za celu porodicu da dete oseti da svi članovi porodice
mogu da budu na razne načine izloženi rizicima zlostavljanja i online uznemiravanja i da je i ono ravnopravno uključeno
u zaštitu od ovakvog remećenja privatnosti!
Objasnite deci da i u virtuelnom svetu za sve važe ista pravila ponašanja koja važe i u stvarnom!
Budite uključeni, na diskretan način, u online život deteta i uspostavite otvorenu komunikaciju sa njim o tome!
Upoznajte se sa sajtovima koje deca koriste!
Ograničite vreme koje vaša deca mogu da provode online!
Budite oprezni kada uskraćujete deci pristup računaru/internetu i objasnite im zašto to radite jer može dovesti do
suprotnog efekta (ako im zabranite da koriste internet kod kuće, mogu to da urade na bilo kom drugom mestu – kod
drugova, u igraonicama, u školi i sl, potpuno izvan vašeg nadzora)!
Naučite ih da brižljivo čuvaju svoje šifre– password-e!
Odvratite dete od odavanja ličnih podataka preko interneta (imena, prezimena, adrese stanovanja, naziv škole u koju ide i
sl)!
Objasnite deci da su i fotografije i snimci privatni podaci i da treba da vas pitaju ako hoće da ih postave na internet!
Objasnite deci rizike koje nosi komunikacija sa nepoznatim osobama putem interneta jer ne znaju koje su stvarne namere
osobe koja je sa druge strane!
Recite im da se nikada ne sastaju sami sa osobama koje su upoznali putem interneta!
Objasnite detetu da su najbolji online prijatelji oni koji su mu prijatelji u realnom životu!
Razgovarajte sa decom o maltretiranju putem interneta cyber bullying (naučite ih da uvek poštuju druge i da su svi dužni
da poštuju njih)!
Naučite decu da, ukoliko se osete uvređenom, prekinu kontakt i da ne odgovaraju na uvredu, već da o njoj obaveste
roditelje!












Budite pozitivni prema tehnologiji!
Pitajte decu o tehnologiji koju koriste!
Idite na MSN, Skype, Facebook...
Učite decu da se zaštite, da ne daju nikome lične
podatke!
Napravite svoj profil, vidite koliko Vam je
zaštićena privatnost!
Razgovarajte o dobrim navikama na Internetu!
Recite im da čitaju pre nego što nešto prihvate!
Uključite roditelje u radionice o bezbednom
Internetu!



Wikipedia
Razni blogovi i forumi

More Related Content

What's hot

Bezbednost na internetu 2
Bezbednost na internetu 2Bezbednost na internetu 2
Bezbednost na internetu 2Jelena Popara
 
Predavanje "Sigurnost djece na internetu"
Predavanje "Sigurnost djece na internetu"Predavanje "Sigurnost djece na internetu"
Predavanje "Sigurnost djece na internetu"
Pogled kroz prozor
 
Digitalno nasilje
Digitalno nasiljeDigitalno nasilje
Digitalno nasilje
Pogimnazija
 
Opasnosti na internetu
Opasnosti na internetuOpasnosti na internetu
Opasnosti na internetu
Pogled kroz prozor
 
Opasnost na internetu
Opasnost na internetuOpasnost na internetu
Opasnost na internetu
Pogled kroz prozor
 
Dobre i loše strane interneta
Dobre i loše strane internetaDobre i loše strane interneta
Dobre i loše strane interneta
Pogled kroz prozor
 
Negativne strane interneta
Negativne strane internetaNegativne strane interneta
Negativne strane interneta
Pogled kroz prozor
 
Društvene mreže
Društvene mrežeDruštvene mreže
Društvene mreže
sanjavasek
 
190 prednosti i mane interneta
190 prednosti i mane interneta190 prednosti i mane interneta
190 prednosti i mane internetaPogled kroz prozor
 
заштита приватности, личних података и ауторских права
заштита приватности, личних података и ауторских правазаштита приватности, личних података и ауторских права
заштита приватности, личних података и ауторских права
OŠ"Petar Petrović Njegoš"
 
Prezentacija o internetu
Prezentacija o internetuPrezentacija o internetu
Prezentacija o internetu
OS Cegar Nis
 
Sigurnost djece na internetu
Sigurnost djece na internetuSigurnost djece na internetu
Sigurnost djece na internetu
Pogled kroz prozor
 
Zloupotreba drustvenih mreza
Zloupotreba drustvenih mrezaZloupotreba drustvenih mreza
Zloupotreba drustvenih mreza
metodicar4
 
