Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

3

Share

Download to read offline

Automatische classificatie

Download to read offline

Automatisch metadateren - categoriseren en verrijken van digitale informatie
Workshop bij VOGIN-IP-lezing 2019 (21 maart)

Automatische classificatie

 1. 1. eric sieverts VOGIN-IP-lezing 21 maart 2019 automatisch metadateren: categoriseren & verrijken van digitale informatie http://sieverts.pbworks.com/f/welcome.html | sieverts@gmail.com | @sieverts
 2. 2. automatisch metadateren? wat verstaan we daaronder? het is eigenlijk "verrijken": • woorden in een document automatisch verrijken met betekenis • documenten automatisch classificeren (verrijken met metadata)  waarom?  wat? - materialen  hoe? - doelen - methoden - technieken VOGIN-IP-lezing - 21 maart 2019 zie ook: hoofdstuk 10 van open textbook "Maak het vindbaar"
 3. 3. waarom handmatig metadateren/ontsluiten is duur – vooral inhoudelijk toegankelijk maken kost veel tijd per document het is te veel om het handmatig te doen – er komen steeds meer documenten – er komen steeds meer nieuwsberichten – er komt steeds meer langs op twitter en sociale media de aanwas gaat te snel om het handmatig te kunnen doen – twitter is niet bij te houden VOGIN-IP-lezing - 21 maart 2019
 4. 4. voorbeeld sentiment detection veel: alles in nieuws en sociale media snel: kan elk uur veranderen in principe maar 2 categorieën: VOGIN-IP-lezing - 21 maart 2019
 5. 5. wat soorten (digitaal) materiaal: • tekstdocumenten – artikelen – mail – bedrijfsdocumenten – social media uitingen – .... • “documenten” zonder tekst – foto's – video – geluid waarom onderscheid? • omdat je er verschillende dingen mee kan • omdat ze verschillende technieken vereisen VOGIN-IP-lezing - 21 maart 2019
 6. 6. hoe : doel / methode / techniek twee doelen: • named entity recognition (woorden/namen in documenten verrijken met betekenis) • classificatie (documenten verrijken met categorieaanduiding) twee methoden: • rule based (door mensen opgestelde indelingsregels) • training (computer leert zelf uit voorbeelden – machine learning) technieken: • taaltechnieken (NLP) • statistiek (tf*idf) • machine learning VOGIN-IP-lezing - 21 maart 2019
 7. 7. doelen globaal twee doelen (en toepassingen) • named entity recognition : speciale begrippen (entiteiten) in documentinhoud ontdekken / herkennen bepaalde typen woorden (persoonsnaam, plaatsnaam, bedrijfsnaam, productnaam, gebeurtenis e.d.) worden herkend, gemarkeerd en eventueel gelinkt aan achtergrondinformatie • karakterisering aan documenten toevoegen (thesaurustermen, categorieën, korte beschijvingen) op basis van analyse van documentinhoud wordt die gematcht met beschikbare termen of categorieën, zodat document ingedeeld of van termen voorzien kan worden VOGIN-IP-lezing - 21 maart 2019
 8. 8. named entity recognition • speciale begrippen (entiteiten) worden in documentinhoud herkend • maakt daartoe gebruik van – lijsten, databases e.d. met persoonsnamen, plaatsnamen, bedrijfsnamen, productnamen, gebeurtenissen e.d. (bijvoorbeeld Wikidata) – natuurlijke taalanalyse (o.a. voor bepaling woordsoorten) – machine learning; bijvoorbeeld voor disambigueren • jaguar: dier / auto • einstein: albert / alfred • cricket: dier / sport VOGIN-IP-lezing - 21 maart 2019 albert alfred
 9. 9. The Calais Web Service automatically creates rich semantic metadata Named Entities Facts Events voorbeeld systeem voor named entity recognition
 10. 10. herkennen van "entiteiten" example: article from NYTimes to be analysed >> 12
 11. 11. NYTimes article analysed by "Open Calais" http://www.opencalais.com/opencalais-demo/ ook globale categorieën
