Verkort businessplan De Waterwijzer

1,051 views

Published on

Verkort businessplan voor De Waterwijzer gericht op behoud van dit unieke cultuurhistorische pand in Lelystad.

Published in: Real Estate
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Je mag de presentatie vrij gebruiken indien je deze daarmee onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen plaatst. Dit houdt kortweg gezegd in dat een gebruiker vrij is om de tekst op elke willekeurige wijze te gebruiken en verder te verspreiden, op voorwaarde dat dat ook weer onder de CC-BY-SA plaatsvindt, en met bronvermelding: @pkrol80. Mocht je hiermee problemen hebben, dan adviseren we je om deze presentatie niet te downloaden of te gebruiken!

  Wil je een 'comment' plaatsen voor feedback? Dit zal ik gebruiken om de presentatie te optimaliseren.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,051
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Verkort businessplan De Waterwijzer

 1. 1. Lelystad | Verkort businessplan renovatie ‘De Waterwijzer’Pionieren in de polder met De Waterwijzer als verbindend element!
 2. 2. Lelystad | Verkort businessplan renovatie ‘De Waterwijzer’Pionieren in de polder met De Waterwijzer als verbindend element!Het oude kantoorgebouw De Waterwijzer, Maerlant 1-9, is thans in eigendom van de gemeenteLelystad en wordt met sloop bedreigd. In mei 2009 is door de gemeente het gebouw gekocht vanDomeinen met de bedoeling om te dienen als tijdelijke huisvesting voor de gemeente vanwegerenovatie van het Stadhuis. Tegelijk is met de ‘VOF Maerlant’ een overeenkomst gesloten om hetpand af te nemen. De daadwerkelijke transactie moet nog plaatsvinden. Juridisch is de gemeentegehouden haar contractuele verplichtingen na te komen.In de korte geschiedenis van Lelystad zijn al diverse sporen uit het verleden verdwenen. Somsonontkoombaar maar soms ook niet. De Waterwijzer is een beeldbepalend markant gebouw endaarom is het besluit om De Waterwijzer te renoveren in plaats van te slopen een heroverwegingwaard.Resultaat van renovatie is een duurzaam openbaar multifunctioneel bedrijfsverzamelgebouw voorondernemers en maatschappelijke instellingen van cultuurhistorische waarde met een positieveinvloed op het Lelycentre en Lelystad.GeschiedenisDe Waterwijzer is ca. 1975 gereedgekomen voor gebruik als kantoor voor de twee rijksdiensten: hetRIZA en RWS. De opzet voorzag in kantoorgebruik in kamers, en zalen voor vergaderen, tekenen,kantine, ontvangst en presentatie. Het terrein bood de kans deze organisatie in twee lagenhorizontaal te plaatsen, met aan de westzijde de fietsbrug en een derde bouwlaag. De Waterwijzerheeft een unieke kammenstructuur en is rijk aan prachtige modernistische trappen en meerdereontsluitingen aan de buitenkant. In beide trappenhuizen binnen is een bijzondere muurschilderingaangebracht.Door de horizontale geleding, de kolommenstructuur en het parkeren onder het gebouw, de subtieledetaillering en de bijzondere muurschildering heeft het gebouw een belangrijke cultuurhistorischewaarde voor Lelystad en Flevoland.dd.: 9-11-2011 [2] opsteller: @pkrol80
 3. 3. LocatieDe Waterwijzer ligt in het transformatiegebied Lelycentre. Het Lelycentre is het oudste centrum vanLelystad. Het accent van de transformatie van het centrum ligt gelegen in het afwaarderen van dekantoor- en winkelfunctie en meer accent te leggen op de woon- en zorgfunctie. Belangrijke trekkersvan het gebied zijn het winkelaanbod, woonzorgcentrum De Uiterton en de aanwezigheid vanRijkswaterstaat.Het complexHet complex betreft een kantoorgebouw in twee horizontale bouwlagen met aan de westzijde eenderde bouwlaag. De verdiepingen zijn ingedeeld met cellenkantoren. Het gebouw is op kolommengeplaatst zodat er onder kan worden geparkeerd, een mooi voorbeeld van dubbel ruimtegebruik. Erzijn in totaal 227 parkeerplaatsen aanwezig.De kleuren duiden op de diverse gebruikers.Huidige oppervlakteBVO 5.796 m²VVO 4.423 m²dd.: 9-11-2011 [3] opsteller: @pkrol80