Internet
InternetInternet
Internet
Vojka Lazarevic
 
Zaštita-na-internetu
Zaštita-na-internetuZaštita-na-internetu
Zaštita-na-internetu
Mirjana Kokerić
 
Безбедност на интернету
Безбедност на интернетуБезбедност на интернету
Безбедност на интернету
Goca Petrovic
 
Дигитално насиље
Дигитално насиљеДигитално насиље
Дигитално насиље
Marija Predic
 
Sigurnost i zaštita djece na internetu
Sigurnost i zaštita djece na internetuSigurnost i zaštita djece na internetu
Sigurnost i zaštita djece na internetu
Pogled kroz prozor
 

What's hot (20)

Bezbednost na internetu 2
Bezbednost na internetu 2Bezbednost na internetu 2
Bezbednost na internetu 2
 
Predavanje "Sigurnost djece na internetu"
Predavanje "Sigurnost djece na internetu"Predavanje "Sigurnost djece na internetu"
Predavanje "Sigurnost djece na internetu"
 
Digitalno nasilje
Digitalno nasiljeDigitalno nasilje
Digitalno nasilje
 
Opasnosti na internetu
Opasnosti na internetuOpasnosti na internetu
Opasnosti na internetu
 
Opasnost na internetu
Opasnost na internetuOpasnost na internetu
Opasnost na internetu
 
Dobre i loše strane interneta
Dobre i loše strane internetaDobre i loše strane interneta
Dobre i loše strane interneta
 
Negativne strane interneta
Negativne strane internetaNegativne strane interneta
Negativne strane interneta
 
Društvene mreže
Društvene mrežeDruštvene mreže
Društvene mreže
 
190 prednosti i mane interneta
190 prednosti i mane interneta190 prednosti i mane interneta
190 prednosti i mane interneta
 
заштита приватности, личних података и ауторских права
заштита приватности, личних података и ауторских правазаштита приватности, личних података и ауторских права
заштита приватности, личних података и ауторских права
 
Prezentacija o internetu
Prezentacija o internetuPrezentacija o internetu
Prezentacija o internetu
 
Sigurnost djece na internetu
Sigurnost djece na internetuSigurnost djece na internetu
Sigurnost djece na internetu
 
Zloupotreba drustvenih mreza
Zloupotreba drustvenih mrezaZloupotreba drustvenih mreza
Zloupotreba drustvenih mreza
 
Internet
InternetInternet
Internet
 
Nasilje na internetu
Nasilje na internetuNasilje na internetu
Nasilje na internetu
 
Zaštita-na-internetu
Zaštita-na-internetuZaštita-na-internetu
Zaštita-na-internetu
 
Безбедност на интернету
Безбедност на интернетуБезбедност на интернету
Безбедност на интернету
 
Дигитално насиље
Дигитално насиљеДигитално насиље
Дигитално насиље
 
Internet
InternetInternet
Internet
 
Sigurnost i zaštita djece na internetu
Sigurnost i zaštita djece na internetuSigurnost i zaštita djece na internetu
Sigurnost i zaštita djece na internetu
 

Similar to Bezbednost na internetu 3

Marko Kovačević - Bezbednost dece na internetu
Marko Kovačević - Bezbednost dece na internetuMarko Kovačević - Bezbednost dece na internetu
Marko Kovačević - Bezbednost dece na internetuValentina Rutovic
 
Zorana Peruničić - Zaštita dece na internetu
Zorana Peruničić - Zaštita dece na internetuZorana Peruničić - Zaštita dece na internetu
Zorana Peruničić - Zaštita dece na internetuValentina Rutovic
 
Program zastite na internetu
Program zastite na internetuProgram zastite na internetu
Program zastite na internetuKraljPetar
 
Zastitimo decu na internetu dušan
Zastitimo decu na internetu dušanZastitimo decu na internetu dušan
Zastitimo decu na internetu dušan
profesorsinisa
 
Заштита деце на интернету
Заштита деце на интернетуЗаштита деце на интернету
Заштита деце на интернетуAllex Babic
 
Деца на интернету
Деца на интернетуДеца на интернету
Деца на интернетуAllex Babic
 
Vodic za roditelje
Vodic za roditeljeVodic za roditelje
Vodic za roditelje
dulovci
 
Nasilje na internetu
Nasilje na internetuNasilje na internetu
Nasilje na internetu
Sandra Radovanović
 
