Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫ערכים‬ ‫כתיבת‬‫בויקיקידס‬
‫ראשון‬ ‫שיעור‬-‫ערכים‬ ‫ביקורת‬
‫הערך‬ ‫על‬ ‫דעתכם‬ ‫מה‬?
‫להיות‬ ‫צריך‬–‫הכדורסל‬ ‫ליגת‬
‫נכון‬ ‫כתיב‬
‫אישית‬ ‫דעה‬ ‫זו‬ ‫האם‬?
‫ודעה‬ ‫עובדה‬
‫עובדה‬–‫הגבוה‬ ‫הערך‬ ‫בעל‬ ‫כשחקן‬ ‫שנקבע‬ ‫שחקן‬ ‫ישנו‬ ‫משחק‬ ‫כל‬ ‫בסיום‬
‫במשחק‬ ‫ביותר‬(MVP.)‫ג‬ ‫לברון‬ ‫השחקנים‬'...
‫אישית‬ ‫דעה‬ ‫זו‬ ‫האם‬?
‫דעה‬ ‫של‬ ‫מילים‬ ‫תמיד‬ ‫הן‬ ‫ורע‬ ‫טוב‬ ‫המילים‬
‫ודעה‬ ‫עובדה‬
‫עובדה‬–‫הברית‬ ‫בארצות‬ ‫ביותר‬ ‫הגדולה‬ ‫הכדורסל‬ ‫ליגת‬.
‫הדעה‬ ‫בעל‬ ‫מי‬ ‫מציינים‬ ‫אם‬ ‫דעה‬ ‫להכניס‬ ‫מותר‬–‫גולשי‬...
‫ודעה‬ ‫עובדה‬
‫אישית‬ ‫דעה‬ ‫זו‬ ‫גם‬-
‫לא‬ ‫וזה‬ ‫צמודים‬ ‫משחקים‬ ‫אוהבת‬ ‫לא‬ ‫דווקא‬ ‫אני‬"‫טוב‬"‫במתח‬ ‫להיות‬ ‫בעינ...
‫ודעה‬ ‫עובדה‬
‫עובדה‬–‫הקבוצות‬ ‫ולשתי‬ ‫מסתיימים‬ ‫המשחק‬ ‫של‬ ‫הרבעים‬ ‫ארבעת‬ ‫כאשר‬
‫נקודות‬ ‫מספר‬ ‫אותו‬ ‫יש‬,‫למשח...
‫חו‬"‫ל‬=‫לארץ‬ ‫חוץ‬.
NBA‫הברית‬ ‫ארצות‬ ‫של‬ ‫ליגה‬ ‫היא‬.
‫חו‬ ‫אומר‬ ‫זה‬ ‫מה‬"‫ל‬?‫הברית‬ ‫מארצות‬ ‫הם‬ ‫השחקנים‬ ‫רו...
‫המילים‬ ‫באוצר‬ ‫בשימוש‬ ‫דיוק‬–‫ה‬ ‫בליגת‬ ‫השחקנים‬ ‫רוב‬NBA‫הם‬
‫אמריקאים‬ ‫שאינם‬ ‫שחקנים‬ ‫גם‬ ‫בה‬ ‫משחקים‬ ‫לפעמים...
‫מסוימות‬ ‫עונות‬ ‫או‬ ‫לעונה‬ ‫שנכון‬ ‫מידע‬ ‫זה‬–‫אח‬"‫שגוי‬ ‫למידע‬ ‫ייהפך‬ ‫כ‬
‫וארעיות‬ ‫קביעות‬
‫קביעות‬–‫משנת‬ ‫החל‬2009‫כספי‬ ‫עומרי‬ ‫הישראלי‬ ‫בה‬ ‫משחק‬(‫לשנת‬ ‫נכון‬2018)
‫בשנים‬2014-2013‫ה‬ ‫בליגת‬ ‫שיחק‬NBA‫מקל...
‫מספק‬ ‫מידע‬ ‫זה‬ ‫האם‬?
‫משהו‬ ‫לכם‬ ‫חסר‬ ‫האם‬?
‫ה‬ ‫בליגת‬ ‫יש‬ ‫האם‬–NBA‫ייחודיים‬ ‫חוקים‬?‫רבע‬ ‫כל‬12‫ולא‬ ‫דקות‬1...
‫ערך‬ ‫של‬ ‫עריכה‬ ‫או‬ ‫לכתיבה‬ ‫כללים‬:
‫אישית‬ ‫מדעה‬ ‫להימנע‬
‫קבועים‬ ‫שאינם‬ ‫דברים‬,‫מתקיימים‬ ‫הם‬ ‫היכן‬ ‫או‬ ‫...
‫הבא‬ ‫הערך‬ ‫את‬ ‫ובקרו‬ ‫שלמדתם‬ ‫בכללים‬ ‫השתמשו‬
‫לתוכן‬ ‫מתאימה‬ ‫אינה‬ ‫הכותרת‬–‫יונתן‬ ‫על‬ ‫הוא‬ ‫הערך‬‫מיטרני‬‫שפיר‬ ‫תובל‬ ‫ולא‬
‫שפיר‬ ‫תובל‬ ‫על‬ ‫מספק‬ ‫מידע‬ ‫...
‫שני‬ ‫שיעור‬–‫באתר‬ ‫כתיבה‬‫ויקיקידס‬
‫האינטרנט‬ ‫לאתר‬ ‫כניסה‬-‫ויקיקידס‬
