Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PLNOG 18 - Rafał Budweil - "Triggo - polska innowacja e-mobilnosci miejskiej"

98 views

Published on

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=SZUs8LhvoIs&index=18&list=PLnKL6-WWWE_VNp6tUznu7Ca8hBF8yjKj2

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PLNOG 18 - Rafał Budweil - "Triggo - polska innowacja e-mobilnosci miejskiej"

 1. 1. POLSKA GLOBALNA INNOWACJA W MIEJSKIEJ E-MOBILNO CIŚ TRIGGO S.A. WARSZAWA, MARZEC 2017
 2. 2. TRIGGO 2017 / POLSKI KIERUNEK JAZDY Historia projektu 2 STYCZEŃ MAJ LISTOPAD LISTOPAD SIERPIEŃ LISTOPAD CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIE KWIECIEŃ Ń MAJ 2010 2010 2010 2011 2012 2012 2014 2015 2015 2016 2016 Pojawienie się pomysłu pierwszy wniosek patentowy EPO drugi wniosek patentowy EPO przyznanie pierwszego patentu Wejście w fazę krajową PCT Przyznanie drugiego patentu Powołanie Triggo S.A. Rozpoczęcie prac BiR Wniosek PCT Aplikacja POIR Poddziałanie 1.1.1 Zakwalifikowanie do dofinansowania
 3. 3. Korki – obserwacja z ycia: dojazd do pracy Bemowo-Mokotów:ż TRIGGO 2017 / POLSKI KIERUNEK JA Geneza i inspiracja 3 Parkowanie 1h 20 min 20 min 1 * 43 * Statystyczny stosunek ilo ci wolnych miejscś parkingowych w godzinach szczytu
 4. 4. TRIGGO 2017 / POLSKI KIERUNEK JAGeneza i inspiracja - wady jedno ladówś 4 U ytkowanie ograniczone doż sezonu motocyklowego Wysokie ryzyko odniesienia urazów Ma a ogólna praktycznoł ść (niska adowno ,ł ść przewóz dzieci) Konieczno korzystania zść kasku i odzie yż ochronnej oraz przebrania si poę dotarciu na miejsce Ch ód, gor co, wilgoł ą ć Ha asł Dedykowane prawo ja
 5. 5. Pierwsze SKUTECZNE POŁ CZENIEĄ sprawności jednośladu z bezpieczeństwem i komfortem samochodu TRIGGO 2017 / POLSKI KIERUNEK JA 5
 6. 6. Tryb drogowy TRIGGO 2017 / POLSKI KIERUNEK JA Podwy szona stabilnoż ść Szeroko pojazdu: 165 cmść 6 pr dko maksymalna:ę ść 90 km/h
 7. 7. Tryb manewrowy TRIGGO 2017 / POLSKI KIERUNEK JA Podwy szona mobilnoż ść szeroko pojazdu:ść zaledwie 92 cm 7
 8. 8. Triggo – w ruchu miejskim TRIGGO 2017 / POLSKI KIERUNEK JA 92 cm 25 km/h 105 h Uwaga: Omijanie pojazdów stojących w korku przez jednoślady jest legalne; w niektórych krajach zachęca się do korzystania z tej możliwości 8 Ca kowitał szerokość Oszcz dnoę ść rocznie Pr dkoę ść maksymalna
 9. 9. Triggo – na parkingu TRIGGO 2017 / POLSKI KIERUNEK JA 1.1 x 2.6 m 22:9 9 Rozmiar koperty parkingowej Stosunek u ywanejż powierzchni parkingowej
 10. 10. Triggo – parkowanie prostopad eł TRIGGO 2017 / POLSKI KIERUNEK JA 2.1 m 10 Zajmowana szerokość jezdni
 11. 11. Triggo – parkowanie prostopad eł TRIGGO 2017 / POLSKI KIERUNEK JA 1.4 m 11 Odleg o pomi dzył ść ę s siednimi pojazdamią 60 h Oszcz dno czasuę ść dla u ytkownikówż (rocznie)
 12. 12. Triggo – stacja adowaniał TRIGGO 2017 / POLSKI KIERUNEK JA 1miejsce parkingowe 12 Rozmiar 5Liczba jednocze nieś obs ugiwanychł pojazdów Łatwo budowy licznych i niewielkich stacji ładowaniaść
 13. 13. Triggo – sterowanie cyfrowe Drive-by- Wire TRIGGO 2017 / POLSKI KIERUNEK JA ● Konieczność wynikająca z dynamiki ruchu pojazdu ● Bezpieczeństwo, komfort i wrażenia z jazdy ● “Wolant” zamiast kierownicy ● Zmienna charakterystyka uzależniona od prędkości ● Niska masa i koszt produkcji ● Układy bezpieczeństwa: redundancja, watchdog ● Możliwości dostosowania reakcji pojazdu do preferencji lub umiejetności użytkownika ● Autonomous vehicle-ready 13 Sterowanie za pomoc skomputeryzowanego układu serwomechanizmówą
