Falcon

825 views

Published on

The design document of a tech-noir, point and hold detective game played with a motion sensing glove. Bachelor graduation project.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
825
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Falcon

 1. 1. INHOUDSOPGAVE 0.1  Voorwoord 3 3.6  Karakter Beelden & Fotos 34 3.7  Storyboards 35 1.0   Introductie 5 1.1    Concept 5 4.0   Geluid 37 1.2   Platform 6 4.1    Geluid Research 37 1.3   Presentatie 6 4.2     eluidseffecten, Ambient & Muziek G 38  1.4   Gebruikers Ervaring 7 1.5   Doelgroep 8 5.0     ardware & Software H 39 1.6   Speel Tijd & Product Leeftijd 8 5.1    Hardware & Software Research 39 5.2     Hardware & Software Applicaties 40 2.0  Verhaal 9 2.1   Verhaal Research 9 6.0   Interactie 41 2.2  Research in Games 10 6.1    Interface, Besturing en Gameplay           41          2.21  Max Payne series 10       6.11    Interface 42      2.22  Blade Runner 10         6.12  Besturing 44      2.23  CSI series 10         6.13  Gameplay Flowchart 44 2.3  Research in Films 11      2.31    Blade Runner 11 7.0   Dankwoord 47        2.32   Brick 11 8.0   Contact 49        2.33  The Maltese Falcon 11 2.4  Achtergrond Verhaal 13 2.5  Karakter Profielen  14 2.6  Het Verhaal 16 2.7  Script 17 2.8   Inventory Teksten 19 3.0  Beeld 23 3.1   Beeld Research 23 3.2  Research in Games 24      3.21   Max Payne series 24      3.22   Blade Runner 26 3.3  Research in Films 27      3.31   Blade Runner 28      3.32    Equilibrium 29      3.33  The Maltese Falcon 30 3.4  Stijl 31 3.5   Achtergrond Beelden 32 1
 2. 2. 2
 3. 3. 0.1 Voorwoord Voordat we beginnen wil ik me eerste even voorstellen, daarna zal ik vertellen waar dit docu- ment voor dient en heel kort uitleggen wat u als lezer kan verwachten. Mijn naam is Sina  Honarvar. Ik ben een student aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en studeer Design for  Virtual Theatre and Games. Samen met Joost Peters, klasgenoot en mijn partner in crime, stu- deren we af met een 2D point and hold tech noir detective game. Dit klinkt ingewikkelder dan  dat het is en als u mij een kans geeft en verder leest zult u erachter komen dat het inderdaad wel meevalt en de benaming wel logisch en helder is. Dit document dient als mijn persoonlijke af- studeeropdracht, het bevat de keuzes die genomen zijn en de bronnen waar wij inspiratie uit hebben geput tijdens het maken van Falcon. Dit design document bestaat uit acht hoofstukken  waar vijf daarvan de belangrijkste zijn. Deze zijn: verhaal, beeld, geluid, hardware & software en  interactie. Elke hoofdstuk bestaat uit een research-segment en een project-segment.  3
 4. 4. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik het beter vond  om in elke hoofdstuk een research-segment toe  te voegen in plaats van één hoofdstuk te schrijven  over onze research in het algemeen.  Dit is naar mijn mening veel overzichtelijker en  het bespaart u meteen de moeite om terug te  bladeren. Dus dat wil zeggen dat we per hoofdstuk  eerst gaan kijken waar wij door geïnspireerd zijn  en daarna zien wat het uiteindelijk geworden is.  Verder heb ik gekeken naar een zo logisch mogeli- jke indeling per hoofdstuk. Dit is nogmaals prettig  voor u als lezer maar ook erg overzichtelijk voor  mij als ontwerper. Mijn samenwerking met Joost  Peters verliep niet zonder enige moeite. Tijdens de  begin fase van onze project waren er veel persoon- lijke problemen van mij naar voren gekomen die  moeilijk te vermijden waren en we hebben meerd- ere keren van concept moeten veranderen wegens  allerlei conceptmatige verplichtingen. Dit heeft  voor veel tijdverlies gezorgd en de onvermijdbare  stress. Uiteindelijk, na veel bloed zweet en tranen  en een achterstand van twee maanden, hebben  we tot onze verbazing toch een af en werkend spel  kunnen leveren waar we beide compleet achter- staan. Ik hoop dat u als lezer kunt begrijpen hoe  blij ik ben met de uiteindelijke vorm van mijn  afstudeeropdracht en mij rest nu nog alleen u veel  leesplezier te wensen en te melden dat als er vra- gen zijn of opmerkingen u ons kunt bereiken via  de mailadres die vermeld staat in hoofdstuk acht.  Sina Honarvar   4
 5. 5. 1 . 0 Introductie 1 .1 Concept Falcon  is een 2D point and hold tech noir detective game in een hardware-installatie vorm  waarin door middel van motion sensing het spel wordt bestuurd. De rol van de gebruiker is een rechercheur genaamd David Mills die door middel van het vinden  van clues een conclusie moet trekken wie de moord heeft gepleegd, hoe dit is gedaan en vooral  waarom.  Het belangrijkste aspect van het spel is dus het oplossen van problemen, in dit geval een moord  die is gepleegd.  5
 6. 6. 1.2 Platform Het spel is gemaakt voor de PC, maar het kan ook  nagemaakt worden voor de Wii. Al hebben we daar  geen verstand van sluiten we dit niet uit. We heb- ben op eerste plaats gekozen voor een PC platform  omdat het programmeren en het vormgeven van  ons product helemaal op de PC is uitgevoerd en  aangezien veel mensen wel eens iets op de PC  hebben gedaan proberen we ook hiermee een  grotere doelgroep te raken. 1.3 Presentatie Falcon wordt gepresenteerd als een motion  sensing hardware-installatie bestaand uit: •  1 pc (muis en keyboard om systeem te starten) •  1 bluetooth kaart of dongle •  1 wiimote •  infrarood lampjes •  handschoen. •  1 monitor •  1 sokkel om monitor op te zetten  •  software 6
 7. 7. 1.4 Gebruikers ervaring te gaan naar allerlei sporen van speeksel, bloed  conclusie. Als alle links goed zijn heeft de gebruik- en sperma vlekken. Als hij iets denkt gevonden  er het spel uitgespeeld. De gebruikers ervaring is bedoeld om een beeld te  te hebben kan hij het selecteren door middel van  geven wat de gebruiker kan verwachten en ervaren  de cursor 3 seconden over het bewijsmateriaal te  Het systeem laat een overview zien welke keuzes  tijdens het spelen van het spel. Hieronder staat het  houden om deze vervolgens te verzamelen. de gebruiker heeft gemaakt en geeft aan hoe de  verloop van het spel beschreven en welke interac- gebruiker gepresteerd heeft. ties de gebruiker kan verwachten. Gebruiker kan door middel van het heen en weer  bewegen van zijn rechterhand bepaalde objecten  De gebruiker komt in een ruimte  waarin hij een  stoffen voor vingerafdrukken. Gevonden vinger- scherm ziet met daarvoor een verhoging met een  afdrukken worden meteen geplaatst in de inven- infrarood handschoen. Aan de gebruiker is al van  tory. te voren gezegd dat hij deze handschoenen aan  moet doen en de aanwijzingen moet volgen die op  Gebruiker kan door middel van het heen en weer  het scherm verschijnen. bewegen van zijn rechterhand met een potlood  over een kladblok gaan om doorgedrukte berich- Op het scherm staan enkele korte visuele tutorials  ten te laten verschijnen. waarin de gebruiker zich de besturing van het spel  eigen kan maken. Gebruiker kan door middel van het heen en  weer bewegen van zijn rechterhand door allerlei  Na de tutorials begint het spel en ziet de gebruiker  foto’s/papieren bladeren en objecten selecteren die  een korte intro van het