SlideShare a Scribd company logo
‫ו‬ ‫ייחודיים‬ ‫שיקום‬ ‫שירותי‬‫מ‬‫תקדמים‬
http://www.slavpro.co.il
‫מוגן‬ ‫דיור‬"‫ענבלים‬"
‫לפסח‬ ‫עלון‬
4102
‫ו‬ ‫ייחודיים‬ ‫שיקום‬ ‫שירותי‬‫מ‬‫תקדמים‬
http://www.slavpro.co.il
"‫מבט‬ ‫נקודת‬ ‫במציאת‬ ‫אלא‬ ‫חדשים‬ ‫נופים‬ ‫במציאת‬ ‫כרוך‬ ‫אינו‬ ‫האמיתי‬ ‫הגילוי‬ ‫מסע‬
‫חדשה‬( "‫פרוסט‬ ‫רוברט‬).
‫הו‬ ‫זהו‬ ‫פסח‬ ‫לפני‬ ‫האלו‬ ‫הימים‬ ‫עבורי‬‫התבוננות‬ ‫זמן‬ ‫א‬,‫בדברים‬ ‫סדר‬ ‫לעשות‬ ‫זמן‬,
‫שישן‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫להוציא‬ ‫החולפת‬ ‫השנה‬ ‫על‬ ‫להתבונן‬,‫מתאים‬ ‫לא‬ ‫שכבר‬ ‫מה‬ ‫את‬,
‫ול‬‫בחדש‬ ‫החליפו‬:‫ל‬‫לי‬ ‫חסר‬ ‫מה‬ ‫הבין‬,‫לי‬ ‫שיהיה‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬ ‫מה‬ ‫לי‬ ‫שיהיה‬ ‫צריכה‬ ‫אני‬ ‫מה‬.
‫פ‬‫חג‬ ‫הוא‬ ‫סח‬‫שמסמל‬‫חירות‬,‫את‬ ‫לי‬ ‫שיש‬ ‫והידיעה‬ ‫האמונה‬ ‫היא‬ ‫חירות‬ ‫ועבורי‬
‫היכולת‬‫לבחור‬:‫לי‬ ‫שטוב‬ ‫במה‬ ‫לבחור‬,‫רוצה‬ ‫שאני‬ ‫במה‬ ‫לבחור‬,‫לי‬ ‫שנעים‬ ‫במה‬,‫במה‬
‫אותי‬ ‫שמקדם‬,‫ב‬‫ה‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫איך‬‫ש‬ ‫אתגרים‬‫לי‬ ‫מזדמנים‬.
‫תקווה‬ ‫של‬ ‫חג‬ ‫עבורי‬ ‫הוא‬ ‫פסח‬,‫אחרת‬ ‫גם‬ ‫להיות‬ ‫שיכול‬ ‫ידיעה‬ ‫של‬,‫וזה‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬
‫שיהיה‬ ‫ככל‬ ‫ארוך‬ ‫למסע‬ ‫לצאת‬ ‫אבחר‬ ‫באם‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫תלוי‬..
‫להצי‬ ‫וגאה‬ ‫נרגשת‬ ‫אני‬‫בפניכם‬ ‫ג‬‫וכלליים‬ ‫אישיים‬ ‫סיפורים‬ ‫מכיל‬ ‫זה‬ ‫עלון‬,‫מתכונים‬
‫מוגן‬ ‫דיור‬ ‫של‬ ‫השיקום‬ ‫וצוות‬ ‫המשתקמים‬ ‫של‬ ‫עטם‬ ‫מפרי‬ ‫הכול‬ ‫וחידונים‬"‫ענבלים‬."
‫שמח‬ ‫חג‬!
‫כהן‬ ‫יפעת‬
‫מוגן‬ ‫דיור‬ ‫מנהלת‬"‫ענבלים‬"
‫ו‬ ‫ייחודיים‬ ‫שיקום‬ ‫שירותי‬‫מ‬‫תקדמים‬
http://www.slavpro.co.il
‫אישי‬ ‫סיפור‬–‫תמר‬ ‫של‬ ‫סיפורה‬
‫לפנות‬ ‫למי‬ ‫שאין‬ ‫חשבתי‬ ‫פעם‬,‫טעות‬ ‫שזו‬ ‫יודעת‬ ‫אני‬ ‫היום‬.‫למקום‬ ‫ממקום‬ ‫שנודד‬ ‫השלו‬ ‫כמו‬,‫כך‬
‫מנוח‬ ‫לי‬ ‫נתנו‬ ‫ולא‬ ‫מוחי‬ ‫בתוך‬ ‫נדדו‬ ‫והחרדות‬ ‫המחשבות‬.‫החשש‬-‫הנתון‬ ‫מהמצב‬ ‫יוצאת‬ ‫אני‬ ‫ומתי‬ ‫איך‬ ‫כיצד‬
‫לעצמי‬ ‫וחוזרת‬.‫החרדות‬-‫רואה‬ ‫והחברה‬ ‫חוץ‬ ‫כלפי‬ ‫ניכרת‬ ‫שלי‬ ‫הבעיה‬ ‫או‬ ‫הפגיעה‬ ‫האם‬?
‫והו‬ ‫ליבי‬ ‫מר‬ ‫את‬ ‫לשפוך‬ ‫יכולה‬ ‫אני‬ ‫שבו‬ ‫אחד‬ ‫מקום‬ ‫שיש‬ ‫לדעת‬ ‫נוכחתי‬‫א‬:‫מוגן‬ ‫דיור‬.‫שיש‬ ‫ולהבין‬ ‫לדעת‬
‫ולומר‬ ‫לפנות‬ ‫למי‬ ‫בעצם‬:‫לי‬ ‫שתעזרו‬ ‫מבקשת‬ ‫אני‬.‫ונשמר‬ ‫נאמר‬ ‫הכל‬ ‫שפה‬ ‫ולהבין‬ ‫לדעת‬.‫ולראות‬ ‫לדעת‬
‫כמותי‬ ‫עוד‬ ‫שיש‬...
