Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Activitat 2 int1 Quins nutrients necessitam?

696 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Activitat 2 int1 Quins nutrients necessitam?

  1. 1. ACTIVITAT 2 QUINS NUTRIENTS NECESSITAM? 3.2.1.­NUTRIENTS I ENERGIA 1. Quins tipus de nutrients coneixes?     Activitat grupal.     a) Mirau el següent video.http://www.youtube.com/watch?v=brPmKp_X2uw     b) Fes un esquema a la llibreta dels tipus de nutrients que surten al video. 2. Ens aporten tots la mateixa energia?     Llegeix aquest article sobre el valor energètic dels aliments i comprova si el que diu és veritat EL VALOR ENERGÈTIC DELS ALIMENTS COM OBTENEN LES CÈL.LULES L’ENERGIA DELS NUTRIENTS? ● L’energia dels nutrients s’obté durant la respiració cel.lular, que ocorre en els mitocondris de la cèl.lula (mitjançant reaccions d’oxidació). ● L’energia alliberada es medeix en calories (CAL) o kilocalories (1KCAL = 1000 CAL). Una caloria és la quantitat de calor que s’ha de subministrar a 1 g d’aigua per elevar la seva temperatura 1ºC. L’energia també es pot expressar en Joules (J) o kilojulio (KJ) 1KCAL = 4,18 KJ. QUINS SÓN ELS ALIMENTS AMB UN APORT CALÒRIC MÉS GRAN? ● Els aliments amb un aport calòric més gran són els rics en lípids (més que glúcids i proteïnes). ● Les vitamines, sals minerals, aigua i fibra no aporten energia. S’utilitzen per sintetitzar noves estructures o regular diferents reaccions metabòliques. ● 1g GLÚCIDS/PROTEÏNES aporta 4 KCAL ● 1 g LÍPIDS aporta 9 KCAL 3. Quin nutrient prefereix el cervell?      Llegeix aquest enllaç i contesta la pregunta. Activitat individual. www.farmaceuticonline.com/ca/familia/472­cerebro­y­alimentacion?showallhttp://=1

×