SlideShare a Scribd company logo
LGA programmas
uzņēmējdarbības atbalstam
2014
Par LGA
SIA „Latvijas Garantiju aģentūra”
(LGA) ir pilna spektra attīstības
finanšu institūcija, kas palīdz
uzņēmējiem piesaistīt
finansējumu.
LGA pamatuzdevums ir novērst
tirgus nepilnības un palīdzēt
sekmēt to jomu attīstību, kur
privātais sektors nedarbojas
resursu dārdzības vai
paaugstināta riska dēļ.
Finansējuma avota izvēle
Tirgus nepilnības:
1. Nepietiekams kredīta nodrošinājums
2. Nepietiekams līdzfinansējums
3. Nesegti eksporta darījumu riski
4. Nepietiekams pašu kapitāls
LGA kredīta garantija ir papildus nodrošinājums bankas kredītam.
* Regulē MK 26.10.2010. noteikumi Nr. 997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai«.
Kredīta garantija
= papildus nodrošinājums
bankas kredītam.
1 113 uzņēmumiem -
garantijas 223 milj. EUR
apmērā
Kredīta garantijas nosacījumi:
Garantijas apmērs 80%
Garantijas summa līdz 1.5milj.EUR
Garantijas termiņš 10 gadi
Garantijas cena 0,2% – 1,25%
Citi (nozares, finansējuma veidi,
programmas termiņš)
LGA pakārtots aizdevums bankas kredītam ar paaugstinātu risku.
*Regulē MK 02.08.2011. noteikumi Nr. 613 "Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās
darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai«.
Mezanīna aizdevums
= LGA aizdevums,
pakārtots bankas
kredītam, ar paaugstinātu
risku
6 uzņēmumiem - 3.2 milj.
EUR
Mezanīna aizdevuma nosacījumi:
Aizdevuma summa līdz EUR 996 011 (LVL 700 000)
Aizdevuma apmērs 40%
Aizdevuma termiņš 10 gadi
Pamatsummas atlikšana līdz
termiņa beigām
% likme = bankas % likme + likme no 0.25% līdz 5%
Citi (nozares, investīciju mērķis, programmas termiņš)
Saņemšanas process
* Regulē MK 12.05.2009. noteikumi Nr. 436 "Īstermiņa eksporta kredīta garantēšanas noteikumi"
Eksporta kredīta garantijas tiek sniegtas Latvijā ražotu preču eksportam jeb
tādu preču eksportam, kurām daļa pievienotās vērtības apstrādes vai pārstrādes
rezultātā ir notikusi Latvijā.
Eksporta garantija
= LGA apņemšanās segt
zaudējumus, ja pircējs
nesamaksā
131 uzņēmumam –
eksporta kredīta garantijas
12.5 milj. EUR apmērā
Eksporta garantijas nosacījumi:
Garantijas apmērs 90%
Garantijas summa līdz 1milj.EUR
Garantijas termiņš 2 gadi
Garantijas cena 0,28% – 3,27%
Citi (darbības, valstis, izmaksa)
Saņemšanas process
Riska kapitāls
= ilgtermiņa ieguldījums
uzņēmuma pašu kapitālā,
ar nolūku veicināt
uzņēmuma vērtības
pieaugumu, finansējot tā
straujāku izaugsmi un
attīstību.
Ieguldījumi 33.8 milj. EUR
apmērā
Kur saņemt riska kapitālu?
Paldies!
@lgalv
www.lga.lv
www.finger.lv

More Related Content

What's hot

Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. ...
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. ...Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. ...
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. ...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiemLatvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
Ekonomikas ministrija
 
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiemLatvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
Ekonomikas ministrija
 
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiemLatvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiemLatvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiemLatvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiemLatvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
Ekonomikas ministrija
 
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiemLatvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
Ekonomikas ministrija
 
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
Ekonomikas ministrija
 
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
Ekonomikas ministrija
 

What's hot (19)

Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. ...
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. ...Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. ...
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. ...
 
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
 
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiemLatvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
 
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiemLatvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
 
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiemLatvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
 
LGA 20.10.2012.
LGA 20.10.2012.LGA 20.10.2012.
LGA 20.10.2012.
 
