Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫וויקיקידס‬Wikikids
‫לילדים‬ ‫מקוונת‬ ‫אנציקלופדיה‬
‫שגיא‬ ‫אלה‬
‫מאוד‬ ‫נעים‬
‫אלה‬
‫מאוד‬ ‫נעים‬
‫אלה‬
‫מאוד‬ ‫נעים‬
‫אלה‬
‫לשנות‬ ‫ויכולה‬ ‫רוצה‬ ‫שאני‬ ‫דברים‬ ‫שני‬
‫היסודי‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬
‫מידע‬ ‫חיפוש‬–‫הבעיה‬
‫מידע‬ ‫לחפש‬ ‫הילדים‬ ‫את‬ ‫שולחים‬ ‫המורים‬
‫באינטרנט‬
‫ובאתרים‬ ‫בוויקיפדיה‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫מחפשי...
‫בכתב‬ ‫הבעה‬–‫הבעיה‬
‫פה‬ ‫בעל‬ ‫ההבעה‬ ‫מיכולת‬ ‫נמוכה‬ ‫בכתב‬ ‫ההבעה‬ ‫יכולת‬
‫לכתיבת‬ ‫רגילים‬ ‫הילדים‬‫ווטסאפ‬–‫קצר‬,...
‫שלי‬ ‫הפתרון‬–‫וויקיקידס‬wikikids))
‫מקוונת‬ ‫אנציקלופדיה‬
‫ידי‬ ‫על‬ ‫נכתבים‬ ‫שערכיה‬
‫ילדים‬ ‫של‬ ‫לשימושם‬ ‫ילדים‬
‫למה‬‫וויקיקידס‬?
‫לילדים‬ ‫ומובן‬ ‫בטוח‬ ‫אמין‬ ‫מידע‬ ‫מאגר‬ ‫יצירת‬
‫הנעה‬ ‫יצירת‬(‫מוטיבציה‬)‫וכתיבה‬ ‫ללמידה‬
‫הכתיבה...
‫היום‬ ‫בשוק‬ ‫שקיימים‬ ‫מוצרים‬
‫מידע‬ ‫עם‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬
‫שנכתב‬ ‫לילדים‬ ‫מותאם‬
‫מקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫ידי‬ ‫על‬
‫חסרונות‬:...
‫וויקיקידס‬–‫יתרונות‬
‫בעולם‬ ‫הילדים‬ ‫של‬ ‫אישית‬ ‫התנסות‬‫האמיתי‬
‫הכתיבה‬ ‫ללימוד‬ ‫דידקטי‬ ‫כלי‬
‫שרוצים‬ ‫ערך‬ ‫כל‬ ...
‫להמשך‬ ‫תוכנית‬–‫רוצה‬ ‫אני‬ ‫מה‬
‫טכנולוגית‬–‫המערכת‬ ‫בחינת‬–‫לשנות‬,‫לשפר‬
‫פדגוגית‬–‫תוכנית‬‫מורים‬ ‫והכשרת‬ ‫לכתיבה‬...
‫לכתיבה‬ ‫הילדים‬ ‫הכשרת‬ ‫לחשיבות‬ ‫דוגמה‬
‫ע‬ ‫שנכתב‬ ‫בערך‬ ‫בעיות‬"‫תלמיד‬ ‫י‬
‫כתיב‬ ‫שגיאות‬
‫אישית‬ ‫דעה‬
‫בסלנג‬ ‫...
‫תודה‬
מצגת לראיון קבלה לתוכנית אדסטרט
מצגת לראיון קבלה לתוכנית אדסטרט
מצגת לראיון קבלה לתוכנית אדסטרט
מצגת לראיון קבלה לתוכנית אדסטרט
מצגת לראיון קבלה לתוכנית אדסטרט
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

