Verkort businessplan oude bibiliotheek zeewolde

910 views

Published on

De oude bibliotheek in Zeewolde, thans in eigendom van Shao Vastgoed, staat al vijf jaar leeg en is sterk aan het verpauperen. Stemmen gaan op om het markante pand te slopen, eeuwig zonde omdat de oude bibliotheek behoort tot het modern cultureel erfgoed van Zeewolde. Wethouder Hendrik de Vries heeft op 2 november een oproep gedaan om met goede, financieel haalbare ideeën zich te melden. Dit verkort businessplan is hier een reactie op.

Published in: Real Estate
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
910
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Verkort businessplan oude bibiliotheek zeewolde

  1. 1. ReBuild.nu- innovatief en realistisch -Zeewolde | Verkort businessplan herbestemming ‘Oude Bibliotheek’‘Oude ideeën kunnen soms nieuwe gebouwen gebruiken, nieuwe ideeën hebben oude gebouwen nodig’ J. JacobsDe oude bibliotheek in Zeewolde, thans in eigendom van Shao Vastgoed, staat al vijf jaarleeg en is sterk aan het verpauperen. Stemmen gaan op om het markante pand teslopen, eeuwig zonde omdat de oude bibliotheek behoort tot het modern cultureelerfgoed van Zeewolde. Wethouder Hendrik de Vries heeft op 2 november een oproepgedaan om met goede, financieel haalbare ideeën zich te melden. Dit verkortbusinessplan is hier een reactie op.Cultureel erfgoed blijken gewilde locaties te zijn voor creatieve talenten. Herbestemdeindustriële complexen blijken te fungeren als katalysator van ontwikkelingen. Alsaanjager voor kwaliteitsverbetering in de omgeving, als motor voor innovatie, als trekkervoor cultuur en ontmoetingsplek voor ondernemers en bewoners.Resultaat van herbestemming en renovatie van de bibliotheek is een duurzaam openbaarmultifunctioneel bedrijfsverzamelgebouw waar Het Nieuwe Werken centraal staat.Ondernemers, maatschappelijke instellingen en inwoners van Zeewolde met aandachtvoor de cultuurhistorische waarde voelen zich hier thuis. De herbestemming van debibliotheek moet Zeewolde creatief en ondernemend op de kaart zetten en een positievebijdrage leveren aan het centrum van Zeewolde. Dit wordt deels bereikt om een dak tebieden aan initiatieven waarvoor nu nog geen huisvesting in Zeewolde mogelijk is. Hetandere deel van de behoefte wordt gewekt door het aanbod.GeschiedenisDe bibliotheek, een ontwerp van Koen van Velsen, is in 1989 gereedgekomen en wordtgekenmerkt door zijn complexe eenvoud. Het streven naar de uitdrukking van een zogroot mogelijk ruimtelijkheid en transparantie wordt met zo eenvoudig mogelijkemiddelen bereikt.dd.: 4-11-2012 [1] opsteller: @pkrolNL
  2. 2. Zeewolde | Verkort businessplan herbestemming ‘Oude Bibliotheek’In de eerste plaats met de architectonische elementen zelf: deuren, wanden en muren,zelfs vloeren zijn niet alleen scheidende maar ook ruimtebepalende elementen. Dematerialisatie worden eveneens ingezet om die eenvoud te bereiken. Materialen als hout,staal en beton worden onbewerkt ingezet.Door de opzet en de subtiele detaillering heeft het gebouw een belangrijkecultuurhistorische waarde voor Zeewolde en Flevoland.LocatieDe oude bibliotheek ligt in het centrum van Zeewolde. Het centrum wordt gedomineerddoor het winkelaanbod.dd.: 4-11-2012 [2] opsteller: @pkrolNL
  3. 3. Zeewolde | Verkort businessplan herbestemming ‘Oude Bibliotheek’Het complexHet complex betreft een bibliotheek in twee bouwlagen. Op de begane grond, bestaandeuit een grote hal, was de boekerij gevestigd, de verdieping omvatte een voorleesruimteen studiezaal met toegang tot een buitenruimte.Huidige oppervlakteBegane grond 525 m²1e verdieping 435 m²Doelstelling en invulling van het pandDoelstelling is het realiseren van ‘Het Nieuwe Werken Kantoor’ die een spilfunctie in destad wordt. De oude bibliotheek wordt de stuwende kracht voor kleine ondernemers(zzp-ers) die zorgt voor kruisbestuiving tussen de verschillende gebruikers.‘Naast ruimte worden … netwerkvorming en ondernemerschap belangrijker voor vitaleeconomische ontwikkeling.’ Pieter TordoirHet pand is uitermate geschikt om startende en doorgroeiende ondernemers tehuisvesten. Door hoogopgeleide nieuwkomers en vakspecialisten (de pendelaars) teinteresseren om, onder invloed van Het Nieuwe Werken, in Zeewolde een flexibel kantoorof werkplek aan te houden is er minder mobiliteit en congestie. Dus Duurzaam.Juist deze groep vormt een bron voor snelgroeiende nieuwe bedrijven. Wat is er mooierdat zij laagdrempelig contact hebben met andere ondernemers in de stad?dd.: 4-11-2012 [3] opsteller: @pkrolNL
