Memo bottom up ontwikkeling Lelystadshart, lelystad

614 views

Published on

Tijdelijke invulling (bottom-up initiatieven) geven een nieuwe betekenis aan panden en zijn omgeving. Een proces van Placemaking. Bottom-up projecten voor het aanwakkeren van nieuwe inzichten, mogelijkheden en ideeën zonder de behoefte van de gebruikers over het hoofd te zien. De experimentele zoekwijze levert resultaten voor het maken van beslissingen over een ‘te maken’ levendig stadshart. In zekere zin observeren we de behoeftes van het stadshart zonder deze te projecteren op andere steden. Het doel is een eigen stadshart in plaats van een soortgelijke stad.

Published in: Real Estate
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
614
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Memo bottom up ontwikkeling Lelystadshart, lelystad

  1. 1. ReBuild.nu Astrid Vogelzang- innovatief en realistisch -Aanpak: Lelystadshart – temp.urbanismDatum: 7 december 2012Auteurs: Peter Krol, Astrid Vogelzang‘Saaie, inerte steden bevatten weliswaar de kiemen van hun eigen ondergangen enweinig anders. Maar levendige, afwisselende steden bevatte de kiemen van hun eigenherstel, met genoeg energie om over te houden voor problemen en noden buitenzichzelf.’ Jane Jacobs1. Doel van dit documentDit document is bedoeld als praatstuk en aanzet voor een projectplan. Het projectplanheeft betrekking op het starten van een organische gebiedsontwikkeling1 in hetLelystadshart en de omgeving Waagdek, Waagpassage, Agoraplein, Neringpassage enhet stadhuisplein in het bijzonder.Centraal in de aanpak staat het creëren van beleving in het Lelystadshart en hetoplossen van (structurele) leegstand. Door inwoners en organisaties van de stad, degebruikers, ruimte te bieden voor experimenten kunnen we op zoek gaan naar tijdelijkeen semi-permanente activiteiten en invullingen in het stadshart.Tijdelijke invulling (bottom-up initiatieven) geven een nieuwe betekenis aan panden enzijn omgeving. Een proces van Placemaking. Bottom-up projecten voor het aanwakkerenvan nieuwe inzichten, mogelijkheden en ideeën zonder de behoefte van de gebruikersover het hoofd te zien. De experimentele zoekwijze levert resultaten voor het maken vanbeslissingen over een ‘te maken’ levendig stadshart. In zekere zin observeren we debehoeftes van het stadshart zonder deze te projecteren op andere steden. Het doel iseen eigen stadshart in plaats van een soortgelijke stad.Bewoners en organisaties moeten zich kunnen binden aan het centrum. De bewonersworden niet meer enkel consumenten, maar deelnemers met als doel het aantrekken enbehouden van een gevarieerd publiek. Het Lelystadshart wordt niet alleen een1 Organische gebiedsontwikkeling houdt in een geleidelijke, open manier van werken aan de stad, waarin velepartijen worden uitgenodigd om hun bijdrage te leveren, zonder alles vooraf te plannen en dicht te regelen.
  2. 2. shoppingcentrum maar de focus wordt verlegt naar de beleving van een Cultuurstad(zoals een centra oorspronkelijk functioneerde), zonder te pronken met ‘kunst’ alsmaker.Het kader waarbinnen resultaten dienen te worden bereikt wordt gekenmerkt door:- Inpasbaar bij doelstellingen van gemeente Lelystad betreffende de ontwikkeling van het Masterplan Stadshart.- Versnipperd eigendom van winkels en kantoren.- Financiering van activiteiten dienen eigen verdienmodel te kennen. Rekening houden met prisonners-dilemma (genereren van huurders voor eigenaren die niet meedoen)- Lelystad promotie door middel van bewoners en evenementen, afgestemd met City Marketing Lelystad.2. Plan van aanpakHet revitaliseren van het stadshart is in het belang van veel partijen. Winkeliers enhorecaondernemers profiteren het meest zichtbaar van goede bezoekersaantallen. Goedewinkelomzetten vertalen zich op hun beurt in goede huuropbrengsten. Waardevolvastgoed en een drukbezocht centrum heeft uiteindelijk een positieve uitwerking op hetleefklimaat en de financiën van de gemeente Lelystad.Het grootscheeps moderniseren van het stadshart, middels