Roditelji protivpredatoranainternetu
Roditelji protivpredatoranainternetuRoditelji protivpredatoranainternetu
Roditelji protivpredatoranainternetu
Suzana Miljković
 
Saveti za roditelje cirilica
Saveti za roditelje  cirilicaSaveti za roditelje  cirilica
Saveti za roditelje cirilica
Suzana Miljković
 
Brošura- Internet nasilje
Brošura- Internet nasiljeBrošura- Internet nasilje
Brošura- Internet nasilje
dulovci
 
Bezbednost dece
Bezbednost deceBezbednost dece
Bezbednost dece
KraljPetar
 
Безбедност на интернету
Безбедност на интернетуБезбедност на интернету
Безбедност на интернету
Goca Petrovic
 
Prezentacija
PrezentacijaPrezentacija
Prezentacija
JelenaBiljana
 
Bezbednost dece na internetu
Bezbednost dece na internetuBezbednost dece na internetu
Bezbednost dece na internetu
Pogled kroz prozor
 
Klikni bezbedno
Klikni bezbednoKlikni bezbedno
Klikni bezbednoOlynx
 
Tamara Kovačević - Bezbednost dece na internetu
Tamara Kovačević - Bezbednost dece na internetuTamara Kovačević - Bezbednost dece na internetu
Tamara Kovačević - Bezbednost dece na internetuValentina Rutovic
 
Bezbednostdece 140224170250-phpapp02
Bezbednostdece 140224170250-phpapp02Bezbednostdece 140224170250-phpapp02
Bezbednostdece 140224170250-phpapp02Suzana Miljković
 
Prezentacija za roditelje
Prezentacija za roditeljePrezentacija za roditelje
Prezentacija za roditelje
dulovci
 
Saveti za skole cirilica
Saveti za skole  cirilicaSaveti za skole  cirilica
Saveti za skole cirilica
Suzana Miljković
 

Similar to Bezbednost na internetu 3 (20)

Marko Kovačević - Bezbednost dece na internetu
Marko Kovačević - Bezbednost dece na internetuMarko Kovačević - Bezbednost dece na internetu
Marko Kovačević - Bezbednost dece na internetu
 
Zorana Peruničić - Zaštita dece na internetu
Zorana Peruničić - Zaštita dece na internetuZorana Peruničić - Zaštita dece na internetu
Zorana Peruničić - Zaštita dece na internetu
 
Program zastite na internetu
Program zastite na internetuProgram zastite na internetu
Program zastite na internetu
 
Zastitimo decu na internetu dušan
Zastitimo decu na internetu dušanZastitimo decu na internetu dušan
Zastitimo decu na internetu dušan
 
Заштита деце на интернету
Заштита деце на интернетуЗаштита деце на интернету
Заштита деце на интернету
 
Деца на интернету
Деца на интернетуДеца на интернету
Деца на интернету
 
Vodic za roditelje
Vodic za roditeljeVodic za roditelje
Vodic za roditelje
 
Nasilje na internetu
Nasilje na internetuNasilje na internetu
Nasilje na internetu
 
Roditelji protivpredatoranainternetu
Roditelji protivpredatoranainternetuRoditelji protivpredatoranainternetu
Roditelji protivpredatoranainternetu
 
Saveti za roditelje cirilica
Saveti za roditelje  cirilicaSaveti za roditelje  cirilica
Saveti za roditelje cirilica
 
Brošura- Internet nasilje
Brošura- Internet nasiljeBrošura- Internet nasilje
Brošura- Internet nasilje
 
Bezbednost dece
Bezbednost deceBezbednost dece
Bezbednost dece
 
Безбедност на интернету
Безбедност на интернетуБезбедност на интернету
Безбедност на интернету
 
Prezentacija
PrezentacijaPrezentacija
Prezentacija
 
Bezbednost dece na internetu
Bezbednost dece na internetuBezbednost dece na internetu
Bezbednost dece na internetu
 
Klikni bezbedno
Klikni bezbednoKlikni bezbedno
Klikni bezbedno
 
Tamara Kovačević - Bezbednost dece na internetu
Tamara Kovačević - Bezbednost dece na internetuTamara Kovačević - Bezbednost dece na internetu
Tamara Kovačević - Bezbednost dece na internetu
 
Bezbednostdece 140224170250-phpapp02
Bezbednostdece 140224170250-phpapp02Bezbednostdece 140224170250-phpapp02
Bezbednostdece 140224170250-phpapp02
 
Prezentacija za roditelje
Prezentacija za roditeljePrezentacija za roditelje
Prezentacija za roditelje
 
