SlideShare a Scribd company logo
LGA programmas uzņēmumu
atbalstam
2014
Par LGA
SIA „Latvijas Garantiju aģentūra”
(LGA) ir pilna spektra attīstības
finanšu institūcija, kas palīdz
uzņēmējiem piesaistīt
finansējumu.
LGA pamatuzdevums ir novērst
tirgus nepilnības un palīdzēt
sekmēt to jomu attīstību, kur
privātais sektors nedarbojas
resursu dārdzības vai
paaugstināta riska dēļ.
Finansējuma avota izvēle
Riska kapitāls
= ilgtermiņa ieguldījums
uzņēmuma pašu kapitālā, ar
nolūku veicināt uzņēmuma
vērtības pieaugumu, finansējot tā
straujāku izaugsmi un attīstību.
Ieguldījumi 33.8 milj. EUR apmērā
Idejas attīstība
Ieguldījumi tehnoloģiju biznesa projektos agrīnā stadijā.
Fonds investē jaunizveidotos tehnoloģiju uzņēmumos ar
inovatīvu intelektuālo īpašumu, pieredzējušu komandu
un starptautisku izaugsmes potenciālu.
Pieejamais finansējums vienam uzņēmumam ir no 50
tūkstošiem līdz 1,5 miljoniem eiro.
Atpazīstamākās investīcijas:
Uzņēmuma izveidošana/
agrīnā izaugsme/
paplašināšanās
Izaugsmes stadijas uzņēmumu finansēšana.
20–30% plānots ieguldīt (50 000 līdz 200 000 eiro) jaun-
dibinātos uzņēmumos, kuriem jau ir izstrādāts biznesa
modelis un pārbaudīta produkta dzīvotspēja, piesaistot
pirmos klientus.
Vēlākās uzņēmuma attīstības fāzēs iespēja summu
palielināt līdz 1,5 miljoniem eiro.
Prioritārās nozares ir ražošana, IT, veselības aprūpe un
biznesa pakalpojumi.
Agrīnā izaugsme/
paplašināšanās
Fokuss ir uz izaugsmes etapa uzņēmumiem, kuri jau
pabeiguši produktu izstrādes posmu un kuriem
nepieciešams finansējums, lai sāktu komerciālu
ražošanu, agresīvāku mārketingu un produkta
realizāciju.
Vienam uzņēmumam ir pieejams finansējums no 100
tūkstošiem līdz 1,5 miljoniem eiro.
Fonda pārvaldnieki ir gatavi izskatīt arī investīcijas agrā-
kās finansēšanas stadijās.
Uzņēmuma izveidošana/
agrīnā izaugsme/
paplašināšanās
Plāno diversificēt savu portfeli:
- aptuveni 10% ieguldot uzņēmumos sēklas kapitāla
stadijā, vienam projektam atvēlot no 10 000 līdz 200
000 eiro,
- 20% no fonda līdzekļiem ieguldot sākuma kapitāla
stadijā,
- atlikušos līdzekļus – izaugsmes kapitāla stadijā,
vienam projektam piešķirot līdz pat 1,5 miljoniem eiro.
Agrīnā izaugsme/ izaugsme/
paplašināšanās 1
Specializācija ir izaugsmes kapitāla un
paplašināšanās finansējuma sniegšana uzņēmumiem
ar izaugsmes potenciālu. Riska kapitāla fonds veic
investīcijas ražošanas, pakalpojumu, enerģētikas,
informāciju tehnoloģiju un citās perspektīvās nozarēs.
Pieejamais finansējums vienam uzņēmumam ir līdz 3
miljoniem eiro.
Atpazīstamakās investīcijas – Depo DIY.
LGA kredīta garantija ir papildus nodrošinājums bankas kredītam.
* Regulē MK 26.10.2010. noteikumi Nr. 997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai«.
Agrīnā izaugsme/ izaugsme/
paplašināšanās 2
Kredīta garantija
= papildus nodrošinājums
bankas kredītam.
1 113 uzņēmumiem - garantijas
223 milj. EUR apmērā
Kredīta garantijas nosacījumi:
Garantijas apmērs 80%
Garantijas summa līdz 1.5milj.EUR
Garantijas termiņš 10 gadi
Garantijas cena 0,2% – 1,25%
Citi (nozares, finansējuma veidi,
programmas termiņš)
LGA pakārtots aizdevums bankas kredītam ar paaugstinātu risku.
*Regulē MK 02.08.2011. noteikumi Nr. 613 "Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās
darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai«.
Agrīnā izaugsme/ izaugsme/
paplašināšanās 3
Mezanīna aizdevums
= LGA aizdevums, pakārtots
bankas kredītam, ar
paaugstinātu risku
6 uzņēmumiem - 3.2 milj. EUR
Mezanīna aizdevuma nosacījumi:
Aizdevuma summa līdz EUR 996 011 (LVL 700 000)
Aizdevuma apmērs 40%
Aizdevuma termiņš 10 gadi
Pamatsummas atlikšana līdz termiņa
beigām
% likme = bankas % likme + likme no 0.25% līdz 5%
Citi (nozares, investīciju mērķis, programmas termiņš)
Saņemšanas process
* Regulē MK 12.05.2009. noteikumi Nr. 436 "Īstermiņa eksporta kredīta garantēšanas noteikumi"
Eksporta kredīta garantijas tiek sniegtas Latvijā ražotu preču eksportam jeb
tādu preču eksportam, kurām daļa pievienotās vērtības apstrādes vai pārstrādes
rezultātā ir notikusi Latvijā.
Agrīnā izaugsme/ izaugsme/
paplašināšanās 4
Eksporta garantija
= LGA apņemšanās segt
zaudējumus, ja pircējs
nesamaksā
131 uzņēmumam – eksporta
kredīta garantijas 12.5 milj. EUR
apmērā
Eksporta garantijas nosacījumi:
Garantijas apmērs 90%
Garantijas summa līdz 1milj.EUR
Garantijas termiņš 2 gadi
Garantijas cena 0,28% – 3,27%
Citi (darbības, valstis, izmaksa)
Saņemšanas process
Paldies!
@lgalv
www.lga.lv
www.finger.lv