  4. 4. Zeewolde | Verkort businessplan herbestemming ‘Oude Bibliotheek’Het gebouw wordt een coworking space. Dit omvat flex werkplekken, social area’s envergaderlounges met ruimte voor evenementen en presentaties.SfeerbeeldenDoelgroepenDe doelgroepen zijn bedrijven met een maximum van 2 medewerkers en pendelaars uitZeewolde. Zeewolde omvat 2.436 ondernemingen en instellingen met max. 2medewerkers. Verder zijn inwoners van Zeewolde die buiten de stad werken (dependelaars) een belangrijke doelgroep. 7.0721 mensen uit Zeewolde werken dagelijksbuiten de stad.De uitgaande pendel is gebaseerd op het rapport Economie en Arbeidsmarkt 2011-2012Flevoland. 68% van de beroepsbevolking (10.400) vertrekt uit Zeewolde om elders tegaan werken.  Het project draagt tevens bij aan:# Cultureel erfgoed is al in veel steden in Nederland succesvol gebleken (CaballeroFabriek, Van Nelle Ontwerpfabriek, Kraanspoor NDSM). Niet alleen als aanjager voor deeconomie van het gebied en de stad maar ook als culturele trekker en vestiging vannieuwe bedrijven.1 De uitgaande pendel is gebaseerd op het rapport Economie en Arbeidsmarkt 2011-2012 Flevoland. 68% vande beroepsbevolking (10.400 personen) vertrekt uit Zeewolde om elders te gaan werken.dd.: 4-11-2012 [4] opsteller: @pkrolNL
  5. 5. Zeewolde | Verkort businessplan herbestemming ‘Oude Bibliotheek’# Het centrum is een interessante vestigingsvoorwaarde voor kleine ondernemers.Renovatie en herbestemming van de oude bibliotheek leent zich uitstekend om dezeondernemers een plek in de stad aan te bieden.# Focus op pionierskracht en historie van Zeewolde is een belangrijk item om de cultuuren identiteit van Zeewolde uit te dragen. De oude bibliotheek kan dienen alsvoedingsbodem en bindende factor voor ondernemend Zeewolde. De aandacht van degemeente Zeewolde dient uit te gaan naar het organiseren van ondernemersbijeenkomsten op plaatsen die deze cultuur uitstralen.# De oude bibliotheek is een vestigingsargument op het gebied van wonen voor dehoogopgeleide nieuwkomers en vakspecialisten (de pendelaars). Deze pendelaars wordteen inspirerende en ondernemende werkplek aangeboden.# Binnen de oude bibliotheek is er ruimte voor een starterscluster gericht op de highpotentials. Dit cluster biedt, naast werkruimte en ondersteunende diensten (vanbijvoorbeeld de Bedrijfskring van Zeewolde, de gemeente en de KvK), een netwerk omstartende ondernemers uit te laten groeien tot een succesvolle en gezonde onderneming.# Het industriële karakter van het gebouw en de geschiedenis van de plek vormt eeninspirerende omgeving die innovatie en vernieuwing op zakelijk gebied stimuleert.Aanpak van de renovatieUitgangspunt voor de renovatie is zoveel mogelijk gebruik maken van de mogelijkhedendie het pand biedt. Het casco en opzet van het pand is correct. Aanpassingen moetenworden verricht op het gebied van (klimaat-) installaties en het opknappen van deinrichting (wanden, vloeren en plafonds).Exploitatie en beheerVoor de eigenaar van het pand is het van belang enerzijds grip te houden op de invullingen anderzijds exploitatierisico’s te minimaliseren. De gemeente en eigenaar nemen eenactieve rol in de ontwikkeling van een te implementeren concept en vervolgens dedaadwerkelijke totstandkoming van de invulling.Voorgesteld word om de verantwoordelijkheid voor de daadwerkelijke invulling van hetpand uit te voeren met een aan te stellen aanjaagorganisatie. Deze aanjaagorganisatiedd.: 4-11-2012 [5] opsteller: @pkrolNL
  6. 6. Zeewolde | Verkort businessplan herbestemming ‘Oude Bibliotheek’zal zich actief richten op de renovatie, het implementeren van het concept en het vindenen binden van ondernemingen en pendelaars in Zeewolde.Wanneer de renovatie en het concept is uitgevoerd kan de exploitatiestructuur wordenheroverwogen. Indien de huidige eigenaar geen heil ziet in het plan kan aankoop door degemeente, een derde partij of door de zittende huurders worden overwogen.Begroting: kosten en dekkingDe renovatiekosten zijn onbekend. Hier zal nader onderzoek moeten plaatsvinden.De dekking van de investeringskosten komen grotendeels voor rekening van deopbrengsten uit commerciële verhuur. In dit businessplan wordt rekening gehouden meteen huurprijs van € 120 per m²/jaar en servicekosten van € 35 per m²/jaar en isgebaseerd op 100 flex abonnementen á € 125 per maand (ex BTW). De reguliereexploitatiekosten kunnen dus worden gefinancierd uit de huuropbrengsten.Extra huurinkomsten kunnen worden opgebracht uit commerciële verhuur van devergaderruimten en evenementen en presentaties.De netwerkactiviteiten (het runnen van de creatieve bedrijvenkring Zeewolde) en deopstartkosten zouden een bijdrage vergen van betrokken partijen als degebouweigenaar, gemeente en/of aan het project gelieerde partijen (bedrijfskring, kamervan koophandel en/of huurders).Opsteller: Peter KrolReBuild.nuDen Haag: Lelystad:Laan van Nieuw Oost Indië 14 Zeilweg 322593 BT Den Haag 8243 PK Lelystadmob. 06 - 23 80 05 21e mail: peter@rebuild.nulinkedin: PeterKroltwitter: pkrolNLdd.: 4-11-2012 [6] opsteller: @pkrolNL

×