‫אפשרות‬1:
‫החיפוש‬ ‫בתיבת‬ ‫מקלידים‬
"‫ויקיקידס‬"‫לתוצאה‬ ‫ונכנסים‬
‫המתאימה‬
‫אפשרו...
‫שפורסמו‬ ‫הערכים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לקרוא‬ ‫יכול‬ ‫לאתר‬ ‫שנכנס‬ ‫ילד‬ ‫כל‬
‫הרשמה‬–‫הראשונה‬ ‫בכניסה‬ ‫רק‬ ‫נדרשת‬
‫משתמש‬ ‫חשבון‬ ‫לפתוח‬ ‫כדי‬
‫לחצן‬ ‫על‬ ‫לוחצים‬"‫הרשמה‬"
‫הרשמה‬–‫הראשונה‬ ‫בכניסה‬ ‫רק‬ ‫נדרשת‬
‫הפרטים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫ממלאים‬
‫מורים‬ ‫או‬ ‫תלמידים‬ ‫אתם‬ ‫האם‬ ‫ומסמנים‬.
‫לב‬ ‫שי...
‫כניסה‬
‫לבחור‬ ‫יש‬ ‫למערכת‬ ‫להיכנס‬ ‫כדי‬
‫ב‬"‫כניסה‬"
‫שלכם‬ ‫האלקטרוני‬ ‫הדואר‬ ‫את‬ ‫ולהקליד‬
‫שבחרתם‬ ‫והסיסמה‬‫לוי...
‫חדש‬ ‫ערך‬ ‫כתיבת‬
‫על‬ ‫ללחוץ‬ ‫יש‬ ‫חדש‬ ‫ערך‬ ‫לחבר‬ ‫כדי‬"‫הוספת‬
‫חדש‬ ‫ערך‬"‫בתבנית‬ ‫לבחור‬ ‫כך‬ ‫ואחר‬
‫המבוקשת‬
‫הכתיבה‬ ‫תהליך‬
2.‫לפי‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫מכניסים‬
‫התבנית‬.‫כותרות‬ ‫למחוק‬ ‫אפשר‬
‫רלוונטיות‬ ‫שאינן‬.
1.‫לערך‬ ‫שם‬ ‫נותני...
‫נקודות‬ ‫צבירת‬
‫לחיצה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הפרופיל‬ ‫לדף‬ ‫נכנסים‬
‫את‬ ‫לראות‬ ‫ואפשר‬ ‫המשתמש‬ ‫שם‬ ‫על‬
‫הערכים‬ ‫ואת‬ ‫שצברת...
‫המובילים‬ ‫טבלת‬
‫לראות‬ ‫אפשר‬ ‫המובילים‬ ‫בטבלת‬
‫הרבה‬ ‫הכי‬ ‫שצברו‬ ‫הכותבים‬ ‫את‬
‫נקודות‬(‫הארץ‬ ‫בכל‬,‫או‬ ‫בישוב‬...
‫בהצלחה‬
‫צוות‬‫ויקיקידס‬
‫למורה‬ ‫מדריך‬
‫תלמידים‬ ‫של‬ ‫פעילות‬ ‫אחרי‬ ‫לעקוב‬ ‫מורה‬ ‫של‬ ‫אפשרות‬
‫על‬ ‫לוחצים‬"‫תלמידים‬ ‫חפש‬"‫ניתן‬
‫מהשדות‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫לפי‬...
‫תלמידים‬ ‫של‬ ‫פעילות‬ ‫אחרי‬ ‫לעקוב‬ ‫מורה‬ ‫של‬ ‫אפשרות‬
‫ולוחצים‬ ‫המבוקשים‬ ‫התלמידים‬ ‫את‬ ‫בוחרים‬
‫על‬"‫עקוב‬."
‫א...
‫תלמידים‬ ‫של‬ ‫פעילות‬ ‫אחרי‬ ‫לעקוב‬ ‫מורה‬ ‫של‬ ‫אפשרות‬
‫המעקב‬ ‫הוראת‬ ‫מתן‬ ‫אחרי‬ ‫שתתבצע‬ ‫פעולה‬ ‫כל‬
‫המורה‬ ‫של...
‫קשר‬ ‫יצירת‬
‫שאלה‬ ‫או‬ ‫בעיה‬ ‫בכל‬–‫קשר‬ ‫ליצור‬ ‫מוזמנים‬:
‫הודעה‬ ‫שלחו‬-‫ויקיקידס‬
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