 14. 14. TRIGGO 2017 / POLSKI KIERUNEK JA 14 Dane techniczne
 15. 15. TRIGGO 2017 / POLSKI KIERUNEK JA 15 KOMERCJALI ZACJA
 16. 16. Pierwsze przeznaczenie: Carsharing TRIGGO 2017 / POLSKI KIERUNEK JA 16 Niezwykle perspektywiczny rynek • Ilo u ytkowników: 4,8M (2014), 31,2Mść ż (2020e) • Flota: 104,000 (2014), 600,000 (2020e) • E-samochody: 30% (2020e) • Roczny wzrost: 36% Odpowiednie cechy produktu • Kompaktowastacja adowaniał • 1 miejsce parkingowe – 5 sztuk pojazdu • Lepsze wykorzystanie cennej przestrzeni miejskiej • Mniejsze obci enie dla ruchu miejskiegoąż • W trybie manewrowym – obci enie dla ruchu porównywalneąż z pojedynczym rowerzystą • Sterowanie cyfrowe • Zaawansowane funkcje bezpiecze stwań i monitoringu • W perspektywie: Automatyczne dokowanie, przebazowanie, dojazd • Dedykowana konstrukcja o podwy szonejż Unikatowe dopasowanie!
 17. 17. TRIGGO 2017 / POLSKI KIERUNEK JA 17 STATUS PROJEKTU
 18. 18. Ochrona patentowa TRIGGO 2017 / POLSKI KIERUNEK JA 18 Bardzo szeroki zakres ochrony do 2030 roku. Uzyskana ochrona patentowa, stan stycze 2017ń System EPO: Polska Niemcy WielkaBrytania Francja Hiszpania W ochył System PCT: USA Japonia Korea Chiny Kolejnewnioski patentowezoonenaprzeomie2016/17, moliweł ż ł ż przeduenieochronył ż do 2037 roku.
 19. 19. Stan prac Projekt B+R realizowany od 1 kwietnia 2016 roku. Prototyp PBO Zrealizowany Je dziź Mechanizm sk adania podwoział przetestowany w dzia aniuł Prototyp PRx Realizacja ”w metalu”: 6.2017 TRIGGO 2017 / POLSKI KIERUNEK JA 19 Prototyp PB1 Modelowanie dynamiczne MBD: gotowe Modelowanie: CAD 3D – gotowe Realizacja „w metalu”:09.2016 – 03.2017 Próby: od 03.2017 Prototyp PB2 Prace koncepcyjne rozpocz teę Modelowanie dynamicz 3D od 12.2016 Realizacja „w metalu 04.2017 Próby: od 06.2017
 20. 20. Biznesowy model operacyjny TRIGGO 2017 / POLSKI KIERUNEK JA 20 Centrala firmy Badania i rozwój Produkcja: współpraca z jedn z istniej cychą ą wytwórni współpraca z lokalnymi dostawcami podzespołów Wspó praca z lokalnymił partnerami w pracach nad rozwojem, wdrażaniem, integracji i utrzymaniu platform automatycznego wynajmu Polska Zagranica Dystrybucja Integracja i utrzymanie platform automatycznego wynajmu Serwis
 21. 21. Triggo S.A. TRIGGO 2017 / POLSKI KIERUNEK JA 21 Kompetentny zespół Utalentowani i zaanga owaniż m odzi konstruktorzył Naukowcy z pasj dla swojeją dziedziny Kadra zarz dzaj ca ex-telcoą ą cis a wspó praca i wsparcie zeŚ ł ł strony z PIMOT Dofinansowanie ze rodkówś europejskich przeznaczonych na wspieranie rozwoju innowacji: 1x projekt B+R w realizacji 2x z o one projekty B+R w trakcieł ż oceny 1x projekt wdro eniowy wż przygotowaniu Wycena: 73-78 MPLN Przedsi biorstwoę
 22. 22. TRIGGO 2017 / POLSKI KIERUNEK JA 21 Poszukujemy fajnej kadry managerskiej gotowej na nowe wyzwania Do cz do nas!łą Kadra zarz dzajacaą Przygotowujemy kolejn rundą ę finansowania, oferujemy mo liwo zainwestowaniaż ść na wczesnym etapie w unikatowy projekt innowacyjny w skali globalnej, o silnym potencjale wzrostu, oparty o prawa w asnoscił intelektualnej już przyznane na kluczowych wiatowychś rynkach. Inwestorzy Wykorzystaj wyjątkowe cechy Triggo, jego innowacyjność i pozytywny wizerunek, aby wzmocnić swój własny przekaz marketingowy. Mecenat
 23. 23. Dzi kujemy!ę e: rafal.budweil@triggo.pl t: 881 323 338

×