herontwikkeling en stedelijkevernieuwing is moeizaam in het huidig economische klimaat. De uitdaging is dan ook ommet een beperkt budget aan de slag te gaan en om de planningstermijnen aan te passen.Resultaten behalen? Ja! Forse investeringen? Nee! Snelle resultaten? Nee!Zichtbare veranderingen? Ja.Fase 0. NulmetingOm resultaten in een later stadium te meten is het belangrijk om de huidige stand vanzaken te meten. Wat zijn de bezoekersstromen? Wat zijn de verschillen in het centrum?Welke winkelomzetten worden gerealiseerd? Hoe is de leegstand in het vastgoedverdeeld? en Welke functies zitten waar?Om kosten te besparen zal de bovengenoemde informatie worden aangeleverd door degemeente in samenwerking met Locatus. Die hebben immers reeds alle eerder genoemdezaken in kaart gebracht.
  3. 3. Aanvullend op de bovengenoemde situatie dienen in fase nul een aantal externe factorente worden benoemd welke niet door ons beïnvloedbaar zijn. Te denken valt aan:- demografische ontwikkeling;- economische ontwikkeling;- bestedingspatroon consumenten;- tendensen als Het Nieuwe Werken en Het Nieuwe Winkelen (dit zijn landelijke trends)Fase 1 Overleg en bewustzijnOnderdeel van Fase 1 is een openbare forumdiscussie onder leiding van Kees Bakker vande Flevopost over het centrum van Lelystad. Verschillende mensen wordt gevraagd hunmening te geven over het huidige centrum en een blik werpen op waar het in detoekomst heen kan en moet gaan.Vanuit deze discussie willen we initiatieven starten om winkeliers, ondernemers eninwoners van Lelystad betrekken bij de ontwikkeling van het stadshart.Fase 2 Van start gaanRuimte bieden aan bijzondere, afwijkende en tegendraadse projecten zorgen voor dietypische stedelijke opwinding en energie.We gaan van start met een aantal kleine en eenvoudig te realiseren zaken:- het organiseren van (belevings)evenementen en het plaatsen van eenvoudige fysieke elemenenten om hernieuwd aandacht te vragen voor het centrum,- ontwikkeling wifi-plein Stadhuisplein en de City Centre App Lelystad,# Mix van architectuur, landschapsarchitectuur en kunst zorgen voor verrassingin het stadsharta. Mapping Cultural Activities – Stadhuisplein, Neringpassage en AgorapleinIdee: Een lijnenpatroon van Underground naar het Agoratheater- Witte, rode of gele rechte lijnen van noord naar zuid verbinden de culturele activiteiten in het centrum;- verkeerslijnen, stoplichten en zebrapaden, die mensen dwingen om samen een moment van (contact of niet) ontmoeting te hebben;- Ondersteund met interactieve straatmeubilair en groenvoorzieningen;- Op subtiele wijze wordt voorkomen dat fietsers of voetgangers tegen straatmeubilair en/of landschapselementen opbotsen.
  4. 4. b. Lelystadshart geeft licht! - LelystadshartIdee: het Stadshart voorzien van kunstzinnige LED verlichting.- Innovatieve actieve verlichting zorgen voor verrassing in het centrum.- Een lichtshow door alle lege etalage/ruimtes. Ruiten die met elkaar een symfonie van licht spelen. Daarmee trekken we aandacht naar leegstaande panden, wat nieuwe mogelijkheden uitlokt.- De tijdelijke invulling heeft een aantrekkingskracht op een meer permanente invulling.c. Lelystad Kleur Boek.Idee: Architectuurtempels van Lelystad (Agoratheater, Kubus, Waaggarage, Stadhuis)komen in een kleurboek samen.- Kijk op architectuur in de stad.‘Straatcontracten, zo onbelangrijk, onbedoeld en lukraak als ze mogen lijken, zijn hetkleingeld waaruit de rijkdom van een openbaar stadsleven kan groeien.’ Jane Jacobs# Het initiëren van architectonische ingrepen voor ‘toevallige’ ontmoeting, inter-actie, participatie en integratie en het bieden van podia van komen en blijven.d. Schommels - NeringpassageIdee: Arcades Neringpassage voorzien van schommelbanken & -stoelen.- Aantrekkelijkere uitstraling;- Meer (gevarieerde) publiek in gebied;- Ruimte om te spelen, chillen en relaxen;
