SlideShare a Scribd company logo
VENTILĀCIJA AR SILTUMA ATGŪŠANU
Ventilācija ir obligāta cilvēka un ēkas veselībai
2
Nepietiekamasventilācijassekas:
- paaugstināts mitrumstelpās;
- kondensātarisks;
- konstrukciju bojājumi;
- slimības izraisošas sekas –
pelējumasēnītes,
putekļu ērcītes
- svaiga gaisa pieplūde dzīvojamāstelpās
- gaisa nosūce no virtuvesun sanmezgliem
3
Logu atvēršana ir telpu vēdināšana ar īslaicīgu efektu un nav
pietiekama nepārtrauktai cilvēka un konstrukciju veselīgas vides
nodrošināšanai!
Logu atvēršana NAV ventilācija!
Siltinātā vai labi blīvētā ēkā pēc loga
aizvēršanas cilvēka radītais
piesārņojums atgūst paaugstinātu
līmeni ~ 30 minūšu laikā!
Caur atvērtu logu intensīvi tiek
zaudēts siltums – siltuma zudumi
pieaug nekontrolēti!
..viszaļākā enerģija ir tā,
kas nav patērēta..
VESELĪBA!
4
LR MK noteikumi Nr.310 no 16.06.2016., Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu
LBN 231-15 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”, atsauces uz:
LVS EN 16798-1:2019 "Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 1. daļa: Telpu mikroklimataievadesparametri
ēku energoefektivitātesprojektēšanai un novērtēšanai, ņemot vērā telpu gaisa kvalitāti, temperatūrasrežīmu,
apgaismojumuun akustiku. M1-6 modulis"
LVS EN ISO 7730:2006 Siltuma vides ergonomika. Termālā komforta analītiskanoteikšana un interpretācija,
izmantojot paredzamā vidējā balsojuma(PMV) un paredzamā neapmierinātopersonu procenta (PPD) indeksu
kalkulāciju un lokālātermālākomforta kritērijus (angliski)
u.c. prasības.
LR MK noteikumi Nr.280 no 25.06.2019., Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu
LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”
IV. Ēku gaiscaurlaidībaun energoefektivitātes rādītāji
20. Būves gaiscaurlaidība ir būvfizikāls lielums, kas raksturo ēkas izbūves kvalitāti un nodrošinaiespējuēkā
efektīvi kontrolēt mikroklimatu un nodrošinātenergoefektivitātes prasības.
LR MK noteikumi Nr. 222 (08.04.2021., spēkā no 16.04.2021.) «Ēku
energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi»
atsauces uz:
LVS EN 16798-1:2019 "Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 1. daļa: Telpu mikroklimataievadesparametri
ēku energoefektivitātesprojektēšanai un novērtēšanai, ņemot vērā telpu gaisa kvalitāti, temperatūrasrežīmu,
apgaismojumuun akustiku. M1-6 modulis"
.. gaisa apmaiņasnosacījumi telpās,kad tajās uzturas cilvēki,nav mazāki parIII kategorijas līmeni ..
LR MK noteikumi Nr.238 no 19.04.2016., «Ugunsdrošības noteikumi»
Ventilācijas prasības - normatīvie akti
Energoefektīva ēka ar ventilāciju ar siltuma atgūšanu
http://www.passivehouse.lv/ http://passiv.de/ 5
Gandrīz nulles enerģijas ēkas un Pasīvās ēkas
Rādītājs Gandrīz nulles enerģijas ēka LV Pasīvā ēka
Apkures enerģijas patēriņš gadā
≤ 60 kWh/m2 gadā (50..120m2)
≤ 50 kWh/m2 gadā (120..250m2)
≤ 40 kWh/m2 gadā (no 250m2)
[MK not.nr.222 no 08.04.2021.]
≤ 15 kWh/m2 gadā
Ventilācijas siltuma zudumu atgūšana
apkures periodā
no 16.04.2021. nav noteikts ≥ 75%
Gaisa pieplūde dzīvojamās istabās un
guļamistabās
3 m3/h uz m2 [LBN 231-15]
15-36 m3/h uz iedzīvotāju
[LVS EN 16798-1:2019]
30 m3/h
uz iedzīvotāju
Ēkas gaiscaurlaidība - būvfizikāls lielums,
