กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

4,649 views

Published on

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ด้านงานวิจัย) และ นักวิทยาศาสตร์ (ด้านทั่วไป) จำนวนรวม 20 อัตรา (12 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557)

Published in: Government & Nonprofit
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,649
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,107
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

  1. 1. 9)5ennmnlielcuvam6s tn15illantlm i'cuaiTAWVULL/il'il'14617igU5N1,1,atI,LAI,IRRaLi1icuT-runi5 lid-nroctlot7nlyiErwrimlilffrilAn-15 n .lieslcuvia-ALLatni5C:rumci_4m t'4.-ILITurviwi@cuLoiliitaiil@t55T,Latuvan,Rfla Ild'ILL1,111111IIIEl1C11?10i1J0111'15 QL'.19.d @-IFTEJg`11,1'1U111grY11.111.41.11M1 Mt5166cCAllfgkr,6imouilyrun-ITINaLlvu 9N.Pf. t&&6) 1,10V 171ST f1.9N. 11 9d5 6,00w- 6-)a G.)6) ArYWIL tD&&b Lt@l111505TVI-blE11150@t6lAiTiitWini@IMNI),RRaLif'151.151/Jfil '1thtfl-witaa71R5auuLvtiitftri ;i151satC&ovio1,1.11:1 . iiivvitai@nnINuatusiot4 6).6)'1'-ii,vvrt'atTnIviEriFivvii-trh'ITAnn ($huiiilcd) 6)tg 691 -11,Tual@cu 6)&,000 - )b,ctoo 6-).b 411,17Lii1LL11111 -11R4'1u5n 6V1T11:11,11AU Gwol,&oo - G-)G,ID&o 711 CT 6miLlualocuLth,hlran.15tn-win5lAuva-ALLmin151111Lni4m. Lonlvulnin5IIHHT-ronliauLluai@cumniqt-ulaivani-ALluSiocu to. 01111141,111Th'imEnfrioitcfriiIinil (6)) ctinvn7-IffilThlvis-wmolilnti'm@ltlhtiFIn-neluva-A cvlionailuLLatilarui LvRiculaUrtroa-m vari7htin9Juot9var1u (b) libTALrliEnfilJ111516V1E1.15tvulluilmja LLat'imjaffiLriu-rkliitnnyrilumu frn-dhcan-mslummlaatiiufrirbi-il (en) i-aardpil-ract,AR5lniU'u9ill Tolnuesluvo-Nutnn5criunc&m () 5u9lani5d9dva-m9dmn1F18114 Tuiuliewivrardw,Lficomffrgin-15 (&) m-minfl-r-arvui@u6/21NtgilYcuatfun1511h1Thi5eJuviml qcdmn.ILLarA,Ri'@lii@vinl lihran5caill-ru1A7i (b) el11,6Vitill7f111101WMOlitihiilini5 (6)) 1/7-rwt71fl'iinlyis'Imimiillu4-inolcdh'cirkrnehima-)1 vii@n@l'AJLLati(Taro ormIoulaileAuvfml vanlv,,l,C915cul2v9ff1J`IEJ (b) aiduatli>mi.iiii@klafiViu-n91@lricu5totuliouil@kia Loti@vVioluThlfiu nwallu,Nun-151JoNn15eJuvla-ALLatii%1105ill (cn) 6dolfnmsl9uva-)1L6atn-159J9,anc6m. Lot' IM1f-mR-yilAuciuvinei/rinnwitnni-aulnctoill l9d9du69in,Lat9'illthtLvm /(c)