spel. waarde hebben als bewijsmateriaal. Als de intro afgelopen is komt de gebruiker in een  Gebruiker kan tijdens het analyseren van bloed- ruimte waar een moord is gepleegd. Onderaan het  sporen door de cursor meer dan 3 seconden over  scherm is een interface element dat functioneert  een bloedspoor te houden deze selecteren en een  als een inventory waarin alle gevonden bewijsma- lijn trekken om aan te geven van welke richting hij  teriaal terecht komt. Vanuit hier kan de gebruiker  denkt dat de slachtoffer is aangevallen. verschillende dingen doen. Er zijn drie interactieve  ruimtes waar de gebruiker doorheen moet komen  Gebruiker kan na het vinden van voldoende be- om het spel uit te spelen. De drie ruimtes bevatten  wijsmateriaal een conclusie proberen te trekken  twee of meer interacties. door middel van een schematische systeem waar  hij bewijsmateriaal aan elkaar moet linken door  Gebruiker kan door de cursor voor meer dan 3 sec- deze aan te klikken en een lijn te trekken tussen  onden over objecten te houden deze selecteren en  de bewijsmateriaal waar hij denkt dat een verband  verzamelen. Al deze objecten worden verzameld  tussen ligt. De informatie onderaan elke bewijs- in je Inventory rechts van je scherm. materiaal wordt ge-update naarmate je de juiste  links heb gemaakt. Gebruiker kan door hand bewegingen van zijn   rechterhand een blacklight besturen om op zoek  Gebruiker krijgt een duidelijke feedback over zijn  7
 8. 8. 1.5 Doelgroep Onze doelgroep is 18 jaar en oudere gamers en  mensen die geïnteresseerd zijn in vernieuwende  manieren om een spel te besturen en/of mensen  die leuk vinden om detective games te spelen.  1.6 SpeelTijd en Product Leeftijd Het speeltijd is minimaal 5 minuten tot een maxi- maal van 10 minuten, afhangend van de snelheid  van de gebruiker. Dit is exclusief de tijd die de  gebruiker nodig heeft om de basis besturing van  het spel te vergaren. Dit wordt uitgelegd door  middel van een aantal schermen met daarop  visuele uitleg en begeleiding door één van ons. Falcon is wat wij noemen een “one-shot” ervar- ing. We gaan eerder voor een eenmalige ervaring  dan voor een herspeelbare gameplay. We hebben  hiervoor gekozen omdat we grotendeels van onze  aandacht op de speelbaarheid wilden focussen en  niet teveel hooi op onze vork wilden nemen, zodat  we een af en werkend product konden leveren  binnen ons afstudeer periode. Desalniettemin  bestaat er een lichte vorm van herspeelbaarheid  tijdens interactieve scènes.   8
 9. 9. 2.0 Verhaal 2.1 Verhaal Research Voor het verhaal hebben we gekeken naar allerlei bronnen verspreid over twee categorieën:  games en films. We hebben verschillende games en films gekozen waarvan wij denken die een  belangrijke bijdrage hebben geleverd qua inspiratie voor project Falcon.  9
 10. 10. 2.2 Research in Games en de manier waarop Max op een bijna poëtische- Waarom Blade Runner een inspiratie voor belangrijke inspiratie bron wat betreft gameplay  manier zijn gedachten en gevoelens verteld waren  ons is geweest: De game van Blade Runner  en user interface. De gameplay van CSI games  Allereerst nemen we een kijkje in welke games  stijlkeuzes die we beide erg interessant vonden.  staat bekend als de eerste real time 3D adventure  bestaat uit een point en click systeem waarmee  voor ons een bron van inspiratie zijn geweest en  Ook het personage Max Payne heeft ons veel aan  game met meerdere einden. Onze eerste concept  de speler allerlei bewijsmateriaal verzamelt en  vooral waarom. We letten vooral op  gameplay en  het denken gezet. Hoe een neergeslagen detective  voor Falcon was om het multi lineaire te maken.  deze dan verwerkt. Daarnaast kan de speler ook  vertel-technieken. We zijn uiteraard geïnspireerd  gevormd wordt door zijn omgeving en een bijna  Aangezien dat we weinig tijd hadden hebben we  verschillende sporen zoals bijvoorbeeld bloed,  door vele andere games maar hier volgen drie  machteloze al dan niet hopeloze leven leid. Max  toch gekozen voor een lineaire verhaal lijn. Het  benzine etc vinden en deze gebruiken om de zaak  games die een significante bron van inspiratie voor  Payne bezit een stille kracht, een ophoping van  verhaal van Blade Runner zowel in de game als in  op te lossen.  Al hebben we geen point and “click”  ons zijn geweest:  haat, wraakzucht en cynisme vormgegeven op een  de film hebben ons zeer geïnspireerd. Het is meer  maar meer een “point and hold” gameplay was CSI  bijna milde poëtische manier, wat hem meteen  gebaseerd op het vinden van bewijsmateriaal en  toch een belangrijke voorbeeld voor ons geweest. •  Max Payne series weer menselijk maakt. David Mills is niet hele- ondervragen van getuigen dan het oplossen van  •  Bladerunner maal afgeleid van Max Payne. David heeft bijvoor- puzzels. Gezien het feit dat we voornamelijk in  •  CSI series beeld niet de wraakzucht die Max heeft. Hij heeft  Falcon de speler een speurend rol wilden geven  een haat voor het systeem en een overheersende  was dit spel voor ons een groot bron van inspiratie  focus op zijn werk. Toch lijkt David erg veel op  zowel in gameplay als in stijl. Max. Ze worden beide op een negatieve manier  gevormd door hun omgeving. 2.21 Max Payne Gepubliceerd door: Gathering 2.23 CSI series Gemaakt door: Remedy Entertainment Ltd. Hoofdrollen: oa. Max Payne (stem James  2.22 Blade Runner Gepubliceerd door: Ubisoft Inc. McCaffrey), Mona Sax (stem Julia Murney)  Gemaakt door: Telltale Games Gepubliceerd door: Virgin Interactive  Synopsis: Detective Max Payne (stem James  Entertainment Synopsis: Games uit de CSI series bestaan uit vijf  McCaffrey) komt na een dag werken thuis om  Gemaakt door: Westwood Studios verschillende zaken die opgelost moeten worden.  erachter te komen dat zijn vrouw en kind zijn  Hoofdrollen: Ray McCoy (stem Mark  Meestal zijn hebben deze zaken geen verband  vermoord door junkies die een nieuw soort drug  Benninghofen), Lieutenant Edison Guzza  met elkaar. Je moet als speler door middel van het  gebruiken genaamd ‘Valkyr’. Hij probeert vervol- (stem Jeff Garlin), Clovis (stem Mark Rolston) vinden en analyseren van bewijsmateriaal die je  gens met alle kracht uit te vinden wie de hoofd- gevonden hebt de zaken oplossen.  verantwoordelijken zijn voor het verspreiden van  Synopsis: Blade Runner volgt het verhaal van een  dit nieuwe drugs en niets of niemand kan hem  beginnende Blade Runner genaamd Ray McCoy  Waarom CSI series een inspiratie voor ons tegenhouden om zijn wraak te nemen.  die een groep replicants moet vinden die meerdere  is geweest: We zijn niet vanaf het begin al onze  moorden hebben gepleegd op dieren. Tijdens zijn  gameplay gaan vergelijken met die van CSI games.  Waarom Max Payne een inspiratie voor ons onderzoek word hij geframed voor een moord.  We hadden eerst een gameplay structuur waarvan  is geweest: Max Payne’s vertel-techniek is een  Later komt hij achter dat zijn eigen superieur  we vonden dat het goed paste bij onze beeld-taal.  zeer belangrijk factor geweest voor ons project.  Guzza corrupt is. Ray spreekt af met Guzza om Later zijn we erachter gekomen dat onze gameplay  Vooral hoe het verhaal in een soort van ingame  alles recht te zetten. vergelijkbaar was met die van CSI games. Hierna  10 strip-vorm verteld word. De grauwe, donkere sfeer  hebben we besloten om CSI te gebruiken als een 
