Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tamara Popov - Reciklaža

944 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Tamara Popov - Reciklaža

 1. 1. RECIKLAŽA by Tamara Popov Mentor: Valentina Rutović OŠ “20. oktobar” Sivac
 2. 2. Značenje reči reciklaža... • Reciklaža je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korišdenje. Uključuje sakupljanje , izdvajanje i izradu novih proizvoda iz iskorištenih stvati ili materijala.
 3. 3. Reciklaža stakla... • Reciklaža je proces uzimanja starih proizvoda od stakla i pretvaranje u nove proizvode za višekratnu upotrebu.
 4. 4. Reciklaža papira... • Reciklaža papira je proces proizvodnje novih papirnih proizvoda za višestruku upotrebu.
 5. 5. Reciklaža plastike... • Reciklaža plastike je proces prerade otpadne plastike u proizvodnji novog plastičnog materijala.
 6. 6. Reciklaža gume • Reciklaža gume je proces reciklaže starih guma koje se ne mogu više koristiti i pretvaraju ih u druge proizvode.
 7. 7. Reciklaža metala • Reciklaža metala je proces ponovne upotrebe starog metala, uglavnom aluminijuma i čelika, kako bi se napravili novi proizvodi.
 8. 8. Raciklaža organskog đubriva • U organski otpad obrajamo sav biorazgradiv otpad, npr:ostatke voda i povrda, ljuske jaja, talog kafe,ostatke čaja, biljnih ostataka iz bašta i.Kompostiranje je proces pretvaranja orgamnskog otpada u prirodn humus.
 9. 9. Reciklaža elektronskih uređaja • Pod reciklažom se podrazumeva izdvajanje materijala iz otpada i njihovo ponovno korišdenje. Uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda od korišdenih delova ili materijala.
 10. 10. Reciklaža građevinskog otpada... • Reciklaža građevinskog otpada je proces izdvajanja i reciklaže materijala u potrebljenih u procesu proizvodnje i prepravke.
 11. 11. KRAJ

×