kas raksturo ēkas izbūves kvalitāti un
nodrošina iespēju ēkā efektīvi kontrolēt
mikroklimatu un nodrošināt
energoefektivitātesprasības
q50 ≤ 1,5 m3/h uz m2
ēkām ar mehānisko ventilācijassistēmu,
kas aprīkota ar siltuma atguvesierīcēm
[LBN 002-19,
LVS EN 9972:2016, 2.metode]
n50 = 0,6 1/h
Telpu mikroklimatam jāatbilst
normatīviem
✓
[MK not.nr.222 no 08.04.2021.]
✓
Ir ierobežots primārās enerģijas
patēriņš un fosilā kurināmā izmantošana
✓
[MK not.nr.222 no 08.04.2021.]
✓
6
Gandrīz nulles enerģijas ēkā ir uzstādīto inženiersistēmu enerģiju patērējošas iekārtas, kuras
atbilst ekodizaina prasībām un kuru energomarķējums – vismaz A klasei, ja atbilstošas
energomarķējuma prasības ir noteiktas normatīvajos aktos [MK not.nr.222 no 08.04.2021.]
Ekodizaina prasības ventilācijas iekārtām
7
Ekodizaina prasības AVK iekārtām (siltuma atgūšana) definētā ES Regulā
Nr.1253/2014(no 07.07.2014.) ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu
2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībāmventilācijas iekārtām,
ieviešana divos soļos - no 01.01.2016. un paaugstinātas prasības no 01.01.2018.
Ekodizaina direktīvas prasības ventilatoru patērētai enerģijai un kopējai iekārtas
ventilātoru efektivitātei definēta ES Regulā Nr. 327/2011 (30.03.2011.) par Eiropas
Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/125/EK īstenošanuattiecībā uz
ekodizaina prasībāmventilatoriem, kurusdarbina motori ar elektrisko ieejas
jaudu no 125 W līdz 500 kW.
https://www.ptac.gov.lv/lv/ekodizaina-un-energomarkejuma-normativie-akti
Siltuma (ar vai bez mitruma) atguves ventilācijas iekārtās
8
https://estudijas.llu.lv/file.php/319/citi/brosura.pdf
Rotoratipa siltummaiņi
(reģeneratori)
Baterijutipa siltummaiņi
(starpsiltumnesējasiltummainis
«run around»)
Plākšņu tipa siltummaiņi (rekuperatori). Jāparedz atkausēšana!
https://www.renewableenergyhub.co.uk/main/heat-recovery-systems-information/types-of-heat-recovery-system/
https://www.carrier.com/residential/en/us/products/heat-pumps/
Siltumsūknis,
reversējams
https://database.passivehouse.com/en/
Gaisa apstrādes iekārtas ar siltuma atguvi
9
https://www.eurovent-certification.com/
https://database.passivehouse.com/en/
https://shop.systemair.com/en/save--vtr--500--r/p609923
Gaisa apstrādes iekārtas ar siltuma atguvi - centralizēti
10
https://www.dantherm.com/
11
Gaisa apstrādes iekārtas ar siltuma atguvi – lokāli
https://prana.org.ua
https://vents.ua/
http://www.mitsubishielectric.com/
https://www.siegenia.com/
12
Gaisa apstrādes iekārtas ar siltuma atguvi – lokāli
https://www.rehau.com/
2021
2021
Ventilācijas risinājumi – lokāli, mainīga virziena plūsma
13
Aukstā klimatā vidēji apkures periodā
~50% siltuma atguves efektivitāte,
Kondensācijas risks
https://vents.ua/
Siltuma atguve no ventilācijas karstā ūdens sagatavošanai
14
https://www.nibe.lv/
15
Gaisa apstrādes iekārtas ar baterijas tipa siltummaini
http://www.menerga.lv/
16
Gaisa apstrādes iekārtas ar siltumsūkni
https://www.komfovent.lv/lv/produkti/rhp-1300-u-c5-625
Paldies par uzmanību!
17
Ilze Dimdiņa, Mg.sc.ing.
AVK sistēmu projektētāja, Neatkarīgais eksperts ēku energoefektivitātes jomā
ilze.dimdina@gmail.com