מצגת מערכי שיעור לכתיבת ערכים בויקיקידס Slide 1 מצגת מערכי שיעור לכתיבת ערכים בויקיקידס Slide 2 מצגת מערכי שיעור לכתיבת ערכים בויקיקידס Slide 3 מצגת מערכי שיעור לכתיבת ערכים בויקיקידס Slide 4 מצגת מערכי שיעור לכתיבת ערכים בויקיקידס Slide 5 מצגת מערכי שיעור לכתיבת ערכים בויקיקידס Slide 6 מצגת מערכי שיעור לכתיבת ערכים בויקיקידס Slide 7 מצגת מערכי שיעור לכתיבת ערכים בויקיקידס Slide 8 מצגת מערכי שיעור לכתיבת ערכים בויקיקידס Slide 9 מצגת מערכי שיעור לכתיבת ערכים בויקיקידס Slide 10 מצגת מערכי שיעור לכתיבת ערכים בויקיקידס Slide 11 מצגת מערכי שיעור לכתיבת ערכים בויקיקידס Slide 12 מצגת מערכי שיעור לכתיבת ערכים בויקיקידס Slide 13 מצגת מערכי שיעור לכתיבת ערכים בויקיקידס Slide 14 מצגת מערכי שיעור לכתיבת ערכים בויקיקידס Slide 15 מצגת מערכי שיעור לכתיבת ערכים בויקיקידס Slide 16 מצגת מערכי שיעור לכתיבת ערכים בויקיקידס Slide 17 מצגת מערכי שיעור לכתיבת ערכים בויקיקידס Slide 18 מצגת מערכי שיעור לכתיבת ערכים בויקיקידס Slide 19 מצגת מערכי שיעור לכתיבת ערכים בויקיקידס Slide 20 מצגת מערכי שיעור לכתיבת ערכים בויקיקידס Slide 21 מצגת מערכי שיעור לכתיבת ערכים בויקיקידס Slide 22 מצגת מערכי שיעור לכתיבת ערכים בויקיקידס Slide 23 מצגת מערכי שיעור לכתיבת ערכים בויקיקידס Slide 24 מצגת מערכי שיעור לכתיבת ערכים בויקיקידס Slide 25 מצגת מערכי שיעור לכתיבת ערכים בויקיקידס Slide 26 מצגת מערכי שיעור לכתיבת ערכים בויקיקידס Slide 27 מצגת מערכי שיעור לכתיבת ערכים בויקיקידס Slide 28 מצגת מערכי שיעור לכתיבת ערכים בויקיקידס Slide 29 מצגת מערכי שיעור לכתיבת ערכים בויקיקידס Slide 30 מצגת מערכי שיעור לכתיבת ערכים בויקיקידס Slide 31 מצגת מערכי שיעור לכתיבת ערכים בויקיקידס Slide 32 מצגת מערכי שיעור לכתיבת ערכים בויקיקידס Slide 33 מצגת מערכי שיעור לכתיבת ערכים בויקיקידס Slide 34
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