מצגת לראיון קבלה לתוכנית אדסטרט Slide 1 מצגת לראיון קבלה לתוכנית אדסטרט Slide 2 מצגת לראיון קבלה לתוכנית אדסטרט Slide 3 מצגת לראיון קבלה לתוכנית אדסטרט Slide 4 מצגת לראיון קבלה לתוכנית אדסטרט Slide 5 מצגת לראיון קבלה לתוכנית אדסטרט Slide 6 מצגת לראיון קבלה לתוכנית אדסטרט Slide 7 מצגת לראיון קבלה לתוכנית אדסטרט Slide 8 מצגת לראיון קבלה לתוכנית אדסטרט Slide 9 מצגת לראיון קבלה לתוכנית אדסטרט Slide 10 מצגת לראיון קבלה לתוכנית אדסטרט Slide 11 מצגת לראיון קבלה לתוכנית אדסטרט Slide 12 מצגת לראיון קבלה לתוכנית אדסטרט Slide 13 מצגת לראיון קבלה לתוכנית אדסטרט Slide 14 מצגת לראיון קבלה לתוכנית אדסטרט Slide 15 מצגת לראיון קבלה לתוכנית אדסטרט Slide 16 מצגת לראיון קבלה לתוכנית אדסטרט Slide 17 מצגת לראיון קבלה לתוכנית אדסטרט Slide 18 מצגת לראיון קבלה לתוכנית אדסטרט Slide 19
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next