More Related Content

What's hot

Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģijuKas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Sistēmas balansēšana
Sistēmas balansēšanaSistēmas balansēšana
Sistēmas balansēšana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Siltumapgādes sistēmu veidi daudzdzīvokļu ēkā
Siltumapgādes sistēmu veidi daudzdzīvokļu ēkāSiltumapgādes sistēmu veidi daudzdzīvokļu ēkā
Siltumapgādes sistēmu veidi daudzdzīvokļu ēkā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ventilācijas sistēmu veidi, dabiskā un hibrīdtipa ventilācija
Ventilācijas sistēmu veidi, dabiskā un hibrīdtipa ventilācijaVentilācijas sistēmu veidi, dabiskā un hibrīdtipa ventilācija
Ventilācijas sistēmu veidi, dabiskā un hibrīdtipa ventilācija
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Mikroģeneratora pieslēgšanas process AS “Sadales tīkls”
 Mikroģeneratora pieslēgšanas process AS “Sadales tīkls” Mikroģeneratora pieslēgšanas process AS “Sadales tīkls”
Mikroģeneratora pieslēgšanas process AS “Sadales tīkls”
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi
 Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi  Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi
Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Saules kolektori: pielietojuma perspektīvas mājsaimniecībās
Saules kolektori: pielietojuma perspektīvas mājsaimniecībāsSaules kolektori: pielietojuma perspektīvas mājsaimniecībās
Saules kolektori: pielietojuma perspektīvas mājsaimniecībās
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Regulējums elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai
Regulējums elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai Regulējums elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai
Regulējums elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Apkures automātika siltummezglā
Apkures automātika siltummezglāApkures automātika siltummezglā
Apkures automātika siltummezglā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Siltumapgādes sistēmu veidi
Siltumapgādes sistēmu veidi Siltumapgādes sistēmu veidi
Siltumapgādes sistēmu veidi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Vertikālas ass vēja ģeneratori
Vertikālas ass vēja ģeneratoriVertikālas ass vēja ģeneratori
Vertikālas ass vēja ģeneratori
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiemReglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
ALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanai
ALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanaiALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanai
ALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanai
Elektrumlv
 
Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo...
Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo...Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo...
Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Elektroauto pieejamība, izmaksas, izvēles kritēriji un autoparks
Elektroauto pieejamība, izmaksas, izvēles kritēriji un autoparksElektroauto pieejamība, izmaksas, izvēles kritēriji un autoparks
Elektroauto pieejamība, izmaksas, izvēles kritēriji un autoparks
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzībaZibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Elektrumlv
 
Energoefektivitāte ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmās: normatīvi ...
Energoefektivitāte ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmās: normatīvi ...Energoefektivitāte ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmās: normatīvi ...
Energoefektivitāte ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmās: normatīvi ...
Elektrumlv
 
Ēkas energoefektivitātes novērtējums - ko ņemt vērā
Ēkas energoefektivitātes novērtējums - ko ņemt vērāĒkas energoefektivitātes novērtējums - ko ņemt vērā
Ēkas energoefektivitātes novērtējums - ko ņemt vērā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijāmNormatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

What's hot (20)

Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģijuKas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju
 
Sistēmas balansēšana
Sistēmas balansēšanaSistēmas balansēšana
Sistēmas balansēšana
 
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process
 
Siltumapgādes sistēmu veidi daudzdzīvokļu ēkā
Siltumapgādes sistēmu veidi daudzdzīvokļu ēkāSiltumapgādes sistēmu veidi daudzdzīvokļu ēkā
Siltumapgādes sistēmu veidi daudzdzīvokļu ēkā
 
Ventilācijas sistēmu veidi, dabiskā un hibrīdtipa ventilācija
Ventilācijas sistēmu veidi, dabiskā un hibrīdtipa ventilācijaVentilācijas sistēmu veidi, dabiskā un hibrīdtipa ventilācija
Ventilācijas sistēmu veidi, dabiskā un hibrīdtipa ventilācija
 
Mikroģeneratora pieslēgšanas process AS “Sadales tīkls”
 Mikroģeneratora pieslēgšanas process AS “Sadales tīkls” Mikroģeneratora pieslēgšanas process AS “Sadales tīkls”
Mikroģeneratora pieslēgšanas process AS “Sadales tīkls”
 
Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi
 Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi  Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi
Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi
 
Saules kolektori: pielietojuma perspektīvas mājsaimniecībās
Saules kolektori: pielietojuma perspektīvas mājsaimniecībāsSaules kolektori: pielietojuma perspektīvas mājsaimniecībās
Saules kolektori: pielietojuma perspektīvas mājsaimniecībās
 