  2. 2. (ct) iutrfr5-in-mJuva-muolinouTu 1,15@alhmardTailcursollpini (&) ol'infl-yarvI5@analuail'uoliun151J:h1TF'n-lwsli.va-N qdmdaotqRi'@lil@vinl (b) odh'oNilltAittAlcuLavvano 19(flf.i qtniv4174n-wiLaa,lml@fialt,L5aarpal IIR6U1111111.1 15nm-wood LiazlInnTgrunilloonln-illiiiiv Q1. on.o) qminwiaw'ioliintuaLctrAii-)111 6Latllii1A'1114Ntk11,11 M3.1V11.11.1i1 6nb ri5t5.-irt7tlitlIktrilEti-15-166n-i5INa6iou 1A1.91. t9&&G.) A'1Vi@1.1111 n. nwavgivi-J1,1J (Q) 21k1J6t3'1Alcou (tD) flanNtLivt-in2-1duL1ia (cn) Stue:siLdoll,aluirminn5o15e,taud5t,661111m661,4iirmumnimiElvi54.11,rlharl A'-aun-na.rullytiA (@) Lturpi-151M-lavthvilln-i5Sial (is) 61J1dnul5n-naiailn5o n1ailooul,5n2'lma-11115f1 n1dlna5mv5a41 1I6CAlo1d laialW5tnacu via6tcul5nm-arififiTouolcun (on) 6`iict4akftu51,11-11kInd'llAin5Tzin-15viot-,IneTllioonwIn5-mn-151,2rioum-ni IN5L'51Tlit11,"PrIVil@VILngolnuvu (4 61Jquncni@Acuoia555116-igivuLthATALFluvnlA'1R34 () Ltun5unn5viaV-151M-ILLvtlAi'velocToculcumnivnToni5Ciol VJ (b) (a) Lti4Lnukli'culvr&ilnnloEipi-IfirrInctl-IZIAqoli4-Inna15-12.,n5r,v7in-nao wilanto ()Lcih4LnEit,),nallvrilliYiaan cdaoaan vioUaanTinilfierivk viovli-aul-ugu (e) 61J146nutrakvr&6liaon viimiaoaon oN5-1z,n5vvi-isioli:ium-ani5t5n6nTigFril (Gm) LtcuqLnEN,nallYrt9Uoon 600i5-1en5n)hrio21',iumlLri5t5-rw1Jtijigt vio (G,G)) L1Juq6nun5t14-ini5cOm6lunivatLii-15t5-12Jn-15 viaLiTqamulouvrtiaullou Ciiivaii-iouyron-i5vani-15-nn-15riaLloti?Ilii7f-r&falioliumnki T. (4 (b) (a) (d) (G) (G)o) Via (0-,@)) n.oN. a-Nfivi5t-Lnuntliculivii-15115'ln153 L0 1€1'161Jun5a1A'iwngqialljf-imm-ai (d) via (e) uatluf-156121A'fAcitkli-ai(1na] ()0) vi000nvIn5'123nn51,1granuTIL66-) um,4'aliTNt,tcumaiaonwInliumiooanwin5-runl5L715-inIfimMovi7-1'11
  3. 3. 'llli'liqfiV111911,1f1,491i1LV11.1 6J (o)) 11,1Vilf(6MTMan1,66d1611%1U911,0NtillBlAilfUN 61Jcu2J'15-12urnma6ilown2ItolanLoilitaki@6il@illa-innlw1) lViwch66vitilviln-156il@la-J lvivil5trinctIvioauLtin IAIN`VIR1,6Fliln1/1111 1/1iV1I'1111/11:11S@n5wmcu55a4 ffutipn.o1101Eruiv15 tr) deA9&06) ba ion ID&06) Lor,vrapy mrilik T@I4-411.1V-11,C150111MIJ 6)Gli '211 1A1.1 b&Gnd @IAD epi:imaocLA'@liiqtuaartYkuntgToiV-ILLinil A'mji gi.19.6) (A'TLIVY'kt)) 6)) lEtlfitlinjnOi ifloq€1d'ellofJil tJY161iIrulginth al (l'u lua-rnIlrb villLviniuldipplVif1551.114111,71R11.dlaglIA111-1VilVIT IlLymluldiviiiElna a-rnI mvEriaoinlonnvi o-rnPrinlviErwmmliqhfrliAl al6n`i6g1Lnb.mAlmii. al21 ilt-I6nA'66Friam5 ?n/111%1 ansnmlwrlavii a-rd-lsrilvin frAlLn0A111,101Mi'llErIMS1J111F1 allnItiRcilownaoliLLataigl anT-IsunLviRIculagiii-mlyi Lot t9) Ltuqa@ctAii.unlyToR-rliprnagrilmnii-flIAN n.tN. 5tPul)5tut-U`1t11 ($i-mlitrAV 6)) lAicuodiquam viEquiii@d-4'wViLiluculgintku fiu l'arrninlo 22f 1Vitd3 