SlideShare a Scribd company logo
  Хүнийсайхансэтгэл 1980 ондМонголкиноүйлдвэртбүтээсэнхарцагаанкино. Зохиогч - Д.Мягмар, Найруулагч - Б.Нагнайдорж, Зураглаач - Ж.Амаржаргал, Зураач - О.Гэндэн-Осор, хөгжмийнзохиолч - Б.Дамдинсүрэн, Голдүрд: Дэнзэн - Д.Чимэд-Осор, Дүрүүдэд: Л.Дуламжав, Л.Жанчивдорж, М.Оюун, Дэлгэцийн бүтээл
Энэкинондоронзай, цагхугацаа, хөдөлгөөнийэхтөгсгөлгүйуудамдоршиххүнийертөнцийнмөнхамьдралынтухайөгүүлжээ. Өтгөсөөүдэх, нялхсааугтахүргэлжийнөөдлөнхөгжихжамёсыгусчинөвгөнДэнзэнгийнамьдралаартодруулж, ертөнцө�
Д.Данзанравжаа Товчнамтар ГовийндогшинноёнхутагтДулдуйтынДанзанравжааТүшээтханаймгийнГовьмэргэнвангийнхошуунд, одоогийнДорноговьаймгийнӨргөнсумандядууардынхүүболонтөржээ. Нялхбалчирбайхадээжньөөдболж, эцгийнхээхамтайламьтнаасюмгуйж, баянчинээлэгхүмүүстзарцлагданамьтэжээдэгбайжээ. НэгэнөдөрДанзанравжаааавынхаахамтбаянайлыннайрандорж, үүдэндньзогсожбайлаа. Энэүедборооихээроржбайсангэдэг.
. Баянайлынгэрийнхоймортборооныдусалдусахадөрхийнтэргүүн, тарганноёнихэдхилэгнэнуурлаж, гэрээтойруулжхараадүүдэндзогссонноорхойхүүгийндээрдусаалдусаагүйбайхыгхаржээ.“Энэмуунусгайндээряагаадборооганц ч дусаагүйбайдагбилээ. Гэрийнхоймортсуугааминийдээрээсингэтлээдусдагийнучирюувэ” гэжээ
Найрандуригданирэгсэдтүүнийшүлгийгсонсоодихэдгайханбахархаж, хүүгөхөөрдөнхүндэлсэнгэдэг. Тэгтэлсанаандгүйявдалболж, авьяаслагядуухүүДанзанравжаагноёнхутагтаартодруулж, түвд, монголбичиг, буддыншашныгүнухаан, занүйлийнномдсуралцуулжэхэлжээ ҮүнийхариуджаалхүүРавжаа: ҮүлньгараадборооорохынцагтҮүдэнболоодхойморынялгааюубайхвэӨвчинболоодүхэхийнцагтХөгшинболоодзалууюуныялгаабайхвэгэжзургаан  настайдаазохиосон “Хурмасттэнгэр” шүлгээуншижөгчээ Анхны шүлэг
Тэравьяасбилгээтүшиж 14 наснаасааТүвдийннэртшүлэгчГомбоГалданжамцыншүлэгдууллыгсонирхонсудалж, Монголынолонхошуунутгааржуулчланявж, түүхсоёл, угсаатнызүйнэлдэвсонирхолтойзүйлцуглуулж, шүлэгдуузохиожбайлаа. Данзанравжаагмонгол, түвдхэлээрнэгмянгашахамшүлэг, дуулалзохиосонгэхболовчөнөөүед 400 гаруйшүлэгзохиолньбаттаймэдэгддэгбайна.
Олонтүмэндихэдалдаршсанзохиолынтоонд  “Урьханхонгор”,  “Салжядахсэтгэл”,  “СэргэлэнзантЦагаанаа”,  “Духтайхурданхүрэн”,  “Ертөнцавхайнжам”,  “Үлэмжийнчанар”,  “Ичигичиг” зэрэгдуушүлэгньордогбайна. Данзанравжаагийнсургаалийншүлгүүдээсхамгийнөргөндэлгэрсэннь “ЦагийнжамыгтодруулагчЦаасаншувуунысургаал” юм.  ДулдуйтынДанзанравжааболбүгчимнийгэмдсэрүүнсалхийгсэнгэнүүлж, намгүмталдяруудуугхангинуулж, бүхнойрмогамьдралыгсэргээндолгилуулжбайсанавьяасбилэгтөгөлдөрхүнбилээ. Мөнтэрбээряруунайрагч, зохиолч, шашнытомоохонтөлөөлөгч, соёнгэгээрүүлэгчбайлаа.  
