Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vertrouwen in de cloud, hoe maak je dat hard? Door Michiel Steltman (DHPA)

De gangbare aanpak van kwaliteitsborging en controles van online systemen met audits en certificeringen is niet meer toereikend voor de eisen die overheid en markt stellen op het gebied van privacybescherming, informatiebeveiliging, continuïteit, consumentenbescherming en meer. Keurmerken, third party verklaringen en certificaten bieden weinig zekerheden, sluiten niet op elkaar aan en zijn nauwelijks te vergelijken. Maar hoe moet het dan wel?

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vertrouwen in de cloud, hoe maak je dat hard? Door Michiel Steltman (DHPA)

 1. 1. DHPA Dutch Hosting Provider Association Een samenwerking van marktleidende hosting providers Michiel Steltman Directeur
 2. 2. Dutch Hosting Provider Association The DHPA (Dutch Hosting Provider Association) is een sector organisatie van marktleidende hosting providers in Nederland Missie: Verbeteren van het profiel en rentabiliteit van de Nederlandse hosting sector
 3. 3. Deelnemers en Partners •
 4. 4. • Imago en Profiel − Educatie over rol, betekenis en werking van de sector • Onderwijs − Zorgen voor blijvende instroom van technisch talent • Vertrouwen − Bevordenen professionaliteit, transparantie, kwaliteit, informatiebeveiliging en bestrijding van cybercrime • Verbinden − Samenbrengen van sector, markt en organisaties, en streven naar synergie DHPA Programmas
 5. 5. ”Woont” het Internet werkelijk in de Vs ?
 6. 6. De NL Online Sector Digital Infrastructure in the Netherlands – The Third Mainport
 7. 7. Digital Infrastructure in the Netherlands November 14th, 2013 The Third Mainport
 8. 8. The Digital Infrastructure, our third mainport, is mainly invisible Yet it is the artery for economic lifeblood of the digital economy 8 Digital Infrastructure in the Netherlands – The Third Mainport
 9. 9. © 2013 Deloitte The Netherlands The Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) is the largest in terms of connected Autonomous System Numbers (ASN) 9 Digital Infrastructure in the Netherlands – The Third Mainport -500 0 500 1000 1500 2000 -100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 AMS-IX (Amsterdam) DE-CIX (Frankfurt) LINX (London) PTT (Sao Paulo) MSK-IX (Moscow) NL-IX (The Hague) France-IX (Paris) SwissIX (Zurich, Bern, Basel) JPIX (Tokyo) LONAP (London) MIX-IT (Milan) Average traffic in Gbs (last month) Number of peering networks (ASN’s) Netnod (Stockholm) PLIX (Warsaw) The most recent monthly average traffic figures are close: 1,582 Gbs (DE-CIX) versus 1,540 Gbs (AMS-IX)
 10. 10. © 2013 Deloitte The Netherlands The Dutch Digital Infrastructure is part of a global backbone for delivering digital services to business and consumers on a variety of devices 10 Digital Infrastructure in the Netherlands – The Third Mainport Digital Enabled Services Payment providers Online gaming E-commerce Digital Media Cloud Social media Enterprise Internal Applications ERP CRM .... End User Devices Digital Infrastructure
