SlideShare a Scribd company logo
Konsensus -
Kursbeskrivning
Referensgrupp

Pia Andersson        Ulrika Lindmark
Björn Axtelius       Jesper Lundgren
Kåre Burhlin        Patricia de Palma
Pia Gabre          Ingrid Rejnefelt
Kajsa Henning-Abrahamsson  Agneta Stenebrand
              Nina Sundberg
AnnSofie Johannsen
              Katarina Wretlind
Ann-Christin Johansson   Anders Wänman
Veronica Johansson     Kerstin Öhrn
Birgitta Jönsson
Katarina Konradsson
• Socialstyrelsen: Nils Oscarson
• Sveriges Tandhygienistförening: Yvonne Nyblom
• Sveriges Tandläkarförbund: Gunilla Klingberg,
 Åsa Hultén
• Svensk Samhällsodontologisk förening:
 Elisabeth Wärnberg Gerdin
Beteendemedicinsk prevention och behandling
kräver utbildad personal
Ha kunskap om:
1) Den sjukdom som beteendet syftar till att påverka
2) Kommunikationsmetod
3) Teorier för beteendepåverkan
Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 – stöd för styrning och ledning.
Socialstyrelsen 2011.
Beteendemedicinsk prevention och behandling
kräver utbildad personal
Ha praktisk färdighet i att:
1) Delge kunskap
2) Kommunicera
3) Använda teoribaserade strategier för
  beteendepåverkan
Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 – stöd för styrning och ledning.
Socialstyrelsen 2011.
Vilken utbildning krävs?
      Beteende-
      medicinsk
  prevention och behandling

   Rådgivande samtal med
      uppföljning

    Hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande återkoppling
… rådgivande samtal och
hälsofrämjande återkoppling
   Grundkurs i psykologi och
    hälsokommunikation
   Tandläkarutbildning eller
   Tandhygienistutbildning
… beteendemedicinsk prevention och
       behandling
         Beteende-
         medicinsk
     prevention och behandling

      Rådgivande samtal med
         uppföljning
       Hälsofrämjande och
   sjukdomsförebyggande återkoppling
Kunskaper


1) Den sjukdom som beteendet syftar till att påverka
2) Metod för kommunikation
          Hälsokommunikation
          Tandläkarexamen
          Tandhygienistexamen
Krav på särskild behörighet


Allmänklinisk kompetens!
      Klinisk tandvård, minst 2 år

        Hälsokommunikation
        Tandläkarexamen
        Tandhygienistexamen
Utbildning i beteendemedicinsk prevention
       och behandling
         Beteende-
         medicin, 15 hp

      Klinisk tandvård, minst 2 år

       Hälsokommunikation
      Tandläkarexamen, 300 hp
     Tandhygienistexamen, 180 hp
Syfte

att fördjupa kunskaper inom hälsokommunikation
och beteendepåverkan och förutsätter att studenten
har grundläggande kunskaper inom detta område
Beteendemedicin, 15 hp

Fristående kurs på avancerad nivå

 För personer med god baskunskap i
  odontologi/oral hälsa
  hälsokommunikation
  klinisk erfarenhet av tandvård
Lärandemål

 Kunskap och förståelse
 Färdighet och förmåga
 Värderingsförmåga
 och förhållningssätt    Lärandemål
      Aktiviteter som
      stöttar lärande        Examination
Lärandemål
Kunskap och förståelse
 redogöra för hälsopsykologiska och
 beteendemedicinska teorier och modeller med
 avseende på individers hälsobeteenden
 i relation till oral hälsa och tandvårdens arbete
Lärandemål
Kunskap och förståelse
 redogöra för vetenskapligt förankrade metoder för
 beteendeinriktad intervention vid prevention och
 behandling av tillstånd i mun och käkar
Lärandemål
Färdighet och förmåga
 identifiera patienter i behov av mer omfattande
 beteendeinriktad intervention inom området oral hälsa

 utifrån den enskilda patientens behov analysera,
 planera och genomföra beteendeinriktad intervention,
 baserad på beteendevetenskaplig teori och metod

 tillämpa, kritiskt värdera och systematiskt följa upp
 metoder för beteendeinriktad intervention
Lärandemål
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 visa ett reflekterat och respektfullt förhållningssätt
 till egna och andras, däribland patienters,
 värderingar, prioriteringar, erfarenheter och
 utgångspunkter
Lärandemål
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 Etiska aspekter
 Behov av kunskapsutveckling
 Likabehandling och mångfaldsaspekter
Innehåll