vnlawlulagiwricon5u ?rrtrilviunmw in-iutrim an6d1966-111%-wildliqium an6r161`16mowilavii a-rnlm-)n551g1'lam5 01211I2316flkfilMl5 ansnl/n ens-15napmiaoi aTtl'll'tYITVIEY11115S1LnO@1lLLatVli'IAIEJ'If1555W Y1 F1 arrnPrin9trownewiLLatailFi e('121'1'N16comlulailihcfn1w LLat L9) Ltru(ia@cuesi-rum-radm-raginnwi-ilod 6121 nyi. 5thlfitAnivi ni55lmain7mou q1Jtal4otalTmaacu alL-15naiYm5lAvrAuLyinivroi (Internet) havi-Tuiii mgrunioni if3&&eil ilquiuu in&&6,11 via@ laiLiwYctaiqm-nifm lowlihmau .6).6)1,AiaIrRwio ffiuL/r-illiLlult v -)vinlieslua1LLa ilcutnn5Lni9. 91 http://www.royalrainmaking.thaigov.net liTJthlinhIATLA i-ril@l'ualim.aouLvtiliuLiAlEt55NLotLyi*T1 lelflaviiii'vyminlcumLesluvm1LLatn-15f:ruLfrio15" 115@flifORTIlathalTH5liqflkl fl51.1e1TU Lonfh'ITAvinaimalAri-rouo 5ttrUV,ifiTt41101,61J1.19A1M-1111156615t01.4111,1V1`11101@5 UR. 51rWl1W1I11,VIEJM OU5111,Z1 fuL1461,1.11.11^1@ilin15/1-ntiluallumehrill A 4-11uT1d LLesiu Vli@lferIAZUTflact:Icu liovinn151%CiniqaLficullqtlatu File all:j@caii/Iniqiu Lciti@ililifivtAitunnui46'1 lun5n1Cillia-anwfmnAILLIAJA@imm566152-Alru qm7ima@ti alin5cLinVdilamiLLyoulnlailin-15inwlou 66p1laiman5n66tilv Ictilial7RTLI1LLIAAEilff1156g15t111,i 51r1R1nIllvio 19nvr121'lil-rd5t6ym ALLvi-TIA In&&Gq1nATLIVI Q1 ilqtnuti to&thni ovilfY15/1015U1915 LotIlhfitn4npun156615tLItitiLthalkyruLluA-3e fillium7nlvolnailwaavogil q0371MTIM.1...
  4. 4. pi'imanklLSEoils5Inolinlcunl5mTmein bsno UTO 6611iT6'natiA'-m (6)) insi.52417.1Ena@cu '4-IL-Ad boo UnV1 (b) dlnIllt,c1.101.15U1M5Y1IPITUill'ILY1@iL110 (Internet) 4-11n1.4 eno 'WW1 Sli@aiY95aUULLat1115td15753.107,1F.J1Ja-3 A o &.& Pa7Ma@Utirri5tR'in5IRCIMMOULLA''J ottAl'uLa.lytht4-16%a@cu loEAtfinovilaLaT 1.15r,4-4%a@cumaJnPu6d@ln1ThilnIlivriumuu 1,Wt?i"11.11W1,i11,1_11%1AZUMTHTIAIi@LILMJ1J5t4-1$i'-gi01.1 1,M1',161,Vi'llriii GAD 1-11,11E111 lo&&6,J http://www.royalrainmaking.thaigov.net 6d'ITLJ5t1YleTIJY71.16 milicuLcilocn5NuatoioYlugHflavrritiymn1511,1mLehma-matnwiluLni4m" doultluni55tmilm &.6.) e'jdimaacuanInwal7R51SivriEw4laio-nvi-rag &AD qa1YR5a@otA@liiviinn7Fin19-1P7loimqnmarguovntA'ivii'unuovitilvinwd5:inim i'ual'ImauumilicuLciflocuveRaLiini'v -run151,1,inue.luva-Nuotn-n-CruLno5 sn.b)10EJI,t1,101'ILI n-10ifytTILLatlffuut,p5N-IngignIm@y7ifrislculuctoi'cual795g@ la&&ni rn5iiml-wran4A'nv156h1Jtn-ificluct7m. violJit-QtrtimolacTuOinct9-110 w,,/fl@vainoinno nvoi'@ wilEruLFIEJ-Jriun-15 -1LInn5Fin't4w-uren um@lan-ruOlnyrd'uLtuLntwii &.Gn