 12. 12. oefening named entity recognition • Automatische "entity recognition" met "OpenCalais" (plus ook onderwerpsclassificatie) Ga naar http://www.opencalais.com/opencalais-demo/ • Eenvoudig "entity recognition" tool "Annie". Ga naar http://services.gate.ac.uk/annie/ • Toepassing in onderzoeksportal KB Ga naar http://www.kbresearch.nl/xportal Zie uitgedeelde opdrachten voor details VOGIN-IP-lezing - 21 maart 2019
 13. 13. automatisch classificeren / verrijken van (tekst-)documenten toevoegen van karakterisering in feite geautomatiseerde inhoudelijke ontsluiting vooral gebruikt voor: – toevoegen van trefwoorden / categorieën / classificatiecodes daarnaast ook mogelijk voor: – genereren van “signature”: verzameling van meest identificerende termen uit een document (zie http://fivefilters.org/term-extraction/) – genereren van samenvatting van tekst (zie http://freesummarizer.com/) [oefening volgt zo mogelijk later] VOGIN-IP-lezing - 21 maart 2019
 14. 14. http://fivefilters.org/term-extraction/
 15. 15. http://freesummarizer.com/
 16. 16. toevoegen van trefwoorden / categorieën globaal twee methoden: • op basis van (vaak handmatig opgestelde) kennisregels (veel "if .... then ...." of Boolean queries) • op basis van training door voorbeelddocumenten "machine learning" omdat werkelijkheid meestal te complex is, met te veel afhankelijkheden, om die te beschrijven in een hanteerbaar aantal "if … then's" VOGIN-IP-lezing - 21 maart 2019
 17. 17. kennisregel voor klasse kan bijv. complexe boolean query zijn Childhood Obesity ((child* OR adolescent* OR youth OR girl* OR boy*) NEAR/5 obesity) OR ((obesity NEAR/5 (prevent* OR trend OR challenge OR solving OR solution OR prevalence)) NEAR/10 (child* OR youth* OR adolescent* OR girl* OR boy*)) OR (("healthy weight" OR overweight OR obese) NEAR/5 (child* OR adolescent* OR youth)) OR (("body mass index" OR BMI) NEAR/5 (child* OR adolescent* OR youth)) OR ((child* OR adolescent* OR youth) NEAR/5 ("healthy habits" OR "healthy behavior*" OR (health* NEAR/5 eat*))) OR ("dietary guidelines" NEAR/5 (child* OR youth* OR adolescent* OR girl* OR boy*)) ("nutritional standards" NEAR/5 (school NEAR/5 (meal* OR lunch* OR snack* OR breakfast*))) OR (("sweet* beverage*" OR (sugar* NEAR/5 drink*)) NEAR/5 school* NEAR/10 (kids OR child* OR adolescent* OR youth)) OR (obesity NEAR/5 prevent*) OR ((lower OR reduce) NEAR/5 obesity) OR ("healthy weight commitment" NEAR/5 (child* OR adolescent* OR youth)) OR ("active living research" NEAR/5 (child* OR adolescent* OR youth)) OR (("physical activity" OR "physical education" OR "physically active" OR "physical fitness") NEAR/10 (child* OR adolescent* OR youth* OR girl* OR boy* OR school*)) OR ((activity OR "activity pattern*") NEAR/5 (child* OR adolescent* OR youth* OR girl* OR boy*))
 18. 18. kennisregels opstellen • kennisregels opstellen is arbeidsintensief • lijkt wat achterhaald door succes van "machine learning" technieken • toch soms nog toegepast bijv. IPTC (International Press Telecommunications Council) heeft Media Topics taxonomy (voor het classificeren van nieuws) met kennisregels geautomatiseerd VOGIN-IP-lezing - 21 maart 2019
 19. 19. machine learning techniek voor toepassing van "machine learning" bestaan allerlei verschillende technieken welke de beste is, hangt onder meer af van: • aard van het materiaal (voor tekst heel anders dan voor beeldherkenning) • soort toepassing (bij "sentiment" of "spam" detectie [2 klassen] heel anders dan bij "topics" [>1000 klassen] ) vooraf blijkt slecht te voorspellen welke van de vele mogelijke toe te passen technieken voor een bepaalde taak het beste zal werken VOGIN-IP-lezing - 21 maart 2019