מצגת מערכי שיעור לכתיבת ערכים בויקיקידס

Download to read offline

מצגת מערכי שיעור לכתיבת ערכים בויקיקידס

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

מצגת מערכי שיעור לכתיבת ערכים בויקיקידס

 1. 1. ‫ערכים‬ ‫כתיבת‬‫בויקיקידס‬
 2. 2. ‫ראשון‬ ‫שיעור‬-‫ערכים‬ ‫ביקורת‬
 3. 3. ‫הערך‬ ‫על‬ ‫דעתכם‬ ‫מה‬?
 4. 4. ‫להיות‬ ‫צריך‬–‫הכדורסל‬ ‫ליגת‬ ‫נכון‬ ‫כתיב‬
 5. 5. ‫אישית‬ ‫דעה‬ ‫זו‬ ‫האם‬? ‫ודעה‬ ‫עובדה‬
 6. 6. ‫עובדה‬–‫הגבוה‬ ‫הערך‬ ‫בעל‬ ‫כשחקן‬ ‫שנקבע‬ ‫שחקן‬ ‫ישנו‬ ‫משחק‬ ‫כל‬ ‫בסיום‬ ‫במשחק‬ ‫ביותר‬(MVP.)‫ג‬ ‫לברון‬ ‫השחקנים‬'‫ימס‬‫וסתף‬‫קארי‬,‫הכי‬ ‫זכו‬ ‫שנת‬ ‫של‬ ‫המשחקים‬ ‫בעונת‬ ‫הזה‬ ‫בתואר‬ ‫פעמים‬ ‫הרבה‬2017 ‫ודעה‬ ‫עובדה‬
 7. 7. ‫אישית‬ ‫דעה‬ ‫זו‬ ‫האם‬? ‫דעה‬ ‫של‬ ‫מילים‬ ‫תמיד‬ ‫הן‬ ‫ורע‬ ‫טוב‬ ‫המילים‬ ‫ודעה‬ ‫עובדה‬
 8. 8. ‫עובדה‬–‫הברית‬ ‫בארצות‬ ‫ביותר‬ ‫הגדולה‬ ‫הכדורסל‬ ‫ליגת‬. ‫הדעה‬ ‫בעל‬ ‫מי‬ ‫מציינים‬ ‫אם‬ ‫דעה‬ ‫להכניס‬ ‫מותר‬–‫גולשי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נבחרה‬ ‫בעולם‬ ‫הטובה‬ ‫הכדורסל‬ ‫כליגת‬ ‫ויקיפדיה‬ ‫אתר‬. ‫ודעה‬ ‫עובדה‬
 9. 9. ‫ודעה‬ ‫עובדה‬ ‫אישית‬ ‫דעה‬ ‫זו‬ ‫גם‬- ‫לא‬ ‫וזה‬ ‫צמודים‬ ‫משחקים‬ ‫אוהבת‬ ‫לא‬ ‫דווקא‬ ‫אני‬"‫טוב‬"‫במתח‬ ‫להיות‬ ‫בעיני‬
 10. 10. ‫ודעה‬ ‫עובדה‬ ‫עובדה‬–‫הקבוצות‬ ‫ולשתי‬ ‫מסתיימים‬ ‫המשחק‬ ‫של‬ ‫הרבעים‬ ‫ארבעת‬ ‫כאשר‬ ‫נקודות‬ ‫מספר‬ ‫אותו‬ ‫יש‬,‫למשחק‬ ‫הערכה‬ ‫ניתנת‬.‫שאוהבים‬ ‫אנשים‬ ‫יש‬ ‫זו‬ ‫בליגה‬ ‫לצפות‬ ‫אוהבים‬ ‫ולכן‬ ‫צמודים‬ ‫משחקים‬.
 11. 11. ‫חו‬"‫ל‬=‫לארץ‬ ‫חוץ‬. NBA‫הברית‬ ‫ארצות‬ ‫של‬ ‫ליגה‬ ‫היא‬. ‫חו‬ ‫אומר‬ ‫זה‬ ‫מה‬"‫ל‬?‫הברית‬ ‫מארצות‬ ‫הם‬ ‫השחקנים‬ ‫רוב‬ ‫האם‬?(‫מחוץ‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬)‫בעולם‬ ‫שונות‬ ‫ממדינות‬ ‫או‬?(‫הברית‬ ‫לארצות‬ ‫מחוץ‬) ‫המילים‬ ‫אוצר‬ ‫דיוק‬