fr5m7R5amivarihdo@otAnd-ninlk Fio-ilejaiYmaocuLtuejalanuilaijouat varw5t5-16604,c1),11-i-A-Jupf-mlivinlb%MnmoiMA tD& aat b&&o) 011.0.1 vive,,inimamR4shn5@nilakla6taturk a-NilmnaloyouLLilfi-radmiaiirn7filiu plmht3J-JarlgVil.l'IEJMUI 1.1-M5'1 G)Grisql qa17Rwioukli'liimsaouluniwymi@tuatStnowcuLayilviicur,:liiqual.r5iml varthtnnmi'val'iman LLatA'@1n5@n5luaLqb'tJivill lunwilcililflyailomalo6tdionne:suiaa7m iiii@mworu-i'mnai5vA'nyru stle,„MITR5oovann'6julliv151 mwsiouva-muatn15cilcuLnIlmt/CialesjaaTma@cuLtuCivwiqwavai aar,v2liAcuins55Lviloillun15a1.7P5a@u b. f1111.11Z1 61141.101i1.! C1-11.1fli @t1 meslcuma-NuatnnTriunv5 nan atrruiian aantt,i_lut CAI Enii`Ufman liviTrunaluitriti lo qui u 10&&ell http://www.royalrainmaking.thaigov.net 6di-rtJustnhYTI,I6 iTh"T'ual'imanLvtili`11.1 vilalmNuatuvillewlaLii-li'cu5-16ufn5lcunnieJuvaline, franAnct9v5" sq. cvfAvl%LatIS'n-n.avuLL6d16iru a.6) fr5a@uviilwYofl-yaL19-nmernmoffilimtulti-uoirt,11 (fltLLIAI1111.1 boo Rt1,1.1,11.1) CZka auia - 1108a.19T13.1,,Vi@AA11,16Pfl TOnA Ltotaril illvarkurtfrrnll• ittillciATuq):118Llyma niwiR,Lth.anTil@innm AD)
  5. 5. In) (ii-1ia-ru5i"o) - vioaouR-na41/6@lkik1146Ril 'fAISnA Raivim avini aataZiF1'iilLtcuikre rrn15 YtTIAA'nuqmiluulvlun ImunFriapit5uin-im m5kLvii5anlm-in-wi -maauw,LilecultikuatILH5-wAkrun-ego - vioautiviknn5'm5ntMlaril a.t9 fin5anolo2ofi-m6nintalii.oi'166vri.11 (RIALUtiaL G)00 Rt661,11,1) ilcunnwoamA@IwilLonint'amrivinLvvnililv,,Nuat'LLav l loultinn5 tht-T'ArnAnyi 1J5tatirn561d qcedu ?Ilfl1.11,LM;i111,1,0k1.1flT1L4 1132Ja5'lla554 tlanfriviunItiFin551J/210imAvtiliu ISIVL1,11A1),Rnaililq11,i5551.1 aJn51.1WY111,PT1Igi'111'1%11v11111r, aln5f11,12.,' 66a41.1 nuehivia-miatniliitnntron WilitT0111041.11fi@ti latISJO@UF,191.11111i01F1110:WillJ11.111611`61Q1411:1411,11411111:61' ionaiwatvanyruclikliitatyTtmnici@iffnia4,fniamianulfilegimAntiiiiwitil IcgiNcLiti'mrtvilmllajauviann c i 2Jtr191 6)x 6).&171) alalui1AElulcualT(P1*Ofm5u6c)u • givoInt-ungtYm 6aahvo5:Aucu6005esiarr156iluu (Transcript of Records) il66eim-1 Ltugqnniollfmgnvw151vmniT,in-m5cuaaTm loONg-iLinn5FinvILLatiffumpiwIngi4nmaipi Inolcu2tiNital7n5 incu-nadilat Q171) Ifid e,sifilvz'fia-invilig„;,igli,IwmOinlywarvIA'nejm-hrdit-lit-vrtToynlacnuOin‘wiloik tti@vrainwalu 112 1,61@5t1,ciEJULF1'0-)fitnlg-ILIvIn5FincillvraivA'nqp56mleinTLIFiry&-l&viitanavvi IgERthlg'ILInn5iintllumAAlcum,i3:5-iinesilgictmvigkolatyrugnyn% platilcuTio51mil7a5auu 4a 'Tali 10 iqUal In&&6'1/ lun56AlliallmnillvAnyounnTilif 