 20. 20. laat de software zelf uitzoeken wat er te herkennen valt • enkele toepassingen – rubriceren van nieuws, oktrooien, wetenschappelijke artikelen (zie: http://www.slideshare.net/suzanv/automatische-classificatie-van-teksten) – spamdetectie – taalherkenning – genreclassificatie – interpretatie wat zoeker met zoekvraag bedoelt (Google Rankbrain) – medische diagnose (radiologische beelden, symptomen, …) – spraakherkenning – zelfrijdende auto – predictive policing – …. VOGIN-IP-lezing - 21 maart 2019 intermezzo machine learning
 21. 21. laat de software zelf uitzoeken wat er te herkennen valt • supervised : bij elk trainingsitem "zeg je" - expliciet of impliciet - wat het is, tot welke categorie het behoort dat zijn de meeste verdere toepassingen in deze workshop gevaar: bias in trainingsmateriaal kan bijv. vooroordelen aanleren • unsupervised : de software moet alles zelf uitzoeken, patronen vinden e.d. bijvoorbeeld documentclustering (zoals bij metazoekmachines Yippy en Carot2) VOGIN-IP-lezing - 21 maart 2019 intermezzo machine learning
 22. 22. automatisch gegenereerde clusters unsupervised
 23. 23. unsupervised
 24. 24. VOGIN-IP-lezing - 21 maart 2019 Bron: Mathworks.com intermezzo machine learning
 25. 25. vaak toegepaste technieken: • diepe neurale netwerken (netwerk van teruggekoppelde virtuele "neuronen" in vele lagen, voor analyse van de verschillende te gebruiken features) • decision trees (genereert beslisbomen van als/dan regels) • naïve bayes (berekent de kans op het voorkomen van elke term, gegeven elke categorie, op basis van voorkomens daarvan in trainingsdata) • >> VOGIN-IP-lezing - 21 maart 2019 intermezzo machine learning
 26. 26. vaak toegepaste technieken: • support vector machines (zoekt verschil tussen twee categorieën door voorbeelden uit trainingsdata te nemen die als vectoren net op de grens daartussen liggen) • k-nearest neighbours (vindt voorbeelden in de trainingsdata die het meest lijken op het te classificeren document) • regressie algoritmes (o.a. voor numerieke voorspellingen) VOGIN-IP-lezing - 21 maart 2019 je kunt werken met een experimentele omgeving waar je methoden kunt vergelijken, bijvoorbeeld Scikit-learn in Python in Rapidminer-studio data- en textmining applicatie zitten ook diverse machine learning tools voor tekstclassificatie intermezzo machine learning
 27. 27. producten waarmee je uiteenlopende toepassingen kunt bouwen • IBM Watson "suite of enterprise-ready AI services, applications and tooling" – versloeg de kampioenen van Jeopardy (2011) – gebruik voor medische toepassingen – bij banken, technische bedrijven, …. • Google TensorFlow open source framework en software library enkele toepassingen door Google: – Rankbrain – interpreteert o.a. zoekvragen – Deepmind – gespecialiseerd in games, versloeg wereldkampioen go, Lee Sedol (2016) intermezzo machine learning VOGIN-IP-lezing - 21 maart 2019
 28. 28. machine learning toepassing stappen bij een supervised learning toepassing 1. taak definiëren 2. bepalen welke kenmerken (features) systeem moet bekijken 3. materiaal voorbewerken 4. trainingsmateriaal selecteren 5. systeem analyseert trainingsdocumenten (feature extraction) 6. systeem wordt getraind door matchen van trainings- documenten met “klassen” (supervised learning) 7. systeem evalueren door testdocumenten te laten "klasseren" 8. systeem "bijleren" bij probleemgevallen 9. nieuwe documenten laten “klasseren” VOGIN-IP-lezing - 21 maart 2019
 29. 29. wat moet gekarakteriseerd worden? – hele documenten – afzonderlijke hoofdstukken/secties – afzonderlijke alinea's – afzonderlijke zinnen – afbeeldingen uit welke categorieën/klassen moet gekozen? – weinig klassen – flink aantal klassen in platte lijst – veel klassen in hiërarchische structuur – te gebruiken taxonomie / thesaurus 1. taak definiëren VOGIN-IP-lezing - 21 maart 2019