  5. 5. - De schommels kunnen voor bedrijven als woon- & tuincentra als etalage fungeren, evenals kringloopwinkel Het Goed.e. Het adoptieterras - StadhuispleinIdee: Gebruikers van de stad vormen eenmalig een terras door meegebrachtetuinstoelen op het stadhuisplein. Deze flashmob wordt mogelijk gemaakt door socialmedia.- Tonen van mogelijkheden van stadhuisplein als horecaplein;- Actuele horeca onder de loop;- Ontmoeting, interactie, participatie en integratie;- Happening.f. Drive-in bios - WaagdekIdee: Alles op wielen verzameld zich op het Waagdek voor een film. Een maandelijksevenement.- Tonen mogelijkheden van Waagdek;- Speelt in op actuele bioscoopontwikkelingen;- Ontmoeting, interactie, participatie en integratie;- Happening.g. Meeting8 - LelystadshartIdee: Verdeeld over de Winkelacht ontmoeten mensen elkaar via schermen metwebcams.- Maakt ontmoetingsplekken waar interactie wordt uitgelokt;- Reflecteert op het Winkelacht idee.h. Urban Skool - WaagdekIdee: Activiteiten op het gebied van Graffiti, Straatvoetbal, Freerunning, Breakdance engrotere (muziek) evenementen gericht op jongeren.- Sport en spel verbindt jongeren;- Ontmoeting, interactie, participatie en integratie.i. Stadhuisplein als wifi-plein - StadhuispleinIdee: Stadhuisplein als informele werklocatie voor flexwerkers.- Vaste wifi verbinding op het plein zelf waar mensen zonder kosten kunnen zitten, genieten, werken.- Waar jongeren samen op internet kunnen, een les op locatie. Kortom een grenzeloze verzamelplaats en terras.
  6. 6. - Ondernemers kunnen aan stevige tafels plaats nemen en gebruik maken van gratis internetverbinding;- Beschikbare internet geeft ook ruimte aan (eenmalige) projecten.- Bij goede resultaten kan er worden gekeken naar behoefte aan flex-werkplekken, een ondernemerskantoorruimte of nog in te vullen nieuwe manieren van werken. (i.s.m. ’t Getij en de leegstaande panden aan het stadhuisplein (boven Ziengs, voormalig Postkantoor).j. City Centre App Lelystad – LelystadshartIdee: Dé mobiele Lelystad App met een overzicht van alle activiteiten op het gebied vankunst en cultuur ed., een online shopping mall van de winkels uit het stadshart, hotels enrestaurants en het laatste nieuws uit Lelystad.- Het faciliteren van een Multi-channel strategie voor retailers, horeca en leisure van Lelystad;- Community app voor Lelystedelingen.Fase 3 Realisatie van (semi-)permanente ontwikkelingenGrote steden hebben een variëteit aan oude gebouwen nodig om een mengeling vanprimaire diversiteit, alsmede secundaire diversiteit te cultiveren. Zij hebben met nameoude gebouwen nodig als broedplaats voor nieuwe primaire diversiteit. Jane JacobsOntwikkeling en realisatie van:- pop-up stores, surprise shopping, etc.- (semi)permanente huisvesting voor leisure en (cultureel)ondernemers.i. Pop-up stores - LelystadshartIdee: Tijdelijke winkels in leegstaande ruimten.- Het actief benaderen van winkelformules en webshops om leegstaande winkelruimte te benutten.j. Broedplaats Waag - WaagpassageIdee: Het starten van een creatieve broedplaats in de Waag.- Initiatieven op het gebied van kunst en cultuur en de creatieve industrie de ruimte bieden om zich permanent te vestigen in de Waag (Kunstuitleen Lelystad incl. galerie, Airbrush atelier, FabLab Lelystad, koffiecorner).3. ProjectplanDe vergoeding van het beschikbaar stellen van tijd en middelen vindt plaats door hetaanbieden van reclame aan ondernemers en winkeliers. Het bestaande Waagdek vormthiervoor het decor.
  7. 7. Leegstaande winkels kunnen voorzien worden van stickers met 3D visualisaties enreclame. Bijkomend voordeel is dat de winkelstraten aantrekkelijker worden.Overige inkomsten komen uit advertenties op de App en individuele bijdragen vanbezoekers tijdens evenementen. De reguliere abonnementskosten van het Wifi-pleinworden betaald door de ondernemers aan het plein.Partners in de uitvoering:Vastgoedeigenaren:StadhuispleinPostNL Real Estate Development B.V.Maatschap StadhuispleinNeringpassageDelta LoydWaagpassageInside Investments, Bart StolkensOverheden:Gemeente LelystadCity Marketing LelystadOndernemers en winkeliers verenigd in het BIZ StadshartPeter Krol (ReBuild.nu) / Astrid Vogelzang *****

×