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
 
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
 
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
 
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
 
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiemLatvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
 
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
 
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiemLatvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
 
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiemLatvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
 
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
 
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
 
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiemLatvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
 
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
 
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
 

Viewers also liked

Presentacion biodiversidad
Presentacion biodiversidadPresentacion biodiversidad
Presentacion biodiversidad
JUAN-GUILLEMO-BALLEN
 
Cátedra konrad adeanuer exposición de carlos fara - comunicación y market...
Cátedra konrad adeanuer  exposición de carlos fara - comunicación y market...Cátedra konrad adeanuer  exposición de carlos fara - comunicación y market...
Cátedra konrad adeanuer exposición de carlos fara - comunicación y market...
ACEP Nacional
 
Vispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijas
Vispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijasVispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijas
Vispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijas
Ekonomikas ministrija
 
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemCentrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 
Vocabulario relacionado a cartografía digital
Vocabulario relacionado a cartografía digitalVocabulario relacionado a cartografía digital
Vocabulario relacionado a cartografía digital
coloraocano
 
Ficha personal de seguimiento
Ficha personal de seguimientoFicha personal de seguimiento
Ficha personal de seguimiento
Juan
 
Mercusuar with arduino.
Mercusuar with arduino.Mercusuar with arduino.
Mercusuar with arduino.
Sri Mulyati Novriani
 
Orientacion 3
Orientacion 3Orientacion 3
Orientacion 3
orientacionmontepinar
 
Semillero justicia internacional
Semillero justicia internacionalSemillero justicia internacional
Semillero justicia internacional
sipp-udes
 
اوراق م ايهاب
اوراق م ايهاباوراق م ايهاب
اوراق م ايهاب
ehab hussien
 
Conoscamos slideshare
Conoscamos slideshareConoscamos slideshare
Conoscamos slideshare
Raphael Va
 
ArcGIS 10.1
ArcGIS 10.1ArcGIS 10.1
ArcGIS 10.1
sthpat1
 
Schmoker, Results Now
Schmoker, Results NowSchmoker, Results Now
Schmoker, Results Now
Ciro Viamontes
 
Tecnologia energetica módulo 2
Tecnologia energetica módulo 2Tecnologia energetica módulo 2
Tecnologia energetica módulo 2
Alfredo Cedano
 
Cualidades fisicas y motrices
Cualidades fisicas y motricesCualidades fisicas y motrices
Cualidades fisicas y motrices
estor82
 
Presentación mito
Presentación mitoPresentación mito
Presentación mito
CES Felipe II - Escultura II
 
Karsten Socher Fotografie - Peoplefotografie - Fotografenmeister und Bildjour...
Karsten Socher Fotografie - Peoplefotografie - Fotografenmeister und Bildjour...Karsten Socher Fotografie - Peoplefotografie - Fotografenmeister und Bildjour...
Karsten Socher Fotografie - Peoplefotografie - Fotografenmeister und Bildjour...
Karsten Socher
 

Viewers also liked (17)

Presentacion biodiversidad
Presentacion biodiversidadPresentacion biodiversidad
Presentacion biodiversidad
 
Cátedra konrad adeanuer exposición de carlos fara - comunicación y market...
Cátedra konrad adeanuer  exposición de carlos fara - comunicación y market...Cátedra konrad adeanuer  exposición de carlos fara - comunicación y market...
Cátedra konrad adeanuer exposición de carlos fara - comunicación y market...
 
Vispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijas
Vispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijasVispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijas
Vispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijas
 
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemCentrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
 
Vocabulario relacionado a cartografía digital
Vocabulario relacionado a cartografía digitalVocabulario relacionado a cartografía digital
Vocabulario relacionado a cartografía digital
 
Ficha personal de seguimiento
Ficha personal de seguimientoFicha personal de seguimiento
Ficha personal de seguimiento
 
Mercusuar with arduino.
Mercusuar with arduino.Mercusuar with arduino.
Mercusuar with arduino.
 
Orientacion 3
Orientacion 3Orientacion 3
Orientacion 3
 
Semillero justicia internacional
Semillero justicia internacionalSemillero justicia internacional
Semillero justicia internacional
 
اوراق م ايهاب
اوراق م ايهاباوراق م ايهاب
اوراق م ايهاب
 
Conoscamos slideshare
Conoscamos slideshareConoscamos slideshare
Conoscamos slideshare
 
ArcGIS 10.1
ArcGIS 10.1ArcGIS 10.1
ArcGIS 10.1
 
Schmoker, Results Now
Schmoker, Results NowSchmoker, Results Now
Schmoker, Results Now
 
Tecnologia energetica módulo 2
Tecnologia energetica módulo 2Tecnologia energetica módulo 2
Tecnologia energetica módulo 2
 
Cualidades fisicas y motrices
Cualidades fisicas y motricesCualidades fisicas y motrices
Cualidades fisicas y motrices
 
Presentación mito
Presentación mitoPresentación mito
Presentación mito
 
Karsten Socher Fotografie - Peoplefotografie - Fotografenmeister und Bildjour...
Karsten Socher Fotografie - Peoplefotografie - Fotografenmeister und Bildjour...Karsten Socher Fotografie - Peoplefotografie - Fotografenmeister und Bildjour...
Karsten Socher Fotografie - Peoplefotografie - Fotografenmeister und Bildjour...
 