More Related Content

What's hot

Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. ...
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. ...Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. ...
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. ...
Ekonomikas ministrija
 
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiemLatvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. ...
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. ...Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. ...
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. ...
Ekonomikas ministrija
 
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. ...
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. ...Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. ...
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. ...
Ekonomikas ministrija
 
2 lga prezentacija_smiltene_24.04.2014_uzņēmumi
2 lga prezentacija_smiltene_24.04.2014_uzņēmumi2 lga prezentacija_smiltene_24.04.2014_uzņēmumi
2 lga prezentacija_smiltene_24.04.2014_uzņēmumi
Ekonomikas ministrija
 
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. ...
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. ...Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. ...
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. ...
Ekonomikas ministrija
 
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. Pi...
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. Pi...Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. Pi...
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. Pi...
Ekonomikas ministrija
 
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. ...
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. ...Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. ...
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. ...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. Pi...
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. Pi...Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. Pi...
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. Pi...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. P...
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. P...Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. P...
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. P...
Ekonomikas ministrija
 
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. P...
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. P...Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. P...
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. P...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi  ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
Ekonomikas ministrija
 
Kas ir riska kapitāls?
Kas ir riska kapitāls?Kas ir riska kapitāls?
Kas ir riska kapitāls?
Ekonomikas ministrija
 
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredziALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
Ekonomikas ministrija
 
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībaiALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
Ekonomikas ministrija
 
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
Ekonomikas ministrija
 
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi  ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
Ekonomikas ministrija
 
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
Ekonomikas ministrija
 
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiemLatvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 

What's hot (20)

Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. ...
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. ...Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. ...
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. ...
 
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiemLatvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
 
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. ...
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. ...Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. ...
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. ...
 
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. ...
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. ...Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. ...
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. ...
 
2 lga prezentacija_smiltene_24.04.2014_uzņēmumi
2 lga prezentacija_smiltene_24.04.2014_uzņēmumi2 lga prezentacija_smiltene_24.04.2014_uzņēmumi
2 lga prezentacija_smiltene_24.04.2014_uzņēmumi
 
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. ...
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. ...Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. ...
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. ...
 
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. Pi...
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. Pi...Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. Pi...
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. Pi...
 
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. ...
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. ...Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. ...
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. ...
 
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
 
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. Pi...
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. Pi...Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. Pi...
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. Pi...
 
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. P...
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. P...Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. P...
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. P...
 
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. P...
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. P...Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. P...
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsta instrumenti uzņēmumu paplašināšanai. P...
 
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi  ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
 
Kas ir riska kapitāls?
Kas ir riska kapitāls?Kas ir riska kapitāls?
Kas ir riska kapitāls?
 