Regulējums elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai
Regulējums elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai Regulējums elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai
Regulējums elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai
 
Apkures automātika siltummezglā
Apkures automātika siltummezglāApkures automātika siltummezglā
Apkures automātika siltummezglā
 
Siltumapgādes sistēmu veidi
Siltumapgādes sistēmu veidi Siltumapgādes sistēmu veidi
Siltumapgādes sistēmu veidi
 
Vertikālas ass vēja ģeneratori
Vertikālas ass vēja ģeneratoriVertikālas ass vēja ģeneratori
Vertikālas ass vēja ģeneratori
 
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiemReglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem
 
ALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanai
ALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanaiALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanai
ALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanai
 
Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo...
Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo...Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo...
Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo...
 
Elektroauto pieejamība, izmaksas, izvēles kritēriji un autoparks
Elektroauto pieejamība, izmaksas, izvēles kritēriji un autoparksElektroauto pieejamība, izmaksas, izvēles kritēriji un autoparks
Elektroauto pieejamība, izmaksas, izvēles kritēriji un autoparks
 
Zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzībaZibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
 
Energoefektivitāte ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmās: normatīvi ...
Energoefektivitāte ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmās: normatīvi ...Energoefektivitāte ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmās: normatīvi ...
Energoefektivitāte ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmās: normatīvi ...
 
Ēkas energoefektivitātes novērtējums - ko ņemt vērā
Ēkas energoefektivitātes novērtējums - ko ņemt vērāĒkas energoefektivitātes novērtējums - ko ņemt vērā
Ēkas energoefektivitātes novērtējums - ko ņemt vērā
 
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijāmNormatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām
 

Similar to Ventilācija ar siltuma atgūšanu

Ventilācija privātmājā. Būtiskais
Ventilācija privātmājā. BūtiskaisVentilācija privātmājā. Būtiskais
Ventilācija privātmājā. Būtiskais
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu un publiskajās ēkās, to ietekme uz ēku ...
Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu un publiskajās ēkās, to ietekme uz ēku ...Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu un publiskajās ēkās, to ietekme uz ēku ...
Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu un publiskajās ēkās, to ietekme uz ēku ...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ar ko sākt? Kas ir energoaudits?
Ar ko sākt? Kas ir energoaudits?Ar ko sākt? Kas ir energoaudits?
Ar ko sākt? Kas ir energoaudits?
Elektrumlv
 
Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu mājās
Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu mājās Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu mājās
Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu mājās
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ugunsdrošības prasības dzīvojamām mājām 
Ugunsdrošības prasības dzīvojamām mājām Ugunsdrošības prasības dzīvojamām mājām 
Ugunsdrošības prasības dzīvojamām mājām 
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ugunsdrošības noteikumu ievērošana daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās
 Ugunsdrošības noteikumu ievērošana daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās Ugunsdrošības noteikumu ievērošana daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās
Ugunsdrošības noteikumu ievērošana daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Izdales materiāls: gaiss-ūdens siltumsūkņu ekspluatācijas pieredze Latvijā
Izdales materiāls: gaiss-ūdens siltumsūkņu ekspluatācijas pieredze LatvijāIzdales materiāls: gaiss-ūdens siltumsūkņu ekspluatācijas pieredze Latvijā
Izdales materiāls: gaiss-ūdens siltumsūkņu ekspluatācijas pieredze Latvijā
Elektrumlv
 
jautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesā
jautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesājautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesā
jautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskā dokumen...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskā dokumen...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskā dokumen...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskā dokumen...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ventilācija daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pēc renovācijas
Ventilācija daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pēc renovācijas Ventilācija daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pēc renovācijas
Ventilācija daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pēc renovācijas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ieteikumi kvalitatīvu energoauditu sagatavošanai
Ieteikumi kvalitatīvu energoauditu sagatavošanai Ieteikumi kvalitatīvu energoauditu sagatavošanai
Ieteikumi kvalitatīvu energoauditu sagatavošanai
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ēku enorgoefektivitātes novērtējums.
Ēku enorgoefektivitātes novērtējums. Ēku enorgoefektivitātes novērtējums.
Ēku enorgoefektivitātes novērtējums.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...
Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...
Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu māju fasādes siltināšana. Kļūdas aprēķinos un risnājumos.
Daudzdzīvokļu māju fasādes siltināšana. Kļūdas aprēķinos un risnājumos.Daudzdzīvokļu māju fasādes siltināšana. Kļūdas aprēķinos un risnājumos.
Daudzdzīvokļu māju fasādes siltināšana. Kļūdas aprēķinos un risnājumos.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskās dokume...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskās dokume...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskās dokume...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskās dokume...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Notekūdeņu siltuma potenciāls ēku energoapgādē
Notekūdeņu siltuma potenciāls ēku energoapgādēNotekūdeņu siltuma potenciāls ēku energoapgādē
Notekūdeņu siltuma potenciāls ēku energoapgādē
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts.Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