 11. 11. 2.3 Research in films cht naar de replicants wordt Rick Deckard    En het laatste punt waarom Brick zo interessant  bijgestaan door Rachael (gespeeld door Sean  Synopsis: Brendan Frye (Joseph Gordon-Levitt),  is, is het taalgebruik. De karakters in Brick hebben  Naast games zijn we ook erg geïnspireerd geraakt  Young), de assistent van Eldon Tyrell (gespeeld  een student op een Amerikaanse High School  hun eigen taaltje. De eerste tien minuten begrijp  door allerlei films waarvan we vonden die een  door Joe Turkel), de schepper van de replicants.  raakt verzeild in een donkere wereld vol drugs en  je eigenlijk niks van wat er gezegd wordt (wat ook  bijdrage konden leveren aan het verfijnen van onze  Rachael is zelf een replicant, iets waar ze zich zelf  geweld terwijl hij de moord op zijn ex-vriendin  de bedoeling is). Het duurt wel even voordat je er  game concept. We letten hier vooral op de karakter  niet bewust van is.  probeert op te lossen. achter bent wat een ‘brick’ nu precies is (een kilo  ontwikkelingen, het verhaal en vertel-techniek.  cocaïne, in een blok vorm) en wat ze bedoelen met  We zijn uiteraard geïnspireerd door vele andere  Waarom Blade Runner een inspiratie voor ons Waarom Brick een inspiratie voor ons is de ‘bulls’ (de politie). Maar het wordt consistent  films, maar hier volgen drie films die een signifi- is geweest: Eerste reden waarom we Blade Runner  geweest: Brick is een film die alles anders doet.  gebruikt door alle karakters en nooit uitgelegd of  cante bron van inspiratie voor ons zijn geweest: hebben gebruikt als een bron van inspiratie is het  Een van de interessantste dingen die de film  vertaald. Het geeft je het gevoel dat je mee kijkt  feit dat Blade Runner lichtelijk gebaseerd is op  anders doet is de wereld waarin het zich af speelt.  bij een groep mensen waar je eigenlijk niet thuis  •  Bladerunner “Do Androids Dream of Electric Sheep?” een boek  Schrijver en regisseur Rian Johnson heeft alle  hoort en dat is exact het gevoel wat de hoofdper- •  Brick geschreven door Philip K. Dick. Philip K. Tweede  archetypes uit de klassieke film noir verhalen  soon heeft. •  The Maltese Falcon reden is dat Blade Runner een combinatie is van  getransporteerd naar een Amerikaanse High  film noir en science fiction. Een genre die later  School setting. De detective is het buitenbeentje  tech noir/neo noir als naam heeft gekregen en de  van de school, geteisterd door problemen zoals  komst van de cyberpunk luide. Laatste reden is  het hoort in een film noir, de ‘femme fatale’ is het  2.33 The Maltese Falcon dat Blade Runner de beste voorbeeld is van wat  populairste meisje van de school, de slimmerik is  wij willen maken. Blade Runner heeft namelijk  de nerd van de school, enzovoorts. Het is interes- Geschreven door: Dashiel Hammet 2.31 Blade Runner duidelijke kenmerken van een film noir:  sant om te zien hoe deze archetypes werken in een  Geregisseerd (1941 versie) door: John Huston Geschreven en geregisseerd door: Ridley Scott andere setting en ineens oneindig veel interes- Hoofdrollen: Humprey Bogart, Mary Astor, Syd- Hoofdrollen: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean  •  Sterke contrast in belichting. santer worden. ney Greenstreet, Peter Lorre Young, Daryl Hannah, Joe Turkel •  De detective die de verkeerde dame ontmoet,         Ook het verhaal is typisch voor een film noir. De        de femme fatale van het verhaal, en haar uitein  ‘damsel in distress’ spoort de detective aan om iets  Synopsis: Privé detective Sam Spade raakt ver- Synopsis: De film speelt zich af in Los Angeles in         delijk niet krijgt. te onderzoeken. De detective komt terecht in situ- wikkeld in de plannen van een stel criminelen die  2019. Een hightech bedrijf heeft androïde wezens  •  Het verhaal van de protagonist verteld door   aties waarin hij totaal uit z’n element is maar weet  een kostbaar beeldje genaamd The Maltese Falcon  genaamd replicants ontwikkeld. Deze wezens            middel van flashbacks en voice-overs van    er toch het beste van te maken, al zij het tegen erg  willen verkrijgen. Spade moet door de leugens en  zijn gemaakt om allerlei gevaarlijke klussen op te        zichzelf. hoge kosten. De wereld waarin Brick zich afspeelt  het bedrog navigeren en niemand is zoals hij of zij  knappen voor de mensen in de ruimtekoloniën.  •  De maatschappij en het systeem zijn keihard. is donker en gevaarlijk en je wordt er steeds verder  zich voor doet. Replicants zien eruit als mensen maar zijn super- •  Duidelijke sociale klassen. naar binnen getrokken. ieur in kracht en lenigheid. Daarentegen kennen  •  Ingewikkelde verhaalstructuur   De visuele stijl is anders dan film noir. Film noir  Waarom The Maltese Falcon een inspiratie ze geen emotie of empathie. Na een opstand is het  •  Geen happy ending. speelt zich over het algemeen vaak ’s nachts af,  voor ons is geweest: The Maltese Falcon is het  verboden voor replicants om op Aarde te komen.  maar Brick is ook vaak overdag gefilmd. De visuele  schoolvoorbeeld van een film noir. De stoere de- Ontsnapte replicants worden door een speciale  stijl is heel grof en simpel. Er zitten hele mooie  tective die verzeild raakt in een web van leugens,  politie-eenheid genaamd de Blade Runner on- 2.32 Brick shots in, maar het ziet er vooral heel ‘echt’ uit.  bedrog, mysterie en moord en zijn hoofd koel  schadelijk gemaakt. Één van deze Blade Runners  Er zijn geen filters gebruikt of kleur correctie, je  moet houden om de avances van de femme fatale  is Rick Deckard, gespeeld door Harrison Ford. De  Geschreven en geregisseerd door: Rian Johnson krijgt constant de lelijke werkelijkheid te zien. Dit  te weerstaan. leider van de rebellerende replicants, Roy Batty,  Hoofdrollen: Joseph Gordon-Levitt, Matt  past heel goed bij de karakters en het verhaal en    Sam Spade is het beste voorbeeld voor een privé  word gespeeld door Rutger Hauer. In zijn zoekto- O’Leary, Richard Roundtree, Nora Zehetner het maakt de film sterker. detective in een film noir wereld. Hij heeft meer  11
 12. 12. dan genoeg ellende gezien in de wereld, maar  houdt toch vast aan een bepaald ideaal. Hij is koel  en berekenend maar niet geheel gevoelloos. Zijn  sterkste eigenschap is zijn gevoel voor rechtvaar- digheid.   Een ander belangrijk inspiratiepunt is dat er ka- rakters zijn waar meer achter zit dan op het eerste  gezicht lijkt. In het geval van the Maltese Falcon is  dat Brigid O’Shaughnessy, in onze game is dat het  slachtoffer Robert Falcon. Ook de naam van Rob- ert Falcon is geïnspireerd op the Maltese Falcon.    12
