SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Ìîíãîë õýë 1-ð àíãè “ Ä àâèà òàíèóëàõ
Хичээлийн зорилт: ,[object Object]
Äàðìàë áè÷ìýë ¿ñãèéã ÿëãàõ
¯åý çºâ äóóäàí óíøèõ
Çóðãèéí äàðààëëààñ èë¿¿ö çóðãèéã îëîõ
Øèäýò êâàäðàòûã íºõºõ
[object Object],[object Object]
Ää
ßìàð àâèà ñîíñîãäîæ áàéíà âý?
äº äè äý äà äî ä¿ äó Äàðààõ ¿åèéã óíøààðàé
Äà ä¿ äº äó äý  äè äî îä өä мîä
Шидэт квадратыг нөхөж тохирох ¿ñãèéã íºõººðýé.
Äàë äýë ºäºð ñóäàð ñàéí ºäºð íîì ñóäàð
Îé ìîä Îéä îëîí ìîä óðãàäàã. Ìîäîä ñàëõèíä íàéãàíà. Îé ìîäîî õàéð ëàà ðàé.
Илүүц зүйлийг олоорой.
Äýëã¿¿ð Ýíý õ¿íñíèé äýëã¿¿ð. Äýëã¿¿ð ä¿¿ðýí àëèì, ëèéð áàéíà. Äýëã¿¿ðýýñ õ¿íñíèé íîãîî àâëàà.

More Related Content

More from Otgonjargal Tsengelmaa

үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээл
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээлүрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээл
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээлOtgonjargal Tsengelmaa
 
дэлхийн хоёрдугаар дайны Vеийн болоод єнєєгийн норманд улс
дэлхийн хоёрдугаар дайны Vеийн болоод єнєєгийн норманд улсдэлхийн хоёрдугаар дайны Vеийн болоод єнєєгийн норманд улс
дэлхийн хоёрдугаар дайны Vеийн болоод єнєєгийн норманд улсOtgonjargal Tsengelmaa
 
хорвоотой танилцсан түүх
хорвоотой танилцсан түүххорвоотой танилцсан түүх
хорвоотой танилцсан түүхOtgonjargal Tsengelmaa
 
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээл
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээлүрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээл
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээлOtgonjargal Tsengelmaa
 
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээл
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээлүрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээл
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээлOtgonjargal Tsengelmaa
 
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээл
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээлүрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээл
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээлOtgonjargal Tsengelmaa
 
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээл
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээлүрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээл
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээлOtgonjargal Tsengelmaa
 

More from Otgonjargal Tsengelmaa (20)

Vil vg bvteh ys.erdene
Vil vg bvteh ys.erdeneVil vg bvteh ys.erdene
Vil vg bvteh ys.erdene
 
чимгээ хичээл 2
чимгээ хичээл 2чимгээ хичээл 2
чимгээ хичээл 2
 
Vil vg tvvnii utga.erdene
Vil vg tvvnii utga.erdeneVil vg tvvnii utga.erdene
Vil vg tvvnii utga.erdene
 
цахим хичээл
цахим хичээлцахим хичээл
цахим хичээл
 
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээл
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээлүрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээл
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээл
 
хүний сайхан сэтгэл
хүний сайхан сэтгэлхүний сайхан сэтгэл
хүний сайхан сэтгэл
 
дэлхийн хоёрдугаар дайны Vеийн болоод єнєєгийн норманд улс
дэлхийн хоёрдугаар дайны Vеийн болоод єнєєгийн норманд улсдэлхийн хоёрдугаар дайны Vеийн болоод єнєєгийн норманд улс
дэлхийн хоёрдугаар дайны Vеийн болоод єнєєгийн норманд улс
 
хорвоотой танилцсан түүх
хорвоотой танилцсан түүххорвоотой танилцсан түүх
хорвоотой танилцсан түүх
 
цахим хичээл
цахим хичээлцахим хичээл
цахим хичээл
 
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээл
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээлүрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээл
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээл
 
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээл
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээлүрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээл
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээл
 
хэрэглэгднхүүн
хэрэглэгднхүүнхэрэглэгднхүүн
хэрэглэгднхүүн
 
цахим хичээл
цахим хичээлцахим хичээл
цахим хичээл
 
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээл
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээлүрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээл
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээл
 
Vil vg bvteh ys.erdene
Vil vg bvteh ys.erdeneVil vg bvteh ys.erdene
Vil vg bvteh ys.erdene
 
хичээл үзүүлэн
хичээл үзүүлэнхичээл үзүүлэн
хичээл үзүүлэн
 
цахим хичээл
цахим хичээлцахим хичээл
цахим хичээл
 
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээл
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээлүрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээл
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээл
 
Jaag tsahim2
Jaag tsahim2Jaag tsahim2
Jaag tsahim2
 
цахим хичээл
цахим хичээлцахим хичээл
цахим хичээл
 

д авиа таниулах.Altantuya