Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

O guión

426 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

O guión

  1. 1. O GUIÓNO guión é o fío conductor de toda mensaxe secuenciada, a súa confección é sempre unhaoperación previa á realización definitiva do cómic, a fotonovela, o vídeo ou a película. Arealización dun guión é indispensable para traballar con linguaxes secuenciadas. O guión debeter en conta:1. ¿Que se quere dicir?. Nun proceso de comunicación sempre hai alguén que transmite unha mensaxe e outros que areciben. Polo tanto temos que definir moi claramente cal é a mensaxe que queremos expoñer.Un consello: ideas sinxelas, pero ben elaboradas, permiten xerar argumentos moi atractivos. 2. ¿Como se ten que decir?. Unha mesma idea argumental (por exemplo: a invasión norteamericana en Vietnam) pode ser transmitida con intención estética (unha película: La chaqueta metálica”), con intención informativa (un documental de televisión sobre a Fronte Nacional do Vietcong), de conciencia social (por exemplo, qué dereito ten unha potencia extranxeira a intervir nunha guerra civil), político (o avance do comunismo nos países asiáticos), etc. 3. As fases de elaboración do guión. A idea argumental debe ser tranferida á linguaxe plástica ou audiovisual mediante:  Un argumento que se desenvolve no Guión Literario, pensando sempre que vai ser visualizado.  Unha vez feito o guión literario, pasamos ó Guión Técnico. Cada guionista soe ter a súa plantilla particular, pero polo xeral contén en columnas separadas: a) O texto ou diálogo da viñeta ou escena (en caso de imaxes en movemento). b) O story-boart. O story-boart son escenas fixas das películas ou cómics, planeadas de antemán e debuxadas dentro dunha serie de cadros iguais. Diferéncianse do cómic por prescindir dos bocadillos e as viñetas, pois non están feitos para ser lidos sinón como ponte entre o guión literario e o encadre final da viñeta ou a toma cinematográfica. É moi práctico para prever as escenas e a iluminación c) O son que lle corresponda (se o guión é para vídeo ou cine). d) O tipo de plano desa viñeta ou escena (xeral, plano medio, plano detalle, etc.) e) Ángulo de visión (picado, subxectivo, etc.).LECTURA DE IMAXES - o guion Educación Plástica e Visual IES Nº 1 A Estrada 1
  2. 2. Para que comprendas mellor o dito sobre o guión técnico, tes a continuación unhas escenasdunha historieta e o guión correspondente á mesma.LECTURA DE IMAXES - o guion Educación Plástica e Visual IES Nº 1 A Estrada 2
  3. 3. VIÑETA Descripción da ESCENA PLANO ÁNGULO TEXTOS En cartela: O capitán Trueno nada nun mar MEDIO- As terribles ondas que o zarandeaban, 1 XERAL encrespado. Horizonte alto, ceo escuro PICADO botaron o noso amigo lonxe da embarcación. En cartela: ¡A pesar de que loitou dabondo para Escena similar á anterior, pero no lado volver a ela! 2 dereito do horizonte, divísase en XERAL MEDIO En globo de pensamento: contraluz un barco ¡Sigrid! ¡Non podo deixar a soa no poder dese foraxido! En cartela: Perdido de vista o barco, o Capitán Trueno Trueno segue loitando contra as ondas comezou un combate desesperado pola 3 que ocupan toda a viñeta. O seu rostro XERAL MEDIO supervivencia no desencadeado océano ten que expresar a angustia da situación En globo: Estou perdido...¡Pero non deixarei de loitar ata a fin! En cartela: Cando o atopamos de novo, segue loitando O personaxe está case afundido. Á súa contra as ondas...¡pero as súas forzas van dereita, vese o barco moito máis cerca. MEDIO- 4 XERAL minguando! O PICADO Globo de pensamento: rostro segue marcando a angustia. Os meus músculos... xa apenas responden. Aproxímase a fin. Sae unha man da auga, e unha corda no Primeiro 5 MEDIO Sen texto aire case a roza Plano Plano 6 A man colle a corda MEDIO Sen texto detalle En cartela: Trueno, coa cabeza fóra da auga, colle O contacto da soga coa súa man, 7 MEDIO MEDIO con forza a corda. devolve as forzas ó Capitán Trueno... e o seu asombro non ten límites. Globo 1: O barco ocupa case toda a viñeta. ¡Crispín! ¡Goliath! ¡Gundar! Dende el Goliath tira da corda. O Capitán 8 XERAL MEDIO Globo 2: ten medio corpo fóra da auga e ¡Agárrate forte Capitán! ¡Imos sacarte da amarra a corda. auga! Globo 1: O Capitán Trueno envolto nunha manta, ¡Proba isto! ¡É un caldo especial “ó aparece no interior do barco. Ó fondo 9 MEDIO MEDIO Goliath”! Gundar, á súa esquerda Goliath ofrécelle Globo 2: un caldo quente, á súa dereita Crispín. ¡Amigos! Que alegría verme entre vós!LECTURA DE IMAXES - o guion Educación Plástica e Visual IES Nº 1 A Estrada 3

×