Similar to Ventilācija ar siltuma atgūšanu (20)

Ventilācija privātmājā. Būtiskais
Ventilācija privātmājā. BūtiskaisVentilācija privātmājā. Būtiskais
Ventilācija privātmājā. Būtiskais
 
Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu un publiskajās ēkās, to ietekme uz ēku ...
Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu un publiskajās ēkās, to ietekme uz ēku ...Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu un publiskajās ēkās, to ietekme uz ēku ...
Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu un publiskajās ēkās, to ietekme uz ēku ...
 
Ar ko sākt? Kas ir energoaudits?
Ar ko sākt? Kas ir energoaudits?Ar ko sākt? Kas ir energoaudits?
Ar ko sākt? Kas ir energoaudits?
 
Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu mājās
Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu mājās Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu mājās
Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu mājās
 
Ugunsdrošības prasības dzīvojamām mājām 
Ugunsdrošības prasības dzīvojamām mājām Ugunsdrošības prasības dzīvojamām mājām 
Ugunsdrošības prasības dzīvojamām mājām 
 
Ugunsdrošības noteikumu ievērošana daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās
 Ugunsdrošības noteikumu ievērošana daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās Ugunsdrošības noteikumu ievērošana daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās
Ugunsdrošības noteikumu ievērošana daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās
 
Izdales materiāls: gaiss-ūdens siltumsūkņu ekspluatācijas pieredze Latvijā
Izdales materiāls: gaiss-ūdens siltumsūkņu ekspluatācijas pieredze LatvijāIzdales materiāls: gaiss-ūdens siltumsūkņu ekspluatācijas pieredze Latvijā
Izdales materiāls: gaiss-ūdens siltumsūkņu ekspluatācijas pieredze Latvijā
 
jautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesā
jautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesājautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesā
jautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesā
 
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskā dokumen...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskā dokumen...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskā dokumen...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskā dokumen...
 
Ventilācija daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pēc renovācijas
Ventilācija daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pēc renovācijas Ventilācija daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pēc renovācijas
Ventilācija daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pēc renovācijas
 
Ieteikumi kvalitatīvu energoauditu sagatavošanai
Ieteikumi kvalitatīvu energoauditu sagatavošanai Ieteikumi kvalitatīvu energoauditu sagatavošanai
Ieteikumi kvalitatīvu energoauditu sagatavošanai
 
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
 
Ēku enorgoefektivitātes novērtējums.
Ēku enorgoefektivitātes novērtējums. Ēku enorgoefektivitātes novērtējums.
Ēku enorgoefektivitātes novērtējums.
 
Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...
Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...
Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...
 
Daudzdzīvokļu māju fasādes siltināšana. Kļūdas aprēķinos un risnājumos.
Daudzdzīvokļu māju fasādes siltināšana. Kļūdas aprēķinos un risnājumos.Daudzdzīvokļu māju fasādes siltināšana. Kļūdas aprēķinos un risnājumos.
Daudzdzīvokļu māju fasādes siltināšana. Kļūdas aprēķinos un risnājumos.
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskās dokume...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskās dokume...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskās dokume...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskās dokume...
 
Notekūdeņu siltuma potenciāls ēku energoapgādē
Notekūdeņu siltuma potenciāls ēku energoapgādēNotekūdeņu siltuma potenciāls ēku energoapgādē
Notekūdeņu siltuma potenciāls ēku energoapgādē
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts.Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts.
 