Дэлхийнэнергийнтөв  ГовийнзүүнхэсэгторшихДорноговьаймгийнХамрынхийд. ЭнэгазрыгДэлхийнэнергийнтөвхэмээннэрлэжээ. ТусгазарньГовийнхутагтДулдуйтынДанзанравжаагийнэхнутагюм. Данзанравжаань 1820 оноосэхлэнХамрынхийд, Чойлонгийнхийд, Бүрдэнийхийдзэргийгбайгуулан 1840-өөд оноосУлаансахиусныхийд, Цагаантолгойнхийд, Дэмчигийнхийдзэргийгүндэслэнбарьж, “Намтардуулахдацан” хэмээхтеатр, Номынсан, “Хүүхдийндацан” нэртэйсургууль, “ГиваадинРавжаалин” нэртэйүзмэрийнсүмсанаачланбарьжээ. Данзанравжаагийнуранбүтээлодоогоормэдэгдэжбайгаа 100 гаруйдуу /үүнээснэлээдхэсэгньуртындуу/, яруунайраг 300 гаруй /үүний 150 орчимньтөвдхэлдээр/, гүнухааны Их соён гэгээрүүлэгч
бүтэнботь, 10 дэвтэржүжгийнзохиол, шашнызанүйлийнолонарванбүтээл, олонарвануранзургуудбүтээсэнМонголынихсоёнгэгээрүүлэгч, гүнухаантан, яруунайрагч, театрынурлагийнанхдагчхүнюм. Тэрээрэмэгтэйхүнийгдээдлэнхүндэлдэгбайсаннэгэн.
1856 ондДанзанравжаа 53 насандааМанж, ХятадынбодлогоорхорлогдоннасбарсныдараатүүнийшарилыгБалчинчойжооламзанданшууланГивааданравжаалинцуглуулгынсүмдбусадэдөлгийнзүйлстэйхамтавдарланзалсангэдэг. ХаринөдгөөДорноговьаймгийнтөвСайншандхотодбайрлахмузейдньтүүнийчандархадгалагддагюмбилээ.
Говийнноёнхутагт 1803 ондтөрж 53 наслахдаанэгхүнбитгийхэлнэлээдхэдэнхүнхийжболохуйцбvтээлийгтуурвисангэжүздэг. ЭдгээрхийдүүдийгговийндогшинноёнхутагтДулдуйтынДанзанравжааүүсгэнбайгуулсанбөгөөдэдгээрхийдүүдийнбайршилньзөвгурвалжинхэлбэртэйюмбайна. Энэгазарньхүнтөрөлхтөндбиоэнергиөгөх, хүнийоюуныболонбиеийнядаргаагтайлахэнергиэрчхүчийгсэргээхдавтагдашгүйувидастгазарюм. ЦагаантолгойнхийдэдмонголынанхныдуулалтжүжигболохДанзанравжаагийн "СаранХөхөө" жүжиганхтоглогдожбайжээ.
Үлэмжийнчанар Сургаал ҮлэмжийнчанартөгөлдөрӨнгөтунамалтольшигҮзэсгэлэнтцарайгчиньҮзвэллагшинтөгсмааньҮнэхээрсэтгэлийгбулаанамзээ  ӨглөөболгонэртлэнбосчӨндөртэнгэрийгбүрэнхаржбайОгторгуйхурмастуужмынхутгааОюунухаандчиньхайрлахболноОройнбүхэннэгийгсанажОдотeртөнцийгхүндэтгэнхаржбайЭрхэстгаригүзэсгэлэнтсүлдээрээҮүрдтаныгхайрлахболно Уранбүтээл
Сургаалын зохиолоос ӨсөхийнцагтсанууштайньБишрэл, хичээл, сэтгэлгуравӨөдлөхийнтулднягтлууштайньСургааль, үнэн, үлгэргуравАчлахындээдээрачлууштайньЭэж, аав, эхоронгуравАсрахындээдээрасрууштайньӨтгөс, нялхас, ханьгурав ЯлахынтүрүүндялууштайньБие, хэл, сэтгэлгуравЯруутөгссурууштайньЯриа, дуу, хөгжимгуравЭгшинбүрийдцэгнүүштэйньБие, хэл, сэтгэлгуравЭгнэгдтордожявууштайньБилэг, ухаан, чадалгурав