1&-16i1nT2InFicurii'aLltal7P5amilA10,6ifwi1:11So i'u5@lqn.qiiiiiavrany)oaf-Ulonno-rdiltnfrig-ILIni5FinviLLatiVrilEtActpilitn-imflErifo5 vfi@ rtsl:,4ial@Ejnnulcuf-T-rvnaiuiloi'aan5avulnilcuLvvru • g161,1TiJ'M1i5t419iTli5V6TOU 1,11VCIV1Tliqh6iTIZTVIT@lile 41u-ru G) at • g'ILVIVIA'11111AU IA`Li lcuei-witynwanaluvAuucla - `1@eir)a aumalfda-tnagiqa luviA'nrunnwamiljmlf-Tu) 61hih4 4nrru G.) • iilLti'114171ki'u@lNafmaaue.i-runn550 -yudfl-ragran5fivi-ATAN n.cw. 5th cdinAlviit 111,1J inot,rru Q17t Anit(1?aRwow1'166vi1i51dnI1iulciw51ibillfm (Icruii-J1,1)) LotS-an vri74@i'lnalean-15aumi-run15-TAT-4muerni-i5vii-flAJTol n.1N. 5...4ucditija jnIm rn,rru ulTv ehvii'uOdimauukurvitiZnIcalmavii-dh'can-i5 CIMIPM O1VU0111 71a@1141i1JIMIWYMMNsiltItYlliMP11111PM3AlarlIatilli nil. nitavitai nInTioni k3&&61 .'011.151.15@1LLINVE16Til@@falTtliCriU a@ld LLat,Loml--11,1ivricul54f@li-anyan-L2 n.cw. -jnkeI5R VV.PI. ID&&01 hle7
  6. 6. b - -7w15Rlintotamn5tT181,4a - Iwo%inihii,Intutficd5nnfl@in-nitucTiiCialEALLt-41m -15R6iounLayik‘Avrt_l• n-151Jh'171111,11,vvr(ITVivranl i1.AV. fi-rocuo giLou-12nenTtinwt7u "?1-11611'1fehl" 1,1,a2o1'61j@ Tuciaatwu,LaviJ5...-RiTuri'lficulii=riyruukron-nrjrnirt7i6nlehroonal5 0. ingliqiniliimBu Fai nvOurpotii,vdllict.fbi bo aatvialliReAvt,runn5a@uviilio-ToRyawnntali bo V15u `l~fh1~1d5€15~i~f172J5f1~52G1CJc~(~1 00. nlliliZt1.16*@ULletillTtilif 171VIVP@III,vd16%1AliCiulg-ikuRtutru5-nnolOacuej-runnwatLytilqtafi@n-i0; p-imallmn0,416ovitALLvi1Ca5 totRTILLInritalifiukuvotilTinInnitIvrrClou liesSiAURtarufi-JuLvantalificuALwrUla.nnn-l@knuSnPuil'k-1 oitinfit'auct.wymniantawit9inumtil 610filf19i6niv'fi3u1g-16111mu6n1)5ti-Aeo1J6o1li9iTim7@ul1i9Rrann v,,-tutiquiiit-Muna-11thriu mlieslcuvia-ALLar,m5ilutnbv5 citgionLoiliul,k5liithZuumSn G6). 11111JUNS1101 99.0-) qa@cumilitilA' v21Alunwn5NL LatavilAvraiglkiillZqq,suammilqulAlou viliii5n,151,trh G.) G)G).b qaocumiliitflA @lnecniTuntfilaminwriu n@lvivumn-wi -i-a_luqammrdh'calltrucumnlmErrt.AU 1774 qa@umiliitabiln-n i-11,6h-)C1,un-n115-Ainlnnuu,ot'oTA411.1%-in-erictaN en,000 9G1.611 1151Z11.114M11,LatinTillano51drutalAiul@cuep@umiliculA'CiLtuilwrw-i5 coia1A17n1-it21 lilvInthnnyi fnuesluva-maatn-i5iluvr&m ALcilunn5a@umiliicukaufl-m1611,a Ei9h51.11,Lat6ia.m‘infl 6151414 wInfirTi,ou@t611-J'-lann5v/i-JuvviS@Iivinubioiniwcu-nn-n. ciii3ofiriOn5Lluitriti@lLgo-3fitri1 Ltat,u,U,IjfmLeshma-ALLatnnTilumbfw5TuA-)u 1d5:',nno w J1dYl ltnai 6LVIE.111 1N.Ff. ID&&c91

×