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumiĪpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanasVentilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitoringsAtjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšanaApmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanāNamu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanasLOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēmEfektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitātiDarbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijāmTipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanasViltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
 
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
 
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumiĪpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
 
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
 
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanasVentilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
 
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitoringsAtjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
 
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšanaApmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
 
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
 
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
 
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanāNamu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
 
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanasLOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
 
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēmEfektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
 
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitātiDarbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
 
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
 
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijāmTipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
 
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
 
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
 
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanasViltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
 
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
 

Ventilācija ar siltuma atgūšanu

 • 2. Ventilācija ir obligāta cilvēka un ēkas veselībai 2 Nepietiekamasventilācijassekas: - paaugstināts mitrumstelpās; - kondensātarisks; - konstrukciju bojājumi; - slimības izraisošas sekas – pelējumasēnītes, putekļu ērcītes - svaiga gaisa pieplūde dzīvojamāstelpās - gaisa nosūce no virtuvesun sanmezgliem
 • 3. 3 Logu atvēršana ir telpu vēdināšana ar īslaicīgu efektu un nav pietiekama nepārtrauktai cilvēka un konstrukciju veselīgas vides nodrošināšanai! Logu atvēršana NAV ventilācija! Siltinātā vai labi blīvētā ēkā pēc loga aizvēršanas cilvēka radītais piesārņojums atgūst paaugstinātu līmeni ~ 30 minūšu laikā! Caur atvērtu logu intensīvi tiek zaudēts siltums – siltuma zudumi pieaug nekontrolēti! ..viszaļākā enerģija ir tā, kas nav patērēta.. VESELĪBA!
 • 4. 4 LR MK noteikumi Nr.310 no 16.06.2016., Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”, atsauces uz: LVS EN 16798-1:2019 "Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 1. daļa: Telpu mikroklimataievadesparametri ēku energoefektivitātesprojektēšanai un novērtēšanai, ņemot vērā telpu gaisa kvalitāti, temperatūrasrežīmu, apgaismojumuun akustiku. M1-6 modulis" LVS EN ISO 7730:2006 Siltuma vides ergonomika. Termālā komforta analītiskanoteikšana un interpretācija, izmantojot paredzamā vidējā balsojuma(PMV) un paredzamā neapmierinātopersonu procenta (PPD) indeksu kalkulāciju un lokālātermālākomforta kritērijus (angliski) u.c. prasības. LR MK noteikumi Nr.280 no 25.06.2019., Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” IV. Ēku gaiscaurlaidībaun energoefektivitātes rādītāji 20. Būves gaiscaurlaidība ir būvfizikāls lielums, kas raksturo ēkas izbūves kvalitāti un nodrošinaiespējuēkā efektīvi kontrolēt mikroklimatu un nodrošinātenergoefektivitātes prasības. LR MK noteikumi Nr. 222 (08.04.2021., spēkā no 16.04.2021.) «Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi» atsauces uz: LVS EN 16798-1:2019 "Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 1. daļa: Telpu mikroklimataievadesparametri ēku energoefektivitātesprojektēšanai un novērtēšanai, ņemot vērā telpu gaisa kvalitāti, temperatūrasrežīmu, apgaismojumuun akustiku. M1-6 modulis" .. gaisa apmaiņasnosacījumi telpās,kad tajās uzturas cilvēki,nav mazāki parIII kategorijas līmeni .. LR MK noteikumi Nr.238 no 19.04.2016., «Ugunsdrošības noteikumi» Ventilācijas prasības - normatīvie akti