  Beteendemedicin som vetenskaplig disciplin och
  praktisk utövning
  Tandvårdens arbete med patienten i en bio-psyko-
  social kontext
  Hälsopsykologiska och beteendemedicinska teorier
  och modeller av betydelse för patientens medverkan i
  preventions- och behandlingsprogram
  Metoder och teorier för hälsopedagogik och
  hälsolitteracitet
  Metoder för patientcentrerad hälsofrämjande
  kommunikation
Innehåll

 Praktisk tillämpning av beteendemedicinska metoder
 för patientens medverkan i preventions- och
 behandlingsprogram
 Analys av patientens beteende i relation till tillstånd i
 mun och käkar
 Möjligheter för systematisk uppföljning i den kliniska
 vardagen, för en kunskapsgenererande praktik
 Fokusering på vetenskapligt förhållningssätt och
 kunskapsfördjupning genom självständighet i planering
 och tillämpning av metoder för beteendeinriktad
 intervention och systematisk uppföljning
Aktiviteter som stöttar lärande

 Kvartsfart – tid för reflektion och uppföljning
 Grupparbeten, föreläsningar och seminarier
 Praktisk- klinisk tillämpning av beteendemedicinsk
 prevention och behandling i tandvården med
 reflektioner och fallredovisningar
 Litteratur
Formerna för bedömning

 Bedömning under kursens gång samt summativt
 Samtliga mål examineras
 Komplexa kompetenser och förmågor ställer
 höga krav på valida examinationer
 Patientfall
 Seminarier, skriftliga examinationer
Utbildning i beteendemedicinsk
 prevention och behandling      Beteende-
      medicin, 15 hp

   Klinisk tandvård, minst 2 år

     Hälsokommunikation

   Tandläkarexamen, 300 hp
  Tandhygienistexamen, 180 hp
Beteendemedicinsk prevention och behandling


Utbildad personal för att:
1) Delge kunskap
2) Kommunicera
3) Använda teoribaserade strategier för
  beteendepåverkan
Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 – stöd för styrning och ledning.
Socialstyrelsen 2011.

More Related Content

Similar to Beteendekonferens tdlfbl ewg

Tänderna och kroppens hälsa
Tänderna och kroppens hälsaTänderna och kroppens hälsa
Tänderna och kroppens hälsa
Louise Olheden
 
Hur gör vi tandvården hälsoinriktad? - Katri Ståhlnacke
Hur gör vi tandvården hälsoinriktad? - Katri StåhlnackeHur gör vi tandvården hälsoinriktad? - Katri Ståhlnacke
Hur gör vi tandvården hälsoinriktad? - Katri Ståhlnacke
Svensk Tandhälsovårdsförening
 
RCC Regional Cancerplan 2015 1409 Del 1
RCC Regional Cancerplan 2015 1409 Del 1RCC Regional Cancerplan 2015 1409 Del 1
RCC Regional Cancerplan 2015 1409 Del 1
Philippa Göranson
 
2015-6-3MinGuideförSäkerVårdPatienthandbokSocialstyrelsen
2015-6-3MinGuideförSäkerVårdPatienthandbokSocialstyrelsen2015-6-3MinGuideförSäkerVårdPatienthandbokSocialstyrelsen
2015-6-3MinGuideförSäkerVårdPatienthandbokSocialstyrelsen
Philippa Göranson
 
Riktlinjer slutversion
Riktlinjer slutversionRiktlinjer slutversion
Riktlinjer slutversion
Peter Högberg
 
VÅRD FÖR EN NY TID – Hur IT och nya arbetssätt kan ge ökat patientfokus i vården
VÅRD FÖR EN NY TID – Hur IT och nya arbetssätt kan ge ökat patientfokus i vårdenVÅRD FÖR EN NY TID – Hur IT och nya arbetssätt kan ge ökat patientfokus i vården
VÅRD FÖR EN NY TID – Hur IT och nya arbetssätt kan ge ökat patientfokus i vården
Centerpartiet i Region Skåne
 
patientmedverkan_kval.regiser_guide
patientmedverkan_kval.regiser_guidepatientmedverkan_kval.regiser_guide
patientmedverkan_kval.regiser_guide
Philippa Göranson
 