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredziALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
 
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībaiALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
 
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
 
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi  ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
 
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
 
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiemLatvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
 

Viewers also liked

Beleid Bibob Hof van Twente 1 oktober 2013
Beleid Bibob Hof van Twente 1 oktober 2013Beleid Bibob Hof van Twente 1 oktober 2013
Beleid Bibob Hof van Twente 1 oktober 2013
Malu Hertzdahl
 
Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātie pakalpojumi darba devējiem
Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātie pakalpojumi darba devējiemNodarbinātības valsts aģentūras piedāvātie pakalpojumi darba devējiem
Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātie pakalpojumi darba devējiem
Ekonomikas ministrija
 
Vispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijas
Vispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijasVispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijas
Vispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijas
Ekonomikas ministrija
 
5 почему 05 01-2015
5 почему 05 01-20155 почему 05 01-2015
5 почему 05 01-2015
Юрий Коврыгин
 
Teen tv week1
Teen tv week1Teen tv week1
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Ekonomikas ministrija
 
Sadarbība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru jaunajā plānošanas periodā
Sadarbība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru jaunajā plānošanas periodāSadarbība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru jaunajā plānošanas periodā
Sadarbība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru jaunajā plānošanas periodā
Ekonomikas ministrija
 
141031網路言論自由/個人資料保護
141031網路言論自由/個人資料保護141031網路言論自由/個人資料保護
141031網路言論自由/個人資料保護
Wenchi Lai
 
Sci fi landscapes_history
Sci fi landscapes_historySci fi landscapes_history
Sci fi landscapes_history
Bärbel Göbel-Stolz, PhD
 
Kredītu apdrošināšanas risinājumi eksportējošiem uzņēmumiem
Kredītu apdrošināšanas risinājumi eksportējošiem uzņēmumiemKredītu apdrošināšanas risinājumi eksportējošiem uzņēmumiem
Kredītu apdrošināšanas risinājumi eksportējošiem uzņēmumiem
Ekonomikas ministrija
 
Impulsa prezentācija par Cleanteh Latvia
Impulsa prezentācija par Cleanteh LatviaImpulsa prezentācija par Cleanteh Latvia
Impulsa prezentācija par Cleanteh Latvia
Ekonomikas ministrija
 
SIA Kivvi Organic Cosmetics veiksmes stāsts
SIA Kivvi Organic Cosmetics veiksmes stāstsSIA Kivvi Organic Cosmetics veiksmes stāsts
SIA Kivvi Organic Cosmetics veiksmes stāsts
Ekonomikas ministrija
 
Kadernota integraal horecabeleid versie 4 maart 2013
Kadernota integraal horecabeleid versie 4 maart 2013Kadernota integraal horecabeleid versie 4 maart 2013
Kadernota integraal horecabeleid versie 4 maart 2013
Malu Hertzdahl
 
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
Ekonomikas ministrija
 
Informācijas un palīdzības dienestu atbalsts uzņēmējdarbības šķēršļu novēršanā
Informācijas un palīdzības dienestu atbalsts uzņēmējdarbības šķēršļu novēršanāInformācijas un palīdzības dienestu atbalsts uzņēmējdarbības šķēršļu novēršanā
Informācijas un palīdzības dienestu atbalsts uzņēmējdarbības šķēršļu novēršanā
Ekonomikas ministrija
 
Convergence intro tv
Convergence intro tvConvergence intro tv
Convergence intro tv
Bärbel Göbel-Stolz, PhD
 
EEN Latvija atbalsts programmas Horizonts 2020 ietvaros
EEN Latvija atbalsts programmas Horizonts 2020 ietvarosEEN Latvija atbalsts programmas Horizonts 2020 ietvaros
EEN Latvija atbalsts programmas Horizonts 2020 ietvaros
Ekonomikas ministrija
 

Viewers also liked (17)

Beleid Bibob Hof van Twente 1 oktober 2013
Beleid Bibob Hof van Twente 1 oktober 2013Beleid Bibob Hof van Twente 1 oktober 2013
Beleid Bibob Hof van Twente 1 oktober 2013
 
Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātie pakalpojumi darba devējiem
Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātie pakalpojumi darba devējiemNodarbinātības valsts aģentūras piedāvātie pakalpojumi darba devējiem
Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātie pakalpojumi darba devējiem
 
Vispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijas
Vispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijasVispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijas
Vispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijas
 
5 почему 05 01-2015
5 почему 05 01-20155 почему 05 01-2015
5 почему 05 01-2015
 
Teen tv week1
Teen tv week1Teen tv week1
Teen tv week1
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
 
