Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ventilācija

1,169 views

Published on


Materiāls sagatavots konkursa "Energoefektīvākā ēka Latvijā" ietvaros

2017.gads

Published in: Business
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Ventilācija

  1. 1. www.energoefektivakaeka.lv VENTILĀCIJA Nav vēdināšana vai ventilācija Dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce Dabiskā pieplūde un periodiska mehāniskā nosūce Dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce ar velkmes pastiprinātāju Dabiskā vai mehāniskā pieplūde un mehāniskā nosūce, ar automātiski mainīgu ražību Ventilācija ar siltuma atgūšanu Ventilācija ar siltuma atgūšanu un gaisa kvalitātes kontroli Gaisa pieplūde ar filtru Izmanto enerģiju taupošus ventilatorus Augstas efektivitātes ventilācijas siltuma zudumu atgūšana apkures periodā Atjaunojamās enerģijas izmantošana Hibrīda tipa ventilācijas risinājums Gaisa kvalitātes kontrole Vēdināšana Periodiska telpas gaisa apmaiņa, kas rodas, atverot logus, durvis, bez iespējas precīzi kontrolēt apmaināmo gaisa daudzumu Telpā nav nodrošinātas vēdināšanas vai ventilācijas iespējas Gaisa pārvietošanās gaisa blīvuma starpības vai vēja iedarbības dēļ (ir pieplūdes aprīkojums (papildus veramiem logiem)) Gaisa pārvietošana, izmantojot sadzīves nosūces ventilatoru (ir pieplūdes aprīkojums (papildus veramiem logiem) un sanmezglos ventilators un/vai virtuvē tvaika nosūcējs) Gaisa pārvietošanās gaisa blīvuma starpības vai vēja iedarbības dēļ (ir pieplūdes aprīkojums (papildus veramiem logiem) un nosūce aprīkota ar velkmes pastiprinātāju, piem., rotējošie deflektori) Ir pieplūdes aprīkojums (papildus veramiem logiem) vai mehāniskā pieplūde un mehāniskā nosūce. Tiek nodrošināta automātiski mainīga ražība atbilstoši telpu ekspluatācijai (piemēram, spiediena starpības, CO2, relatīvā mitruma devējs vai cita automātika) Ventilācijas risinājums nodrošina siltuma atguvi no izvadāmā gaisa (izmanto rekuperatoru, reģeneratoru, siltuma caurulīšu siltumapmainītājus, siltuma sūkņus u.c.) Ventilācijas risinājums nodrošina siltuma atguvi no izvadāmā gaisa (izmanto rekuperatoru, reģeneratoru, siltuma caurulīšu siltumapmainītājus, siltuma sūkņus u.c.) un gaisa kvalitātes kontroli EC motoru izmantošana vai iekārtu atbilstība Ekodizaina direktīvas prasībām Rekuperatoriem efektivitāte ≥75%; citi kritēriji, atkarībā no tehnoloģiskā risinājuma Ventilācijas iekārtu darbības vai telpu mikroklimata nodrošināšanai Automātiskas vadības risinājums nodrošina energoefektīvi pamatotu, kombinētu dabiskās un mehāniskās ventilācijas izmantošanu, nodrošinot prasītos telpu klimata parametrus Iekštelpās gaisa kvalitāte tiek kontrolēta, piemēram, izmantojot CO2 mērījumus Vismaz F7 klase vai augstāka Ēkās jābūt izbūvētiem ventilācijas risinājumi, kas ir atbilstoši normatīvajiem aktiem (2016. gada 19. aprīļa MK noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi")

×