 30. 30. welke kenmerken in het trainingsmateriaal moeten geanalyseerd worden voor het leer- en matchingproces • voor tekstdocumenten zullen dat kenmerken van de tekst in de documenten zijn – voor (wetenschappelijke) artikelen of nieuws gewoon de woorden – voor spamdetectie en sentimentanalyse misschien ook voorkomen van hoofdletters en leestekens • voor beeldherkenning zullen dat bijvoorbeeld vormen, kleuren, contouren, patronen, textuur e.d. zijn – voor persoonsherkenning bovendien specifieke gezicht- gerelateerde kenmerken in kant-en-klare tools is dat al voorgeprogrammeerd 2. features bepalen VOGIN-IP-lezing - 21 maart 2019
 31. 31. • losse woorden in tekst herkenbaar maken (tokenization) • stopwoorden of speciale tekens verwijderen? (wel / niet / welke) • verfijning door taaltechnologische analyse (NLP) software doet zinsontleding (POS) en herkent o.a. woordsoorten, woordstammen, samenstellingen, "noun / lexical phrases", enz. vooral ten behoeve van "normalisatie”: – Morfologisch: manager, gemanaged – Decompounding: hockeytoernooi → hockey, toernooi – Noun phrases: information retrieval, opwarming van de aarde – Syntactisch: energiebesparing, besparing van energie – Semantisch: transport, vervoer o.a. om bij statistische analyse die varianten te kunnen samennemen in kant-en-klare tools is dat al voorgeprogrammeerd 3. voorbewerken VOGIN-IP-lezing - 21 maart 2019
 32. 32. • kies materiaal voor elke categorie • kies materiaal dat al gecategoriseerd is • liefst vele tientallen tot enkele honderden voorbeelden per categorie • bij moeilijk probleem meer voorbeelden • liefst geen materiaal dat tot meer categorieën behoort 4. selecteren trainingsmateriaal VOGIN-IP-lezing - 21 maart 2019
 33. 33. voorbeeld trainingsmateriaal voor spamdetectie – 2 categorieën
 34. 34. voorbeeld trainingsmateriaal voor wetenschappelijke onderwerpen veel onderwerpen waarvoor de voorbeelddocumenten volgens boomstructuur in mappen in filesysteem
 35. 35. 5. analysetechnieken • het hangt af van de te gebruiken kenmerken (features) welke analysemethoden moeten worden toegepast • hier voorlopig even over toepassingen die kenmerken van tekst gebruiken in kant-en-klare tools is dat al voorgeprogrammeerd VOGIN-IP-lezing - 21 maart 2019
 36. 36. analysetechnieken - statistiek technieken voor analyse van tekstdocumenten 1. statistiek van document wordt “profiel” (soort vingerafdruk) gemaakt door extractie van meest karakteristieke woorden en bepaling van hun "gewicht", meestal op basis van relatieve woordfrequenties tf idf : term-frequentie x inverse document frequentie; levert termen die in document vaker voorkomen maar die verder zeldzaam zijn VOGIN-IP-lezing - 21 maart 2019
 37. 37. tfidf analyse • tf = term frequentie computer turft van alle woorden in document hoe vaak ze voorkomen • idf = inverse document frequentie (df) computer zoekt op in hoeveel andere documenten dat woord voorkomt • computer deelt term frequentie door document frequentie ("invers = delen door") compensatie voor hoge tf van algemeen voorkomende woorden voorbeeld: in praktijk vaak nog verfijning door logaritmes in formule te verwerken bijv.: idf = log N/df waar N=totaal aantal documenten woord tf df tfidf log . de 30 40.000 0,00075 0,99 in 15 30.000 0,00050 1,14 compensatie 1 40 0,025 3,40 vingerafdruk 2 16 0,125 4,94
 38. 38. voorbeeld van gemaakte “fingerprints” bij Collexis