Similar to Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. Pieredzes stāsti.

Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiemLatvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
Ekonomikas ministrija
 
Eksporta garantijas
Eksporta garantijasEksporta garantijas
Eksporta garantijas
Ekonomikas ministrija
 
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi  ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
Ekonomikas ministrija
 
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi  ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
Ekonomikas ministrija
 
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi  ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
Ekonomikas ministrija
 
Latvijas Garantiju agentūras piedāvājums uzņēmējiem
Latvijas Garantiju agentūras piedāvājums uzņēmējiemLatvijas Garantiju agentūras piedāvājums uzņēmējiem
Latvijas Garantiju agentūras piedāvājums uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
Ekonomikas ministrija
 
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
Ekonomikas ministrija
 
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībaiALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
Ekonomikas ministrija
 
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
Ekonomikas ministrija
 
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
Ekonomikas ministrija
 

Similar to Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. Pieredzes stāsti. (11)

Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiemLatvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
 
Eksporta garantijas
Eksporta garantijasEksporta garantijas
Eksporta garantijas
 
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi  ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
 
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi  ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
 
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi  ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
 
Latvijas Garantiju agentūras piedāvājums uzņēmējiem
Latvijas Garantiju agentūras piedāvājums uzņēmējiemLatvijas Garantiju agentūras piedāvājums uzņēmējiem
Latvijas Garantiju agentūras piedāvājums uzņēmējiem
 
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
 
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
 
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībaiALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
 
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
 
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
 

More from Ekonomikas ministrija

SIA "ARKA lux" pieredzes stāsts ( Kārlis Šenkers)
SIA "ARKA lux" pieredzes stāsts ( Kārlis Šenkers)SIA "ARKA lux" pieredzes stāsts ( Kārlis Šenkers)
SIA "ARKA lux" pieredzes stāsts ( Kārlis Šenkers)
Ekonomikas ministrija
 
Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemKurzemes plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijaiEDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai
Ekonomikas ministrija
 
LIAA atbalsts Tava uzņēmuma izaugsmei
LIAA atbalsts Tava uzņēmuma izaugsmeiLIAA atbalsts Tava uzņēmuma izaugsmei
LIAA atbalsts Tava uzņēmuma izaugsmei
Ekonomikas ministrija
 
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstuNauda biznesam ar valsts un ES atbalstu
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu
Ekonomikas ministrija
 
SIA "LPSP" iedvesmas stāsts / Lauris Puteklis
SIA "LPSP" iedvesmas stāsts / Lauris PuteklisSIA "LPSP" iedvesmas stāsts / Lauris Puteklis
SIA "LPSP" iedvesmas stāsts / Lauris Puteklis
Ekonomikas ministrija
 
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiValsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Ekonomikas ministrija
 
Par Liepājas valstspilsētu stāsta omes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš
Par Liepājas valstspilsētu stāsta omes priekšsēdētājs Gunārs AnsiņšPar Liepājas valstspilsētu stāsta omes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš
Par Liepājas valstspilsētu stāsta omes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš
Ekonomikas ministrija
 
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiValsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Ekonomikas ministrija
 
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasAtbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Ekonomikas ministrija
 
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
Ekonomikas ministrija
 
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Ekonomikas ministrija
 
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Ekonomikas ministrija
 
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsSIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
Ekonomikas ministrija
 
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemPlānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 
Drošība digitālajā vidē
Drošība digitālajā vidēDrošība digitālajā vidē
Drošība digitālajā vidē
Ekonomikas ministrija
 
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanaiAtbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai
Ekonomikas ministrija
 
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Ekonomikas ministrija
 
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai 
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai 
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai 
Ekonomikas ministrija
 
Atbalsts procesu digitalizācijai
Atbalsts procesu digitalizācijaiAtbalsts procesu digitalizācijai
Atbalsts procesu digitalizācijai
Ekonomikas ministrija
 

More from Ekonomikas ministrija (20)

SIA "ARKA lux" pieredzes stāsts ( Kārlis Šenkers)
SIA "ARKA lux" pieredzes stāsts ( Kārlis Šenkers)SIA "ARKA lux" pieredzes stāsts ( Kārlis Šenkers)
SIA "ARKA lux" pieredzes stāsts ( Kārlis Šenkers)
 
Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemKurzemes plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
 
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijaiEDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai
 
