Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Adrian garcia

Rosalía de Castro

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Adrian garcia

  1. 1. ROSALIA DE CASTRO ADRIÁN GARCÍA
  2. 2. BIOGRAFÍA Rosalía foi filla dunha fidalga solteira e dun crego de Iria Flavia, os primeiros anos da súa vida pasouno cunha tía, esta foi criada no rural. Con 15 anos vai vivir a Santiago coa sua nai e ali estuda, con 19 anos publica en Madrid o seu primeiro poemario La flor.despois coñece a Manuel Murguía co cal casa, Rosalía neses anos escribe Cantares Gallegos e Follas Novas. No 1971 volve a Galicia e acaba vivindo na chamada casa da matanza en padrón. Morre o 15 de xullo de 1855 . Os seus restos consérvanse no panteón de gallegos ilustres.
  3. 3. OBRA LITERARIA • Cantares gallegos • Publicado o 17 de maio de 1863 • Día das letras galegas ligado coa data de publicación • O libro consta de 16 poemas • Os poemas son glosas de cantares populares • Os obxectivos principais • Dignificación e exaltación de Galicia • Denuncia as inxustizas e marxinación que padece • Defensa do idioma galego
  4. 4. TEMAS • Temática costumista • Témática amorosa • Temática intimista • Temática social patriótica • Temática social • Follas novas • Publicado en 1880 aínda que os poemas foron escritos 20 anos antes • No prólogo Rosalía califica os versos de “fillos cativos das horas de ausencia!”

×