 39. 39. technieken voor analyse van documenten 2. regels (ook voor "profiel") software bepaalt op basis van vaste - handmatig ingestelde - regels welke termen karakteristiek zijn voor (bepaalde aspecten van) de inhoud van een document • omdat ze in de titel staan • omdat ze met hoofdletters zijn geschreven • omdat ze in een vastgelegd rijtje woorden voorkomen • vanwege markup-tags • …... analysetechnieken – rule based VOGIN-IP-lezing - 21 maart 2019
 40. 40. 6. trainen van systeem thesaurus trainingsdocumenten analyse module “vinger- afdrukken” trainings module  Joop van Gent, Irion
 41. 41. trainen van systeem thesaurus trainingsdocumenten analyse module trainings module verrijking van thesaurus “vinger- afdrukken”  Joop van Gent, Irion
 42. 42. classificeren met systeem verrijkte thesaurusnieuwe documenten analyse module “vinger- afdrukken” classificatie module  Joop van Gent, Irion klasse 1 klasse 2 klasse 3
 43. 43. matchen van documenten met klassen vergelijking van vingerafdruk van (nieuw) document met vingerafdrukken van alle klassen (thesaurustermen) – matching bijvoorbeeld met “vector-model” ingestelde drempelwaarden bepalen vaak – betrouwbaarheid van toekenning – aantal toegekende klassen (maximaal/minimaal) denk ook hier aan 80/20 regel – hoe hoger de ingestelde betrouwbaarheidsdrempel, hoe meer handmatig te verwerken twijfelgevallen (en omgekeerd) VOGIN-IP-lezing - 21 maart 2019
 44. 44. 7. classificeren van testdocumenten verrijkte thesaurus test documenten analyse module “profielen” classificatie module gecategoriseerde documenten  Joop van Gent, Irion
 45. 45. met begrippen recall en precisie recall = # correct geklasseerd / # relevant (A/A+C) precisie= # correct geklasseerd / # geklasseerd (A/A+B) vb: Er zijn totaal 10 documenten over onderwerp X (A+C = 10), 6 daarvan zijn als zodanig geklasseerd (A = 6) >> recall = 60% Er zijn 8 documenten als X geklasseerd (A+B = 8), 6 daarvan gaan echt over X (A = 6) >> precisie = 75% beoordeling van test VOGIN-IP-lezing - 21 maart 2019 relevant voor klasse niet relevant voor klasse totaal geklasseerd # correct A # niet correct B (false positives) # geklasseerd A+B niet geklasseerd # niet correct C (false negatives) #correct # niet geklasseerd totaal # relevant A+C # niet relevant
 46. 46. het resultaat is nooit perfect: • > 90% zou erg mooi zijn, maar 60-80% is realistischer • vaak is er afweging tussen belang van precisie en recall kwaliteit hangt af van • moeilijkheid van de taak: hoe meer categorieën, hoe moeilijker • hoeveelheid trainingsdocumenten (per categorie tientallen, maar liever honderden documenten nodig) • lengte van de documenten: korte documenten zijn moeilijker te classificeren analyseer waar de problemen zitten en probeer daar iets aan te doen (dat was stap 8) beoordeling van test VOGIN-IP-lezing - 21 maart 2019
 47. 47. 9. classificeren met systeem verrijkte thesaurus nieuwe documenten analyse module “profielen” verrijkte documenten  Joop van Gent, Irion classificatie module
 48. 48. voorbeeld: PDF document geanalyseerd met Dewey Classifier
 49. 49. resultaat van analyse van PDF document
 50. 50. uit keynote van Joseph Busch "The newest technologies for automatic tagging" (Taxonomy Bootcamp Londen, 10/2017 en VOGIN-IP-lezing Amsterdam, 3/2018) maar .... hoe kwam hij aan die getallen? nog om over na te denken .... Indexer Inconsistency: 70% Automated Tools Consistency: 80% How to generate complete and consistent metadata VOGIN-IP-lezing - 21 maart 2019
 51. 51. toepassing / producten • LexisNexis: voorziet Engelstalige krantenartikelen van trefwoorden • PoolParty: suite van applicaties • Irion Classify: enterprise collecties indelen in onderwerps-categorieën • NorthernLight: idem • Smartlogic: idem • HP/Autonomy: idem