 12. 12. ‫המילים‬ ‫באוצר‬ ‫בשימוש‬ ‫דיוק‬–‫ה‬ ‫בליגת‬ ‫השחקנים‬ ‫רוב‬NBA‫הם‬ ‫אמריקאים‬ ‫שאינם‬ ‫שחקנים‬ ‫גם‬ ‫בה‬ ‫משחקים‬ ‫לפעמים‬ ‫אבל‬ ‫אמריקאים‬. ‫המילים‬ ‫אוצר‬ ‫דיוק‬
 13. 13. ‫מסוימות‬ ‫עונות‬ ‫או‬ ‫לעונה‬ ‫שנכון‬ ‫מידע‬ ‫זה‬–‫אח‬"‫שגוי‬ ‫למידע‬ ‫ייהפך‬ ‫כ‬ ‫וארעיות‬ ‫קביעות‬
 14. 14. ‫קביעות‬–‫משנת‬ ‫החל‬2009‫כספי‬ ‫עומרי‬ ‫הישראלי‬ ‫בה‬ ‫משחק‬(‫לשנת‬ ‫נכון‬2018) ‫בשנים‬2014-2013‫ה‬ ‫בליגת‬ ‫שיחק‬NBA‫מקל‬ ‫גל‬ ‫הישראלי‬ ‫השחקן‬ ‫גם‬. ‫וארעיות‬ ‫קביעות‬
 15. 15. ‫מספק‬ ‫מידע‬ ‫זה‬ ‫האם‬? ‫משהו‬ ‫לכם‬ ‫חסר‬ ‫האם‬? ‫ה‬ ‫בליגת‬ ‫יש‬ ‫האם‬–NBA‫ייחודיים‬ ‫חוקים‬?‫רבע‬ ‫כל‬12‫ולא‬ ‫דקות‬10‫לדוגמה‬ ‫אצלנו‬ ‫כמו‬ ‫דקות‬... ‫גביע‬ ‫של‬ ‫או‬ ‫ליגה‬ ‫של‬ ‫שיטה‬ ‫זו‬ ‫האם‬?‫קבוצה‬ ‫כל‬ ‫משחקת‬ ‫משחקים‬ ‫כמה‬,‫משתתפות‬ ‫קבוצות‬ ‫כמה‬,‫מדינה‬ ‫לכל‬ ‫האם‬ ‫יותר‬ ‫או‬ ‫אחת‬ ‫קבוצה‬ ‫רק‬ ‫יש‬? ‫ופירוט‬ ‫הכללה‬
 16. 16. ‫ערך‬ ‫של‬ ‫עריכה‬ ‫או‬ ‫לכתיבה‬ ‫כללים‬: ‫אישית‬ ‫מדעה‬ ‫להימנע‬ ‫קבועים‬ ‫שאינם‬ ‫דברים‬,‫מתקיימים‬ ‫הם‬ ‫היכן‬ ‫או‬ ‫מתי‬ ‫לציין‬ ‫ביותר‬ ‫המתאימים‬ ‫המונחים‬ ‫את‬ ‫לבחור‬ ‫ממנו‬ ‫לחלקים‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ‫המושג‬ ‫לכל‬ ‫להתייחס‬ ‫הנושא‬ ‫על‬ ‫עוד‬ ‫ללמוד‬ ‫שרוצה‬ ‫למי‬ ‫קישורים‬ ‫להוסיף‬ ‫ברורה‬ ‫כתיבה‬,‫פיסוק‬ ‫בסימני‬ ‫שימוש‬,‫כתיב‬ ‫משגיאות‬ ‫הימנעות‬
 17. 17. ‫הבא‬ ‫הערך‬ ‫את‬ ‫ובקרו‬ ‫שלמדתם‬ ‫בכללים‬ ‫השתמשו‬
