Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jelena Blagojević - Reciklaža

1,702 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Jelena Blagojević - Reciklaža

 1. 1. RECIKLAŽA MATERIJALA AUTOR:Jelena Blagojević Mentor: Valentina Rutović OŠ “20. oktobar” Sivac
 2. 2. POJAM REČI RECIKLAŽA  Reciklaža je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korišćenje. Uključuje sakupljanje, izdvajanje preradu i izradu novih proizvoda iz iskorišćenih stvari ili materijala.
 3. 3. RECIKLAŽA STAKLA  Reciklaža stakla je proces uzimanja starih proizvoda od stakla i pretvaranje u nove proizvoede za višekratnu upotrebu.
 4. 4. RECIKLAŽA PAPIRA  Reciklaža papira je proces proizvodnje novih papirnih proizvoda za visekratnu upoterbu od starih papirnih proizvoda.
 5. 5. RECIKLAŽA PLASTIKE  Reciklaža plastike je proces prerade otpadne plastike u proizvodnji novih plastičnih materijala.
 6. 6. RECIKLAŽA GUME  Reciklaža guma je proces reciklaže starih guma koje se no mogu više koristiti i pretvaraju ih u druge proizvode.
 7. 7. RECIKLAŽA METALA  Reciklaža metala je proces ponovne upotrebe starog metala , uglavnom aluminijuma i čelika, kako bi se napravili novi proizvodi.
 8. 8. RECIKLAŽA ORGANSKOG OTAPADA U organski otpad ubrajamo biorazgradivi otpad, npr. Ostatke voća i povrća, ljuske jaja, talog kafe, biljne ostatke iz bašte i slično.Reciklaža organskog otpada naziva se i kopmostiranje. Kompostiranje je pretvaranje organskog otpada u plodni humus.
 9. 9. RECIKLAŽA GRADJEVINSKOG OTPADA  Reciklaža građevinskog otpada je proces izdvajanja i reciklaže materijala upotrebljenih u procesu proizvodnje i prepravke.
 10. 10. RECIKLAŽA ELEKTRONSKIH UREĐAJA  Oprema koja je kategorisana kao neispravna, rasklapamo ih prema proceduri potrebnim alatima od strane obučenih radnika.

×