Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EuroCloud Netherlands Launch

1,249 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

EuroCloud Netherlands Launch

 1. 1. Programma  15:30 uur Welkom en Introductie EuroCloud - Theo Loth, coördinator EuroCloudNL  15:45 uur Doelstellingen Eurocloud&Eurocloud NL – Alexandra Schless, Voorzitter bestuur EuroCloudNL  16:00 uur De markt voor CloudComputing en SaaS: SaaS Report - Jan Aleman, Secretaris bestuur EuroCloudNL  16:30 uur Hoe (on)veilig is CloudComputing? - Ernst & Young  17:00 uur Borrel  18:00 uur Einde 1
 2. 2. Cloud Computing &SaaS EuroCloud NL Chapter Theo Loth – coordinator EuroCloud NL February 4. 2010 © EuroCloud– www.eurocloud.org 2
 3. 3. Eurocloud schrijftgeschiedenis  EuroCloud is de snelst groeiende SaaS en CloudComputingcommunity in Europa. SaaS/CC is duidelijk de krachtigste en meest dynamische ontwikkeling in IT van dit moment. EuroCloud wil deze nieuwe industrie in Europa structureren.  EuroClouds in 16 landen (heden) : Finland, Denemarken, Zweden, Ierland, UK, Nederland, België, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Portugal, Oekraïne, Turkije en Italië.  Gesprekken met 8 andere landen, waaronder Polen en Rusland  Vertegenwoordigt meer dan 500 bedrijven met top technologische en bedrijfsinnovaties 3
 4. 4. EuroCloud Nationale EuroClouds EuroCloud’s European Presence (February 2010)  Finland  Denmark  Belgium  France  Germany  Italy  Luxemburg  Spain  Sweden  Ireland  Netherlands  Finland  UK  Ukraine  Turkey  Portugal 4
 5. 5. EuroCloudEuropean Launching Partners  www.eurocloud.org 5
 6. 6. EuroCloudNL  Gestart in november 2009  Momenteel 43 bedrijven/organisaties met actievebelangstelling  BestuurStichting EuroCloud Nederland i.o. samengesteld  EuroCloud NL met twee zetelssterkvertegenwoordigd in EuroCloud Europe  Exclusief media partnership CloudWorks 6
 7. 7. dappt.com IIP-SaaS 7
 8. 8. BestuurStichtingEuroCloud NL i.o.  Voorzitter: AlexandraSchless, (Managing Director TelecityGroup Netherlands)  Secretaris: JanAleman (CEO Servoy; Lid steering committee SaaS/Cloud werkgroepICT~Office )  Penningmeester: RichardNijhoff (CommercieelDirecteurGreenCat-IT)  Vicevoorzitter: MauricevanderWoude (Strategic Business Information Manager NetSourcing)  Marketing: MarkAppel (Marketing Manager Twinfield)  Communicatieen PR: TheoLoth (Loth PR Writing en tevens coordinator EuroCloud NL)  Juridischezaken: VictordePous (Bedrijfsjurist en industry analyst)  Public Affairs: HansTimmerman (CTO EMC Nederland) 8
 9. 9. EuroCloud NL doelstellingen en plannen Alexandra Schless – VoorzitterstichtingEuroCloud NL February 4. 2010 © EuroCloud– www.eurocloud.org 9
 10. 10. Doelstellingen (conformEuroCloud) 1. Het creëren van een pan-Europees netwerk, georganiseerd op twee niveaus: nationaal en Europees. De nationale chapters richten zich onder het EuroCloud merk op lokale thema's en de Europese organisatie op regio-overschrijdende onderwerpen. Alleen bedrijven en instellingen die belang hebben bij CloudComputing en die actief deelnemen aan het Cloud- ecosysteem kunnen leden van het netwerk worden. 2. Relatiesaangaan met de Europeseautoriteiten(Commissie en Parlement) omerkenningtekrijgen van de Cloud Computing- industrieals de toekomst van IT in Europa en omeenstimulerendeomgevingvoorontwikkeling en groei van de industrietebevorderen. 3. Het bevorderen van zakelijke contacten tussen de leden en internationaal met tegenhangerszoals SIIA. 4. Het bevorderen van technologische partnerships tussen de leden en internationaal. 10
 11. 11. Aanpak op basis van tweeperspectieven  Aanbod/supplier perspectief  Demand/eindgebruikerperspectief Werkt door in het bestuur en in de 4 aandachtsgebieden 11
 12. 12. Vieraandachtsgebieden  Technologie  Management  Educatie  Juridisch Werkt door in het bestuur en in de 4 aandachtsgebieden 12
 13. 13. Aandachtsgebied Technologie • Standaards • Security • Virtualisering • Interoperability • Continuïteit  Jan Aleman (aanbod/supplier perspectief) – jaleman@servoy.com  Hans Timmerman (demand/gebruiksperspectief) – timmerman_hans@emc.com 13
 14. 14. Aandachtsgebied Management • Transitienaarcloud vendor • Transitienaarcloud gebruik • Code of Conduct voorcloud vendors • Best practices • Continuïteit • Corporate Social Responsibility (inclusiefGreen IT)  Maurice van der Woude(aanbod/supplierperspectief) – m.van.der.woude@netsourcing.nl  Mark Appel (demand/gebruiksperspectief) – mappel@twinfield.com 14
 15. 15. AandachtsgebiedEducatie Public Affairs, Media, Research en Educatie • Berichtgeving • Contacten met beleidsmakers • Contact met andereorganisaties • Stimulerenresearch • Ontwikkeleneducatieprogramma’s  Theo Loth (aanbod/supplierperspectief) – theo@loth.nl  Richard Nijhoff demand/gebruiksperspectief) – r.nijhoff@greencat-it.com 15
 16. 16. AandachtsgebiedRecht • Wet- en regelgeving(privacy, telecommunicatie, milieu) • Wettelijkkadervoordatacenters • Licentieovereenkomstenvoorsoftware • Support, onderhoud en service levels  Alexandra Schless(aanbod/supplierperspectief) – alexandra.schless@telecity.com  Victor de Pous(demand/gebruiksperspectief) – depous@planet.nl 16
 17. 17. Activiteiten, zoveelmogelijktoegespitst  Conferenties, seminars, workshops, webcasts  Werkgroepen  Netwerkbijeenkomsten  Online networking  Website (in ontwikkeling)  Marktplaats  Newsletters, twitterfeeds, LinkedIn group  Handelsmissies  … 17
 18. 18. Kosten 3 niveaus: Personen (participanten): toegang tot LinkedIngroups, newsletters, deliverables& seminars maar betalen de volledige prijs. Kosten EUR 75,- per jaar. Eenmalige registratiefee van EUR 75,-. Bedrijven en instellingen (partners): kosten EUR 600,- per jaar voor 1 vertegenwoordiger. Elke volgende vertegenwoordiger krijgt een korting van 15%. 25% korting op deliverables en seminars. Eenmalige registratiefee van EUR 75,-. Startups (max. 2 jaar oud) hoeven de registratie fee niet te betalen. Sponsors: EUR 7.500,- per jaar, hebben de mogelijkheid 3 vertegenwoordigers te laten participeren, hebben gratis toegang tot en voorrang bij deliverables& seminars, en logo exposure. 18
 19. 19. Nu aanmelden!  www.eurocloudnl.eu 19
 20. 20. Meer info  http://eurocloudnl.eu  www.eurocloud.org  LinkedIn eurocloud  LinkedIn eurocloudnl  www.twitter.com/eurocloud  www.twitter.com/eurocloudnl 20
 21. 21. Dank! 21
 22. 22. DE POUS De Pous 22

×