Saveti za skole cirilica
Saveti za skole  cirilicaSaveti za skole  cirilica
Saveti za skole cirilica
 

More from Jelena Popara

Asocijacija1
Asocijacija1Asocijacija1
Asocijacija1
Jelena Popara
 
Asocijacija1
Asocijacija1Asocijacija1
Asocijacija1
Jelena Popara
 
Hari Poter početak i kraj
Hari Poter početak i krajHari Poter početak i kraj
Hari Poter početak i krajJelena Popara
 
Појам и врсте материјала
Појам и врсте материјалаПојам и врсте материјала
Појам и врсте материјалаJelena Popara
 
Prezentacija za cas
Prezentacija za cas Prezentacija za cas
Prezentacija za cas Jelena Popara
 

More from Jelena Popara (7)

Asocijacija1
Asocijacija1Asocijacija1
Asocijacija1
 
Asocijacija1
Asocijacija1Asocijacija1
Asocijacija1
 
Bojana i Ognjen
Bojana i OgnjenBojana i Ognjen
Bojana i Ognjen
 
Hari Poter početak i kraj
Hari Poter početak i krajHari Poter početak i kraj
Hari Poter početak i kraj
 
Mатеријали
MатеријалиMатеријали
Mатеријали
 
Појам и врсте материјала
Појам и врсте материјалаПојам и врсте материјала
Појам и врсте материјала
 