 13. 13. 2.4 falcon Achtergrond Verhaal eens waren met de opgelegde regels en wetten van  New Europa. Dit heeft voor veel onrust en demon- Het is het jaar 2038. De politieke staat in Europa  straties gezorgd in meerdere streken in Engeland.  is drastisch veranderd. In 2019 zijn alle leden van  Heel veel Engelse burgers zijn na de beslissing  de Europese Unie behalve Engeland en Portugal  van de overheid geïmmigreerd naar verschillende  verenigd onder één vlag, als één land: New Europa.  staten van New Europa. Dit heeft een drastische  New Europa is veel sterker geworden aangezien  gevolg gehad op de economische welvaart in Enge- dat de Verenigde Staten niet langer één van de  land. Voor Portugal was het meer vanwege dat het  grootmachten is en dat ze geen politieke invloed  als land veel economische en financiële connecties  meer hebben. Alle landen onder New Europa  had met de Verenigde Staten. zijn nu staten geworden en moeten zich houden  aan de wetten die zijn opgezet door de regering  in Brussel. Na de Religieuze Conflict in 2023 zijn  er drastische veranderingen in de wet vastgelegd  ter bescherming van de burgers van New Europa.  Vrijheid van meningsuiting en religie worden nu  volledig bestuurd door de regering zelf. Je hebt  een licentie nodig die je moet aanvragen bij de  regering als je in openbaar wilt gaan spreken enof  preken. Nadat je aanvraag is gecontroleerd door  de Agentschap voor de Publieke Vrijheid, kan  je pas in het openbaar spreken. Als je aanvraag  niet is goedgekeurd enof je vraagt geen licen- tie aan, maar spreekt wel in het openbaar en je  wordt betrapt, wordt je gearresteerd en wordt je  vervolgens naar een re-educatie kamp gestuurd.  De burgers van New Europa kunnen met al deze  restricties leven, voornamelijk vanwege het feit  dat ze tegenwoordig weinig ambitie hebben om  hun mening te uiten. De Religieuze Conflict heeft  hier een bijdrage aan geleverd. De burgers hebben  na de Religieuze Conflict gemerkt dat sommige  meningen en standpunten dodelijk kunnen zijn en  dat ze maar beter hun hoofd laag moeten houden,  hard moeten werken en niet bemoeien met ander- mans zaken. Engeland en Portugal zijn de enige  twee landen die niet hebben meegedaan aan deze  grote samensmelting van landen. Voor Engeland  is het grotendeels vanwege het feit dat ze het niet  13
 14. 14. 2.5 Karakter Profielen iets overkomt. Uiteindelijk had David gekozen  Robert Falcon vond hij vele zij-programma’s uit die geïntegreerd  om journalistiek te studeren in Nottingham op de  werden in de basis programma. Voor een van zijn  David Mills Nottingham Trent University. Zijn vader vond dit  Leeftijd:        41 contacten vloog hij naar Amsterdam, Nederland.  een betere en realistischer idee vergeleken met het  Geboren:      1997 Om later met de trein richting Utrecht te rijden.   Leeftijd:          27 worden van een detective en gaf hem zijn zegen  Geslacht:      Man Geboren:            2011 om te gaan. In de vier jaar dat David in Notting- Geboren in:      Key Biscayne, Florida, VS Geslacht:          Man ham leefde en studeerde begon hij zich steeds  Getogen in:    Florida, Rio Grande, Paris,  Geboren in:    Norwich, Engeland meer te verdiepen in de politiek. Voornamelijk            Amsterdam Getogen in:     Norwich, London,  in de vrijheid van meningsuiting. Net voordat hij                 Amsterdam en Utrecht ging afstuderen kreeg hij een bericht vanuit  Robert is geboren in Key Biscayne, een eiland  Norwich, dat zijn vader op sterven lag. Diezelfde  dichtbij Miami Beach in Florida. Robert is een  David is geboren in Norwich  in Engeland. Hij was  dag ging hij meteen naar Norwich om de laatste  persoon die vanaf jongs af aan alles had wat een  een rustige jongen. Hij volgde braaf zijn lessen op  uren van zijn vader bij te wonen. Nadat hij was  mens kon wensen. Zijn vader was een hotelmag- school en deed af en toe een klusje thuis voor zijn  afgestudeerd is hij net zoals vele anderen geïm- naat genaamd Sean Falcon en bestuurde een van  vader. Zijn vader Greyham, werkte in een oude  migreerd naar New Europa. Er werd hem namelijk  de grootste hotel kettingen in de VS. Dit was  glasfabriek dichtbij Sweet Briar Road in Norwich.  een baan aangeboden in Amsterdam, Nederland,  echter zijn tweede leven. Sean Falcon werkte  Hij maakte lange uren en was dus grotendeels van  waarin hij een hoger functie zou krijgen en dus  namelijk in het geheim voor de regering, als de  de tijd niet thuis. En als hij thuis was aangekomen  ook een hogere salaris. Na meerdere artikels te  ontwerper van Florida’s Integrated Criminal  was hij veel te moe om nog iets te gaan doen. hebben geschreven over vrijheid is hij in één  History System, in kort ICHS. Een systeem dat  Zijn moeder was vroeg nadat hij geboren was over- daarvan te vrij geweest in het uiten van zijn men- gemaakt is om bewijsmateriaal sneller te verwerk- leden in een auto-ongeluk. Sindsdien heeft zijn  ing en is hij gearresteerd en veroordeeld voor drie  en en om verdachten sneller te identificeren.  vader voor hem gezorgd. David was al vanaf kinds  jaar in een re-educatie kamp. Hij werd vrijge- Robert was niet op de hoogte van zijn vaders  af aan zeer geïnteresseerd in dingen maken en  laten in 2033. Aangezien dat hij is verbannen als  tweede leven totdat het openbaar werd gemaakt  oplossen. Dit heeft hij gedeeltelijk van zijn vader  journalist kan hij zijn functie niet hervatten. In  door Florida’s Department of Law Enforcement  en grotendeels van het lezen van oude detective  plaats hiervan koos hij om toch een rechercheur  begin 2013. In het jaar 2021 begon Robert op een  verhalen die hij van de plaatselijke bibliotheek  te worden, zodat hij door kan gaan met waar zijn  24 jarige leeftijd zijn vaders werk over te nemen als  had geleend. Aangezien dat ze geen geld hadden  passie in ligt namelijk de waarheid boven de tafel  hoofd programmeur en ICHS uit te breiden op een  voor een televisie, was dit de enige manier om zijn  krijgen. Na een tweejarige studie is hij geslaagd als  nationaal vlak door middel van het basis idee te  fantasie te voeden en de harde realiteit van zijn  één van de beste van zijn eenheid. Hij verhuisde  verbeteren. Echter in 2024 maakte ICHS veel ver- leven te ontlopen. Nadat hij middelbare school  later naar Utrecht om een nieuwe leven te starten. lies en kroop steeds verder richting faillissement.  zonder enige moeite had afgerond was het tijd  Robert’s enige redmiddel was om illegale leningen  om te kiezen wat hij ging studeren. Zijn grootste  te vragen van anderen. Een van deze mensen was  droom was om een detective te worden, maar  Edward Puño. Edward zorgde ervoor dat ICHS  zijn vader verbood hem dit te doen vanwege dat  niet failliet raakte, maar alleen op een voorwaarde:  het volgens hem te gevaarlijk was en weinig geld  Robert zou hem alle informatie geven die hij nodig  opleverde. Greyham zag namelijk dat zijn zoon  heeft uit de ICHS bestanden. Het ging voor een  goed kon leren en probeerde hem juist richting de  lange periode erg goed met ICHS, Robert kwam in  wat wetenschappelijkere studies te duwen, zodat  alle hoeken van de wereld terecht met zijn nieuw  14 hij later geen zorgen hoeft te maken dat zijn zoon  en verbeterde ICHS systeem en in zijn latere jaren 
