ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္ သမိုင္း ဥပေဒေရးရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆ ဂါမဏိ စစ္အစိုးရ မိန္႔ခြန္း aungsansukyi ဖက္ဒရယ္ ၿမိဳ႕မဆရာဟိန္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾက ျပည္တြင္းစစ္ သမိုင္းမွတ္တမ္းမ ေမာင္ခင္မင္(ဓႏုျဖ ကဗ်ာ ေရႊကိုင္းသား အတၳဳပၸတၱိ တင္စိုး(ေဘာဂဂုဏ္) မွတ္တမ္းမ်ား တကၠသိုလ္ေန၀င္း ေဇယ်သူ ဗိုလ္တာရာ ၀တၳဳ
See more