БадарчдээшлэхийнүндэсньСэрэх, санах, тэмүүлэхгуравБаларчдордохынтэмдэгньУнтах, мартах, тэрслэхгуравАжиллахцагийнхэмнэлньӨглөө, өдөр, оройгуравАмьдрахцагийнхэмжээньБалчир, идэр, өтөлгурав МөчидхоосныжишээньӨнгө, мөнгөзэрэглээгуравМөнхбусындохионьӨтлөх, элэх, буурахгуравАжилбүтээхийнэрэмбэньМэдлэг, чадвар, дадалгуравАливаашинжээсэрхэмньМэргэн, түргэн, даамайгурав
Аяа, уулолонболовчхэмээхсургааль МөчидхоосныжишээньӨнгө, мөнгөзэрэглээгуравМөнхбусындохионьӨтлөх, элэх, буурахгуравАжилбүтээхийнэрэмбэньМэдлэг, чадвар, дадалгуравАливаашинжээсэрхэмньМэргэн, түргэн, даамайгурав   Аяа, уулолонболовчГандирсмэтуулцөөн Модолонболовчзанданмэтүнэртэймодцөөн Араатанолонболовчбарсмэтхүчтэйньцөөн Шувууолонболовчтогосмэтшувууховор Эрдэнэолонболовчиндранилмэтэрдэнэцөөн Морьолонболовчхүлэгмэтсайханньцөөн Сэтгэлолонболовчбуянтсэтгэлмэтсэтгэлцөөн.
Д.Равжаа Судалсан байдал
ҮлэмжийнчанартөгөлдөрӨнгөтунамалтольшигҮзэсгэлэнтцарайгчиньҮзвэллагшинтөгсмааньҮнэхээрсэтгэлийгбулаанамзээ . Үүний
ХөшүүнсэтгэлийгуяруулагчХөхөөшувууныэгшигшигХөөрхөнэелдэгүгчиньХүүрнэнсуухадурамтайХөөрхөнаальтминузээ.УчирмагцсэнгэнэсэнУранголшигбиечиньУгаасхамтбүтсэнУлаанзанданүнэршигУлмаарсэтгэлийгхөдөлгөнөзээ
БадмындундаасдэвэрсэнБалынамтадилБаясгалантаальчиньБахдажханашгүйБаярыгуламарвитганазээХүнийэнэнасандХүссэнхэргээбүтээгээдХүсэлттэнгэрийнэдлэлмэтХөлгүйжаргалангийндалайдХөвжхамтжаргаяаа
Дөрвөнулирал     Хавар. Өсөхцаг  Эсэргэнхаварцагийндохиоирэхэд Эгшиглэндонгодогчолоншувуужиргэлдэн Ээлжлэхцагийнэргэлтийгмартаад Эгүүрдбайгаахэлбэртэйбайдаг л.   Энхрийлэнөсгөсөнаавээжийнхайранд Эрхэлжөссөнжаргалдааташуурч Элдэвнаадамтохууныгдаганявсаар Эргээдирэхдөрвөндалайнжамыгэсмэдэв л.
Зун. Идэрцаг  Жаргалтайдэлгэрзуныгурвансард Жигдлэнургасантаванөнгийнбадамнайгалзаад Жигүүртэнолоншувуунуурындундцэнгэхэд Жавартайөвлийнхүйтнийгмартана л.   Захирчсургагчдынсургаалыгогоороод Зальхайнайманномыгдаганявсаар Завдлагаүгүйдөрвөндалайн Жамыгэсмэдэв л.
Намар. Өтлөхцаг  Намрынхонгорсалхиирэхэд Навчцэцгийндуртмалөнгөньсулраад Найгалзахолонцэцгийнүржимсньавтаад Нарныдулаанилчньбуурна л.   Найртайбагыномгоор Найдангуйнтаванхорынэрхэндхучигдаж Найманчөлөөтхүмүүнийбиеийголсноо Насныидрийнцогоорнөгцөөв л.  
Өвөл. Өнгөрөхцаг   Хөхөвлийндохиоирэхэд Хөвчийнөндөрдээгүүрньцасбудраад Хүйтэнжаварлавчсалхиныэрчимчангараад Хөвчиндэлхийнөнгөньбуурна л.   Хүнийбиеийншүтээнулмаар Хөгшрөөдөтлөхийнхэрд Хүчинбаоюунбилигсулранхомстож Хүчтэйүйлийнэрхийгдагана л ...