 15. 15. Edward Puño meer hebben. Alle landen onder New Europa  zijn nu staten geworden en moeten zich houden  Leeftijd:        43 aan de wetten die zijn opgezet door de regering  Geboren:      1995 in Brussel. Na de Religieuze Conflict in 2023 zijn  Geslacht:      Man er drastische veranderingen in de wet vastgelegd  Geboren in:    Rio Grande, Brazilië, VS ter bescherming van de burgers van New Europa.  Getogen in:    Rio Grande, Portugal, Mexico Vrijheid van meningsuiting en religie worden nu  volledig bestuurd door de regering zelf. Je hebt  Edward was geboren in Rio Grande, Brazilië. Hij  een licentie nodig die je moet aanvragen bij de  was enig kind en had niet zoveel vrienden op  regering als je in openbaar wilt gaan spreken enof  school. Hij had veel talent en was de beste uit zijn  preken. Nadat je aanvraag is gecontroleerd door  klas, maar hij was veel te lui. Edward ging op een  de Agentschap voor de Publieke Vrijheid, kan  hele jonge leeftijd uit huis en zwierf Brazilië rond  je pas in het openbaar spreken. Als je aanvraag  op zoek naar zijn roeping. Na  twee jaar rond te  niet is goedgekeurd enof je vraagt geen licen- hebben gereisd raakte hij blut. Hij had geen hoop  tie aan, maar spreekt wel in het openbaar en je  meer om te leven en accepteerde zijn lot als zw- wordt betrapt, wordt je gearresteerd en wordt je  erver. Totdat een man hem hulp aanbood. Het was  vervolgens naar een re-educatie kamp gestuurd.  een drugsbaron genaamd Cesar. Hij nam de jonge  De burgers van New Europa kunnen met al deze  man in zijn hoede en leerde hem andere manieren  restricties leven, voornamelijk vanwege het feit  om te overleven. Dit deed Cesar omdat Edward  dat ze tegenwoordig weinig ambitie hebben om  hem deed denken aan zijn eigen zoon die op een  hun mening te uiten. De Religieuze Conflict heeft  jonge leeftijd was overleden aan kanker. Uiteindel- hier een bijdrage aan geleverd. De burgers hebben  ijk werd Edward Cesar’s rechterhand, zijn verloren  na de Religieuze Conflict gemerkt dat sommige  zoon en het was ook logisch dat toen Cesar over- meningen en standpunten dodelijk kunnen zijn en  leed, Edward zijn plaats innam als drugsbaron.  dat ze maar beter hun hoofd laag moeten houden,  Zijn invloed werd groter in de loop der jaren. Later  hard moeten werken en niet bemoeien met ander- ging hij ook in de handel van wapens en vormde  mans zaken. Engeland en Portugal zijn de enige  zo zijn eigen persoonlijke leger. In 2019 reikte zijn  twee landen die niet hebben meegedaan aan deze  invloed tot ver boven Mexico en door middel van  grote samensmelting van landen. Voor Engeland  ICHS kon Edward zijn leger verder uitbreiden en  is het grotendeels vanwege het feit dat ze het niet  uiteindelijk via Portugal in contact komen met  eens waren met de opgelegde regels en wetten van  New Europa.  New Europa. Dit heeft voor veel onrust gezorgd in    Het is het jaar 2038. De politieke staat in Europa  meerdere streken in Engeland. Heel veel Engelse  is drastisch veranderd. In 2019 zijn alle leden van  burgers zijn na de beslissing van de overheid  de Europese Unie behalve Engeland en Portugal  geïmmigreerd naar verschillende staten van New  verenigd onder één vlag, als één land: New Europa.  Europa. Dit heeft een drastische gevolg gehad op  New Europa is veel sterker geworden aangezien  de economische welvaart in Engeland. Voor  dat de Verenigde Staten niet langer één van de  Portugal was het meer vanwege dat het econo- grootmachten is en dat ze geen politieke invloed  mische en financiële connecties had met de VS. 15
 16. 16. 2.6 Het Verhaal het te laat is voor hem. Terug gekomen ziet hij  dat Robert Falcon’s lijk is verwijderd en dat al  David Mills wordt midden in de nacht wakker  het bewijsmateriaal is verzameld. Hij ziet dat er  gebeld. Er is een moord gepleegd en hij moet het  krassen op de grond zijn rondom de boekenkast,  gaan onderzoeken. Hij staat op, kleedt zich aan  alsof iemand iets heeft verschoven. Hij verschuift  en gaat naar het plaats delict. Daar aangekomen  de boekenkast en ziet dat er een geheime kamer  verteld een politieagent hem wie de slachtof- achter schuilt. Hij ziet een kluis met daarin onder  fer is en wat er is gebeurd. Robert Falcon is dood  andere een kopie van een brief van Robert Falcon  gevonden door een van zijn werknemers die een  naar Edward Puño en een tafel met daarop een  nachtdienst moest draaien. Tijdens het bekijken  testament waarin staat dat Robert Falcon met  van het plaats delict vind David naast andere  Edward Puño samenwerkt. In het kopie van het  bewijsmateriaal ook een schrijfblok met daarop  brief staat dat Robert de manier waarop Edward  geschreven een adres. Hij beslist om naar het adres  opereert te hard vind en dat hij er niets meer mee  te gaan. Als hij daar aankomt ziet hij dat het een  te maken wilt hebben en alle links met Edward  safehouse is voor een groepering genaamd the  wilt breken en zodoende the Voice te kreupelen.  Voice. Binnen vind hij verschillende bewijsma- teriaal die hij verzamelt. Op een tafel vind hij  allerlei plannen voor aanslagen en demonstraties.  Nadat hij genoeg bewijsmateriaal heeft verzameld  verteld David aan een agent om uit te zoeken wie  de leden zijn van de Voice. Net voordat hij wilt ver- trekken krijgt hij een mysterieuze bericht van ie- mand die beweert dat hij informatie heeft over de  moord van Robert Falcon en als David geïnteress- eerd is hem kan ontmoeten om drie uur s’nachts  achter een bar genaamd Doyle. David besluit om  er naartoe te gaan om te kijken wat voor infor- matie de getuige heeft. Daar aangekomen ziet hij  een man die hem verteld dat hij informatie heeft,  maar voordat hij iets gaat zeggen wilt hij politiebe- scherming. David belooft hem dit en de getuige  verteld hem dat hij voor Robert Falcon heeft ge- werkt als zijn persoonlijke assistent. Hij verteld  hem ook dat als hij meer wilt weten dat hij achter  Robert Falcon’s boekenkast moet kijken. Opeens  komt een auto aanrijden aan het eind van het  steegje en iemand schiet de getuige neer. David  bukt en voelt de pols van de getuige. Hij staat op  16 en belt voor een ambulance, maar hij weet dat 
 17. 17. 2.7 Script The goverment’s regulation of Free Speech and Religion  Het is maar goed dat de misdaad minder is geworden sinds  Interface teksten doesn’t hurt either. New Europa is opgericht, English Dialogen cutscenes: People don’t get all fired up anymore and we’ve had hardly  anders zouden ze me elke nacht uit bed bellen. any political murders since 2025. This is the crime scene hub. From here you can visit differ- Intro Het reguleren van Vrijheid van Meningsuiting en Religie  ent locations in the crime scene to find clues. The clues you  God, what an idiot I used to be, getting mixed up in all that.  helpt ook. find will be added to your inventory, where you can find  English Getting locked up for something as stupid as a ‘different’  Mensen zijn niet zo snel meer op hun teentjes getrapt en we  additional information about them. opinion. Alright, this is the place. Focus. hebben bijna geen politieke moorden gehad sinds 2025. 3:14 AM, November 4th, 2034 Rub the notepad to see what was written on the page that  Utrecht, New Europa Nederlands Jezus, wat een idioot ben ik ook geweest, dat ik daar in  was torn off. verzeild ben geraakt. Opgesloten worden …phone call… 3:14, 4 November, 2034 voor iets stoms als een ‘andere’ mening . Ok, hier is het.  