Similar to Beteendekonferens tdlfbl ewg (20)

Implementering vetenskap, strategier och utvärdering
Implementering  vetenskap, strategier och utvärderingImplementering  vetenskap, strategier och utvärdering
Implementering vetenskap, strategier och utvärdering
 
Tänderna och kroppens hälsa
Tänderna och kroppens hälsaTänderna och kroppens hälsa
Tänderna och kroppens hälsa
 
Hälsofrämjande arbetsplats - Kajsa Jönsson
Hälsofrämjande arbetsplats - Kajsa JönssonHälsofrämjande arbetsplats - Kajsa Jönsson
Hälsofrämjande arbetsplats - Kajsa Jönsson
 
Acbs nordic 2012
Acbs nordic 2012Acbs nordic 2012
Acbs nordic 2012
 
Hur gör vi tandvården hälsoinriktad? - Katri Ståhlnacke
Hur gör vi tandvården hälsoinriktad? - Katri StåhlnackeHur gör vi tandvården hälsoinriktad? - Katri Ståhlnacke
Hur gör vi tandvården hälsoinriktad? - Katri Ståhlnacke
 
Förbättringsarbete nässjö kommun
Förbättringsarbete nässjö kommunFörbättringsarbete nässjö kommun
Förbättringsarbete nässjö kommun
 
Thinale.examensarbete
Thinale.examensarbeteThinale.examensarbete
Thinale.examensarbete
 
Hur gör vi tandvården hälsoinriktad? - Hans Sandberg
Hur gör vi tandvården hälsoinriktad? - Hans SandbergHur gör vi tandvården hälsoinriktad? - Hans Sandberg
Hur gör vi tandvården hälsoinriktad? - Hans Sandberg
 
Patientcentrering i svensk halso- och sjukvard
Patientcentrering i svensk halso- och sjukvardPatientcentrering i svensk halso- och sjukvard
Patientcentrering i svensk halso- och sjukvard
 
Livsstilsmottagning
LivsstilsmottagningLivsstilsmottagning
Livsstilsmottagning
 
Att engagera patienten - Positiv beteendeförändring
Att engagera patienten - Positiv beteendeförändringAtt engagera patienten - Positiv beteendeförändring
Att engagera patienten - Positiv beteendeförändring
 
Mi 121017
Mi 121017Mi 121017
Mi 121017
 
RCC Regional Cancerplan 2015 1409 Del 1
RCC Regional Cancerplan 2015 1409 Del 1RCC Regional Cancerplan 2015 1409 Del 1
RCC Regional Cancerplan 2015 1409 Del 1
 
2015-6-3MinGuideförSäkerVårdPatienthandbokSocialstyrelsen
2015-6-3MinGuideförSäkerVårdPatienthandbokSocialstyrelsen2015-6-3MinGuideförSäkerVårdPatienthandbokSocialstyrelsen
2015-6-3MinGuideförSäkerVårdPatienthandbokSocialstyrelsen
 
Information från Läkemedelsverket nr 1, 2011
Information från Läkemedelsverket nr 1, 2011Information från Läkemedelsverket nr 1, 2011
Information från Läkemedelsverket nr 1, 2011
 
Riktlinjer slutversion
Riktlinjer slutversionRiktlinjer slutversion
Riktlinjer slutversion
 
VÅRD FÖR EN NY TID – Hur IT och nya arbetssätt kan ge ökat patientfokus i vården
VÅRD FÖR EN NY TID – Hur IT och nya arbetssätt kan ge ökat patientfokus i vårdenVÅRD FÖR EN NY TID – Hur IT och nya arbetssätt kan ge ökat patientfokus i vården
VÅRD FÖR EN NY TID – Hur IT och nya arbetssätt kan ge ökat patientfokus i vården
 
Information från Läkemedelsverket # nr 2 # 2014
Information från Läkemedelsverket # nr 2 # 2014Information från Läkemedelsverket # nr 2 # 2014
Information från Läkemedelsverket # nr 2 # 2014
 