 11. 11. © 2013 Deloitte The Netherlands AMS-IX is a mainport for Internet traffic more than Rotterdam and Schiphol are for containers and passengers respectively Rank Internet Exchanges Container Ports Airports 1 AMS-IX Shanghai, China Atlanta, USA 2 DE-CIX Frankfurt Singapore, Singapore Beijing, China 3 LINX Hong Kong, China London, UK 4 PTT Sao Paulo Shenzhen, China Chicago, USA 5 MSK-IX Busan, South Korea Tokyo, Japan 6 NL-ix Ningbo-Zhoushan, China Los Angeles, USA 7 Terremark Guangzhou Harbor, China Paris, France 8 PLIX Qingdao, China Dallas, USA 9 Equinix Zurich Jebel Ali, Dubai, U.A.E. Frankfurt, Germany 10 CoreSite - Any2 LA Tianjin, China Hong Kong, Hong Kong 11 SwissIX Rotterdam, Netherlands Denver, USA 12 JPIX Port Kelang, Malaysia Jakarta, Indonesia 13 France-IX Kaohsiung, Taiwan, China Dubai, U.A.E. 14 LONAP Hamburg, Germany Amsterdam, Netherlands 15 MIX-IT Antwerp, Belgium Madrid, Spain 11 Digital Infrastructure in the Netherlands – The Third Mainport
 12. 12. Convergentie ? Telecom sector ICT sector Media sector
 13. 13. Of disruptie ! Telecom sector ICT sector Media sector
 14. 14. Gartner: Nexus of Forces • Silo’s • Projecten • Dedicated • On-premise Mobile Cloud Big Data • Services • Agile • Schaalbaar • Online Social Mobile
 15. 15. • Beweging naar Cloud is over het “tipping point” • Breed en groeiend aanbod • Beter begrip van werkelijke risicos door afnemers • Volwassenheid aanbieders • Toenemende aandacht voor vertrouwen en borging • Emotionele benadering maakt plaats voor Rationele • 89% van hosters ziet waarde in een “keurmerk” Trends 16
 16. 16. Zekerheid en vertrouwen
 17. 17. Handhaving en opsporing Economisch belang Borging Vertrouwen: Botsende belangen
 18. 18. • Conduct • Beschikbaarheid • Continuiteit • Privacy en Informatiebeveiliging • Standaards en normenkaders • Ketens • Toezicht en controle • De rol van de overheid als “gedelegeerd bewerker” • “Stok en wortel” DHPA Thema’s - Borging
 19. 19. Dossiers en projecten Borging • VV • Escrow • PrivacyIcons • CoC • Responsible Disclosure Overheid • WW 2.0 • Zorgplicht • Bewaarplicht • Netneutraliteit • CIOT/ datagraaien • CC 3 Cybercrime • NaWas (DDos) • Abuse-Ix (Ddos) • Meldpunten • NTD • THTC,MIO • Trusted Flagger • NBIP • NrN • Transparency reports
 20. 20. Ketens? Klant en markt zijn nog steeds “in the dark”: wat is er nu precies wel en wat niet geregeld? 25
 21. 21. Zekerheid in de keten • Onduidelijkheid over “passend niveau” • Geen vergelijking mogelijk bij vergelijkbare risico’s • Opleggen control is niet langer aan de orde • Geen oplossing voor control in ketens • Onvoldoende transparantie • Te veel focus op financiële verantwoording • IT werkelijkheid wordt zelden inhoudelijk beoordeeld • Hoe zit het met client considerations? 26
 22. 22. Gewenst • Landkaart als uitgangspunt • Modulaire opzet controls • Consensus over “passend” , op basis van generieke risks , minimum adequate, best practices • Aansluitbaar maken van control modules • Zichtbaar maken control in de keten 27
 23. 23. Gebruikers Content IOT / Bots Data Transport Access IP access IP Devices Datawet: Internet Waardeweb Digitale Infastructuur: Upstream Digitale Infrastructuur: Downstream Platforms IP-Enabled Devices DHPA 2014 Gebruik - Data Gebruik - Actoren
 24. 24. • Modulair • Technologie • Flexibel Project: Veilige Verbindingen Compliance Validator Compliance-pack: welke modules zijn relevant, welk niveau vereist, welke evidence Verkla-ring Auditor Real-time rappor- Zelfver-klaring tage actuele responsetijd van de deelservice Inventariseert wettelijke en algemene vereisten; Checkt compliance packs Checkt compliance Deelservice A met vereisten Deelservice B Voorkeu-ren van end-user Checkt voorkeuren end-user Geeft compliance Verklaring Browser visualiseert complianceverklaring Verkla-ring Auditor Real-time rappor- Zelfver-klaring tage actuele responsetijd van de deelservice
 25. 25. 31 www.dhpa.nl Michiel.Steltman@dhpa.nl @stichtingdhpa

×