Sadarbība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru jaunajā plānošanas periodā
Sadarbība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru jaunajā plānošanas periodāSadarbība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru jaunajā plānošanas periodā
Sadarbība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru jaunajā plānošanas periodā
 
141031網路言論自由/個人資料保護
141031網路言論自由/個人資料保護141031網路言論自由/個人資料保護
141031網路言論自由/個人資料保護
 
Sci fi landscapes_history
Sci fi landscapes_historySci fi landscapes_history
Sci fi landscapes_history
 
Kredītu apdrošināšanas risinājumi eksportējošiem uzņēmumiem
Kredītu apdrošināšanas risinājumi eksportējošiem uzņēmumiemKredītu apdrošināšanas risinājumi eksportējošiem uzņēmumiem
Kredītu apdrošināšanas risinājumi eksportējošiem uzņēmumiem
 
Impulsa prezentācija par Cleanteh Latvia
Impulsa prezentācija par Cleanteh LatviaImpulsa prezentācija par Cleanteh Latvia
Impulsa prezentācija par Cleanteh Latvia
 
SIA Kivvi Organic Cosmetics veiksmes stāsts
SIA Kivvi Organic Cosmetics veiksmes stāstsSIA Kivvi Organic Cosmetics veiksmes stāsts
SIA Kivvi Organic Cosmetics veiksmes stāsts
 
Kadernota integraal horecabeleid versie 4 maart 2013
Kadernota integraal horecabeleid versie 4 maart 2013Kadernota integraal horecabeleid versie 4 maart 2013
Kadernota integraal horecabeleid versie 4 maart 2013
 
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
 
Informācijas un palīdzības dienestu atbalsts uzņēmējdarbības šķēršļu novēršanā
Informācijas un palīdzības dienestu atbalsts uzņēmējdarbības šķēršļu novēršanāInformācijas un palīdzības dienestu atbalsts uzņēmējdarbības šķēršļu novēršanā
Informācijas un palīdzības dienestu atbalsts uzņēmējdarbības šķēršļu novēršanā
 
Convergence intro tv
Convergence intro tvConvergence intro tv
Convergence intro tv
 
EEN Latvija atbalsts programmas Horizonts 2020 ietvaros
EEN Latvija atbalsts programmas Horizonts 2020 ietvarosEEN Latvija atbalsts programmas Horizonts 2020 ietvaros
EEN Latvija atbalsts programmas Horizonts 2020 ietvaros
 

Similar to Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem

Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiemLatvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
Ekonomikas ministrija
 
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi  ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
Ekonomikas ministrija
 
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
Ekonomikas ministrija
 
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
Ekonomikas ministrija
 
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
Ekonomikas ministrija
 
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiemLatvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
Ekonomikas ministrija
 
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi  ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
Ekonomikas ministrija
 

Similar to Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem (14)

Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiemLatvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
 
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
 
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi  ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
 
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
 
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
 
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
 
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
 
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiemLatvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
 
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
 
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
 
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
 
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
 
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem
 
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi  ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
 

More from Ekonomikas ministrija

SIA "ARKA lux" pieredzes stāsts ( Kārlis Šenkers)
SIA "ARKA lux" pieredzes stāsts ( Kārlis Šenkers)SIA "ARKA lux" pieredzes stāsts ( Kārlis Šenkers)
SIA "ARKA lux" pieredzes stāsts ( Kārlis Šenkers)
Ekonomikas ministrija
 
Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemKurzemes plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijaiEDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai
Ekonomikas ministrija
 
LIAA atbalsts Tava uzņēmuma izaugsmei
LIAA atbalsts Tava uzņēmuma izaugsmeiLIAA atbalsts Tava uzņēmuma izaugsmei
LIAA atbalsts Tava uzņēmuma izaugsmei
Ekonomikas ministrija
 
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstuNauda biznesam ar valsts un ES atbalstu
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu
Ekonomikas ministrija
 
SIA "LPSP" iedvesmas stāsts / Lauris Puteklis
SIA "LPSP" iedvesmas stāsts / Lauris PuteklisSIA "LPSP" iedvesmas stāsts / Lauris Puteklis
SIA "LPSP" iedvesmas stāsts / Lauris Puteklis
Ekonomikas ministrija
 
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiValsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Ekonomikas ministrija
 