Individuell palliativ uppsats
Individuell palliativ uppsatsIndividuell palliativ uppsats
Individuell palliativ uppsats
 
patientmedverkan_kval.regiser_guide
patientmedverkan_kval.regiser_guidepatientmedverkan_kval.regiser_guide
patientmedverkan_kval.regiser_guide
 

More from Svensk Tandhälsovårdsförening

More from Svensk Tandhälsovårdsförening (8)

Beteendeinriktad behandling vid smärta och käkfunktionsstörning stockholm 2012
Beteendeinriktad behandling vid smärta och käkfunktionsstörning stockholm 2012Beteendeinriktad behandling vid smärta och käkfunktionsstörning stockholm 2012
Beteendeinriktad behandling vid smärta och käkfunktionsstörning stockholm 2012
 
Konsensuskonferens birgitta handsout
Konsensuskonferens birgitta handsoutKonsensuskonferens birgitta handsout
Konsensuskonferens birgitta handsout
 
Beteendemedicin i tandvården föreläsningskopior
Beteendemedicin i tandvården föreläsningskopiorBeteendemedicin i tandvården föreläsningskopior
Beteendemedicin i tandvården föreläsningskopior
 
Alla vill ju vara friska
Alla vill ju vara friskaAlla vill ju vara friska
Alla vill ju vara friska
 
Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården?
Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården?Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården?
Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården?
 
Uppföljning och Kvalitetssystem - Thomas Jacobsen
Uppföljning och Kvalitetssystem - Thomas JacobsenUppföljning och Kvalitetssystem - Thomas Jacobsen
Uppföljning och Kvalitetssystem - Thomas Jacobsen
 
Hur gör vi tandvården (mer) hälsoinriktad? - Lars Gahnberg
Hur gör vi tandvården (mer) hälsoinriktad? - Lars GahnbergHur gör vi tandvården (mer) hälsoinriktad? - Lars Gahnberg
Hur gör vi tandvården (mer) hälsoinriktad? - Lars Gahnberg
 
Bettavvikelser och tandreglering i ett hälsoperspektiv - Bengt Mohlin
Bettavvikelser och tandreglering i ett hälsoperspektiv - Bengt MohlinBettavvikelser och tandreglering i ett hälsoperspektiv - Bengt Mohlin
Bettavvikelser och tandreglering i ett hälsoperspektiv - Bengt Mohlin
 