You found an address on the notepad. The clue has been  Who calls at this time of night? Utrecht, New Europa Aandacht. added to your inventory. Better answer… …telefoon… Intro Crimescene (Falcons Office) This heavy object might be the murder weapon. Dust for  Might be important… Wie belt me zo laat nog? fingerprints to confirm. English Damn, work. Kan maar beter opnemen… You found fingerprints, this is definitely the murder  Why can’t people kill each other during the day? Zou belangrijk kunnen zijn… There’s just one victim. Name of Robert Falcon, business- weapon. The clue has been added to your inventory. man.  Mills. Yeah… Ok… One victim? Shit, werk. He runs the Integrated Criminal History System, ICHS. Use the blacklight scanner to find bloodstains. Hold the  Ok, give me the address. I’ll be right there. Waarom kunnen mensen elkaar niet overdag vermoorden? scanner over the bloodstains for a few seconds to scan it  He’s been dead for about 4 hours. Blunt force trauma to the  into your database. As I get up, the world comes rushing in all at once. Mills. Ja… Ok… Één slachtoffer? head. The sounds, the smells… the problems. I am not a morning  Ok, geef het adres maar. Ik kom er aan. But we haven’t found a weapon yet. You found all the bloodstains. The clue has been added to  person. your inventory. Terwijl ik op sta, komt de hele wereld tegelijk binnen  The crime scene’s all yours, detective Mills. I better look the part. Don’t want to piss off gestroomd. This is your inventory. When you find clues, they will be  the higher ups. De geluiden, de geuren… de problemen. Ik ben geen och- Nederlands added here. You can check the clues in your inventory for  tendpersoon. additional information. Damn. Forgot how cold it gets this time of year. Er is maar één slachtoffer. Robert Falcon, een zakenman.  I bet it’s going to start snowing soon, too. Kan er maar beter uit zien alsof ik weet wat ik doe. Hij leidt het Integrated Criminal History System, ICHS. This is the clue linking system. Once you have found all  Wil niet de bazen boos maken. clues in a crime scene, you can link them together to find  Alright, focus. Get your head together. Hij is zo’n 4 uur dood. Hevig trauma aan het hoofd. out their connection. Hold your mouse over an object to  Time to go to work. Shit. Was bijna vergeten hoe koud het is de laatste tijd. Maar we hebben nog geen wapen gevonden. select it and then hold your mouse over a second object to  Het zal binnenkort ook wel gaan sneeuwen. link them. If the link is successful, you will get additional  Good thing the crime rate went down when New Europa  Ok, de plaats delict is open voor U, detective Mills. information. You can do this now for extra points or skip it  was founded, or they’d be calling me out of bed like this  Ok, aandacht. Haal je kop uit de goot. and continue your investigation. every night. Tijd om aan het werk te gaan. 17
 18. 18. Nederlands Cutscene 1 (Falcons Office Voice Safehouse) Intro Crimescene (Voice safehouse) Nederlands Dit is de centrale plaats delict. Vanaf hier kun je verschil- English English Gebruik de blacklight scanner om bloedvlekken te vinden.  lende locaties bezoeken om aanwijzingen te vinden voor  ge voetafdrukken gevonden. De aanwijzing is toegevoegd  je onderzoek. De aanwijzingen worden aan je inventory  4:42 AM Ok. Looks like some kind of safehouse. It must have aan je inventory. toegevoegd, waar je extra informative over ze kunt vinden. something to do with Robert Falcon’s murder. Well, at least the city’s quiet this time of night. Zoek door de papieren op het bureau. Schuif de papieren  Wrijf over het notitieblok om te zien wat op de afgescheu- Reminds me of… Maybe the killer was here.  aan de kant tot je iets nuttigs vind. rde pagina geschreven stond. I better look around for some clues. It used to be quiet there at night too. Because we were all Je hebt papieren gevonden van een verzetsbeweging  Je hebt een adres gevonden op het notitieblok. De aanwijz- scared to talk and piss off the guards. Nederlands genaamd the Voice, getekend met de initialen RF. De aan- ing is toegevoegd aan je inventory. wijzing is toegevoegd aan je inventory. It was a re-education camp and I understand the concept  Ok. Het lijkt een soort van onderduikadres. Het moet wel Dit zware object zou het moordwapen kunnen zijn. Stof  of ‘re-education by beatings’, but some of the guards took  iets te maken hebben met de moord op Robert Falcon. Cutscene 3 (Voice Safehouse Witness) voor vingerafdrukken om dit te bevestigen. their power a little too serious. Misschien is de moordenaar hier geweest. English Je hebt vingerafdrukken gevonden, dit is het moordwapen.  Ok, focus. Get back on track. You got out of that place. Ik kan maar beter naar aanwijzingen zoeken. De aanwijzing is toegevoegd aan je inventory. You’re free now, stop thinking about it. 5:15 AM Interface teksten Gebruik de blacklight scanner om bloedvlekken te vinden.  I think this it it. Back to work. This is Mills. I need everything you can find on a resistance Houd de scanner een aantal seconden boven een bloedvlek  English movement called the Voice. om ze in je inventory te scannen. Nederlands Use the blacklight scanner to look for bloodstains. I need names of leader and members and a list of known  Je hebt alle bloedvlekken gevonden. De aanwijzing is toe- 4:42 safehouses. I think they’re linked to the case I’m on right  gevoegd aan je inventory. You have found bloodstains on the shirt. The clue has been  now. De stad is tenminste rustig rond deze tijd. added to your inventory. Dit is je inventory. Wanneer je aanwijzingen vind, zullen  Doet me denken aan… Allright, what next? ze hier weergegeven worden. Je kunt de aanwijzingen hier  Use the blacklight scanner to look for footprints. A text message? Who texts me at this hour? bekijken en extra informative over ze lezen. Daar was het ‘s nachts ook stil. Omdat we allemaal bang waren om te praten en de bewakers boos te maken. You have found bloody footprints on the floor. The clue has  Ok, that’s definitely a lead. Dit is het scherm waar aanwijzingen aan elkaar gekoppeld  been added to your inventory. I’ll go meet this guy. worden. Als je alle aanwijzingen op een bepaalde plaats  Het was een heropvoedingskamp en ik snap het concept  delict hebt gevonden kun je ze hier aan elkaar koppelen  van ‘heropvoeden door pijn’, maar sommige bewakers  Search through the papers on the desk. Move the papers  voor extra informatie. Houd je muis over een aanwijzing  waren wel heel erg sadistisch. out of the way until you find something useful. Hello? Listen, I don’t appreciate mysterious text messages  om het te selecteren en kies daarna een ander object om ze  in the middle of the night, aan elkaar te koppelen. Als de connective klopt, worden ze  Ok, aandacht. Je bent daar uit gekomen. You have found some documents from a resistance move- but if you can tell me anything about Robert Falcon or the  aan elkaar gekoppeld en krijg je extra informatie. Je kunt dit  Je bent vrij nu, hou op met daar aan te denken. ment named the Voice, signed with the initials RF. The clue  Voice… nu doen, of het overslaan en verder gaan met je onderzoek. has been added to your inventory. 18  Volgens mij is het hier. Aan de slag. I’d be willing to forgive you. My name is detective David 