Par Liepājas valstspilsētu stāsta omes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš
Par Liepājas valstspilsētu stāsta omes priekšsēdētājs Gunārs AnsiņšPar Liepājas valstspilsētu stāsta omes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš
Par Liepājas valstspilsētu stāsta omes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš
Ekonomikas ministrija
 
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiValsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Ekonomikas ministrija
 
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasAtbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Ekonomikas ministrija
 
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
Ekonomikas ministrija
 
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Ekonomikas ministrija
 
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Ekonomikas ministrija
 
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsSIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
Ekonomikas ministrija
 
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemPlānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 
Drošība digitālajā vidē
Drošība digitālajā vidēDrošība digitālajā vidē
Drošība digitālajā vidē
Ekonomikas ministrija
 
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanaiAtbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai
Ekonomikas ministrija
 
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Ekonomikas ministrija
 
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai 
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai 
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai 
Ekonomikas ministrija
 
Atbalsts procesu digitalizācijai
Atbalsts procesu digitalizācijaiAtbalsts procesu digitalizācijai
Atbalsts procesu digitalizācijai
Ekonomikas ministrija
 

More from Ekonomikas ministrija (20)

SIA "ARKA lux" pieredzes stāsts ( Kārlis Šenkers)
SIA "ARKA lux" pieredzes stāsts ( Kārlis Šenkers)SIA "ARKA lux" pieredzes stāsts ( Kārlis Šenkers)
SIA "ARKA lux" pieredzes stāsts ( Kārlis Šenkers)
 
Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemKurzemes plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
 
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijaiEDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai
 
LIAA atbalsts Tava uzņēmuma izaugsmei
LIAA atbalsts Tava uzņēmuma izaugsmeiLIAA atbalsts Tava uzņēmuma izaugsmei
LIAA atbalsts Tava uzņēmuma izaugsmei
 
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstuNauda biznesam ar valsts un ES atbalstu
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu
 
SIA "LPSP" iedvesmas stāsts / Lauris Puteklis
SIA "LPSP" iedvesmas stāsts / Lauris PuteklisSIA "LPSP" iedvesmas stāsts / Lauris Puteklis
SIA "LPSP" iedvesmas stāsts / Lauris Puteklis
 
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiValsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
 
Par Liepājas valstspilsētu stāsta omes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš
Par Liepājas valstspilsētu stāsta omes priekšsēdētājs Gunārs AnsiņšPar Liepājas valstspilsētu stāsta omes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš
Par Liepājas valstspilsētu stāsta omes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš
 
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiValsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
 
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasAtbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
 
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
 
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
 
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
 
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsSIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
 
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemPlānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
 
Drošība digitālajā vidē
Drošība digitālajā vidēDrošība digitālajā vidē
Drošība digitālajā vidē
 
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanaiAtbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai
 
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
 
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai 
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai 
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai 
 
Atbalsts procesu digitalizācijai
Atbalsts procesu digitalizācijaiAtbalsts procesu digitalizācijai
Atbalsts procesu digitalizācijai
 

Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem

 • 2. Par LGA SIA „Latvijas Garantiju aģentūra” (LGA) ir pilna spektra attīstības finanšu institūcija, kas palīdz uzņēmējiem piesaistīt finansējumu. LGA pamatuzdevums ir novērst tirgus nepilnības un palīdzēt sekmēt to jomu attīstību, kur privātais sektors nedarbojas resursu dārdzības vai paaugstināta riska dēļ.
 • 4. Riska kapitāls = ilgtermiņa ieguldījums uzņēmuma pašu kapitālā, ar nolūku veicināt uzņēmuma vērtības pieaugumu, finansējot tā straujāku izaugsmi un attīstību. Ieguldījumi 33.8 milj. EUR apmērā
 • 5. Idejas attīstība Ieguldījumi tehnoloģiju biznesa projektos agrīnā stadijā. Fonds investē jaunizveidotos tehnoloģiju uzņēmumos ar inovatīvu intelektuālo īpašumu, pieredzējušu komandu un starptautisku izaugsmes potenciālu. Pieejamais finansējums vienam uzņēmumam ir no 50 tūkstošiem līdz 1,5 miljoniem eiro. Atpazīstamākās investīcijas:
 • 6. Uzņēmuma izveidošana/ agrīnā izaugsme/ paplašināšanās Izaugsmes stadijas uzņēmumu finansēšana. 20–30% plānots ieguldīt (50 000 līdz 200 000 eiro) jaun- dibinātos uzņēmumos, kuriem jau ir izstrādāts biznesa modelis un pārbaudīta produkta dzīvotspēja, piesaistot pirmos klientus. Vēlākās uzņēmuma attīstības fāzēs iespēja summu palielināt līdz 1,5 miljoniem eiro. Prioritārās nozares ir ražošana, IT, veselības aprūpe un biznesa pakalpojumi.
 • 7. Agrīnā izaugsme/ paplašināšanās Fokuss ir uz izaugsmes etapa uzņēmumiem, kuri jau pabeiguši produktu izstrādes posmu un kuriem nepieciešams finansējums, lai sāktu komerciālu ražošanu, agresīvāku mārketingu un produkta realizāciju. Vienam uzņēmumam ir pieejams finansējums no 100 tūkstošiem līdz 1,5 miljoniem eiro. Fonda pārvaldnieki ir gatavi izskatīt arī investīcijas agrā- kās finansēšanas stadijās.
 • 8. Uzņēmuma izveidošana/ agrīnā izaugsme/ paplašināšanās Plāno diversificēt savu portfeli: - aptuveni 10% ieguldot uzņēmumos sēklas kapitāla stadijā, vienam projektam atvēlot no 10 000 līdz 200 000 eiro, - 20% no fonda līdzekļiem ieguldot sākuma kapitāla stadijā, - atlikušos līdzekļus – izaugsmes kapitāla stadijā, vienam projektam piešķirot līdz pat 1,5 miljoniem eiro.
 • 9. Agrīnā izaugsme/ izaugsme/ paplašināšanās 1 Specializācija ir izaugsmes kapitāla un paplašināšanās finansējuma sniegšana uzņēmumiem ar izaugsmes potenciālu. Riska kapitāla fonds veic investīcijas ražošanas, pakalpojumu, enerģētikas, informāciju tehnoloģiju un citās perspektīvās nozarēs. Pieejamais finansējums vienam uzņēmumam ir līdz 3 miljoniem eiro. Atpazīstamakās investīcijas – Depo DIY.
 • 10. LGA kredīta garantija ir papildus nodrošinājums bankas kredītam. * Regulē MK 26.10.2010. noteikumi Nr. 997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai«.
 • 11. Agrīnā izaugsme/ izaugsme/ paplašināšanās 2 Kredīta garantija = papildus nodrošinājums bankas kredītam. 1 113 uzņēmumiem - garantijas 223 milj. EUR apmērā
 • 12. Kredīta garantijas nosacījumi: Garantijas apmērs 80% Garantijas summa līdz 1.5milj.EUR Garantijas termiņš 10 gadi Garantijas cena 0,2% – 1,25% Citi (nozares, finansējuma veidi, programmas termiņš)
 • 13. LGA pakārtots aizdevums bankas kredītam ar paaugstinātu risku. *Regulē MK 02.08.2011. noteikumi Nr. 613 "Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai«.
 • 14. Agrīnā izaugsme/ izaugsme/ paplašināšanās 3 Mezanīna aizdevums = LGA aizdevums, pakārtots bankas kredītam, ar paaugstinātu risku 6 uzņēmumiem - 3.2 milj. EUR
 • 15. Mezanīna aizdevuma nosacījumi: Aizdevuma summa līdz EUR 996 011 (LVL 700 000) Aizdevuma apmērs 40% Aizdevuma termiņš 10 gadi Pamatsummas atlikšana līdz termiņa beigām % likme = bankas % likme + likme no 0.25% līdz 5% Citi (nozares, investīciju mērķis, programmas termiņš)
 • 17. * Regulē MK 12.05.2009. noteikumi Nr. 436 "Īstermiņa eksporta kredīta garantēšanas noteikumi" Eksporta kredīta garantijas tiek sniegtas Latvijā ražotu preču eksportam jeb tādu preču eksportam, kurām daļa pievienotās vērtības apstrādes vai pārstrādes rezultātā ir notikusi Latvijā.
 • 18. Agrīnā izaugsme/ izaugsme/ paplašināšanās 4 Eksporta garantija = LGA apņemšanās segt zaudējumus, ja pircējs nesamaksā 131 uzņēmumam – eksporta kredīta garantijas 12.5 milj. EUR apmērā
 • 19. Eksporta garantijas nosacījumi: Garantijas apmērs 90% Garantijas summa līdz 1milj.EUR Garantijas termiņš 2 gadi Garantijas cena 0,28% – 3,27% Citi (darbības, valstis, izmaksa)