 52. 52. producten met demo's en eigenschappen Tool Demo URL Aylien https://developer.aylien.com/text-api-demo Data Harmony http://demo.newsindexer.com/ IBM Watson https://natural-language-understanding-demo.ng.bluemix.net/ Intellexer http://demo.intellexer.com/ Lexalytics https://www.lexalytics.com/demo Meaning Cloud https://www.meaningcloud.com/demo PoolParty PowerTagging https://drupal.poolparty.biz/powertagging Text Razor https://www.textrazor.com/demo Methods Concept Searching Data Harmony Expert System Mondeca PoolParty SmartLogic Aylien Cogito Intelligence IBMWatson NLP Intellexer Lexalytics Meaning Cloud Entity extraction X X X X X X X X X X Sentiment analysis X X X X X X Keyword extraction X X X X X X X Summarization X X X X X Predefined Boolean queries X X X X X X X X Trained categorizers X X X X X X X Statistical categorizers X X X API X X X X X X X X X X X © Joseph Busch VOGIN-IP-2018
 53. 53. oefening automatische classificatie 1. Automatische toekenning van Dewey Decimale Classificatie met ACT-DL Ga naar http://act-dl.base-search.net/ Engelse of Duitse teksten classificeren met Dewey Decimale Classificatie 2. Automatische trefwoordtoekenning voor een catalogus Ga naar het Finse Annif http://annif.org/ Aan ingeplakte stukken Engelse (of Finse) tekst trefwoorden toekennen 3. Automatische toekenning van thesaurustermen met Climate Tagger Ga naar de website http://api.climatetagger.net/demo/ Thesaurustermen toekennen an klimaatgerelateerde teksten 4. Automatische genrebepaling (KB) op http://www.kbresearch.nl/genre/ 5. Bepaling leesbaarheidsniveau van teksten op https://wizescan.com/ 6. Zie eventueel nog de in de vorige sheet genoemde demo-systemen Zie uitgedeelde opdrachten voor meer details VOGIN-IP-lezing - 21 maart 2019
 54. 54. • ook wel: "opinion mining" • probeert de houding (attitude) van de auteur van een tekst vast te stellen (in twitterberichten, mailtjes, facebook, blogs e.d.) • meestal drie mogelijkheden (positief – negatief – onbepaald) soms ook "polarity" in getal uitgedrukt • soms maar heel korte teksten (twitter) • verdere uitdagingen: – mensen uiten opinies op complexe manier – tekst is vaak multi-interpretabel • sarcasme, ironie, insinuatie • expressiviteit, taalgebruik (‘straattaal’ ) – subjectiviteit – fake / spam reviews – …. sentiment analysis VOGIN-IP-lezing - 21 maart 2019
 55. 55. • werkt soms eenvoudig op basis van regels (als bepaalde woorden voorkomen, dan ….) • soms op basis van machine learning • veel (betaalde) tools voor social media monitoring – coosto – hootsuite – brandwatch – meltwater – talkwalker – mention – buzzcapture / obi4wan – ….. sentiment analysis "type": "positive", "score": 0.068877458648823, "ratio": 0.1880103575106, "keywords": [ { "word": "praise", "score": 1.947486372 }, { "word": "enthusiastic", "score": 0.996812784 }, { "word": "community", "score": 0.935543874 }, { "word": "recommend", "score": 0.664242943 }, ............ { "word": "not", "score": -1.25 }, { "word": "problem", "score": -0.988157445 }, { "word": "unwanted", "score": -0.717543957 }, { "word": "condemn", "score": -0.631041285 }, { "word": "mess", "score": -0.569059516 }, { "word": "rip", "score": -0.492508949
 56. 56. uit: (facebook) twitter google+ youtube instagram tumblr reddit flickr dailymotion vkontakte social searcher
 57. 57. oefening sentiment analysis 1. Voorbeelden van systemen voor "sentiment analysis" Probeer enkele systemen met eigen tekst of zoekwoorden – Python NLTK Text Classification: http://text-processing.com/demo/sentiment/ Analyse van in te plakken stukken Engelse, Nederlandse of Franse tekst – Opinion Crawl: http://www.opinioncrawl.com/ Nieuwsanalyse op basis van een zoekterm – Social Searcher: https://www.social-searcher.com/ Zoekt in diverse sociale media en toont onder "Detailed statistics" het "sentiment" van gevonden berichten voor elk van de doorzochte bronnen – Twinword: https://www.twinword.com/api/sentiment-analysis.php Analyse van ingeplakte (Engelse) tekst; toont scores op woord niveau. 2. Nog wat meer voorbeelden voor "sentiment analysis" Zie de uitgedeelde opdrachten voor details daarover VOGIN-IP-lezing - 21 maart 2019
