Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aleksandra Rakin - Reciklaža

1,418 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Aleksandra Rakin - Reciklaža

 1. 1. Reciklaža Aleksandra Rakin 71 Mentor: Valentina Rutović OŠ “20. oktobar” Sivac
 2. 2. Pojam reči reciklaža • Reciklaža je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korišćenje. Uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorištenih stvari ili materijala.
 3. 3. Reciklaža limenki Metali se dobijaju preradom odgovarajućih ruda. U procesu, najpre se iskopavaju rude čime se narušavaju ili uništavaju čitavi predeli (livade, brda, planine…). Zatim se vrši prečišćavanje rude ispiranjem u vodi, koja se na taj način zagađuje.
 4. 4. • U nekim razvijenim zemljama stari automobili se daju na recikliranje, a uz doplatu se može kupiti nov auto. Kod nas bi se, za početak, moglo krenuti sa prikupljanjem konzervi, bočica i kutijica. Najbolje ekološko rešenje je ne kupovati niti koristiti proizvode sa metalnom ambalažom.
 5. 5. Reciklaža papira • Reciklaža papira je proces proizvodnje novih proizvoda za višekratnu uoptrebu od starih papirnih proizvoda.
 6. 6. Reciklaža stakla • Reciklaža stakla je proces uzimanja starih proizvoda od stakla i pretvaranje u nove proizvode za višekratnu upotrebu.
 7. 7. Reciklaža plastike • Reciklaža plastike je proces prerade otpadne plastike u proizvodnji novog plastičnog materijala.
 8. 8. Reciklaža gume • Reciklaža guma je proces reciklaže starih guma koje se ne mogu više koristiti na vozilima i pretvaraju ih u druge proizvode.
 9. 9. Reciklaža organskog otpada • U organski otpad ubrajamo sav biorazgradivi otpad (ostatke voća i povrća, ljuske jaja, talog kafe, biljne ostatke iz bašte i sl.). • Reciklaža organskog otpada naziva se i kompostiranje. • Kompostiranje je pretvaranje organskog otpada u plodni humus.
 10. 10. Reciklaža građevinskog otpada Reciklaža građevinskog otpada je proces izdvajanja i reciklaže materijala upotrebljenih u procesu proizvodnje i prepavke.
 11. 11. Reciklaža elektronskih uređaja • Oprema koja je kategorisana kao neispravna, rasklapa se prema propisanoj proceduri potrebnim alatima od strane obučenih radnika. Istovremeno sa rasklapanjem se vrši sortiranje komponenti i materijala koji se dobijaju rasklapanjem elektronske opreme.
 12. 12. Zašto je važno reciklirati? Reciklažom nepotrebnih i iskorišćenih materijala čuvamo našu okolinu u kojoj živimo. ’Recikliram, dakle postojim!’

×