 18. 18. ‫לתוכן‬ ‫מתאימה‬ ‫אינה‬ ‫הכותרת‬–‫יונתן‬ ‫על‬ ‫הוא‬ ‫הערך‬‫מיטרני‬‫שפיר‬ ‫תובל‬ ‫ולא‬ ‫שפיר‬ ‫תובל‬ ‫על‬ ‫מספק‬ ‫מידע‬ ‫אינו‬ ‫זהו‬ ‫אישית‬ ‫דעה‬ ‫כאן‬ ‫יש‬"(‫בסדרה‬ ‫ביותר‬ ‫האהוב‬)" ‫ארעיות‬–‫דני‬ ‫של‬ ‫חבר‬ ‫יונתן‬ ‫העונות‬ ‫בכל‬ ‫לא‬ ‫ספוילר‬–‫מותחים‬ ‫פרטים‬ ‫לו‬ ‫נגלה‬ ‫אם‬ ‫להתאכזב‬ ‫עלול‬ ‫התוכנית‬ ‫את‬ ‫ראה‬ ‫שלא‬ ‫מי‬ ‫מילים‬ ‫אוצר‬"(‫המיועד‬"–‫הסדרה‬ ‫את‬ ‫מכיר‬ ‫שלא‬ ‫למי‬ ‫אומר‬ ‫זה‬ ‫מה‬ ‫ברור‬ ‫לא‬)
 19. 19. ‫שני‬ ‫שיעור‬–‫באתר‬ ‫כתיבה‬‫ויקיקידס‬
 20. 20. ‫האינטרנט‬ ‫לאתר‬ ‫כניסה‬-‫ויקיקידס‬ ‫אפשרות‬1: ‫החיפוש‬ ‫בתיבת‬ ‫מקלידים‬ "‫ויקיקידס‬"‫לתוצאה‬ ‫ונכנסים‬ ‫המתאימה‬ ‫אפשרות‬2: ‫כתובת‬ ‫את‬ ‫הכתובת‬ ‫בשורת‬ ‫מקלידים‬ ‫האתר‬
 21. 21. ‫שפורסמו‬ ‫הערכים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לקרוא‬ ‫יכול‬ ‫לאתר‬ ‫שנכנס‬ ‫ילד‬ ‫כל‬
 22. 22. ‫הרשמה‬–‫הראשונה‬ ‫בכניסה‬ ‫רק‬ ‫נדרשת‬ ‫משתמש‬ ‫חשבון‬ ‫לפתוח‬ ‫כדי‬ ‫לחצן‬ ‫על‬ ‫לוחצים‬"‫הרשמה‬"
 23. 23. ‫הרשמה‬–‫הראשונה‬ ‫בכניסה‬ ‫רק‬ ‫נדרשת‬ ‫הפרטים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫ממלאים‬ ‫מורים‬ ‫או‬ ‫תלמידים‬ ‫אתם‬ ‫האם‬ ‫ומסמנים‬. ‫לב‬ ‫שימו‬! ‫לאתר‬ ‫הנכנסים‬ ‫לכל‬ ‫גלוי‬ ‫המשתמש‬ ‫שם‬ ‫להשתמש‬ ‫ולא‬ ‫כינוי‬ ‫לבחור‬ ‫עליכם‬ ‫ולכן‬ ‫שלכם‬ ‫המלא‬ ‫בשם‬.
 24. 24. ‫כניסה‬ ‫לבחור‬ ‫יש‬ ‫למערכת‬ ‫להיכנס‬ ‫כדי‬ ‫ב‬"‫כניסה‬" ‫שלכם‬ ‫האלקטרוני‬ ‫הדואר‬ ‫את‬ ‫ולהקליד‬ ‫שבחרתם‬ ‫והסיסמה‬‫לויקיקידס‬.
 25. 25. ‫חדש‬ ‫ערך‬ ‫כתיבת‬ ‫על‬ ‫ללחוץ‬ ‫יש‬ ‫חדש‬ ‫ערך‬ ‫לחבר‬ ‫כדי‬"‫הוספת‬ ‫חדש‬ ‫ערך‬"‫בתבנית‬ ‫לבחור‬ ‫כך‬ ‫ואחר‬ ‫המבוקשת‬
 26. 26. ‫הכתיבה‬ ‫תהליך‬ 2.‫לפי‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫מכניסים‬ ‫התבנית‬.‫כותרות‬ ‫למחוק‬ ‫אפשר‬ ‫רלוונטיות‬ ‫שאינן‬. 1.‫לערך‬ ‫שם‬ ‫נותנים‬ 3.‫את‬ ‫שתייצג‬ ‫בתמונה‬ ‫בוחרים‬ ‫שניצור‬ ‫הערך‬ 4.‫סיימנו‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫אם‬ ‫כטיוטה‬ ‫הערך‬ ‫את‬ ‫שומרים‬. ‫על‬ ‫לוחצים‬ ‫כשסיימנו‬"‫פרסם‬."