Prezentacija za cas
Prezentacija za cas Prezentacija za cas
Prezentacija za cas
 

Bezbednost na internetu 3

 • 1. Nastavnica: Jelena Janjić Učenik : Ognjen Srdić OŠ ,,Slavko Rodić,,
 • 2.          Virusi Hakeri Neţeljena pošta Internet nasilje Zaštitite se na mreţi Zaštitite svoj računar Pravila ponašanja na internetu Ponašanje na internetu Programi za zaštitu dece na internetu
 • 3.      Definicija:programi od svega nekoliko KB čija je jedina svrha uništavanje računara i menjanje njihovih podataka Vrste virusa: Boot virusi Univerzalni virusi Sloţeni virusi
 • 4.      Hakeri i lejmeri su osobe koje neovlašćeno pristupaju računarskom sistemu Hakeri svesno krše zakon a lejmeri nesvesno Vebdţekersi kidnapuju stranice i preusmeravaju sve korisnike tog sajta na neki drugi Provala u druge računarske sisteme se naziva electronictrespassing Kriminalci iz ove oblasti najčešće kradnu brojeve kreditnih kartica i lične imformacije
 • 5.     Velika količina e-pošte koju ne ţelite da primite je neţeljena i pritom štetna. Ona preopterećuje sistem,a po nekad brokira sanduče. Ovakve poruke osim reklama mogu da prenose i viruse. Drugi naziv za ove poruke je spam.
 • 6.    Nasiljem preko interneta,Cyberbullying,smatra se svaki oblik komunikacije koji se moţe smatrati štetnim za pojedinca ili opšte dobro. VAŢNO!!!!!!!!!! Internet omogućava anonimnost koju je nemoguće postići u bilo kojoj drugoj vrsti komunikacije.To daje priliku nekim ljudima da se laţno predstavljaju i vrše nasilje.
 • 7.     Birajte mesta na koja će te odlaziti. Ne objavljujte svoje licne imformacije i fotografije. Pazite sa kim razgovarate. Znajte da nisu svi iskreni i dobrih namera.
 • 8.         Redovno aţurirajte operativni sistem. Koristite antivirus i zaštitni zid. Pravite rezervne kopije vaţnih datoteka. Paţljivo preuzimajte fajlove. Pretnje na internetu Virusi,crvi i trojanski konji Hakeri i provalnici Neţeljena pošta
 • 9.    Pravila ponašanja na internetu se dele na dve grupe: Pravila ponašanja u privatnoj komunikaciji osobe sa osobom.Pre svega se odno si na komunikaciju poštom. Pravila ponašanja u komunikaciji sa grupom ljudi.Odnosi se na komunikacione grupe kao što su društvene mreţe.
 • 10.   Zakoni se primenjuju i na internet.Na internetu vaze svi zakoni kao i van mreţe pa čak i oni koji su doneti pre samog interneta. Autorska prava.Korišćenje materijala koji je pokriven autorskim za ličnu upotrebu pravima najčešće je dozvoljenoali vam nije dozvoljeno da taj materijal predstavite kao svoj.Za svaki materijal morate napisati njegov izvor.
 • 11.  K9 WEB protection predstavlja program veličine dva do tri MB, kojim na jednostavan način moţete zabraniti, pratiti ili limitirati odredjene veb-sajtove, upotrebu chat klijenata i ostalih online alata. Na sajtu pored navedenog postoje još i programi za prečišćavanje sadrţaja. Ovi programi su napravljeni tako da prepoznaju sadrţaj web stranica koji bi mogao da bude štetan za mlade korisnike. Ti progami omogućavaju odraslima, koji brinu o deci, da spreče dete da posećuje te neprimerene veb-sajtove. Programi za prečišćavanje koriste tri glavna modela: crnu listu, belu listu i neutralnu listu. Crna lista blokira prilaz upisanim sajtovima, dok bela lista omogućava odlazak samo na navedene sajtove, blokirajući sve ostale.
 • 12.           Stvaraj sebi bezbedne profile. Pri četovanju i slanju brzih poruka koristi veb-sajtove za mlade, najbolje one koje imaju nekoga ko nadgleda sadrţaj u sobi za četovanje. Nemoj slati poruke, fotografije ili drugi material koji nekome moţe naškoditi. Fotografije šalji samo osobama kojima veruješ. Nauči kako da odbijaš i blokiraš poruke nepoznatih osoba. Ignoriši nepoznate osobe, koji hoće da uspostave kontakt sa tobom. Ne prihvataj sastanke sa nepoznatim osobama, iako su tvoji drugovi sa Interneta O eventualnim sastancima uvek obnavesti roditelje, opreznost se isplati. Ukoliko ništa ne radiš na Internetu, isključi se. Putem veb kamere komuniciraj samo sa osobama koje poznaješ. Čim prestaneš da je koritiš,isključi je.
 • 13.                   Instalirajte softver koji štiti bezbednost vašeg kompjutera! Koristite pop-up blokere i SPAM filtere! Recite deci da ne odgovaraju na SPAM poruke! Vodite računa o sajtovima koje koriste članovi vaše porodice! Uspostavite pravila bezbednog ponašanja na internetu koja važe za celu porodicu da dete oseti da svi članovi porodice mogu da budu na razne načine izloženi rizicima zlostavljanja i online uznemiravanja i da je i ono ravnopravno uključeno u zaštitu od ovakvog remećenja privatnosti! Objasnite deci da i u virtuelnom svetu za sve važe ista pravila ponašanja koja važe i u stvarnom! Budite uključeni, na diskretan način, u online život deteta i uspostavite otvorenu komunikaciju sa njim o tome! Upoznajte se sa sajtovima koje deca koriste! Ograničite vreme koje vaša deca mogu da provode online! Budite oprezni kada uskraćujete deci pristup računaru/internetu i objasnite im zašto to radite jer može dovesti do suprotnog efekta (ako im zabranite da koriste internet kod kuće, mogu to da urade na bilo kom drugom mestu – kod drugova, u igraonicama, u školi i sl, potpuno izvan vašeg nadzora)! Naučite ih da brižljivo čuvaju svoje šifre– password-e! Odvratite dete od odavanja ličnih podataka preko interneta (imena, prezimena, adrese stanovanja, naziv škole u koju ide i sl)! Objasnite deci da su i fotografije i snimci privatni podaci i da treba da vas pitaju ako hoće da ih postave na internet! Objasnite deci rizike koje nosi komunikacija sa nepoznatim osobama putem interneta jer ne znaju koje su stvarne namere osobe koja je sa druge strane! Recite im da se nikada ne sastaju sami sa osobama koje su upoznali putem interneta! Objasnite detetu da su najbolji online prijatelji oni koji su mu prijatelji u realnom životu! Razgovarajte sa decom o maltretiranju putem interneta cyber bullying (naučite ih da uvek poštuju druge i da su svi dužni da poštuju njih)! Naučite decu da, ukoliko se osete uvređenom, prekinu kontakt i da ne odgovaraju na uvredu, već da o njoj obaveste roditelje!
 • 14.         Budite pozitivni prema tehnologiji! Pitajte decu o tehnologiji koju koriste! Idite na MSN, Skype, Facebook... Učite decu da se zaštite, da ne daju nikome lične podatke! Napravite svoj profil, vidite koliko Vam je zaštićena privatnost! Razgovarajte o dobrim navikama na Internetu! Recite im da čitaju pre nego što nešto prihvate! Uključite roditelje u radionice o bezbednom Internetu!