More Related Content

What's hot

өргөмжлөл
өргөмжлөлөргөмжлөл
өргөмжлөлBama740517
 
" Наран" сургууль 8а ангийн эцэг эхийн хурал
" Наран" сургууль 8а ангийн эцэг эхийн хурал" Наран" сургууль 8а ангийн эцэг эхийн хурал
" Наран" сургууль 8а ангийн эцэг эхийн хурал
Shine Naran school
 
аян замын тэмдэглэл
аян замын тэмдэглэлаян замын тэмдэглэл
аян замын тэмдэглэлCh Moonoo
 
3а ангийн танилцуулга
3а ангийн танилцуулга3а ангийн танилцуулга
3а ангийн танилцуулгаgganchimeg
 
Заах аргын нэгдлийн тайлан
Заах аргын нэгдлийн тайланЗаах аргын нэгдлийн тайлан
Заах аргын нэгдлийн тайлан
BayarmaaBayrmaa
 
идэвхитэй суралцах 10 арга
идэвхитэй суралцах 10 арга идэвхитэй суралцах 10 арга
идэвхитэй суралцах 10 арга Haliun53
 
хичээлийн дэг
хичээлийн дэгхичээлийн дэг
хичээлийн дэг
baterden
 
Kinetik energy physics
Kinetik energy physicsKinetik energy physics
Kinetik energy physics
Maa Goo
 
балархай эгшиг
балархай эгшигбалархай эгшиг
балархай эгшиг
ariunch
 
жишиг даалгавар
жишиг даалгаваржишиг даалгавар
жишиг даалгаварDash Oogii
 
2. Ажлын удирдамж бичих.pdf
2. Ажлын удирдамж бичих.pdf2. Ажлын удирдамж бичих.pdf
2. Ажлын удирдамж бичих.pdf
SuvaSuva1
 
эсийн бүтэц бүрхүүл бөөм сийвэн
эсийн бүтэц бүрхүүл бөөм сийвэнэсийн бүтэц бүрхүүл бөөм сийвэн
эсийн бүтэц бүрхүүл бөөм сийвэнOidov Tungaa
 
ажилгүйдэл
ажилгүйдэл ажилгүйдэл
ажилгүйдэл
Aska Ashka
 
ээлжит хичээлийн-төлөвлөлт-Tehnologi (1)
ээлжит хичээлийн-төлөвлөлт-Tehnologi (1)ээлжит хичээлийн-төлөвлөлт-Tehnologi (1)
ээлжит хичээлийн-төлөвлөлт-Tehnologi (1)
Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт
 
атомын бүтэц 8 анги
атомын бүтэц 8 ангиатомын бүтэц 8 анги
атомын бүтэц 8 ангиTogoo Battuya
 
эсийн бүтэц
эсийн бүтэцэсийн бүтэц
Молекул кинетик онол
Молекул кинетик онолМолекул кинетик онол
Молекул кинетик онол
Bazarragchaa Erdenebileg
 
Соронзон
СоронзонСоронзон
Соронзон
Bilguun Ochirbat
 
хэрэглэгдэхүүн 3
хэрэглэгдэхүүн 3хэрэглэгдэхүүн 3
хэрэглэгдэхүүн 3tsewegmed
 

What's hot (20)

өргөмжлөл
өргөмжлөлөргөмжлөл
өргөмжлөл
 
" Наран" сургууль 8а ангийн эцэг эхийн хурал
" Наран" сургууль 8а ангийн эцэг эхийн хурал" Наран" сургууль 8а ангийн эцэг эхийн хурал
" Наран" сургууль 8а ангийн эцэг эхийн хурал
 
аян замын тэмдэглэл
аян замын тэмдэглэлаян замын тэмдэглэл
аян замын тэмдэглэл
 
3а ангийн танилцуулга
3а ангийн танилцуулга3а ангийн танилцуулга
3а ангийн танилцуулга
 
Заах аргын нэгдлийн тайлан
Заах аргын нэгдлийн тайланЗаах аргын нэгдлийн тайлан
Заах аргын нэгдлийн тайлан
 