 27. 27. ‫נקודות‬ ‫צבירת‬ ‫לחיצה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הפרופיל‬ ‫לדף‬ ‫נכנסים‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫ואפשר‬ ‫המשתמש‬ ‫שם‬ ‫על‬ ‫הערכים‬ ‫ואת‬ ‫שצברתם‬ ‫הנקודות‬ ‫שכתבתם‬. ‫במערכת‬ ‫שמבצעים‬ ‫פעולה‬ ‫כל‬ ‫בנקודות‬ ‫התלמידים‬ ‫את‬ ‫מזכה‬.
 28. 28. ‫המובילים‬ ‫טבלת‬ ‫לראות‬ ‫אפשר‬ ‫המובילים‬ ‫בטבלת‬ ‫הרבה‬ ‫הכי‬ ‫שצברו‬ ‫הכותבים‬ ‫את‬ ‫נקודות‬(‫הארץ‬ ‫בכל‬,‫או‬ ‫בישוב‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬)
 29. 29. ‫בהצלחה‬ ‫צוות‬‫ויקיקידס‬
 30. 30. ‫למורה‬ ‫מדריך‬
 31. 31. ‫תלמידים‬ ‫של‬ ‫פעילות‬ ‫אחרי‬ ‫לעקוב‬ ‫מורה‬ ‫של‬ ‫אפשרות‬ ‫על‬ ‫לוחצים‬"‫תלמידים‬ ‫חפש‬"‫ניתן‬ ‫מהשדות‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫לפי‬ ‫תלמידים‬ ‫לחפש‬
 32. 32. ‫תלמידים‬ ‫של‬ ‫פעילות‬ ‫אחרי‬ ‫לעקוב‬ ‫מורה‬ ‫של‬ ‫אפשרות‬ ‫ולוחצים‬ ‫המבוקשים‬ ‫התלמידים‬ ‫את‬ ‫בוחרים‬ ‫על‬"‫עקוב‬." ‫אחר‬ ‫לעקוב‬ ‫להמשיך‬ ‫רוצים‬ ‫אינכם‬ ‫אם‬ ‫תלמיד‬/‫על‬ ‫לחצו‬ ‫ה‬"‫מעקב‬ ‫הסר‬."
 33. 33. ‫תלמידים‬ ‫של‬ ‫פעילות‬ ‫אחרי‬ ‫לעקוב‬ ‫מורה‬ ‫של‬ ‫אפשרות‬ ‫המעקב‬ ‫הוראת‬ ‫מתן‬ ‫אחרי‬ ‫שתתבצע‬ ‫פעולה‬ ‫כל‬ ‫המורה‬ ‫של‬ ‫הזמן‬ ‫בקו‬ ‫תופיע‬,‫שם‬ ‫עם‬ ‫התלמיד‬/‫שביצע‬ ‫הפעולה‬ ‫וסוג‬ ‫ה‬/‫ה‬.
 34. 34. ‫קשר‬ ‫יצירת‬ ‫שאלה‬ ‫או‬ ‫בעיה‬ ‫בכל‬–‫קשר‬ ‫ליצור‬ ‫מוזמנים‬: ‫הודעה‬ ‫שלחו‬-‫ויקיקידס‬

מצגת מערכי שיעור לכתיבת ערכים בויקיקידס

Views

Total views

102

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

76

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×