0 Likes

Share

מצגת לראיון קבלה לתוכנית אדסטרט

מצגת לראיון קבלה לתוכנית אדסטרט

 • Be the first to like this

מצגת לראיון קבלה לתוכנית אדסטרט

 1. 1. ‫וויקיקידס‬Wikikids ‫לילדים‬ ‫מקוונת‬ ‫אנציקלופדיה‬ ‫שגיא‬ ‫אלה‬
 2. 2. ‫מאוד‬ ‫נעים‬ ‫אלה‬
 3. 3. ‫מאוד‬ ‫נעים‬ ‫אלה‬
 4. 4. ‫מאוד‬ ‫נעים‬ ‫אלה‬
 5. 5. ‫לשנות‬ ‫ויכולה‬ ‫רוצה‬ ‫שאני‬ ‫דברים‬ ‫שני‬ ‫היסודי‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬
 6. 6. ‫מידע‬ ‫חיפוש‬–‫הבעיה‬ ‫מידע‬ ‫לחפש‬ ‫הילדים‬ ‫את‬ ‫שולחים‬ ‫המורים‬ ‫באינטרנט‬ ‫ובאתרים‬ ‫בוויקיפדיה‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫מחפשים‬ ‫הילדים‬ ‫לילדים‬ ‫מיועדים‬ ‫שלא‬ ‫נוספים‬ ‫להם‬ ‫מובן‬ ‫לא‬ ‫מוצאים‬ ‫שהילדים‬ ‫המידע‬
 7. 7. ‫בכתב‬ ‫הבעה‬–‫הבעיה‬ ‫פה‬ ‫בעל‬ ‫ההבעה‬ ‫מיכולת‬ ‫נמוכה‬ ‫בכתב‬ ‫ההבעה‬ ‫יכולת‬ ‫לכתיבת‬ ‫רגילים‬ ‫הילדים‬‫ווטסאפ‬–‫קצר‬,‫סלנג‬,‫קישור‬ ‫מילות‬ ‫ללא‬ ‫הילדים‬ ‫עבור‬ ‫משמעותיות‬ ‫כלא‬ ‫נתפסות‬ ‫הכתיבה‬ ‫משימות‬
 8. 8. ‫שלי‬ ‫הפתרון‬–‫וויקיקידס‬wikikids)) ‫מקוונת‬ ‫אנציקלופדיה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נכתבים‬ ‫שערכיה‬ ‫ילדים‬ ‫של‬ ‫לשימושם‬ ‫ילדים‬
 9. 9. ‫למה‬‫וויקיקידס‬? ‫לילדים‬ ‫ומובן‬ ‫בטוח‬ ‫אמין‬ ‫מידע‬ ‫מאגר‬ ‫יצירת‬ ‫הנעה‬ ‫יצירת‬(‫מוטיבציה‬)‫וכתיבה‬ ‫ללמידה‬ ‫הכתיבה‬ ‫תהליך‬ ‫משחוק‬ ‫בעולם‬ ‫הילדים‬ ‫של‬ ‫אישית‬ ‫התנסות‬‫האמיתי‬
 10. 10. ‫היום‬ ‫בשוק‬ ‫שקיימים‬ ‫מוצרים‬ ‫מידע‬ ‫עם‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬ ‫שנכתב‬ ‫לילדים‬ ‫מותאם‬ ‫מקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫חסרונות‬: *‫בהיקפו‬ ‫מוגבל‬ ‫המידע‬ *‫שותפים‬ ‫אינם‬ ‫הילדים‬ ‫התוכן‬ ‫בכתיבת‬ ‫אנציקלופדיה‬ ‫של‬ ‫אפליקציה‬ ‫מושמעת‬‫המנגישה‬‫ערכים‬ ‫מויקיפדיה‬(‫עד‬80‫מילים‬) ‫חסרונות‬: *‫קטנים‬ ‫לילדים‬ ‫מיועדת‬ *‫האנגלית‬ ‫בשפה‬ *‫שותפים‬ ‫אינם‬ ‫הילדים‬ ‫התוכן‬ ‫בכתיבת‬ ‫מותאם‬ ‫תוכן‬ ‫עם‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬ ‫לילדים‬,‫שאלות‬ ‫של‬ ‫בצורה‬ ‫תמונות‬ ‫עם‬ ‫קצרות‬ ‫ותשובות‬ ‫וסרטונים‬. ‫ערכים‬ ‫של‬ ‫הוספה‬ ‫להציע‬ ‫ניתן‬ ‫הצעות‬ ‫או‬ ‫שאלות‬ ‫כתיבת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫האתר‬ ‫לצוות‬ ‫לתשובות‬. ‫חסרונות‬: *‫התוכן‬ ‫יוצרי‬ ‫אינם‬ ‫הילדים‬
 11. 11. ‫וויקיקידס‬–‫יתרונות‬ ‫בעולם‬ ‫הילדים‬ ‫של‬ ‫אישית‬ ‫התנסות‬‫האמיתי‬ ‫הכתיבה‬ ‫ללימוד‬ ‫דידקטי‬ ‫כלי‬ ‫שרוצים‬ ‫ערך‬ ‫כל‬ ‫להוסיף‬ ‫ניתן‬ ‫כעורכים‬ ‫לשמש‬ ‫יוכלו‬ ‫ערכים‬ ‫שכתבו‬ ‫ילדים‬ ‫קצה‬ ‫מכשיר‬ ‫מכל‬ ‫לשימוש‬ ‫ניתן‬
 12. 12. ‫להמשך‬ ‫תוכנית‬–‫רוצה‬ ‫אני‬ ‫מה‬ ‫טכנולוגית‬–‫המערכת‬ ‫בחינת‬–‫לשנות‬,‫לשפר‬ ‫פדגוגית‬–‫תוכנית‬‫מורים‬ ‫והכשרת‬ ‫לכתיבה‬ ‫מנהלית‬–‫עסקית‬ ‫תוכנית‬
 13. 13. ‫לכתיבה‬ ‫הילדים‬ ‫הכשרת‬ ‫לחשיבות‬ ‫דוגמה‬ ‫ע‬ ‫שנכתב‬ ‫בערך‬ ‫בעיות‬"‫תלמיד‬ ‫י‬ ‫כתיב‬ ‫שגיאות‬ ‫אישית‬ ‫דעה‬ ‫בסלנג‬ ‫שימוש‬ ‫המושג‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫חסר‬ ‫האם‬ ‫ברורה‬ ‫מספיק‬ ‫לא‬ ‫הכותרת‬ ‫פוטבול‬ ‫זה‬?
 14. 14. ‫תודה‬

מצגת לראיון קבלה לתוכנית אדסטרט

Views

Total views

151

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

84

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×