 58. 58. automatisch categoriseren van beeldmateriaal er is (meestal) geen tekst waarop je voorgaande technieken kunt toepassen men noemt dit wel "semantische concept detectie" • op basis van (veel) voorbeelden – soms zowel positieve als negatieve - leert de computer door machine learning techniek, per individueel concept hoe die in afbeeldingen (ook in video) te herkennen zijn • zoekmachines als Google en Baidu noemen dit "deep learning" omdat ze voor training diepe neurale netwerken gebruiken • op internet is veel getagd materiaal beschikbaar dat voor training gebruikt kan worden 63
 59. 59. Feature Extraction Supervised Learner Training Feature Measurement Classification Testing Video Examples It is an aircraft probability 0.7 A simple concept detector © Cees Snoek Jan-Mark Geusebroek ISLA-UvA 64
 60. 60. getraind op basis van miljoenen voorbeelden, herkent Google in images ook afzonderlijke objecten en beschrijft het geheel in zinnetjes Chris Shallue (2016). Show and Tell: image captioning open sourced in TensorFlow. Google Research Blog, September 22, 2016. https://research.googleblog.com/2016/09/show- and-tell-image-captioning-open.html
 61. 61. maar het gaat ook wel eens (erg) mis
 62. 62. https://www.imageidentify.com/
 63. 63. huh?
 64. 64. what?
 65. 65. de automatisch gegenereerde tags Flickr voegt automatisch tags toe aan geüploade foto's
 66. 66. ???
 67. 67. oefening beeldherkenning • Voorbeeld van automatische beeldherkenning Probeer de Wolfram Image Identification: https://www.imageidentify.com/ • Voorbeeld van automatisch aan foto's toegekende tags Bekijk autogenerated tags op de site van Flickr: https://www.flickr.com/ Zie uitgedeelde opdrachten voor details VOGIN-IP-lezing - 21 maart 2019
 68. 68. automatisch categoriseren van beeldmateriaal voor gezichtsherkenning op het niveau van individuele personen zijn veel specifiekere methoden nodig, die uitgaan van "features" van menselijke gezichten en waarbij de methode bestand moet zijn tegen ruimtelijk transformaties 80
 69. 69. … wel iets ingewikkelder dan het vinden van Waldo …
 70. 70. maar …… deze technieken kunnen ook tot dit soort gebruik leiden; of erger nog ….
 71. 71. jammer genoeg geen foto met haar advertentie op een bus "naming & shaming" on urban screens
 72. 72. oefening genereren van signature of samenvatting • Automatische term extractie / genereren van "signature" Ga naar http://fivefilters.org/term-extraction/ • Automatische tekst summarizer Ga naar http://freesummarizer.com/ en kies "Summarize Text". NB: Niet zeker of deze nog gratis gebruikt kan worden. Zie uitgedeelde opdrachten voor details VOGIN-IP-lezing - 21 maart 2019
 73. 73. oefening unsupervised clustering • Real time clusteren van zoekresultaten met Yippy metasearch: https://yippy.com • Real time clusteren van zoekresultaten met Carrot2 metasearch: http://search.carrot2.org/ Zie uitgedeelde opdrachten voor details VOGIN-IP-lezing - 21 maart 2019
 • TeoSeo

  Aug. 7, 2020
 • InfochefNL

  Jun. 16, 2019
 • HugoBenne

  Mar. 25, 2019

Automatisch metadateren - categoriseren en verrijken van digitale informatie Workshop bij VOGIN-IP-lezing 2019 (21 maart)

Views

Total views

1,139

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

612

Actions

Downloads

17

Shares

0

Comments

0

Likes

3

×