 4. 4. Doelstelling en invulling van het pandDoelstelling is het realiseren van een multifunctioneel bedrijfsverzamelgebouw die een spilfunctie inde stad wordt. De Waterwijzer is de stuwende kracht die zorgt voor kruisbestuiving tussen deverschillende gebruikers met behoud van het pionier karakter.‘Naast ruimte worden … netwerkvorming en ondernemerschap belangrijker voor vitale economischeontwikkeling.’ Pieter Tordoir, Economisch Perspectief Lelystad (2011)Door het parkeren te verplaatsen naar de zuidzijde (ter hoogte van de afgesloten Polderdreef) wordthet mogelijk onder de kammen een transparante invulling op de begane grond te realiseren. Hierpassen enkele grote publieksfuncties zoals een Grand Café / Restaurant, Kinderdagverblijf of eenpublieksfunctie voor grote kantoorgebruikers. De openbare ruimte tussen de kammen en voor hetgebouw wordt een belangrijk foerageer gebied waar elke ondernemer en Lelystedeling gezien wilworden.De Waterwijzer is uitermate geschikt om startende en doorgroeiende ondernemers te huisvesten.Door hoogopgeleide nieuwkomers en vakspecialisten (de pendelaars 1) te interesseren om, onderinvloed van Het Nieuwe Werken, in Lelystad een flexibel kantoor of werkplek aan te houden is erminder mobiliteit en congestie. Dus Duurzaam. Juist deze groep vormt een bron voor snelgroeiendenieuwe bedrijven. Wat is er mooier dat zij laagdrempelig contact hebben met andere ondernemers inde stad?In het gebouw worden diverse flex werkplekken, social area’s en vergaderlounges gerealiseerd. Deactiviteitenruimte is ideaal voor evenementen en presentaties.De Waterwijzer omvat verder individueel verhuurbare kantoorunits van 15 m² tot ca. 250m². Enkelegrotere gebruikers worden toegestaan. Vanwege de kolommenstructuur is het gebouw flexibel in hetgebruik. De indeling voor nieuwe huurders is makkelijk om te zetten naar cellenkantoren of eenkantoortuin.Het terrein ligt iets hoger dan het maaiveld. Hiermee word het pand op een natuurlijke podium gezetmet de juiste brutale uitstraling naar de Zuigerplasdreef en de Polderdreef. De trots van Lelystad.Oppervlakte na renovatieBVO 7.019 m²VVO 5.340 m²1 De pendelaars zijn gebaseerd op de uitkomsten van het rapport ‘Economisch Perspectief Lelystad’ vanProfessor Pieter Tordoir.dd.: 9-11-2011 [4] opsteller: @pkrol80
 5. 5. DoelgroepenDe doelgroepen zijn bedrijven met een groot marktaandeel op de Lelystadse kantorenmarkt (deCash-Cows) en voor bedrijven met een potentieel grote marktgroei (de Stars).Cash-Cows Stars- Zorg en Welzijn Creatieve Industrie2- Niet-commerciële dienstverlening Kennisinstelling- Huidige ondernemers uit Lelystad PendelaarsDe kammenstructuur maakt het mogelijk om elke kam zijn eigen identiteit te geven: Pionieren,Ondernemen, Onderwijs en Zorg en Welzijn.  Het project draagt tevens bij aan:# Cultureel erfgoed is al in veel steden in Nederland succesvol gebleken (Caballero Fabriek, Van NelleOntwerpfabriek, Kraanspoor NDSM). Niet alleen als aanjager voor de economie van het gebied en destad maar ook als culturele trekker en vestiging van nieuwe bedrijven.# Momenteel vestigen zich ongewenst veel kantoorhoudende bedrijven op bedrijventerreinen. Nietalleen vanwege de prijs maar ook vanwege de daar wel aanwezige kleinschalige kantoorruimte.Renovatie van De Waterwijzer leent zich uitstekend om deze functie over te nemen en dezekantoormarkt in Lelystad volwassen te doen worden.# Focus op pionierskracht en historie van Lelystad is een belangrijk item om de cultuur en identiteitvan Lelystad uit te dragen. De Waterwijzer kan dienen als voedingsbodem en bindende factor voorondernemend Lelystad. De aandacht van de gemeente Lelystad dient uit te gaan naar hetorganiseren van ondernemers bijeenkomsten op plaatsen die deze cultuur uitstralen.# De nieuwe Waterwijzer kan met zijn nieuwe gebruikers worden ingezet voor een nieuwe koers ophet gebied van stadsontwikkelingen en van het Lelycentre in het bijzonder: Creatief, Ondernemenden Duurzaam.# De Waterwijzer is een vestigingsargument op het gebied van wonen voor de hoogopgeleidenieuwkomers en vakspecialisten (de pendelaars).# De aanwezigheid van kleine kantoorruimte en onder invloed van de nabije aanwezigheid vanRijkswaterstaat maakt het mogelijk om vertrekkende bedrijven (Vitens en Grontmij) en andereingenieursbureaus te interesseren om zich in Lelystad te vestigen. Op deze manier kan optimaalgeprofiteerd worden van de aanwezigheid van Rijkswaterstaat.2 De creatieve industrie omvat de onderdelen multimedia, grafisch ontwerp, reclame, ICT, communicatie,kunstuitleen, evenementen en architectenbureaus.dd.: 9-11-2011 [5] opsteller: @pkrol80
 6. 6. # Binnen de Waterwijzer is er ruimte voor een starterscluster gericht op de high potentials. Ditcluster biedt, naast werkruimte en ondersteunende diensten (van bijvoorbeeld de BedrijfskringLelystad, de gemeente en de KvK), een netwerk om startende ondernemers uit te laten groeien toteen succesvolle en gezonde onderneming.# Het industriële karakter van het gebouw en de geschiedenis van de plek vormt een inspirerendeomgeving die innovatie en vernieuwing op zakelijk gebied stimuleert.……..Met vriendelijke groet,Peter KrolKopenhagenlaan 1488232 RH Lelystad0320 - 244 191 / 06 - 23 80 05 21dd.: 9-11-2011 [6] opsteller: @pkrol80
 7. 7. dd.: 9-11-2011 [7] opsteller: @pkrol80
 8. 8. dd.: 9-11-2011 [8] opsteller: @pkrol80

×