 19. 19. Mills, over een verzetsbeweging genaamd the Voice. en ik zit er midden in. Intro Crimescene (Hidden room) but I guess you know that already. Ik heb namen van leiders en leden nodig en onder- Ok, boekenkast. Falcon’s kantoor. English Yeah, yeah. Listen, I need to talk fast. I think they know I’m  duikadressen. meeting you. Ik denk dat ze iets te maken hebben met de zaak waar ik nu  Met Mills. Ja, ik heb een getuige die neergeschoten is in de  A hidden room. Must be something important here. And they don’t take kindly to snitches. aan werk. Donkersteeg. Hij is dood. Iemand moet dit regelen. Nederlands Alright, what can you tell me about Robert Falcon? Ok, wat nu? Een sms…? Wie smst mij op dit uur nog? Ik ga terug naar Falcon’s kantoor om deze mensen te stop- Een geheime kamer. Er zal hier wel iets belangrijks te  I used to work for him. I was his assistant. pen voordat ik ook loodvergiftiging krijg. vinden zijn. There’s more to him than you know. He’s not who you think  Ok, dat is een aanwijzing. he is. Ik ga maar eens met deze figuur praten. Intro Crimescene (Falcon s office 2) Interface teksten What do you mean? Don’t talk in riddles, man. Hallo? Luister, ik hou niet zo van mysterieuze smsjes mid- English Give me something I can work with. den in de nacht, maar als je me iets kunt vertellen over  English Robert Falcon of the voice… Alright, let’s check this bookcase. I have a feeling He’s… He’s… hiding something. In his office. I’ll find all I need to solve this case. Search through the papers on the desk. Move the papers  Look behind the bookcase. There’s some pa… ...dan wil ik je nog wel vergeven. Mijn naam is detective  out of the way until you find something useful. David Mills, maar ik denk dat je dat waarschijnlijk al weet. Nederlands You found a manifesto from the Voice, signed with the  Damn it! Don’t die on me, man. Talk. Give me something. Ja, ja. Luister, ik heb niet veel tijd. Ik denk dat ze weten dat  Ok, de boekenkast onderzoeken. Ik heb het gevoel initials RF. The clue has been added to your inventory. ik met je ga praten. dat ik daar alles vind wat ik nodig heb om deze zaak op te  FUCK! Oh, man. This is bad. These guys are serious, En ze zijn niet zo dol op mensen die praten. lossen. Move the dial to crack the safe. Do it slowly to find the  and I’m caught in the middle. combo. When one of the lights go on, you’ve found part of  Ok, wat kun je me vertellen over Robert Falcon? Interface teksten the combination. Turn the other way to find the second part  Ok, bookcase. Falcon’s office. and then turn the other way again to find the final part.  Ik heb voor Falcon gewerkt. Ik was z’n assistent. English Once all three lights are on, the safe will be opened. This is Mills. Yeah, I got a witness who’s been shot at the  Er is meer aan de hand met hem dan je denkt. Hij is niet  Donkersteeg. wie je denkt dat hij is. Use the blacklight scanner to look for scratchmarks around  You found a letter from Robert Falcon to Edward Puño. The  He’s dead. I need someone to take care of it. the bookcase. clue has been added to your inventory. Wat bedoel je? Praat niet in raadsels, man. I’m going back to Falcon’s office to put an end to this before Geef me iets waar ik mee kan werken. You found a hidden room.   I end up eating lead too. Nederlands Hij… Hij… verbergt iets. In z’n kantoor. Nederlands Nederlands Kijk achter de boekenkast. Daar liggen pa… Zoek door de papieren op het bureau. Schuif de papieren  Gebruik de blacklight scanner om krassen te vinden bij de  aan de kant tot je iets nuttigs vind. 5:15 AM Verdomme! Niet dood gaan, man. Praat. Geef me de infor- boekenkast. matie. Je hebt een manifesto gevonden van the Voice, getekend  Mills hier. Ik heb alle informatie nodig die je kunt vinden  FUCK! Oh, man. Dit is niet goed. Deze mensen zijn serieus, Je hebt een geheime kamer gevonden. 19
 20. 20. met de intialen RF. De aanwijzing is toegevoegd aan je  Nederlands de door de regering opgelegde restricties op Vrijheid van  inventory. Dit is de laatste stap om de zaak op te lossen. Combineer  Meningsuiting en Religie. alle aanwijzingen om de zaak op te lossen. Gebruik de in- Beweeg de draaischijf om de kluis te kraken. Doe het lang- formatie die je hebt en je eigen logica om alle koppelingen  Puño heeft Falcon vermoord met een beeldje. Z’n hersens  zaam om de combinatie te vinden. Als een van de lampjes  tussen de aanwijzingen te vinden en de zaak op te lossen. ingeslagen. aan gaat heb je een gedeelte van de combinatie gevonden.  Niet echt een fijne manier om aan je eind te komen. Draai nu de andere kant op om het tweede gedeelte te  Je hebt de zaak opgelost. Goed werk! vinden en daarna weer de andere kant op voor het laatste  Nou. Nog maar één ding te doen… Puño arresteren en weer  gedeelte. Als alle lampjes branden gaat de kluis open. Final Cutscene (Solution) gaan slapen. Je hebt een brief gevonden van Robert Falcon aan Edward  English Puño. De aanwijzing is toegevoegd aan je inventory. I’ve got it. Edward Puño killed Robert Falcon because  Intro Final Clue linking (Clue link interface) he threatened to leave the Voice and take his followers with  him. English And he was leaving because Puño’s actions were to violent. Alright, I’ve got what I need to solve this case. Now I need  Falcon believed in diplomatic resolve. to link the evidence together to solve it and find the mur- derer, the motive and the murder weapon. Looks like the Voice was a resistance movement against the government imposed restrictions on Freedom of Speech  Nederlands and Religion Ok, ik heb alles gevonden wat ik nodig heb om deze zaak  Puño killed Falcon with a statue. Bludgeoned him to death. op te lossen. Nu moet ik de aanwijzingen met elkaar com- Not a nice way to go. bineren om de moordenaar, het motief en het moordwapen  Well. Only one thing left to do… Arrest Puño and go to bed. te vinden. Nederlands Interface teksten Ik heb het. Edward Puño heeft Robert Falcon vermoord  English omdat  hij dreigde the Voice te verlaten en zijn volgelingen meet te  This is the final step to solving the case. Link all the  nemen. evidence together to solve the case. Use the information  you have and your own sense of logic to find all the links to  En hij wilde vertrekken omdat Puño’s acties te gewelddadig  solve the case. werden. Falcon geloofde in diplomatieke oplossingen. You solved the case. Good job! 20 Het lijkt er op dat the Voice een verzetsbeweging was tegen 