‫של‬ ‫בצוות‬ ‫פגשתי‬‫ולמ‬ ‫לתפקיד‬ ‫נאמנים‬ ‫אנשים‬‫שתקמים‬.‫הטמונה‬ ‫האנושיות‬ ‫את‬ ‫ורואה‬ ‫בכם‬ ‫מביטה‬
‫בנפשותיכם‬,‫המסירות‬,‫שלכם‬ ‫וההקרבה‬ ‫היושר‬‫בפז‬ ‫תסולא‬ ‫שלא‬,‫באמת‬ ‫לכם‬ ‫הנזקקים‬ ‫למען‬.
‫לכם‬ ‫לומר‬"‫תודה‬"‫מספיק‬ ‫לא‬ ‫זה‬.‫לומר‬"‫רבה‬ ‫תודה‬"‫תוכי‬ ‫בתוך‬ ‫מרגישה‬ ‫שאני‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫משקף‬ ‫לא‬ ‫זה‬.
‫שמחה‬ ‫הייתי‬ ‫אזי‬ ‫מתאימה‬ ‫מילה‬ ‫למצוא‬ ‫יכולתי‬ ‫אילו‬.‫מספיק‬ ‫טובות‬ ‫אינם‬ ‫עדיין‬ ‫היפות‬ ‫המילים‬ ‫כל‬,‫כדי‬
‫באמת‬ ‫מכם‬ ‫שקיבלתי‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫לבטא‬.‫מי‬ ‫תמיד‬ ‫לא‬‫שלי‬ ‫האמיתית‬ ‫ההרגשה‬ ‫את‬ ‫ולתאר‬ ‫לומר‬ ‫יכולות‬ ‫לים‬.
‫העיקרי‬ ‫המפתח‬ ‫את‬ ‫לי‬ ‫נתתם‬ ‫ואתם‬ ‫כלי‬ ‫שבר‬ ‫הייתי‬ ‫אליכם‬ ‫כשהגעתי‬:"‫קל‬ ‫יהיה‬ ‫ולנו‬ ‫לעצמך‬ ‫תעזרי‬
‫אותך‬ ‫ולהבין‬ ‫לעזור‬"
‫שאני‬ ‫מה‬ ‫אני‬ ‫והיום‬ ‫בעבר‬ ‫לי‬ ‫עזרתם‬ ‫אם‬ ‫אז‬,‫מתודה‬ ‫יותר‬ ‫שהיא‬ ‫הנכונה‬ ‫המילה‬ ‫את‬ ‫למצוא‬ ‫לי‬ ‫תעזרו‬,
‫לכם‬ ‫להודות‬ ‫כדי‬.
‫תמ‬‫ר‬.
‫שמח‬ ‫פסח‬ ‫חג‬
‫מרגישים‬ ‫מקום‬ ‫בכל‬
‫חג‬ ‫של‬ ‫אווירה‬ ‫את‬.
‫פרחים‬ ‫ריח‬
‫ניקיון‬ ‫של‬ ‫ריח‬
‫ושם‬ ‫כאן‬ ‫קניות‬.
‫פעם‬ ‫עוד‬ ‫כאילו‬
‫והחיים‬ ‫התנועה‬
‫אלינו‬ ‫חזרו‬.
‫החג‬ ‫את‬ ‫לעבור‬ ‫איפה‬?
‫המשפחה‬ ‫עם‬?
‫הטובים‬ ‫החברים‬ ‫עם‬?
‫קשה‬,‫להחליט‬ ‫קשה‬
‫היא‬ ‫האמת‬ ‫אבל‬
‫החג‬ ‫את‬ ‫שנעבור‬
‫ושמחה‬ ‫אושר‬ ‫מלאי‬.
‫וחירות‬ ‫פסח‬ ‫חג‬‫לכולם‬ ‫שמח‬.
‫משה‬.
‫וי‬ ‫משה‬ ‫ויבוא‬‫י‬‫היהודים‬ ‫את‬ ‫קח‬
‫בים‬ ‫היהודים‬ ‫את‬ ‫העביר‬ ‫וכך‬ ‫סוף‬ ‫ים‬ ‫ויפתח‬
‫ישמ‬ ‫ויתאהב‬‫ונולדו‬ ‫ויתחתנו‬ ‫שבע‬ ‫בבת‬ ‫אל‬
‫הפסח‬ ‫בחג‬ ‫לשליחות‬ ‫הזוג‬ ‫ונסעו‬ ‫ילדים‬ ‫להם‬
‫דגי‬ ‫את‬ ‫ראו‬ ‫האיגסו‬ ‫את‬ ‫ועברו‬ ‫לברזיל‬
‫הפירנייה‬....
‫טובים‬ ‫יהודים‬ ‫היו‬ ‫שבע‬ ‫ובת‬ ‫וישמעל‬,‫אנשי‬
‫ועבדו‬ ‫עבודה‬‫אנטישמיות‬ ‫נגד‬ ‫והיו‬ ‫בפרך‬.
‫גדולים‬ ‫עינויים‬ ‫עברו‬ ‫שבע‬ ‫ובת‬ ‫וישמעל‬
‫המחלה‬ ‫את‬ ‫ניצחו‬ ‫ובסוף‬ ‫ובתווך‬ ‫בצינוק‬
‫לשמות‬ ‫הגדולה‬ ‫האינדקציה‬ ‫באה‬ ‫וכך‬
‫ולאהבה‬.
‫שעבר‬ ‫הקשיים‬ ‫אף‬ ‫של‬ ‫להעביר‬ ‫רציתי‬ ‫בשיר‬
‫חייו‬ ‫במהלך‬ ‫הזוג‬,‫ביחד‬ ‫המחלה‬ ‫את‬ ‫ניצחו‬
‫ובאהבה‬,‫שעם‬ ‫הפסח‬ ‫חג‬ ‫סיפור‬ ‫כמו‬ ‫בדיוק‬
‫י‬ ‫ישראל‬‫לחירות‬ ‫מעבדות‬ ‫צא‬.