идэвхитэй суралцах 10 арга
идэвхитэй суралцах 10 арга идэвхитэй суралцах 10 арга
идэвхитэй суралцах 10 арга
 
хичээлийн дэг
хичээлийн дэгхичээлийн дэг
хичээлийн дэг
 
Kinetik energy physics
Kinetik energy physicsKinetik energy physics
Kinetik energy physics
 
Ugzuin zadlal
Ugzuin zadlalUgzuin zadlal
Ugzuin zadlal
 
балархай эгшиг
балархай эгшигбалархай эгшиг
балархай эгшиг
 
жишиг даалгавар
жишиг даалгаваржишиг даалгавар
жишиг даалгавар
 
2. Ажлын удирдамж бичих.pdf
2. Ажлын удирдамж бичих.pdf2. Ажлын удирдамж бичих.pdf
2. Ажлын удирдамж бичих.pdf
 
эсийн бүтэц бүрхүүл бөөм сийвэн
эсийн бүтэц бүрхүүл бөөм сийвэнэсийн бүтэц бүрхүүл бөөм сийвэн
эсийн бүтэц бүрхүүл бөөм сийвэн
 
ажилгүйдэл
ажилгүйдэл ажилгүйдэл
ажилгүйдэл
 
ээлжит хичээлийн-төлөвлөлт-Tehnologi (1)
ээлжит хичээлийн-төлөвлөлт-Tehnologi (1)ээлжит хичээлийн-төлөвлөлт-Tehnologi (1)
ээлжит хичээлийн-төлөвлөлт-Tehnologi (1)
 
атомын бүтэц 8 анги
атомын бүтэц 8 ангиатомын бүтэц 8 анги
атомын бүтэц 8 анги
 
эсийн бүтэц
эсийн бүтэцэсийн бүтэц
эсийн бүтэц
 
Молекул кинетик онол
Молекул кинетик онолМолекул кинетик онол
Молекул кинетик онол
 
Соронзон
СоронзонСоронзон
Соронзон
 
хэрэглэгдэхүүн 3
хэрэглэгдэхүүн 3хэрэглэгдэхүүн 3
хэрэглэгдэхүүн 3
 

Viewers also liked

эсээ бичлэг
эсээ бичлэгэсээ бичлэг
эсээ бичлэг
baynaa82
 
хбэт ны онцлог 2013
хбэт ны онцлог 2013хбэт ны онцлог 2013
хбэт ны онцлог 2013
АШУҮИС
 
Төмөр ба түүний нэгдлүүд
Төмөр ба түүний нэгдлүүдТөмөр ба түүний нэгдлүүд
Төмөр ба түүний нэгдлүүд
2011_2013
 
амьсгал эрхтний онцлог 2013
амьсгал эрхтний онцлог 2013амьсгал эрхтний онцлог 2013
амьсгал эрхтний онцлог 2013
АШУҮИС
 
П.Батхуяг "Хурд" эсээ
 П.Батхуяг "Хурд" эсээ П.Батхуяг "Хурд" эсээ
П.Батхуяг "Хурд" эсээ
Gundegmaa Boldbaatar
 
хүүхдийн үүрэг
хүүхдийн үүрэгхүүхдийн үүрэг
хүүхдийн үүрэгsmilemunkhuu
 

Viewers also liked (8)

цахим хичээл
цахим хичээлцахим хичээл
цахим хичээл
 
Esse bichih
Esse bichihEsse bichih
Esse bichih
 
эсээ бичлэг
эсээ бичлэгэсээ бичлэг
эсээ бичлэг
 
хбэт ны онцлог 2013
хбэт ны онцлог 2013хбэт ны онцлог 2013
хбэт ны онцлог 2013
 
Төмөр ба түүний нэгдлүүд
Төмөр ба түүний нэгдлүүдТөмөр ба түүний нэгдлүүд
Төмөр ба түүний нэгдлүүд
 
амьсгал эрхтний онцлог 2013
амьсгал эрхтний онцлог 2013амьсгал эрхтний онцлог 2013
амьсгал эрхтний онцлог 2013
 
П.Батхуяг "Хурд" эсээ
 П.Батхуяг "Хурд" эсээ П.Батхуяг "Хурд" эсээ
П.Батхуяг "Хурд" эсээ
 