 21. 21. 1 . 0 Introductie 2.8 Inventory teksten Object Linked to Initial text Linked text Victim (Falcon) Flyers The victim, Robert Falcon was  The victim, Robert Falcon was  Letter found dead in his office. Death was  murdered by <suspect>. He was  Manifesto the result of blunt force trauma. beaten to death <with a statue> <in an  Notepad argument over leadership of resistance  Statue movement the Voice> Blood (Falcon) Blood (Shirt) Object Linked to Initial text Linked text Suspect (Puño) Notepad Robert Falcon’s killer. Identity  <Edward Puño, leader of resistance  Letter unknown. movement the Voice.> He killed Robert  Statue Falcon <over an argument about  Fingerprints leadership of resistance movement  Blood (Shirt) the Voice.> Blood (Falcon) Victim Blood found on and around the  Blood found on and around the victim,  Statue victim. result of being hit on the head with  a statue. Statue Victim Possible murder weapon.  Murder weapon. The fingerprints on  Blood (Falcon) Fingerprints were found. the statue belong to <suspect> Fingerprints Fingerprints rints Suspect These are the killer’s fingerprints.  Edward Puño’s fingerprints. Statue It will prove an identity match if a  suspect is found. Notepad address Suspect An adress written on a notepad. Robert Falcon wrote down the address  Victim to Edward Puño’s safehouse. Blood (Shirt) Suspect Blood found on a shirt. If this is  Edward Puño’s shirt, covered in Robert  Victim Robert Falcon’s blood, that means  Falcon’s blood. this is the shirt the killer was  wearing. Footprints Suspect Bloody footprints left by the  Bloody footprints placing Edward Puño  1 .1 Concept suspect. at the safehouse. Flyers singed RF Victim Flyers about resistance actions,  Flyers about resistance actions by  Falcon  is een 2D point and hold tech noir detective game in een hardware-installatie vorm  signed RF Robert Falcon waarin door middel van motion sensing het spel wordt bestuurd. Letter from Falcon Victim A letter about the direction of  Robert Falcon’s letter to Edward Puño,  Suspect the Voice’s actions against the  wherein he threatens to leave the Voice  De rol van de gebruiker is een rechercheur genaamd David Mills die door middel van het vinden  government. Whoever wrote this  was threatening to leave the Voice  and take his followers with him. van clues een conclusie moet trekken wie de moord heeft gepleegd, hoe dit is gedaan en vooral  and take his followers with him. waarom.  Manifesto signed RF Victim A manifesto about what sort of  A manifesto about what sort of action  action the Voice should be taking  the Voice should be taking against the  against the government. It seems to  government, written by Robert Falcon.  Het belangrijkste aspect van het spel is dus het oplossen van problemen, in dit geval een moord  focus on diplomatic actions rather  It seems to focus on diplomatic actions  die is gepleegd.  then violence. rather then violence. 21
 22. 22. 22
 23. 23. 3.0 Beeld 3.1 Beeld Research Voor het beeld hebben gekeken naar allerlei bronnen weer verspreid over twee categorieën:  games en films. We hebben verschillende games en films gekozen waarvan wij denken die een  belangrijke bijdrage hebben geleverd qua inspiratie voor project Falcon. 23
 24. 24. 3.2 Research in Games We zien in beide Max Payne games een duidelijke  film noir stijl terug. In Falcon hebben we ge- We beginnen weer eerst met het kijken naar  probeerd om een eigen film noir stijl te creëren.  welke games voor ons een bron van inspiratie zijn  We hebben een grove textuur over het beeld  geweest en vooral waarom. We letten nu vooral op  geplaatst en de contrast zowel in kleur als zwart  stijl en sfeer. We zijn uiteraard geïnspireerd door  wit hoger gezet. Dit zorgt meteen voor een mys- vele andere games maar hier volgen drie games die  terieuze sfeer en een film noir look. Één van de  een significante bron van inspiratie voor ons zijn  belangrijkste  geweest: verschillen qua stijl tussen Max Payne en ons  project is dat we de achtergrond niet zo abstract  •  Max Payne series hebben gemaakt. Als we kijken naar de twee  •  Bladerunner plaatjes van Max Payne zien we dat in beide  plaatjes de achtergrond abstracter is dan die  van Falcon. Dit zorgt wel voor een focus op de  personages maar het haalt wel tegelijkertijd de  geloofwaardigheid en de sfeer die de omgeving 3.21 Max Payne met zich  meeneemt weg. Verder hebben we  gekozen voor een wat minder getekende stijl dan  Gepubliceerd door: Gathering Max Payne. Dit nogmaals om de geloofwaardig  Gemaakt door: Remedy Entertainment Ltd. te behouden. Als laatst hebben beide Max Payne  Hoofdrollen: oa. Max Payne (stem James McCaf- games gebruik gemaakt van tekstwolkjes als een  frey), Mona Sax (stem Julia Murney) manier om het verhaal te vertellen. Aangezien we  niet voor een gesegmenteerde beeld gaan en dus  Synopsis: Zie hoofdstuk 2.21 geen comic stijl willen hebben we dit vervangen  met een centrale tekstbalk onderaan de scherm.  Waarom Max Payne een inspiratie voor ons is geweest: Het eerste en meteen belangrijkste punt  is dat Falcon qua stijl zeer geïnspireerd is op de  “voice-acted ingame comics” waarin het verhaal  in de Max Payne spellen  verteld word. Hoewel we  een eigen stijl hebben en het contrast wat lager  hebben staan dan Max Payne, zijn we toch gegaan  voor een comic-achtig beeld. Enige verschil is dat  wij gekozen hebben voor volledige shots in plaats  van “cuts”. Hiermee bedoel ik dat we wat minder  gesegmenteerde beeld hebben en voor volledige  shots hebben gekozen. Hiernaast zien we een  voorbeeld van Max Payne 1 & 2 en een scene uit  24 Falcon
 25. 25. 25
 26. 26. 3.22 Blade Runner Gepubliceerd door: Virgin Interactive Enter- tainment Gemaakt door: Westwood Studios Hoofdrollen: Ray McCoy (stem Mark  Benninghofen), Lieutenant Edison Guzza  (stem Jeff Garlin), Clovis (stem Mark Rolston) Synopsis: Zie hoofdstuk 2.22 Waarom Blade Runner een inspiratie voor ons is geweest: Het is meer de link tussen game  en film dat ons heeft geboeid om Blade Runner te  gebruiken als inspiratie. De Blade Runner game  is in alle opzichten een perfecte weerspiegeling  van de film. Het heeft dezelfde beklemmende,  donkere sfeer en het neemt je mee zonder dat je  het doorhebt. Hierdoor is het alleen maar logisch  om het spel te ervaren en te gebruiken als een bron  van inspiratie. Blade Runner the game is net zoals  de film duidelijk een film noir en dat is te zien in  de afbeeldingen hiernaast.   In alle drie de foto’s is er een synergie tussen de  klassieke film noir stijl en science fiction. Straten  vol met hologrammen, neon verlichting en een  overvloed aan kabels geven een futuristische look  aan het spel zonder de geloofwaardigheid weg te  nemen. Hoewel wij niet teveel richting science  fiction neigen met Falcon en meer een realistische  beeld van de toekomst willen geven aan de speler,  zijn wij zeer geïnspireerd in de kracht van games  zoals Blade Runner en hoe ze met weinig echte  actie en veel verhaal een geloofwaardig sfeer kun- nen neerzetten. 26
 27. 27. 3.3 Research in films We nemen nu een kijkje naar allerlei films  waarvan we vonden die een bijdrage hebben  geleverd aan het verfijnen van onze game concept.  We letten hier vooral op personage, kostuum en  achtergrond. We zijn uiteraard geïnspireerd door  vele andere films, maar hier volgen drie films die  een significante bron van inspiratie voor ons zijn  geweest qua beeld-stijl: •  Bladerunner •  Equilibrium •  The Maltese Falcon 27

×