‫נעמי‬
‫ו‬ ‫ייחודיים‬ ‫שיקום‬ ‫שירותי‬‫מ‬‫תקדמים‬
http://www.slavpro.co.il
‫ו‬ ‫ייחודיים‬ ‫שיקום‬ ‫שירותי‬‫מ‬‫תקדמים‬
http://www.slavpro.co.il
‫לפני‬‫ערב‬‫פסח‬‫הבית‬‫היה‬‫מצוחצח‬.‫הוצאנו‬‫את‬‫הכלים‬‫של‬‫פסח‬‫מהמחסן‬,‫אמא‬‫הייתה‬‫מקלפת‬‫תפוחי‬
‫אדמה‬‫פולי‬‫אפונה‬‫בתרמיל‬‫וירקות‬.‫מעמידה‬‫סירים‬‫בגז‬.‫לקראת‬‫החג‬‫הכול‬‫היה‬‫מבריק‬‫הכיור‬‫השולחן‬
‫המקרר‬‫ואפילו‬‫צבע‬‫חדש‬‫על‬‫הקיר‬.‫הגיע‬‫זמן‬‫ליל‬‫הסדר‬‫השולחן‬‫היה‬‫ערוך‬‫במפה‬‫צבעונית‬.‫כוסות‬‫של‬
‫אליהו‬‫הנביא‬,‫קערה‬‫של‬‫עירוב‬‫תפילין‬.‫כולם‬‫ישבו‬‫סביב‬‫השולחן‬‫ואבא‬‫התחיל‬‫לזמר‬‫ולקרוא‬‫את‬‫ההגדה‬.
‫אח‬"‫כ‬‫אכלנו‬‫ולפני‬‫החבאנו‬‫את‬‫האפיקומן‬.‫אני‬‫זוכרת‬‫שכל‬‫החג‬‫אכלנו‬‫אגוזים‬‫ותמרים‬.‫אימי‬‫זיכרונ‬‫ה‬‫לברכה‬
‫הייתה‬‫מבשלת‬‫וכולם‬‫סביב‬‫השולחן‬‫אוכלים‬‫את‬‫המאכלים‬‫שלה‬.‫אהבתי‬‫תה‬‫לטבול‬‫בו‬‫את‬‫המצות‬.‫אהבתי‬
‫ממרח‬‫שוקולד‬‫עם‬‫מצות‬.‫אהבתי‬‫למשל‬‫לאכול‬‫הכו‬‫ל‬.‫אבא‬‫ז‬"‫ל‬‫היה‬‫הולך‬‫לבית‬‫הכנסת‬‫וכשחזר‬‫היה‬‫מביא‬
‫לנו‬‫סוכריות‬‫עם‬‫שקדים‬.‫אמא‬‫הייתה‬‫כל‬‫היום‬‫במטבח‬.‫ושכול‬‫האחים‬‫שלי‬‫גדלו‬‫והקימו‬‫משפחות‬‫הם‬‫פשוט‬
‫נפרדו‬‫מהמשפחה‬.‫גם‬‫אבא‬‫נפטר‬‫ז‬"‫ל‬‫ואמא‬‫ניפטרה‬‫ז‬"‫ל‬.‫נותרנו‬‫אני‬‫ואחותי‬‫ועוד‬3‫אחים‬‫לא‬‫נשואים‬.
‫השנה‬‫שתבוא‬‫עלינו‬‫בברכה‬‫אני‬‫רוצה‬‫לעשות‬‫חג‬‫עם‬‫השותפים‬‫שלי‬‫לדירה‬.‫לאכול‬‫ביחד‬‫כמו‬‫משפחה‬
‫קטנה‬.‫כי‬‫עם‬‫המשפחה‬‫שלי‬‫אני‬‫כבר‬‫לא‬‫מסוגלת‬‫לחגוג‬.
‫חנה‬
Желаю всему народу Израиля
свободы...весны и много радости.
Много чувств и красивого настроения.
Мирного неба и всех благ.
ПЕСАХ САМЕАХ...
Николай Бергер
апрель 2014
‫ו‬ ‫ייחודיים‬ ‫שיקום‬ ‫שירותי‬‫מ‬‫תקדמים‬
http://www.slavpro.co.il
‫האביב‬ ‫לחג‬ ‫ברכה‬
‫עלינו‬ ‫הבא‬ ‫האביב‬ ‫חג‬ ‫לכבוד‬
‫לטובה‬,‫ברצוננו‬
‫קצרה‬ ‫בברכה‬ ‫לברככם‬!
‫התחלת‬ ‫של‬ ‫ריח‬ ‫באוויר‬
‫פורח‬ ‫מסביב‬ ‫והכל‬ ‫תקופה‬
‫הם‬ ‫ואביב‬ ‫שפסח‬ ‫ספק‬ ‫אין‬
‫מנצח‬ ‫שילוב‬!
‫יוצ‬ ‫הם‬ ‫יחד‬‫תקופה‬ ‫רים‬
‫והתחלה‬ ‫סיום‬ ‫של‬ ‫חגיגית‬
‫חדשה‬
‫של‬ ‫ושינוי‬ ‫החלפה‬ ‫של‬ ‫תקופה‬
‫גדולה‬ ‫התרגשות‬!
‫להגיע‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫מאחלים‬
‫האמיתית‬ ‫לחירותו‬
‫צמיחה‬ ‫עם‬,‫בריאות‬
‫אישית‬ ‫והתפתחות‬
‫של‬ ‫חג‬ ‫הפסח‬ ‫בחג‬ ‫כי‬
‫חירות‬ ‫ושל‬ ‫התחדשות‬
‫האחריות‬ ‫יש‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬
‫והכשירות‬
‫להתפתח‬ ‫ולקוות‬ ‫לייחל‬
‫ולצמוח‬
‫ואת‬ ‫בעצמכם‬ ‫להאמין‬
‫לשכוח‬ ‫לא‬ ‫חלומותיכם‬!