хүүхдийн үүрэг
хүүхдийн үүрэгхүүхдийн үүрэг
хүүхдийн үүрэг
 

More from Otgonjargal Tsengelmaa

д авиа таниулах.Altantuya
д авиа таниулах.Altantuyaд авиа таниулах.Altantuya
д авиа таниулах.AltantuyaOtgonjargal Tsengelmaa
 
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээл
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээлүрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээл
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээлOtgonjargal Tsengelmaa
 
дэлхийн хоёрдугаар дайны Vеийн болоод єнєєгийн норманд улс
дэлхийн хоёрдугаар дайны Vеийн болоод єнєєгийн норманд улсдэлхийн хоёрдугаар дайны Vеийн болоод єнєєгийн норманд улс
дэлхийн хоёрдугаар дайны Vеийн болоод єнєєгийн норманд улсOtgonjargal Tsengelmaa
 
хорвоотой танилцсан түүх
хорвоотой танилцсан түүххорвоотой танилцсан түүх
хорвоотой танилцсан түүхOtgonjargal Tsengelmaa
 
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээл
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээлүрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээл
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээлOtgonjargal Tsengelmaa
 
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээл
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээлүрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээл
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээлOtgonjargal Tsengelmaa
 
хорвоотой танилцсан түүх
хорвоотой танилцсан түүххорвоотой танилцсан түүх
хорвоотой танилцсан түүхOtgonjargal Tsengelmaa
 
хорвоотой танилцсан түүх
хорвоотой танилцсан түүххорвоотой танилцсан түүх
хорвоотой танилцсан түүхOtgonjargal Tsengelmaa
 
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээл
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээлүрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээл
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээлOtgonjargal Tsengelmaa
 
цахим хичээл
цахим хичээлцахим хичээл
цахим хичээл
Otgonjargal Tsengelmaa
 

More from Otgonjargal Tsengelmaa (20)

Tsetseg
TsetsegTsetseg
Tsetseg
 
д авиа таниулах.Altantuya
д авиа таниулах.Altantuyaд авиа таниулах.Altantuya
д авиа таниулах.Altantuya
 
Aagii
AagiiAagii
Aagii
 
Vil vg bvteh ys.erdene
Vil vg bvteh ys.erdeneVil vg bvteh ys.erdene
Vil vg bvteh ys.erdene
 
чимгээ хичээл 2
чимгээ хичээл 2чимгээ хичээл 2
чимгээ хичээл 2
 
Vil vg tvvnii utga.erdene
Vil vg tvvnii utga.erdeneVil vg tvvnii utga.erdene
Vil vg tvvnii utga.erdene
 
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээл
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээлүрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээл
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээл
 
дэлхийн хоёрдугаар дайны Vеийн болоод єнєєгийн норманд улс
дэлхийн хоёрдугаар дайны Vеийн болоод єнєєгийн норманд улсдэлхийн хоёрдугаар дайны Vеийн болоод єнєєгийн норманд улс
дэлхийн хоёрдугаар дайны Vеийн болоод єнєєгийн норманд улс
 
хорвоотой танилцсан түүх
хорвоотой танилцсан түүххорвоотой танилцсан түүх
хорвоотой танилцсан түүх
 
цахим хичээл
цахим хичээлцахим хичээл
цахим хичээл
 
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээл
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээлүрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээл
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээл
 
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээл
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээлүрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээл
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээл
 
хэрэглэгднхүүн
хэрэглэгднхүүнхэрэглэгднхүүн
хэрэглэгднхүүн
 
цахим хичээл
цахим хичээлцахим хичээл
цахим хичээл
 
хорвоотой танилцсан түүх
хорвоотой танилцсан түүххорвоотой танилцсан түүх
хорвоотой танилцсан түүх
 
хорвоотой танилцсан түүх
хорвоотой танилцсан түүххорвоотой танилцсан түүх
хорвоотой танилцсан түүх
 
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээл
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээлүрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээл
үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээл
 
Vil vg bvteh ys.erdene
Vil vg bvteh ys.erdeneVil vg bvteh ys.erdene
Vil vg bvteh ys.erdene
 
хичээл үзүүлэн
хичээл үзүүлэнхичээл үзүүлэн
хичээл үзүүлэн
 
цахим хичээл
цахим хичээлцахим хичээл
цахим хичээл
 

хүний сайхан сэтгэл