Beteendekonferens tdlfbl ewg

 • 2. Referensgrupp Pia Andersson Ulrika Lindmark Björn Axtelius Jesper Lundgren Kåre Burhlin Patricia de Palma Pia Gabre Ingrid Rejnefelt Kajsa Henning-Abrahamsson Agneta Stenebrand Nina Sundberg AnnSofie Johannsen Katarina Wretlind Ann-Christin Johansson Anders Wänman Veronica Johansson Kerstin Öhrn Birgitta Jönsson Katarina Konradsson
 • 3. • Socialstyrelsen: Nils Oscarson • Sveriges Tandhygienistförening: Yvonne Nyblom • Sveriges Tandläkarförbund: Gunilla Klingberg, Åsa Hultén • Svensk Samhällsodontologisk förening: Elisabeth Wärnberg Gerdin
 • 4. Beteendemedicinsk prevention och behandling kräver utbildad personal Ha kunskap om: 1) Den sjukdom som beteendet syftar till att påverka 2) Kommunikationsmetod 3) Teorier för beteendepåverkan Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 – stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen 2011.
 • 5. Beteendemedicinsk prevention och behandling kräver utbildad personal Ha praktisk färdighet i att: 1) Delge kunskap 2) Kommunicera 3) Använda teoribaserade strategier för beteendepåverkan Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 – stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen 2011.
 • 6. Vilken utbildning krävs? Beteende- medicinsk prevention och behandling Rådgivande samtal med uppföljning Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande återkoppling
 • 7. … rådgivande samtal och hälsofrämjande återkoppling Grundkurs i psykologi och hälsokommunikation Tandläkarutbildning eller Tandhygienistutbildning
 • 8. … beteendemedicinsk prevention och behandling Beteende- medicinsk prevention och behandling Rådgivande samtal med uppföljning Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande återkoppling
 • 9. Kunskaper 1) Den sjukdom som beteendet syftar till att påverka 2) Metod för kommunikation Hälsokommunikation Tandläkarexamen Tandhygienistexamen
 • 10. Krav på särskild behörighet Allmänklinisk kompetens! Klinisk tandvård, minst 2 år Hälsokommunikation Tandläkarexamen Tandhygienistexamen
 • 11. Utbildning i beteendemedicinsk prevention och behandling Beteende- medicin, 15 hp Klinisk tandvård, minst 2 år Hälsokommunikation Tandläkarexamen, 300 hp Tandhygienistexamen, 180 hp
 • 12. Syfte att fördjupa kunskaper inom hälsokommunikation och beteendepåverkan och förutsätter att studenten har grundläggande kunskaper inom detta område
 • 13. Beteendemedicin, 15 hp Fristående kurs på avancerad nivå För personer med god baskunskap i  odontologi/oral hälsa  hälsokommunikation  klinisk erfarenhet av tandvård
 • 14. Lärandemål  Kunskap och förståelse  Färdighet och förmåga  Värderingsförmåga och förhållningssätt Lärandemål Aktiviteter som stöttar lärande Examination
 • 15. Lärandemål Kunskap och förståelse  redogöra för hälsopsykologiska och beteendemedicinska teorier och modeller med avseende på individers hälsobeteenden i relation till oral hälsa och tandvårdens arbete
 • 16. Lärandemål Kunskap och förståelse  redogöra för vetenskapligt förankrade metoder för beteendeinriktad intervention vid prevention och behandling av tillstånd i mun och käkar
 • 17. Lärandemål Färdighet och förmåga  identifiera patienter i behov av mer omfattande beteendeinriktad intervention inom området oral hälsa  utifrån den enskilda patientens behov analysera, planera och genomföra beteendeinriktad intervention, baserad på beteendevetenskaplig teori och metod  tillämpa, kritiskt värdera och systematiskt följa upp metoder för beteendeinriktad intervention
 • 18. Lärandemål Värderingsförmåga och förhållningssätt  visa ett reflekterat och respektfullt förhållningssätt till egna och andras, däribland patienters, värderingar, prioriteringar, erfarenheter och utgångspunkter
 • 19. Lärandemål Värderingsförmåga och förhållningssätt  Etiska aspekter  Behov av kunskapsutveckling  Likabehandling och mångfaldsaspekter
 • 20. Innehåll  Beteendemedicin som vetenskaplig disciplin och praktisk utövning  Tandvårdens arbete med patienten i en bio-psyko- social kontext  Hälsopsykologiska och beteendemedicinska teorier och modeller av betydelse för patientens medverkan i preventions- och behandlingsprogram  Metoder och teorier för hälsopedagogik och hälsolitteracitet  Metoder för patientcentrerad hälsofrämjande kommunikation
 • 21. Innehåll  Praktisk tillämpning av beteendemedicinska metoder för patientens medverkan i preventions- och behandlingsprogram  Analys av patientens beteende i relation till tillstånd i mun och käkar  Möjligheter för systematisk uppföljning i den kliniska vardagen, för en kunskapsgenererande praktik  Fokusering på vetenskapligt förhållningssätt och kunskapsfördjupning genom självständighet i planering och tillämpning av metoder för beteendeinriktad intervention och systematisk uppföljning
 • 22. Aktiviteter som stöttar lärande  Kvartsfart – tid för reflektion och uppföljning  Grupparbeten, föreläsningar och seminarier  Praktisk- klinisk tillämpning av beteendemedicinsk prevention och behandling i tandvården med reflektioner och fallredovisningar  Litteratur
 • 23. Formerna för bedömning  Bedömning under kursens gång samt summativt  Samtliga mål examineras  Komplexa kompetenser och förmågor ställer höga krav på valida examinationer  Patientfall  Seminarier, skriftliga examinationer
 • 24. Utbildning i beteendemedicinsk prevention och behandling Beteende- medicin, 15 hp Klinisk tandvård, minst 2 år Hälsokommunikation Tandläkarexamen, 300 hp Tandhygienistexamen, 180 hp
 • 25. Beteendemedicinsk prevention och behandling Utbildad personal för att: 1) Delge kunskap 2) Kommunicera 3) Använda teoribaserade strategier för beteendepåverkan Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 – stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen 2011.