‫עמו‬ ‫יביא‬ ‫והאביב‬ ‫ייתן‬ ‫מי‬
‫והמון‬ ‫חדשות‬ ‫התחלות‬
‫מרגשות‬ ‫הפתעות‬!
‫פריחה‬ ‫של‬ ‫חג‬,‫של‬ ‫חג‬
‫מנוחה‬,‫נחת‬ ‫של‬ ‫חג‬,‫תקווה‬
‫הצלחה‬ ‫והמון‬!
‫רבים‬ ‫ימים‬ ‫לכם‬ ‫מאחלים‬
‫של‬ ‫רבות‬ ‫ושעות‬ ‫אושר‬ ‫של‬
‫אור‬
‫העת‬ ‫כל‬ ‫בחייכם‬ ‫שהאביב‬
‫ישרור‬!
‫שמח‬ ‫פסח‬ ‫חג‬ ‫בברכת‬,
‫מוגן‬ ‫דיור‬ ‫צוות‬"‫ענבלים‬"‫ב‬"‫ש‬
‫שמח‬ ‫פסח‬ ‫חג‬!
‫את‬ ‫להגשים‬ ‫לכולם‬ ‫מאחלת‬ ‫אני‬
‫חלומם‬,
‫עצמם‬ ‫את‬ ‫למצוא‬,‫שמחתם‬ ‫את‬,
‫ושמחים‬ ‫בריאים‬ ‫להיות‬.
‫טוב‬ ‫בעתיד‬ ‫להאמין‬,
‫קשה‬ ‫כמה‬ ‫משנה‬ ‫לא‬,
‫אותו‬ ‫לבנות‬ ‫יהיה‬,
‫אכזבות‬ ‫יש‬ ‫כמה‬ ‫משנה‬ ‫לא‬,
‫חשוך‬ ‫נראה‬ ‫הכל‬ ‫אם‬ ‫משנה‬ ‫לא‬,
‫נהרס‬ ‫שהכל‬ ‫נראה‬ ‫אם‬ ‫משנה‬ ‫לא‬,
‫בעתיד‬ ‫להאמין‬ ‫צריך‬,
‫טוב‬ ‫להיות‬ ‫לנסות‬‫ים‬,
‫העתיד‬ ‫את‬ ‫ולבנות‬
‫שיכולים‬ ‫טוב‬ ‫הכי‬!
‫עצמם‬ ‫עם‬ ‫ושלמים‬.
‫מאחלת‬-‫ל‬.
‫ו‬ ‫ייחודיים‬ ‫שיקום‬ ‫שירותי‬‫מ‬‫תקדמים‬
http://www.slavpro.co.il
‫מודעות‬:
‫דיור‬‫מוגן‬"‫ענבלים‬"
‫שמח‬‫להזמין‬‫אתכם‬‫להשתתף‬‫בקבוצה‬‫ייחודית‬‫של‬
‫ניהול‬‫מחלה‬‫והחלמה‬
‫בקבוצה‬‫נלמד‬‫ונתרגל‬:
‫להחלמה‬ ‫המטרות‬ ‫הגשמת‬.
‫הכרת‬‫המחלה‬‫ואסטרטגיות‬‫טיפול‬
‫שונות‬.
‫ואשפוזים‬ ‫המחלה‬ ‫הישנות‬ ‫הפחתת‬.
‫הת‬‫לחץ‬ ‫מצבי‬ ‫עם‬ ‫מודדות‬.
‫ומשפחתית‬ ‫חברתית‬ ‫תמיכה‬ ‫בניית‬.
‫הקבוצה‬‫תתכנס‬‫אחת‬‫לשבוע‬‫בימי‬‫שני‬
‫בשעה‬00:11
‫ברחוב‬‫ההסתדרות‬98,‫דיור‬‫מוגן‬
"‫ענבלים‬"
‫לראותכם‬ ‫נשמח‬.....
‫לים‬ ‫טיול‬!
‫הרב‬ ‫הביקוש‬ ‫לאור‬,‫כולנו‬ ‫נצא‬ ‫יוני‬ ‫בחודש‬
‫לטיול‬‫בים‬.‫ארגון‬ ‫לצורך‬,‫אנא‬ ‫והרשמה‬ ‫רעיונות‬
‫לאילונה‬ ‫פנו‬.
‫חודש‬‫מאי‬‫הינו‬‫חודש‬‫בסימן‬‫בריאות‬‫ותזונה‬
‫נכונה‬!!!
‫דיאטה‬‫חסרה‬,‫עודפת‬‫או‬‫לא‬‫מאוזנת‬‫ה‬‫יכולה‬
‫לגרום‬‫להשלכות‬‫שליליות‬‫על‬‫הבריאות‬,‫דבר‬‫שעלול‬
‫להתפתח‬‫למחלות‬‫כמו‬‫מחלת‬‫לב‬,‫סוכרת‬,‫השמנה‬
‫וכדומה‬.‫ניתן‬‫למנוע‬‫או‬‫לשפר‬‫את‬‫הטיפול‬‫במחלות‬
‫נפוצות‬‫רבות‬‫כמו‬‫גם‬‫בתסמינים‬‫שלהן‬‫באמצעות‬
‫תזונה‬‫טובה‬‫יותר‬.
‫בחודש‬‫מאי‬‫מתוכננות‬‫שתי‬‫פעילויות‬‫הנוגעות‬
‫לנושא‬‫תזונה‬‫נכונה‬‫ובריאה‬,‫בניהן‬‫מפגש‬‫עם‬
‫תזונאי‬‫אשר‬‫יסביר‬‫על‬‫אורח‬‫חיים‬‫בריא‬‫וסדנת‬
‫בישול‬‫בריא‬.

