SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
ЛЕКЦ 15
Өвчинтэй тэмцэх
биологийн аргыг өргөн хэрэглэдэг бөгөөд
өвчний эсрэг паразит буюу антагонист
бичил бие махбодыг хэрэглэдэг
Химийн арга – химийн хороор хөрс үрийг
ариутгах гэх мэт

лекц 15 энто
лекц 15 энто
лекц 15 энто
лекц 15 энто

More Related Content

More from Bat-Amgalan Ravdanlkhumbuu (20)

лекц 16 энто
лекц 16 энтолекц 16 энто
лекц 16 энто
 
лекц 14 энто
лекц 14 энтолекц 14 энто
лекц 14 энто
 
лекц 11 энто
лекц 11 энтолекц 11 энто
лекц 11 энто
 
лекц 10 энто
лекц 10 энтолекц 10 энто
лекц 10 энто
 
лекц 9 энто
лекц 9 энтолекц 9 энто
лекц 9 энто
 
лекц 8 энто
лекц 8 энтолекц 8 энто
лекц 8 энто
 
лекц 7 энто
лекц 7 энтолекц 7 энто
лекц 7 энто
 
лекц 6 энто
лекц 6 энтолекц 6 энто
лекц 6 энто
 
лекц 5 энто
лекц 5 энтолекц 5 энто
лекц 5 энто
 
лекц 4 энто
лекц 4 энтолекц 4 энто
лекц 4 энто
 
лекц 3 энто
лекц 3 энтолекц 3 энто
лекц 3 энто
 
лекц 2 энто
лекц 2 энтолекц 2 энто
лекц 2 энто
 
лекц 1 энто
лекц 1 энтолекц 1 энто
лекц 1 энто
 
лекц 16 так
лекц 16 таклекц 16 так
лекц 16 так
 
лекц 15 так
лекц 15 таклекц 15 так
лекц 15 так
 
лекц 14 так
лекц 14 таклекц 14 так
лекц 14 так
 
лекц 13 так
лекц 13 таклекц 13 так
лекц 13 так
 
лекц 12 так
лекц 12 таклекц 12 так
лекц 12 так
 
лекц 11 так
лекц 11 таклекц 11 так
лекц 11 так
 
лекц 10 так
лекц 10 таклекц 10 так
лекц 10 так
 

лекц 15 энто

  • 1. ЛЕКЦ 15 Өвчинтэй тэмцэх биологийн аргыг өргөн хэрэглэдэг бөгөөд өвчний эсрэг паразит буюу антагонист бичил бие махбодыг хэрэглэдэг Химийн арга – химийн хороор хөрс үрийг ариутгах гэх мэт 