LIAA atbalsts Tava uzņēmuma izaugsmei
LIAA atbalsts Tava uzņēmuma izaugsmeiLIAA atbalsts Tava uzņēmuma izaugsmei
LIAA atbalsts Tava uzņēmuma izaugsmei
 
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstuNauda biznesam ar valsts un ES atbalstu
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu
 
SIA "LPSP" iedvesmas stāsts / Lauris Puteklis
SIA "LPSP" iedvesmas stāsts / Lauris PuteklisSIA "LPSP" iedvesmas stāsts / Lauris Puteklis
SIA "LPSP" iedvesmas stāsts / Lauris Puteklis
 
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiValsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
 
Par Liepājas valstspilsētu stāsta omes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš
Par Liepājas valstspilsētu stāsta omes priekšsēdētājs Gunārs AnsiņšPar Liepājas valstspilsētu stāsta omes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš
Par Liepājas valstspilsētu stāsta omes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš
 
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiValsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
 
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasAtbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
 
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
 
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
 
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
 
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsSIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
 
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemPlānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
 
Drošība digitālajā vidē
Drošība digitālajā vidēDrošība digitālajā vidē
Drošība digitālajā vidē
 
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanaiAtbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai
 
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
 
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai 
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai 
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai 
 
Atbalsts procesu digitalizācijai
Atbalsts procesu digitalizācijaiAtbalsts procesu digitalizācijai
Atbalsts procesu digitalizācijai
 

Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. Pieredzes stāsti.

 • 2. Par LGA SIA „Latvijas Garantiju aģentūra” (LGA) ir pilna spektra attīstības finanšu institūcija, kas palīdz uzņēmējiem piesaistīt finansējumu. LGA pamatuzdevums ir novērst tirgus nepilnības un palīdzēt sekmēt to jomu attīstību, kur privātais sektors nedarbojas resursu dārdzības vai paaugstināta riska dēļ.
 • 4. Tirgus nepilnības: 1. Nepietiekams kredīta nodrošinājums 2. Nepietiekams līdzfinansējums 3. Nesegti eksporta darījumu riski 4. Nepietiekams pašu kapitāls
 • 5. LGA kredīta garantija ir papildus nodrošinājums bankas kredītam. * Regulē MK 26.10.2010. noteikumi Nr. 997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai«.
 • 6. Kredīta garantija = papildus nodrošinājums bankas kredītam. 1 113 uzņēmumiem - garantijas 223 milj. EUR apmērā
 • 7. Kredīta garantijas nosacījumi: Garantijas apmērs 80% Garantijas summa līdz 1.5milj.EUR Garantijas termiņš 10 gadi Garantijas cena 0,2% – 1,25% Citi (nozares, finansējuma veidi, programmas termiņš)
 • 8. LGA pakārtots aizdevums bankas kredītam ar paaugstinātu risku. *Regulē MK 02.08.2011. noteikumi Nr. 613 "Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai«.
 • 9. Mezanīna aizdevums = LGA aizdevums, pakārtots bankas kredītam, ar paaugstinātu risku 6 uzņēmumiem - 3.2 milj. EUR
 • 10. Mezanīna aizdevuma nosacījumi: Aizdevuma summa līdz EUR 996 011 (LVL 700 000) Aizdevuma apmērs 40% Aizdevuma termiņš 10 gadi Pamatsummas atlikšana līdz termiņa beigām % likme = bankas % likme + likme no 0.25% līdz 5% Citi (nozares, investīciju mērķis, programmas termiņš)
 • 12. * Regulē MK 12.05.2009. noteikumi Nr. 436 "Īstermiņa eksporta kredīta garantēšanas noteikumi" Eksporta kredīta garantijas tiek sniegtas Latvijā ražotu preču eksportam jeb tādu preču eksportam, kurām daļa pievienotās vērtības apstrādes vai pārstrādes rezultātā ir notikusi Latvijā.
 • 13. Eksporta garantija = LGA apņemšanās segt zaudējumus, ja pircējs nesamaksā 131 uzņēmumam – eksporta kredīta garantijas 12.5 milj. EUR apmērā
 • 14. Eksporta garantijas nosacījumi: Garantijas apmērs 90% Garantijas summa līdz 1milj.EUR Garantijas termiņš 2 gadi Garantijas cena 0,28% – 3,27% Citi (darbības, valstis, izmaksa)
 • 16. Riska kapitāls = ilgtermiņa ieguldījums uzņēmuma pašu kapitālā, ar nolūku veicināt uzņēmuma vērtības pieaugumu, finansējot tā straujāku izaugsmi un attīstību. Ieguldījumi 33.8 milj. EUR apmērā
 • 17. Kur saņemt riska kapitālu?