More Related Content

Featured

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
Marius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
Expeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Pixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 

Featured (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

עלון לפסח

 • 1. ‫ו‬ ‫ייחודיים‬ ‫שיקום‬ ‫שירותי‬‫מ‬‫תקדמים‬ http://www.slavpro.co.il ‫מוגן‬ ‫דיור‬"‫ענבלים‬" ‫לפסח‬ ‫עלון‬ 4102
 • 2. ‫ו‬ ‫ייחודיים‬ ‫שיקום‬ ‫שירותי‬‫מ‬‫תקדמים‬ http://www.slavpro.co.il "‫מבט‬ ‫נקודת‬ ‫במציאת‬ ‫אלא‬ ‫חדשים‬ ‫נופים‬ ‫במציאת‬ ‫כרוך‬ ‫אינו‬ ‫האמיתי‬ ‫הגילוי‬ ‫מסע‬ ‫חדשה‬( "‫פרוסט‬ ‫רוברט‬). ‫הו‬ ‫זהו‬ ‫פסח‬ ‫לפני‬ ‫האלו‬ ‫הימים‬ ‫עבורי‬‫התבוננות‬ ‫זמן‬ ‫א‬,‫בדברים‬ ‫סדר‬ ‫לעשות‬ ‫זמן‬, ‫שישן‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫להוציא‬ ‫החולפת‬ ‫השנה‬ ‫על‬ ‫להתבונן‬,‫מתאים‬ ‫לא‬ ‫שכבר‬ ‫מה‬ ‫את‬, ‫ול‬‫בחדש‬ ‫החליפו‬:‫ל‬‫לי‬ ‫חסר‬ ‫מה‬ ‫הבין‬,‫לי‬ ‫שיהיה‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬ ‫מה‬ ‫לי‬ ‫שיהיה‬ ‫צריכה‬ ‫אני‬ ‫מה‬. ‫פ‬‫חג‬ ‫הוא‬ ‫סח‬‫שמסמל‬‫חירות‬,‫את‬ ‫לי‬ ‫שיש‬ ‫והידיעה‬ ‫האמונה‬ ‫היא‬ ‫חירות‬ ‫ועבורי‬ ‫היכולת‬‫לבחור‬:‫לי‬ ‫שטוב‬ ‫במה‬ ‫לבחור‬,‫רוצה‬ ‫שאני‬ ‫במה‬ ‫לבחור‬,‫לי‬ ‫שנעים‬ ‫במה‬,‫במה‬ ‫אותי‬ ‫שמקדם‬,‫ב‬‫ה‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫איך‬‫ש‬ ‫אתגרים‬‫לי‬ ‫מזדמנים‬. ‫תקווה‬ ‫של‬ ‫חג‬ ‫עבורי‬ ‫הוא‬ ‫פסח‬,‫אחרת‬ ‫גם‬ ‫להיות‬ ‫שיכול‬ ‫ידיעה‬ ‫של‬,‫וזה‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫שיהיה‬ ‫ככל‬ ‫ארוך‬ ‫למסע‬ ‫לצאת‬ ‫אבחר‬ ‫באם‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫תלוי‬.. ‫להצי‬ ‫וגאה‬ ‫נרגשת‬ ‫אני‬‫בפניכם‬ ‫ג‬‫וכלליים‬ ‫אישיים‬ ‫סיפורים‬ ‫מכיל‬ ‫זה‬ ‫עלון‬,‫מתכונים‬ ‫מוגן‬ ‫דיור‬ ‫של‬ ‫השיקום‬ ‫וצוות‬ ‫המשתקמים‬ ‫של‬ ‫עטם‬ ‫מפרי‬ ‫הכול‬ ‫וחידונים‬"‫ענבלים‬." ‫שמח‬ ‫חג‬! ‫כהן‬ ‫יפעת‬ ‫מוגן‬ ‫דיור‬ ‫מנהלת‬"‫ענבלים‬"
 • 3. ‫ו‬ ‫ייחודיים‬ ‫שיקום‬ ‫שירותי‬‫מ‬‫תקדמים‬ http://www.slavpro.co.il ‫אישי‬ ‫סיפור‬–‫תמר‬ ‫של‬ ‫סיפורה‬ ‫לפנות‬ ‫למי‬ ‫שאין‬ ‫חשבתי‬ ‫פעם‬,‫טעות‬ ‫שזו‬ ‫יודעת‬ ‫אני‬ ‫היום‬.‫למקום‬ ‫ממקום‬ ‫שנודד‬ ‫השלו‬ ‫כמו‬,‫כך‬ ‫מנוח‬ ‫לי‬ ‫נתנו‬ ‫ולא‬ ‫מוחי‬ ‫בתוך‬ ‫נדדו‬ ‫והחרדות‬ ‫המחשבות‬.‫החשש‬-‫הנתון‬ ‫מהמצב‬ ‫יוצאת‬ ‫אני‬ ‫ומתי‬ ‫איך‬ ‫כיצד‬ ‫לעצמי‬ ‫וחוזרת‬.