 • 5. Energoefektīva ēka ar ventilāciju ar siltuma atgūšanu http://www.passivehouse.lv/ http://passiv.de/ 5
 • 6. Gandrīz nulles enerģijas ēkas un Pasīvās ēkas Rādītājs Gandrīz nulles enerģijas ēka LV Pasīvā ēka Apkures enerģijas patēriņš gadā ≤ 60 kWh/m2 gadā (50..120m2) ≤ 50 kWh/m2 gadā (120..250m2) ≤ 40 kWh/m2 gadā (no 250m2) [MK not.nr.222 no 08.04.2021.] ≤ 15 kWh/m2 gadā Ventilācijas siltuma zudumu atgūšana apkures periodā no 16.04.2021. nav noteikts ≥ 75% Gaisa pieplūde dzīvojamās istabās un guļamistabās 3 m3/h uz m2 [LBN 231-15] 15-36 m3/h uz iedzīvotāju [LVS EN 16798-1:2019] 30 m3/h uz iedzīvotāju Ēkas gaiscaurlaidība - būvfizikāls lielums, kas raksturo ēkas izbūves kvalitāti un nodrošina iespēju ēkā efektīvi kontrolēt mikroklimatu un nodrošināt energoefektivitātesprasības q50 ≤ 1,5 m3/h uz m2 ēkām ar mehānisko ventilācijassistēmu, kas aprīkota ar siltuma atguvesierīcēm [LBN 002-19, LVS EN 9972:2016, 2.metode] n50 = 0,6 1/h Telpu mikroklimatam jāatbilst normatīviem ✓ [MK not.nr.222 no 08.04.2021.] ✓ Ir ierobežots primārās enerģijas patēriņš un fosilā kurināmā izmantošana ✓ [MK not.nr.222 no 08.04.2021.] ✓ 6 Gandrīz nulles enerģijas ēkā ir uzstādīto inženiersistēmu enerģiju patērējošas iekārtas, kuras atbilst ekodizaina prasībām un kuru energomarķējums – vismaz A klasei, ja atbilstošas energomarķējuma prasības ir noteiktas normatīvajos aktos [MK not.nr.222 no 08.04.2021.]
 • 7. Ekodizaina prasības ventilācijas iekārtām 7 Ekodizaina prasības AVK iekārtām (siltuma atgūšana) definētā ES Regulā Nr.1253/2014(no 07.07.2014.) ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībāmventilācijas iekārtām, ieviešana divos soļos - no 01.01.2016. un paaugstinātas prasības no 01.01.2018. Ekodizaina direktīvas prasības ventilatoru patērētai enerģijai un kopējai iekārtas ventilātoru efektivitātei definēta ES Regulā Nr. 327/2011 (30.03.2011.) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/125/EK īstenošanuattiecībā uz ekodizaina prasībāmventilatoriem, kurusdarbina motori ar elektrisko ieejas jaudu no 125 W līdz 500 kW. https://www.ptac.gov.lv/lv/ekodizaina-un-energomarkejuma-normativie-akti
 • 8. Siltuma (ar vai bez mitruma) atguves ventilācijas iekārtās 8 https://estudijas.llu.lv/file.php/319/citi/brosura.pdf Rotoratipa siltummaiņi (reģeneratori) Baterijutipa siltummaiņi (starpsiltumnesējasiltummainis «run around») Plākšņu tipa siltummaiņi (rekuperatori). Jāparedz atkausēšana! https://www.renewableenergyhub.co.uk/main/heat-recovery-systems-information/types-of-heat-recovery-system/ https://www.carrier.com/residential/en/us/products/heat-pumps/ Siltumsūknis, reversējams
 • 9. https://database.passivehouse.com/en/ Gaisa apstrādes iekārtas ar siltuma atguvi 9 https://www.eurovent-certification.com/ https://database.passivehouse.com/en/ https://shop.systemair.com/en/save--vtr--500--r/p609923
 • 10. Gaisa apstrādes iekārtas ar siltuma atguvi - centralizēti 10 https://www.dantherm.com/
 • 11. 11 Gaisa apstrādes iekārtas ar siltuma atguvi – lokāli https://prana.org.ua https://vents.ua/ http://www.mitsubishielectric.com/ https://www.siegenia.com/
 • 12. 12 Gaisa apstrādes iekārtas ar siltuma atguvi – lokāli https://www.rehau.com/ 2021 2021
 • 13. Ventilācijas risinājumi – lokāli, mainīga virziena plūsma 13 Aukstā klimatā vidēji apkures periodā ~50% siltuma atguves efektivitāte, Kondensācijas risks https://vents.ua/
 • 14. Siltuma atguve no ventilācijas karstā ūdens sagatavošanai 14 https://www.nibe.lv/
 • 15. 15 Gaisa apstrādes iekārtas ar baterijas tipa siltummaini http://www.menerga.lv/
 • 16. 16 Gaisa apstrādes iekārtas ar siltumsūkni https://www.komfovent.lv/lv/produkti/rhp-1300-u-c5-625
 • 17. Paldies par uzmanību! 17 Ilze Dimdiņa, Mg.sc.ing. AVK sistēmu projektētāja, Neatkarīgais eksperts ēku energoefektivitātes jomā ilze.dimdina@gmail.com