‫החרדות‬-‫רואה‬ ‫והחברה‬ ‫חוץ‬ ‫כלפי‬ ‫ניכרת‬ ‫שלי‬ ‫הבעיה‬ ‫או‬ ‫הפגיעה‬ ‫האם‬? ‫והו‬ ‫ליבי‬ ‫מר‬ ‫את‬ ‫לשפוך‬ ‫יכולה‬ ‫אני‬ ‫שבו‬ ‫אחד‬ ‫מקום‬ ‫שיש‬ ‫לדעת‬ ‫נוכחתי‬‫א‬:‫מוגן‬ ‫דיור‬.‫שיש‬ ‫ולהבין‬ ‫לדעת‬ ‫ולומר‬ ‫לפנות‬ ‫למי‬ ‫בעצם‬:‫לי‬ ‫שתעזרו‬ ‫מבקשת‬ ‫אני‬.‫ונשמר‬ ‫נאמר‬ ‫הכל‬ ‫שפה‬ ‫ולהבין‬ ‫לדעת‬.‫ולראות‬ ‫לדעת‬ ‫כמותי‬ ‫עוד‬ ‫שיש‬... ‫של‬ ‫בצוות‬ ‫פגשתי‬‫ולמ‬ ‫לתפקיד‬ ‫נאמנים‬ ‫אנשים‬‫שתקמים‬.‫הטמונה‬ ‫האנושיות‬ ‫את‬ ‫ורואה‬ ‫בכם‬ ‫מביטה‬ ‫בנפשותיכם‬,‫המסירות‬,‫שלכם‬ ‫וההקרבה‬ ‫היושר‬‫בפז‬ ‫תסולא‬ ‫שלא‬,‫באמת‬ ‫לכם‬ ‫הנזקקים‬ ‫למען‬. ‫לכם‬ ‫לומר‬"‫תודה‬"‫מספיק‬ ‫לא‬ ‫זה‬.‫לומר‬"‫רבה‬ ‫תודה‬"‫תוכי‬ ‫בתוך‬ ‫מרגישה‬ ‫שאני‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫משקף‬ ‫לא‬ ‫זה‬. ‫שמחה‬ ‫הייתי‬ ‫אזי‬ ‫מתאימה‬ ‫מילה‬ ‫למצוא‬ ‫יכולתי‬ ‫אילו‬.‫מספיק‬ ‫טובות‬ ‫אינם‬ ‫עדיין‬ ‫היפות‬ ‫המילים‬ ‫כל‬,‫כדי‬ ‫באמת‬ ‫מכם‬ ‫שקיבלתי‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫לבטא‬.‫מי‬ ‫תמיד‬ ‫לא‬‫שלי‬ ‫האמיתית‬ ‫ההרגשה‬ ‫את‬ ‫ולתאר‬ ‫לומר‬ ‫יכולות‬ ‫לים‬. ‫העיקרי‬ ‫המפתח‬ ‫את‬ ‫לי‬ ‫נתתם‬ ‫ואתם‬ ‫כלי‬ ‫שבר‬ ‫הייתי‬ ‫אליכם‬ ‫כשהגעתי‬:"‫קל‬ ‫יהיה‬ ‫ולנו‬ ‫לעצמך‬ ‫תעזרי‬ ‫אותך‬ ‫ולהבין‬ ‫לעזור‬" ‫שאני‬ ‫מה‬ ‫אני‬ ‫והיום‬ ‫בעבר‬ ‫לי‬ ‫עזרתם‬ ‫אם‬ ‫אז‬,‫מתודה‬ ‫יותר‬ ‫שהיא‬ ‫הנכונה‬ ‫המילה‬ ‫את‬ ‫למצוא‬ ‫לי‬ ‫תעזרו‬, ‫לכם‬ ‫להודות‬ ‫כדי‬. ‫תמ‬‫ר‬. ‫שמח‬ ‫פסח‬ ‫חג‬ ‫מרגישים‬ ‫מקום‬ ‫בכל‬ ‫חג‬ ‫של‬ ‫אווירה‬ ‫את‬. ‫פרחים‬ ‫ריח‬ ‫ניקיון‬ ‫של‬ ‫ריח‬ ‫ושם‬ ‫כאן‬ ‫קניות‬. ‫פעם‬ ‫עוד‬ ‫כאילו‬ ‫והחיים‬ ‫התנועה‬ ‫אלינו‬ ‫חזרו‬. ‫החג‬ ‫את‬ ‫לעבור‬ ‫איפה‬? ‫המשפחה‬ ‫עם‬? ‫הטובים‬ ‫החברים‬ ‫עם‬? ‫קשה‬,‫להחליט‬ ‫קשה‬ ‫היא‬ ‫האמת‬ ‫אבל‬ ‫החג‬ ‫את‬ ‫שנעבור‬ ‫ושמחה‬ ‫אושר‬ ‫מלאי‬. ‫וחירות‬ ‫פסח‬ ‫חג‬‫לכולם‬ ‫שמח‬. ‫משה‬. ‫וי‬ ‫משה‬ ‫ויבוא‬‫י‬‫היהודים‬ ‫את‬ ‫קח‬ ‫בים‬ ‫היהודים‬ ‫את‬ ‫העביר‬ ‫וכך‬ ‫סוף‬ ‫ים‬ ‫ויפתח‬ ‫ישמ‬ ‫ויתאהב‬‫ונולדו‬ ‫ויתחתנו‬ ‫שבע‬ ‫בבת‬ ‫אל‬ ‫הפסח‬ ‫בחג‬ ‫לשליחות‬ ‫הזוג‬ ‫ונסעו‬ ‫ילדים‬ ‫להם‬ ‫דגי‬ ‫את‬ ‫ראו‬ ‫האיגסו‬ ‫את‬ ‫ועברו‬ ‫לברזיל‬ ‫הפירנייה‬.... ‫טובים‬ ‫יהודים‬ ‫היו‬ ‫שבע‬ ‫ובת‬ ‫וישמעל‬,‫אנשי‬ ‫ועבדו‬ ‫עבודה‬‫אנטישמיות‬ ‫נגד‬ ‫והיו‬ ‫בפרך‬. ‫גדולים‬ ‫עינויים‬ ‫עברו‬ ‫שבע‬ ‫ובת‬ ‫וישמעל‬ ‫המחלה‬ ‫את‬ ‫ניצחו‬ ‫ובסוף‬ ‫ובתווך‬ ‫בצינוק‬ ‫לשמות‬ ‫הגדולה‬ ‫האינדקציה‬ ‫באה‬ ‫וכך‬ ‫ולאהבה‬. ‫שעבר‬ ‫הקשיים‬ ‫אף‬ ‫של‬ ‫להעביר‬ ‫רציתי‬ ‫בשיר‬ ‫חייו‬ ‫במהלך‬ ‫הזוג‬,‫ביחד‬ ‫המחלה‬ ‫את‬ ‫ניצחו‬ ‫ובאהבה‬,‫שעם‬ ‫הפסח‬ ‫חג‬ ‫סיפור‬ ‫כמו‬ ‫בדיוק‬ ‫י‬ ‫ישראל‬‫לחירות‬ ‫מעבדות‬ ‫צא‬. ‫נעמי‬
 • 4. ‫ו‬ ‫ייחודיים‬ ‫שיקום‬ ‫שירותי‬‫מ‬‫תקדמים‬ http://www.slavpro.co.il
 • 5. ‫ו‬ ‫ייחודיים‬ ‫שיקום‬ ‫שירותי‬‫מ‬‫תקדמים‬ http://www.slavpro.co.il ‫לפני‬‫ערב‬‫פסח‬‫הבית‬‫היה‬‫מצוחצח‬.‫הוצאנו‬‫את‬‫הכלים‬‫של‬‫פסח‬‫מהמחסן‬,‫אמא‬‫הייתה‬‫מקלפת‬‫תפוחי‬ ‫אדמה‬‫פולי‬‫אפונה‬‫בתרמיל‬‫וירקות‬.‫מעמידה‬‫סירים‬‫בגז‬.‫לקראת‬‫החג‬‫הכול‬‫היה‬‫מבריק‬‫הכיור‬‫השולחן‬ ‫המקרר‬‫ואפילו‬‫צבע‬‫חדש‬‫על‬‫הקיר‬.‫הגיע‬‫זמן‬‫ליל‬‫הסדר‬‫השולחן‬‫היה‬‫ערוך‬‫במפה‬‫צבעונית‬.‫כוסות‬‫של‬ ‫אליהו‬‫הנביא‬,‫קערה‬‫של‬‫עירוב‬‫תפילין‬.‫כולם‬‫ישבו‬‫סביב‬‫השולחן‬‫ואבא‬‫התחיל‬‫לזמר‬‫ולקרוא‬‫את‬‫ההגדה‬. ‫אח‬"‫כ‬‫אכלנו‬‫ולפני‬‫החבאנו‬‫את‬‫האפיקומן‬.‫אני‬‫זוכרת‬‫שכל‬‫החג‬‫אכלנו‬‫אגוזים‬‫ותמרים‬.‫אימי‬‫זיכרונ‬‫ה‬‫לברכה‬ ‫הייתה‬‫מבשלת‬‫וכולם‬‫סביב‬‫השולחן‬‫אוכלים‬‫את‬‫המאכלים‬‫שלה‬.‫אהבתי‬‫תה‬‫לטבול‬‫בו‬‫את‬‫המצות‬.‫אהבתי‬ ‫ממרח‬‫שוקולד‬‫עם‬‫מצות‬.‫אהבתי‬‫למשל‬‫לאכול‬‫הכו‬‫ל‬.‫אבא‬‫ז‬"‫ל‬‫היה‬‫הולך‬‫לבית‬‫הכנסת‬‫וכשחזר‬‫היה‬‫מביא‬ ‫לנו‬‫סוכריות‬‫עם‬‫שקדים‬.‫אמא‬‫הייתה‬‫כל‬‫היום‬‫במטבח‬.‫ושכול‬‫האחים‬‫שלי‬‫גדלו‬‫והקימו‬‫משפחות‬‫הם‬‫פשוט‬ ‫נפרדו‬‫מהמשפחה‬.‫גם‬‫אבא‬‫נפטר‬‫ז‬"‫ל‬‫ואמא‬‫ניפטרה‬‫ז‬"‫ל‬.‫נותרנו‬‫אני‬‫ואחותי‬‫ועוד‬3‫אחים‬‫לא‬‫נשואים‬. ‫השנה‬‫שתבוא‬‫עלינו‬‫בברכה‬‫אני‬‫רוצה‬‫לעשות‬‫חג‬‫עם‬‫השותפים‬‫שלי‬‫לדירה‬.‫לאכול‬‫ביחד‬‫כמו‬‫משפחה‬ ‫קטנה‬.‫כי‬‫עם‬‫המשפחה‬‫שלי‬‫אני‬‫כבר‬‫לא‬‫מסוגלת‬‫לחגוג‬. ‫חנה‬ Желаю всему народу Израиля свободы...весны и много радости. Много чувств и красивого настроения. Мирного неба и всех благ. ПЕСАХ САМЕАХ... Николай Бергер апрель 2014
 • 6. ‫ו‬ ‫ייחודיים‬ ‫שיקום‬ ‫שירותי‬‫מ‬‫תקדמים‬ http://www.slavpro.co.il ‫האביב‬ ‫לחג‬ ‫ברכה‬ ‫עלינו‬ ‫הבא‬ ‫האביב‬ ‫חג‬ ‫לכבוד‬ ‫לטובה‬,‫ברצוננו‬ ‫קצרה‬ ‫בברכה‬ ‫לברככם‬! ‫התחלת‬ ‫של‬ ‫ריח‬ ‫באוויר‬ ‫פורח‬ ‫מסביב‬ ‫והכל‬ ‫תקופה‬ ‫הם‬ ‫ואביב‬ ‫שפסח‬ ‫ספק‬ ‫אין‬ ‫מנצח‬ ‫שילוב‬! ‫יוצ‬ ‫הם‬ ‫יחד‬‫תקופה‬ ‫רים‬ ‫והתחלה‬ ‫סיום‬ ‫של‬ ‫חגיגית‬ ‫חדשה‬ ‫של‬ ‫ושינוי‬ ‫החלפה‬ ‫של‬ ‫תקופה‬ ‫גדולה‬ ‫התרגשות‬! ‫להגיע‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫מאחלים‬ ‫האמיתית‬ ‫לחירותו‬ ‫צמיחה‬ ‫עם‬,‫בריאות‬ ‫אישית‬ ‫והתפתחות‬ ‫של‬ ‫חג‬ ‫הפסח‬ ‫בחג‬ ‫כי‬ ‫חירות‬ ‫ושל‬ ‫התחדשות‬ ‫האחריות‬ ‫יש‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫והכשירות‬ ‫להתפתח‬ ‫ולקוות‬ ‫לייחל‬ ‫ולצמוח‬ ‫ואת‬ ‫בעצמכם‬ ‫להאמין‬ ‫לשכוח‬ ‫לא‬ ‫חלומותיכם‬! ‫עמו‬ ‫יביא‬ ‫והאביב‬ ‫ייתן‬ ‫מי‬ ‫והמון‬ ‫חדשות‬ ‫התחלות‬ ‫מרגשות‬ ‫הפתעות‬! ‫פריחה‬ ‫של‬ ‫חג‬,‫של‬ ‫חג‬ ‫מנוחה‬,‫נחת‬ ‫של‬ ‫חג‬,‫תקווה‬ ‫הצלחה‬ ‫והמון‬! ‫רבים‬ ‫ימים‬ ‫לכם‬ ‫מאחלים‬ ‫של‬ ‫רבות‬ ‫ושעות‬ ‫אושר‬ ‫של‬ ‫אור‬ ‫העת‬ ‫כל‬ ‫בחייכם‬ ‫שהאביב‬ ‫ישרור‬! ‫שמח‬ ‫פסח‬ ‫חג‬ ‫בברכת‬, ‫מוגן‬ ‫דיור‬ ‫צוות‬"‫ענבלים‬"‫ב‬"‫ש‬ ‫שמח‬ ‫פסח‬ ‫חג‬! ‫את‬ ‫להגשים‬ ‫לכולם‬ ‫מאחלת‬ ‫אני‬ ‫חלומם‬, ‫עצמם‬ ‫את‬ ‫למצוא‬,‫שמחתם‬ ‫את‬, ‫ושמחים‬ ‫בריאים‬ ‫להיות‬. ‫טוב‬ ‫בעתיד‬ ‫להאמין‬, ‫קשה‬ ‫כמה‬ ‫משנה‬ ‫לא‬, ‫אותו‬ ‫לבנות‬ ‫יהיה‬, ‫אכזבות‬ ‫יש‬ ‫כמה‬ ‫משנה‬ ‫לא‬, ‫חשוך‬ ‫נראה‬ ‫הכל‬ ‫אם‬ ‫משנה‬ ‫לא‬, ‫נהרס‬ ‫שהכל‬ ‫נראה‬ ‫אם‬ ‫משנה‬ ‫לא‬, ‫בעתיד‬ ‫להאמין‬ ‫צריך‬, ‫טוב‬ ‫להיות‬ ‫לנסות‬‫ים‬, ‫העתיד‬ ‫את‬ ‫ולבנות‬ ‫שיכולים‬ ‫טוב‬ ‫הכי‬! ‫עצמם‬ ‫עם‬ ‫ושלמים‬. ‫מאחלת‬-‫ל‬.
 • 7. ‫ו‬ ‫ייחודיים‬ ‫שיקום‬ ‫שירותי‬‫מ‬‫תקדמים‬ http://www.slavpro.co.il ‫מודעות‬: ‫דיור‬‫מוגן‬"‫ענבלים‬" ‫שמח‬‫להזמין‬‫אתכם‬‫להשתתף‬‫בקבוצה‬‫ייחודית‬‫של‬ ‫ניהול‬‫מחלה‬‫והחלמה‬ ‫בקבוצה‬‫נלמד‬‫ונתרגל‬: ‫להחלמה‬ ‫המטרות‬ ‫הגשמת‬. ‫הכרת‬‫המחלה‬‫ואסטרטגיות‬‫טיפול‬ ‫שונות‬. ‫ואשפוזים‬ ‫המחלה‬ ‫הישנות‬ ‫הפחתת‬. ‫הת‬‫לחץ‬ ‫מצבי‬ ‫עם‬ ‫מודדות‬. ‫ומשפחתית‬ ‫חברתית‬ ‫תמיכה‬ ‫בניית‬. ‫הקבוצה‬‫תתכנס‬‫אחת‬‫לשבוע‬‫בימי‬‫שני‬ ‫בשעה‬00:11 ‫ברחוב‬‫ההסתדרות‬98,‫דיור‬‫מוגן‬ "‫ענבלים‬" ‫לראותכם‬ ‫נשמח‬..... ‫לים‬ ‫טיול‬! ‫הרב‬ ‫הביקוש‬ ‫לאור‬,‫כולנו‬ ‫נצא‬ ‫יוני‬ ‫בחודש‬ ‫לטיול‬‫בים‬.‫ארגון‬ ‫לצורך‬,‫אנא‬ ‫והרשמה‬ ‫רעיונות‬ ‫לאילונה‬ ‫פנו‬. ‫חודש‬‫מאי‬‫הינו‬‫חודש‬‫בסימן‬‫בריאות‬‫ותזונה‬ ‫נכונה‬!!! ‫דיאטה‬‫חסרה‬,‫עודפת‬‫או‬‫לא‬‫מאוזנת‬‫ה‬‫יכולה‬ ‫לגרום‬‫להשלכות‬‫שליליות‬‫על‬‫הבריאות‬,‫דבר‬‫שעלול‬ ‫להתפתח‬‫למחלות‬‫כמו‬‫מחלת‬‫לב‬,‫סוכרת‬,‫השמנה‬ ‫וכדומה‬.‫ניתן‬‫למנוע‬‫או‬‫לשפר‬‫את‬‫הטיפול‬‫במחלות‬ ‫נפוצות‬‫רבות‬‫כמו‬‫גם‬‫בתסמינים‬‫שלהן‬‫באמצעות‬ ‫תזונה‬‫טובה‬‫יותר‬. ‫בחודש‬‫מאי‬‫מתוכננות‬‫שתי‬‫פעילויות‬‫הנוגעות‬ ‫לנושא‬‫תזונה‬‫נכונה‬‫ובריאה‬,‫בניהן‬‫מפגש‬‫עם‬ ‫תזונאי‬‫אשר‬‫יסביר‬‫על‬‫אורח‬‫חיים‬‫בריא‬‫וסדנת‬ ‫בישול‬‫בריא‬.